#
آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا 24

اتاق‌های هتل پارمیدا مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل پارمیدا مشهد

امکانات هتل پارمیدا مشهد

فاصله هتل پارمیدا مشهد تا نقاط مهم

 • خیابان دانش شرقی8 دقیقه پیاده ‌روی (658 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)9 دقیقه پیاده ‌روی (690 متر)
 • خیابان دانش غربی10 دقیقه پیاده ‌روی (791 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان11 دقیقه پیاده ‌روی (905 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)12 دقیقه پیاده ‌روی (959 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 149 متر)
 • باغ خونی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 170 متر)
 • بازار رضا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 183 متر)
 • خیابان عنصری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 194 متر)
 • بلوار امام رضا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 233 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 289 متر)
 • بیمارستان سینا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 379 متر)
 • مرکز خرید آسمان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 423 متر)
 • برج تجاری آکسون3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 440 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 445 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 459 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 514 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 541 متر)
 • موزه ظروف3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 544 متر)
 • موزه مدال3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 550 متر)
 • موزه نجوم و ساعت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 550 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 550 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 550 متر)
 • موزه فرش3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 550 متر)
 • موزه قرآن و نفایس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 550 متر)
 • موزه مردم‌شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 550 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 598 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 606 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 608 متر)
 • خیابان هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 641 متر)
 • بلوار 17 شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 645 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 728 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 732 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 763 متر)
 • خانه ملک3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 834 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 900 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 944 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 945 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 997 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 8 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 13 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 65 متر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 90 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 91 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 119 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 123 متر)
 • سینما قدس4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 139 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 172 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 175 متر)
 • خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 218 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 237 متر)
 • میدان امام رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 280 متر)
 • گنبد خشتی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 325 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 359 متر)
 • مدرسه پریزاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 421 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 510 متر)
 • چهارراه شهدا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 526 متر)
 • بیمارستان امام هادی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 530 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 538 متر)
 • خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 579 متر)
 • بازار مرکزی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 587 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 613 متر)
 • مسجد گوهرشاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 644 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 712 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 749 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 756 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 831 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 850 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 917 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 925 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 951 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 3 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 24 متر)
 • بازار جنت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 84 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 151 متر)
 • بلوار امیرالمومنین6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 172 متر)
 • بلوار وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 173 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 313 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 319 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 338 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 369 متر)
 • مجتمع زیست خاور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 421 متر)
 • بوستان وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 430 متر)
 • بیمارستان امام زمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 431 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 432 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 517 متر)
 • پارک وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 650 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 694 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 704 متر)
 • رستوران رضایی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 829 متر)
 • سینما آفریقا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 887 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 897 متر)
 • بیمارستان ام البنین6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 18 متر)
 • بلوار مصلی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 41 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 64 متر)
 • بیمارستان مهر7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 74 متر)
 • بیمارستان پاستور نو6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 78 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 167 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 171 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 205 متر)
 • بیمارستان قائم8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 246 متر)
 • ایستگاه راه آهن6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 261 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 261 متر)
 • خیابان کوهسنگی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 385 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 400 متر)
 • بلوار شهید رستمی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 441 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 446 متر)
 • بلوار احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 462 متر)
 • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 496 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 512 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 540 متر)
 • بوستان باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 614 متر)
 • پارک باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 699 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 703 متر)
 • فروشگاه دبنهامز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 706 متر)
 • میدان احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 753 متر)
 • بوستان امت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 21 متر)
 • نسیم لبنان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 47 متر)
 • بلوار ملاصدرا8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 59 متر)
 • خیابان آبکوه8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 85 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 103 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 257 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 315 متر)
 • بلوار قرنی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 474 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 532 متر)
 • خیابان راهنمایی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 603 متر)
 • بازار فردوسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 698 متر)
 • بلوار بعثت10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 874 متر)
 • مرکز خرید خورشید9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 884 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 902 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 946 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 169 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 260 متر)
 • بیمارستان حجازی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 270 متر)
 • بازار گوهر شاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 391 متر)
 • بازار گوهرشاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 394 متر)
 • بلوار شهید منتظری10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 406 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 555 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 672 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 674 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 759 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 774 متر)
 • بلوار ملک اباد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 876 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 931 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 68 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 101 متر)
 • بوستان بسیج11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 131 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 273 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 345 متر)
 • رستوران پسران کریم12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 356 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 432 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 780 متر)
 • میدان فردوسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 862 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 900 متر)
 • خیابان طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 961 متر)
 • کمپ غدیر11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 62 متر)
 • فرودگاه بین المللی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 112 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 231 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)10 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 251 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 301 متر)
