#
آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، خیابان امام رضا 1، میدان بیت‌المقدس
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
هتل های مشابه هتل آپارتمان نوین مشهد
امکانات هتل آپارتمان نوین مشهد
موقعیت مکانی هتل آپارتمان نوین مشهد
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 20 متر)
 • خیابان دانش شرقی13 دقیقه پیاده ‌روی (1 کیلومتر و 51 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 138 متر)
 • خیابان دانش غربی15 دقیقه پیاده ‌روی (1 کیلومتر و 174 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 192 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 330 متر)
 • باغ خونی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 403 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 409 متر)
 • بلوار امام رضا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 414 متر)
 • بازار رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 416 متر)
 • خیابان عنصری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 427 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 481 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 508 متر)
 • موزه ظروف3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 511 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 517 متر)
 • موزه مردم‌شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 517 متر)
 • موزه قرآن و نفایس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 517 متر)
 • موزه مدال3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 517 متر)
 • موزه نجوم و ساعت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 517 متر)
 • موزه فرش3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 517 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 517 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 521 متر)
 • بیمارستان سینا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 560 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 565 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 575 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 640 متر)
 • مرکز خرید آسمان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 656 متر)
 • برج تجاری آکسون3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 673 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 678 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 730 متر)
 • خیابان هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 874 متر)
 • بلوار 17 شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 877 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 911 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 15 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 32 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 81 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 139 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 178 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 189 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 222 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 230 متر)
 • چهارراه شهدا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 238 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 246 متر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 271 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 272 متر)
 • خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 292 متر)
 • بازار مرکزی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 299 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 300 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 304 متر)
 • سینما قدس4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 320 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 356 متر)
 • خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 450 متر)
 • میدان امام رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 461 متر)
 • گنبد خشتی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 558 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 592 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 629 متر)
 • مدرسه پریزاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 653 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 691 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 728 متر)
 • بیمارستان امام هادی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 762 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 771 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 794 متر)
 • مسجد گوهرشاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 877 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 892 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 930 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 937 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 12 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 76 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 82 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 106 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 131 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 184 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 204 متر)
 • بازار جنت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 265 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 332 متر)
 • بلوار وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 405 متر)
 • بلوار امیرالمومنین6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 405 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 494 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 500 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 601 متر)
 • مجتمع زیست خاور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 602 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 613 متر)
 • بوستان وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 662 متر)
 • بیمارستان امام زمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 663 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 698 متر)
 • پارک وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 883 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 926 متر)
 • رستوران رضایی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 61 متر)
 • سینما آفریقا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 68 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 78 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 245 متر)
 • بیمارستان ام البنین7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 250 متر)
 • بیمارستان مهر7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 255 متر)
 • بیمارستان پاستور نو7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 259 متر)
 • بلوار مصلی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 273 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 348 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 352 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 386 متر)
 • بیمارستان قائم8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 427 متر)
 • ایستگاه راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 493 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 493 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 562 متر)
 • خیابان کوهسنگی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 566 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 608 متر)
 • بلوار شهید رستمی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 616 متر)
 • بلوار احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 643 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 674 متر)
 • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 677 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 721 متر)
 • بوستان باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 795 متر)
 • پارک باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 880 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 884 متر)
 • فروشگاه دبنهامز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 887 متر)
 • میدان احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 934 متر)
 • نسیم لبنان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 228 متر)
 • بلوار ملاصدرا8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 240 متر)
 • خیابان آبکوه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 247 متر)
 • بوستان امت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 254 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 335 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 490 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 547 متر)
 • بلوار قرنی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 655 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 713 متر)
 • خیابان راهنمایی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 784 متر)
 • بازار فردوسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 930 متر)
 • بلوار بعثت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 55 متر)
 • مرکز خرید خورشید9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 65 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 83 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 127 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 350 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 422 متر)
 • بیمارستان حجازی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 503 متر)
 • بازار گوهر شاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 553 متر)
 • بازار گوهرشاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 556 متر)
 • بلوار شهید منتظری10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 587 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 683 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 706 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 736 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 771 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 7 متر)
 • بلوار ملک اباد10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 57 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 112 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 263 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 300 متر)
 • بوستان بسیج11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 363 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 444 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 506 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 526 متر)
 • رستوران پسران کریم12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 537 متر)
 • میدان فردوسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 873 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 960 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 132 متر)
 • خیابان طبرسی12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 193 متر)
 • کمپ غدیر11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 243 متر)
 • فرودگاه بین المللی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 292 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 411 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)10 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 431 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 533 متر)
