آدرس هتل :کیلومتر 30 اتوبان تهران، قم، ضلع جنوبی بلوار اصلی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
هتل های مشابه هتل نووتل تهران
امکانات هتل نووتل تهران
موقعیت مکانی هتل نووتل تهران
 • خیابان مفتح27 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 136 متر)
 • بهشت زهرا33 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 762 متر)
 • ایستگاه قطار شهری حرم مطهر35 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 725 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شاهد36 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 382 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کهریزک38 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 549 متر)
 • ایستگاه قطار شهری باقر شهر43 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 412 متر)
 • آرامگاه شاه عبدالعظیم حسنی50 دقیقه با خودرو (44 کیلومتر و 640 متر)
 • تپه میل52 دقیقه با خودرو (45 کیلومتر و 139 متر)
 • یافت آباد45 دقیقه با خودرو (45 کیلومتر و 588 متر)
 • ایستگاه قطار شهری جوانمرد قصاب45 دقیقه با خودرو (45 کیلومتر و 596 متر)
 • پارک بازیافت46 دقیقه با خودرو (46 کیلومتر و 767 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهر ری49 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 582 متر)
 • ایستگاه قطار شهری علی آباد48 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 682 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خزانه50 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 305 متر)
 • چشمه علی49 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 583 متر)
 • دژ رشکان50 دقیقه با خودرو (49 کیلومتر و 78 متر)
 • ایستگاه راه آهن56 دقیقه با خودرو (49 کیلومتر و 288 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن55 دقیقه با خودرو (49 کیلومتر و 310 متر)
 • ترمینال جنوب55 دقیقه با خودرو (49 کیلومتر و 388 متر)
 • میدان راه آهن56 دقیقه با خودرو (49 کیلومتر و 509 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شوش55 دقیقه با خودرو (50 کیلومتر و 303 متر)
 • بزرگراه نواب55 دقیقه با خودرو (50 کیلومتر و 597 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ترمینال جنوب58 دقیقه با خودرو (51 کیلومتر و 382 متر)
 • ایستگاه قطار شهری مولوی57 دقیقه با خودرو (51 کیلومتر و 409 متر)
 • ایستگاه قطار شهری تهرانپارس58 دقیقه با خودرو (51 کیلومتر و 565 متر)
 • بزرگراه فتح60 دقیقه با خودرو (51 کیلومتر و 788 متر)
 • بزرگراه آیت الله سعیدی57 دقیقه با خودرو (51 کیلومتر و 925 متر)
 • خیابان وحدت اسلامی1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (51 کیلومتر و 953 متر)
 • افسریه52 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 14 متر)
 • ایستگاه قطار شهری منیریه1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 15 متر)
 • خیابان آزادی59 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 125 متر)
 • ایستگاه قطار شهری رازی59 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 157 متر)
 • خیابان جمهوری58 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 223 متر)
 • خیابان خیام60 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 453 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پانزده خرداد60 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 610 متر)
 • سینما جی1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 949 متر)
 • حمام نواب (قتلگاه کریم آبمنگل)60 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 358 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی(ره)1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 567 متر)
 • خلوت کریم خانی1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 633 متر)
 • بازار بزرگ تهران1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 770 متر)
 • کاخ گلستان1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 916 متر)
 • میدان حسن آباد1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 929 متر)
 • موزه علم و فناوری1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 99 متر)
 • موزه پست و تلگراف1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 153 متر)
 • کتابخانه و موزه ملی ملک1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 200 متر)
 • پارک دانشجو1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 254 متر)
 • موزه عبرت1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 312 متر)
 • ایستگاه قطار شهری توحید1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 377 متر)
 • میدان امام خمینی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 419 متر)
 • کلیسا کانسولاتا1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 496 متر)
 • مجموعه قزاقخانه1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 518 متر)
 • خیابان جیحون1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 626 متر)
 • موزه آبگینه و سفالینه1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 656 متر)
 • خیابان امیرکبیر1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 719 متر)
 • عمارت دارالفنون1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 756 متر)
 • پل حافظ1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 921 متر)
 • کلیسای حضرت ابراهیم1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 98 متر)
 • خیابان لاله زار1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 117 متر)
 • سفارت آلمان1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 191 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان انقلاب اسلامی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 200 متر)
 • خیابان انقلاب1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 284 متر)
 • سفارت عراق1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 295 متر)
 • میدان انقلاب1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 304 متر)
 • سفارت روسیه1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 324 متر)
 • موزه جواهرات ملی1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 324 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فردوسی1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 360 متر)
 • سینما قدس1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 415 متر)
 • مسجد جامع1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 422 متر)
 • میدان ولیعصر1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 569 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 771 متر)
 • خیابان استاد نجات اللهی1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 884 متر)
