هتل کوثر تهران
تهران، میدان ولی‌عصر، مقابل اداره پست
ورود
خروج
مدت اقامت: 1 شب
تعداد اتاق :-
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق دو تخته توئین
اتاق دو تخته توئین
ظرفیت: دو نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

کمد لباس
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
میزتحریر
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
یخچال
دراور
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
رخت آویز

-

اتاق دوتخته برای یک نفر اقتصادی
اتاق دوتخته برای یک نفر اقتصادی
ظرفیت: یک نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

دراور
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
رخت آویز
کمد لباس
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
میزتحریر
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
یخچال

-

اتاق دو تخته برای یکنفر (میهمان خارجی)
اتاق دو تخته برای یکنفر (میهمان خارجی)
ظرفیت: یک نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
رخت آویز
کمد لباس
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
میزتحریر
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
یخچال
دراور

-

اتاق یک تخته (بدون پنجره) (میهمان خارجی)
اتاق یک تخته (بدون پنجره) (میهمان خارجی)
ظرفیت: یک نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
میزتحریر
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
یخچال
دراور
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
رخت آویز
کمد لباس

-

اتاق دو تخته برای یکنفر اقتصادی (میهمان خارجی)
اتاق دو تخته برای یکنفر اقتصادی (میهمان خارجی)
ظرفیت: یک نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
میزتحریر
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
یخچال
دراور
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
رخت آویز
کمد لباس
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق

-

اتاق دو تخته توئین (میهمان خارجی)
اتاق دو تخته توئین (میهمان خارجی)
ظرفیت: دو نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

میزتحریر
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
یخچال
دراور
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
رخت آویز
کمد لباس
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی

-

اتاق دو تخته VIP (میهمان خارجی)
اتاق دو تخته VIP (میهمان خارجی)
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
دراور
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
رخت آویز
کمد لباس
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
میزتحریر
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق دو تخته توئین اقتصادی (میهمان خارجی)
اتاق دو تخته توئین اقتصادی (میهمان خارجی)
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

یخچال
دراور
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
رخت آویز
کمد لباس
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
میزتحریر
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام

-

اتاق یک تخته (بدون پنجره)
اتاق یک تخته (بدون پنجره)
ظرفیت: یک نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
یخچال
دراور
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
رخت آویز
کمد لباس
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
میزتحریر

-

اتاق دو تخته برای یک نفر
اتاق دو تخته برای یک نفر
ظرفیت: یک نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
دراور
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
رخت آویز
کمد لباس
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
میزتحریر
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق دو تخته VIP
اتاق دو تخته VIP
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
میزتحریر
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
یخچال
دراور
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
رخت آویز
کمد لباس
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق

-

اتاق دوتخته توئین اقتصادی
اتاق دوتخته توئین اقتصادی
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

دمپایی
میزتحریر
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
یخچال
دراور
صبحانه
مبلمان
آباژور
تلویزیون
رخت آویز
کمد لباس
روم سرویس
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی

-

قوانین و مقررات هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۷ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

