آدرس هتل :چالوس، نمک آبرود، روبه روی تله کابین
نکات مهم هتل پارسیان خزر چالوس
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق دو تخته بال غربی جنگل اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته بال غربی جنگل اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
3,183,300تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
دمپایی
امکانات
تلویزیون
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
IPTV
امکانات
حمام
امکانات
بالکن
امکانات
یخچال
امکانات
آباژور
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
صندوق امانات داخل اتاق

-

اتاق دوتخته بال شرقی(بازسازی شده) دریا اقامت با صبحانه
اتاق دوتخته بال شرقی(بازسازی شده) دریا اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
3,183,300تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
IPTV
امکانات
حمام
امکانات
بالکن
امکانات
یخچال
امکانات
آباژور
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
صندوق امانات داخل اتاق
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
دمپایی
امکانات
تلویزیون

-

اتاق دو تخته بال شرقی(بازسازی شده)جنگل اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته بال شرقی(بازسازی شده)جنگل اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 2 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
3,183,300تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
IPTV
امکانات
حمام
امکانات
بالکن
امکانات
یخچال
امکانات
آباژور
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
صندوق امانات داخل اتاق
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
دمپایی
امکانات
تلویزیون
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق

-

اتاق دو تخته بال غربی دریا اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته بال غربی دریا اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 2 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
3,183,300تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
بالکن
امکانات
یخچال
امکانات
آباژور
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
صندوق امانات داخل اتاق
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
دمپایی
امکانات
تلویزیون
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
IPTV
امکانات
حمام

-

اتاق سه تخته بال غربی جنگل اقامت با صبحانه
اتاق سه تخته بال غربی جنگل اقامت با صبحانه
ظرفیت: 3 نفر
ظرفیت: 3 نفر
قیمت برای 1 شب
4,171,100تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
کمد لباس
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
صندوق امانات داخل اتاق
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
دمپایی
امکانات
تلویزیون
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
IPTV
امکانات
حمام
امکانات
بالکن
امکانات
یخچال
امکانات
آباژور
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
چای ساز

-

اتاق سه تخته بال شرقی(بازسازی شده)دریا اقامت با صبحانه
اتاق سه تخته بال شرقی(بازسازی شده)دریا اقامت با صبحانه
ظرفیت: 3 نفر
ظرفیت: 3 نفر
قیمت برای 1 شب
4,171,100تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
صندوق امانات داخل اتاق
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
دمپایی
امکانات
تلویزیون
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
IPTV
امکانات
حمام
امکانات
بالکن
امکانات
یخچال
امکانات
آباژور
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
سیستم اعلام حریق

-

اتاق سه تخته بال شرقی(بازسازی شده)جنگل اقامت با صبحانه
اتاق سه تخته بال شرقی(بازسازی شده)جنگل اقامت با صبحانه
ظرفیت: 3 نفر
ظرفیت: 3 نفر
قیمت برای 1 شب
4,171,100تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
دمپایی
امکانات
تلویزیون
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
IPTV
امکانات
حمام
امکانات
بالکن
امکانات
یخچال
امکانات
آباژور
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
صندوق امانات داخل اتاق
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی

-

اتاق سه تخته بال غربی دریا اقامت با صبحانه
اتاق سه تخته بال غربی دریا اقامت با صبحانه
ظرفیت: 3 نفر
ظرفیت: 3 نفر
قیمت برای 1 شب
4,171,100تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
IPTV
امکانات
حمام
امکانات
بالکن
امکانات
یخچال
امکانات
آباژور
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
صندوق امانات داخل اتاق
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
دمپایی
امکانات
تلویزیون
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق

-

سوئیت جونیور چهارتخته بال شرقی جنگل اقامت با صبحانه
سوئیت جونیور چهارتخته بال شرقی جنگل اقامت با صبحانه
ظرفیت: 4 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 4 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
5,602,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
IPTV
امکانات
حمام
امکانات
بالکن
امکانات
یخچال
امکانات
آباژور
امکانات
صبحانه
امکانات
مبلمان
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
صندوق امانات داخل اتاق
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
دمپایی
امکانات
تلویزیون
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق

-

سوئیت جونیور چهارتخته بال غربی جنگل اقامت با صبحانه
سوئیت جونیور چهارتخته بال غربی جنگل اقامت با صبحانه
ظرفیت: 4 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 4 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
5,602,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
مبلمان
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
آب رایگان
امکانات
روم سرویس
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
سیستم اعلام حریق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
صندوق امانات داخل اتاق
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
امکانات
دمپایی
امکانات
تلویزیون
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
IPTV
امکانات
حمام
امکانات
بالکن
امکانات
یخچال
امکانات
آباژور
امکانات
صبحانه

