آدرس هتل :تهران، میدان ولی‌عصر، مقابل اداره پست

اتاق‌های هتل کوثر تهران

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل کوثر تهران

امکانات هتل کوثر تهران

فاصله هتل کوثر تهران تا نقاط مهم

 • خیابان ایرانشهر1 دقیقه پیاده ‌روی (16 متر)
 • خیابان سپهبد قرنی2 دقیقه پیاده ‌روی (107 متر)
 • خیابان استاد نجات اللهی5 دقیقه پیاده ‌روی (417 متر)
 • کلیسای سرکیس مقدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 6 متر)
 • میدان فردوسی6 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 497 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 599 متر)
 • خیابان حافظ5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 738 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان ولیعصر5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 852 متر)
 • دروازه دولت7 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 870 متر)
 • سفارت عراق5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 942 متر)
 • سینما قدس6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 61 متر)
 • میدان ولیعصر5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 64 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 81 متر)
 • سفارت روسیه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 151 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دروازه دولت7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 205 متر)
 • میدان هفت تیر8 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 253 متر)
 • پل حافظ7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 301 متر)
 • سینما استقلال6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 303 متر)
 • خیابان کریم خان8 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 314 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فردوسی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 345 متر)
 • بیمارستان جم6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 512 متر)
 • سفارت جمهوری ایتالیا7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 551 متر)
 • سفارت اوگاندا7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 609 متر)
 • کلیسا کانسولاتا7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 610 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میرزای شیرازی7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 647 متر)
 • سینما عصر جدید7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 663 متر)
 • بیمارستان پارس6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 690 متر)
 • سینما آزادی7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 763 متر)
 • بیمارستان آریا7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 794 متر)
 • سینما آفریقا7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 830 متر)
 • پیتزا پاشا7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 949 متر)
 • رستوران سیمرغ7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 957 متر)
 • بلوار کشاورز7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 970 متر)
 • خیابان مطهری7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 971 متر)
 • پارک دانشجو8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 51 متر)
 • نایب ساعی8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 52 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 69 متر)
 • رستوران بوفالو9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 314 متر)
 • سفارت جمهوری ارمنستان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 340 متر)
 • ایستگاه قطار شهری تئاتر شهر9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 353 متر)
 • موزه آبگینه و سفالینه9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 392 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر شهید فاطمی9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 423 متر)
 • سینما ایران10 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 451 متر)
 • ایستگاه قطار شهری حسن آباد9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 507 متر)
 • رستوران طریقت10 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 521 متر)
 • میدان حسن آباد9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 562 متر)
 • مجموعه قزاقخانه9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 571 متر)
 • سفارت انگلستان8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 634 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دروازه شمیران10 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 679 متر)
 • سفارت افغانستان9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 682 متر)
 • رستوران ارکیده8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 685 متر)
 • سفره خانه سنتی باغ صبا10 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 724 متر)
 • میدان آژانتین9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 752 متر)
 • خیابان انقلاب10 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 897 متر)
 • میدان انقلاب10 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 917 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان انقلاب اسلامی10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 12 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ملت12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 61 متر)
 • خیابان لاله زار12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 116 متر)
 • میدان امام خمینی11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 160 متر)
 • خیابان سهروردی10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 244 متر)
 • سفارت آلمان10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 245 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سهروردی10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 251 متر)
 • موزه عبرت11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 252 متر)
 • مجلس شورای اسلامی ایران11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 258 متر)
 • بیمارستان مهرگان9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 275 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خواجه عبدالله انصاری10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 278 متر)
 • موزه استاد صبا12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 319 متر)
 • موزه فرش ایران10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 334 متر)
 • موزه جواهرات ملی11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 378 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بهارستان12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 389 متر)
 • موزه پست و تلگراف12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 411 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام حسین12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 439 متر)
 • کلیسای حضرت ابراهیم10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 450 متر)
 • خیابان دکتر فاطمی10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 451 متر)
 • خیابان الوند10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 462 متر)
 • بهارستان12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 473 متر)
 • کتابخانه و موزه ملی ملک12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 486 متر)
 • عمارت دارالفنون11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 561 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه امام علی11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 567 متر)
 • سفارت پاکستان10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 583 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مدنی11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 643 متر)
 • خیابان فرهنگ12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 671 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید بهشتی12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 829 متر)
 • بیمارستان دی10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 892 متر)
 • البرز11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 900 متر)
 • رستوران البرز11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 900 متر)
 • مصلی10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 906 متر)
 • ایستگاه قطار شهری مصلی10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 912 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید قدوسی12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 944 متر)
 • خیابان کارگر شمالی13 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 957 متر)
 • نظام آباد12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 985 متر)
 • عباس آباد12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 6 متر)
 • رستوران خانه کوچک12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 23 متر)
 • رستوران خان جان10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 30 متر)