موقعیت مکانی هتل کوثر تهران

 • فاصله تا خیابان ایر ...۱ دقیقه پیاده ‌روی (۱۶ متر)
  خیابان ایرانشهر
 • فاصله تا خیابان سپه ...۲ دقیقه پیاده ‌روی (۱۰۷ متر)
  خیابان سپهبد قرنی
 • فاصله تا خیابان است ...۵ دقیقه پیاده ‌روی (۴۱۷ متر)
  خیابان استاد نجات اللهی
 • فاصله تا کلیسای سرک ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶ متر)
  کلیسای سرکیس مقدس
 • فاصله تا میدان فردو ...۶ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۹۷ متر)
  میدان فردوسی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۹۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری هفت تیر
 • فاصله تا خیابان حاف ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۳۸ متر)
  خیابان حافظ
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۵۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری میدان ولیعصر
 • فاصله تا دروازه دول ...۷ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۷۰ متر)
  دروازه دولت
 • فاصله تا سفارت عراق ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۴۲ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۱ متر)
 • فاصله تا میدان ولیع ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۴ متر)
  میدان ولیعصر
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری طالقانی
 • فاصله تا سفارت روسی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۵۱ متر)
  سفارت روسیه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۰۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری دروازه دولت
 • فاصله تا میدان هفت ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۵۳ متر)
  میدان هفت تیر
 • فاصله تا پل حافظ۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۰۱ متر)
 • فاصله تا سینما استق ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۰۳ متر)
  سینما استقلال
 • فاصله تا خیابان کری ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۱۴ متر)
  خیابان کریم خان
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۴۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری فردوسی
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۱۲ متر)
  بیمارستان جم
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۵۱ متر)
  سفارت جمهوری ایتالیا
 • فاصله تا سفارت اوگا ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۰۹ متر)
  سفارت اوگاندا
 • فاصله تا کلیسا کانس ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۱۰ متر)
  کلیسا کانسولاتا
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۴۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری میرزای شیرازی
 • فاصله تا سینما عصر ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۶۳ متر)
  سینما عصر جدید
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۹۰ متر)
  بیمارستان پارس
 • فاصله تا سینما آزاد ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۶۳ متر)
  سینما آزادی
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۹۴ متر)
  بیمارستان آریا
 • فاصله تا سینما آفری ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۳۰ متر)
  سینما آفریقا
 • فاصله تا پیتزا پاشا ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۴۹ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۵۷ متر)
  رستوران سیمرغ
 • فاصله تا بلوار کشاو ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۷۰ متر)
  بلوار کشاورز
 • فاصله تا خیابان مطه ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۷۱ متر)
  خیابان مطهری
 • فاصله تا پارک دانشج ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱ متر)
  پارک دانشجو
 • فاصله تا نایب ساعی۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید مفتح
 • فاصله تا رستوران بو ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۱۴ متر)
  رستوران بوفالو
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۴۰ متر)
  سفارت جمهوری ارمنستان
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۵۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری تئاتر شهر
 • فاصله تا موزه آبگین ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۹۲ متر)
  موزه آبگینه و سفالینه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۲۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری دکتر شهید فاطمی
 • فاصله تا سینما ایرا ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۵۱ متر)
  سینما ایران
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۰۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری حسن آباد
 • فاصله تا رستوران طر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۲۱ متر)
  رستوران طریقت
 • فاصله تا میدان حسن ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
  میدان حسن آباد
 • فاصله تا مجموعه قزا ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۷۱ متر)
  مجموعه قزاقخانه
 • فاصله تا سفارت انگل ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۳۴ متر)
  سفارت انگلستان
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۷۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری دروازه شمیران
 • فاصله تا سفارت افغا ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۸۲ متر)
  سفارت افغانستان
 • فاصله تا رستوران ار ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۸۵ متر)
  رستوران ارکیده
 • فاصله تا سفره خانه ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۲۴ متر)
  سفره خانه سنتی باغ صبا
 • فاصله تا میدان آژان ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۵۲ متر)
  میدان آژانتین
 • فاصله تا خیابان انق ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۹۷ متر)
  خیابان انقلاب
 • فاصله تا میدان انقل ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۱۷ متر)
  میدان انقلاب
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری میدان انقلاب اسلامی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری ملت
 • فاصله تا خیابان لال ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۱۶ متر)
  خیابان لاله زار
 • فاصله تا میدان امام ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۶۰ متر)
  میدان امام خمینی
 • فاصله تا خیابان سهر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۴۴ متر)
  خیابان سهروردی
 • فاصله تا سفارت آلما ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۴۵ متر)
  سفارت آلمان
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۵۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری سهروردی
 • فاصله تا موزه عبرت۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۵۲ متر)
 • فاصله تا مجلس شورای ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۵۸ متر)
  مجلس شورای اسلامی ایران
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۷۵ متر)
  بیمارستان مهرگان
