آدرس هتل :تهران، خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین، خیابان نظری غربی، پلاک 101
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
هتل های مشابه هتل آپارتمان کیمیا (پارسی) تهران
امکانات هتل آپارتمان کیمیا (پارسی) تهران
موقعیت مکانی هتل آپارتمان کیمیا (پارسی) تهران
 • خیابان انقلاب2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 45 متر)
 • میدان انقلاب3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 65 متر)
 • رستوران بوفالو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 87 متر)
 • ایستگاه قطار شهری تئاتر شهر3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 125 متر)
 • عمارت دارالفنون3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 133 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان انقلاب اسلامی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 160 متر)
 • پارک دانشجو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 218 متر)
 • سینما عصر جدید4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 338 متر)
 • بیمارستان آریا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 557 متر)
 • کلیسای حضرت ابراهیم4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 598 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان حر4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 627 متر)
 • بلوار کشاورز4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 733 متر)
 • سفارت جمهوری ارمنستان5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 841 متر)
 • سفارت جمهوری ایتالیا5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 934 متر)
 • کلیسا کانسولاتا6 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 992 متر)
 • سفارت اوگاندا6 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 992 متر)
 • سفارت روسیه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 130 متر)
 • ایستگاه قطار شهری توحید6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 162 متر)
 • بیمارستان پارس6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 202 متر)
 • سفارت عراق6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 253 متر)
 • پل حافظ6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 287 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فردوسی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 330 متر)
 • سینما قدس6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 373 متر)
 • میدان ولیعصر6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 438 متر)
 • میدان فردوسی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 527 متر)
 • موزه فرش ایران6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 566 متر)
 • موزه آبگینه و سفالینه7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 574 متر)
 • سفارت انگلستان7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 612 متر)
 • خیابان امام خمینی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 617 متر)
 • خیابان دکتر فاطمی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 683 متر)
 • ایستگاه قطار شهری حسن آباد7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 689 متر)
 • میدان حسن آباد7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 744 متر)
 • مجموعه قزاقخانه7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 754 متر)
 • خیابان استاد نجات اللهی7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 754 متر)
 • خیابان حافظ7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 779 متر)
 • سفارت پاکستان6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 820 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید نواب صفوی7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 846 متر)
 • حمام نواب (قتلگاه کریم آبمنگل)7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 853 متر)
 • ایستگاه قطار شهری منیریه6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 855 متر)
 • سینما استقلال7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 908 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دروازه دولت8 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 991 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان ولیعصر8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 185 متر)
 • سینما آفریقا8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 242 متر)
 • رستوران خانه کوچک7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 260 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه امام علی9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 299 متر)
 • سفارت آلمان8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 427 متر)
 • موزه عبرت9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 434 متر)
 • موزه جواهرات ملی9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 560 متر)
 • دروازه دولت9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 591 متر)
 • موزه پست و تلگراف10 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 593 متر)
 • خیابان ایرانشهر8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 625 متر)
 • موزه استاد صبا10 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 628 متر)
 • کتابخانه و موزه ملی ملک10 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 668 متر)
 • خیابان سپهبد قرنی9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 727 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر شهید فاطمی9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 761 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ملت10 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 796 متر)
 • بهارستان10 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 861 متر)
 • میدان امام خمینی10 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 895 متر)
 • خیابان لاله زار10 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 939 متر)
 • کلیسای سرکیس مقدس10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 43 متر)
 • خیابان کارگر شمالی10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 58 متر)
 • خیابان جیحون10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 84 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 146 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بهارستان11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 202 متر)
 • خیابان وحدت اسلامی10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 264 متر)
 • بیمارستان سینا10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 340 متر)
 • موزه علم و فناوری10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 359 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 432 متر)
 • ایستگاه قطار شهری رازی10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 449 متر)
 • خیابان امیرکبیر12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 487 متر)
 • خیابان باب همایون11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 536 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر حبیب الله11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 590 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی(ره)11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 599 متر)
 • بیمارستان مرکز قلب10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 620 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دروازه شمیران10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 636 متر)
 • خلوت کریم خانی12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 666 متر)
 • بازار بزرگ تهران12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 803 متر)
 • رستوران وادوابل11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 853 متر)
 • رستوران شبهای تهران12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 896 متر)
 • کاخ گلستان12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 948 متر)
 • مجلس شورای اسلامی ایران12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 2 متر)
 • نایب ساعی12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 89 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 116 متر)
 • بیمارستان جم12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 133 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام حسین11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 225 متر)
 • ایستگاه قطار شهری استاد معین12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 232 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میرزای شیرازی12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 268 متر)
 • میدان هفت تیر13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 281 متر)
 • خیابان کریم خان13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 341 متر)
 • رستوران سیمرغ12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 381 متر)
 • سینما آزادی12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 384 متر)
