آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، حدفاصل امام رضا 37 و 39

اتاق‌های مهمانپذیر پلیکان مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه مهمانپذیر پلیکان مشهد

امکانات مهمانپذیر پلیکان مشهد

فاصله مهمانپذیر پلیکان مشهد تا نقاط مهم

 • ایستگاه قطار شهری بسیج6 دقیقه پیاده ‌روی (486 متر)
 • بلوار امام رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 84 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 376 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 384 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 615 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 24 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 28 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 104 متر)
 • بیمارستان سینا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 147 متر)
 • خیابان دانش غربی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 181 متر)
 • خیابان دانش شرقی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 195 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 366 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 387 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 442 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 496 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 606 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 621 متر)
 • خیابان امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 687 متر)
 • باغ خونی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 707 متر)
 • بازار رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 711 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 727 متر)
 • خیابان عنصری5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 731 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 824 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 853 متر)
 • خیابان پاسداران5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 877 متر)
 • رستوران معین درباری5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 878 متر)
 • سینما قدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 926 متر)
 • خیابان هفده شهریور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 937 متر)
 • بلوار 17 شهریور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 941 متر)
 • مرکز خرید آسمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 961 متر)
 • برج تجاری آکسون5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 977 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 983 متر)
 • بوستان باباقدرت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 43 متر)
 • میدان امام رضا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 60 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 76 متر)
 • موزه ظروف5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 79 متر)
 • موزه فرش5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 85 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 85 متر)
 • موزه مدال5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 85 متر)
 • موزه مردم‌شناسی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 85 متر)
 • موزه نجوم و ساعت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 85 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 85 متر)
 • پارک باباقدرت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 129 متر)
 • خیابان خسروی نو5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 142 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 209 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 256 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 289 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 298 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 375 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 375 متر)
 • بیمارستان آریا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 393 متر)
 • مجتمع زیست خاور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 406 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 487 متر)
 • پارک باغ ملی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 537 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 540 متر)
 • بلوار امام خمینی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 545 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 562 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 600 متر)
 • سینما هویزه7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 705 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 707 متر)
 • کلیسا انجیلی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 739 متر)
 • گنبد خشتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 861 متر)
 • بازار جنت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 872 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 895 متر)
 • خیابان نواب صفوی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 923 متر)
 • سینما آفریقا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 948 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 954 متر)
 • مدرسه پریزاد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 956 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 44 متر)
 • بیمارستان امام هادی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 58 متر)
 • چهارراه شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 67 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 74 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 116 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 120 متر)
 • بیمارستان مهر7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 133 متر)
 • بازار مرکزی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 133 متر)
 • بیمارستان پاستور نو6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 134 متر)
 • مسجد گوهرشاد6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 179 متر)
 • برج تجاری آلتون7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 221 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 224 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 265 متر)
 • بیمارستان قائم8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 305 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 380 متر)
 • خیابان کوهسنگی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 444 متر)
 • خیابان شیرازی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 456 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 459 متر)
 • بلوار احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 518 متر)
 • بلوار امیرالمومنین8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 701 متر)
 • بلوار وحدت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 701 متر)
 • فروشگاه دبنهامز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 762 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 764 متر)
 • میدان احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 809 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 874 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 912 متر)
 • بوستان وحدت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 961 متر)
 • بیمارستان امام زمان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 962 متر)
 • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 103 متر)
 • برج باران8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 103 متر)
 • بلوار ملاصدرا8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 117 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب6 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 160 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 168 متر)
 • میدان شهدا8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 214 متر)
 • بیمارستان ام البنین8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 222 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 226 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 280 متر)
 • گنبد سبز8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 283 متر)
 • میدان توحید8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 326 متر)
 • پارک وحدت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 349 متر)
 • بلوار مصلی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 582 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 591 متر)
 • خیابان راهنمایی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 659 متر)
 • رستوران رضایی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 701 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 776 متر)
 • ایستگاه راه آهن9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 789 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 789 متر)
 • بلوار بعثت10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 930 متر)
 • مرکز خرید خورشید9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 940 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 959 متر)
 • خیابان آبکوه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 983 متر)
 • بلوار شهید رستمی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 983 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 2 متر)
 • بلوار قرنی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 79 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 225 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 388 متر)
 • بلوار شهید منتظری9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 462 متر)
 • کمپ غدیر9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 497 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 528 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 611 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 716 متر)
 • بوستان امت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 721 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 790 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 850 متر)
 • بازار گوهر شاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 925 متر)
 • بازار گوهرشاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 928 متر)
 • بلوار ملک اباد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 931 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 981 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 229 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 289 متر)
 • بیمارستان حجازی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 301 متر)
 • گورستان ارامنه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 377 متر)
 • فرودگاه بین المللی14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 381 متر)
 • بازار فردوسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 397 متر)
 • رستوران پسران کریم12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 541 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 542 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 835 متر)
 • میدان ابوطالب12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 50 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 474 متر)
 • میدان فردوسی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 479 متر)
 • بلوار سجاد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 541 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 809 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری10 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 892 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری10 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 900 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 927 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 226 متر)
 • کنسولگری کشور عراق15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 344 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 352 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 436 متر)
 • خیابان رضاشهر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 442 متر)
 • خیابان طبرسی14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 497 متر)
 • پیتزا کندز14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 636 متر)