 • ایستگاه قطار شهری منیریه13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 113 متر)
 • بیمارستان سینا13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 114 متر)
 • موزه علم و فناوری13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 134 متر)
 • خیابان خرمشهر12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 140 متر)
 • خیابان وحدت اسلامی13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 200 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 206 متر)
 • خیابان امیرکبیر14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 261 متر)
 • بلوار شریعتی12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 280 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان حر12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 324 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان شهدا13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 428 متر)
 • رستوران مانسون11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 464 متر)
 • خیابان باب همایون14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 472 متر)
 • رستوران بیکس11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 496 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی(ره)14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 535 متر)
 • خلوت کریم خانی15 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 601 متر)
 • ایستگاه قطار شهری توحید12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 713 متر)
 • بازار بزرگ تهران15 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 739 متر)
 • گنبد مینا14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 833 متر)
 • کاخ گلستان16 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 884 متر)
 • خیابان گاندی12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 961 متر)
 • سفره خانه سنتی عالی قاپو12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 972 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شیخ الرئیس15 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 997 متر)
 • میدان امام حسین(ع)15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 125 متر)
 • مرکز چشم پزشکی ونک12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 154 متر)
 • میدان ونک12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 157 متر)
 • مسجد جامع19 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 255 متر)
 • بزرگراه امام علی (ع)17 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 312 متر)
 • رستوران آنتروکوت15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 335 متر)
 • ایستگاه قطار شهری رازی16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 370 متر)
 • باغ خزندگان زیما13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 376 متر)
 • بیمارستان مرکز قلب14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 388 متر)
 • خیابان امام خمینی15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 466 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید صیاد شیرازی12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 513 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید همت13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 568 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید نواب صفوی15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 695 متر)
 • حمام نواب (قتلگاه کریم آبمنگل)15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 702 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام17 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 759 متر)
 • بیمارستان محب تهران14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 803 متر)
 • بزرگراه کوردستان14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 820 متر)
 • خیابان خیام17 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 936 متر)
 • موزه پول14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 940 متر)
 • خیابان ملاصدرا14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 951 متر)
 • بوستان طالقانی14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 31 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پانزده خرداد17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 93 متر)
 • رستوران شبهای تهران15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 194 متر)
 • رستوران وادوابل15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 203 متر)
 • بوستان زیبا (آبشار تهران)16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 213 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سبلان14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 219 متر)
 • ساختمان صلح جمعیت هلال احمر13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 330 متر)
 • بزرگراه حقانی14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 346 متر)
 • ایستگاه مترو پیروزی16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 347 متر)
 • خیابان شهید حقانی14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 354 متر)
 • میدان راه آهن18 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 421 متر)
 • بلوار آفریقا15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 598 متر)
 • بیمارستان چشم پزشکی نور16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 635 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شوش19 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 647 متر)
 • بوستان آب و آتش13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 675 متر)
 • رستوران گیاهی پیور13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 712 متر)
 • خیابان جیحون18 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 791 متر)
 • پل طبیعت14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 812 متر)
 • خیابان ولیعصر16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 877 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر حبیب الله16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 926 متر)
 • بیمارستان خاتم الانبیاء15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 946 متر)
 • رستوران اسفندیار16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 58 متر)
 • ایستگاه راه آهن19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 100 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 122 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبرد18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 221 متر)
 • سفارت سوریه15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 266 متر)
 • سینما ملت17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 301 متر)
 • ایستگاه قطار شهری مولوی20 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 312 متر)
 • رستوران برگراتور17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 345 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فدک17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 377 متر)
 • سفارت امارات متحده عربی16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 421 متر)
 • پار ک وی16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 429 متر)
 • رستوران کابانا16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 432 متر)
 • رستوران شاندیز جردن17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 456 متر)
 • رستوران گیلانه17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 489 متر)
 • بیمارستان روانپزشکی ایرانیان15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 558 متر)
 • ایستگاه قطار شهری استاد معین17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 568 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه شریف18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 575 متر)
 • سفارت جمهوری شرقی اروگوئه17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 649 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ترمینال جنوب22 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 726 متر)
 • بلوار مرزداران19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 788 متر)
 • خیابان ستارخان18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 798 متر)
 • ایستگاه قطار شهری جوادیه21 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 849 متر)
 • بوستان باغ ایرانی18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 862 متر)
 • بلوار میرداماد16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 879 متر)
 • بزرگراه نواب21 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 939 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میرداماد15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 958 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گلبرگ18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 983 متر)
 • بوستان فدک18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 985 متر)