 • بلوار سجاد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 554 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 744 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 17 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 25 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 52 متر)
 • بیمارستان امام سجاد15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 164 متر)
 • میدان جانباز14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 229 متر)
 • مجتمع تجاری پروما15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 310 متر)
 • کنسولگری کشور عراق15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 357 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 450 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 519 متر)
 • خیابان رضاشهر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 567 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 584 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 621 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 690 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 894 متر)
 • پارک پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 278 متر)
 • دانشگاه فردوسی18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 563 متر)
 • بلوار امامت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 753 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 765 متر)
 • بازار بین المللی سپاد16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 884 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 940 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 948 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 997 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 26 متر)
 • بیمارستان فارابی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 127 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 166 متر)
 • پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 197 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 217 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 261 متر)
 • میدان استقلال17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 314 متر)
 • بلوار کوثر16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 613 متر)
 • میدان کوثر18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 216 متر)
 • برج باران18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 241 متر)
 • بلوار وکیل آباد17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 308 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 391 متر)
 • پایانه مسافربری معراج19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 452 متر)
 • میدان آزادی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 501 متر)
 • سینما پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 511 متر)
 • بلوار فکوری17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 530 متر)
 • بلوار پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 622 متر)
 • رستوران گیاهی خانه19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 867 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 868 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 923 متر)
 • رستوران کلبه محبت18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 14 متر)
 • رستوران دریایی سولو18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 126 متر)
 • بوستان ایزدی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 312 متر)
 • بیمارستان رضوی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 493 متر)
 • رباط طرق17 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 63 متر)
 • بلوار استاد یوسفی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 218 متر)
 • بلوار امامیه20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 218 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 357 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 602 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 754 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 846 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 903 متر)
 • بلوار شاهد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 970 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب15 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 990 متر)
 • بلوار نماز19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 17 متر)
 • باغ گلها19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 89 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 460 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 507 متر)
 • بلوار آب و برق21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 535 متر)
 • پارک آبی ایرانیان21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 582 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 645 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 647 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 800 متر)
 • بلوار ادیب22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 863 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 938 متر)
 • بلوار حجاب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 946 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 53 متر)
 • پارک خانواده23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 62 متر)
 • بزرگراه آسیایی21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 120 متر)
 • سرزمین موج های آبی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 214 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 261 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 283 متر)
 • بزرگراه امام علی21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 725 متر)
 • بلوار دکتر حسابی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 880 متر)
 • پارک تفریحی خورشید22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 931 متر)
 • بام مشهد22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 936 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 105 متر)
 • بلوار شریعتی23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 153 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 686 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 775 متر)
 • بزرگراه آزادی25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 839 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 57 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 455 متر)
 • بلوار شهید برونسی22 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 16 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد17 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 127 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 177 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 260 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 298 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 952 متر)
 • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 205 متر)
 • بوستان نیایش25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 258 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 263 متر)
 • کوهستان پارک شادی26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 268 متر)
 • بزرگراه میثاق24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 387 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)25 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 33 متر)
 • ویلاژتوریست26 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 95 متر)
 • سد طرق27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 215 متر)
 • بهشت رضا20 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 337 متر)
 • پارک مینیاتوری27 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 160 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 448 متر)
 • رستوران مولانا29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 468 متر)
 • سرزمین موج های خروشان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 818 متر)
 • خیابان گلستان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 868 متر)
 • ییلاق طرقبه31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 46 متر)
 • باغ پونه طرقبه31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 72 متر)
 • ییلاق شاندیز29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 631 متر)
 • بازار بین المللی بعثت32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 727 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 819 متر)
 • بیمارستان طالقانی29 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 866 متر)
 • رستوران آبشار33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 867 متر)
 • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 916 متر)
 • رستوران آبنوس33 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 163 متر)
 • رستوران سرداب عنبران35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 552 متر)
 • پیست موتور کراس32 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 731 متر)
 • روستا تاریخی پاژ36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 197 متر)
 • رستوران تشریفات36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 880 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 930 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 956 متر)
 • روستا مج50 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 625 متر)
 • هارونیه37 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 667 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 194 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 194 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 194 متر)
 • روستا نغندر41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 415 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 433 متر)
 • رستوران هندی راج39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 476 متر)
 • رستوران ارم شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 648 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 443 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی39 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 450 متر)
 • غار مغان56 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 31 متر)
 • دره ارغوان47 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 37 متر)
 • روستا ابرده44 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 762 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 643 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 53 متر)
 • روستا اندرخ58 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 216 متر)
 • روستا زشک58 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 208 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 61 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 382 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 493 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 801 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 866 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 639 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 679 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (154 کیلومتر و 27 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 4 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین 3 تا 6 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیریش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه نامهبا مهر برجسته محضر
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین 3 تا 6 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
بازه سنی برای اقامت با هزینهکودک 4 سال به بالا
درباره هتل آپارتمان نوین مشهد

