آدرس هتل :مشهد، خیابان دانش غربی، دانش غربی ۵/۱، کوچه کامیاب
نکات مهم هتل پارسه مشهد
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
امکانات هتل پارسه مشهد
موقعیت مکانی هتل پارسه مشهد
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۰۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۲۳ متر)
 • فاصله تا رستوران سد ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۲۸ متر)
 • فاصله تا بوستان امت ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۵۶ متر)
 • فاصله تا رستوران فی ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۵۸ متر)
 • فاصله تا گورستان ار ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۹۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۳۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۹۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۰ متر)
 • فاصله تا بلوار ملک ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۳۵ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۸۶ متر)
 • فاصله تا بازار فردو ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۳۳ متر)
 • فاصله تا میدان ابوط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۶۶ متر)
 • فاصله تا رستوران پس ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۵۹ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۹۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۸۳ متر)
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۴۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۳۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۱۰ متر)
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۷۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۶۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۰۳ متر)
 • فاصله تا بوستان بسی ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۶۶ متر)
 • فاصله تا کمپ غدیر۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۶۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۰ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۹ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۴ متر)
 • فاصله تا پارک ریحان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۴۹ متر)
 • فاصله تا میدان جانب ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۵۱ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۸۴ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۳۲ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۷۹ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۷۳ متر)
 • فاصله تا خیابان رضا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۸۹ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۰۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۳۵ متر)
 • فاصله تا خیابان طبر ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۹۶ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۳۹ متر)
 • فاصله تا بوستان حجا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۷۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۱۷ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۶ متر)
 • فاصله تا پارک پردیس ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۳۷ متر)
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۸۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۶۷ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۷۵ متر)
 • فاصله تا پارک ملت۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۸۷ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۰۷ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۶۳ متر)
 • فاصله تا رستوران قص ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۷۰ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۹ متر)
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۴۹ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۸۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۹۳ متر)
 • فاصله تا پردیس قائم ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۳۹ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۴۸ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۸۳ متر)
 • فاصله تا میدان استق ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۳۶ متر)
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۳۵ متر)
 • فاصله تا میدان کوثر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۳۸ متر)
 • فاصله تا برج باران۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۶۴ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۳۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۱۳ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۷۴ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۲۴ متر)
 • فاصله تا سینما پیرو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۳۳ متر)
 • فاصله تا بلوار فکور ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۵۲ متر)
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۴۵ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
 • فاصله تا میدان قائم ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۴۵ متر)
 • فاصله تا رستوران کل ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۶ متر)
 • فاصله تا رستوران در ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
 • فاصله تا بوستان ایز ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۳۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۱۶ متر)
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۸۵ متر)
 • فاصله تا بلوار استا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۴۱ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۴۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۷۹ متر)
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
 • فاصله تا بلوار نماز ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۶۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۷۷ متر)
 • فاصله تا رباط طرق۱۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۸۱ متر)
 • فاصله تا قاسم آباد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۶۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۲۵ متر)
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۹۲ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۱۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۸۳ متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۲۹ متر)
 • فاصله تا بلوار آب و ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۵۷ متر)
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۰۴ متر)
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۶۸ متر)
 • فاصله تا سینما سیمر ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۶۹ متر)
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۰۷ متر)
 • فاصله تا بلوار اندی ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۲۳ متر)
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۸۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۶۰ متر)
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۶۸ متر)
 • فاصله تا پارک تفریح ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۹۴ متر)
 • فاصله تا بام مشهد۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۹۹ متر)
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۵ متر)
 • فاصله تا پارک خانوا ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۴۲ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۳۶ متر)
 • فاصله تا بوستان نیل ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۸۴ متر)
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۰۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۴۸ متر)
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۰۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۲۸ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۷۵ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۰۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۹۷ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۶۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۰ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۹ متر)
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۱۶۵ متر)
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۱۹۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۲۸۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۲۰ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۴۴ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۷۵ متر)
 • فاصله تا بلوار مجید ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۲۷ متر)
 • فاصله تا بوستان نیا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۸۰ متر)
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۸۵ متر)
 • فاصله تا کوهستان پا ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۹۱ متر)
 • فاصله تا بزرگراه می ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۵۳۳ متر)
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۲۳ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۵۶ متر)
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۱۱۷ متر)
 • فاصله تا سد طرق۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۳۲ متر)
 • فاصله تا بهشت رضا۲۱ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۵۴ متر)
 • فاصله تا پارک مینیا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۱۸۳ متر)
 • فاصله تا امام زاده ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۴۷۱ متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۴۹۱ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۸۴۰ متر)
 • فاصله تا خیابان گلس ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۶۹ متر)
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۹۴ متر)
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۶۵۴ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۷۵۰ متر)
 • فاصله تا موزه مردم ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۸۴۱ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۸۸۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۸۸۹ متر)
 • فاصله تا باغ رستورا ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۹۳۸ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۱۸۶ متر)
 • فاصله تا رستوران سر ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۵۷۴ متر)
 • فاصله تا پیست موتور ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۷۵۳ متر)
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۴۱۸ متر)
 • فاصله تا رستوران تش ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۹۰۲ متر)
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۹۵۳ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۹۷۸ متر)
 • فاصله تا هارونیه۳۶ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۶۸۹ متر)
 • فاصله تا روستا مج۵۱ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۳۴۳ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۲۱۶ متر)
 • فاصله تا موزه توس۳۹ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۲۱۶ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۲۱۶ متر)