 • بلوار سجاد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 373 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 732 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 836 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 844 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 871 متر)
 • بیمارستان امام سجاد15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 931 متر)
 • کنسولگری کشور عراق15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 176 متر)
 • میدان جانباز13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 217 متر)
 • مرکز خرید نیکا14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 250 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 286 متر)
 • مجتمع تجاری پروما14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 298 متر)
 • خیابان رضاشهر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 386 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 439 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 457 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 458 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 573 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 713 متر)
 • پارک پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 46 متر)
 • دانشگاه فردوسی18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 382 متر)
 • بلوار امامت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 572 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 584 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 759 متر)
 • بازار بین المللی سپاد15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 873 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 936 متر)
 • بیمارستان فارابی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 946 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 985 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 14 متر)
 • میدان استقلال17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 133 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 155 متر)
 • پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 185 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 205 متر)
 • کیان سنتر 216 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 214 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 249 متر)
 • بلوار کوثر16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 432 متر)
 • میدان کوثر17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 35 متر)
 • برج باران18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 60 متر)
 • بلوار وکیل آباد17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 127 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 210 متر)
 • میدان آزادی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 320 متر)
 • سینما پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 330 متر)
 • بلوار فکوری17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 349 متر)
 • پایانه مسافربری معراج18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 440 متر)
 • بلوار پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 441 متر)
 • رستوران گیاهی خانه19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 687 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 687 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 742 متر)
 • رستوران کلبه محبت18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 833 متر)
 • رستوران دریایی سولو18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 945 متر)
 • بوستان ایزدی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 131 متر)
 • بیمارستان رضوی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 482 متر)
 • رباط طرق17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 882 متر)
 • بلوار امامیه20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 37 متر)
 • بلوار استاد یوسفی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 37 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 176 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 421 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 573 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 665 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 722 متر)
 • بلوار شاهد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 789 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب15 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 809 متر)
 • باغ گلها19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 908 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 280 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 326 متر)
 • بلوار آب و برق21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 354 متر)
 • پارک آبی ایرانیان21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 401 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 464 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 466 متر)
 • بلوار نماز19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 516 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 619 متر)
 • بلوار ادیب22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 682 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 757 متر)
 • بلوار حجاب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 765 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 872 متر)
 • پارک خانواده23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 881 متر)
 • بزرگراه آسیایی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 939 متر)
 • سرزمین موج های آبی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 33 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 81 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 102 متر)
 • بزرگراه امام علی21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 544 متر)
 • بلوار دکتر حسابی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 699 متر)
 • پارک تفریحی خورشید22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 750 متر)
 • بام مشهد22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 755 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 924 متر)
 • بلوار شریعتی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 972 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 506 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 594 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 658 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 876 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 274 متر)
 • بلوار شهید برونسی22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 835 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد17 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 946 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 996 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 79 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 117 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 771 متر)
 • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 24 متر)
 • بوستان نیایش25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 77 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 82 متر)
 • کوهستان پارک شادی26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 87 متر)
 • بزرگراه میثاق24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 329 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 853 متر)
 • ویلاژتوریست26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 914 متر)
 • سد طرق27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 34 متر)
 • بهشت رضا20 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 156 متر)
 • پارک مینیاتوری27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 980 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 267 متر)
 • رستوران مولانا29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 287 متر)
 • سرزمین موج های خروشان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 637 متر)
 • خیابان گلستان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 687 متر)
 • ییلاق طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 866 متر)
 • باغ پونه طرقبه31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 891 متر)
 • ییلاق شاندیز29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 451 متر)
 • بازار بین المللی بعثت32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 546 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 638 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 685 متر)
 • رستوران آبشار33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 686 متر)
 • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 735 متر)
 • رستوران آبنوس33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 982 متر)
 • رستوران سرداب عنبران34 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 371 متر)
 • پیست موتور کراس32 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 550 متر)
 • روستا تاریخی پاژ35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 965 متر)
 • رستوران تشریفات36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 699 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 749 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 775 متر)
 • روستا مج50 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 444 متر)
 • هارونیه37 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 486 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 13 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 13 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 13 متر)
 • روستا نغندر41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 234 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 252 متر)
 • رستوران هندی راج39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 295 متر)
 • رستوران ارم شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 467 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 262 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی39 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 269 متر)
 • غار مغان56 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 850 متر)
 • دره ارغوان47 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 856 متر)
 • روستا ابرده44 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 581 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 462 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 872 متر)
 • روستا اندرخ58 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 984 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 553 متر)
 • روستا زشک58 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 27 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 149 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 312 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 620 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 633 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 407 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 446 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 794 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک 5 سال به بالا (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر (فقط میهمان ایرانی)

