آدرس هتل :مشهد، شاندیز
نکات مهم هتل پدیده شاندیز مشهد
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
امکانات هتل پدیده شاندیز مشهد
موقعیت مکانی هتل پدیده شاندیز مشهد
 • فاصله تا مجتمع توری ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۴۹ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۶۵ متر)
 • فاصله تا رستوران هن ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۰ متر)
 • فاصله تا رستوران پد ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۵۹ متر)
 • فاصله تا رستوران حس ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۶۷ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۷۹ متر)
 • فاصله تا موزه مردم ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۵۷ متر)
 • فاصله تا پیست موتور ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۵۸ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۳۵ متر)
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۳۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۱۴ متر)
 • فاصله تا روستا کاهو ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۵۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۲۹ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۲۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۳۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۶۹ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۷۲۴ متر)
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۴ متر)
 • فاصله تا کوهستان پا ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۴۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۱۸۶ متر)
 • فاصله تا خیابان گلس ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۸۱ متر)
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۶۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۶۲ متر)
 • فاصله تا روستا کنگ۳۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۶۶۰ متر)
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۶۷۵ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۸۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
 • فاصله تا امام زاده ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۲۲۰ متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۲۴۰ متر)
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۳۰۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۷۰۹ متر)
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۲۵۷ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۳۳۰ متر)
 • فاصله تا بلوار آب و ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۳۶۱ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۲۶ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۳۶۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۵۹۵ متر)
 • فاصله تا پارک مینیا ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۶۶۶ متر)
 • فاصله تا روستا گلمک ...۴۵ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۶۷۲ متر)
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۸۱۸ متر)
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۸۴۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۸۵۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۲۳۵ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۴۹۹ متر)
 • فاصله تا بلوار مجید ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۵۱۸ متر)
 • فاصله تا بوستان نیا ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۵۷۱ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۸۲۰ متر)
 • فاصله تا بزرگراه می ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۸۲۴ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۸۶۶ متر)
 • فاصله تا بوستان ایز ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۷۵ متر)
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۱۱۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۲۰۱ متر)
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۲۵۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۳۶۶ متر)
 • فاصله تا برج باران۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۳۷۸ متر)
 • فاصله تا رستوران کل ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۵۱۲ متر)
 • فاصله تا سینما پیرو ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۵۱۶ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۵۲۷ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۵۴۵ متر)
 • فاصله تا رستوران در ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۶۳۸ متر)
 • فاصله تا باغ رستورا ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۶۸۷ متر)
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۶۸۸ متر)
 • فاصله تا میدان کوثر ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۷۴۵ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۹۳۵ متر)
 • فاصله تا بلوار فکور ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۴۲ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۳۸۳ متر)
 • فاصله تا پارک خانوا ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۴۹۶ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۵۷۶ متر)
 • فاصله تا بلوار اندی ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۶۱۴ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۶۴۸ متر)
 • فاصله تا بلوار نماز ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۸۱۷ متر)
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۹۵۵ متر)
 • فاصله تا هارونیه۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۱۸۰ متر)
 • فاصله تا رستوران سر ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۳۲۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۴۹۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۵۵۳ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۵۸۸ متر)
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۶۶۴ متر)
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۸۲۱ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۸۶۴ متر)
 • فاصله تا بلوار استا ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۸۶۴ متر)
 • فاصله تا بلوار ملک ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۱۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۲۱ متر)
 • فاصله تا پارک تفریح ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۵۱ متر)
 • فاصله تا بام مشهد۳۳ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۵۶ متر)
 • فاصله تا قاسم آباد ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۱۳۵ متر)
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۱۴۳ متر)
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۱۹۵ متر)
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۲۲۶ متر)
 • فاصله تا سینما سیمر ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۲۴۴ متر)
 • فاصله تا پارک ملت۳۲ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۲۶۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۳۳۸ متر)
 • فاصله تا بوستان نیل ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۳۸۲ متر)
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۵۵۵ متر)
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۵۷۰ متر)
 • فاصله تا رستوران تش ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۶۵۱ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۶۷۵ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۷۰۷ متر)
 • فاصله تا موزه توس۳۶ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۷۰۷ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۷۰۷ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۷۲۷ متر)
 • فاصله تا میدان استق ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۸۴۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۹۱۶ متر)
 • فاصله تا میدان قائم ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۲۷۶ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۳۴۸ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۴۴۹ متر)
 • فاصله تا رستوران پس ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۵۱۰ متر)
 • فاصله تا خیابان رضا ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۶۲۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۶۷۲ متر)