 • میدان جانباز15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 659 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 837 متر)
 • مرکز خرید نیکا15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 867 متر)
 • مجتمع تجاری پروما15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 915 متر)
 • بلوار خیام15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 57 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 307 متر)
 • دانشگاه فردوسی18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 437 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 472 متر)
 • بلوار امامت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 629 متر)
 • بیمارستان امام سجاد14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 631 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 639 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 813 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 914 متر)
 • پارک پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 921 متر)
 • بیمارستان فارابی15 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر)
 • پارک طبیعی هفت حوض20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 89 متر)
 • میدان استقلال17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 182 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 315 متر)
 • بازار بین المللی سپاد17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 490 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 502 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 572 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 632 متر)
 • باغ پرندگان17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 772 متر)
 • پردیس قائم17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 802 متر)
 • کیان سنتر 217 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 831 متر)
 • مجتمع الماس شرق17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 846 متر)
 • سرزمین عجایب18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 867 متر)
 • میدان کوثر17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 99 متر)
 • پاساژ وصال18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 148 متر)
 • رباط طرق15 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 176 متر)
 • بلوار وکیل آباد17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 182 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 267 متر)
 • میدان آزادی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 375 متر)
 • سینما پیروزی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 381 متر)
 • بلوار فکوری16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 405 متر)
 • بلوار پیروزی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 515 متر)
 • رستوران گیاهی خانه18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 769 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 797 متر)
 • رستوران کلبه محبت18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 887 متر)
 • رستوران دریایی سولو18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 990 متر)
 • بیمارستان رضوی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 572 متر)
 • بلوار نماز17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 967 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 94 متر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 94 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 529 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 722 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 812 متر)
 • بلوار شاهد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 846 متر)
 • باغ گلها19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 968 متر)
 • خیابان خسروی نو19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 968 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 990 متر)
 • پارک تفریحی خورشید20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 156 متر)
 • بام مشهد20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 161 متر)
 • پارک آبی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 456 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 521 متر)
 • بلوار حجاب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 534 متر)
 • بوستان بسیج21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 534 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 677 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 695 متر)
 • بلوار ادیب22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 738 متر)
 • بلوار خیام20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 883 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 883 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 931 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 939 متر)
 • بزرگراه آسیایی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 983 متر)
 • سرزمین موج های آبی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 90 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 137 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 165 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 169 متر)
 • بلوار دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 199 متر)
 • بزرگراه امام علی21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 601 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 990 متر)
 • بلوار شریعتی23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 29 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد15 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 239 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 558 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 649 متر)
 • بزرگراه آزادی25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 713 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 938 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 273 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 653 متر)
 • بلوار شهید برونسی23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 885 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 57 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 99 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 140 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 173 متر)
 • بهشت رضا17 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 214 متر)
 • سد طرق25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 324 متر)
 • بوستان نیایش24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 688 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 831 متر)
 • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 133 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 141 متر)
 • کوهستان پارک شادی26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 147 متر)
 • بزرگراه میثاق24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 380 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 915 متر)
 • ویلاژتوریست26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 975 متر)
 • پارک مینیاتوری27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 467 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 329 متر)
 • رستوران مولانا29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 348 متر)
 • سرزمین موج های خروشان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 692 متر)
 • خیابان گلستان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 745 متر)
 • ییلاق طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 927 متر)
 • باغ پونه طرقبه31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 952 متر)
 • ییلاق شاندیز29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 506 متر)
 • بازار بین المللی بعثت32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 607 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 693 متر)
 • رستوران آبشار33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 747 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 751 متر)
 • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 796 متر)
 • رستوران آبنوس33 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 44 متر)
 • رستوران سرداب عنبران34 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 432 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق34 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 432 متر)
 • پیست موتور کراس32 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 595 متر)
 • رستوران تشریفات36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 760 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 804 متر)
 • روستا تاریخی پاژ37 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 851 متر)
 • روستا مج48 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 847 متر)
 • هارونیه37 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 548 متر)
 • آرامگاه فردوسی39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 619 متر)
 • آرامگاه فردوسی39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 619 متر)
 • موزه توس39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 619 متر)
 • موزه قرآن و نفایس50 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 81 متر)
 • غار مغان54 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 249 متر)
 • روستا نغندر41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 295 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 307 متر)
 • رستوران ارم شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 523 متر)
 • رستوران هندی راج39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 868 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 317 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی39 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 325 متر)
 • دره ارغوان47 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 917 متر)
 • روستا ابرده44 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 637 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 523 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 933 متر)
 • روستا اندرخ60 دقیقه با خودرو (44 کیلومتر و 10 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 598 متر)
 • روستا زشک58 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 83 متر)
 • پایانه مسافربری معراج1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 168 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 837 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 366 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 675 متر)
 • بوستان ایزدی2 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 318 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی2 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (131 کیلومتر و 228 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (131 کیلومتر و 661 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (152 کیلومتر و 435 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (154 کیلومتر و 472 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (154 کیلومتر و 822 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد21 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (1842 کیلومتر و 637 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید21 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (1843 کیلومتر و 433 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی21 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (1844 کیلومتر و 408 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار21 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (1844 کیلومتر و 826 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه21 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (1845 کیلومتر و 684 متر)
 • بلوار کوثر21 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1851 کیلومتر و 711 متر)
 • بلوار آب و برق21 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (1852 کیلومتر و 846 متر)
 • سرزمین عجایب21 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (1854 کیلومتر و 668 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک 3 تا 10 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره مهمانپذیر پلیکان مشهد

