#
آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، بین امام رضا 14 و 16

اتاق‌های هتل بین المللی قصر مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل بین المللی قصر مشهد

امکانات هتل بین المللی قصر مشهد

فاصله هتل بین المللی قصر مشهد تا نقاط مهم

 • خیابان دانش شرقی4 دقیقه پیاده ‌روی (324 متر)
 • خیابان عنصری6 دقیقه پیاده ‌روی (454 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان7 دقیقه پیاده ‌روی (572 متر)
 • خیابان دانش غربی8 دقیقه پیاده ‌روی (625 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)8 دقیقه پیاده ‌روی (626 متر)
 • باغ خونی8 دقیقه پیاده ‌روی (665 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)9 دقیقه پیاده ‌روی (673 متر)
 • بازار رضا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 2 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 58 متر)
 • مرکز خرید آسمان2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 90 متر)
 • برج تجاری آکسون2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 107 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 112 متر)
 • بلوار امام رضا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 142 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 198 متر)
 • بیمارستان سینا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 288 متر)
 • خیابان هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 308 متر)
 • بلوار 17 شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 311 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 368 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 424 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 450 متر)
 • موزه ظروف3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 453 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 459 متر)
 • موزه نجوم و ساعت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 459 متر)
 • موزه مدال3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 459 متر)
 • موزه فرش3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 459 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 459 متر)
 • موزه قرآن و نفایس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 459 متر)
 • موزه مردم‌شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 459 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 508 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 515 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 517 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 641 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 672 متر)
 • خانه ملک3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 743 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 809 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 853 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 854 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 898 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 906 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 917 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 922 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 974 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 986 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 990 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر)
 • سینما قدس4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 48 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 81 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 84 متر)
 • خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 127 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 146 متر)
 • میدان امام رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 189 متر)
 • گنبد خشتی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 234 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 268 متر)
 • مدرسه پریزاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 330 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 419 متر)
 • چهارراه شهدا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 435 متر)
 • بیمارستان امام هادی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 439 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 447 متر)
 • خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 488 متر)
 • بازار مرکزی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 496 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 522 متر)
 • مسجد گوهرشاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 553 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 621 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 658 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 665 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 740 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 759 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 826 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 834 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 860 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 912 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 933 متر)
 • بازار جنت6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 993 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 35 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 60 متر)
 • بلوار امیرالمومنین6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 81 متر)
 • بلوار وحدت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 82 متر)
 • بوستان وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 96 متر)
 • بیمارستان امام زمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 97 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 222 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 228 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 247 متر)
 • پارک وحدت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 317 متر)
 • مجتمع زیست خاور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 330 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 341 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 426 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 603 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 613 متر)
 • بلوار مصلی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 707 متر)
 • رستوران رضایی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 738 متر)
 • سینما آفریقا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 796 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 806 متر)
 • بیمارستان ام البنین6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 927 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 973 متر)
 • بیمارستان مهر7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 983 متر)
 • بیمارستان پاستور نو7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 987 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 76 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 80 متر)
 • بلوار شهید رستمی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 108 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 114 متر)
 • بیمارستان قائم8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 155 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 170 متر)
 • ایستگاه راه آهن6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 170 متر)
 • خیابان کوهسنگی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 294 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 309 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 355 متر)
 • بلوار احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 371 متر)
 • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 405 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 421 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 449 متر)
 • بوستان باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 524 متر)
 • پارک باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 609 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 612 متر)
 • فروشگاه دبنهامز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 615 متر)
 • میدان احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 662 متر)
 • بوستان امت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 688 متر)
 • نسیم لبنان9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 956 متر)
 • بلوار ملاصدرا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 968 متر)
 • خیابان آبکوه8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 994 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 12 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 166 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 224 متر)
 • بازار فردوسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 364 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 441 متر)
 • خیابان راهنمایی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 512 متر)
 • بلوار قرنی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 552 متر)
 • بلوار بعثت10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 783 متر)
 • مرکز خرید خورشید9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 793 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 811 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 855 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 78 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 169 متر)
 • بیمارستان حجازی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 179 متر)
 • بازار گوهر شاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 300 متر)
 • بازار گوهرشاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 303 متر)
 • بلوار شهید منتظری10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 315 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 441 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 464 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 581 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 583 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 668 متر)
 • بلوار ملک اباد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 785 متر)
 • بوستان بسیج11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 797 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 840 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 977 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 10 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 182 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 255 متر)
 • رستوران پسران کریم12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 265 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 341 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 689 متر)
 • میدان فردوسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 771 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 809 متر)
 • خیابان طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 870 متر)
 • کمپ غدیر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 972 متر)
 • فرودگاه بین المللی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 21 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)10 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 57 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 140 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 210 متر)
 • بلوار سجاد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 282 متر)
 • بیمارستان امام سجاد15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 598 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 641 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 745 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 753 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 780 متر)
 • کنسولگری کشور عراق15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 85 متر)
 • میدان جانباز13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 126 متر)
