#
آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا 19، سمت راست

اتاق‌های هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

امکانات هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

فاصله هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد تا نقاط مهم

 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)4 دقیقه پیاده ‌روی (277 متر)
 • خیابان دانش غربی7 دقیقه پیاده ‌روی (507 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج8 دقیقه پیاده ‌روی (595 متر)
 • خیابان دانش شرقی8 دقیقه پیاده ‌روی (621 متر)
 • بلوار امام رضا9 دقیقه پیاده ‌روی (671 متر)
 • بیمارستان سینا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 112 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 140 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 192 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 194 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 338 متر)
 • باغ خونی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 405 متر)
 • بازار رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 418 متر)
 • خیابان عنصری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 428 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 465 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 523 متر)
 • خانه ملک3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 567 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 624 متر)
 • خیابان امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 633 متر)
 • مرکز خرید آسمان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 658 متر)
 • برج تجاری آکسون4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 675 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 680 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 735 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 739 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 749 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 775 متر)
 • موزه ظروف4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 778 متر)
 • موزه مدال4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 785 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 785 متر)
 • موزه نجوم و ساعت4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 785 متر)
 • موزه مردم‌شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 785 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 785 متر)
 • موزه قرآن و نفایس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 785 متر)
 • موزه فرش4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 785 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 792 متر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 823 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 824 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 833 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 843 متر)
 • سینما قدس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 872 متر)
 • خیابان هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 876 متر)
 • بلوار 17 شهریور4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 879 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 970 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 998 متر)
 • میدان امام رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 13 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 179 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 180 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 224 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 232 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 243 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 247 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 300 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 328 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 346 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 406 متر)
 • خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 452 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 482 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 489 متر)
 • گنبد خشتی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 560 متر)
 • چهارراه شهدا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 574 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 594 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 609 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 619 متر)
 • خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 628 متر)
 • بازار مرکزی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 635 متر)
 • مدرسه پریزاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 655 متر)
 • سینما هویزه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 658 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 683 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 756 متر)
 • بیمارستان امام هادی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 764 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 773 متر)
 • بازار جنت6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 817 متر)
 • مسجد گوهرشاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 879 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 884 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 958 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 965 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 46 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 52 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 64 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 84 متر)
 • مجتمع زیست خاور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 332 متر)
 • بلوار وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 407 متر)
 • بلوار امیرالمومنین7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 407 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 427 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 603 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 661 متر)
 • بوستان وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 672 متر)
 • بیمارستان امام زمان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 673 متر)
 • بیمارستان ام البنین7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 744 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 757 متر)
 • سینما آفریقا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 798 متر)
 • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 839 متر)
 • پارک وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 885 متر)
 • رستوران رضایی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 902 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 923 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 928 متر)
 • بیمارستان مهر7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 934 متر)
 • بیمارستان پاستور نو6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 937 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 26 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 30 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 65 متر)
 • بیمارستان قائم7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 105 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 114 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 160 متر)
 • بلوار مصلی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 217 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 225 متر)
 • بوستان باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 230 متر)
 • خیابان کوهسنگی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 244 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 273 متر)
 • پارک باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 316 متر)
 • بلوار احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 321 متر)
 • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 340 متر)
 • ایستگاه راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 495 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 495 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 562 متر)
 • فروشگاه دبنهامز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 565 متر)
 • میدان احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 612 متر)
 • بلوار شهید رستمی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 618 متر)
 • خیابان آبکوه8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 799 متر)
 • بلوار ملاصدرا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 918 متر)
 • بلوار قرنی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 207 متر)
 • بوستان امت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 256 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 337 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 391 متر)
 • خیابان راهنمایی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 463 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 492 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 549 متر)
 • بلوار بعثت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 733 متر)
 • مرکز خرید خورشید9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 743 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 761 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 805 متر)
 • بازار فردوسی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 932 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 974 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 28 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 104 متر)
 • بازار گوهرشاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 108 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 235 متر)
 • بیمارستان حجازی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 252 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 258 متر)
 • بلوار شهید منتظری9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 266 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 323 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 466 متر)
 • بلوار ملک اباد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 735 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 815 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 842 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 961 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 996 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 9 متر)
 • رستوران پسران کریم11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 221 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 302 متر)
 • بوستان بسیج12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 365 متر)
 • میدان فردوسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 425 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 508 متر)
 • کمپ غدیر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 679 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 690 متر)
 • فرودگاه بین المللی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 728 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 867 متر)
 • بلوار سجاد12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 126 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 134 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 141 متر)
 • خیابان طبرسی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 195 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 296 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 535 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 746 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 755 متر)
 • میدان جانباز14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 780 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 781 متر)
 • مرکز خرید نیکا14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 813 متر)
 • مجتمع تجاری پروما14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 862 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 2 متر)
 • کنسولگری کشور عراق14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 86 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 136 متر)
 • بیمارستان امام سجاد16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 166 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 269 متر)
 • خیابان رضاشهر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 297 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 421 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 624 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 692 متر)
 • پارک پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 867 متر)
 • دانشگاه فردوسی18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 293 متر)
 • بازار بین المللی سپاد15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 436 متر)
 • بلوار امامت14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 483 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 495 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 500 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 549 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 578 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 670 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 718 متر)
 • پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 749 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 769 متر)
 • کیان سنتر 216 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 778 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 813 متر)
 • بیمارستان فارابی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 856 متر)
 • میدان استقلال16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 43 متر)
 • بلوار کوثر16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 342 متر)
 • میدان کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 945 متر)
 • برج باران18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 971 متر)
 • پایانه مسافربری معراج18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 4 متر)
 • بلوار وکیل آباد16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 38 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 120 متر)
 • میدان آزادی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 231 متر)
 • سینما پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 240 متر)
 • بلوار فکوری17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 260 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 303 متر)
 • بلوار پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 352 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 555 متر)
 • رستوران گیاهی خانه18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 597 متر)
 • رستوران کلبه محبت17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 744 متر)
 • رستوران دریایی سولو17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 856 متر)
 • بوستان ایزدی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 41 متر)
 • بیمارستان رضوی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 45 متر)
 • رباط طرق16 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 499 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 948 متر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 948 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 86 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 332 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب14 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 425 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 484 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 576 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 632 متر)
 • بلوار شاهد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 700 متر)
 • بلوار نماز18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 746 متر)
 • باغ گلها19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 819 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 190 متر)
 • پارک آبی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 215 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 236 متر)
 • بلوار آب و برق21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 264 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 375 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 376 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 530 متر)
 • بلوار حجاب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 579 متر)
 • بلوار ادیب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 592 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 667 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 782 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 792 متر)
 • بزرگراه آسیایی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 849 متر)
 • سرزمین موج های آبی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 944 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 991 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 13 متر)
 • بزرگراه امام علی21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 359 متر)
 • پارک تفریحی خورشید21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 367 متر)
 • بام مشهد21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 371 متر)
 • بلوار دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 513 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 835 متر)
 • بلوار شریعتی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 883 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 416 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 504 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 568 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 787 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد17 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 562 متر)
 • بلوار شهید برونسی22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 746 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 873 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 906 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 990 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 27 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 682 متر)
 • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 934 متر)
 • بوستان نیایش25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 988 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 992 متر)
 • کوهستان پارک شادی26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 998 متر)
 • بزرگراه میثاق24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 240 متر)
 • سد طرق27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 650 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 763 متر)
 • بهشت رضا20 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 772 متر)
 • ویلاژتوریست25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 824 متر)
 • پارک مینیاتوری27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 890 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر28 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 178 متر)
 • رستوران مولانا28 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 198 متر)
 • سرزمین موج های خروشان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 547 متر)
 • خیابان گلستان27 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 597 متر)
 • ییلاق طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 776 متر)
 • باغ پونه طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 801 متر)
 • ییلاق شاندیز28 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 361 متر)
 • بازار بین المللی بعثت31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 457 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 548 متر)
 • رستوران آبشار33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 596 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 596 متر)
 • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 646 متر)
 • رستوران آبنوس33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 893 متر)
 • رستوران سرداب عنبران34 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 281 متر)
 • پیست موتور کراس32 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 461 متر)
 • روستا تاریخی پاژ36 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 947 متر)
 • رستوران تشریفات36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 609 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 660 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 686 متر)
 • روستا مج50 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 60 متر)
 • هارونیه36 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 397 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 924 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 924 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 924 متر)
 • روستا نغندر40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 145 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 162 متر)
 • رستوران هندی راج38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 205 متر)
 • رستوران ارم شاندیز38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 378 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 173 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی39 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 180 متر)
 • غار مغان56 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 467 متر)
 • دره ارغوان47 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 766 متر)
 • روستا ابرده44 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 492 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 373 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 783 متر)
 • روستا اندرخ59 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 966 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 463 متر)
 • روستا زشک58 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 938 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 384 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 223 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 531 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 615 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 389 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 428 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 777 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 2 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین 2 تا 12 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد؛ یکی از هتل های خیابان امام رضا مشهد می باشد که جزو واحدهای اقامتی شیک و ارزان قیمت مشهد است که در سال 1387 افتتاح شد. این هتل آپارتمان با توجه به دسترسی خوب به حرم امام رضا (ع) مورد توجه مسافران تورهای ارزان مشهد قرار گرفته است.