 • ایستگاه راه آهن12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 403 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 425 متر)
 • مسجد جامع17 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 480 متر)
 • ایستگاه قطار شهری تهرانپارس11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 529 متر)
 • پیتزا پاشا13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 570 متر)
 • خیابان مطهری13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 592 متر)
 • میدان راه آهن12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 624 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 690 متر)
 • سینما ایران14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 704 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 823 متر)
 • میدان آزادی12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 848 متر)
 • سفره خانه سنتی باغ صبا15 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 977 متر)
 • بزرگراه نواب13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 999 متر)
 • خیابان خیام14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 63 متر)
 • رستوران طریقت15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 88 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان شهدا13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 136 متر)
 • ایستگاه قطار شهری جوادیه14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 152 متر)
 • رستوران ارکیده14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 194 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پانزده خرداد14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 220 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مدنی14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 247 متر)
 • میدان آژانتین14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 262 متر)
 • سینما جی13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 269 متر)
 • سفارت افغانستان15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 303 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه شریف15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 399 متر)
 • خیابان ستارخان15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 448 متر)
 • نظام آباد15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 613 متر)
 • بیمارستان مهرگان14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 699 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 756 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان آزادی15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 756 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شوش15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 840 متر)
 • ترمینال غرب15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 848 متر)
 • بوستان زیبا (آبشار تهران)17 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 873 متر)
 • خیابان الوند15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 886 متر)
 • رستوران گیاهی پیور16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 886 متر)
 • پار ک وی13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 21 متر)
 • خیابان سهروردی16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 42 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سهروردی16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 49 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طرشت16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 62 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خواجه عبدالله انصاری16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 76 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شیخ الرئیس15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 269 متر)
 • بیمارستان دی15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 317 متر)
 • بلوار مرزداران18 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 380 متر)
 • مصلی15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 391 متر)
 • ایستگاه قطار شهری مصلی15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 397 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید بهشتی17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 450 متر)
 • رستوران خان جان15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 454 متر)
 • بلوار شریعتی16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 472 متر)
 • ایستگاه مترو پیروزی16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 496 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بیمه15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 510 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قلعه مرغی13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 511 متر)
 • البرز17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 521 متر)
 • رستوران البرز17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 521 متر)
 • بزرگراه امام علی (ع)16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 585 متر)
 • عباس آباد18 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 627 متر)
 • میدان امام حسین(ع)19 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 659 متر)
 • ایستگاه قطار شهری مولوی17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 666 متر)
 • خیابان فرهنگ17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 706 متر)
 • خیابان خرمشهر17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 759 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید قدوسی16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 773 متر)
 • رستوران آنتروکوت16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 849 متر)
 • بزرگراه یادگار امام16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 926 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ترمینال جنوب18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 60 متر)
 • خیابان گاندی17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 124 متر)
 • بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 126 متر)
 • خیابان آزادی16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 132 متر)
 • رستوران مانسون16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 235 متر)
 • رستوران بیکس16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 268 متر)
 • گنبد مینا19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 342 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبرد18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 370 متر)
 • بزرگراه کوردستان17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 370 متر)
 • سفره خانه سنتی عالی قاپو17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 396 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سبلان18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 477 متر)
 • رستوران مروارید21 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 575 متر)
 • مرکز چشم پزشکی ونک17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 578 متر)
 • میدان ونک17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 582 متر)
 • خیابان ملاصدرا16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 593 متر)
 • باغ خزندگان زیما17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 683 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید همت19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 53 متر)
 • بیمارستان محب تهران18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 227 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید صیاد شیرازی18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 300 متر)
 • بزرگراه آیت الله سعیدی19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 341 متر)
 • موزه پول19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 364 متر)
 • بوستان طالقانی18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 456 متر)
 • بیمارستان خاتم الانبیاء18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 588 متر)
 • پیتزا نخل22 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 615 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صادقیه20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 649 متر)
 • ترمینال جنوب19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 737 متر)
 • سفارت اردن20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 743 متر)
 • ساختمان صلح جمعیت هلال احمر19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 754 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نیرو هوایی21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 762 متر)
 • بزرگراه حقانی19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 770 متر)
 • موزه تنوع زیستی23 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 774 متر)
