#
آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا 18، پلاک 21

اتاق‌های هتل پرستاره مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل پرستاره مشهد

امکانات هتل پرستاره مشهد

فاصله هتل پرستاره مشهد تا نقاط مهم

 • خیابان دانش شرقی6 دقیقه پیاده ‌روی (443 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان9 دقیقه پیاده ‌روی (690 متر)
 • خیابان دانش غربی9 دقیقه پیاده ‌روی (738 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)9 دقیقه پیاده ‌روی (744 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)10 دقیقه پیاده ‌روی (786 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 96 متر)
 • باغ خونی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 117 متر)
 • بازار رضا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 130 متر)
 • خیابان عنصری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 141 متر)
 • بلوار امام رضا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 180 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 236 متر)
 • بیمارستان سینا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 326 متر)
 • مرکز خرید آسمان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 370 متر)
 • برج تجاری آکسون3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 387 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 393 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 406 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 462 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 488 متر)
 • موزه ظروف3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 491 متر)
 • موزه مدال3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 497 متر)
 • موزه نجوم و ساعت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 497 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 497 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 497 متر)
 • موزه فرش3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 497 متر)
 • موزه قرآن و نفایس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 497 متر)
 • موزه مردم‌شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 497 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 546 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 553 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 555 متر)
 • خیابان هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 588 متر)
 • بلوار 17 شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 592 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 675 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 679 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 710 متر)
 • خانه ملک3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 781 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 847 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 891 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 892 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 944 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 955 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 960 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 12 متر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 38 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 38 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 66 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 70 متر)
 • سینما قدس4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 86 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 119 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 122 متر)
 • خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 165 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 184 متر)
 • میدان امام رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 227 متر)
 • گنبد خشتی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 272 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 306 متر)
 • مدرسه پریزاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 368 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 457 متر)
 • چهارراه شهدا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 473 متر)
 • بیمارستان امام هادی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 477 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 485 متر)
 • خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 526 متر)
 • بازار مرکزی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 534 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 560 متر)
 • مسجد گوهرشاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 591 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 659 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 696 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 703 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 778 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 797 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 864 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 872 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 898 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 950 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 971 متر)
 • بازار جنت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 31 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 98 متر)
 • بلوار امیرالمومنین6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 119 متر)
 • بلوار وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 120 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 260 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 266 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 285 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 316 متر)
 • مجتمع زیست خاور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 368 متر)
 • بوستان وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 377 متر)
 • بیمارستان امام زمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 378 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 379 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 464 متر)
 • پارک وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 597 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 641 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 651 متر)
 • رستوران رضایی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 776 متر)
 • سینما آفریقا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 834 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 844 متر)
 • بیمارستان ام البنین6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 965 متر)
 • بلوار مصلی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 988 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 11 متر)
 • بیمارستان مهر7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 21 متر)
 • بیمارستان پاستور نو7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 25 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 114 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 118 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 152 متر)
 • بیمارستان قائم8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 193 متر)
 • ایستگاه راه آهن6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 208 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 208 متر)
 • خیابان کوهسنگی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 332 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 347 متر)
 • بلوار شهید رستمی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 388 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 393 متر)
 • بلوار احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 409 متر)
 • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 443 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 459 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 487 متر)
 • بوستان باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 561 متر)
 • پارک باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 646 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 650 متر)
 • فروشگاه دبنهامز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 653 متر)
 • میدان احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 700 متر)
 • بوستان امت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 968 متر)
 • نسیم لبنان9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 994 متر)
 • بلوار ملاصدرا8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 6 متر)
 • خیابان آبکوه8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 32 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 50 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 204 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 262 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 479 متر)
 • خیابان راهنمایی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 550 متر)
 • بلوار قرنی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 590 متر)
 • بازار فردوسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 645 متر)
 • بلوار بعثت10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 821 متر)
 • مرکز خرید خورشید9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 831 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 849 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 893 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 116 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 207 متر)
 • بیمارستان حجازی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 217 متر)
 • بازار گوهر شاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 338 متر)
 • بازار گوهرشاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 341 متر)
 • بلوار شهید منتظری10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 353 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 502 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 619 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 621 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 706 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 721 متر)
 • بلوار ملک اباد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 823 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 878 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 15 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 48 متر)
 • بوستان بسیج11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 78 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 220 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 292 متر)
 • رستوران پسران کریم12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 303 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 379 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 727 متر)
 • میدان فردوسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 809 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 847 متر)
 • خیابان طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 908 متر)
 • کمپ غدیر11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 9 متر)
 • فرودگاه بین المللی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 59 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 178 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)10 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 198 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 248 متر)