 • مرکز خرید نیکا14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 159 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 195 متر)
 • مجتمع تجاری پروما14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 207 متر)
 • خیابان رضاشهر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 295 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 348 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 367 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 367 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 482 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 622 متر)
 • پارک پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 955 متر)
 • دانشگاه فردوسی18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 292 متر)
 • بلوار امامت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 481 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 493 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 668 متر)
 • بازار بین المللی سپاد15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 782 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 845 متر)
 • بیمارستان فارابی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 855 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 894 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 923 متر)
 • میدان استقلال17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 42 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 64 متر)
 • پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 94 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 114 متر)
 • کیان سنتر 216 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 123 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 158 متر)
 • بلوار کوثر16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 341 متر)
 • میدان کوثر18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 944 متر)
 • برج باران18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 969 متر)
 • بلوار وکیل آباد17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 36 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 119 متر)
 • میدان آزادی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 229 متر)
 • سینما پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 239 متر)
 • بلوار فکوری17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 258 متر)
 • پایانه مسافربری معراج18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 349 متر)
 • بلوار پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 350 متر)
 • رستوران گیاهی خانه19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 596 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 596 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 651 متر)
 • رستوران کلبه محبت18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 742 متر)
 • رستوران دریایی سولو18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 854 متر)
 • بوستان ایزدی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 40 متر)
 • بیمارستان رضوی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 391 متر)
 • رباط طرق17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 792 متر)
 • بلوار امامیه20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 947 متر)
 • بلوار استاد یوسفی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 947 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 85 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 330 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 482 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 574 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 631 متر)
 • بلوار شاهد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 698 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب15 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 718 متر)
 • باغ گلها19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 817 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 189 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 235 متر)
 • بلوار آب و برق21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 263 متر)
 • پارک آبی ایرانیان21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 310 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 374 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 375 متر)
 • بلوار نماز19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 426 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 528 متر)
 • بلوار ادیب22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 591 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 666 متر)
 • بلوار حجاب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 674 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 781 متر)
 • پارک خانواده23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 790 متر)
 • بزرگراه آسیایی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 848 متر)
 • سرزمین موج های آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 942 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی24 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 990 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 11 متر)
 • بزرگراه امام علی21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 454 متر)
 • بلوار دکتر حسابی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 608 متر)
 • پارک تفریحی خورشید22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 660 متر)
 • بام مشهد22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 664 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 834 متر)
 • بلوار شریعتی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 881 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 415 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 503 متر)
 • بزرگراه آزادی25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 567 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 785 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 183 متر)
 • بلوار شهید برونسی22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 744 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد17 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 855 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 905 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 988 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 26 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 680 متر)
 • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 933 متر)
 • بوستان نیایش25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 986 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 991 متر)
 • کوهستان پارک شادی26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 997 متر)
 • بزرگراه میثاق24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 238 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 762 متر)
 • ویلاژتوریست26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 823 متر)
 • سد طرق27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 944 متر)
 • بهشت رضا20 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 66 متر)
 • پارک مینیاتوری27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 889 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 177 متر)
 • رستوران مولانا29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 196 متر)
 • سرزمین موج های خروشان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 546 متر)
 • خیابان گلستان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 596 متر)
 • ییلاق طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 775 متر)
 • باغ پونه طرقبه31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 800 متر)
 • ییلاق شاندیز29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 360 متر)
 • بازار بین المللی بعثت32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 455 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 547 متر)
 • بیمارستان طالقانی29 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 594 متر)
 • رستوران آبشار33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 595 متر)
 • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 644 متر)
 • رستوران آبنوس33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 892 متر)
 • رستوران سرداب عنبران34 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 280 متر)
 • پیست موتور کراس32 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 459 متر)
 • روستا تاریخی پاژ35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 874 متر)
 • رستوران تشریفات36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 608 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 658 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 684 متر)
 • روستا مج50 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 354 متر)
 • هارونیه37 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 395 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 922 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 922 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 922 متر)
 • روستا نغندر41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 144 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 161 متر)
 • رستوران هندی راج39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 204 متر)
 • رستوران ارم شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 376 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 171 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی39 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 178 متر)
 • غار مغان56 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 760 متر)
 • دره ارغوان47 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 765 متر)
 • روستا ابرده44 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 490 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 371 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 781 متر)
 • روستا اندرخ58 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 893 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 462 متر)
 • روستا زشک58 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 936 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 816 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 221 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 529 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 542 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 316 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 355 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 703 متر)
 • میدان بیت المقدس (فلکه آب)11 دقیقه پیاده ‌روی (869 متر)
 • بازار رضا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 2 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج2 دقیقه با خودرو(1 کیلومتر و 58 متر)
 • مرکز خرید آسمان2 دقیقه با خودرو(1 کیلومتر و 90 متر)
 • برج تجاری آکسون2 دقیقه با خودرو(1 کیلومتر و 107 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه2 دقیقه با خودرو(1 کیلومتر و 112 متر)
 • بلوار امام رضا2 دقیقه با خودرو(1 کیلومتر و 142 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 368 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد3 دقیقه با خودرو(1 کیلومتر و 424 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو(1 کیلومتر و 450 متر)
 • موزه ظروف3 دقیقه با خودرو(1 کیلومتر و 453 متر)
 • موزه مدال3 دقیقه با خودرو(1 کیلومتر و 459 متر)
 • موزه فرشدقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 459 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان3 دقیقه با خودرو(1 کیلومتر و 515 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان4 دقیقه با خودرو(1 کیلومتر و 641 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 2 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین 2 تا 6 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدرک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل بین المللی قصر مشهد