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۷۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری خواجه عبدالله انصاری
 • فاصله تا موزه استاد ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۱۹ متر)
  موزه استاد صبا
 • فاصله تا موزه فرش ا ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۳۴ متر)
  موزه فرش ایران
 • فاصله تا موزه جواهر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۷۸ متر)
  موزه جواهرات ملی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۸۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری بهارستان
 • فاصله تا موزه پست و ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۱۱ متر)
  موزه پست و تلگراف
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۳۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری امام حسین
 • فاصله تا کلیسای حضر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۵۰ متر)
  کلیسای حضرت ابراهیم
 • فاصله تا خیابان دکت ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۵۱ متر)
  خیابان دکتر فاطمی
 • فاصله تا خیابان الو ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۶۲ متر)
  خیابان الوند
 • فاصله تا بهارستان۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۷۳ متر)
 • فاصله تا کتابخانه و ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۸۶ متر)
  کتابخانه و موزه ملی ملک
 • فاصله تا عمارت دارا ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۶۱ متر)
  عمارت دارالفنون
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۶۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری دانشگاه امام علی
 • فاصله تا سفارت پاکس ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۸۳ متر)
  سفارت پاکستان
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۴۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید مدنی
 • فاصله تا خیابان فره ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۷۱ متر)
  خیابان فرهنگ
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۲۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید بهشتی
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۹۲ متر)
  بیمارستان دی
 • فاصله تا البرز۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۰۰ متر)
 • فاصله تا رستوران ال ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۰۰ متر)
  رستوران البرز
 • فاصله تا مصلی۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۰۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۱۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری مصلی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۴۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید قدوسی
 • فاصله تا خیابان کار ...۱۳ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۵۷ متر)
  خیابان کارگر شمالی
 • فاصله تا نظام آباد۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۸۵ متر)
 • فاصله تا عباس آباد۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶ متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۳ متر)
  رستوران خانه کوچک
 • فاصله تا رستوران خا ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۰ متر)
  رستوران خان جان
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۱۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری منیریه
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۱۴ متر)
  بیمارستان سینا
 • فاصله تا موزه علم و ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۳۴ متر)
  موزه علم و فناوری
 • فاصله تا خیابان خرم ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۴۰ متر)
  خیابان خرمشهر
 • فاصله تا خیابان وحد ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۰۰ متر)
  خیابان وحدت اسلامی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۰۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری سعدی
 • فاصله تا خیابان امی ...۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۶۱ متر)
  خیابان امیرکبیر
 • فاصله تا بلوار شریع ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۸۰ متر)
  بلوار شریعتی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۲۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری میدان حر
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۲۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری میدان شهدا
 • فاصله تا رستوران ما ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۶۴ متر)
  رستوران مانسون
 • فاصله تا خیابان باب ...۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۷۲ متر)
  خیابان باب همایون
 • فاصله تا رستوران بی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۹۶ متر)
  رستوران بیکس
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۳۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری امام خمینی(ره)
 • فاصله تا خلوت کریم ...۱۵ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۰۱ متر)
  خلوت کریم خانی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۱۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری توحید
 • فاصله تا بازار بزرگ ...۱۵ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۳۹ متر)
  بازار بزرگ تهران
 • فاصله تا گنبد مینا۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۳۳ متر)
 • فاصله تا کاخ گلستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۸۴ متر)
 • فاصله تا خیابان گان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۶۱ متر)
  خیابان گاندی
 • فاصله تا سفره خانه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۷۲ متر)
  سفره خانه سنتی عالی قاپو
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۹۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری شیخ الرئیس
 • فاصله تا میدان امام ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۲۵ متر)
  میدان امام حسین(ع)
 • فاصله تا مرکز چشم پ ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۵۴ متر)
  مرکز چشم پزشکی ونک
 • فاصله تا میدان ونک۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۵۷ متر)
 • فاصله تا مسجد جامع۱۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۵۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۱۷ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۱۲ متر)
  بزرگراه امام علی (ع)
 • فاصله تا رستوران آن ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۳۵ متر)
  رستوران آنتروکوت
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۷۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری رازی
 • فاصله تا باغ خزندگا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۷۶ متر)
  باغ خزندگان زیما
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۸۸ متر)
  بیمارستان مرکز قلب