 • بزرگراه چمران(بلوار چمران)18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 94 متر)
 • میدان آزادی18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 185 متر)
 • حسینیه ارشاد17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 205 متر)
 • ایستگاه قطار شهری تهرانپارس21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 334 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید حقانی19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 350 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طرشت20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 412 متر)
 • پیتزا نخل22 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 473 متر)
 • مسجد قبا19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 508 متر)
 • بزرگراه یادگار امام20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 556 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نیرو هوایی21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 613 متر)
 • شاطر عباس20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 710 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر شریعتی17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 784 متر)
 • سینما جی22 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 942 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قلهک18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 948 متر)
 • رستوران خاقان17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 949 متر)
 • موزه امام علی(ع)17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 982 متر)
 • رستوران مروارید22 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 983 متر)
 • سفارت جمهوری آذربایجان19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 51 متر)
 • خانه موزه شهید بهشتی18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 75 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 92 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان آزادی20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 92 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سرسبز20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 175 متر)
 • ترمینال غرب20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 185 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید زین الدین18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 205 متر)
 • ترمینال جنوب24 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 403 متر)
 • خیابان دماوند24 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 440 متر)
 • نمایشگاه بین المللی22 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 460 متر)
 • بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 479 متر)
 • خیابان فیاضی18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 677 متر)
 • خیابان فرشته18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 678 متر)
 • سفارت اردن20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 742 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کلاهدوز23 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 838 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بیمه21 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 847 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خزانه25 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 879 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید صدر18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 942 متر)
 • سفارت جمهوری آرژانتین20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 69 متر)
 • رستوران آناندا20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 128 متر)
 • موزه تنوع زیستی23 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 182 متر)
 • سفارت ژاپن20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 188 متر)
 • پارک دلفین (دلفیناریوم)23 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 198 متر)
 • رستوران گردان برج میلاد23 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 199 متر)
 • برج میلاد23 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 307 متر)
 • باغ فردوس21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 418 متر)
 • باغ موزه هنر ایرانی20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 436 متر)
 • موزه دکتر حسابی20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 467 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قیطریه20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 525 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قلعه مرغی22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 624 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه علم و صنعت22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 772 متر)
 • خیابان پاسداران22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 775 متر)
 • موزه سینمای ایران24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 895 متر)
 • سفره خانه باباقدرت18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 906 متر)
 • خیابان آزادی28 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 939 متر)
 • رستوران فرنگی لوشاتو23 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 973 متر)
 • نارمک23 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 989 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صادقیه25 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 998 متر)
 • ترمینال شرق27 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 13 متر)
 • مجتمع تجاری میلاد نور22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 24 متر)
 • ایستگاه قطار شهری علی آباد29 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 41 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید باقری23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 73 متر)
 • بیمارستان بهمن21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 144 متر)
 • کافی شاپ کوبانا22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 405 متر)
 • تجریش22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 422 متر)
 • خیابان ولنجک23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 428 متر)
 • پیتزا پارک22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 458 متر)
 • رستوران شهروز22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 469 متر)
 • سفارت برزیل21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 502 متر)
 • قیطریه22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 503 متر)
 • شهرک غرب22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 512 متر)
 • رصد خانه زعفرانیه21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 572 متر)
 • یافت آباد28 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 589 متر)
 • پیتزا پم23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 592 متر)
 • پارک بازیافت29 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 625 متر)
 • حرم امامزاده صالح23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 629 متر)
 • رستوران مورانو23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 692 متر)
 • سفارت بوسنی و هرزگوین24 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 713 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهرداری24 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 749 متر)
 • رستوران ایتالیایی ویژن23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 805 متر)
 • رستوران شب های زعفرانیه22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 822 متر)
 • رستوران نارنجستان23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 38 متر)
 • بزرگراه آیت الله سعیدی29 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 74 متر)
 • رستوران سنتی حافظیه23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 105 متر)
 • سفارت جمهوری آفریقای جنوبی23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 168 متر)
 • سینما اریکه ایرانیان24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 274 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان نوبنیاد23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 326 متر)
 • سعادت آباد24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 487 متر)
 • بیمارستان پارسیان24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 494 متر)
 • بیمارستان عرفان24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 496 متر)
 • سفارت اتریش25 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 603 متر)
 • رستوران باغ گیلاس26 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 782 متر)
 • درکه26 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 861 متر)
 • رستوران اردک آبی25 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 863 متر)
 • رستوران الیزه25 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 879 متر)
