آدرس هتل :اتوبان تهران، کرج، ورودی غربی، مجموعه ورزشی آزادی
نکات مهم هتل المپیک تهران
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
امکانات هتل المپیک تهران
موقعیت مکانی هتل المپیک تهران
 • فاصله تا رستوران آن ...۴۰ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۱۲۲ متر)
 • فاصله تا رستوران سن ...۴۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۱۳۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۰ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۱۸۵ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۴۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۱۹۳ متر)
 • فاصله تا سفارت بوسن ...۴۳ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۳۰۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۳ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۵۱۵ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۴۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۶۳۳ متر)
 • فاصله تا بوستان فدک ...۴۴ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۶۹۹ متر)
 • فاصله تا پیتزا نخل۵۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۷۹۹ متر)
 • فاصله تا کافی شاپ ک ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۸۱۶ متر)
 • فاصله تا پیتزا پارک ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۸۶۹ متر)
 • فاصله تا رستوران شه ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۸۸۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۴ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۸۹۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۸ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۹۱۱ متر)
 • فاصله تا پیتزا پم۳۹ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۳ متر)
 • فاصله تا تجریش۴۲ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۸۲ متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۱۰۳ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۴۴ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۱۱۳ متر)
 • فاصله تا رستوران ال ...۴۴ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۱۲۹ متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۲۱۶ متر)
 • فاصله تا موزه نظامی ...۴۴ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۲۷۷ متر)
 • فاصله تا کاخ سعدآبا ...۴۴ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۲۷۷ متر)
 • فاصله تا مجموعه فره ...۴۴ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۲۷۷ متر)
 • فاصله تا موزه آبکار ...۴۴ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۲۷۷ متر)
 • فاصله تا حرم امامزا ...۴۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۲۸۹ متر)
 • فاصله تا سفارت اتری ...۴۴ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۳۷۵ متر)
 • فاصله تا ترمینال جن ...۴۰ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۴۸۸ متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۶۲۵ متر)
 • فاصله تا کاخ موزه س ...۴۶ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۷۰۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۲ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۹۶۴ متر)
 • فاصله تا قیطریه۴۲ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۷۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۰ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۱۱۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۶ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۳ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۱۸۵ متر)
 • فاصله تا بام تهران۵۹ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۱۸۸ متر)
 • فاصله تا نارمک۴۶ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
 • فاصله تا دربند۴۷ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۴۰۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۶ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۴۴۹ متر)
 • فاصله تا رستوران فر ...۴۶ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۴۸۸ متر)
 • فاصله تا آبشار دوقل ...۴۸ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۷۴۱ متر)
 • فاصله تا سورتمه تهر ...۴۸ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۷۷۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۱ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۱۴۵ متر)
 • فاصله تا خیابان شهی ...۴۴ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۶۰۸ متر)
 • فاصله تا خیابان لوا ...۴۴ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۷۶۷ متر)
 • فاصله تا پارک بازیا ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۸۳۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۸۵۳ متر)
 • فاصله تا خیابان دما ...۱ ساعت و ۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۹۳۴ متر)
 • فاصله تا بزرگرا ه ط ...۴۳ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۲۴۶ متر)
 • فاصله تا پارک لویزا ...۴۴ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۲۴۷ متر)
 • فاصله تا کتابخانه ا ...۴۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۵۱۴ متر)
 • فاصله تا کاخ موزه ن ...۴۷ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۵۵۳ متر)
 • فاصله تا یافت آباد۳۵ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۵۷۴ متر)
 • فاصله تا آبشار سنگا ...۱ ساعت و ۳۱ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۵۸۵ متر)
 • فاصله تا سفارت چین۴۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۷۹۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۸۳۸ متر)
 • فاصله تا خیابان کیخ ...۵۰ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۸۵۱ متر)
 • فاصله تا آبشار چال ...۴۸ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۴۵۷ متر)
 • فاصله تا ترمینال شر ...۵۲ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۸۷۵ متر)
 • فاصله تا کوه دارآبا ...۴۸ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۹۹۳ متر)
 • فاصله تا موزه حیات ...۴۸ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۹۹۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴۶ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۲۴۱ متر)