 • فاصله تا خیابان اما ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۶۶ متر)
  خیابان امام خمینی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۱۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید صیاد شیرازی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۶۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید همت
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۹۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید نواب صفوی
 • فاصله تا حمام نواب ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۰۲ متر)
  حمام نواب (قتلگاه کریم آبمنگل)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۵۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری خیام
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۰۳ متر)
  بیمارستان محب تهران
 • فاصله تا بزرگراه کو ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۲۰ متر)
  بزرگراه کوردستان
 • فاصله تا خیابان خیا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۳۶ متر)
  خیابان خیام
 • فاصله تا موزه پول۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۴۰ متر)
 • فاصله تا خیابان ملا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۵۱ متر)
  خیابان ملاصدرا
 • فاصله تا بوستان طال ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۱ متر)
  بوستان طالقانی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری پانزده خرداد
 • فاصله تا رستوران شب ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۹۴ متر)
  رستوران شبهای تهران
 • فاصله تا رستوران وا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۰۳ متر)
  رستوران وادوابل
 • فاصله تا بوستان زیب ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۱۳ متر)
  بوستان زیبا (آبشار تهران)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری سبلان
 • فاصله تا ساختمان صل ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۳۰ متر)
  ساختمان صلح جمعیت هلال احمر
 • فاصله تا بزرگراه حق ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۴۶ متر)
  بزرگراه حقانی
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۴۷ متر)
  ایستگاه مترو پیروزی
 • فاصله تا خیابان شهی ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۵۴ متر)
  خیابان شهید حقانی
 • فاصله تا میدان راه ...۱۸ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۲۱ متر)
  میدان راه آهن
 • فاصله تا بلوار آفری ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۹۸ متر)
  بلوار آفریقا
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۳۵ متر)
  بیمارستان چشم پزشکی نور
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۴۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری شوش
 • فاصله تا بوستان آب ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۷۵ متر)
  بوستان آب و آتش
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۱۲ متر)
  رستوران گیاهی پیور
 • فاصله تا خیابان جیح ...۱۸ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۹۱ متر)
  خیابان جیحون
 • فاصله تا پل طبیعت۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۱۲ متر)
 • فاصله تا خیابان ولی ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۷۷ متر)
  خیابان ولیعصر
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۲۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری دکتر حبیب الله
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۴۶ متر)
  بیمارستان خاتم الانبیاء
 • فاصله تا رستوران اس ...۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۸ متر)
  رستوران اسفندیار
 • فاصله تا ایستگاه را ...۱۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۰۰ متر)
  ایستگاه راه آهن
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۲۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری راه آهن
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۲۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری نبرد
 • فاصله تا سفارت سوری ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۶۶ متر)
  سفارت سوریه
 • فاصله تا سینما ملت۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۰۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۱۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری مولوی
 • فاصله تا رستوران بر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۴۵ متر)
  رستوران برگراتور
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۷۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری فدک
 • فاصله تا سفارت امار ...۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۲۱ متر)
  سفارت امارات متحده عربی
 • فاصله تا پار ک وی۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۲۹ متر)
 • فاصله تا رستوران کا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۳۲ متر)
  رستوران کابانا
 • فاصله تا رستوران شا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۵۶ متر)
  رستوران شاندیز جردن
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۸۹ متر)
  رستوران گیلانه
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۵۸ متر)
  بیمارستان روانپزشکی ایرانیان
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۶۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری استاد معین
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۷۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری دانشگاه شریف
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۴۹ متر)
  سفارت جمهوری شرقی اروگوئه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۲۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری ترمینال جنوب
 • فاصله تا بلوار مرزد ...۱۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۸۸ متر)
  بلوار مرزداران
 • فاصله تا خیابان ستا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۹۸ متر)
  خیابان ستارخان
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۴۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری جوادیه
 • فاصله تا بوستان باغ ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۶۲ متر)
  بوستان باغ ایرانی
 • فاصله تا بلوار میرد ...۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۷۹ متر)
  بلوار میرداماد
 • فاصله تا بزرگراه نو ...۲۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۳۹ متر)
  بزرگراه نواب
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۵۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری میرداماد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۸۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری گلبرگ
 • فاصله تا بوستان فدک ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۸۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه چم ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۴ متر)