-

امکانات هتل پارسیان خزر چالوس
لابی
سالن بیلیارد
خدمات پزشکی
خدمات باربری
شبکه پخش فیلم
تلفن در لابی
پارکینگ
سونا
خودپرداز
کپسول آتش نشانی
سیستم اعلام حریق
خدمات بیدار باش
خدمات برای معلولین
خدمات خانه داری
سیستم تهویه مطبوع
اینترنت در لابی
لاندری (خشکشویی)
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
کافی نت
بازی ویدئویی
آسانسور
صندوق امانات
نمازخانه
فروشگاه
آتلیه
پله اضطراری
زنگ هشدار
مرکز خرید
رستوران بام
کافی شاپ
تاکسی سرویس
پذیرش ۲۴ ساعته
دستگاه واکس کفش
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
اتاق تلفن (اپراتور)
اتاق چمدان
روزنامه
فضای سبز
پارک کودک
جکوزی
زمین ورزشی
سالن ورزشی
سرویس بهداشتی فرنگی در طبقات
کتابخانه
موقعیت مکانی هتل پارسیان خزر چالوس
 • فاصله تا فروشگاه لا ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۰۱ متر)
 • فاصله تا رستوران سا ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۹۳ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۲۵ متر)
 • فاصله تا شهرک توریس ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۵ متر)
 • فاصله تا رستوران سا ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۰۲ متر)
 • فاصله تا فست فود نا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۶۱ متر)
 • فاصله تا سینما جهان ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۵۲۳ متر)
 • فاصله تا فست فود کو ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۷۵ متر)
 • فاصله تا کاخ چای خو ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۳۷۷ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۳۵۸ متر)
 • فاصله تا دریاچه ولش ...۱ ساعت و ۱۱ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۳۷۷ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱ ساعت و ۱۱ دقیقه با خودرو (۵۶ کیلومتر و ۱۵۹ متر)
 • فاصله تا دریاچه سد ...۱ ساعت و ۵۳ دقیقه با خودرو (۸۰ کیلومتر و ۲۹۲ متر)
 • فاصله تا آبشار هریج ...۱ ساعت و ۵۶ دقیقه با خودرو (۸۲ کیلومتر و ۹۵۳ متر)
 • فاصله تا غار یخ مرا ...۲ ساعت و ۴۰ دقیقه با خودرو (۱۰۸ کیلومتر و ۳۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ ساعت و ۵۷ دقیقه با خودرو (۱۶۹ کیلومتر و ۶۹ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۷ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل پارسیان خزر چالوس

هتل پنج‌ستاره پارسیان خزر، یکی از بهترین و زیباترین هتل‌ها در شمال ایران است که در سال 1354 افتتاح شده و در سال 1395، با هدف بهبود ارائه خدمات و امکانات، مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت.

این هتل، متعلق به گروه هتل‌های هایت است که پس از انقلاب، به هتل آزادی خزر تغییر نام داد. درحال‌حاضر نیز، این هتل با نام پارسیان خزر، پذیرای گردشگرانی است که از سراسر کشور به این شهر سفر می‌کنند.

هتل پارسیان خزر، 163 اتاق دارد که در 5 طبقه قرار گرفته‌اند، و با امکاناتی مثل؛ روم‌سرویس، صبحانه، حمام، IPTV، شبکه پخش فیلم، یخچال، مبلمان، آباژور، چای‌ساز، آب معدنی، بالکن، کمد لباس، تلفن، سیستم سرمایش و گرمایش مناسب، تلویزیون، لوازم بهداشتی، دمپایی، حمام و سرویس بهداشتی (فرنگی) و اینترنت پرسرعت رایگان، از مهمانان خود پذیرایی می‌کنند.

اگرچه که قدمت این هتل به دهه پنجاه شمسی برمی‌گردد، اما هنوز هم با ارائه خدمات و امکانات مطلوب و به‌کارگیری پرسنلی مجرب و آموزش‌دیده، یکی از هتل‌های بی‌رقیب و محبوب در شمال ایران به‌شمار می‌آید.

موقعیت قرارگیری هتل پارسیان خزر، به‌شکلی است که با اقامت در اتاق‌های آن، می‌توانید چشم‌اندازهای زیبایی از دریا، جنگل و کوهستان‌های نزدیک به هتل را تماشا کنید.

 

امکانات و خدمات هتل پارسیان خزر چالوس

میزبانان هتل پارسیان خزر، همواره در تلاشند تا با ارائه خدمات و امکانات رفاهی مطلوب، اقامتی آرام و دلنشین را برای مهمانان خود فراهم کرده و خاطره‌ای خوش از سفر به چالوس را در خاطر آن‌ها به یادگار بگذارند.