مهمانپذیر پلیکان مشهد یک اقامتگاه ساده و ارزان قیمت در مشهد است که به علت قرارگیری در محدوده حرم مطهر رضوی مورد توجه زائران گرامی قرار گرفته است. مهمانپذیر پلیکان مشهد در سال 1382 افتتاح شده و در سال 1393 هم مورد بازسازی خوبی قرار گرفته است تا با امکاناتی بهتر میزبان زائران گرامی باشد.

 

امکانات مهمانپذیر پلیکان مشهد

مهمانپذیر پلیکان مشهد ساختمانی 2 طبقه و 18 باب واحد اقامتی دارد. اتاق‌های مهمانپذیر پلیکان مشهد به صورت اتاق‌های دو تخته، سه تخته و یا سوئیت یک خوابه قابل رزرو است. ظرفیت سوئیت‌های این مهمانپذیر 2 الی 5 نفر است که به صورت یک تخت دو نفره و سه سرویس اضافه ارائه می‌شود.

سطح امکانات مهمانپذیر پلیکان مشهد پایین‌تر ار هتل‌های یک ستاره مشهد هست و به همین دلیل نباید انتظار زیادی از امکانات این اقامتگاه داشته باشید. با این وجود مهمانپذیر پلیکان مشهد تمام اتاق‌های خود را  با امکاناتی از جمله تلویزیون، یخچال، لوازم بهداشتی، چای‌ساز، دراور، رخت‌آویز و بالکن تجهیز کرده است .

 

آدرس و شماره تماس مهمانپذیر پلیکان مشهد

مهمانپذیر پلیکان مشهد در خیابان امام رضا، حدفاصل امام رضا 37 و 39 قرار گرفته است. فاصله این هتل تا حرم مطهر رضوی کمتر از 15 دقیقه پیاده است. این واحد اقامتی با موقعیت مکانی خوبی که دارد دسترسی آسانی را به جاذبه‌های اطراف حرم مطهر رضوی و مراکز خرید مهم مشهد برای مهمانان خود فراهم نموده است.

برای تماس با مهمانپذیر پلیکان مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید تا همکاران ما در پشتیبانی یوتراوز به شما کمک کنند.

 

رزرو مهمانپذیر پلیکان مشهد

اگر می‌خواهید مهمانپذیر پلیکان مشهد را به صورت آنلاین رزرو کنید و از تخفیفِ ویژه نیز برخوردار باشید از سایت یوتراوز استفاده کرده و یا با پشتیبانی سایت یوتراوز به شماره 1548 تماس گرفته و به‌راحتی اتاق خود را رزرو کنید.