  بزرگراه چمران(بلوار چمران)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۸۵ متر)
  میدان آزادی
 • فاصله تا حسینیه ارش ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۰۵ متر)
  حسینیه ارشاد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۳۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری تهرانپارس
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۵۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید حقانی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۱۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری طرشت
 • فاصله تا پیتزا نخل۲۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۷۳ متر)
 • فاصله تا مسجد قبا۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۰۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه یا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۵۶ متر)
  بزرگراه یادگار امام
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۱۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری نیرو هوایی
 • فاصله تا شاطر عباس۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۱۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۸۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری دکتر شریعتی
 • فاصله تا سینما جی۲۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۴۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۴۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری قلهک
 • فاصله تا رستوران خا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۴۹ متر)
  رستوران خاقان
 • فاصله تا موزه امام ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۸۲ متر)
  موزه امام علی(ع)
 • فاصله تا رستوران مر ...۲۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۸۳ متر)
  رستوران مروارید
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۱ متر)
  سفارت جمهوری آذربایجان
 • فاصله تا خانه موزه ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۵ متر)
  خانه موزه شهید بهشتی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری آزادی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری میدان آزادی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۷۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری سرسبز
 • فاصله تا ترمینال غر ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۸۵ متر)
  ترمینال غرب
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۰۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید زین الدین
 • فاصله تا ترمینال جن ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۰۳ متر)
  ترمینال جنوب
 • فاصله تا خیابان دما ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۴۰ متر)
  خیابان دماوند
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۶۰ متر)
  نمایشگاه بین المللی
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۷۹ متر)
  بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد
 • فاصله تا خیابان فیا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۷۷ متر)
  خیابان فیاضی
 • فاصله تا خیابان فرش ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۷۸ متر)
  خیابان فرشته
 • فاصله تا سفارت اردن ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۴۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۳۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید کلاهدوز
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۴۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری بیمه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۷۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری خزانه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۴۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید صدر
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۹ متر)
  سفارت جمهوری آرژانتین
 • فاصله تا رستوران آن ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۲۸ متر)
  رستوران آناندا
 • فاصله تا موزه تنوع ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۸۲ متر)
  موزه تنوع زیستی
 • فاصله تا سفارت ژاپن ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۸۸ متر)
 • فاصله تا پارک دلفین ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۹۸ متر)
  پارک دلفین (دلفیناریوم)
 • فاصله تا رستوران گر ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۹۹ متر)
  رستوران گردان برج میلاد
 • فاصله تا برج میلاد۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۰۷ متر)
 • فاصله تا باغ فردوس۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۱۸ متر)
 • فاصله تا باغ موزه ه ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
  باغ موزه هنر ایرانی
 • فاصله تا موزه دکتر ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۶۷ متر)
  موزه دکتر حسابی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۲۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری قیطریه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری قلعه مرغی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۷۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری دانشگاه علم و صنعت
 • فاصله تا خیابان پاس ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۷۵ متر)
  خیابان پاسداران
 • فاصله تا موزه سینما ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۹۵ متر)
  موزه سینمای ایران
 • فاصله تا سفره خانه ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۰۶ متر)
  سفره خانه باباقدرت
 • فاصله تا خیابان آزا ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۳۹ متر)
  خیابان آزادی
 • فاصله تا رستوران فر ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۷۳ متر)
  رستوران فرنگی لوشاتو
 • فاصله تا نارمک۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۸۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۹۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری صادقیه
 • فاصله تا ترمینال شر ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۳ متر)
  ترمینال شرق
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۴ متر)
  مجتمع تجاری میلاد نور
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری علی آباد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید باقری
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۴۴ متر)
  بیمارستان بهمن
 • فاصله تا کافی شاپ ک ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۰۵ متر)
  کافی شاپ کوبانا
 • فاصله تا تجریش۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۲۲ متر)
 • فاصله تا خیابان ولن ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۲۸ متر)
  خیابان ولنجک
 • فاصله تا پیتزا پارک ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۵۸ متر)