با اقامت در این هتل، از امکاناتی مثل؛ لابی، آسانسور، صندوق امانات، نمازخانه، فروشگاه، زنگ هشدار، خدمات پزشکی، خودپرداز، کافی‌نت، فضای سبز، پذیرش 24 ساعته، لاندری (خشکشویی)، خدمات باربری، اتاق چمدان، خدمات خانه‌داری، سیستم تهویه مطبوع، خدمات بیدارباش، خدمات ویژه توان‌یابان، اینرتنت پرسرعت رایگان و سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات، بهره‌مند می‌شوید.

همچنین، کافی‌شاپ، بازی ویدئویی، سونا و جکوزی، مرکز خرید، سالن بیلیارد و آتلیه، از جمله امکانات تفریحی است که در فضای داخلی هتل پارسیان خزر چالوس، تدارک دیده شده و می‌تواند ساعت‌ها، در فضای داخلی هتل، سرگرمتان کند.

رستوران هتل پارسیان خزر نیز، با برخورداری از فضایی با ظرفیت پذیرایی از 250 نفر، می‌تواند محیط مناسبی برای صرف وعده‌های غذایی روزانه، بعد از یک روز هیجان‌انگیز در میان جاهای دیدنی چالوس، باشد. این رستوران با ارائه منوهای متفاوتی از غذاهای ایرانی، فرنگی و دریایی، می‌تواند طعم خوشی از غذاهای ایرانی و فرنگی را در ذهن شما به یادگار بگذارد.

پارکینگ هتل پارسیان خزر نیز، با ظرفیت پذیرش رایگان 164 خودرو، می‌تواند خیال شما را بابت امنیت اتومبیلتان در طول روزهای سفر به چالوس، راحت کند.

 

آدرس و شماره تلفن هتل پارسیان خزر چالوس

هتل پارسیان آزادی خزر، در حوالی منطقه نمک آبرود و در روبروی تلکابین نمک آبرود قرار گرفته است. این موقعیت قرارگیری، امکان دسترسی آسان به مراکز تفریحی و تجاری چالوس را برای گردشگران فراهم می‌کند.

جالب است بدانید که دورتادور هتل پارسیان خزر را جنگل‌های هیرکانی محاصره کرده‌اند و از سوی دیگر هم در محاصر دریا قرار گرفته است. یعنی با اقامت در این هتل، می‌توانید دسترسی بسیار آسانی به دریا، جنگل و کوهستان‌های اطراف هتل پارسیان آزادی داشته باشید.

همان‌طور که می‌دانید، شهر چالوس، فرودگاه یا ایستگاه راه‌آهن ندارد و بهترین راه برای سفر به این شهر، جاده معروف چالوس است که با نام جاده 59 نیز شناخته می‌شود. اما با این‌حال نزدیک‌ترین فرودگاه به این شهر، فرودگاه بین‌المللی ساری است که می‌تواند سالانه گردشگران زیادی را جابه‌جا کند.

 

رزرو هتل پارسیان خزر چالوس

شمال ایران، انقدر جاهای زیبا و شگفت‌انگیزی دارد که می‌توان برای تماشای هرکدام از آن‌ها، یک برنامه سفر متفاوت طراحی کرد و به تماشای زیبایی‌های این منطقه رفت.

یکی از زیباترین شهرها و مقاصد گردشگری شمال ایران، شهر زیبای چالوس است که سالانه گردشگران زیادی را به‌سوی خود می‌کشاند؛ و در هتل‌ها و اقامتگاه‌های زیبا و مجهز از آن‌ها پذیرایی می‌کند. اگر شما هم قصد سفر به چالوس و اقامت در این شهر را دارید، یکی از بهترین هتل‌هایی که می‌تواند سفر شما را به خاطره‌ای فراموش‌نشدنی تبدیل کند، هتل پنج‌ستاره پارسیان خزر است.

برای رزرو اینترنتی اتاق در هتل پارسیان خزر چالوس، می‌توانید با استفاده از قابلیت رزرو اینترنتی هتل در سایت یوتراوز، از امتیازات ویژه‌ای مثل پشتیبانی 24 ساعته در تمام روزهای هفته نیز برخوردار شوید.

همچنین در صورت تمایل به رزرو تلفنی اتاق در هتل پارسیان خزر چالوس و یا در صورت بروز مشکل در فرایند رزرو اتاق، همکاران ما در یوتراوز، با تلفن 1548، آماده هستند تا به سوالات شما پاسخ داده و شما را در فرایند رزرو تلفنی و اینترنتی اتاق در هتل پارسیان خزر چالوس، همراهی کنند.