 • سینما استقلال1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 937 متر)
 • مجلس شورای اسلامی ایران1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 952 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دروازه دولت1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 21 متر)
 • موزه استاد صبا1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 120 متر)
 • سفارت جمهوری ارمنستان1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 157 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان ولیعصر1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 214 متر)
 • بهارستان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 353 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر حبیب الله1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 376 متر)
 • میدان فردوسی1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 523 متر)
 • خیابان ایرانشهر1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 563 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان شهدا1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 652 متر)
 • خیابان سپهبد قرنی1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 665 متر)
 • بوستان زیبا (آبشار تهران)1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 687 متر)
 • سینما عصر جدید1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 702 متر)
 • کلیسای سرکیس مقدس1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 855 متر)
 • بیمارستان آریا1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 923 متر)
 • ایستگاه قطار شهری استاد معین1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 19 متر)
 • بلوار کشاورز1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 98 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کرج60 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 148 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شیخ الرئیس60 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 155 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر1 ساعت و 13 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 175 متر)
 • خیابان حافظ1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 199 متر)
 • بزرگراه امام علی (ع)60 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 277 متر)
 • ایستگاه مترو پیروزی1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 296 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان آزادی1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 406 متر)
 • ترمینال غرب1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 498 متر)
 • میدان آزادی1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 634 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه شریف1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 824 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی1 ساعت و 13 دقیقه با خودرو (58 کیلومتر و 62 متر)
 • رستوران خانه کوچک1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (58 کیلومتر و 70 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بیمه1 ساعت و 13 دقیقه با خودرو (58 کیلومتر و 160 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبرد1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (58 کیلومتر و 170 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نیرو هوایی59 دقیقه با خودرو (58 کیلومتر و 198 متر)
 • خیابان کارگر شمالی1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (58 کیلومتر و 219 متر)
 • سینما آفریقا1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (58 کیلومتر و 283 متر)
 • موزه فرش ایران1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (58 کیلومتر و 347 متر)
 • خیابان دکتر فاطمی1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (58 کیلومتر و 464 متر)
 • بزرگراه لشکری1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (58 کیلومتر و 561 متر)
 • نظام آباد1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (59 کیلومتر و 156 متر)
 • رستوران شبهای تهران1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (59 کیلومتر و 355 متر)
 • موزه ماشین های قدیمی1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (59 کیلومتر و 357 متر)
 • پارک وی1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (59 کیلومتر و 648 متر)
 • بزرگراه یادگار امام1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (59 کیلومتر و 712 متر)
 • بیمارستان جم1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (59 کیلومتر و 797 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میرزای شیرازی1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (59 کیلومتر و 932 متر)
 • سینما آزادی1 ساعت و 13 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 48 متر)
 • رستوران سیمرغ1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 130 متر)
 • بزرگراه شیخ فضل الله نوری1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 178 متر)
 • نایب ساعی1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 225 متر)
 • بلوار مرزداران1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 396 متر)
 • رستوران آنتروکوت1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 924 متر)
 • میدان آژانتین1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 926 متر)
 • خیابان ستارخان1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 938 متر)
 • سینما ایران1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 116 متر)
 • رستوران گیاهی پیور1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 146 متر)
 • خیابان ملاصدرا1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 358 متر)
 • سفره خانه سنتی باغ صبا1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 388 متر)
 • خیابان الوند1 ساعت و 13 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 417 متر)
 • بیمارستان مهرگان1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 448 متر)
 • رستوران مروارید1 ساعت و 15 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 591 متر)
 • خیابان دماوند1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 592 متر)
 • ایستگاه قطار شهری محمدشهر کرج1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 721 متر)
 • خیابان فرهنگ1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 938 متر)
 • مصلی1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 55 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 61 متر)
 • ایستگاه قطار شهری مصلی1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 61 متر)