 • فاصله تا روستا نغند ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۴۳۸ متر)
 • فاصله تا مجتمع توری ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۴۵۵ متر)
 • فاصله تا رستوران هن ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۴۹۸ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۶۷۱ متر)
 • فاصله تا رستوران پد ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴۶۵ متر)
 • فاصله تا رستوران حس ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴۷۳ متر)
 • فاصله تا غار مغان۵۷ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۷۴۹ متر)
 • فاصله تا دره ارغوان ...۴۶ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۵۹ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۴۳ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۷۸۵ متر)
 • فاصله تا روستا دهبا ...۱ ساعت و ۷ دقیقه با خودرو (۴۰ کیلومتر و ۶۶۶ متر)
 • فاصله تا روستا کنگ۶۰ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۷۵ متر)
 • فاصله تا روستا اندر ...۵۸ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۴۳۷ متر)
 • فاصله تا روستا کاهو ...۵۹ دقیقه با خودرو (۴۶ کیلومتر و ۷۵۶ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۵۷ دقیقه با خودرو (۴۷ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۵ دقیقه با خودرو (۵۷ کیلومتر و ۳۵۷ متر)
 • فاصله تا روستا گلمک ...۱ ساعت و ۷ دقیقه با خودرو (۶۰ کیلومتر و ۵۱۶ متر)
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۲ ساعت و ۷ دقیقه با خودرو (۸۰ کیلومتر و ۸۲۴ متر)
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۳۰ کیلومتر و ۸۶ متر)
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵۰ کیلومتر و ۸۶۰ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵۲ کیلومتر و ۸۹۹ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۲۴۷ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۴ دقیقه پیاده ‌روی (۲۶۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه پیاده ‌روی (۳۳۵ متر)
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۸ دقیقه پیاده ‌روی (۶۶۳ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۸ دقیقه پیاده ‌روی (۶۶۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه پیاده ‌روی (۷۳۸ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۰ دقیقه پیاده ‌روی (۷۹۲ متر)
 • فاصله تا خانه ملک۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۷ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۰۳ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۳۱ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۹۴ متر)
 • فاصله تا رستوران مع ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۹۴ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۴۲ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۹۳ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۴۰ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۸۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۲۳ متر)
 • فاصله تا پارک میرزا ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۴۰ متر)
 • فاصله تا بوستان میر ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۹۵ متر)
 • فاصله تا بیماررستان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۱۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۱۷ متر)
 • فاصله تا باغ خونی۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۰۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۰۶ متر)
 • فاصله تا بازار رضا۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۱۸ متر)
 • فاصله تا خیابان عنص ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۲۹ متر)
 • فاصله تا پارک باغ م ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۵۲ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۶۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۱ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۴ متر)
 • فاصله تا چهارراه شه ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۵ متر)
 • فاصله تا خیابان شیر ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۸ متر)
 • فاصله تا بازار مرکز ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۰۶ متر)
 • فاصله تا سینما هویز ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۲۸ متر)
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۵۴ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۵۸ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۷۶ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۸۱ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۹۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۲۷ متر)
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۴۶ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۵۰ متر)
 • فاصله تا موزه آستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۷۶ متر)
 • فاصله تا موزه ظروف۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۷۹ متر)
 • فاصله تا موزه هنرها ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۸۵ متر)
 • فاصله تا موزه مدال۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۸۵ متر)
 • فاصله تا موزه قرآن ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۸۵ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۸۵ متر)
 • فاصله تا موزه فرش۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۸۵ متر)
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۸۵ متر)
 • فاصله تا موزه نجوم ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۸۵ متر)
 • فاصله تا بازار جنت۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۸۷ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۳۴ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۴۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۵۴ متر)
 • فاصله تا خیابان هفد ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۷۶ متر)
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۸۰ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۲۹ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۹۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۱۶ متر)
 • فاصله تا میدان شریع ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۲۲ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۳۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۱۰ متر)
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
 • فاصله تا مقبره پیر ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۸۱ متر)
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۱۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۲۰ متر)
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۲۵ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۴۸ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۰۰ متر)
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۸۲ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۰۱ متر)
 • فاصله تا کتابخانه م ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۰۷ متر)
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۴۲ متر)
 • فاصله تا خیابان نوا ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۵۳ متر)
 • فاصله تا گنبد خشتی۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۱ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۰ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۱۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۶۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۶۷ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۷۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۷۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۸۱ متر)
 • فاصله تا گنبد سبز۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۰۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۷۰ متر)
 • فاصله تا رستوران رض ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۷۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۷۴ متر)
 • فاصله تا هنرستان صن ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۰۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۴۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۸۴ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۸۵ متر)
 • فاصله تا خیابان کوه ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۸۸ متر)
 • فاصله تا میدان شهدا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۳۰ متر)
 • فاصله تا بلوار احمد ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۶۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۹۶ متر)
 • فاصله تا میدان توحی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۴۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۰۶ متر)
 • فاصله تا بلوار امیر ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۰۷ متر)
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۰۹ متر)
 • فاصله تا میدان احمد ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۵۶ متر)
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۱۲ متر)
 • فاصله تا بوستان وحد ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۷۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۷۴ متر)
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۵۰ متر)
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۶۲ متر)
 • فاصله تا خیابان آبک ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۶۹ متر)
 • فاصله تا پارک وحدت۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۸۵ متر)
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۱۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۲۹ متر)
 • فاصله تا بوستان باب ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۱۲ متر)
 • فاصله تا پارک باباق ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۹۸ متر)
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۱۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۴۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۴۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۳۵ متر)
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۸۴ متر)
 • فاصله تا خیابان راه ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۰۷ متر)
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۷ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۰۵ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۴۹ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۸۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۷۲ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۴۴ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۷۵ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۷۸ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۱۰ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه هتل
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه هتل
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۲ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین ۲ الی ۴ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس اضافه)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل پارسه مشهد