امکانات هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد 50 آپارتمان‌ دل‌باز و تمیزی دارد که با ظرفیت‌های 2 الی 10 نفر قابل رزرو از سایت یوتراوز است. تمام واحدهای اقامتی این هتل به صورت آپارتمان‌های یکخوابه و دوخوابه هستند. یکی از ویژگی‌های متمایز کننده آپارتمان‌های دوخوابه هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد، مجهز بودن به جکوزی در حمام است که باعث شده است این هتل آپارتمان مزیت رقابتی خوبی نسبت به دیگر هتل‌آپارتمان‌های محدوده حرم امام رضا (ع) داشته باشد.

از دیگر امکانات عالی این هتل یک ستاره مشهد می‌توان به رستوران با منوی غذای بوفه در بیشتر ایام سال، پارکینگ با ظرفیت 35 خودرو، تاکسی‌سرویس، کافی‌نت، صندلی ماساژور داخل لابی، دستگاه چاپ عکس رایگان، فضای بازی برای کودکان و ... اشاره کرد.

آدرس و شماره تماس هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد در خیابان امام رضا قرار گرفته است و فاصله این هتل تا حرم امام رضا (ع) کمتر از 10 دقیقه پیاده‌روی است. دسترسی راحت به سیستم حمل‌ونقل عمومی همراه با فاصله کم تا مراکز خرید و جاذبه‌های گردشگری اطراف حرم امام رضا (ع) از مزیت‌های اصلی این هتل هستند.

برای تماس با هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد می‌توانید از همکاران ما در شرکت یوتراوز با شماره 1548 راهنمایی بگیرید.

رزرو هتل آپارتمان قصر آیدین مشهد

راحت‌ترین روش برای رزرو آنلاین هتل استفاده از سایت یوتراوز است تا ضمن اطمینان از بهترین قیمت، واچر هتل خود را به صورت آنلاین تحویل بگیرید.