 • خیابان گاندی1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 64 متر)
 • بیمارستان دی1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 65 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید صیاد شیرازی1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 329 متر)
 • سفره خانه سنتی عالی قاپو1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 459 متر)
 • بوستان فدک1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 537 متر)
 • میدان ونک1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 557 متر)
 • بزرگراه کردستان1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 584 متر)
 • باغ خزندگان زیما1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 623 متر)
 • بلوار شریعتی1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 783 متر)
 • میدان هفت تیر1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 892 متر)
 • خیابان کریم خان1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 953 متر)
 • موزه تنوع زیستی1 ساعت و 16 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 979 متر)
 • گنبد مینا1 ساعت و 16 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 6 متر)
 • ترمینال شرق1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 166 متر)
 • سفارت اردن1 ساعت و 15 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 201 متر)
 • پارک دلفین (دلفیناریوم)1 ساعت و 16 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 247 متر)
 • رستوران گردان برج میلاد1 ساعت و 16 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 249 متر)
 • موزه پول1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 339 متر)
 • برج میلاد1 ساعت و 17 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 356 متر)
 • خیابان سهروردی1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 413 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سهروردی1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 420 متر)
 • بوستان طالقانی1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 431 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خواجه عبدالله انصاری1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 447 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید باقری1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 460 متر)
 • سافاری پارک وحشت چیتگر1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 492 متر)
 • پارک چیتگر1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 492 متر)
 • بوستان نهج البلاقه1 ساعت و 23 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 492 متر)
 • بزرگراه چمران(بلوار چمران)1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 501 متر)
 • خیابان کیخسروی1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 560 متر)
 • بوستان باغ ایرانی1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 607 متر)
 • بیمارستان خاتم الانبیاء1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 710 متر)
 • بیمارستان بهمن1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 713 متر)
 • ساختمان صلح جمعیت هلال احمر1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 729 متر)
 • بزرگراه حقانی1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 745 متر)
 • خیابان شهید حقانی1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 753 متر)
 • هرم هیجان (سوپر نوا)1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 819 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید بهشتی1 ساعت و 17 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 821 متر)
 • البرز1 ساعت و 16 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 895 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید همت1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 929 متر)
 • عباس آباد1 ساعت و 18 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 998 متر)
 • شهرک غرب1 ساعت و 15 دقیقه با خودرو (64 کیلومتر و 81 متر)
 • بلوار آفریقا1 ساعت و 15 دقیقه با خودرو (64 کیلومتر و 244 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ارم سبز1 ساعت و 17 دقیقه با خودرو (64 کیلومتر و 291 متر)
 • خیابان خرمشهر1 ساعت و 15 دقیقه با خودرو (64 کیلومتر و 369 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه علم و صنعت1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (64 کیلومتر و 563 متر)
 • سینما اریکه ایرانیان1 ساعت و 18 دقیقه با خودرو (64 کیلومتر و 747 متر)
 • نارمک1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (64 کیلومتر و 780 متر)
 • پارک ارم1 ساعت و 22 دقیقه با خودرو (64 کیلومتر و 781 متر)
 • بیمارستان چشم پزشکی نور1 ساعت و 13 دقیقه با خودرو (64 کیلومتر و 809 متر)
 • بوستان آب و آتش1 ساعت و 15 دقیقه با خودرو (64 کیلومتر و 824 متر)
 • پل طبیعت1 ساعت و 15 دقیقه با خودرو (64 کیلومتر و 961 متر)
 • سینما ملت1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (65 کیلومتر و 23 متر)
 • رستوران اسفندیار1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (65 کیلومتر و 230 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فرهنگسرا1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (65 کیلومتر و 575 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گلشهر کرج1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (65 کیلومتر و 660 متر)
 • رستوران نارنجستان1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (65 کیلومتر و 665 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید حقانی1 ساعت و 19 دقیقه با خودرو (65 کیلومتر و 750 متر)
 • بلوار میرداماد1 ساعت و 19 دقیقه با خودرو (65 کیلومتر و 857 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میرداماد1 ساعت و 18 دقیقه با خودرو (65 کیلومتر و 935 متر)
 • سفارت ژاپن1 ساعت و 16 دقیقه با خودرو (66 کیلومتر و 123 متر)
 • پارک پلیس1 ساعت و 15 دقیقه با خودرو (66 کیلومتر و 254 متر)
 • حسینیه ارشاد1 ساعت و 17 دقیقه با خودرو (66 کیلومتر و 565 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قلهک1 ساعت و 20 دقیقه با خودرو (66 کیلومتر و 826 متر)
 • شاطر عباس1 ساعت و 18 دقیقه با خودرو (66 کیلومتر و 884 متر)
 • موزه امام علی(ع)1 ساعت و 21 دقیقه با خودرو (66 کیلومتر و 960 متر)
 • خیابان ولنجک1 ساعت و 18 دقیقه با خودرو (66 کیلومتر و 964 متر)
 • اتوبان تهران_کرج1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (67 کیلومتر و 5 متر)
 • خانه موزه شهید بهشتی1 ساعت و 20 دقیقه با خودرو (67 کیلومتر و 52 متر)
 • رستوران خاقان1 ساعت و 18 دقیقه با خودرو (67 کیلومتر و 109 متر)