اگر عازم مشهد هستید و می‌خواهید در هتلی لوکس و با اصالت نزدیک به حرم اقامت داشته باشید، ما هتل بین المللی قصر مشهد را پیشنهاد می‌کنیم که جزو بهترین هتل‌های نزدیک به حرم است. 

این هتل در سال 1357 ساخته و برای ارتقای کیفیت خدمات در سال 1396 بازسازی شده است. هتل قصر مشهد 12 طبقه و 220 اتاق دارد که هرکدام مطابق با به‌روزترین استانداردهای صنعت هتلداری تجهیز شده‌اند. 

چیزی که هتل قصر را نسبت به سایر هتل‌های مشهد متمایز کرده، واحدهای اقامتی مجلل و الهام گرفته از معماری قاجار و هخامنشی آن است. 

 

رزرو هتل بین المللی قصر مشهد

رزرو هتل قصر بسیار ساده است. برای رزرو هتل فقط کافی‌ست از طریق اپلیکیشن یا وبسایت یوتراوز طبق مراحل زیر پیش بروید:

 • انتخاب شهر یا نام هتل
 • ثبت تاریخ ورود و خروج
 • نهایی‌کردن اتاق مدنظر از لیست

 

قیمت هتل بین المللی قصر مشهد

از آن‌جا که این هتل جزو هتل‌های مجلل مشهد است هزینه اقامت در هتل قصر بالاست. بسته به اتاقی که انتخاب می‌کنید و بازه زمانی که اقامت دارید، قیمت اتاق‌های این هتل متفاوت خواهد بود. برای اطلاع دقیق از قیمت اتاق‌های هتل قصر به وبسایت یا اپلیکیشن یوتراوز سربزنید یا از طریق تماس تلفنی با تیم پشتیبانی یوتراوز (1548) ما پیگیری کنید.

