آدرس هتل :تهران، سهروردی شمالی، چهارراه کیهان، خیابان میرزایی زینالی شرقی، پلاک ۴۲
نکات مهم هتل پرشین پلازا تهران
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
امکانات هتل پرشین پلازا تهران
موقعیت مکانی هتل پرشین پلازا تهران
 • فاصله تا خیابان سهر ...۸ دقیقه پیاده ‌روی (۵۹۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه پیاده ‌روی (۵۹۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه پیاده ‌روی (۶۲۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه پیاده ‌روی (۷۱۹ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۱ متر)
 • فاصله تا خیابان خرم ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۹۰ متر)
 • فاصله تا البرز۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۷۴ متر)
 • فاصله تا رستوران ال ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۷۴ متر)
 • فاصله تا پیتزا پاشا ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۸۱ متر)
 • فاصله تا خیابان مطه ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۰۳ متر)
 • فاصله تا خیابان فره ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۲۲ متر)
 • فاصله تا سفارت افغا ...۶ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۶۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۶۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۶ متر)
 • فاصله تا عباس آباد۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴۶ متر)
 • فاصله تا رستوران طر ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۵۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۲۳ متر)
 • فاصله تا سینما آزاد ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۴۰ متر)
 • فاصله تا میدان هفت ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۸۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۳۵ متر)
 • فاصله تا خیابان کری ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۴۶ متر)
 • فاصله تا سینما ایرا ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۴۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۴۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۴۰ متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۳ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۴۵ متر)
 • فاصله تا نایب ساعی۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۴۰ متر)
 • فاصله تا مصلی۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۸۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۹۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۴۲ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۶۲ متر)
 • فاصله تا میدان آژان ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۲۱ متر)
 • فاصله تا کلیسای سرک ...۱۱ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۱۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۳۴ متر)
 • فاصله تا خیابان ایر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۹۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۰۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۱۱ متر)
 • فاصله تا خیابان سپه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۹۸ متر)
 • فاصله تا دروازه دول ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹ متر)
 • فاصله تا نظام آباد۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۸۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۰۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۸۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۴۲ متر)
 • فاصله تا خیابان است ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۴۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۶۳ متر)
 • فاصله تا میدان ولیع ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۹۲ متر)
 • فاصله تا حسینیه ارش ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۴۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۷۴ متر)
 • فاصله تا خیابان الو ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۵۰ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۲۱ متر)
 • فاصله تا سینما استق ...۱۳ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۳۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۳۲ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۷۴ متر)
 • فاصله تا مسجد قبا۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۱۹ متر)
 • فاصله تا خیابان حاف ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۸۹ متر)
 • فاصله تا مجلس شورای ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۹۳ متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۱۸ متر)
 • فاصله تا بوستان فدک ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۱۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۱۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۲۹ متر)
 • فاصله تا گنبد مینا۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۶۹ متر)
 • فاصله تا سفارت عراق ...۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۸۶ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۹۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۹۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۱۳ متر)
 • فاصله تا خیابان کار ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۹۹ متر)
 • فاصله تا بلوار کشاو ...۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۹۹ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۰۶ متر)
 • فاصله تا سینما عصر ...۱۵ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۴۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۴۹ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۷۲ متر)
 • فاصله تا سفارت روسی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۹۵ متر)
 • فاصله تا رستوران ما ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۵۲ متر)
 • فاصله تا رستوران بی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۸۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۱۴ متر)
 • فاصله تا پل حافظ۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۵۲ متر)
 • فاصله تا موزه استاد ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۵۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۸۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۶۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۷۴ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۷۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۳۷ متر)
 • فاصله تا بهارستان۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۸۸ متر)
 • فاصله تا خیابان لال ...۱۵ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۹۲ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۶ متر)
 • فاصله تا موزه فرش ا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۸ متر)
 • فاصله تا سفارت اوگا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۱ متر)
 • فاصله تا کلیسا کانس ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۳ متر)
 • فاصله تا پارک دانشج ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۷ متر)
 • فاصله تا بوستان آب ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۰۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۴۲ متر)
 • فاصله تا بلوار میرد ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
 • فاصله تا خیابان گان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۴۹ متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۶۰ متر)