 • موزه آبکار25 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 906 متر)
 • مجموعه فرهنگی کاخ سعد آباد25 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 906 متر)
 • کاخ سعدآباد25 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 906 متر)
 • موزه نظامی25 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 906 متر)
 • پارک پلیس24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 925 متر)
 • بوستان نهج البلاقه28 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 8 متر)
 • خیابان کیخسروی27 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 479 متر)
 • کاخ موزه سبز28 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 481 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهرک شریعتی27 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 482 متر)
 • پارک لویزان22 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 528 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ارم سبز34 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 832 متر)
 • ایستگاه قطار شهری جوانمرد قصاب31 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 873 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نعمت آباد26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 898 متر)
 • افسریه28 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 952 متر)
 • نمایشگاه هوایی30 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 210 متر)
 • خیابان شهید باهنر27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 211 متر)
 • آبشار دوقلو28 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 214 متر)
 • بیمارستان بقیه اله جماران27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 233 متر)
 • دربند28 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 272 متر)
 • خیابان لواسانی27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 359 متر)
 • سورتمه تهران28 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 401 متر)
 • بزرگرا ه طبقاتی صدر22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 573 متر)
 • پارک ژوراسیک (دایناسور های متحرک)28 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 597 متر)
 • پارک ارم33 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 919 متر)
 • کتابخانه اختصاصی نیاوران29 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 968 متر)
 • کاخ موزه نیاوارن30 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 156 متر)
 • سفارت چین26 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 313 متر)
 • بام تهران44 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 395 متر)
 • بیمارستان محک25 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 522 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ورزشگاه آزادی30 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 540 متر)
 • فرحزاد29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 549 متر)
 • فرودگاه مهرآباد34 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 563 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهر ری34 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 617 متر)
 • آبشار چال مگس31 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 61 متر)
 • بام محک27 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 87 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فرهنگسرا30 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 117 متر)
 • بزرگراه شیخ فضل الله نوری29 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 408 متر)
 • ایستگاه قطار شهری عبدل آباد32 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 449 متر)
 • چشمه علی29 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 835 متر)
 • کوه دارآباد27 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 851 متر)
 • موزه حیات وحش دارآباد27 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 852 متر)
 • آرامگاه شاه عبدالعظیم حسنی35 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 898 متر)
 • باغ پرندگان تهران45 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 970 متر)
 • بوستان جمشیدیه33 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 979 متر)
 • چشمه درازلش30 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 72 متر)
 • آبشار کبوتر خوان30 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 72 متر)
 • خیابان فردوسی33 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 275 متر)
 • دژ رشکان29 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 420 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم30 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 786 متر)
 • بزرگراه لشکری31 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 155 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادگان31 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 348 متر)
 • ارتفاعات شهرک شهید محلاتی32 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 548 متر)
 • موزه ماشین های قدیمی34 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 950 متر)
 • ایستگاه قطار شهری چیتگر34 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 740 متر)
 • ایستگاه قطار شهری باقر شهر42 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 237 متر)
 • پارک جنگلی یاس33 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 706 متر)
 • بزرگراه فتح36 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 724 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ایران خودرو36 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 931 متر)
 • پارک چیتگر38 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 214 متر)
 • سافاری پارک وحشت چیتگر38 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 214 متر)
 • ایستگاه قطار شهری حرم مطهر38 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 444 متر)
 • پارک جنگلی لتمان کن44 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 522 متر)
 • هرم هیجان (سوپر نوا)39 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 640 متر)
 • دریاچه مصنوعی خلیج فارس (چیتگر)46 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 839 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شاهد40 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 196 متر)
 • باغ ملی گیاه شناسی40 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 803 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کهریزک45 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 136 متر)
 • بهشت زهرا45 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 346 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وردآورد44 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 723 متر)
 • تپه میل47 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 375 متر)
 • خیابان آیت الله طالقانی46 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 88 متر)
 • اتوبان تهران_کرج45 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 458 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گرم دره46 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 582 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اتمسفر51 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 437 متر)
 • دامنه ارواح سنگی کوه البرز1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 971 متر)
 • روستای وردیج(روستای آدم سنگی)1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 16 متر)
 • آبشار سنگان1 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 499 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کرج53 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 877 متر)
 • دریاچه سد لتیان59 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 933 متر)
 • قله توچال1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (44 کیلومتر و 489 متر)
 • تله کابین توچال1 ساعت و 49 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 333 متر)
 • ایستگاه قطار شهری محمدشهر کرج58 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 448 متر)
 • خیابان مفتح1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (49 کیلومتر و 331 متر)
 • خیابان جمهوری1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (49 کیلومتر و 909 متر)
 • کاظم آباد1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر)
 • منطقه حفاظت شده ورجین1 ساعت و 13 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 244 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گلشهر کرج1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 386 متر)
 • فرودگاه بین المللی امام خمینی1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 399 متر)
 • قله دماوند2 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (110 کیلومتر و 296 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 7 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل کوثر تهران