 • رستوران فرنگی لوشاتو1 ساعت و 15 دقیقه با خودرو (67 کیلومتر و 171 متر)
 • مسجد قبا1 ساعت و 18 دقیقه با خودرو (67 کیلومتر و 432 متر)
 • خیابان فیاضی1 ساعت و 19 دقیقه با خودرو (67 کیلومتر و 457 متر)
 • خیابان فرشته1 ساعت و 19 دقیقه با خودرو (67 کیلومتر و 459 متر)
 • باغ فردوس1 ساعت و 20 دقیقه با خودرو (67 کیلومتر و 757 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید صدر1 ساعت و 21 دقیقه با خودرو (67 کیلومتر و 920 متر)
 • پارک جنگلی لتمان کن1 ساعت و 19 دقیقه با خودرو (67 کیلومتر و 995 متر)
 • رصد خانه زعفرانیه1 ساعت و 21 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 56 متر)
 • درکه1 ساعت و 21 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 105 متر)
 • پارک ژوراسیک (دایناسور های متحرک)1 ساعت و 19 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 132 متر)
 • باغ موزه هنر ایرانی1 ساعت و 20 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 216 متر)
 • موزه سینمای ایران1 ساعت و 23 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 234 متر)
 • موزه دکتر حسابی1 ساعت و 21 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 248 متر)
 • رستوران باغ گیلاس1 ساعت و 21 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 286 متر)
 • رستوران شب های زعفرانیه1 ساعت و 22 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 306 متر)
 • رستوران آناندا1 ساعت و 19 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 319 متر)
 • خیابان فردوسی1 ساعت و 21 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 351 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قیطریه1 ساعت و 23 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 502 متر)
 • فرحزاد1 ساعت و 20 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 577 متر)
 • رستوران سنتی حافظیه1 ساعت و 22 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 589 متر)
 • خیابان پاسداران1 ساعت و 19 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 839 متر)
 • پارک لویزان1 ساعت و 18 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 936 متر)
 • دریاچه مصنوعی خلیج فارس (چیتگر)1 ساعت و 18 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 984 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهرداری1 ساعت و 23 دقیقه با خودرو (69 کیلومتر و 88 متر)
 • تجریش1 ساعت و 26 دقیقه با خودرو (69 کیلومتر و 556 متر)
 • کافی شاپ کوبانا1 ساعت و 20 دقیقه با خودرو (69 کیلومتر و 559 متر)
 • پیتزا پارک1 ساعت و 20 دقیقه با خودرو (69 کیلومتر و 612 متر)
 • رستوران اردک آبی1 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (69 کیلومتر و 685 متر)
 • پیتزا پم1 ساعت و 21 دقیقه با خودرو (69 کیلومتر و 746 متر)
 • حرم امامزاده صالح1 ساعت و 26 دقیقه با خودرو (69 کیلومتر و 763 متر)
 • رستوران مورانو1 ساعت و 21 دقیقه با خودرو (69 کیلومتر و 846 متر)
 • سفارت اتریش1 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (69 کیلومتر و 947 متر)
 • رستوران ایتالیایی ویژن1 ساعت و 21 دقیقه با خودرو (69 کیلومتر و 959 متر)
 • کاخ سعدآباد1 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (70 کیلومتر و 114 متر)
 • مجموعه فرهنگی کاخ سعد آباد1 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (70 کیلومتر و 114 متر)
 • موزه آبکار1 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (70 کیلومتر و 114 متر)
 • موزه نظامی1 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (70 کیلومتر و 114 متر)
 • دامنه ارواح سنگی کوه البرز1 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (70 کیلومتر و 280 متر)
 • روستای وردیج(روستای آدم سنگی)1 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (70 کیلومتر و 324 متر)
 • کاخ موزه سبز1 ساعت و 26 دقیقه با خودرو (70 کیلومتر و 445 متر)
 • قیطریه1 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (70 کیلومتر و 859 متر)
 • بام تهران1 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (70 کیلومتر و 931 متر)
 • بزرگرا ه طبقاتی صدر1 ساعت و 20 دقیقه با خودرو (71 کیلومتر و 50 متر)
 • پارک جنگلی یاس1 ساعت و 22 دقیقه با خودرو (71 کیلومتر و 280 متر)
 • باغ پرندگان تهران1 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (71 کیلومتر و 404 متر)
 • دربند1 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (71 کیلومتر و 480 متر)
 • سورتمه تهران1 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (71 کیلومتر و 609 متر)
 • آبشار دوقلو1 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (71 کیلومتر و 817 متر)
 • بیمارستان محک1 ساعت و 21 دقیقه با خودرو (72 کیلومتر و 339 متر)
 • خیابان لواسانی1 ساعت و 24 دقیقه با خودرو (72 کیلومتر و 498 متر)
 • سفارت چین1 ساعت و 22 دقیقه با خودرو (72 کیلومتر و 511 متر)
 • بام محک1 ساعت و 23 دقیقه با خودرو (72 کیلومتر و 905 متر)
 • کتابخانه اختصاصی نیاوران1 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (73 کیلومتر و 108 متر)
 • بیمارستان بقیه اله جماران1 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (73 کیلومتر و 161 متر)
 • کاخ موزه نیاوارن1 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (73 کیلومتر و 296 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم1 ساعت و 26 دقیقه با خودرو (73 کیلومتر و 601 متر)
 • کوه دارآباد1 ساعت و 24 دقیقه با خودرو (73 کیلومتر و 642 متر)
 • موزه حیات وحش دارآباد1 ساعت و 24 دقیقه با خودرو (73 کیلومتر و 643 متر)
 • چشمه درازلش1 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (73 کیلومتر و 848 متر)
 • آبشار کبوتر خوان1 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (73 کیلومتر و 848 متر)
 • آبشار چال مگس1 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (74 کیلومتر و 34 متر)
 • بوستان جمشیدیه1 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (74 کیلومتر و 953 متر)
 • ارتفاعات شهرک شهید محلاتی1 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (75 کیلومتر و 317 متر)
 • آبشار سنگان2 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (85 کیلومتر و 933 متر)
 • دریاچه سد لتیان1 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (89 کیلومتر و 533 متر)
 • تله کابین توچال2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (93 کیلومتر و 767 متر)
 • قله توچال1 ساعت و 50 دقیقه با خودرو (94 کیلومتر و 356 متر)
 • منطقه حفاظت شده ورجین1 ساعت و 60 دقیقه با خودرو (101 کیلومتر و 547 متر)
 • قله دماوند3 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (154 کیلومتر و 443 متر)
 • خیابان لاله زار نو23 ساعت و 50 دقیقه با خودرو (1473 کیلومتر و 392 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل نووتل تهران