 • فاصله تا خیابان دکت ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۷۵ متر)
 • فاصله تا خیابان امی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۹۷ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۲۸ متر)
 • فاصله تا پل طبیعت۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۴۰ متر)
 • فاصله تا خانه موزه ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۴۴ متر)
 • فاصله تا سفارت انگل ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۸۵ متر)
 • فاصله تا موزه عبرت۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۸۹ متر)
 • فاصله تا سفارت آلما ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۰۱ متر)
 • فاصله تا مرکز چشم پ ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۴۲ متر)
 • فاصله تا میدان ونک۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۴۶ متر)
 • فاصله تا سفارت پاکس ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۷۲ متر)
 • فاصله تا موزه جواهر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۳۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۲۱ متر)
 • فاصله تا باغ خزندگا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۶۴ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۶۷ متر)
 • فاصله تا بوستان طال ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۸۷ متر)
 • فاصله تا رستوران آن ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۰۷ متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۱۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۳۰ متر)
 • فاصله تا خیابان انق ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۴۲ متر)
 • فاصله تا موزه آبگین ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۴۶ متر)
 • فاصله تا کلیسای حضر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۵۶ متر)
 • فاصله تا میدان انقل ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۶۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۶۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه حق ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۰۲ متر)
 • فاصله تا خیابان شهی ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۱۰ متر)
 • فاصله تا رستوران بو ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۱۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۵۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۵۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۶۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۸۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۹۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۹۱ متر)
 • فاصله تا بزرگراه کو ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹ متر)
 • فاصله تا موزه علم و ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۰ متر)
 • فاصله تا میدان حسن ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۶ متر)
 • فاصله تا مجموعه قزا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۶ متر)
 • فاصله تا موزه پست و ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۴ متر)
 • فاصله تا کتابخانه و ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۱۱ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۱۸ متر)
 • فاصله تا موزه پول۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۲۸ متر)
 • فاصله تا خیابان ملا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۴۰ متر)
 • فاصله تا رستوران آن ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۴۹ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۶۲ متر)
 • فاصله تا مسجد جامع۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۹۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۶۴ متر)
 • فاصله تا عمارت دارا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۰۶ متر)
 • فاصله تا ساختمان صل ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۱۸ متر)
 • فاصله تا خلوت کریم ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۸۶ متر)
 • فاصله تا بوستان زیب ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۵۹ متر)
 • فاصله تا پار ک وی۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۸۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۲۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۲۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۳۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۱ متر)
 • فاصله تا بلوار آفری ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۳ متر)
 • فاصله تا خیابان ولی ...۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۲۸ متر)
 • فاصله تا بازار بزرگ ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
 • فاصله تا نارمک۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۵۱ متر)
 • فاصله تا سفارت سوری ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۶۱ متر)
 • فاصله تا موزه امام ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۷۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۳۵ متر)
 • فاصله تا رستوران اس ...۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۴۶ متر)
 • فاصله تا رستوران بر ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۷۰ متر)
 • فاصله تا رستوران فر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۷۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۸۵ متر)
 • فاصله تا کاخ گلستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۹۴ متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۳۲ متر)
 • فاصله تا سفارت امار ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۴۶ متر)
 • فاصله تا رستوران کا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۵۷ متر)
 • فاصله تا رستوران شا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۸۰ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۱۳ متر)
 • فاصله تا سینما ملت۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۹۰ متر)
 • فاصله تا خیابان باب ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۳۶ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۴۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۶۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۹۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۷۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۰۱ متر)
 • فاصله تا خیابان وحد ...۱۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۰۱ متر)
 • فاصله تا خیابان دما ...۲۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۲۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۳۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۱۷ متر)
 • فاصله تا بوستان باغ ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۴۷ متر)
 • فاصله تا بزرگراه چم ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۸۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۹۷ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۲۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۱۶ متر)
 • فاصله تا کافی شاپ ک ...۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۹۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۰۷ متر)
 • فاصله تا پیتزا پارک ...۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۵۲ متر)
 • فاصله تا رستوران شه ...۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۶۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۰۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۴۵ متر)
