آدرس هتل :قم، خیابان سپاه، جنب بانک ملت
نکات مهم هتل راسپینا قم
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
دو تخته برای یک نفر اقامت با صبحانه
دو تخته برای یک نفر اقامت با صبحانه
ظرفیت: 1 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 1 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
585,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
دراور
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
دمپایی
امکانات
رخت آویز
امکانات
کمد لباس
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
آب رایگان
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
صندوق امانات داخل اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
تلویزیون
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
IPTV
امکانات
حمام
امکانات
یخچال

-

اتاق دو تخته دبل اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته دبل اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 2 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
1,000,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
صندوق امانات داخل اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
تلویزیون
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
IPTV
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
دمپایی
امکانات
رخت آویز
امکانات
کمد لباس
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
آب رایگان
امکانات
لوازم بهداشتی

-

اتاق دو تخته توئین اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته توئین اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 2 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
1,000,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
IPTV
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
دمپایی
امکانات
رخت آویز
امکانات
کمد لباس
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
آب رایگان
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
صندوق امانات داخل اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
تلویزیون

-

اتاق سه نفره تریپل اقامت با صبحانه
اتاق سه نفره تریپل اقامت با صبحانه
ظرفیت: 3 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 3 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
1,300,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
رخت آویز
امکانات
کمد لباس
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
آب رایگان
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
صندوق امانات داخل اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
تلویزیون
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
IPTV
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
دمپایی

-

سوئیت یک خوابه دبل اقامت با صبحانه
سوئیت یک خوابه دبل اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 2 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
1,350,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
IPTV
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
دمپایی
امکانات
رخت آویز
امکانات
کمد لباس
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
آب رایگان
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
صندوق امانات داخل اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
تلویزیون
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق

-

سوئیت یک خوابه سه تخته اقامت با صبحانه
سوئیت یک خوابه سه تخته اقامت با صبحانه
ظرفیت: 3 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 3 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
1,620,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
صندوق امانات داخل اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
تلویزیون
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
IPTV
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
دمپایی
امکانات
رخت آویز
امکانات
کمد لباس
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
آب رایگان
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش

-

سوئیت یک خوابه چهار تخته اقامت با صبحانه
سوئیت یک خوابه چهار تخته اقامت با صبحانه
ظرفیت: 4 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 4 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
2,060,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
IPTV
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
دمپایی
امکانات
رخت آویز
امکانات
کمد لباس
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
آب رایگان
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
صندوق امانات داخل اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
تلویزیون
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق

-

سوئیت دو خوابه پنج تخته اقامت با صبحانه
سوئیت دو خوابه پنج تخته اقامت با صبحانه
ظرفیت: 5 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 5 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
2,350,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
دمپایی
امکانات
رخت آویز
امکانات
کمد لباس
امکانات
پاورسوئیچ
امکانات
آب رایگان
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
صندوق امانات داخل اتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
امکانات
تلویزیون
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
IPTV
امکانات
حمام