 • خیابان شهید حقانی19 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 778 متر)
 • پارک دلفین (دلفیناریوم)22 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 790 متر)
 • رستوران گردان برج میلاد22 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 791 متر)
 • برج میلاد22 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 899 متر)
 • بیمارستان چشم پزشکی نور20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 60 متر)
 • مجتمع تجاری میلاد نور21 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 135 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فدک22 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 141 متر)
 • بوستان آب و آتش19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 160 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خزانه21 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 213 متر)
 • بیمارستان بهمن19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 255 متر)
 • بلوار آفریقا20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 269 متر)
 • پل طبیعت19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 297 متر)
 • خیابان ولیعصر20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 301 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهرک شریعتی19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 365 متر)
 • رستوران اسفندیار21 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 481 متر)
 • شهرک غرب20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 623 متر)
 • سفارت سوریه22 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 661 متر)
 • سینما ملت20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 726 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نعمت آباد19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 769 متر)
 • رستوران برگراتور22 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 770 متر)
 • سفارت امارات متحده عربی21 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 846 متر)
 • رستوران کابانا21 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 857 متر)
 • بزرگراه چمران(بلوار چمران)20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 873 متر)
 • رستوران شاندیز جردن22 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 880 متر)
 • رستوران گیلانه22 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 913 متر)
 • بوستان باغ ایرانی18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 979 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کلاهدوز25 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 987 متر)
 • بیمارستان روانپزشکی ایرانیان21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 43 متر)
 • سفارت جمهوری شرقی اروگوئه23 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 44 متر)
 • بوستان فدک22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 237 متر)
 • بلوار میرداماد22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 364 متر)
 • ایستگاه قطار شهری علی آباد25 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 375 متر)
 • سینما اریکه ایرانیان24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 397 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میرداماد20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 442 متر)
 • پارک پلیس23 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 465 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گلبرگ21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 594 متر)
 • حسینیه ارشاد22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 690 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید حقانی26 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 774 متر)
 • یافت آباد23 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 923 متر)
 • پارک بازیافت24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 959 متر)
 • مسجد قبا23 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 972 متر)
 • شاطر عباس25 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 135 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر شریعتی22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 227 متر)
 • نمایشگاه هوایی25 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 286 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قلهک23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 333 متر)
 • رستوران خاقان24 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 344 متر)
 • موزه امام علی(ع)21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 467 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سرسبز24 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 508 متر)
 • سفارت جمهوری آذربایجان24 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 536 متر)
 • خانه موزه شهید بهشتی23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 560 متر)
 • ایستگاه قطار شهری عبدل آباد24 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 575 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید زین الدین24 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 930 متر)
 • رستوران نارنجستان22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 947 متر)
 • بوستان نهج البلاقه26 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 957 متر)
 • خیابان دماوند29 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 957 متر)
 • پارک ارم28 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 995 متر)
 • سفارت جمهوری آرژانتین25 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 18 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ارم سبز27 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 174 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ورزشگاه آزادی25 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 202 متر)
 • فرودگاه مهرآباد30 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 278 متر)
 • پارک ژوراسیک (دایناسور های متحرک)27 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 285 متر)
 • سعادت آباد22 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 364 متر)
 • بیمارستان عرفان23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 404 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید صدر24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 427 متر)
 • بیمارستان پارسیان23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 493 متر)
 • سفارت ژاپن23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 495 متر)
 • نمایشگاه بین المللی24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 524 متر)
 • فرحزاد27 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 542 متر)
 • خیابان فیاضی24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 724 متر)
 • خیابان فرشته24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 726 متر)
 • رستوران آناندا26 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 749 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه علم و صنعت26 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 757 متر)
 • نارمک26 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 974 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قیطریه25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 10 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید باقری27 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 58 متر)
 • خیابان ولنجک25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 336 متر)
 • خیابان پاسداران27 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 412 متر)
 • باغ موزه هنر ایرانی26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 483 متر)
 • بزرگراه شیخ فضل الله نوری24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 484 متر)
 • رستوران فرنگی لوشاتو27 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 490 متر)
 • موزه دکتر حسابی26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 515 متر)
 • ترمینال شرق32 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 531 متر)
 • سفره خانه باباقدرت26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 694 متر)
 • تجریش27 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 907 متر)
 • قیطریه29 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 988 متر)
 • حرم امامزاده صالح28 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 114 متر)
 • باغ فردوس27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 129 متر)
 • خیابان کیخسروی33 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 244 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادگان25 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 252 متر)
 • سفارت برزیل27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 358 متر)
 • رصد خانه زعفرانیه27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 428 متر)