هتل آپارتمان نوین مشهد از واحدهای اقامتی خوب و ارزان‌قیمت مشهد محسوب می‌شود که در سال 1380 افتتاح شده است. این هتل آپارتمان اخیراً مورد بازسازی قرار گرفته تا با کیفیت بهتری میزبان مهمانان گرامی باشد. هتل آپارتمان نوین مشهد با توجه به قرار گیری در محدوده  100 متری حرم مطهر رضوی و کیفیت مطلوب به مسافران تورهای ارزان مشهد پیشنهاد می‌شود.

 

امکانات هتل آپارتمان نوین مشهد

هتل آپارتمان نوین مشهد با 31 واحد اقامتی که در ساختمانی 6 طبقه جای گرفته‌اند از مهمانان خود پذیرایی می‌کند. اتاق‌های هتل آپارتمان نوین مشهد به صورت آپارتمان‌های یک خوابه و یا ظرفیت‌های 2 تا 4 نفر از سایت یوتراوز قابل رزرو است. تمام آپارتمان‌های این واحد اقامتی به امکاناتی نظیر مبلمان راحتی، تخت‌های استاندارد، سیستم تهویه مطبوع، آشپزخانه، آباژور و کمد لباس مجهز شده‌اند تا مهمانان محترم در اتاق کمبودی را حس نکنند.

رستوران و کافی‌شاپ هتل آپارتمان نوین مشهد تمام نیازهای غذا و نوشیدنی مهمانان گرامی را برآورده می‌کند. این رستوران با به‌کارگیری از پرسنلی حرفه‌ای و مواد اولیه درجه یک توانسته است رضایت مهمانان خود را جلب کند. از امکانات عمومی هتل آپارتمان نوین مشهد نیز می‌توان به اینترنت وایرلس‌، سیستم آنتن و ویدئو مرکزی، لاندری، کافی‌شاپ، سیستم سرمایشی و گرمایشی اشاره کرد.

 

آدرس و شماره تماس هتل آپارتمان نوین مشهد

هتل آپارتمان نوین مشهد در خیابان امام رضا، میدان بیت‌المقدس قرار گرفته است. فاصله این هتل تا حرم مطهر رضوی کمتر از 3 دقیقه پیاده‌روی است.

هتل آپارتمان نوین مشهد با توجه به موقعیت مکانی خوبی که دارد مناسب برای آن دسته از مسافرانی است که قصد خرید سوغاتی مشهد از بازار رضا و مراکز خرید هفده شهریور دارند.

در صورت نیاز به تماس با هتل آپارتمان نوین مشهد، می‌توانید راهنمایی‌های لازم را از شماره 1548 دریافت کنید.

 

رزرو هتل آپارتمان نوین مشهد

اگر قصد رزرو اینترنتی هتل با بهترین قیمت و با تخفیف ویژه را دارید، یوتراوز این امکان را برای شما آسان کرده است. کافی است از لیست اتاق‌های موجود، اتاق مدنظرتان را انتخاب کرده و سپس با طی کردن مراحل مشخص شده رزرو خود را نهایی کنید.