آدرس هتل :تهران، تقاطع بزرگراه چمران و یادگار امام
نکات مهم هتل پارسیان آزادی تهران
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
امکانات هتل پارسیان آزادی تهران
موقعیت مکانی هتل پارسیان آزادی تهران
 • فاصله تا بیمارستان ...7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 672 متر)
 • فاصله تا سفارت ژاپن ...9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 809 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 889 متر)
 • فاصله تا درکه9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 951 متر)
 • فاصله تا رستوران نا ...8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 51 متر)
 • فاصله تا شهرک غرب9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 179 متر)
 • فاصله تا خیابان ولن ...10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 374 متر)
 • فاصله تا بوستان باغ ...9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 376 متر)
 • فاصله تا سعادت آباد ...9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 469 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 547 متر)
 • فاصله تا بزرگراه چم ...7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 706 متر)
 • فاصله تا پارک پلیس10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 769 متر)
 • فاصله تا رستوران با ...11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 38 متر)
 • فاصله تا باغ فردوس14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 443 متر)
 • فاصله تا سینما ملت12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 452 متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 595 متر)
 • فاصله تا سینما اریک ...16 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 618 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 618 متر)
 • فاصله تا شاطر عباس13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 625 متر)
 • فاصله تا سفارت برزی ...14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 672 متر)
 • فاصله تا رصد خانه ز ...14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 742 متر)
 • فاصله تا خیابان ولی ...13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 859 متر)
 • فاصله تا موزه سینما ...16 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 920 متر)
 • فاصله تا خیابان فیا ...13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 959 متر)
 • فاصله تا خیابان فرش ...13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 960 متر)
 • فاصله تا رستوران شب ...15 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 991 متر)
 • فاصله تا رستوران اس ...13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 39 متر)
 • فاصله تا پارک ژوراس ...13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 230 متر)
 • فاصله تا رستوران سن ...16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 275 متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 338 متر)
 • فاصله تا بزرگراه کو ...12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 463 متر)
 • فاصله تا خیابان ملا ...12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 469 متر)
 • فاصله تا فرحزاد14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 497 متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 542 متر)
 • فاصله تا سفارت سوری ...14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 562 متر)
 • فاصله تا سفارت بوسن ...16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 662 متر)
 • فاصله تا رستوران بر ...14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 671 متر)
 • فاصله تا باغ موزه ه ...15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 681 متر)
 • فاصله تا موزه دکتر ...15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 713 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 774 متر)
 • فاصله تا رستوران شا ...15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 781 متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 815 متر)
 • فاصله تا سفارت اردن ...15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 930 متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 945 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 267 متر)
 • فاصله تا سفارت امار ...16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 319 متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 322 متر)
 • فاصله تا رستوران کا ...16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 331 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 367 متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...19 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 371 متر)
 • فاصله تا رستوران ال ...19 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 387 متر)
 • فاصله تا تجریش20 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 540 متر)
 • فاصله تا رستوران آن ...15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 581 متر)
 • فاصله تا سفارت اتری ...18 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 633 متر)
 • فاصله تا بلوار آفری ...15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 679 متر)
 • فاصله تا حرم امامزا ...21 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 747 متر)
 • فاصله تا خیابان گان ...15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 755 متر)
 • فاصله تا مجموعه فره ...19 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 800 متر)
 • فاصله تا موزه آبکار ...19 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 800 متر)
 • فاصله تا کاخ سعدآبا ...19 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 800 متر)
 • فاصله تا موزه نظامی ...19 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 800 متر)
 • فاصله تا رستوران ما ...14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 865 متر)
 • فاصله تا ساختمان صل ...15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 877 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 881 متر)
 • فاصله تا رستوران بی ...14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 898 متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 982 متر)
 • فاصله تا موزه پول17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 6 متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 18 متر)
 • فاصله تا کاخ موزه س ...19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 58 متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 150 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 228 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...21 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 287 متر)
 • فاصله تا بوستان آب ...16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 306 متر)
 • فاصله تا باغ خزندگا ...15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 313 متر)
 • فاصله تا بام تهران31 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 371 متر)
 • فاصله تا مرکز چشم پ ...15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 419 متر)
 • فاصله تا میدان ونک15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 423 متر)
 • فاصله تا پل طبیعت16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 443 متر)
 • فاصله تا موزه امام ...20 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 625 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 705 متر)
 • فاصله تا بوستان طال ...17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 790 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 852 متر)
 • فاصله تا دربند22 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 853 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 930 متر)
 • فاصله تا خانه موزه ...20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 44 متر)
 • فاصله تا خیابان الو ...17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 58 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 69 متر)
 • فاصله تا بزرگراه حق ...17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 105 متر)
 • فاصله تا خیابان شهی ...17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 113 متر)
 • فاصله تا بلوار میرد ...20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 151 متر)
 • فاصله تا آبشار دوقل ...22 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 190 متر)
 • فاصله تا سورتمه تهر ...22 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 295 متر)
 • فاصله تا خیابان فرد ...16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 326 متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 373 متر)
 • فاصله تا میدان آژان ...17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 441 متر)
 • فاصله تا موزه تنوع ...17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 492 متر)
 • فاصله تا بلوار مرزد ...16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 500 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 620 متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...23 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 652 متر)
 • فاصله تا خیابان شهی ...22 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 671 متر)
 • فاصله تا پارک دلفین ...18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 760 متر)
 • فاصله تا رستوران گر ...18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 762 متر)
 • فاصله تا پار ک وی17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 787 متر)
 • فاصله تا برج میلاد18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 869 متر)
 • فاصله تا مصلی16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 8 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 14 متر)
 • فاصله تا خیابان کار ...18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 63 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...23 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 124 متر)
 • فاصله تا گنبد مینا19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 167 متر)
 • فاصله تا بوستان نهج ...18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 181 متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 270 متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...22 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 279 متر)
 • فاصله تا رستوران وا ...16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 381 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 453 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 546 متر)
 • فاصله تا سینما آزاد ...19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 569 متر)
 • فاصله تا رستوران شب ...16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 647 متر)
 • فاصله تا قیطریه24 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 696 متر)
 • فاصله تا نایب ساعی20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 781 متر)
 • فاصله تا کتابخانه ا ...25 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 882 متر)
 • فاصله تا حسینیه ارش ...21 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 884 متر)
 • فاصله تا سفارت پاکس ...16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 885 متر)
 • فاصله تا رستوران مر ...17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 892 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 915 متر)
 • فاصله تا کلیسای حضر ...17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 4 متر)
 • فاصله تا کاخ موزه ن ...26 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 71 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 109 متر)
 • فاصله تا خیابان لوا ...25 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 223 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 243 متر)