 • فاصله تا حمام نواب ...۲۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۵۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۶۵ متر)
 • فاصله تا رستوران شب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۶۹ متر)
 • فاصله تا بلوار مرزد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۷۱ متر)
 • فاصله تا پیتزا پم۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۸۶ متر)
 • فاصله تا رستوران وا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۳۱ متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۸۶ متر)
 • فاصله تا قیطریه۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۷۴ متر)
 • فاصله تا خیابان فیا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۸۲ متر)
 • فاصله تا خیابان فرش ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۸۴ متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۹۸ متر)
 • فاصله تا بزرگرا ه ط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۱۱ متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۴۴ متر)
 • فاصله تا شاطر عباس۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۹۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۰۸ متر)
 • فاصله تا خیابان خیا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۲۵ متر)
 • فاصله تا پیتزا نخل۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۸۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۲ متر)
 • فاصله تا بزرگراه یا ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۲۰ متر)
 • فاصله تا ترمینال شر ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۰۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۵۸ متر)
 • فاصله تا تجریش۲۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۹۷ متر)
 • فاصله تا خیابان جیح ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۸۱ متر)
 • فاصله تا باغ موزه ه ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۱۲ متر)
 • فاصله تا موزه دکتر ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۴۳ متر)
 • فاصله تا حرم امامزا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۰۴ متر)
 • فاصله تا سفارت چین۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۲۰ متر)
 • فاصله تا خیابان کیخ ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۳۷ متر)
 • فاصله تا خیابان لوا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۸۱ متر)
 • فاصله تا میدان راه ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۵۷ متر)
 • فاصله تا رستوران مر ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۶۶ متر)
 • فاصله تا خیابان شهی ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۶۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۲۲ متر)
 • فاصله تا پارک لویزا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۵۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۹۴ متر)
 • فاصله تا پارک دلفین ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
 • فاصله تا رستوران گر ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۶۷ متر)
 • فاصله تا سفارت ژاپن ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۷۷ متر)
 • فاصله تا رستوران سن ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۵۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۷۴ متر)
 • فاصله تا برج میلاد۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۷۴ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۱۶ متر)
 • فاصله تا موزه تنوع ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۲۲ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۱۷ متر)
 • فاصله تا کتابخانه ا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۲۰ متر)
 • فاصله تا سفارت اتری ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۱۵ متر)
 • فاصله تا سفارت اردن ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۴۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۷۰ متر)
 • فاصله تا کاخ موزه ن ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۰۸ متر)
 • فاصله تا باغ فردوس۱۹ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۲۴ متر)
 • فاصله تا سفارت برزی ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۲۵ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۳۸ متر)
 • فاصله تا رستوران ال ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۵۴ متر)
 • فاصله تا موزه نظامی ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۸۱ متر)
 • فاصله تا مجموعه فره ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۸۱ متر)
 • فاصله تا موزه آبکار ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۸۱ متر)
 • فاصله تا کاخ سعدآبا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۸۱ متر)
 • فاصله تا رصد خانه ز ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۹۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۰۰ متر)
 • فاصله تا ترمینال جن ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۱۸ متر)
 • فاصله تا موزه سینما ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۵۹ متر)
 • فاصله تا سفارت بوسن ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۹ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۳۵ متر)
 • فاصله تا رستوران شب ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۴۴ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۷۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۵۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۶۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۸۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۲۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۲۵ متر)
 • فاصله تا ترمینال غر ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۱۷ متر)
 • فاصله تا شهرک غرب۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
 • فاصله تا آبشار چال ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۱۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۱۴ متر)
 • فاصله تا رستوران نا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۲۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۲۲ متر)
 • فاصله تا سینما جی۲۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۸۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۴۸ متر)
 • فاصله تا خیابان ولن ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۶۹ متر)
 • فاصله تا بزرگراه نو ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۷۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۰ متر)
 • فاصله تا سعادت آباد ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۸۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۸۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۷۹ متر)
 • فاصله تا سورتمه تهر ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۷۶ متر)
 • فاصله تا خیابان ستا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۸۹ متر)
 • فاصله تا پارک پلیس۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۱۰ متر)
 • فاصله تا سینما اریک ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۱۵ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۴۱ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۸۸ متر)
 • فاصله تا بام محک۲۲ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۷۸ متر)
