#
آدرس هتل :تهران، خیابان طالقانی ، حدفاصل حافظ و ولی عصر، شماره پنجاه
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
هتل های مشابه هتل انقلاب تهران
امکانات هتل انقلاب تهران
موقعیت مکانی هتل انقلاب تهران
 • خیابان استاد نجات اللهی10 دقیقه پیاده ‌روی (798 متر)
 • خیابان حافظ10 دقیقه پیاده ‌روی (831 متر)
 • سفارت عراق3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر)
 • سینما قدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 120 متر)
 • سفارت روسیه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 229 متر)
 • میدان ولیعصر3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 287 متر)
 • پل حافظ4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 386 متر)
 • خیابان ایرانشهر4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 567 متر)
 • سفارت جمهوری ایتالیا5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 636 متر)
 • سینما استقلال5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 655 متر)
 • سینما عصر جدید5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 661 متر)
 • خیابان سپهبد قرنی6 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 668 متر)
 • سفارت اوگاندا5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 694 متر)
 • کلیسا کانسولاتا5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 695 متر)
 • میدان فردوسی5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 704 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 816 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فردوسی5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 826 متر)
 • بیمارستان پارس5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 913 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان ولیعصر5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 932 متر)
 • کلیسای سرکیس مقدس5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 984 متر)
 • بلوار کشاورز5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 992 متر)
 • دروازه دولت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 77 متر)
 • پارک دانشجو6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 134 متر)
 • سینما آفریقا6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 182 متر)
 • سفارت جمهوری ارمنستان6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 200 متر)
 • رستوران بوفالو6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 399 متر)
 • ایستگاه قطار شهری تئاتر شهر6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 438 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دروازه دولت7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 474 متر)
 • موزه آبگینه و سفالینه6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 480 متر)
 • سفارت انگلستان7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 517 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 574 متر)
 • ایستگاه قطار شهری حسن آباد6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 595 متر)
 • میدان حسن آباد6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 650 متر)
 • مجموعه قزاقخانه6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 659 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر شهید فاطمی7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 816 متر)
 • خیابان انقلاب7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 879 متر)
 • میدان انقلاب7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 900 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان انقلاب اسلامی7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 995 متر)
 • کلیسای حضرت ابراهیم8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 11 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 59 متر)
 • میدان هفت تیر9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 222 متر)
 • موزه فرش ایران8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 255 متر)
 • خیابان کریم خان10 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 283 متر)
 • سفارت آلمان8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 333 متر)
 • موزه عبرت9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 340 متر)
 • خیابان دکتر فاطمی8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 372 متر)
 • موزه جواهرات ملی8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 465 متر)
 • موزه پست و تلگراف9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 499 متر)
 • سفارت پاکستان9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 504 متر)
 • موزه استاد صبا9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 534 متر)
 • عمارت دارالفنون9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 543 متر)
 • کتابخانه و موزه ملی ملک9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 574 متر)
 • بیمارستان جم8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 602 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه امام علی9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 655 متر)
 • سینما ایران9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 657 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ملت9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 716 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دروازه شمیران9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 728 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میرزای شیرازی9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 737 متر)
 • بهارستان10 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 767 متر)
 • خیابان لاله زار10 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 771 متر)
 • میدان امام خمینی9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 815 متر)
 • سینما آزادی9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 854 متر)
 • سفره خانه سنتی باغ صبا9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 930 متر)
 • رستوران سیمرغ9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 935 متر)
 • رستوران خانه کوچک10 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 944 متر)
 • مجلس شورای اسلامی ایران9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 972 متر)
 • ایستگاه قطار شهری توحید9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 996 متر)
 • نایب ساعی9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 31 متر)
 • پیتزا پاشا9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 36 متر)
 • رستوران طریقت9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 52 متر)
 • خیابان مطهری9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 58 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 159 متر)
 • خیابان وحدت اسلامی10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 170 متر)
 • ایستگاه قطار شهری منیریه10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 201 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بهارستان11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 224 متر)
 • بیمارستان سینا10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 229 متر)
 • موزه علم و فناوری10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 248 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان حر10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 322 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 338 متر)
 • خیابان امیرکبیر11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 393 متر)
 • خیابان باب همایون11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 442 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی(ره)11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 505 متر)
 • خیابان کارگر شمالی11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 530 متر)
 • خلوت کریم خانی11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 572 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام حسین11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 589 متر)
 • رستوران ارکیده10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 664 متر)
 • بازار بزرگ تهران12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 709 متر)
 • میدان آژانتین10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 731 متر)
 • سفارت افغانستان12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 772 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مدنی12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 849 متر)
 • کاخ گلستان12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 854 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان شهدا11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 148 متر)
 • نظام آباد13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 191 متر)
 • بیمارستان مهرگان10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 253 متر)
