آدرس هتل :مشهد، خیابان امام خمینی، نبش امام خمینی ۲۱
نکات مهم هتل پردیس مشهد
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
امکانات هتل پردیس مشهد
موقعیت مکانی هتل پردیس مشهد
 • فاصله تا پارک باغ م ...۳ دقیقه پیاده ‌روی (۲۲۳ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۳ دقیقه پیاده ‌روی (۲۳۱ متر)
 • فاصله تا بازار جنت۵ دقیقه پیاده ‌روی (۳۶۴ متر)
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۶ دقیقه پیاده ‌روی (۴۲۵ متر)
 • فاصله تا خانه ملک۷ دقیقه پیاده ‌روی (۵۲۱ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۸ دقیقه پیاده ‌روی (۵۸۷ متر)
 • فاصله تا رستوران مع ...۱۰ دقیقه پیاده ‌روی (۷۷۷ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۱۰ دقیقه پیاده ‌روی (۷۷۷ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۱ دقیقه پیاده ‌روی (۸۷۰ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۳۸ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۳ متر)
 • فاصله تا سینما هویز ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۱۳ متر)
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۳۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۵۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۸۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۱۶ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۷۸ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۱۳ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۵۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۶۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۲۷ متر)
 • فاصله تا میدان شریع ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۳۳ متر)
 • فاصله تا بیماررستان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۶۸ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۷۵ متر)
 • فاصله تا چهارراه شه ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۱۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۳۹ متر)
 • فاصله تا بازار مرکز ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴۳ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۷۳ متر)
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۸۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۹۴ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۱۱ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۷۸ متر)
 • فاصله تا گنبد سبز۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۹۳ متر)
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۰۹ متر)
 • فاصله تا خیابان شیر ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۱۱ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۷۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۷۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۸۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۹۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۰۴ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۷۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۸۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۸۵ متر)
 • فاصله تا هنرستان صن ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۱۹ متر)
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۳۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۶۰ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
 • فاصله تا بازار رضا۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۵۰ متر)
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۵۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۷۴ متر)
 • فاصله تا خیابان کوه ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۹۹ متر)
 • فاصله تا پارک میرزا ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۲۲ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۴۷ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۵۶ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۷۵ متر)
 • فاصله تا بلوار احمد ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۷۶ متر)
 • فاصله تا بوستان میر ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۷۶ متر)
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۹۵ متر)
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۷۹ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۲ متر)
 • فاصله تا موزه آستان ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۰۸ متر)
 • فاصله تا موزه ظروف۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۱۱ متر)
 • فاصله تا خیابان آبک ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۱۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۱۷ متر)
 • فاصله تا موزه نجوم ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۱۸ متر)
 • فاصله تا موزه هنرها ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۱۸ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۱۸ متر)
 • فاصله تا موزه مدال۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۱۸ متر)
 • فاصله تا موزه قرآن ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۱۸ متر)
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۱۸ متر)
 • فاصله تا موزه فرش۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۱۸ متر)
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۲۰ متر)
 • فاصله تا میدان شهدا ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۳۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۴۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۵۳ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۶۶ متر)
 • فاصله تا میدان احمد ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۶۷ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۷۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۰۱ متر)
 • فاصله تا میدان توحی ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۴۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۶۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۶۸ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۳۰ متر)
 • فاصله تا رستوران رض ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۶۳ متر)
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۷۳ متر)
 • فاصله تا مقبره پیر ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱۳ متر)
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۴۸ متر)
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۵۷ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۸۰ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۳۲ متر)
 • فاصله تا کتابخانه م ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۳۹ متر)
 • فاصله تا خیابان نوا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۸۵ متر)
 • فاصله تا باغ خونی۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۵۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۵۷ متر)
 • فاصله تا گنبد خشتی۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۹۳ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۹۶ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۱۳ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۱۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۴۶ متر)
 • فاصله تا خیابان راه ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۷ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۰۶ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۵۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۵۳ متر)
 • فاصله تا خیابان هفد ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۷۵ متر)
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۷۹ متر)
 • فاصله تا خیابان عنص ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۳۴ متر)
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۸۸ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۹۲ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۹۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۱۶ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۶۰ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۱۷ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۲۲ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۲۵ متر)
 • فاصله تا رستوران سد ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۷۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۷۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۸۳ متر)
 • فاصله تا بلوار امیر ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۳۹ متر)
 • فاصله تا رستوران فی ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۱۳ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۲۰ متر)
 • فاصله تا گورستان ار ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۸۹ متر)
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۴۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۹۱ متر)
 • فاصله تا بوستان وحد ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۳۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۲۸ متر)
 • فاصله تا بلوار ملک ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۹۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۴۵ متر)
 • فاصله تا رستوران پس ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۳۹ متر)
 • فاصله تا میدان ابوط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۴۵ متر)
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۱۶ متر)
 • فاصله تا بوستان باب ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۵۹ متر)
 • فاصله تا پارک باباق ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۴۴ متر)
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۹۹ متر)
 • فاصله تا پارک وحدت۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۲۰ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۷۵ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۹۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۰۰ متر)
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۴۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۵۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۱۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۴۵ متر)
 • فاصله تا بوستان امت ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۶۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۴۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۵۰ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۵۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۸۵ متر)
 • فاصله تا میدان جانب ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۳۰ متر)
 • فاصله تا بازار فردو ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۴۰ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۶۲ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۱۱ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۹۰ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۸۶ متر)
 • فاصله تا خیابان رضا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۰۰ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۷۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۲۷ متر)