 • بلوار سجاد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 320 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 679 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 783 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 791 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 818 متر)
 • بیمارستان امام سجاد15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 878 متر)
 • کنسولگری کشور عراق15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 123 متر)
 • میدان جانباز13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 164 متر)
 • مرکز خرید نیکا14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 197 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 233 متر)
 • مجتمع تجاری پروما14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 245 متر)
 • خیابان رضاشهر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 333 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 386 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 405 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 405 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 520 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 660 متر)
 • پارک پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 993 متر)
 • دانشگاه فردوسی18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 330 متر)
 • بلوار امامت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 519 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 531 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 706 متر)
 • بازار بین المللی سپاد15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 820 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 883 متر)
 • بیمارستان فارابی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 893 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 932 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 961 متر)
 • میدان استقلال17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 80 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 102 متر)
 • پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 132 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 152 متر)
 • کیان سنتر 216 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 161 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 196 متر)
 • بلوار کوثر16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 379 متر)
 • میدان کوثر18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 982 متر)
 • برج باران18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 7 متر)
 • بلوار وکیل آباد17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 74 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 157 متر)
 • میدان آزادی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 267 متر)
 • سینما پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 277 متر)
 • بلوار فکوری17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 296 متر)
 • پایانه مسافربری معراج18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 387 متر)
 • بلوار پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 388 متر)
 • رستوران گیاهی خانه19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 634 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 634 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 689 متر)
 • رستوران کلبه محبت18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 780 متر)
 • رستوران دریایی سولو18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 892 متر)
 • بوستان ایزدی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 78 متر)
 • بیمارستان رضوی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 429 متر)
 • رباط طرق17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 829 متر)
 • بلوار امامیه20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 985 متر)
 • بلوار استاد یوسفی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 985 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 123 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 368 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 520 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 612 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 669 متر)
 • بلوار شاهد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 736 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب15 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 756 متر)
 • باغ گلها19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 855 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 227 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 273 متر)
 • بلوار آب و برق21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 301 متر)
 • پارک آبی ایرانیان21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 348 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 411 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 413 متر)
 • بلوار نماز19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 463 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 566 متر)
 • بلوار ادیب22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 629 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 704 متر)
 • بلوار حجاب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 712 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 819 متر)
 • پارک خانواده23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 828 متر)
 • بزرگراه آسیایی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 886 متر)
 • سرزمین موج های آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 980 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 28 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 49 متر)
 • بزرگراه امام علی21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 492 متر)
 • بلوار دکتر حسابی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 646 متر)
 • پارک تفریحی خورشید22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 697 متر)
 • بام مشهد22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 702 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 871 متر)
 • بلوار شریعتی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 919 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 453 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 541 متر)
 • بزرگراه آزادی25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 605 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 823 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 221 متر)
 • بلوار شهید برونسی22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 782 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد17 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 893 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 943 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 26 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 64 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 718 متر)
 • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 971 متر)
 • بوستان نیایش25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 24 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 29 متر)
 • کوهستان پارک شادی26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 35 متر)
 • بزرگراه میثاق24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 276 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 800 متر)
 • ویلاژتوریست26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 861 متر)
 • سد طرق27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 981 متر)
 • بهشت رضا20 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 103 متر)
 • پارک مینیاتوری27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 927 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 214 متر)
 • رستوران مولانا29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 234 متر)
 • سرزمین موج های خروشان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 584 متر)
 • خیابان گلستان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 634 متر)
 • ییلاق طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 813 متر)
 • باغ پونه طرقبه31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 838 متر)
 • ییلاق شاندیز29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 398 متر)
 • بازار بین المللی بعثت32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 493 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 585 متر)
 • بیمارستان طالقانی29 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 632 متر)
 • رستوران آبشار33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 633 متر)
 • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 682 متر)
 • رستوران آبنوس33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 930 متر)
 • رستوران سرداب عنبران34 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 318 متر)
 • پیست موتور کراس32 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 497 متر)
 • روستا تاریخی پاژ35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 912 متر)
 • رستوران تشریفات36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 646 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 696 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 722 متر)
 • روستا مج50 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 391 متر)
 • هارونیه37 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 433 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 960 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 960 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 960 متر)
 • روستا نغندر41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 182 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 199 متر)
 • رستوران هندی راج39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 242 متر)
 • رستوران ارم شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 414 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 209 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی39 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 216 متر)
 • غار مغان56 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 797 متر)
 • دره ارغوان47 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 803 متر)
 • روستا ابرده44 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 528 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 409 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 819 متر)
 • روستا اندرخ58 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 931 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 500 متر)
 • روستا زشک58 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 974 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 96 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 259 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 567 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 580 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 354 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 393 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 741 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)عدم پذیرش
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)عدم پذیرش
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردنامشخص
قوانین صیغه‌نامهنامشخص