 • فاصله تا میدان جانب ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۷۵۵ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۸۷۳ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۹۳۵ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۹۶۹ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۱۵۸ متر)
 • فاصله تا رستوران قص ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۲۴۵ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۳۲۳ متر)
 • فاصله تا میدان احمد ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۳۴۵ متر)
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۳۵۱ متر)
 • فاصله تا خیابان راه ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۳۸۹ متر)
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۴۴۰ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۵۲۳ متر)
 • فاصله تا رستوران فی ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۵۴۴ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۵۴۴ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۵۹۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۶۲۷ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۷۸۱ متر)
 • فاصله تا بلوار احمد ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۸۱۲ متر)
 • فاصله تا رستوران سد ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۹۷۴ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۳۵ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۲۶ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۳۴ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۴۸ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۳۶ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۱۷۸ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۳۶ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۱۸۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۵ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۱۹۲ متر)
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۳۵ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۲۴۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۵ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۲۶۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۴ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۲۸۷ متر)
 • فاصله تا پردیس قائم ...۳۵ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۳۴۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۶ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۳۴۶ متر)
 • فاصله تا هنرستان صن ...۳۵ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۴۳۴ متر)
 • فاصله تا خیابان کوه ...۳۵ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۴۷۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۶ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۵۹۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۶ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۶۰۵ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۳۵ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۶۲۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۵ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۶۶۸ متر)
 • فاصله تا میدان شریع ...۳۵ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۶۷۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۶ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۷۲۶ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۳۵ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۷۵۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۶ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۷۸۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۶ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۸۱۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۶ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۹۰۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۳۴ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۹۲۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۳۴ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۹۳۲ متر)
 • فاصله تا خیابان آبک ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۹۸۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۷۳ متر)
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۳۶ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۱۷۷ متر)
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۲۳۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۶ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۲۷۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۴۴۴ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۴۴۸ متر)
 • فاصله تا بیماررستان ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۴۵۴ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۴۷۸ متر)
 • فاصله تا سینما هویز ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۷۳۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۷۹۲ متر)
 • فاصله تا میدان ابوط ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۸۵۱ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۸۶۹ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۳۸ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۸۹۱ متر)
 • فاصله تا رستوران مع ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۸۹۵ متر)
 • فاصله تا خانه ملک۳۸ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۱۶۰ متر)
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۱۸۲ متر)
 • فاصله تا روستا نغند ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۱۸۷ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۲۰۷ متر)
 • فاصله تا بازار جنت۳۸ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۲۶۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۳۰۷ متر)
 • فاصله تا پارک پردیس ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۳۳۸ متر)
 • فاصله تا گورستان ار ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۳۵۱ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۴۰۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۴۳۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۴۷۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۵۲۳ متر)
 • فاصله تا میدان توحی ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۶۶۶ متر)
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۶۷۶ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۷۹۵ متر)
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۷۹۷ متر)
 • فاصله تا بوستان حجا ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۸۴۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۸۷۵ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۹۰۱ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۹۲۱ متر)
 • فاصله تا گنبد سبز۴۰ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۹۴۶ متر)
 • فاصله تا پارک باغ م ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۹۵۱ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۹۵۹ متر)
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۴۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۶۰ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۱۱۷ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۱۳۰ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۱۴۴ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۱۸۳ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۲۳۳ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۲۷۸ متر)
 • فاصله تا چهارراه شه ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۷۲۹ متر)
 • فاصله تا خیابان شیر ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۷۸۳ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۸۷۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۹۱۹ متر)
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۹۲۳ متر)
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۴ متر)
 • فاصله تا بازار مرکز ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۹۴ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۱۱۱ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۱۴۵ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۲۹۳ متر)
 • فاصله تا پارک میرزا ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۵۹ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۶۷ متر)
 • فاصله تا بوستان میر ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴۱۳ متر)