 • فاصله تا خیابان ستا ...17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 315 متر)
 • فاصله تا رستوران آن ...24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 325 متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 325 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 387 متر)
 • فاصله تا موزه فرش ا ...17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 388 متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 449 متر)
 • فاصله تا خیابان دکت ...18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 505 متر)
 • فاصله تا آبشار چال ...26 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 520 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 528 متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 577 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 609 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 658 متر)
 • فاصله تا پیتزا پاشا ...21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 678 متر)
 • فاصله تا عمارت دارا ...18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 699 متر)
 • فاصله تا خیابان مطه ...21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 701 متر)
 • فاصله تا خیابان انق ...18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 742 متر)
 • فاصله تا میدان انقل ...18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 762 متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 796 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 798 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 902 متر)
 • فاصله تا البرز21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 916 متر)
 • فاصله تا رستوران ال ...21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 916 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 917 متر)
 • فاصله تا کافی شاپ ک ...22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 940 متر)
 • فاصله تا پیتزا پارک ...22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 993 متر)
 • فاصله تا رستوران شه ...22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 4 متر)
 • فاصله تا بلوار کشاو ...19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 92 متر)
 • فاصله تا سفارت افغا ...21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 104 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 112 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 116 متر)
 • فاصله تا پیتزا پم23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 127 متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 142 متر)
 • فاصله تا میدان هفت ...21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 212 متر)
 • فاصله تا سفارت چین27 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 249 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 261 متر)
 • فاصله تا خیابان خرم ...20 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 271 متر)
 • فاصله تا خیابان کری ...21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 272 متر)
 • فاصله تا عباس آباد22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 289 متر)
 • فاصله تا بزرگراه یا ...18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 303 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 348 متر)
 • فاصله تا بوستان جمش ...28 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 439 متر)
 • فاصله تا سینما عصر ...20 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 468 متر)
 • فاصله تا کوه دارآبا ...28 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 510 متر)
 • فاصله تا موزه حیات ...28 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 511 متر)
 • فاصله تا بزرگرا ه ط ...29 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 531 متر)
 • فاصله تا مسجد قبا22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 539 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 587 متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 629 متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...24 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 714 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 759 متر)
 • فاصله تا میدان ولیع ...21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 797 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 809 متر)
 • فاصله تا خیابان است ...24 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 841 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...20 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 858 متر)
 • فاصله تا حمام نواب ...20 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 864 متر)
 • فاصله تا خیابان جیح ...20 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 886 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 939 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 966 متر)
 • فاصله تا پارک دانشج ...21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 972 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...27 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 1 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...21 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 7 متر)
 • فاصله تا خیابان سهر ...22 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 18 متر)
 • فاصله تا سینما استق ...23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 38 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 145 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 168 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 401 متر)
 • فاصله تا رستوران بو ...22 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 406 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...22 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 444 متر)
 • فاصله تا کلیسای سرک ...24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 445 متر)
 • فاصله تا خیابان حاف ...24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 494 متر)
 • فاصله تا سفارت عراق ...23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 545 متر)
 • فاصله تا آبشار کبوت ...31 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 601 متر)
 • فاصله تا چشمه درازل ...31 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 601 متر)
 • فاصله تا خیابان ایر ...24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 622 متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 649 متر)
 • فاصله تا سینما قدس23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 665 متر)
 • فاصله تا خیابان سپه ...24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 724 متر)
 • فاصله تا دروازه دول ...25 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 735 متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 742 متر)
 • فاصله تا رستوران طر ...25 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 779 متر)
 • فاصله تا سفارت اوگا ...23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 800 متر)
 • فاصله تا کلیسا کانس ...23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 801 متر)
 • فاصله تا سینما ایرا ...25 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 853 متر)
 • فاصله تا سفارت روسی ...23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 877 متر)
 • فاصله تا خیابان فره ...26 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 946 متر)
 • فاصله تا پل حافظ23 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 33 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...23 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 78 متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 126 متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 275 متر)
 • فاصله تا پارک لویزا ...27 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 393 متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 406 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...23 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 417 متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 502 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 739 متر)
 • فاصله تا موزه آبگین ...24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 742 متر)
 • فاصله تا سفارت انگل ...25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 780 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 783 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 857 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 908 متر)
 • فاصله تا میدان حسن ...25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 912 متر)
 • فاصله تا مجموعه قزا ...24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 922 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...26 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 117 متر)
 • فاصله تا سینما جی25 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 197 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...28 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 198 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 314 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 314 متر)
 • فاصله تا بزرگراه نو ...24 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 361 متر)
 • فاصله تا ترمینال غر ...24 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 406 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...26 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 432 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...25 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 439 متر)
 • فاصله تا سفارت آلما ...26 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 595 متر)
 • فاصله تا موزه عبرت26 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 603 متر)
 • فاصله تا موزه جواهر ...26 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 728 متر)
 • فاصله تا مجلس شورای ...30 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 759 متر)
 • فاصله تا موزه پست و ...27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 762 متر)
 • فاصله تا موزه استاد ...26 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 796 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...29 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 830 متر)
 • فاصله تا کتابخانه و ...27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 836 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 903 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...28 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 944 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 965 متر)
 • فاصله تا خیابان وحد ...26 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 3 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 11 متر)
 • فاصله تا بهارستان27 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 30 متر)
 • فاصله تا میدان امام ...27 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 64 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...25 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 68 متر)
 • فاصله تا خیابان لال ...27 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 108 متر)