هتل کوثر تهران یکی از هتل‌های چهار ستاره تهران است که در سال 1353 در 5 طبقه با 95 اتاق ساخته شده است. این هتل در سال 1396 جهت بهبود خدمات و کیفیت مورد بازسازی قرار گرفته است. از جمله نکات قابل توجه در رابطه با این هتل می‌توان به استخر، پارکینگ و رستوران آن اشاره کرد. علاوه بر این هتل کوثر تهران حوالی میدان ولیعصر قرار گرفته است و به همین جهت با مکان‌هایی همانند پارک بهجت‌آباد، پارک لاله، پارک هنرمندان و خیابان ولیعصر فاصله چندانی ندارد. 

 

امکانات و خدمات هتل کوثر تهران

هتل کوثر تهران دارای امکانات و خدمات متنوعی است که برخی از آن‌ها به اختصار عبارتند از: لابی، آسانسور، کافی‌شاپ، روزنامه، نمازخانه، تاکسی سرویس، اتاق چمدان، آرایشگاه، پذیرش 24 ساعته، اتاق تلفن، خدمات بیدار باش، خدمات خانه‌داری، سونا و جکوزی، چایخانه سنتی و خدمات باربری

در ضمن در اتاق‌های این هتل هم می‌توانید از خدمات و امکانات مختلفی همچون روم سرویس، صبحانه، یخچال، مبلمان، دراور، آباژور، رخت‌آویز، کمد لباس، سیستم اطفاء حریق، سیستم تهویه مطبوع، صندوق امانات، میز تحریر، سیستم گرمایش و سرمایش و سیستم اعلام حریق بهره‌مند شوید.

 

آدرس و شماره تماس هتل کوثر تهران

همانطور که اشاره کردیم، هتل کوثر تهران حوالی میدان ولیعصر و مقابل اداره پست قرار گرفته است. در صورتی که در رابطه با این هتل نیاز به راهنمایی داشته باشید هم می‌توانید با شماره تماس 1548 تماس گرفته و توسط تیم پشتیبانی ما در یوتراوز که به صورت 24 ساعته در 7 روزه هفته در خدمتتان هستند، راهنمایی‌های مورد نیاز خود را دریافت کنید.

 

رزرو آنلاین اتاق در هتل کوثر تهران

اگر تصمیم خود را گرفته‌اید و قصد دارید تا در طول سفر خود به تهران در هتل کوثر اقامت داشته باشید، سایت یوتراوز اینجاست تا انواع اتاق‌های موجود در این هتل را اعم از یک تخته، دو تخته و سوئیت‌های آن را با بهترین قیمت و به همراه تخفیفات ویژه در اختیار شما قرار دهد و شما می‌توانید اتاق مورد نظر خود را به صورت آنلاین رزرو کنید.