 • فاصله تا بوستان جمش ...۵۰ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۳۷۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۵۶۸ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱ ساعت و ۶ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۷۸۱ متر)
 • فاصله تا بام محک۴۸ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۸۷۲ متر)
 • فاصله تا چشمه درازل ...۵۱ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۸۳ متر)
 • فاصله تا آبشار کبوت ...۵۱ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۸۳ متر)
 • فاصله تا بهشت زهرا۴۵ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۶۶۷ متر)
 • فاصله تا چشمه علی۴۰ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۸۳۸ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شا ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۸۶۳ متر)
 • فاصله تا دژ رشکان۴۱ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۴۲۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۴۲۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۱ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۵۰۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۳ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۷۹۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۲۵۸ متر)
 • فاصله تا ارتفاعات ش ...۵۳ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۲۷۵ متر)
 • فاصله تا خیابان جمه ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۸۸۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۱۰ متر)
 • فاصله تا افسریه۴۲ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۹۹۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۵ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۲۰۱ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۵۲ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۷۹۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۷ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۹۵۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۳۶۲ متر)
 • فاصله تا تله کابین ...۱ ساعت و ۳۶ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۴۱۹ متر)
 • فاصله تا خیابان مفت ...۴۷ دقیقه با خودرو (۳۹ کیلومتر و ۱۱۸ متر)
 • فاصله تا تپه میل۵۵ دقیقه با خودرو (۴۶ کیلومتر و ۳۳۷ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۵۸ دقیقه با خودرو (۵۸ کیلومتر و ۵۶ متر)
 • فاصله تا قله توچال۱ ساعت و ۲۱ دقیقه با خودرو (۶۰ کیلومتر و ۱۳۹ متر)
 • فاصله تا دریاچه سد ...۱ ساعت و ۲۰ دقیقه با خودرو (۶۱ کیلومتر و ۱۱۵ متر)
 • فاصله تا کاظم آباد۱ ساعت و ۱۸ دقیقه با خودرو (۶۶ کیلومتر و ۹۶۲ متر)
 • فاصله تا منطقه حفاظ ...۱ ساعت و ۳۱ دقیقه با خودرو (۶۷ کیلومتر و ۳۳۰ متر)
 • فاصله تا قله دماوند ...۲ ساعت و ۵۶ دقیقه با خودرو (۱۲۵ کیلومتر و ۳۷۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شی ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۸۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۴۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۱۶ متر)
 • فاصله تا بزرگراه لش ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۱۱ متر)
 • فاصله تا موزه ماشین ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۰۷ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ه ...۱۸ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۸۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۲۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۰۷ متر)
 • فاصله تا بزرگراه فت ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۲ متر)
 • فاصله تا پارک چیتگر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۷۶ متر)
 • فاصله تا سافاری پار ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۷۷ متر)
 • فاصله تا هرم هیجان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۳۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۲۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۲۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۶۸ متر)
 • فاصله تا دریاچه مصن ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۱۵ متر)
 • فاصله تا ترمینال غر ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۲۱ متر)
 • فاصله تا باغ ملی گی ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۷۹ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۱۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۸۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۸۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۱۴ متر)
 • فاصله تا پارک ارم۲۵ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۳۷ متر)
 • فاصله تا خیابان ستا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۴۷ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۰۵ متر)
 • فاصله تا خیابان فرد ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۹۱ متر)
 • فاصله تا رستوران مر ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۶۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۰۷ متر)
 • فاصله تا بزرگراه یا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۳۲ متر)
 • فاصله تا رستوران شب ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۵۸ متر)
 • فاصله تا رستوران وا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۴ متر)
 • فاصله تا خیابان جیح ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۱۰ متر)
 • فاصله تا بلوار مرزد ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۷۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۶۹ متر)
 • فاصله تا بوستان نهج ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۸۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۶۶ متر)
 • فاصله تا کلیسای حضر ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۱۷ متر)
 • فاصله تا سینما جی۲۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۱۵ متر)
 • فاصله تا خیابان کار ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۸۵ متر)
 • فاصله تا موزه فرش ا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۱۲ متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۶۱ متر)
 • فاصله تا خیابان دکت ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۲۹ متر)
 • فاصله تا موزه تنوع ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۰۵ متر)