 • درکه28 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 477 متر)
 • موزه سینمای ایران30 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 607 متر)
 • رستوران باغ گیلاس27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 658 متر)
 • بزرگراه لشکری26 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 814 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهر ری30 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 937 متر)
 • رستوران سنتی حافظیه29 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 961 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان نوبنیاد30 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 964 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهرداری29 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 984 متر)
 • سفارت جمهوری آفریقای جنوبی29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 24 متر)
 • افسریه28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 130 متر)
 • رستوران شب های زعفرانیه28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 143 متر)
 • ایستگاه قطار شهری جوانمرد قصاب26 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 160 متر)
 • سفارت اتریش30 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 225 متر)
 • رستوران اردک آبی31 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 348 متر)
 • رستوران الیزه31 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 364 متر)
 • کاخ سعدآباد30 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 391 متر)
 • موزه آبکار30 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 391 متر)
 • موزه نظامی30 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 391 متر)
 • مجموعه فرهنگی کاخ سعد آباد30 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 391 متر)
 • موزه ماشین های قدیمی28 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 610 متر)
 • سفارت بوسنی و هرزگوین30 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 635 متر)
 • کافی شاپ کوبانا27 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 931 متر)
 • پیتزا پارک27 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 985 متر)
 • رستوران شهروز27 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 996 متر)
 • پیتزا پم27 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 119 متر)
 • پارک لویزان29 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 212 متر)
 • رستوران مورانو28 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 218 متر)
 • آرامگاه شاه عبدالعظیم حسنی32 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 232 متر)
 • ایستگاه قطار شهری چیتگر30 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 311 متر)
 • رستوران ایتالیایی ویژن28 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 331 متر)
 • خیابان شهید باهنر32 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 650 متر)
 • بیمارستان بقیه اله جماران33 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 718 متر)
 • دربند33 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 742 متر)
 • کاخ موزه سبز32 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 817 متر)
 • خیابان لواسانی33 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 844 متر)
 • سورتمه تهران34 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 872 متر)
 • آبشار دوقلو34 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 79 متر)
 • خیابان فردوسی29 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 151 متر)
 • بام تهران45 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 304 متر)
 • بزرگرا ه طبقاتی صدر30 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 361 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فرهنگسرا35 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 730 متر)
 • کتابخانه اختصاصی نیاوران35 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 861 متر)
 • کاخ موزه نیاوارن36 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 11 متر)
 • چشمه علی28 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 139 متر)
 • بیمارستان محک34 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 310 متر)
 • دژ رشکان29 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 379 متر)
 • سفارت چین34 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 497 متر)
 • آبشار چال مگس37 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 499 متر)
 • باغ پرندگان تهران52 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 536 متر)
 • بام محک35 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 876 متر)
 • ایستگاه قطار شهری حرم مطهر30 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 351 متر)
 • بوستان جمشیدیه39 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 418 متر)
 • بزرگراه فتح30 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 439 متر)
 • کوه دارآباد35 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 652 متر)
 • موزه حیات وحش دارآباد35 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 652 متر)
 • چشمه درازلش37 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 861 متر)
 • آبشار کبوتر خوان37 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 861 متر)
 • پارک چیتگر34 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 873 متر)
 • سافاری پارک وحشت چیتگر34 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 874 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ایران خودرو31 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 6 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شاهد32 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 102 متر)
 • هرم هیجان (سوپر نوا)34 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 304 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم38 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 574 متر)
 • دریاچه مصنوعی خلیج فارس (چیتگر)40 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 9 متر)
 • ایستگاه قطار شهری باقر شهر38 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 544 متر)
 • ارتفاعات شهرک شهید محلاتی39 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 824 متر)
 • باغ ملی گیاه شناسی35 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 879 متر)
 • پارک جنگلی لتمان کن41 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 937 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کهریزک36 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 15 متر)
 • بهشت زهرا40 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 249 متر)
 • پارک جنگلی یاس40 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 392 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وردآورد38 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 269 متر)
 • خیابان آیت الله طالقانی42 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 747 متر)
 • اتوبان تهران_کرج39 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 188 متر)
 • تپه میل44 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 258 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گرم دره40 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 312 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اتمسفر44 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 97 متر)
 • دامنه ارواح سنگی کوه البرز58 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 672 متر)
 • روستای وردیج(روستای آدم سنگی)57 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 716 متر)
 • آبشار سنگان1 ساعت و 18 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 356 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کرج47 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 952 متر)
 • دریاچه سد لتیان1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 688 متر)
 • تله کابین توچال1 ساعت و 23 دقیقه با خودرو (44 کیلومتر و 190 متر)
 • خیابان مفتح57 دقیقه با خودرو (45 کیلومتر و 239 متر)
 • ایستگاه قطار شهری محمدشهر کرج51 دقیقه با خودرو (45 کیلومتر و 524 متر)
 • خیابان جمهوری55 دقیقه با خودرو (46 کیلومتر و 985 متر)
 • قله توچال1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 739 متر)
 • فرودگاه بین المللی امام خمینی53 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 299 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گلشهر کرج55 دقیقه با خودرو (49 کیلومتر و 462 متر)
 • کاظم آباد1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 883 متر)
 • منطقه حفاظت شده ورجین1 ساعت و 19 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 930 متر)
 • قله دماوند2 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (112 کیلومتر و 637 متر)
 • خیابان لاله زار نو24 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (1509 کیلومتر و 122 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل آپارتمان کیمیا (پارسی) تهران