-

امکانات هتل راسپینا قم
صندوق امانات
نمازخانه
فروشگاه
لابی
آتلیه
آسانسور
پله اضطراری
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
فتوکپی
صرافی
فکس
خدمات باربری
پرینتر
تلفن در لابی
زنگ هشدار
پارکینگ
تاکسی سرویس
کرایه اتومبیل (بدون راننده)
پذیرش ۲۴ ساعته
کپسول آتش نشانی
دستگاه واکس کفش
سیستم اعلام حریق
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
خدمات بیدار باش
اتاق تلفن (اپراتور)
خدمات خانه داری
اتاق چمدان
سیستم تهویه مطبوع
روزنامه
اینترنت در لابی
فضای سبز
لاندری (خشکشویی)
پارک کودک
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
جکوزی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
زمین ورزشی
تلویزیون در لابی
سالن ورزشی
سالن بیلیارد
اتاق بازی
گشت نیم روزی
موقعیت مکانی هتل راسپینا قم
 • فاصله تا سینما ونوس ...۱۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۸۷ متر)
 • فاصله تا مسجد جمکرا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۳۵ متر)
 • فاصله تا کوه خضر نب ...۱۳ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۹۱ متر)
 • فاصله تا مجتمع رفاه ...۲۰ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۹۵۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۸۳۰ متر)
 • فاصله تا مجتمع توری ...۲۲ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۲۱۴ متر)
 • فاصله تا دریاچه نمک ...۴۱ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۷۱۶ متر)
 • فاصله تا کاروانسرای ...۵۴ دقیقه با خودرو (۷۶ کیلومتر و ۷۶۷ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۵ دقیقه پیاده ‌روی (۳۷۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه پیاده ‌روی (۵۰۷ متر)
 • فاصله تا خیابان 19د ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۱۴ متر)
 • فاصله تا خیابان زنگ ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۲۲ متر)
 • فاصله تا مسجد جامع۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۷۶ متر)
 • فاصله تا بازار قم۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۳۹ متر)
 • فاصله تا خیابان ارم ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۴۴ متر)
 • فاصله تا سینما تربی ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۶۱ متر)
 • فاصله تا حرم حضرت م ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۹۷ متر)
 • فاصله تا باغ گنبد س ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۵۲ متر)
 • فاصله تا مدرسه فیضی ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۸۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۵۰ متر)
 • فاصله تا مسجدجامع ا ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۷۴ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۵۳ متر)
 • فاصله تا ترمینال مس ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۰ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل راسپینا قم

هتل راسپینا قم، یک هتل سه ستاره در شهر مقدس قم است که در خیابان سپاه این شهر قرار دارد. این هتل در 8 طبقه واقع شده و با 38 اتاق در انواع اتاق دوتخته، اتاق سه‌تخته، سوئیت یک‌خوابه سه‌‍نفره، سوئیت یک‌خوابه چهارنفره و سوئیت دوخوابه پنج‌نفره میزبان مسافران شهر قم است.

هتل راسپینا قم، دسترسی آسانی به حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مراکز خرید شهر قم  دارد. این هتل امتیازهای فراوانی برای رزرو اقامت دارد که نزدیکی به جاهای دیدنی قم از مهم‌ترین ویژگی‌های آن است.

 

امکانات و خدمات هتل راسپینا قم

هتل راسپینا قم، اولین هتل هوشمند در استان قم است. رستوران الیزه، بام رستوران، کافی‌شاپ لانژ و پارکینگ مکانیزه برخی از امکانات این هتل هستند. در لابی زیبا و دنج هتل راسپینا، می‌توانید خستگی سفر را از تن بکاهید و در کافی‌شاپ آن با صرف یک فنجان قهوه خود را برای ادامه سفر و گشت‌وگذار در شهر قم شارژ کنید.

ساختمان زیبای هتل راسپینا قم، یکی از لوکس‌ترین ساختمان‌های شهر است و اتاق‌های شیک و تمیز، آن را از دیگر هتل‌های شهر قم متمایز ساخته‌اند. با خرید بلیط قطار تهران به قم و رزرو اتاق در هتل راسپینا و استفاده از امکانات تفریحی و رفاهی آن سفری خاطره‌انگیز را برای خود رقم بزنید. 

 

رزرو هتل راسپینا قم و پذیرایی از مهمان‌ها

از دیگر خدمات و امکانات هتل راسپینا قم می‌توان صندوق امانات، فتوکپی، فکس، پرینتر، صرافی، دستگاه واکس کفش، لاندری، خدمات برای معلولین، اینترنت در لابی و پارکینگ اشاره کرد. همچنین تسهیلاتی که در اتاق‌های هتل راسپینا قم جهت رفاه و آسایش مسافران گرامی عرضه می‌شود شامل یخچال، مبلمان، کمد لباس، آب رایگان، صندوق امانات، تلویزیون در اتاق، اینترنت در اتاق، تلفن در اتاق، سیستم گرمایش و سرمایش، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی و حمام است.

 

آدرس و شماره تلفن هتل راسپینا قم

آدرس: قم، خیابان سپاه، جنب بانک ملت، هتل راسپینا قم

تلفن رزرو هتل راسپینا قم: 1548

 

رزرو اینترنتی هتل راسپینا قم

برای رزرو اینترنتی هتل راسپینا قم با بهترین قیمت و در کمترین زمان همکاران ما در سایت یوتراوز به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به شما عزیزان هستند.