 • فاصله تا سفارت پاکس ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۲۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۷۵ متر)
 • فاصله تا عمارت دارا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۱۵ متر)
 • فاصله تا خیابان انق ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۵۸ متر)
 • فاصله تا میدان انقل ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۷۹ متر)
 • فاصله تا پار ک وی۲۵ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۰۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۸۷ متر)
 • فاصله تا سفارت اردن ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۵۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۴۷ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۷۴ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۸۸ متر)
 • فاصله تا بلوار کشاو ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۲۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۲۵ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۳۷ متر)
 • فاصله تا پارک دلفین ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۰۲ متر)
 • فاصله تا رستوران گر ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۰۴ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آی ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۷۴ متر)
 • فاصله تا پارک دانشج ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۸۹ متر)
 • فاصله تا برج میلاد۲۹ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۱۱ متر)
 • فاصله تا فرودگاه مه ...۳۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۱۲ متر)
 • فاصله تا سینما عصر ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۵۵ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۵۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۷۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۷ متر)
 • فاصله تا میدان ولیع ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۳۲۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۳۶۸ متر)
 • فاصله تا رستوران آن ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۱۸ متر)
 • فاصله تا رستوران بو ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۴۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۷۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۵۹۹ متر)
 • فاصله تا حمام نواب ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۶۰۵ متر)
 • فاصله تا خیابان ملا ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۶۱۵ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۶۸۳ متر)
 • فاصله تا شهرک غرب۲۹ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۷۳۶ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۷۵۲ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۷۷۶ متر)
 • فاصله تا سفارت اوگا ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۳۴ متر)
 • فاصله تا کلیسا کانس ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۳۵ متر)
 • فاصله تا سفارت روسی ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۹۴ متر)
 • فاصله تا پارک پلیس۲۹ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۹۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۹۱۵ متر)
 • فاصله تا سینما اریک ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۹۶۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۹۸۱ متر)
 • فاصله تا سینما استق ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۹۹۹ متر)
 • فاصله تا پل حافظ۳۱ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۰ متر)
 • فاصله تا نایب ساعی۲۹ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۰ متر)
 • فاصله تا سفارت عراق ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۷۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۴ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۱۴۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۱۶۷ متر)
 • فاصله تا سینما آزاد ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۱۶۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۱۸۶ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۳۱ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۱۹۰ متر)
 • فاصله تا رستوران نا ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۲۴۲ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۲۹۰ متر)
 • فاصله تا پیتزا پاشا ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۵۳ متر)
 • فاصله تا خیابان مطه ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۷۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۴۷۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۴۶ متر)
 • فاصله تا خیابان گان ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
 • فاصله تا خیابان است ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۶۸ متر)
 • فاصله تا خیابان حاف ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۹۵ متر)
 • فاصله تا کلیسای سرک ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۶۶۶ متر)
 • فاصله تا رستوران ما ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۶۷۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۶۸۱ متر)
 • فاصله تا رستوران بی ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۷۰۵ متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۱۹ متر)
 • فاصله تا موزه آبگین ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۳۲ متر)
 • فاصله تا میدان هفت ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۵۹ متر)
 • فاصله تا سفارت انگل ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۷۰ متر)
 • فاصله تا فرحزاد۳۱ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۹۱ متر)
 • فاصله تا خیابان کری ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۲۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۴۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۷ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۴۹ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۷۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۸۶ متر)
 • فاصله تا میدان حسن ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳ متر)
 • فاصله تا مجموعه قزا ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۱۲ متر)
 • فاصله تا خیابان ایر ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۱۷ متر)
 • فاصله تا میدان آژان ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۴۴ متر)
 • فاصله تا مرکز چشم پ ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۴۴ متر)
 • فاصله تا میدان ونک۳۰ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۴۸ متر)
 • فاصله تا سفارت افغا ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۵ متر)
 • فاصله تا مصلی۲۹ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۸ متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۱۰۷ متر)
 • فاصله تا خیابان سپه ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۱۱۹ متر)
 • فاصله تا باغ خزندگا ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۱۲۰ متر)
 • فاصله تا دروازه دول ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۷۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه کو ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۵۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۵۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۴۶۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۴۷۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۴۸۹ متر)
 • فاصله تا سفارت آلما ...۳۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۶۸۵ متر)
 • فاصله تا پارک ژوراس ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۶۸۶ متر)
 • فاصله تا موزه عبرت۳۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۶۹۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۶۹۴ متر)
 • فاصله تا سعادت آباد ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۷۲۰ متر)
 • فاصله تا بزرگراه چم ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۷۵۸ متر)
 • فاصله تا موزه جواهر ...۳۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۱۸ متر)
 • فاصله تا خیابان سهر ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۲۴ متر)
 • فاصله تا موزه پول۳۱ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۳۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۳۲ متر)
 • فاصله تا موزه پست و ...۳۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۵۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۵۹ متر)
 • فاصله تا بوستان باغ ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۶۴ متر)
 • فاصله تا خیابان الو ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۶۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۷۳ متر)
 • فاصله تا موزه استاد ...۳۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۸۷ متر)
 • فاصله تا بوستان طال ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۲۲ متر)
 • فاصله تا کتابخانه و ...۳۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۲۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۷۸ متر)
 • فاصله تا خیابان وحد ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۵۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۶۹ متر)
 • فاصله تا اتوبان تهر ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۸۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۱۰۷ متر)
 • فاصله تا بهارستان۳۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۱۲۰ متر)
 • فاصله تا خیابان لال ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۱۲۳ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۱۶۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۱۳ متر)
 • فاصله تا ساختمان صل ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۲۱ متر)
 • فاصله تا بزرگراه حق ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۳۷ متر)
 • فاصله تا خیابان شهی ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۴۵ متر)
 • فاصله تا رستوران ال ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۳۰۳ متر)
 • فاصله تا البرز۳۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۳۰۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۳۴۷ متر)
 • فاصله تا خیابان آیت ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۳۹۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۴۲۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۴۶۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۴۸۲ متر)
 • فاصله تا خیابان فره ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۴۸۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۵۲۶ متر)
 • فاصله تا خیابان خرم ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۵۴۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۵۸۱ متر)
 • فاصله تا موزه علم و ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۶۰۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۶۱۴ متر)
 • فاصله تا مجلس شورای ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۶۳۷ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۶۸۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۶۹۱ متر)
 • فاصله تا بلوار آفری ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۷۳۵ متر)
 • فاصله تا خیابان امی ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۷۴۶ متر)
 • فاصله تا خیابان ولی ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۷۶۸ متر)
 • فاصله تا بوستان آب ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۷۹۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۸۵۸ متر)
 • فاصله تا گنبد مینا۳۳ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۸۷۱ متر)
 • فاصله تا رستوران طر ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۲۸ متر)
 • فاصله تا پل طبیعت۳۳ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۳۲ متر)
 • فاصله تا رستوران اس ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۴۹ متر)
 • فاصله تا سینما ایرا ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۵۱ متر)
 • فاصله تا خیابان باب ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۹۱ متر)
 • فاصله تا سفارت سوری ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۱۵۷ متر)
 • فاصله تا سینما ملت۳۳ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۱۹۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۱۹۶ متر)