 • فاصله تا نظام آباد29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 196 متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...26 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 262 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...26 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 284 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...25 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 317 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...30 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 345 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...27 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 371 متر)
 • فاصله تا میدان راه ...27 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 483 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...35 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 490 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 508 متر)
 • فاصله تا موزه علم و ...28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 528 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 600 متر)
 • فاصله تا خیابان باب ...28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 637 متر)
 • فاصله تا خیابان امی ...28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 655 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...30 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 699 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 700 متر)
 • فاصله تا خلوت کریم ...29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 767 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 813 متر)
 • فاصله تا بازار بزرگ ...29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 904 متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ه ...27 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 16 متر)
 • فاصله تا بوستان فدک ...29 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 49 متر)
 • فاصله تا کاخ گلستان ...30 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 49 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...27 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 399 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...31 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 429 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...31 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 626 متر)
 • فاصله تا مسجد جامع34 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 649 متر)
 • فاصله تا پارک ارم30 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 725 متر)
 • فاصله تا خیابان خیا ...31 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 739 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...30 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 840 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...31 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 896 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...30 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 63 متر)
 • فاصله تا میدان امام ...30 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 277 متر)
 • فاصله تا نارمک31 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 280 متر)
 • فاصله تا بوستان زیب ...34 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 282 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...32 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 364 متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...31 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 391 متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...33 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 417 متر)
 • فاصله تا رستوران فر ...30 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 643 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...33 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 859 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...33 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 919 متر)
 • فاصله تا بزرگراه آی ...31 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 953 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...32 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 975 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...29 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 174 متر)
 • فاصله تا بزرگراه شی ...25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 214 متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...33 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 272 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...35 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 291 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...28 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 578 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...29 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 891 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...37 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 976 متر)
 • فاصله تا خیابان کیخ ...35 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 258 متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...35 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 342 متر)
 • فاصله تا بام محک31 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 457 متر)
 • فاصله تا خیابان دما ...37 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 478 متر)
 • فاصله تا پیتزا نخل39 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 535 متر)
 • فاصله تا ترمینال جن ...36 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 596 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...39 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 926 متر)
 • فاصله تا دریاچه مصن ...36 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 82 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...41 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 127 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...33 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 251 متر)
 • فاصله تا هرم هیجان ...31 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 658 متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...50 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 664 متر)
 • فاصله تا فرودگاه مه ...37 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 785 متر)
 • فاصله تا ارتفاعات ش ...36 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 791 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...35 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 44 متر)
 • فاصله تا ترمینال شر ...40 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 51 متر)
 • فاصله تا یافت آباد34 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 199 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...30 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 546 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...37 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 725 متر)
 • فاصله تا پارک بازیا ...36 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 736 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...36 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 763 متر)
 • فاصله تا بزرگراه لش ...33 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 990 متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...36 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 221 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...35 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 41 متر)
 • فاصله تا موزه ماشین ...33 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 136 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...39 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 483 متر)
 • فاصله تا بزرگراه فت ...37 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 714 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 737 متر)
 • فاصله تا پارک چیتگر ...35 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 106 متر)
 • فاصله تا سافاری پار ...35 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 107 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...43 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 213 متر)
 • فاصله تا باغ ملی گی ...36 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 609 متر)
 • فاصله تا آرامگاه شا ...47 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 620 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...39 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 625 متر)
 • فاصله تا چشمه علی43 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 698 متر)
 • فاصله تا افسریه46 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 779 متر)
 • فاصله تا دژ رشکان44 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 193 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...41 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 136 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...43 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 888 متر)
 • فاصله تا آبشار سنگا ...1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 924 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...49 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 505 متر)
 • فاصله تا بهشت زهرا47 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 47 متر)
 • فاصله تا دامنه اروا ...58 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 77 متر)
 • فاصله تا روستای ورد ...58 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 121 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...49 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 404 متر)
 • فاصله تا اتوبان تهر ...40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 86 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 210 متر)
 • فاصله تا خیابان آیت ...42 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 195 متر)
 • فاصله تا تله کابین ...1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 758 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...45 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 445 متر)
 • فاصله تا تپه میل59 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 982 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...48 دقیقه با خودرو (45 کیلومتر و 683 متر)
 • فاصله تا قله توچال1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (46 کیلومتر و 568 متر)
 • فاصله تا دریاچه سد ...1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (46 کیلومتر و 984 متر)
 • فاصله تا منطقه حفاظ ...1 ساعت و 16 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 914 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...52 دقیقه با خودرو (50 کیلومتر و 254 متر)
 • فاصله تا خیابان جمه ...56 دقیقه با خودرو (51 کیلومتر و 715 متر)
 • فاصله تا خیابان مفت ...1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 28 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...56 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 192 متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 88 متر)
 • فاصله تا کاظم آباد1 ساعت و 22 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 607 متر)
 • فاصله تا قله دماوند ...2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (111 کیلومتر و 863 متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین 3 تا 8 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا نامه اماکن
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل پارسیان آزادی تهران

