هتل پارسیان خزر چالوس
چالوس، نمک آبرود، روبه روی تله کابین
ورود
خروج
مدت اقامت: 1 شب
تعداد اتاق :-
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق دو تخته برای یکنفر بال شرقی
اتاق دو تخته برای یکنفر بال شرقی
ظرفیت: یک نفر
قیمت برای 1 شب۲,۲۱۱,۰۰۰
2,151,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
IPTV
حمام
بالکن
یخچال
آباژور
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق دو تخته دبل بال غربی
اتاق دو تخته دبل بال غربی
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۲,۵۸۱,۰۰۰
2,521,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

نوع قفل درب اتاق
IPTV
حمام
بالکن
یخچال
آباژور
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق

-

اتاق دو تخته توئین بال غربی
اتاق دو تخته توئین بال غربی
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۲,۵۸۱,۰۰۰
2,521,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

IPTV
حمام
بالکن
یخچال
آباژور
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق

-

اتاق دو تخته مخصوص معلولین بال غربی
اتاق دو تخته مخصوص معلولین بال غربی
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۲,۵۸۱,۰۰۰
2,521,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
IPTV
حمام
بالکن
یخچال
آباژور

-

اتاق دو تخته دبل بال شرقی
اتاق دو تخته دبل بال شرقی
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۲,۵۸۱,۰۰۰
2,521,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
IPTV
حمام
بالکن
یخچال
آباژور
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
آب رایگان
روم سرویس

-

اتاق دو تخته توئین بال شرقی
اتاق دو تخته توئین بال شرقی
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۲,۵۸۱,۰۰۰
2,521,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
IPTV
حمام
بالکن
یخچال
آباژور
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق

-

اتاق سه تخته بال غربی
اتاق سه تخته بال غربی
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۳,۴۰۸,۰۰۰
3,348,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
IPTV
حمام
بالکن
یخچال
آباژور
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی

-

اتاق سه تخته بال غربی جنگل
اتاق سه تخته بال غربی جنگل
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۳,۴۰۸,۰۰۰
3,348,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

IPTV
حمام
بالکن
یخچال
آباژور
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق

-

اتاق سه تخته بال شرقی جنگل (بازسازی شده)
اتاق سه تخته بال شرقی جنگل (بازسازی شده)
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۳,۴۰۸,۰۰۰
3,348,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

یخچال
آباژور
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
IPTV
حمام
بالکن

-

اتاق سه تخته بال شرقی
اتاق سه تخته بال شرقی
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۳,۴۰۸,۰۰۰
3,348,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
IPTV
حمام
بالکن
یخچال
آباژور
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس

-

سوئیت جونیور چهار نفره (نرمال) بال غربی(دو تخته+دو سرویس اضافه)
سوئیت جونیور چهار نفره (نرمال) بال غربی(دو تخته+دو سرویس اضافه)
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب۴,۵۷۳,۰۰۰
4,513,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
IPTV
حمام
بالکن
یخچال
آباژور
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی

-

سوئیت چهار نفره فامیلی روم بال غربی
سوئیت چهار نفره فامیلی روم بال غربی
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب۴,۵۷۳,۰۰۰
4,513,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
بالکن
یخچال
آباژور
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
IPTV

-

سوئیت جونیور چهارنفره بال شرقی جنگل
سوئیت جونیور چهارنفره بال شرقی جنگل
ظرفیت: چهار نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۴,۵۷۳,۰۰۰
4,513,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق
IPTV
حمام
بالکن
یخچال
آباژور
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

سوئیت رویال چهارنفره بال شرقی جنگل
سوئیت رویال چهارنفره بال شرقی جنگل
ظرفیت: چهار نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۷,۶۹۴,۰۰۰
7,634,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

IPTV
حمام
بالکن
یخچال
آباژور
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
نوع قفل درب اتاق

-

قوانین و مقررات هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۷ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

موقعیت مکانی هتل پارسیان خزر چالوس

 • فاصله تا فروشگاه لا ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۰۱ متر)
  فروشگاه لایکو
 • فاصله تا رستوران سا ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۹۳ متر)
  رستوران ساحلی آبادگران
 • فاصله تا مرکز خرید ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۲۵ متر)
  مرکز خرید ایران کتان
 • فاصله تا شهرک توریس ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۵ متر)
  شهرک توریستی نمک آبرود
 • فاصله تا رستوران سا ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۰۲ متر)
  رستوران ساحلی باران
 • فاصله تا فست فود نا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۶۱ متر)
  فست فود نارنجستان
 • فاصله تا سینما جهان ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۹ متر)
  سینما جهان نما
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۵۲۳ متر)
  بیمارستان تامین اجتماعی رازی
 • فاصله تا فست فود کو ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۷۵ متر)
  فست فود کوروش
 • فاصله تا کاخ چای خو ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۳۷۷ متر)
  کاخ چای خوران
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۳۵۸ متر)
  پارک جنگلی فین چالوس
 • فاصله تا دریاچه ولش ...۱ ساعت و ۱۱ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۳۷۷ متر)
  دریاچه ولشت
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱ ساعت و ۱۱ دقیقه با خودرو (۵۶ کیلومتر و ۱۵۹ متر)
  پایانه مسافربری
 • فاصله تا دریاچه سد ...۱ ساعت و ۵۳ دقیقه با خودرو (۸۰ کیلومتر و ۲۹۲ متر)
  دریاچه سد دریوک
 • فاصله تا آبشار هریج ...۱ ساعت و ۵۶ دقیقه با خودرو (۸۲ کیلومتر و ۹۵۳ متر)
  آبشار هریجان
 • فاصله تا غار یخ مرا ...۲ ساعت و ۴۰ دقیقه با خودرو (۱۰۸ کیلومتر و ۳۵ متر)
  غار یخ مراد
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ ساعت و ۵۷ دقیقه با خودرو (۱۶۹ کیلومتر و ۶۹ متر)
  بیمارستان آیت الله طالقانی