 • فاصله تا خلوت کریم ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۲۲۰ متر)
 • فاصله تا رستوران بر ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۲۶۶ متر)
 • فاصله تا بزرگراه نو ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۲۷۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۲۹۱ متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۳۲۴ متر)
 • فاصله تا سفارت امار ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۳۴۲ متر)
 • فاصله تا رستوران کا ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۳۵۳ متر)
 • فاصله تا بازار بزرگ ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۳۵۷ متر)
 • فاصله تا عباس آباد۳۵ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۳۷۳ متر)
 • فاصله تا رستوران شا ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۳۷۶ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۴۱۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۴۹۱ متر)
 • فاصله تا کاخ گلستان ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۵۰۳ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۵۴۰ متر)
 • فاصله تا خیابان خیا ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۶۶۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۶۹۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۶۹۷ متر)
 • فاصله تا مسجد جامع۴۳ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۷۳۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۸۲۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۱۷۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۱۹۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۳ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۲۴۱ متر)
 • فاصله تا سفارت ژاپن ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۳۸۰ متر)
 • فاصله تا میدان راه ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۳۹۸ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۴۰۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۴۱۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۲ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۴۲۰ متر)
 • فاصله تا بلوار میرد ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۵۳۹ متر)
 • فاصله تا شاطر عباس۳۷ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۶۰۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۶۱۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۸۴۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۰ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۹۱۷ متر)
 • فاصله تا حسینیه ارش ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۶۳ متر)
 • فاصله تا نظام آباد۴۱ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۲۵۹ متر)
 • فاصله تا بوستان زیب ...۴۲ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۴۷۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۵۰۹ متر)
 • فاصله تا مسجد قبا۳۸ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۵۲۸ متر)
 • فاصله تا درکه۳۸ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۵۷۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۵۷۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۴ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۵۷۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۶۱۴ متر)
 • فاصله تا موزه امام ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۶۴۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۴۳ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۶۴۵ متر)
 • فاصله تا خیابان فیا ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۷۱۴ متر)
 • فاصله تا خیابان فرش ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۷۱۶ متر)
 • فاصله تا خانه موزه ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۷۳۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۷۵۵ متر)
 • فاصله تا خیابان ولن ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۸۷۹ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۹۰۹ متر)
 • فاصله تا دامنه اروا ...۴۳ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۲۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۴۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۶۳ متر)
 • فاصله تا روستای ورد ...۴۳ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۶۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۲ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۱۶۱ متر)
 • فاصله تا باغ فردوس۴۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۱۸۴ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۴۳ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۲۹۷ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۳۹۲ متر)
 • فاصله تا باغ موزه ه ...۴۱ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۴۳۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۴۳ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۴۵۳ متر)
 • فاصله تا موزه دکتر ...۴۱ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۴۶۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۵ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۵۱۹ متر)
 • فاصله تا سفارت برزی ...۴۱ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۵۲۷ متر)
 • فاصله تا رستوران با ...۴۱ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۵۴۳ متر)
 • فاصله تا رصد خانه ز ...۴۱ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۵۹۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۶۰۲ متر)
 • فاصله تا موزه سینما ...۴۲ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۶۶۲ متر)
 • فاصله تا رستوران شب ...۴۱ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۸۴۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۸۶۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۸۷۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۹۳۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۱ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۹۸۸ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 4 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل المپیک تهران