 • بلوار شریعتی13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 284 متر)
 • بیمارستان مرکز قلب12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 340 متر)
 • خیابان فرهنگ12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 376 متر)
 • ایستگاه قطار شهری رازی12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 377 متر)
 • مسجد جامع16 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 386 متر)
 • خیابان الوند10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 440 متر)
 • خیابان امام خمینی13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 487 متر)
 • خیابان سهروردی12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 507 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سهروردی13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 515 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خواجه عبدالله انصاری13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 542 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید قدوسی14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 585 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 606 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید نواب صفوی14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 716 متر)
 • حمام نواب (قتلگاه کریم آبمنگل)14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 722 متر)
 • خیابان خیام14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 783 متر)
 • بیمارستان دی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 871 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید بهشتی14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 916 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پانزده خرداد14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 939 متر)
 • مصلی12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 969 متر)
 • ایستگاه قطار شهری مصلی12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 975 متر)
 • البرز14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 986 متر)
 • رستوران البرز14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 986 متر)
 • رستوران خان جان11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 8 متر)
 • عباس آباد15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 93 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شیخ الرئیس14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 93 متر)
 • رستوران وادوابل14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 124 متر)
 • رستوران شبهای تهران15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 167 متر)
 • خیابان خرمشهر14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 223 متر)
 • میدان امام حسین(ع)15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 230 متر)
 • بزرگراه امام علی (ع)15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 385 متر)
 • رستوران گیاهی پیور16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 386 متر)
 • میدان راه آهن15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 391 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر حبیب الله14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 428 متر)
 • رستوران مانسون12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 442 متر)
 • رستوران بیکس12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 475 متر)
 • خیابان جیحون15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 551 متر)
 • رستوران آنتروکوت16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 596 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شوش16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 620 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید صیاد شیرازی12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 719 متر)
 • گنبد مینا15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 811 متر)
 • بوستان زیبا (آبشار تهران)14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 933 متر)
 • خیابان گاندی12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 940 متر)
 • سفره خانه سنتی عالی قاپو12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 951 متر)
 • ایستگاه راه آهن16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 983 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 5 متر)
 • ایستگاه قطار شهری استاد معین15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 71 متر)
 • ایستگاه مترو پیروزی15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 101 متر)
 • مرکز چشم پزشکی ونک13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 132 متر)
 • میدان ونک13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 136 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سبلان15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 266 متر)
 • ایستگاه قطار شهری مولوی18 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 320 متر)
 • باغ خزندگان زیما14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 355 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه شریف16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 497 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید همت16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 631 متر)
 • میدان آزادی15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 687 متر)
 • ایستگاه قطار شهری جوادیه18 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 733 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ترمینال جنوب19 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 742 متر)
 • خیابان ستارخان18 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 749 متر)
 • بیمارستان محب تهران14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 781 متر)
 • بزرگراه کوردستان15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 799 متر)
 • ایستگاه قطار شهری تهرانپارس18 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 820 متر)
 • بزرگراه نواب16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 885 متر)
 • موزه پول15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 918 متر)
 • خیابان ملاصدرا16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 930 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبرد17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 975 متر)
 • پار ک وی14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 2 متر)
 • بوستان طالقانی14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 10 متر)
 • ساختمان صلح جمعیت هلال احمر15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 308 متر)
 • بلوار مرزداران19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 310 متر)
 • بزرگراه حقانی15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 324 متر)
 • خیابان شهید حقانی15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 332 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طرشت19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 363 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فدک17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 583 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان آزادی18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 595 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 595 متر)
 • بیمارستان چشم پزشکی نور16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 614 متر)
 • ترمینال غرب18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 687 متر)
 • بوستان آب و آتش15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 738 متر)
 • بلوار آفریقا16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 823 متر)
 • خیابان ولیعصر16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 855 متر)
 • سینما جی19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 862 متر)
 • پل طبیعت15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 874 متر)
 • بیمارستان خاتم الانبیاء16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 918 متر)
 • بوستان فدک18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 27 متر)
 • رستوران اسفندیار17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 36 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گلبرگ18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 138 متر)
 • سفارت سوریه17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 245 متر)
 • پیتزا نخل23 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 255 متر)
 • سینما ملت18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 280 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بیمه19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 349 متر)
 • ترمینال جنوب21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 354 متر)