از جمله هتل‌های یک ستاره تهران در محدوده میدان انقلاب می‌توان به هتل آپارتمان کیمیا اشاره کرد. این هتل آپارتمان در سال 1380 در 6 طبقه با 20 اتاق و با ظرفیت 70 تخت ساخته شد. هتل آپارتمان کیمیا سال 1396 مورد بازسازی قرار گرفت. این هتل آپارتمان رستورانی با ظرفیت 80 نفر را هم در خود جای داده است و علاوه بر آن دارای استخری است که برای مهمانان مقیم در هتل قابل استفاده است. جالب است بدانید که لابی این هتل 80 نفر ظرفیت دارد.

 

امکانات و خدمات هتل آپارتمان کیمیا تهران

هتل آپارتمان کیمیا تهران در عین حال که هتلی یک ستاره به حساب می‌آید، خدمات و امکاناتی دارد که بسیار قابل توجه است. امکانات و خدمات این هتل عبارتند از: خدمات باربری، آژانس مسافرتی، چایخانه سنتی، روزنامه، ماساژ، آسانسور، کافی‌شاپ، تاکسی سرویس، ترانسفر رفت با هزینه، اتاق چمدان، ترانسفر برگشت با هزینه، پرداخت ویزا و مستر کارت، خدمات خانه‌داری، خدمات تهیه بلیط، نمازخانه، سونا و جکوزی، لاندری، اینترنت

همچنین در اتاق‌های این هتل می‌توانید امکانات و خدماتی همچون مبلمان، دراور، آباژور، میز تحریر، کمد لباس، بالکن، تلویزیون، صندوق امانات و سرویس بهداشتی فرنگی را مشاهده کنید.

 

آدرس و شماره تماس هتل آپارتمان کیمیا تهران

هتل آپارتمان کیمیا تهران در خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین، خیابان نظری غربی، پلاک 101 واقع شده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با این هتل هم می‌توانید با شماره تماس 1548 و با پشتیبانان ما در یوتراوز تماس بگیرید. پشتیبانان ما در یوتراوز به صورت 24 ساعته برای پاسخگویی به سوالات شما در خدمتتان خواهند بود.

 

رزرو آنلاین اتاق در هتل آپارتمان کیمیا تهران

برای رزرو آنلاین اتاق در هتل آپارتمان کیمیا تهران با بهترین قیمت می‌توانید روی یوتراوز حساب ویژه‌ای باز کنید. یوتراوز این امکان را در اختیار شما قرار داده است تا با درج زمان و تاریخ مدنظرتان برای رزرو اتاق در این هتل آپارتمان، اتاق خود را بدون دغدغه و نگرانی در کمترین زمان ممکن رزرو کنید.