هتل المپیک تهران یکی از معروف‌ترین هتل‌های تهران است که در سال 1380 افتتاح شده و بعد از گذشت نزدیک به 22سال، هنوز هم یکی از محبوب‌ترین هتل‌ها درمیان گردشگرانی‌ست که شهر تهران را به‌عنوان مقصد سفرشان انتخاب کرده‌اند. البته خوب است بدانید که این هتل در سال 1394 با هدف ایمن‌سازی و ارتقاء خدمات پذیرایی از مهمان، مورد بازسازی قرارگرفته و امروز به‌عنوان یکی از یهترین هتل‌های چهار‌ستاره تهران شناخته می‌شود.

هتل المپیک تهران در 2 طبقه ساخته‌شده و 100 واحد اقامتی دارد که هرکدام از آن‌ها با امکانات و خدمات مختلفی تجهیز شده‌اند و می‌توانند اقامتی راحت و به‌یادماندنی را برای شما به ارمغان بیاورند.

در ادامه مطالب این صفحه قرار است، اطلاعات بیشتری درباره این هتل قدیمی و محبوب تهران را با شما درمیان بگذاریم. پس اگر قصد اقامت در این هتل را دارید، تا انتهای این صفحه همراه ما باشید.

شماره تلفن هتل المپیک تهران

شاید شما هم از آن‌دسته افرادی باشید که ترجیح می‌دهند هتل محل اقامتشان را به‌صورت تلفنی رزرو کنند تا بتوانند سوال‌های خودشان درباره این هتل را هم بپرسند و بعد با خیال راحت برای رزرو هتل موردنظرشان تصمیم بگیرند. اما ما راه‌حل بهتری برایتان داریم.

اگر می‌خواهید هتل المپیک تهران را به‌صورت تلفنی رزرو کنید یا اطلاعات بیشتری درباره آن به‌دست بیاورید، می‌توانید همین الان تلفن‌تان را بردارید و با شماره 1548 تماس بگیرید تا همکاران ما در واحد پشتیبانی هتل یوتراوز، با نهایت دقت و حوصله به سوالات شما پاسخ بدهند.

 همچنین، یوتراوز امکان رزرو تلفنی را هم برای شما فراهم‌کرده و شما می‌توانید بعد از دریافت پاسخ سوال‌هایتان، در همان تماس اولیه، اتاق موردنظرتان را هم انتخاب کرده و نسبت به رزرو تلفنی اتاق‌های هتل المپیک تهران، اقدام کنید.

قیمت هتل المپیک تهران

هتل المپیک، یکی از هتل‌های چهار‌ستاره تهران محسوب می‌شود که امکانات و خدمات رفاهی زیادی را در اختیار مهمانانش قرار می‌دهد. با توجه به این موضوع می‌توانیم بگوییم که با اقامت در این هتل، هیچ نگرانی از بابت امکانات و خدمات رفاهی نخواهید داشت؛ تا روزهای حضورتان در این هتل را به راحت‌ترین شکل ممکن بگذرانید و اقامتی آرام و راحت را تجربه کنید.

البته قیمت یک شب اقامت در هرکدام از اتاق‌های این هتل، بسته به نوع اتاق، ظرفیت اتاق و امکانات و خدماتی که در اختیارتان قرار می‌گیرد متفاوت است و شما می‌توانید با درنظرگرفتن شرایط سفر خودتان، یکی از این اتاق‌ها را برای اقامت در یکی از بهترین هتل‌های تهران انتخاب کنید.

در همین صفحه از سایت گردشگری یوتراوز می‌توانید قیمت و امکانات هرکدام از اتاق‌های این هتل را ببینید.

آدرس هتل المپیک تهران

هتل المپیک یکی از بهترین هتل‌های تهران از لحاظ موقعیت مکانی‌ست. این هتل در اتوبان تهران- کرج، ورودی غربی و داخل مجموعه ورزشی آزادی قرارگرفته است. بنابراین، می‌توانید بدون نگرانی از ترافیک و شلوغی‌های تهران، خودتان را به این هتل برسانید و از آرامش آن لذت ببرید.

این موقعیت قرارگیری مطلوب، امکان دسترسی آسان به مترو، اتوبوس و بسیاری از مراکز مهم شهری تهران را هم برای شما به ارمغان می‌آورد.

علاوه‌براین، با اقامت در این هتل، فقط 15 دقیقه تا فرودگاه مهرآباد تهران فاصله دارید و می‌توانید به آسانی مسیر هتل تا فرودگاه را طی کنید. همچنین اگر هتل المپیک را برای اقامت در تهران انتخاب کنید، فاصله شما تا راه‌آهن تهران، 40 دقیقه و تا پایانه مسافربری غرب تهران فقط 15 دقیقه رانندگی، تخمین زده می‌شود.