 • فاصله تا کاخ موزه س ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۹۴ متر)
 • فاصله تا بوستان جمش ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۳۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۲۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲ متر)
 • فاصله تا موزه حیات ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۵۸ متر)
 • فاصله تا کوه دارآبا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۵۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۸۷ متر)
 • فاصله تا پارک بازیا ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۴۴ متر)
 • فاصله تا آبشار کبوت ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۹۸ متر)
 • فاصله تا چشمه درازل ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۹۸ متر)
 • فاصله تا رستوران با ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۱۱ متر)
 • فاصله تا بوستان نهج ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۲۹ متر)
 • فاصله تا درکه۲۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۴۶ متر)
 • فاصله تا دربند۲۶ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۰۱ متر)
 • فاصله تا آبشار دوقل ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۱۱ متر)
 • فاصله تا پارک ژوراس ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۸۶ متر)
 • فاصله تا افسریه۲۶ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۳۸ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۳۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۳۹ متر)
 • فاصله تا ارتفاعات ش ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۸۱ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ه ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۱۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۸۵ متر)
 • فاصله تا بام تهران۴۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۳۷ متر)
 • فاصله تا پارک ارم۳۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۲۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۱۹۰ متر)
 • فاصله تا فرحزاد۲۷ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۸۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۵۰۳ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۱۳۲ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آی ...۳۵ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۲۱۵ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شا ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۱۷ متر)
 • فاصله تا چشمه علی۲۸ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۶۷۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۷ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۱۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۹ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۷۶ متر)
 • فاصله تا فرودگاه مه ...۴۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۴۷ متر)
 • فاصله تا خیابان فرد ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۸۷ متر)
 • فاصله تا دژ رشکان۲۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۶۵۹ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شی ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۳۴ متر)
 • فاصله تا یافت آباد۲۹ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۶۶۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه لش ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۵۸۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۶۵۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۸۴۱ متر)
 • فاصله تا موزه ماشین ...۴۰ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۳۸۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۴۸۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۳۷۷ متر)
 • فاصله تا هرم هیجان ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۷۴۵ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۴۱ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۷۶۵ متر)
 • فاصله تا دریاچه مصن ...۴۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۵۰۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه فت ...۴۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۲۰۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۳۵۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۰ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۷۴۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۳ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۴۹۹ متر)
 • فاصله تا پارک چیتگر ...۴۲ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۱۸۰ متر)
 • فاصله تا سافاری پار ...۴۲ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۱۸۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۰ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۶۴۵ متر)
 • فاصله تا باغ ملی گی ...۴۲ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۹۴۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۷ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۴۴۰ متر)
 • فاصله تا بهشت زهرا۴۹ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۶۴۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۷ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۷۹۵ متر)
 • فاصله تا تپه میل۴۰ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۷۹۸ متر)
 • فاصله تا خیابان آیت ...۵۰ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۴۸۵ متر)
 • فاصله تا دامنه اروا ...۱ ساعت و ۵ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۵۰۰ متر)
 • فاصله تا اتوبان تهر ...۴۸ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۵۳۸ متر)
 • فاصله تا روستای ورد ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۵۴۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۸ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۶۶۳ متر)
 • فاصله تا آبشار سنگا ...۱ ساعت و ۴۳ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۹۸۶ متر)
 • فاصله تا دریاچه سد ...۵۵ دقیقه با خودرو (۳۹ کیلومتر و ۴۹۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۳ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۶۵ متر)
 • فاصله تا قله توچال۵۷ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۴۷۹ متر)
 • فاصله تا خیابان مفت ...۱ ساعت و ۱۰ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۹۹۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۶ دقیقه با خودرو (۴۶ کیلومتر و ۳۰۳ متر)
 • فاصله تا تله کابین ...۱ ساعت و ۴۸ دقیقه با خودرو (۴۶ کیلومتر و ۸۲۰ متر)
 • فاصله تا منطقه حفاظ ...۱ ساعت و ۷ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۶۷۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶۰ دقیقه با خودرو (۵۰ کیلومتر و ۸۷۴ متر)
 • فاصله تا خیابان جمه ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۵۲ کیلومتر و ۳۳۵ متر)
 • فاصله تا کاظم آباد۱ ساعت و ۳ دقیقه با خودرو (۵۲ کیلومتر و ۴۲۲ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۵۴ کیلومتر و ۶۹۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۵۴ کیلومتر و ۸۱۳ متر)
 • فاصله تا قله دماوند ...۲ ساعت و ۲۳ دقیقه با خودرو (۱۰۶ کیلومتر و ۷۱۴ متر)
 • فاصله تا خیابان لال ...۲۴ ساعت و ۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵۱۸ کیلومتر و ۲۴۷ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۵ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل پرشین پلازا تهران