هتل‌های فرودگاهی از بهترین اقامتگاه‌ها برای آن دسته از افرادی‌ هستند که می‌خواهند قبل یا بعد از پرواز خود، ساعتی را استراحت کنند و اوقات پر از آرامشی داشته باشند.هتل رکسان (نووتل سابق) تهران در ضلع جنوبی فرودگاه امام واقع شده و یکی از بهترین هتل های تهران است. این هتل 5 ستاره تمام امکانات رفاهی و خدماتی موردنیاز مسافران را دارد و همه چیز در آن مطابق با آخرین استانداردهای صنعت گردشگری، تجهیز شده است. هتل رکسان (نووتل) فرودگاه امام 11 طبقه و 296 واحد اقامتی مدرن دارد و امکان رزرو ساعتی اتاق‌ها، یکی از مهم‌ترین مزایای این هتل است.

با رزرو هتل نووتل تهران می‌توانید از امکاناتی نظیر استخر، سونا، اتاق بازی، تالار پذیرایی، سالن کنفرانس و ترانسفر بدرقه رایگان بهره‌مند شوید و اقامتی به‌یادماندنی داشته باشید.

 

رزرو هتل نووتل تهران

همکاران ما در سایت یوتراوز اینجا هستند که به شما برای رزرو هرچه آسان‌تر اتاق‌های هتل رکسان (نووتل سابق) تهران کمک کنند. پشتیبانی 24 ساعته و خدمت‌رسانی در 7 روز هفته، همه آن چیزی‌ست که برای انتخاب اتاق‌ موردنظرتان نیاز دارید؛ بنابراین لحظه‌ای برای رزرو هتل رکسان فرودگاه امام از طریق یوتراوز تردید نکنید. خبر خوب آنکه امکان رزرو ساعتی هتل نووتل تهران هم در یوتراوز فراهم شده؛ در نتیجه اقامت در این هتل ارزان‌تر از آن‌چیزی که فکرش را می‌کنید، خواهد شد.

 

امکانات هتل رکسان (نووتل) فروگاه امام

در هتل نووتل تهران همه چیز برای اقامتی خوب و راحت فراهم است. پرسنل مجرب و کارآزموده هتل رکسان فرودگاه امام همواره در تلاشند تا با مهیاکردن بهترین امکانات و خدمات، اوقات خوشی را برای مسافران رقم بزنند. آسانسور، نمازخانه، بانک، اتاق عقد، اتاق بازی، کافی‌نت و اینترنت رایگان بخشی از امکانات این هتل همه چیز تمام هستند.

چنانچه بلیط هواپیما تهران را دارید و پرواز شما نیمه شب یا صبح زود است، از رزرو هتل نووتل تهران غافل نشوید. یوتراوز واحدهای اقامتی این هتل را با تضمین کمترین قیمت ارائه می‌کند و استرداد آن هم آنلاین است.

 

لابی هتل نووتل تهران

صحبت از امکانات هتل نووتل تهران را از لابی زیبای آن آغاز می‌کنیم. در لابی هتل رکسان فرودگاه امام از لوسترهایی فانتزی و دیوارکوب‌هایی متفاوت، استفاده شده و انتخاب مبلمانی به رنگ‌های کرم و سبز کاملا هوشمندانه است. رنگ مبلمان با کاغذ دیواری‌ها هارمونی خوبی ایجاد کرده و گلدان‌های زینتی هم بر زیبایی فضا افزوده است. شک نداریم که با ورود به هتل رکسان (نووتل) تهران و دیدن دکوراسیون منحصربه‌فرد آن، خیالتان از بابت رزرو آن راحت می‌شود و تردیدی بابت اقامت متفاوت خود، نخواهیدداشت.

 

رستوران هتل نووتل تهران

رستوران هتل نووتل در طبقه همکف واقع شده و 200 نفر ظرفیت دارد. اگر از دکوراسیون آن بپرسید باید به طراحی مدرن-سنتی و استفاده از مبلمانی به رنگ‌های آبی و قهوه‌ای اشاره کنیم. اما ویژگی که این رستوران را از سایر رستوران‌های مشابه متمایز می‌کند، نقاشی‌های سنتی روی پارتیشن و ستون‌های آن است. بسیاری از گردشگران خارجی عاشق فرهنگ و هنر ایران هستند و مطمئنیم که خوردن وعده های غذایی در رستوران هتل نووتل به یکی از بهترین خاطرات آن‌ها بدل می‌شود.