 • رستوران برگراتور17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 354 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نیرو هوایی20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 367 متر)
 • سفارت امارات متحده عربی17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 430 متر)
 • بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 440 متر)
 • رستوران کابانا17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 441 متر)
 • رستوران شاندیز جردن18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 464 متر)
 • رستوران گیلانه18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 497 متر)
 • رستوران مروارید21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 505 متر)
 • بیمارستان روانپزشکی ایرانیان18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 620 متر)
 • سفارت جمهوری شرقی اروگوئه18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 628 متر)
 • بزرگراه یادگار امام19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 764 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خزانه23 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 830 متر)
 • بوستان باغ ایرانی19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 841 متر)
 • بلوار میرداماد18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 942 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قلعه مرغی17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 998 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میرداماد17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 20 متر)
 • بزرگراه چمران(بلوار چمران)19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 73 متر)
 • حسینیه ارشاد19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 267 متر)
 • سفارت اردن24 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 290 متر)
 • موزه تنوع زیستی25 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 321 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید حقانی27 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 329 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سرسبز20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 330 متر)
 • پارک دلفین (دلفیناریوم)26 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 336 متر)
 • رستوران گردان برج میلاد26 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 338 متر)
 • برج میلاد26 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 445 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کلاهدوز22 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 568 متر)
 • مجتمع تجاری میلاد نور25 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 682 متر)
 • شاطر عباس20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 689 متر)
 • مسجد قبا21 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 732 متر)
 • بیمارستان بهمن24 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 802 متر)
 • خیابان دماوند37 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 867 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قلهک20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 911 متر)
 • رستوران خاقان20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 928 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر شریعتی19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 16 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صادقیه26 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 30 متر)
 • موزه امام علی(ع)19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 45 متر)
 • نمایشگاه بین المللی23 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 89 متر)
 • سفارت جمهوری آذربایجان21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 114 متر)
 • خانه موزه شهید بهشتی20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 138 متر)
 • شهرک غرب26 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 170 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید زین الدین19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 268 متر)
 • ایستگاه قطار شهری علی آباد26 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 385 متر)
 • یافت آباد25 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 540 متر)
 • سفارت جمهوری آرژانتین22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 596 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه علم و صنعت23 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 743 متر)
 • خیابان آزادی28 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 809 متر)
 • نارمک23 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 960 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید صدر21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 5 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید باقری23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 44 متر)
 • پارک بازیافت27 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 76 متر)
 • رستوران فرنگی لوشاتو23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 83 متر)
 • سفره خانه باباقدرت19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 114 متر)
 • خیابان فیاضی20 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 153 متر)
 • خیابان فرشته20 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 154 متر)
 • باغ فردوس22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 272 متر)
 • رستوران آناندا21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 326 متر)
 • ترمینال شرق40 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 440 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قیطریه22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 587 متر)
 • سفارت برزیل23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 615 متر)
 • رصد خانه زعفرانیه23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 685 متر)
 • موزه سینمای ایران24 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 749 متر)
 • خیابان پاسداران22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 837 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهرک شریعتی22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 855 متر)
 • باغ موزه هنر ایرانی22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 912 متر)
 • رستوران شب های زعفرانیه23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 934 متر)
 • موزه دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 944 متر)
 • بوستان نهج البلاقه28 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 95 متر)
 • رستوران سنتی حافظیه24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 218 متر)
 • خیابان کیخسروی41 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 246 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نعمت آباد22 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 260 متر)
 • سفارت جمهوری آفریقای جنوبی24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 280 متر)
 • سفارت ژاپن22 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 300 متر)
 • کافی شاپ کوبانا22 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 467 متر)
 • تجریش23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 484 متر)
 • سفارت بوسنی و هرزگوین25 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 507 متر)
 • قیطریه24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 519 متر)
 • پیتزا پارک22 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 521 متر)
 • رستوران شهروز22 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 532 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهرداری25 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 603 متر)
 • رستوران نارنجستان23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 611 متر)
 • پیتزا پم23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 655 متر)
 • حرم امامزاده صالح24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 692 متر)
 • رستوران مورانو23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 754 متر)
 • ایستگاه قطار شهری جوانمرد قصاب29 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 824 متر)
 • رستوران ایتالیایی ویژن23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 867 متر)
 • بیمارستان پارسیان24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 975 متر)
 • بیمارستان عرفان23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 978 متر)
 • نمایشگاه هوایی28 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 129 متر)
 • رستوران اردک آبی26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 200 متر)
 • رستوران الیزه26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 216 متر)
 • سینما اریکه ایرانیان26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 265 متر)