 • فاصله تا بوستان حجا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۴۹ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۴۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۱۷ متر)
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۹۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۷۰ متر)
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۹۶ متر)
 • فاصله تا پارک پردیس ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۴۳ متر)
 • فاصله تا بوستان بسی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۴۰ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۸۶ متر)
 • فاصله تا پارک ملت۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۹۸ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۷۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۹۷ متر)
 • فاصله تا کمپ غدیر۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۰۷ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۵۷ متر)
 • فاصله تا خیابان طبر ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۵۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۶۰ متر)
 • فاصله تا پارک ریحان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۹۶ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۱۲ متر)
 • فاصله تا رستوران قص ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۷۶ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۲۵ متر)
 • فاصله تا میدان استق ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۴۷ متر)
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۵۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۹۸ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
 • فاصله تا پردیس قائم ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۲۴ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۴۴ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۵۴ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۸۹ متر)
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۴۶ متر)
 • فاصله تا میدان کوثر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۴۹ متر)
 • فاصله تا برج باران۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۷۴ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۴۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۷۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۳۴ متر)
 • فاصله تا سینما پیرو ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۴۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۵۴ متر)
 • فاصله تا بلوار فکور ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۶۳ متر)
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۵۵ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۸۰ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
 • فاصله تا میدان قائم ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۵۶ متر)
 • فاصله تا رستوران کل ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۴۷ متر)
 • فاصله تا رستوران در ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۵۹ متر)
 • فاصله تا بوستان ایز ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۴۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۳۱ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۵۱ متر)
 • فاصله تا بلوار استا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۵۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۹۰ متر)
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۳۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۸۷ متر)
 • فاصله تا قاسم آباد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۳۶ متر)
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۰۳ متر)
 • فاصله تا بلوار نماز ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۵۰ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۱۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۲۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۴۰ متر)
 • فاصله تا بلوار آب و ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۶۸ متر)
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۱۵ متر)
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۳۲ متر)
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۷۸ متر)
 • فاصله تا سینما سیمر ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۸۰ متر)
 • فاصله تا بلوار اندی ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۳ متر)
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۷۱ متر)
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۷۹ متر)
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۸۶ متر)
 • فاصله تا پارک خانوا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۹۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۵۳ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۴۷ متر)
 • فاصله تا پارک تفریح ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۸۴ متر)
 • فاصله تا بام مشهد۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۸۹ متر)
 • فاصله تا بوستان نیل ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۹۵ متر)
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۱۶ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۵۸ متر)
 • فاصله تا رباط طرق۱۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۷ متر)
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۱۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۳۸ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۸۶ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۲۰ متر)
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۵۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۹۰ متر)
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۸۸ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۲۴۹ متر)
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۱۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۹۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۵۳۱ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۱۸۵ متر)
 • فاصله تا بلوار مجید ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۴۳۸ متر)
 • فاصله تا بوستان نیا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۴۹۱ متر)
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۴۹۶ متر)
 • فاصله تا کوهستان پا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۰۱ متر)
 • فاصله تا بزرگراه می ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۳۹ متر)
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۶۷ متر)
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۲۸ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۹ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۱ متر)
 • فاصله تا پارک مینیا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۳۹۴ متر)
 • فاصله تا امام زاده ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۶۸۱ متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۷۰۱ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۵۱ متر)
 • فاصله تا سد طرق۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۱۷۹ متر)
 • فاصله تا بهشت رضا۲۲ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۳۰۱ متر)
 • فاصله تا خیابان گلس ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۲۷۹ متر)
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۳۰۵ متر)
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۸۶۵ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۹۶۰ متر)
 • فاصله تا موزه مردم ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۵۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۹۹ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۱۰۰ متر)
 • فاصله تا باغ رستورا ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۱۴۹ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۳۹۶ متر)
 • فاصله تا رستوران سر ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۷۸۵ متر)
 • فاصله تا پیست موتور ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۹۶۴ متر)
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۹۲۳ متر)
 • فاصله تا رستوران تش ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۱۱۳ متر)
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۱۶۳ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۱۸۹ متر)
 • فاصله تا هارونیه۳۵ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۹۰۰ متر)
 • فاصله تا موزه توس۳۸ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۴۲۷ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۴۲۷ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۴۲۷ متر)
 • فاصله تا روستا نغند ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۶۴۸ متر)
 • فاصله تا مجتمع توری ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۶۶۶ متر)
 • فاصله تا رستوران هن ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۷۰۹ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۸۸۱ متر)
 • فاصله تا روستا مج۵۲ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۵۸۹ متر)
 • فاصله تا رستوران پد ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۶۷۶ متر)
 • فاصله تا رستوران حس ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۶۸۳ متر)
 • فاصله تا دره ارغوان ...۴۵ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۲۷۰ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۹۹۵ متر)
 • فاصله تا غار مغان۵۸ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۹۹۵ متر)
 • فاصله تا روستا دهبا ...۱ ساعت و ۶ دقیقه با خودرو (۳۹ کیلومتر و ۸۷۶ متر)
 • فاصله تا روستا کنگ۶۰ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۲۸۶ متر)
 • فاصله تا روستا اندر ...۵۷ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۹۴۲ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۵۷ دقیقه با خودرو (۴۶ کیلومتر و ۴۴۱ متر)
 • فاصله تا روستا کاهو ...۵۸ دقیقه با خودرو (۵۳ کیلومتر و ۲۹۴ متر)
 • فاصله تا روستا گلمک ...۱ ساعت و ۷ دقیقه با خودرو (۵۹ کیلومتر و ۷۲۶ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۶ دقیقه با خودرو (۶۶ کیلومتر و ۶۳۰ متر)
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۲ ساعت و ۶ دقیقه با خودرو (۸۰ کیلومتر و ۳۴ متر)
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۴ دقیقه با خودرو (۱۲۹ کیلومتر و ۵۹۱ متر)
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵۰ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۲۹ دقیقه با خودرو (۱۵۲ کیلومتر و ۴۰۴ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۴ دقیقه با خودرو (۱۵۲ کیلومتر و ۷۵۲ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه هتل
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه هتل
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر ۳ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان ۳ تا ۵ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردنامشخص
قوانین صیغه‌نامهنامشخص
درباره هتل پردیس مشهد