 

امکانات هتل بین‌المللی قصر در مشهد

اولین ویژگی هتل بین المللی قصر که نگاهتان را سمت خودش می‌کشاند، معماری زیبا، لوسترهای بزرگ و چشم‌نواز لابی و چیدمان شیک آن است. 

همچنین، در بدو ورود به هتل با رفتار گرم و صمیمانه‌ کارکنان حرفه‌ای و آموزش‌دیده‌ مواجه می‌شوید که حس خوبی دارد. با وجود این موارد، امکانات مهم هتل قصر مشهد عبارتند از موارد زیر:

 

رستوران هتل بین المللی قصر مشهد

رستوران‌های هتل قصر به چهار رستوران خاطره (ویژه صبحانه)، قصر (ویژه غذای اصلی)، رویال مرسده (ویژه غذای دریایی) و رز (رستوران سنتی) تقسیم می‌شوند. 

رستوران خاطره: این رستوران ویژه سرو صبحانه است و منوی متنوعی شامل 156 مورد برای سرو صبحانه دارد.

رستوران قصر: این رستوران هم منوی متنوعی از انواع غذاهای ایرانی و فرنگی دارد. از طرفی، دیزاین زیبای این رستوران لذت میل‌کردن غذا را دوچندان می‌کند. 

رستوران دریایی رویال مرسده: این رستوران جزو بهترین رستوران‌های مشهد است که غذای دریایی سرو می‌کند. غذاهای این رستوران از کیفیت بالایی برخوردارند و ارزش امتحان کردن را دارند.

رستوران سنتی رز: رستوران رز هتل قصر حال و هوایی سنتی دارد. دکوراسیون این رستوران از دیوارها و تخت‌ها تا نحوه سرو غذا کاملا سنتی است و کیفیت بالایی دارد.

به این نکته توجه داشته باشید که قیمت غذا در رستوران‌های هتل قصر مشهد به دلیل کیفیت مطلوب و فضای لوکس، بالاست. 

 

کافی‌شاپ‌های هتل قصر

هتل قصر مشهد در مجموع با دو کافی‌شاپ قصر و ملودی از میهمانان پذیرایی می‌کند. هردوی این کافی‌شاپ‌ها فضایی دنج و آرام دارند. کافی‌شاپ قصر بصورت 24ساعته پذیرای میهمانان است . در آن انواع نوشیدنی و دسر سرو می‌شود. برای استفاده از فست فودها و انواع پاستا هم می‌توانید از کافی‌شاپ ملودی استفاده کنید. 

لازم به توضیح است که سرو تمام نوشیدنی و غذاهای کافی‌شاپ‌های هتل قصر مشهد در اتاق امکان‌پذیر است.

 

استخر هتل بین المللی قصر مشهد

استخر این هتل مانند سایر قسمت‌ها و خدمات آن لوکس و با کیفیت است. در استخر هتل قصر خدمات زیر ارائه می‌شود:

 • سونای بخار
 • سونای خشک
 • جکوزی
 • حمام ترکی 
 • دوش های اختصاصی ماساژ
 •  انواع خدمات اسپا و ماساژ 

 

تفریحات هتل بین المللی قصر مشهد

خدمات سالن ورزشی و تفریحی هتل قصر، امکاناتی مثل شهربازی، میز بیلیارد و فوتبال دستی را ارائه می‌دهد. همچنین، اگر اهل ورزش هستید می‌توانید از سالن بدن‌سازی مجهز این هتل استفاده کنید.

سایر خدمات جنرال هتل قصر عبارتند از:

 • اینترنت رایگان
 •  لاندری
 •  خدمات تور
 •  آژانس مسافرتی
 •  سرویس رایگان به حرم ارائه 

 

سالن همایش و کنفرانس

هتل قصر دارای سالن همایش و کنفرانس با امکانات مناسب است. این بخش از هتل به سیستم‌های صوتی و تصویری مدرن مجهز است و پتانسیل برگزاری کنفرانس‌ها، سمینار و همایش‌های مختلف را دارد. همچنین، سالن برای برپایی نمایشگاه و گالری همراه با پذیرایی مخصوص، بسیار مناسب است.