 • فاصله تا رستوران شه ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۶۹ متر)
  رستوران شهروز
 • فاصله تا سفارت برزی ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۰۲ متر)
  سفارت برزیل
 • فاصله تا قیطریه۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۰۳ متر)
 • فاصله تا شهرک غرب۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۱۲ متر)
 • فاصله تا رصد خانه ز ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۷۲ متر)
  رصد خانه زعفرانیه
 • فاصله تا یافت آباد۲۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۸۹ متر)
 • فاصله تا پیتزا پم۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۹۲ متر)
 • فاصله تا پارک بازیا ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۲۵ متر)
  پارک بازیافت
 • فاصله تا حرم امامزا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۲۹ متر)
  حرم امامزاده صالح
 • فاصله تا رستوران مو ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۹۲ متر)
  رستوران مورانو
 • فاصله تا سفارت بوسن ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۱۳ متر)
  سفارت بوسنی و هرزگوین
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۴۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهرداری
 • فاصله تا رستوران ای ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۰۵ متر)
  رستوران ایتالیایی ویژن
 • فاصله تا رستوران شب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۲۲ متر)
  رستوران شب های زعفرانیه
 • فاصله تا رستوران نا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۸ متر)
  رستوران نارنجستان
 • فاصله تا بزرگراه آی ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۴ متر)
  بزرگراه آیت الله سعیدی
 • فاصله تا رستوران سن ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۰۵ متر)
  رستوران سنتی حافظیه
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۶۸ متر)
  سفارت جمهوری آفریقای جنوبی
 • فاصله تا سینما اریک ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۷۴ متر)
  سینما اریکه ایرانیان
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۲۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری میدان نوبنیاد
 • فاصله تا سعادت آباد ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۸۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۹۴ متر)
  بیمارستان پارسیان
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۹۶ متر)
  بیمارستان عرفان
 • فاصله تا سفارت اتری ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۰۳ متر)
  سفارت اتریش
 • فاصله تا رستوران با ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۸۲ متر)
  رستوران باغ گیلاس
 • فاصله تا درکه۲۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۶۱ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۶۳ متر)
  رستوران اردک آبی
 • فاصله تا رستوران ال ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۷۹ متر)
  رستوران الیزه
 • فاصله تا موزه آبکار ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۰۶ متر)
 • فاصله تا مجموعه فره ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۰۶ متر)
  مجموعه فرهنگی کاخ سعد آباد
 • فاصله تا کاخ سعدآبا ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۰۶ متر)
  کاخ سعدآباد
 • فاصله تا موزه نظامی ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۰۶ متر)
 • فاصله تا پارک پلیس۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۲۵ متر)
 • فاصله تا بوستان نهج ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸ متر)
  بوستان نهج البلاقه
 • فاصله تا خیابان کیخ ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۷۹ متر)
  خیابان کیخسروی
 • فاصله تا کاخ موزه س ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۸۱ متر)
  کاخ موزه سبز
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۸۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهرک شریعتی
 • فاصله تا پارک لویزا ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۲۸ متر)
  پارک لویزان
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۳۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری ارم سبز
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۷۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری جوانمرد قصاب
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۹۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری نعمت آباد
 • فاصله تا افسریه۲۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۵۲ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ه ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۱۰ متر)
  نمایشگاه هوایی
 • فاصله تا خیابان شهی ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۱۱ متر)
  خیابان شهید باهنر
 • فاصله تا آبشار دوقل ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۱۴ متر)
  آبشار دوقلو
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۳۳ متر)
  بیمارستان بقیه اله جماران
 • فاصله تا دربند۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۷۲ متر)
 • فاصله تا خیابان لوا ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۵۹ متر)
  خیابان لواسانی
 • فاصله تا سورتمه تهر ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۰۱ متر)
  سورتمه تهران
 • فاصله تا بزرگرا ه ط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۷۳ متر)
  بزرگرا ه طبقاتی صدر
 • فاصله تا پارک ژوراس ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۹۷ متر)
  پارک ژوراسیک (دایناسور های متحرک)
 • فاصله تا پارک ارم۳۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۱۹ متر)
 • فاصله تا کتابخانه ا ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۶۸ متر)
  کتابخانه اختصاصی نیاوران
 • فاصله تا کاخ موزه ن ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۵۶ متر)
  کاخ موزه نیاوارن
 • فاصله تا سفارت چین۲۶ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۱۳ متر)
 • فاصله تا بام تهران۴۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۹۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۲۲ متر)
  بیمارستان محک
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۴۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری ورزشگاه آزادی
 • فاصله تا فرحزاد۲۹ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۴۹ متر)
 • فاصله تا فرودگاه مه ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۶۳ متر)
  فرودگاه مهرآباد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۱۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهر ری
 • فاصله تا آبشار چال ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۶۱ متر)
  آبشار چال مگس
 • فاصله تا بام محک۲۷ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۱۱۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری فرهنگسرا