در رستوران هتل رکسان فرودگاه امام کیفیت و تازگی حرف اول را می‌زند و نظرات مثبت مهمانان، شاهدی بر این ادعاست. در این رستوران می‌توانید بهترین و خوشمزه‌ترین غذاها را سفارش دهید و از طعم خوب آن‌ها لذت ببرید. صبحانه هتل نووتل تهران هم در نوع خودش بسیار کامل و مفصل است و بیش از 10 نوع صبحانه سرد و گرم را شامل می‌شود. خبر خوب آنکه صبحانه هتل برای مهمانان مقیم رایگان است و نیازی به پرداخت هیچ هزینه‌ای نیست. البته که صبحانه جزو خدمات واحدهای ساعتی هتل نووتل به حساب نمی‌آید. بد نیست بدانید که رستوران هتل رکسان پذیرای مهمانان هتل رمیس هم هست و ظرفیت و وسعت بالای آن، به همین دلیل است.

اگر قیمت غذاهای هتل نووتل تهران برایتان سوال است، باید بگوییم که قیمت غذاهای این هتل بالاست. البته که آنقدر غذاهای آن خوشمزه و با کیفیت هستند که به نظر ما ارزش یک‌بار امتحان‌کردن و پرداخت هزینه بیشتر را دارند. پس برای رزرو هتل نووتل فرودگاه امام بیش از این تردید نکنید و خودتان را برای تجربه سفری متفاوت آماده کنید.

 

شماره تلفن هتل نووتل تهران

برای تماس با هتل نووتل تهران می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید و جواب همه سوالاتتان را مانند قیمت هتل نووتل تهران، نحوه رزرو یا امکانات آن بگیرید. چنانچه اطلاع از قیمت هتل در تهران دغدغه‌تان است فقط کافی‌ست به تیم پشتیبانی یوتراوز اعتماد کنید و همه چیز را به عهده آن‌ها بگذارید. پشتیبان‌های یوتراوز 24 ساعت شبانه‌روز و 7 روز هفته آماده پاسخگویی به شما هستند.

 

کافی‌شاپ هتل نووتل تهران

کافی‌شاپ هتل رکسان (نووتل) تهران به صورت 24 ساعته فعال است و با ارائه انواع نوشیدنی‌های گرم و سرد، خستگی پرواز را از تنتان بیرون می‌کند. در هربازه زمانی می‌توانید به کافی‌شاپ هتل نووتل مراجعه کنید و از کیفیت خوب نوشیدنی‌ها و دسرهای آن، لذت ببرید.

اگر سفر با قطار یکی از علاقمندی‌های شماست، توصیه می‌کنیم در اولین فرصت بلیط قطار تهران را خریداری کرده و خودتان را به یک سفر متفاوت و هیجان‌انگیز دعوت کنید. یوتراوز بلیط معتبرترین شرکت‌های ریلی را با کمترین قیمت ارائه می‌کند و تخفیفات ویژه‌ای هم برای کاهش هزینه‌های شما درنظرگرفته است.

 

تالار هتل نووتل تهران

تالار هتل نووتل تهران به لطف امکانات و خدمات ویژه و پرسنلی مجرب، بهترین گزینه برای برگزاری مراسمات است. به شما اطمینان می‌دهیم که دکوراسیون زیبا و چشم‌نواز این تالار، خاطره مراسم شما را جاودانه می‌کند.

 

قیمت هتل نووتل تهران

هتل رکسان (نووتل) تهران یکی از لوکس‌ترین و بهترین هتل‌های تهران است که به دلیل امکانات مدرن و خدمات منحصربه‌فرد، باید هزینه زیادی برای رزرو آن بپردازید. البته که جای هیچ نگرانی نیست! یوتراوز اتاق‌های هتل رکسان فرودگاه امام را با تخفیفات ویژه به شما ارائه می‌کند و می‌توانید با ارزان‌ترین قیمت، اتاق مدنظرتان را رزرو نمایید. برای چک‌کردن قیمت هتل نووتل تهران فقط کافی‌ست به قسمت اتاقهای قابل رزرو در سایت بروید و اتاق مدنظرتان را انتخاب کنید.

 

سالن کنفرانس هتل نووتل تهران

سالن کنفرانس هتل رکسان فرودگاه امام 700 نفر ظرفیت دارد و با وجود بهترین تجهیزات صدابرداری و نورپردازی، گزینه مناسبی برای جلسات و همایش‌ها به حساب می‌آید.

 

سالن ورزشی هتل رکسان (نووتل سابق) تهران

اگر ورزشکار هستید و دغدغه عقب افتادن روتین ورزشیتان را دارید، باید این مژده را بدهیم که سالن بدنسازی هتل نووتل تهران می‌تواند نگرانی شما را برطرف کند. این سالن بهترین و کامل‌ترین تجهیزات ورزشی را دارد و برای گذراندن لحظاتی خوش، بهترین انتخاب است.