رزرو هتل المپیک تهران

برای رزرو هتل المپیک تهران از طریق یوتراوز، راه‌های مختلفی وجود دارد. اولین راه این است که تلفن را بردارید؛ با شماره 1548 تماس بگیرید و تاریخ موردنظرتان برای رزرو هتل را با همکاران ما درمیان بگذارید تا آن‌ها نسبت به رزرو هتل المپیک تهران برای شما اقدام کنند. در این روش، شما فقط با یک تماس تلفنی، هتل موردنظرتان در شهر تهران را با بهترین قیمت رزرو می‌کنید و بعد از آن می‌توانید با خیال راحت چمدان‌تان را برای رفتن به پایتخت، ببندید.

علاوه‌براین، شما می‌توانید از طریق همین صفحه، اتاق موردنظرتان در هتل المپیک تهران را انتخاب کرده و برای رزرو آن اقدام کنید. در این روش، بعد از انتخاب اتاق، به صفحه جدیدی هدایت می‌شوید که باید در آن اطلاعات خواسته‌شده را وارد کنید و بعد به مرحله بعد بروید.

در این روش بعد از این‌که تمام مراحل رزرو را طی کردید، منتظر تماس همکاران ما بمانید. در این مرحله همکاران ما با شما تماس خواهندگرفت تا اطلاعات واردشده را برای آخرین‌بار با شما چک‌کرده و نسبت به رفع مشکلات احتمالی اقدام کنند. این‌کار به شما کمک می‌کند تا در زمان ورود به هتل، با مشکلی مواجه نشوید.

یک راه دیگر هم برای رزرو هتل از یوتراوز وجود دارد. در این روش می توانید اپلیکیشن یوتراوز را روی تلفن همراهتان نصب‌کرده و از طریق اپلیکیشن، در هرکجا و هر زمانی، اتاق موردنظرتان را در هتل المپیک تهران رزرو کنید.

با رزرو هتل از یوتراوز، از مزایا و امتیازات زیادی برخوردار خواهید شد که از میان آن‌ها می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

🔸 استفاده از تخفیف‌ها و جشنواره‌های مناسبتی یوتراوز

🔹 رزرو آسان از طریق سایت، اپلیکیشن و تلفن 1548

🔸 پشتیبانی 24ساعته در تمام روزهای هفته

🔹 کنسلی و استرداد آنلاین

امکانات هتل المپیک تهران

هتل المپیک تهران، یکی از هتل‌های چهار‌ستاره این شهر است که امکانات و خدمات تنوعی را در اختیار مهمانانش می‌گذارد؛ با این‌وجود به جرئت می‌توانیم بگوییم که این هتل، چیزی کم از هتل‌های پنج‌ستاره تهران ندارد. با اقامت در این هتل، از امکانات متعددی بهره‌مند می‌شوید که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

از جمله امکانات عمومی هتل المپیک تهران می‌توانیم لابی، استخر، سونا و جکوزی، آسانسور، روزنامه، کافی‌شاپ، آرایشگاه، اتاق چمدان، اتاق سیگار، زمین ورزشی، پله اضطراری، سالن بیلیارد، دستگاه واکس کفش، کپسول آتش‌نشانی، سیستم اعلام و اطفاء حریق، پارکینگ سرپوشیده و روباز، فروشگاه، خودپرداز، کافی‌نت، نمازخانه و... را نام ببریم.

از دیگر امکانات هتل المپیک تهران، می‌توانیم به فضای سبز، سالن ورزشی، تلفن در لابی، چایخانه سنتی، شبکه پخش فیلم، اینترنت پرسرعت رایگان، سیستم تهویه مطبوع و اتاق تلفن اشاره کنیم.