 • فاصله تا بزرگراه شی ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۰۸ متر)
  بزرگراه شیخ فضل الله نوری
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۴۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری عبدل آباد
 • فاصله تا چشمه علی۲۹ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۳۵ متر)
 • فاصله تا کوه دارآبا ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۵۱ متر)
  کوه دارآباد
 • فاصله تا موزه حیات ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۵۲ متر)
  موزه حیات وحش دارآباد
 • فاصله تا آرامگاه شا ...۳۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۹۸ متر)
  آرامگاه شاه عبدالعظیم حسنی
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۴۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۹۷۰ متر)
  باغ پرندگان تهران
 • فاصله تا بوستان جمش ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۹۷۹ متر)
  بوستان جمشیدیه
 • فاصله تا چشمه درازل ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۷۲ متر)
  چشمه درازلش
 • فاصله تا آبشار کبوت ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۷۲ متر)
  آبشار کبوتر خوان
 • فاصله تا خیابان فرد ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۲۷۵ متر)
  خیابان فردوسی
 • فاصله تا دژ رشکان۲۹ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۴۲۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۷۸۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری قائم
 • فاصله تا بزرگراه لش ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۱۵۵ متر)
  بزرگراه لشکری
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۴۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری آزادگان
 • فاصله تا ارتفاعات ش ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۵۴۸ متر)
  ارتفاعات شهرک شهید محلاتی
 • فاصله تا موزه ماشین ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۵۰ متر)
  موزه ماشین های قدیمی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۷۴۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری چیتگر
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۲ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۲۳۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری باقر شهر
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۷۰۶ متر)
  پارک جنگلی یاس
 • فاصله تا بزرگراه فت ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۷۲۴ متر)
  بزرگراه فتح
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۹۳۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری ایران خودرو
 • فاصله تا پارک چیتگر ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۲۱۴ متر)
 • فاصله تا سافاری پار ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۲۱۴ متر)
  سافاری پارک وحشت چیتگر
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۴۴۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری حرم مطهر
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۴۴ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۵۲۲ متر)
  پارک جنگلی لتمان کن
 • فاصله تا هرم هیجان ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۶۴۰ متر)
  هرم هیجان (سوپر نوا)
 • فاصله تا دریاچه مصن ...۴۶ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۸۳۹ متر)
  دریاچه مصنوعی خلیج فارس (چیتگر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۰ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۱۹۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری شاهد
 • فاصله تا باغ ملی گی ...۴۰ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۸۰۳ متر)
  باغ ملی گیاه شناسی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۵ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۱۳۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری کهریزک
 • فاصله تا بهشت زهرا۴۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۳۴۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۴ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۷۲۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری وردآورد
 • فاصله تا تپه میل۴۷ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۳۷۵ متر)
 • فاصله تا خیابان آیت ...۴۶ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۸۸ متر)
  خیابان آیت الله طالقانی
 • فاصله تا اتوبان تهر ...۴۵ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴۵۸ متر)
  اتوبان تهران_کرج
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۶ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۵۸۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری گرم دره
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۱ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۴۳۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری اتمسفر
 • فاصله تا دامنه اروا ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۹۷۱ متر)
  دامنه ارواح سنگی کوه البرز
 • فاصله تا روستای ورد ...۱ ساعت و ۳ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۱۶ متر)
  روستای وردیج(روستای آدم سنگی)
 • فاصله تا آبشار سنگا ...۱ ساعت و ۴۵ دقیقه با خودرو (۳۹ کیلومتر و ۴۹۹ متر)
  آبشار سنگان
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۳ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۸۷۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری کرج
 • فاصله تا دریاچه سد ...۵۹ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۹۳۳ متر)
  دریاچه سد لتیان
 • فاصله تا قله توچال۱ ساعت و ۳ دقیقه با خودرو (۴۴ کیلومتر و ۴۸۹ متر)
 • فاصله تا تله کابین ...۱ ساعت و ۴۹ دقیقه با خودرو (۴۷ کیلومتر و ۳۳۳ متر)
  تله کابین توچال
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۸ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۴۴۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری محمدشهر کرج
 • فاصله تا خیابان مفت ...۱ ساعت و ۵ دقیقه با خودرو (۴۹ کیلومتر و ۳۳۱ متر)
  خیابان مفتح
 • فاصله تا خیابان جمه ...۱ ساعت و ۱ دقیقه با خودرو (۴۹ کیلومتر و ۹۰۹ متر)
  خیابان جمهوری
 • فاصله تا کاظم آباد۱ ساعت و ۱۰ دقیقه با خودرو (۵۲ کیلومتر)
 • فاصله تا منطقه حفاظ ...۱ ساعت و ۱۳ دقیقه با خودرو (۵۲ کیلومتر و ۲۴۴ متر)
  منطقه حفاظت شده ورجین
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱ ساعت و ۱ دقیقه با خودرو (۵۲ کیلومتر و ۳۸۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری گلشهر کرج
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱ ساعت و ۱ دقیقه با خودرو (۵۲ کیلومتر و ۳۹۹ متر)
  فرودگاه بین المللی امام خمینی
 • فاصله تا قله دماوند ...۲ ساعت و ۲۹ دقیقه با خودرو (۱۱۰ کیلومتر و ۲۹۶ متر)
120 هزار تومان تخفیف ویژه یوتراوز
کد تخفیف:
Utravs4