 

استخر هتل نووتل تهران

اگر بگوییم هتل نووتل تهران یکی از بهترین مجموعه‌های آبی را دارد، اغراق نکرده‌ایم. فرقی نمی‌کند که چه فصلی به تهران و هتل نووتل می‌روید، استخر سرپوشیده این هتل به شما اجازه شناکردن در تمام فصول را می‌دهد. علاوه بر شنا در استخر هتل رکسان فرودگاه امام، می‌تواند از سونا و جکوزی آن هم استفاده کنید و ساعتی را در آرامش مطلق بگذرانید.

خدمات ماساژ هتل نووتل تهران هم طرفداران بسیاری دارد و می‌تواند خستگی سفر را از وجودتان دور کند. شک نداریم که استفاده از سونا و خدمات اسپا این هتل انرژی شما را برای ادامه سفر دوچندان می‌کند.

 

پارکینگ هتل نووتل تهران

پارکینگ هتل نووتل فرودگاه امام تهران با هتل رمیس مشترک است و ظرفیت 400 خودرو را دارد. خبر خوب آنکه اگر اتاقی در هتل نووتل رزرو کرده باشید، نیازی نیست هزینه‌ای بابت پارکینگ پرداخت کنید.

 

آرایشگاه هتل نووتل تهران

هتل نووتل تهران هر آنچه که از یک هتل 5 ستاره انتظار دارید، برآورده می‌کند. در این هتل آرایشگاه مردانه و زنانه هم تعبیه شده تا هیچ‌ دغدغه‌ای نداشته باشید.

 

فروشگاه هتل نووتل تهران

چنانچه به صنایع‌دستی ایران و سوغات شهرهای آن علاقمندید، نیازی نیست مسافتی طولانی را برای خرید طی کنید. در هتل رکسان فرودگاه امام تهران مجموعه‌ای از بهترین برندها شعبه دارند و اجناس بسیار باکیفیتی ارائه می‌دهند. شما می‌توانید منحصربه‌فردترین اجناس را از این فروشگاه‌ها برای خود یا عزیزانتان خریداری کنید و سفر پرخاطره‌ای داشته باشید.

 

خدمات هتل نووتل تهران

خدمات هتل رکسان (نووتل) تهران زبانزد خاص و عام است. در این هتل خدماتی نظیر اینترنت رایگان، لاندری، بیدارباش، خدمات تور، بانک، صرافی، ترانسفر بدرقه رایگان و روم‌سرویس ارائه می‌شود.

 

واحدهای اقامتی هتل نووتل تهران

واحدهای اقامتی هتل رکسان (نووتل) فرودگاه امام شامل اتاق‌های یک الی دوتخته شش ساعته بدون صبحانه و اتاق‌های یک الی دوتخته با صبحانه است. در این اتاق‌ها امکاناتی نظیر یخچال، مینی‌بار، تلویزیون هوشمند، سشوار، میزآرایش، مبلمان، جالباسی، میزکار، میزوصندلی، کتری برقی، حمام و سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی تعبیه شده است. خبر خوب آنکه در این واحدها یک عدد وان و یک دستگاه قهوه‌ساز هم وجود دارد تا اقامتی رویایی را تجربه کنید.

 

آدرس هتل نووتل تهران

هتل نووتل تهران در ضلع جنوبی فرودگاه امام خمینی واقع شده و برای اقامت افرادی که پروازشان به تاخیر افتاده و نیمه شب یا صبح زود پرواز دارند، بهترین گزینه است. هرچند که فاصله هتل نووتل تهران از جاذبه‌های دیدنی و اماکن مهم شهر زیاد است، اما به لطف خطوط حمل‌ونقل عمومی، دسترسی به آن‌ها بسیار آسان خواهد بود.

اگر بلیط قطار به مقصد تهران خریداری کرده‌اید و فاصله راه‌آهن تا هتل نووتل تهران دغدغه‌تان است، باید بگوییم که راه‌آهن 48 کیلومتر از هتل فاصله دارد که این مسافت را می‌توانید با 1 ساعت رانندگی طی کنید. فرودگاه مهرآباد هم در فاصله 60 کیلومتری هتل رکسان فرودگاه امام تهران است و رسیدن به آنجا حدود 50 دقیقه زمان می‌برد.

اگر بازدید از موزه‌ها برایتان جالب است، خوب است بدانید که موزه‌های عبرت، جواهرات ملی، پست و تلگراف و علم و فناوری حدود 54 کیلومتر با هتل نووتل تهران فاصله دارند و گشت‌وگذار در آن‌ها می‌تواند سفری پرخاطره برای شما رقم بزند.

محال است کسی به تهران بیاید و دلش نخواهد در کوچه‌پس‌کوچه‌های خیابان لاله‌زار قدم نزند. خیابان لاله‌زار قلب تپنده گردشگری تهران است و قدمت آن به دوران پهلوی می‌رسد. با گذشت بیش از نیم قرن، این خیابان معماری نوستالژیک و سنتی خود را حفظ کرده و اکنون یکی از مهم‌ترین مقاصد مسافران به‌حساب می‌آید. با اقامت در هتل رکسان فرودگاه امام تهران 54 کیلومتر با این خیابان تاریخی و زیبا فاصله خواهید داشت.