 • بزرگراه آیت الله سعیدی25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 286 متر)
 • موزه آبکار26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 365 متر)
 • کاخ سعدآباد26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 365 متر)
 • موزه نظامی26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 365 متر)
 • مجموعه فرهنگی کاخ سعد آباد26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 365 متر)
 • سفارت اتریش26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 462 متر)
 • سعادت آباد24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 678 متر)
 • پارک لویزان22 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 736 متر)
 • پارک ارم30 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 838 متر)
 • ایستگاه قطار شهری عبدل آباد27 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 882 متر)
 • خیابان ولنجک29 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 893 متر)
 • پارک پلیس24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 941 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ورزشگاه آزادی31 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 46 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ارم سبز29 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 83 متر)
 • فرودگاه مهرآباد34 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 117 متر)
 • کاخ موزه سبز29 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 233 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان نوبنیاد24 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 310 متر)
 • افسریه27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 363 متر)
 • دربند29 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 491 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهر ری33 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 554 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فرهنگسرا48 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 751 متر)
 • بزرگرا ه طبقاتی صدر22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 781 متر)
 • آبشار دوقلو30 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 828 متر)
 • سورتمه تهران30 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 860 متر)
 • خیابان شهید باهنر28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 259 متر)
 • بزرگراه شیخ فضل الله نوری27 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 327 متر)
 • خیابان لواسانی28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 418 متر)
 • رستوران باغ گیلاس35 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 434 متر)
 • درکه28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 469 متر)
 • سفارت چین26 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 520 متر)
 • بیمارستان محک26 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 730 متر)
 • پارک ژوراسیک (دایناسور های متحرک)28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 761 متر)
 • آرامگاه شاه عبدالعظیم حسنی34 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 849 متر)
 • کتابخانه اختصاصی نیاوران29 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 16 متر)
 • بیمارستان بقیه اله جماران30 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 166 متر)
 • کاخ موزه نیاوارن30 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 204 متر)
 • بام محک27 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 360 متر)
 • بزرگراه لشکری31 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 657 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادگان28 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 722 متر)
 • فرحزاد29 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 980 متر)
 • کوه دارآباد28 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 40 متر)
 • موزه حیات وحش دارآباد28 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 40 متر)
 • آبشار چال مگس32 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 109 متر)
 • چشمه درازلش30 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 280 متر)
 • آبشار کبوتر خوان30 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 280 متر)
 • موزه ماشین های قدیمی34 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 452 متر)
 • چشمه علی30 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 504 متر)
 • بام تهران47 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 860 متر)
 • باغ پرندگان تهران46 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 986 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم31 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 993 متر)
 • بوستان جمشیدیه34 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 27 متر)
 • ایستگاه قطار شهری چیتگر32 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 375 متر)
 • دژ رشکان27 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 484 متر)
 • خیابان فردوسی32 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 497 متر)
 • ارتفاعات شهرک شهید محلاتی33 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 763 متر)
 • ایستگاه قطار شهری باقر شهر39 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 187 متر)
 • پارک جنگلی یاس32 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 914 متر)
 • بزرگراه فتح33 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 277 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ایران خودرو34 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 566 متر)
 • پارک چیتگر37 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 700 متر)
 • سافاری پارک وحشت چیتگر37 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 700 متر)
 • ایستگاه قطار شهری حرم مطهر33 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 818 متر)
 • هرم هیجان (سوپر نوا)37 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 147 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شاهد36 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 569 متر)
 • دریاچه مصنوعی خلیج فارس (چیتگر)43 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 790 متر)
 • باغ ملی گیاه شناسی38 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 438 متر)
 • پارک جنگلی لتمان کن44 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 780 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کهریزک40 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 510 متر)
 • بهشت زهرا41 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 719 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وردآورد42 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 112 متر)
 • تپه میل41 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 623 متر)
 • اتوبان تهران_کرج43 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 960 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گرم دره44 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 84 متر)
 • خیابان آیت الله طالقانی44 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 555 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اتمسفر48 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 939 متر)
 • دامنه ارواح سنگی کوه البرز1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 967 متر)
 • روستای وردیج(روستای آدم سنگی)1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 11 متر)
 • خیابان مفتح1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 69 متر)
 • آبشار سنگان1 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 835 متر)
 • دریاچه سد لتیان60 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 705 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کرج51 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 796 متر)
 • قله توچال1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (45 کیلومتر و 261 متر)
 • ایستگاه قطار شهری محمدشهر کرج55 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 367 متر)
 • تله کابین توچال1 ساعت و 50 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 669 متر)
 • خیابان جمهوری59 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 828 متر)
 • فرودگاه بین المللی امام خمینی56 دقیقه با خودرو (50 کیلومتر و 769 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گلشهر کرج59 دقیقه با خودرو (51 کیلومتر و 306 متر)
 • کاظم آباد1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 247 متر)
 • منطقه حفاظت شده ورجین1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 452 متر)
 • قله دماوند2 ساعت و 33 دقیقه با خودرو (110 کیلومتر و 667 متر)
 • خیابان لاله زار نو24 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (1510 کیلومتر و 407 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 7سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل انقلاب تهران