درباره هتل پرستاره مشهد

اگر قصد سفر به مشهد را دارید و دوست دارید اقامتگاه ارزان‌قیمتی و نزدیک حرم امام رضا (ع) را رزرو کنید که سطح کیفیت قابل قبولی نیز داشته باشد می‌توانید هتل پرستاره مشهد را انتخاب کنید. هتل پرستاره مشهد در سال 1385 افتتاح‌ شده است. ساختمان این هتل 5 طبقه دارد و تعداد 35 واحد اقامتی در آن جای گرفته است. این هتل یک ستاره جهت بهبود سطح کیفی خدمات و امکانات در سال 1396 مورد بازسازی قرار گرفته است و امروز با سطح کیفی قابل قبولی آماده خدمت‌گذاری به مهمانان گرامی است.

 

امکانات هتل پرستاره مشهد

اتاق‌های هتل پرستاره مشهد به شکل ساده اما شیکی طراحی شده‌اند. تمیزی اتاق همیشه از اولین اولویت‌های کارکنان خانه‌داری این هتل بوده است. اتاق‌های هتل پرستاره مشهد با ظرفیت‌های دوتخته، سه‌تخته و همچنین سوئیت‌های یک خوابه قایل رزرو هستند. از امکانات اتاق‌های هتل پرستاره مشهد می‌توان به تلویزیون، سیستم تهویه مطبوع، حوله و دیگر ملزومات بهداشتی، یخچال و ... اشاره کرد.

هتل پرستاره مشهد دارای یک رستوران اصلی با ظرفیت 60 نفر است. شما می‌توانید در این رستوران لذت میل نمودن لذیذترین غذاهای ایرانی را تجربه کنید. منوی صبحانه در این هتل به‌صورت بوفه و دیگر وعده‌های غذایی معمولاً به‌صورت منوی انتخابی است. از دیگر خدمات عمومی هتل پرستاره مشهد می‌توان به خدمات روم سرویس، تاکسی‌ سرویس، خدمات ویژه جانبازان و معلولین، بِل‌من (مسئول راهنمایی میهمان و حمل چمدان)، نمازخانه و .... اشاره کرد.

 

آدرس و شماره تماس هتل پرستاره مشهد

هتل پرستاره مشهد در خیابان امام رضا قرار دارد که یکی از مهم‌ترین خیابان‌های منتهی به بارگاه مقدس رضوی است. خیابان امام رضا به علت دسترسی آسان به فرودگاه، ترمینال، مترو و خطوط ویژه اتوبوس در میان زائران گرامی از محبوبیت بالایی برخوردار‌ است.

با رزرو اینترنتی هتل از سایت یوتراوز خیالتان از بابت خرید سوغاتی‌های مشهد راحت خواهد بود. این هتل در فاصله کم تا بازار رضا و مراکز خرید هفده شهریور قرار دارد و مهمانان گرامی به‌راحتی می‌توانند خریدهای خود را از این مراکز انجام دهند.

برای تماس با هتل پرستاره مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید تا همکاران ما در پشتیبانی یوتراوز به شما کمک کنند.

 

رزرو هتل پرستاره مشهد

اگر می‌خواهید هتل پرستاره مشهد را به‌صورت آنلاین رزرو کنید و از تخفیف ویژه  برخوردار شوید، از سایت یوتراوز استفاده کنید و یا با پشتیبانی سایت یوتراوز به شماره 1548 تماس گرفته و به‌راحتی اتاق خود را رزرو کنید.