خیابان دانش غربی یکی از خیابان‌های محبوب اطراف حرم امام رضا (ع) است که با توجه به موقعیت مکانی خوبی که دارد تعداد زیادی هتل و هتل‌ آپارتمان در آن احداث شده است.

هتل دو ستاره پارسه مشهد یکی از همین هتل‌ها است که در سال ۱۳۸۶ با ساختمانی 5 طبقه ساخته شده است. این هتل 45 واحد اقامتی دارد که جهت بهبود خدمات و امکانات در سال 1393 مورد بازسازی قرار گرفته است. در نظرسنجی که سایت یوتراوز از مسافران انجام داده است هتل پارسه مشهد از نظر تمیزی و مرتب بودن اتاق‌هایش نمره بالایی گرفته است.

 

امکانات هتل دو ستاره پارسه مشهد

اتاق‌های هتل دو ستاره پارسه مشهد با امکانات استاندارد و خوبی تجهیز شده است. امکاناتی از جمله خدمات روم سرویس، کمد لباس، حمام، صبحانه (منو بوفه باکیفیت خوب)، سیستم سرمایشی و گرمایشی و سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی در این اتاق‌ها قرار گرفته است.

در کنار این امکانات مناسب اتاق‌ها، هتل پارسه مشهد امکانات رفاهی خوبی از قبیل سرویس رایگان به حرم مطهر، ترانسفر استقبال به‌صورت رایگان، خشکشویی، خدمات گردشگری، پارکینگ و کافی‌شاپ نیز برای خدمت‌دهی بهتر به مهمانان گرامی فراهم کرده است.

رستوران هتل پارسه مشهد با بهره‌گیری از سرآشپزانی خبره و چیره‌دست و با استفاده از مواد اولیه درجه‌ یک منوی‌های متنوعی از غذاهای لذیذ ایرانی و فرنگی را به‌صورت منوی انتخابی در اختیار مسافران گرامی قرار می‌دهد.

 

آدرس و شماره تماس هتل دو ستاره پارسه مشهد

هتل دو ستاره پارسه مشهد در خیابان دانش غربی و در نزدیکی بیمارستان سینا قرار دارد. فاصله هتل پارسه مشهد تا بارگاه ملکوتی ثامن‌الحجج در حدود 15 دقیقه پیاده و 5 دقیقه با ماشین است. از مزایای عالی موقعیت مکانی هتل پارسه مشهد دسترسی آسان به مراکز خرید سرای بلور و بازار قماش می‌توان اشاره کرد که معمولاً بهترین مکان در مشهد برای خرید جهیزیه و لوازم منزل است. اما در صورتی‌ که قصد خرید سوغاتی‌های مشهد را دارید باز هم هتل دو ستاره پارسه مشهد دسترسی خوبی به بازار رضا و مراکز خرید هفده شهریور دارد، تا از این نظر هم از هتل‌های خوب برای رزرو در مشهد باشد.

برای تماس با هتل دو ستاره پارسه مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید تا همکاران ما در پشتیبانی یوتراوز به شما کمک کنند.

 

رزرو هتل دوستاره پارسه مشهد

شما می‌توانید برای رزرو اتاق از هتل دو ستاره پارسه مشهد از سایت یوتراوز استفاده کرده و به‌راحتی اتاق مدنظر خود را با توجه به زمان ورود و خروج و همچنین تعداد نفرات انتخاب کنید. همچنین امکان رزرو تلفنی نیز وجود دارد و شما می‌توانید با پشتیبانی سایت یوتراوز به شماره 1548 تماس گرفته و به‌راحتی اتاق خود را رزرو کنید.