هتل انقلاب تهران از جمله هتل‌های چهار ستاره تهران است که در سال 1356 ساخته شده است و به همین جهت یک از هتل‌های چهار ستاره و قدیمی تهران به حساب می‌آید. این هتل در سال 1397 مورد بازسازی قرار گرفته است و در حال حاضر با دارا بودن 16 طبقه، 248 اتاق دارد و مجموعاً می‌توانید پذیرای حدود 442 مسافر باشد. علاوه بر این موارد هتل انقلاب تهران رستورانی با ظرفیت 150 نفر و پارکینگی با ظرفیت 50 خودرو دارد. در ضمن هتل انقلاب تهران به میدان ولیعصر، پارک هنرمندان، پارک لاله و بسیاری مکان‌های دیگر نزدیک است.

 

امکانات و خدمات هتل انقلاب تهران

هتل انقلاب تهران معماری چشم‌نوازی دارد و در کنار این معماری چشم نواز، امکانات و خدماتی دارد که باعث شده است تا این هتل در میان سایر هتل‌های چهار ستاره به عنوان هتل خوب و ممتاز شناخته شود. از جمله این امکانات می‌شود به مواردی همچون تلفن، استخر، سونا و جکوزی، وسایل بدنسازی، صندوق امانات، آسانسور، آژانس مسافرتی، مرکز خرید، کافی‌شاپ، تاکسی سرویس، اینترنت، پذیرش 24 ساعته و لاندری اشاره کرد.

همچنین اتاق‌های این هتل هم دارای امکانات و خدمات مختلفی است که برخی از آن‌ها به اختصار عبارتند از: روم سرویس، صبحانه، یخچال، مبلمان، آباژور، میز تحریر، بالکن، اینترنت، چای‌ساز، رخت‌آویز، کمد لباس و سیستم تهویه مطبوع

 

آدرس و شماره تماس هتل انقلاب تهران

هتل انقلاب تهران در خیابان طالقانی و حدفاصل حافظ و ولیعصر قرار گرفته است. اگر در رابطه با این هتل به اطلاعات بیشتری هم نیاز دارید می‌توانید با شماره تماس 1548 تماس گرفته و توسط تیم پشتیبانی ما در یوتراوز که به صورت 24 ساعته در خدمت شما هستند راهنمایی شوید.

 

رزرو اینترنتی اتاق در هتل انقلاب تهران

در صورتی که تصمیم خود را گرفته‌اید و قصد دارید تا در این هتل اقامت داشته باشید، می‌توانید روی یوتراوز حساب باز کنید. سایت یوتراوز انواع اتاق‌های موجود در این هتل را اعم از اتاق‌های دو تخته و سوئیت‌های موجود در آن را با بهترین قیمت در اختیار شما قرار خواهد داد  و شما می‌توانید اتاق مورد نظر خود به صورت آنلاین رزرو کنید.