بازدید از برج میلاد از واجبات سفر به تهران است. با اینکه این جاذبه دیدنی در فاصله 70 کیلومتری هتل رکسان (نووتل سابق) تهران واقع شده و نزدیک نیست، اما به نظر ما ارزشش را دارد. شک نداریم که بازدید از موزه مشاهیر و شباهت عجیب مجسمه‌های افراد معروف به نمونه واقعیشان، حیر‌ت‌زده‌تان می‌کند.

تهران پارک‌ها و بوستان‌های متعددی دارد تا کمی چهره این شهر صنعتی و آلوده را سبزتر و زیباتر ‌کنند. یادتان نرود که بعد از رزرو هتل رکسان فرودگاه امام، حتما درباره گشت‌وگذار در پارک‌های معروف و چشم‌نواز تهران، برنامه‌ریزی کنید. بوستان آب و آتش، پارک ملت، باغ فردوس، پارک قیطریه و لویزان از معروف‌ترین پارک‌های تهران هستند که نباید از آن‌ها غافل شوید.

بسیاری از گردشگران ایرانی و خارجی فقط و فقط به قصد بازدید از کاخ‌های تهران به این شهر سفر می‌کنند. کاخ گلستان 53 کیلومتر از هتل رکسان (نووتل) تهران فاصله دارد و بازدید از آن می‌تواند به یکی از بهترین خاطرات شما تبدیل شود. کاخ‌های سعدآباد و نیاوران هم از زیباترین کاخ‌های تهران هستند و قدم‌زدن در محوطه و گشت‌وگذار در اتاق‌های آن‌ها، می‌تواند شما را به سفری به‌یادماندنی در تاریخ ببرد.

 

سوالات متداول

هتل نووتل تهران چند ستاره است؟

هتل نووتل تهران در لیست هتل‌های پنج ستاره تهران قرار دارد.

هتل رکسان (نووتل سابق) تهران چند طبقه و چند اتاق دارد؟

هتل ایبیس تهران 11 طبقه و 296 اتاق دارد.

واحدهای اقامتی هتل رکسان فرودگاه امام شامل چه مواردی است؟

شامل اتاق‌های یک الی دوتخته شش ساعته بدون صبحانه و اتاق‌های یک الی دوتخته با صبحانه است.

اتاق‌های هتل نووتل تهران چه امکاناتی دارد؟

در اتاق‌های هتل رکسان فرودگاه امام تهران امکاناتی نظیر تلویزیون، یخچال، مبلمان، قهوه‌ساز، میز آرایش، میز و صندلی، مینی بار با هزینه، کمدلباس، سشوار، وان، حمام، تلفن، سیستم گرمایشی و سرمایشی، دراور و سرویس بهداشتی تعبیه شده است.

راه‌آهن چند کیلومتر از هتل نووتل تهران فاصله دارد؟

راه‌آهن در 48 کیلومتری هتل رکسان (نووتل) فرودگاه امام تهران است.

فرودگاه مهرآباد از هتل رکسان فرودگاه امام چقدر فاصله دارد؟

فرودگاه مهرآباد در 60 کیلومتری هتل رکسان تهران قرار دارد.

هتل نووتل تهران در چه فاصله‌ای از برج میلاد واقع شده است؟

هتل نووتل فرودگاه امام تهران 70 کیلومتر از برج میلاد فاصله دارد.

فاصله هتل رکسان (نووتل سابق) تهران تا کاخ گلستان چقدر است؟

هتل رکسان فرودگاه امام در فاصله 53 کیلومتری از کاخ گلستان واقع شده است.

بازار بزرگ تهران در چه فاصله‌ای از هتل نووتل تهران قرار دارد؟

هتل نووتل تهران در 52 کیلومتری بازار بزرگ تهران  واقع شده و دسترسی به آنجا با ماشین، 50 دقیقه طول می‌کشد.

پل طبیعت از هتل نووتل تهران چقدر فاصله دارد؟

پل طبیعت در 64 کیلومتری هتل نووتل تهران است.

قیمت هتل رکسان (نووتل سابق) تهران در چه حدودی است؟

برای اطلاع از قیمت هتل رکسان فرودگاه امام تهران می‌توانید در قسمت اتاق‌های قابل رزرو سایت یوتراوز هزینه هرکدام را ببینید.

آیا رزرو هتل نووتل تهران با تخفیف ممکن است؟

بله، شما می‌توانید از طریق سایت یوتراوز اتاق موردنظرتان در هتل نووتل تهران را با کم‌ترین قیمت و بیشترین تخفیف رزرو کنید.

امکان رزرو ساعتی هتل نووتل تهران در یوتراوز فراهم است؟

بله شما می‌توانید از طریق یوتراوز اتاق‌های یک الی دوتخته 6 ساعته هتل نووتل تهران را رزرو کنید.

شماره تماس هتل نووتل تهران چند است؟

برای تماس با هتل رکسان (نووتل) تهران می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید و سوالاتتان را از تیم پشتیبانی یوتراوز بپرسید.