 

اتاق های هتل بین المللی قصر مشهد

واحدهای اقامتی هتل بین المللی قصر مشهد شامل اتاق‌های زیر هستند:

 •  یک تخته
 • دوتخته دبل استاندارد
 •  دبل کلاسیک
 •  دبل پانوراما
 •  دبل لاکچری
 •  پرزیدنت 
 • پرنسس
 • سوئیت معمولی دونفره
 •  سوئیت ماه عسل
 •  آپارتمان‌های یک خوابه و دوخوابه چهارنفره استاندارد و امپریال
 •  اتاق دوتخته دبل قاجار و هخامنشی
 •  سوئیت پرزیدنت رویال و کیدز روم چهارنفره

 

اگر به معماری قاجار و دکوراسیون سنتی آن زمان علاقه دارید، پیشنهاد ما رزرو اتاق قاجار است و اگر سبک معماری هخامنشی و بنای تخت جمشید را می‌پسندید، اتاق هخامنشی هتل قصر بهترین گزینه برای شماست.

از جمله امکاناتی که در این واحدها تعبیه شده می‌توان به تلویزیون، مبلمان، یخچال، مینی‌بار، میزوصندلی، میزآرایش، سشوار، کتری برقی، حمام و سرویس بهداشتی اشاره کرد. 

در واحدهای رویال، ویژه، هانی مون و قاجاری و هخامنشی هتل قصر علاوه بر امکانات گفته شده، وان و جکوزی هم قرارگرفته تا همه چیز برای اقامت خوب و فراموش‌نشدنی شما فراهم باشد.

 

آدرس هتل بین المللی قصر مشهد

هتل بین المللی قصر مشهد در خیابان امام رضا (ع) - بین امام رضا 14 و 16 واقع شده و تنها 800 متر با حرم مطهر رضوی فاصله دارد. 

موقعیت مکانی هتل قصر باعث شده که به مراکز خرید معروف مشهد هم دسترسی خوبی داشته باشید.  

نظرات مهمانان هتل قصر مشهد

هنگام بررسی نظرات درباره هتل قصر مشهد می‌توانید به اتفاق نظر مسافران درباره کیفیت اتاق‌ها، رفتار حرفه‌ای پرسنل هتل، نزدیکی به حرم مطهر و کیفیت غذای رستوران‌های آن پی ببرید. البته، بعضی از مهمانان نسبت به قیمت بالای رستوران انتقاد داشتند. باید در نظر داشته باشید که قیمت غذا در هتل‌های لوکس مشهد مانند هتل قصر معمولا بالاست چرا که هدف اصلی هتل ارائه کیفیت در سطح بین‌المللی است.

 

سوالات متداول

هتل قصر بین المللی مشهد چند ستاره است؟

هتل بین المللی قصر مشهد در لیست هتل‌های 5 ستاره مشهد قرار دارد.

 

فاصله هتل بین المللی قصر مشهد تا حرم چقدر است؟

هتل درویشی مشهد 800 متر از حرم مطهر رضوی فاصله دارد.

 

قیمت هتل بین المللی قصر مشهد در چه حدودی است؟

برای اطلاع از قیمت یک شب اقامت در هتل بین المللی قصر مشهد می‌توانید در قسمت اتاق‌های قابل رزرو سایت یوتراوز هزینه هرکدام را ببینید.

 

آیا رزرو هتل بین المللی قصر مشهد با تخفیف ممکن است؟

بله، شما می‌توانید از طریق سایت یوتراوز اتاق موردنظرتان را با کم‌ترین قیمت رزرو کنید.

 

شماره تماس هتل بین المللی قصر مشهد چند است؟

برای تماس با هتل بین المللی قصر می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید و سوالاتتان را از تیم پشتیبانی یوتراوز بپرسید.