هتل پردیس مشهد یکی از هتل‌های باسابقه مشهد است که با سه ده فعالیت در صنعت هتلداری، میزبانی عالی برای مسافران تورهای مشهد است. آخرین بازسازی این هتل سه ستاره در سال 1394 انجام شده است و امروزه هتل پردیس مشهد با کیفیت خوب و امکانات مناسب آماده پذیرایی از مهمانان گرامی است.

 

امکانات هتل پردیس مشهد

هتل پردیس مشهد از مهمانان خود در ساختمانی 9 طبقه و با 153 باب اتاق پذیرایی می‌کند. اتاق‌های هتل پردیس مشهد با ظرفیت‌های یک تخته، دو تخته، سه تخته و یا سوئیت‌های 2 الی 6 نفرِ از سایت یوتراوز قابل رزرو هستند. هتل پردیس مشهد امکانات رفاهی خوبی را برای اقامتی آسوده در اختیار مهمانان خود قرار داده است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به خدمات خانه‌داری، سرویس ایرانی و فرنگی در لابی، روم سرویس 24 ساعته، فروشگاه، دستگاه واکس کفش، تاکسی سرویس، خدمات گردشگری، کافی‌شاپ، پارکینگ رایگان با ظرفیت 150 خودرو اشاره کرد.

 

آدرس و شماره تماس هتل پردیس مشهد

هتل پردیس مشهد در خیابان امام خمینی و در فاصله حدود 2 کیلومتری تا حرم امام رضا (ع) قرار گرفته است. زائران گرامی که قصد تشرف به بارگاه ملکوتی رضوی را دارند می‌توانند با ماشین خود را در کمتر از 10 دقیقه به حرم مطهر رضوی برسانند. هتل پردیس مشهد دسترسی خوبی به بازار جنت و بازار مدرس دارد و جاذبه‌های گردشگری زیادی در اطراف حرم امام رضا (ع) وجود دارد که با یک گشت نیم‌روزه می‌توان آن‌ها بازدید نمود.

برای تماس با هتل پردیس مشهد می‌توانید با همکاران ما در شرکت یوتراوز به شماره 1548 در ارتباط باشید.

 

رزرو هتل پردیس مشهد

راحت‌ترین روش برای رزرو هتل پردیس مشهد، استفاده از سایت یوتراوز است تا ضمن اطمینان از بهترین قیمت بتوانید واچر هتل خود را به صورت آنلاین تحویل بگیرید.