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴۲۸ متر)
 • فاصله تا میدان شهدا ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۵۰۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۵۱۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۵۷۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۶۲۲ متر)
 • فاصله تا باغ خونی۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
 • فاصله تا بازار رضا۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۶۳۷ متر)
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۶۵۲ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۷۴۲ متر)
 • فاصله تا دره ارغوان ...۴۳ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۸۰۸ متر)
 • فاصله تا رستوران رض ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۸۳۵ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۸۷۷ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۸۹۴ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۸۹۹ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۹۱۴ متر)
 • فاصله تا خیابان هفد ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۹۴۱ متر)
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۹۴۵ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۹۶۸ متر)
 • فاصله تا موزه آستان ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۹۹۵ متر)
 • فاصله تا موزه ظروف۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۹۹۸ متر)
 • فاصله تا خیابان عنص ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۹۹۹ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۴ متر)
 • فاصله تا موزه مدال۴۱ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۴ متر)
 • فاصله تا موزه فرش۴۱ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۴ متر)
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۴ متر)
 • فاصله تا موزه نجوم ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۴ متر)
 • فاصله تا موزه قرآن ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۴ متر)
 • فاصله تا موزه هنرها ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۴ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۵۲ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۶۲ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۲۱۷ متر)
 • فاصله تا مقبره پیر ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۳۹۹ متر)
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۴۴۳ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۴۶۷ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۵۱۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۵۲۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۵۲۵ متر)
 • فاصله تا کتابخانه م ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۶۲۶ متر)
 • فاصله تا خیابان نوا ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۶۷۱ متر)
 • فاصله تا گنبد خشتی۴۲ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۷۷۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۸۵۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴۳ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۹۸۳ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴۳ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۹۹۲ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۴۳ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۳۰۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۳ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۳۶۲ متر)
 • فاصله تا بلوار امیر ...۴۴ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۶۲۶ متر)
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۴۴ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۸۳۰ متر)
 • فاصله تا بوستان وحد ...۴۵ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۸۹۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴۴ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۸۹۳ متر)
 • فاصله تا پارک وحدت۴۴ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۱۰۴ متر)
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۴۴ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۱۲۸ متر)
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۴۴ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۵۰۳ متر)
 • فاصله تا بوستان باب ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۶۵۶ متر)
 • فاصله تا پارک باباق ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۷۴۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴۵ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۷۷۲ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۴۵ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۹۰۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴۵ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۹۲۶ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۴۴ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۹۳۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۴ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۹۸۴ متر)
 • فاصله تا بوستان امت ...۴۶ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۳۵ متر)
 • فاصله تا بازار فردو ...۴۶ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۷۱۲ متر)
 • فاصله تا روستا دهبا ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۳۹ کیلومتر و ۴۱۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۴ دقیقه با خودرو (۳۹ کیلومتر و ۷۳۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۴ دقیقه با خودرو (۳۹ کیلومتر و ۹۴۲ متر)
 • فاصله تا بوستان بسی ...۴۴ دقیقه با خودرو (۴۰ کیلومتر و ۳۱۲ متر)
 • فاصله تا پارک ریحان ...۴۴ دقیقه با خودرو (۴۰ کیلومتر و ۳۷۲ متر)
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۴۴ دقیقه با خودرو (۴۰ کیلومتر و ۳۸۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴۵ دقیقه با خودرو (۴۰ کیلومتر و ۵۶۹ متر)
 • فاصله تا خیابان طبر ...۴۵ دقیقه با خودرو (۴۰ کیلومتر و ۶۲۹ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۴۴ دقیقه با خودرو (۴۰ کیلومتر و ۹۶۹ متر)
 • فاصله تا کمپ غدیر۴۵ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۱۰۴ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۴۶ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۱۵۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴۴ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۳۱۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۸ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۱۲۶ متر)
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۱ ساعت و ۴۴ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۹۸۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴۸ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۴۰۳ متر)
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۵۵ دقیقه با خودرو (۴۴ کیلومتر و ۴۳۴ متر)
 • فاصله تا رباط طرق۵۰ دقیقه با خودرو (۴۶ کیلومتر و ۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۴۸ دقیقه با خودرو (۴۶ کیلومتر و ۹۳۰ متر)
 • فاصله تا روستا تاری ...۴۶ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۳۷۲ متر)
 • فاصله تا روستا اندر ...۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۴۶۳ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۵۰ دقیقه با خودرو (۵۱ کیلومتر و ۶۷ متر)
 • فاصله تا سد طرق۶۰ دقیقه با خودرو (۵۳ کیلومتر و ۱۵۵ متر)
 • فاصله تا بهشت رضا۵۳ دقیقه با خودرو (۵۳ کیلومتر و ۲۷۷ متر)
 • فاصله تا روستا مج۱ ساعت و ۲۳ دقیقه با خودرو (۶۴ کیلومتر و ۱۹۲ متر)
 • فاصله تا غار مغان۱ ساعت و ۲۹ دقیقه با خودرو (۶۷ کیلومتر و ۵۹۸ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۳۷ دقیقه با خودرو (۹۷ کیلومتر و ۶۰۶ متر)
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۴۷ دقیقه با خودرو (۱۵۱ کیلومتر و ۸۶۷ متر)
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۴۰ دقیقه با خودرو (۱۷۲ کیلومتر و ۶۴۱ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۴۲ دقیقه با خودرو (۱۷۴ کیلومتر و ۶۸۰ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۴۷ دقیقه با خودرو (۱۷۵ کیلومتر و ۲۸ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیرعرب زبان)نا مشخص
نرخ میهمان خارجی (عرب زبان)نا مشخص
بازه سنی اقامت رایگان کودکاننا مشخص
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهانا مشخص
پذیرش خانم مجردنا مشخص
قوانین صیغه‌نامهنا مشخص