هتل پرشین پلازا تهران یکی دیگر از هتل‌های پنج ستاره تهران است که در سال 1397 ساخته شده است. این هتل در 16 طبقه 96 اتاق دارد و مجموعاً 148 تخت ظرفیت دارد. همچنین این هتل رستورانی با ظرفیت 100 نفر و پارکینگی با ظرفیت 40 خودرو را در خود جای داده است. هتل پرشین پلازا در یکی از مهم‌ترین مناطق تهران که عنوان مرکز اداری و تجاری تهران شناخته می‌شود قرار گرفته است. به همین جهت محلی مناسب برای سفرهای کاری و سفرهایی‌ است که به نوعی با تجارت و موارد اداری ارتباط دارد. هتل پرشین پلازا همچنین با محل‌هایی همچون پارک بهشت مادران، پل طبیعت، بوستان جنگلی طالقانی، پارک آب و آتش، باغ موزه قصر، بزرگراه مدرس و مصلی امام خمینی فاصله چندانی ندارد. 

 

امکانات و خدمات هتل پرشین پلازا تهران

هتل پرشین پلازا تهران امکانات و خدمات متنوعی دارد؛ امکانات و خدماتی که می‌شود از یک هتل پنج ستاره انتظار داشت. این امکانات و خدمات به اختصار عبارتند از: چایخانه سنتی، کافی‌شاپ، تاکسی سرویس، اتاق چمدان، اتاق سیگار، صرافی، سونا و جکوزی، خدمات باربری، کتابخانه، کافی‌نت، خدمات CIP، خدمات بیدار باش، خدمات خانه‌داری، خدمات برای معلولین، خدمات تهیه بلیط، سیستم تهویه مطبوع، سالن بیلیارد، آرایشگاه، وسایل بدنسازی، خودپرداز، آسانسور، صندوق امانات، نمازخانه، فروشگاه، مرکز خرید، پذیرش 24 ساعته، لاندری و ترانسفر رفت و برگشت با هزینه 

علاوه بر این موارد، در اتاق‌های این هتل هم می‌توانید از خدمات و امکاناتی همچون روم سرویس، صبحانه، مبلمان، دراور، آباژور، میز تحریر، چای‌ساز، رخت‌آویز، کمد لباس، سیستم اعلام حریق، مینی بار با هزینه، سیستم تهویه مطبوع و صندوق امانات بهره‌مند شوید.

 

آدرس و شماره تماس هتل پرشین پلازا تهران 

هتل پرشین پلازا تهران در خیابان سهروردی شمالی، چهارراه کیان و خیابان میرزایی زینالی شرقی قرار گرفته است. در صورتی که تمایل دارید تا در رابطه با این هتل اطلاعات بیشتری کسب کنید، می‌توانید با شماره تماس 1548 تماس گرفته و توسط تیم پشتیبانی ما در یوتراوز، که به صورت 24 ساعته در خدمتتان هستند، اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنید.

 

رزرو آنلاین اتاق در هتل پرشین پلازا تهران

رزرو آنلاین هتل پرشین پلازا تهران بسیار ساده است. در صورتی که تصمیم خود را گرفته‌اید و قصد دارید به تهران سفر کنید و در طول سفرتان در هتل پرشین پلازا تهران اقامت داشته باشید، کافی است تا روی یوتراوز حساب باز کنید. در واقع ما در یوتراوز تلاش کرده‌ایم تا انواع اتاق‌های موجود در این هتل را با بهترین قیمت و به همراه تخفیفات ویژه در اختیار شما قرار دهیم. اتاق‌هایی که برخی از آن‌ها به اختصار عبارتند از: اتاق یک تخته، دو تخته توئین و دبل، دو تخته دبل ویژه، سه تخته و سوئیت‌های یک خوابه پرزیدنت دو نفره و دو خوابه سه نفره