هتل پارسیان آزدی تهران یکی از بهترین هتل‌های تهران است که به عنوان هتلی مجلل و مدرن در سطح کشور شناخته می‌شود. این هتل در 26 طبقه با 475 اتاق در سال 1354 ساخته شده و در سال 1390 توسط تیمی از کارشناسان خارجی بازسازی شده است. هتل پارسیان آزادی تهران دارای ویژگی‌های به خصوصی است که باعث شده از سایر هتل‌ها متمایز شود. برخی از این ویژگی‌ها عبارتند از: منظره‌ای زیبا به محوطه هتل و کوه‌های البرز، دسترسی مناسب به نمایشگاه بین‌المللی، مجموعه تاریخی سعدآباد، مجموعه تفریحی توچال و پارک ژوراسیک.

پیشنهاد می‌کنیم در همین ابتدا بلیط هواپیما رفت و برگشت خود را با ضمانت ارزان‌ترین قیمت از یوتراوز خریداری کرده و با خیالی آسوده عازم تهران شوید.

 

امکانات هتل پارسیان آزادی تهران

در هتل 5 ستاره پارسیان آزادی تهران همه چیز برای اقامتی خوب و راحت فراهم است. از جمله امکاناتی که در این هتل تعبیه شده می‌توان به پارکینگ، آسانسور، فروشگاه، نمازخانه، اتاق عقد، آرایشگاه مردانه، سالن تشریفات، سالن بدنسازی، کافی‌نت، کافی‌شاپ، روم سرویس، لاندری و تاکسی سرویس اشاره کرد.