هتل اطلس، یک رستوران بزرگ هم دارد که با بهترین امکانات تجهیزشده و با برخورداری از آشپزهای حرفه‌ای و استفاده از مواد اولیه تازه و سالم، طعم بی‌نظیری از غذاهای ایرانی را به شما هدیه می‌کند.

خدمات هتل المپیک تهران

علاوه‌بر امکاناتی که در هتل المپیک تهران در اختیارتان قرارمی‌گیرد، پرسنل حرفه‌ای و کارآزموده این هتل همواره تلاش می‌کنند با ارائه بهترین خدمات پذیرایی از مهمان، اقامت شیرینی را برای شما به ارمغان بیاورند. از میان این خدمات می‌توانیم به خدمات فکس و پرینت، زنگ هشدار، تاکسی سرویس، خدمات پزشکی، پذیرش 24ساعته، خدمات بیدارباش، خدمات خانه‌داری، ماساژ، خدمات باربری و خدمات خشکشویی (لاندری) اشاره کنیم.

واحدهای اقامتی هتل المپیک تهران

همان‌طور که پیش از این هم گفتیم، هتل المپیک تهران 100 اتاق دارد که در دو طبقه پراکنده‌شده‌اند و ظرفیت پذیرایی از 200 نفر مهمان را دارند. هرکدام از امکانات ویژه‌ای برخوردارند؛ اما به‌صورت کلی، اتاق‌های این هتل را می‌توانیم به چند دسته اتاق‌های دو تخته دبل، دو تخته توئین، سوئیت رویال تقسیم کنیم.

این اتاق‌ها با ظرفیت‌های 1 تا 4 نفره طراحی شده‌اند و شما می‌توانید بسته به شرایط خودتان، یکی از آن‌ها را برای اقامت در این هتل انتخاب کنید. از جمله امکانات موجود در این اتاق‌ها می‌توانیم به حمام و سرویس‌بهداشتی، یخچال، دراور، صبحانه، مبلمان، آباژور، دمپایی، کمد لباس، تلویزیون، خدمات روم‌سرویس و... اشاره کنیم.

علاوه‌براین‌ها، چای‌ساز، سیستم اعلام حریق، مینی‌بار با هزینه، صندوق امانات داخل اتاق، رخت‌آویز، لوازم بهداشتی و سیستم تنظیم دمای مطلوب، از جمله امکانات دیگر اتاق‌های هتل المپیک در هستند. با این‌حال، یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های بعضی از اتاق‌های هتل المپیک این است که با اقامت در آن‌ها، چشم‌انداز دل‌انگیزی به کوه‌های اطراف تهران خواهید داشت که می‌توانند آرامش خاصی را برای شما به ارمغان بیاورند.

رستوران هتل المپیک تهران

هتل المپیک تهران، فقط یک رستوران دارد که با نام رستوران یاس شناخته می‌شود. رستوران یاس، در طبقه همفک این هتل قرارگرفته و امکان پذیرایی از 250 نفر مهمان را به‌صورت همزمان دارد.

منوی غذای هتل المپیک تهران انتخابی بوده و شما می‌توانید از میان انواع غذاهای ایرانی، فرنگی و گیاهی، غذای موردعلاقه‌تان را انتخاب کرده و درکنار عزیزانتان، نوش‌جان کنید. وجود این رستوران خوب در هتل المپیک تهران، این شانس را به شما می‌دهد که با خیال راحت از تمام دقایق سفرتان لذت ببرید و با خیال راحت برای میل‌کردن غذا به هتل برگردید.

سایت هتل المپیک تهران

اگر دلتان می‌خواهد اطلاعات بیشتری درباره هتل المپیک تهران به‌دست بیاورید یا عکس‌های بیشتری از این هتل ببینید، می‌توانید به سایت هتل المپیک تهران مراجعه کنید. مطمئنیم که این تجربه، به تصمیم‌گیری شما برای انتخاب این هتل کمک زیادی خواهدکرد.