درباره هتل پارمیدا مشهد

هتل پارمیدا مشهد یک از هتل های سه ستاره مشهد نزدیک حرم امام رضا (ع) است که سال 1388 در ساختمانی 5 طبقه و با 90 باب اتاق افتتاح‌ شده است. این هتل به‌منظور بهبود سطح کیفی خدمات خود در سال 1396 بازسازی شده است تا بتوانند رضایت مهمانان خود را در سطح بالاتری نگاه دارد.

 

امکانات هتل پارمیدا مشهد

90 باب اتاق‌های هتل سه ستاره پارمیدا مشهد شامل اتاق‌های دو تخته، سه تخته، چهار تخته و سوئیت‌های چهار و پنج نفره می‌شود که با امکانات بسیار خوبی در حال خدمات‌دهی به زائران امام مهربانی‌ها است. تمام واحدهای اقامتی این هتل مجهز به سیستم تهویه مطبوع، چای‌ساز، یخچال، تلویزیون صفحه تخت، شبکه‌های ماهواره‌ای هستند.

از امکانات عمومی هتل پارمیدا می‌توان به اینترنت‌، کافی‌نت، صندوق امانات، تاکسی‌ سرویس، پارکینگ، سیستم صوتی و تصویری، کانال 24 ساعته پخش فیلم‌های سینمایی، ترانسفر رایگان از فرودگاه و راه‌آهن (با هماهنگی قبلی) و کافی‌شاپ با انواع نوشیدنی‌های سرد و گرم اشاره کرد.

رستوران هتل پارمیدا مشهد با انواع غذاهای ایرانی و فرنگی همه‌ روزه به‌صورت فولبرد (در بیشتر ایام سال) و با بهترین کیفیت خدمات‌دهی می کند. اما از ویژگی‌های ممتاز هتل پارمیدا مشهد می‌توان به مجموعه آبی این هتل اشاره کرد. استخر، سونا خشک و سونا بخار و جکوزی هتل پارمیدا مشهد به‌صورت رایگان در اختیار مهمانان گرامی قرار می‌گیرد که باعث شده است تا رضایت مسافران این هتل به‌صورت چشم‌گیری افزایش پیدا کند.

 

آدرس  و شماره تماس هتل پارمیدا مشهد

هتل پارمیدا مشهد در موقعیت مکانی عالی و در خیابان امام رضا قرار دارد. موقعیت مکانی بی‌نظیر هتل سبب شده است تا میهمانان به ایستگاه اتوبوس و مترو میدان بسیج، مراکز درمانی و خیابان ملک‌الشعرای بهار، پایانه مسافربری امام رضا و همچنین بازار هفده شهریور و بازار رضا دسترسی بسیار آسانی داشته باشند. مهم‌ترین مسئله برای میهمانان در خیابان‌های پر رفت‌وآمد اطراف حرم جابه‌جایی افراد سالخورده و کودکان از هتل به بارگاه امام رضا است که هتل سه ستاره پارمیدا به‌صورت رفت‌وبرگشت و رایگان سرویس عمومی در اختیار میهمانان خود می‌گذارد و با خدماتی برتر به همراه کارکنانی آموزش‌دیده، به‌ یادماندنی‌ترین اوقات اقامت در شهر مشهد مقدس را برای میهمانان علی‌ ابن‌ موسی‌ الرضا (ع) فراهم ساخته است.

در صورت نیاز به تماس با هتل پارمیدا مشهد ،می‌توانید از همکاران ما در پشتیبانی یوتراوز به شماره 1548 راهنمایی بگیرید.

 

رزرو هتل پارمیدا مشهد

شما می‌توانید برای رزرو اتاق از هتل پارمیدا مشهد از سایت یوتراوز استفاده کرده و به‌راحتی اتاق مدنظر خود را با توجه به زمان ورود و خروج و همچنین تعداد نفرات انتخاب کنید. همچنین امکان رزرو تلفنی نیز وجود دارد و شما می‌توانید با پشتیبانی سایت یوتراوز به شماره 1548 تماس گرفته و به‌راحتی اتاق خود را رزرو کنید.