شنا در استخر هتل پارسیان آزادی تهران می‌تواند خستگی گشت‌وگذاری طولانی در تهران را از تنتان بیرون کند و سالن بدنسازی هتل هم با وجود دستگاه‌های به‌روز و استاندارد، اوقات خوشی را برای شما رقم می‌زند.

رستوران هتل بین المللی پارسیان آزادی تهران زبانزد خاص و عام است. رستوران‌های ایرانی پارسه، ژاپنی کنزو، پارمین و سرو از معروف‌ترین و باکیفیت‌ترین هتل‌های ایران هستند که با اقامت در هتل پارسیان تهران می‌توانید از طعم بی‌نظیر غذاهای آن‌ها لذت ببرید و به دنیای جدیدی از عطرها و طعم‌ها سفر کنید. لازم است این را هم بگوییم که استفاده از پارکینگ هتل پارسیان آزادی تهران برای مهمانان رایگان است و ظرفیت 100 عدد ماشین را دارد.

اتاق های هتل پارسیان آزادی تهران شامل اتاق‌های استاندارد، سوئیت جونیور، سوئیت رویال، سوئیت دوبلکس و سوئیت پرزیدنتال هستند و اتاقی ویژه توان‌خواهان(معلولین) هم در این هتل درنظر گرفته شده است. در همه این واحدها امکاناتی نظیر اینترنت، یخچال، مینی‌بار، تلویزیون، دستگاه چای‌ساز، میزوصندلی، مبلمان، میزتحریر، میزآرایش، حمام و سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی تعبیه شده و سوئیت‌های جونیور یک اتاق نشیمن و جکوزی هم دارند. سوئیت دوبلکس هتل پارسیان آزادی تهران در طبقات 23 و 24 واقع شده، یک تخت‌دونفره و سرویس بهداشتی در طبقه بالا، یک سالن نشیمن و سرویس بهداشتی در طبقه پایین آن تعبیه شده است.

سوئیت پرزیدنتال از بهترین و لوکس‌ترین سوئیت های هتل پارسیان آزادی تهران به حساب می‌آید. این سوئیت که به صورت دوبلکس طراحی شده، آشپزخانه‌ای بدون امکان پخت‌وپز هم دارد و اقامت در آن می‌تواند به یکی از بهترین بخش های سفر شما تبدیل شود.

 

شماره تماس و آدرس هتل پارسیان آزادی تهران

هتل آزادی تهران در تقاطع بزرگراه شهید چمران و یادگار امام واقع شده و تنها 1 کیلومتر با نمایشگاه بین‌المللی تهران فاصله دارد. اگر هنوز تصمیم نگرفته‌اید با چه وسیله‌ای به تهران بروید، پیشنهاد می‌کنیم برای خرید بلیط قطار تردید نکنید. راه‌آهن در فاصله 16 کیلومتری هتل پارسیان آزادی قرارگرفته و دسترسی به آن بسیار آسان است.

اگر می‌خواهید لیست قیمت هتل پارسیان آزادی تهران را بدانید یا امکانات و موقعیت مکانی هتل پارسیان آزادی تهران  برایتان سوال است، فقط کافی‌ست با شماره 1548 تماس بگیرید و هرنوع اطلاعاتی که مدنظرتان است را از تیم دلسوز پشتیبانی یوتراوز دریافت کنید.

 

رزرو هتل پارسیان آزادی تهران

اگر رزرو هتل پارسیان آزادی تهران با تخفیف دغدغه‌تان است، فقط کافی‌ست به سایت یوتراوز مراجعه و واحدهای اقامتی این هتل را با بهترین قیمت رزرو کنید.

 

سوالات متداول

هتل پارسیان ازادی تهران کجاست؟

هتل بین‌المللی پارسیان آزادی تهران در بزرگراه شهید چمران و تقاطع اوین واقع شده است.

هتل پارسیان آزادی تهران چندستاره است؟

هتل پارسیان آزادی تهران در لیست هتل‌های 5 ستاره تهران قرار دارد.

 قیمت یک شب اقامت در هتل پارسیان آزادی تهران چقدر است؟

برای اطلاع از هزینه اقامت هتل پارسیان آزادی تهران فقط کافی‌ست با شماره 1548 تماس بگیرید یا به سایت یوتراوز مراجعه کنید.