آدرس هتل :مشهد، خیابان طبرسی، بین طبرسی 25 و 27، هتل نیما
نکات مهم هتل نیما مشهد
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
امکانات هتل نیما مشهد
موقعیت مکانی هتل نیما مشهد
 • فاصله تا گنبد خشتی8 دقیقه پیاده ‌روی (601 متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...9 دقیقه پیاده ‌روی (741 متر)
 • فاصله تا رستوران رض ...3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 6 متر)
 • فاصله تا کتابخانه م ...2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 49 متر)
 • فاصله تا آرامگاه شی ...14 دقیقه پیاده ‌روی (1 کیلومتر و 95 متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 237 متر)
 • فاصله تا مدرسه پریز ...2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 299 متر)
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 522 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 534 متر)
 • فاصله تا خیابان نوا ...3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 633 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 724 متر)
 • فاصله تا چهارراه شه ...3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 791 متر)
 • فاصله تا موزه آستان ...3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 797 متر)
 • فاصله تا خیابان شیر ...3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 798 متر)
 • فاصله تا موزه ظروف3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 800 متر)
 • فاصله تا موزه تمبر، ...3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 807 متر)
 • فاصله تا موزه فرش3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 807 متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 807 متر)
 • فاصله تا موزه قرآن ...3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 807 متر)
 • فاصله تا موزه نجوم ...3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 807 متر)
 • فاصله تا موزه مدال3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 807 متر)
 • فاصله تا موزه هنرها ...3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 807 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 902 متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 931 متر)
 • فاصله تا مقبره پیر ...4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 999 متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 19 متر)
 • فاصله تا مدرسه علمی ...4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 149 متر)
 • فاصله تا بازار مرکز ...4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 156 متر)
 • فاصله تا بازار رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 199 متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 208 متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 216 متر)
 • فاصله تا بلوار وحدت ...4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 223 متر)
 • فاصله تا پارک وحدت4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 244 متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 288 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 291 متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 291 متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 304 متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 351 متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 372 متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 381 متر)
 • فاصله تا بلوار امیر ...4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 544 متر)
 • فاصله تا آرامگاه نا ...5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 582 متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 627 متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 717 متر)
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 771 متر)
 • فاصله تا میدان شهدا ...6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 800 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 865 متر)
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 878 متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 934 متر)
 • فاصله تا بوستان وحد ...5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 939 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 940 متر)
 • فاصله تا پارک باغ م ...5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 963 متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 970 متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 7 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 64 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 133 متر)
 • فاصله تا کلیسا انجی ...5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 164 متر)
 • فاصله تا پارک میرزا ...5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 181 متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 214 متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 224 متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 231 متر)
 • فاصله تا بوستان میر ...5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 235 متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 236 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 237 متر)
 • فاصله تا خانه ملک5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 260 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 287 متر)
 • فاصله تا بازار جنت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 298 متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 326 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 345 متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 350 متر)
 • فاصله تا بوستان امت ...5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 355 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 373 متر)
 • فاصله تا خیابان هفد ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 441 متر)
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 444 متر)
 • فاصله تا باغ خونی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 446 متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 457 متر)
 • فاصله تا خیابان عنص ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 470 متر)
 • فاصله تا کلیسای مسر ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 509 متر)
 • فاصله تا رستوران مع ...5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 517 متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 517 متر)
 • فاصله تا گنبد سبز6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 543 متر)
 • فاصله تا بلوار مصلی ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 550 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 575 متر)
 • فاصله تا میدان توحی ...5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 586 متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 646 متر)
 • فاصله تا سینما قدس6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 760 متر)
 • فاصله تا سینما هویز ...6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 942 متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 951 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 24 متر)
 • فاصله تا بازار فردو ...7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 32 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 108 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 119 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 123 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 232 متر)
 • فاصله تا میدان امام ...7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 298 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 300 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 400 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 456 متر)
 • فاصله تا میدان شریع ...7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 462 متر)
 • فاصله تا بیماررستان ...7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 497 متر)
 • فاصله تا بلوار قرنی ...7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 520 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 754 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 849 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 868 متر)
 • فاصله تا خیابان آبک ...8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 974 متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...7 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 40 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 98 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 109 متر)
 • فاصله تا مجتمع زیست ...8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 138 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 207 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 217 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 221 متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 227 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 233 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 303 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 310 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 314 متر)
 • فاصله تا هنرستان صن ...8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 348 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 389 متر)
 • فاصله تا بوستان بسی ...8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 465 متر)
 • فاصله تا خیابان کوه ...8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 528 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 549 متر)
 • فاصله تا نسیم لبنان ...9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 590 متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 604 متر)
 • فاصله تا بلوار احمد ...8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 605 متر)
 • فاصله تا گورستان ار ...8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 637 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 846 متر)
 • فاصله تا فروشگاه دب ...9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 849 متر)
 • فاصله تا میدان احمد ...9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 896 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 930 متر)
 • فاصله تا خیابان طبر ...9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 991 متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 149 متر)
 • فاصله تا بلوار ملاص ...10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 202 متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 279 متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 282 متر)
 • فاصله تا میدان ابوط ...9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 310 متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...8 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 331 متر)
 • فاصله تا رستوران سد ...10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 433 متر)
 • فاصله تا بوستان باب ...10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 657 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 675 متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 739 متر)
 • فاصله تا خیابان راه ...10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 746 متر)
 • فاصله تا پارک باباق ...10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 924 متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 990 متر)
 • فاصله تا بلوار بعثت ...11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 17 متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 27 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 45 متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 89 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 266 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 312 متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 316 متر)
 • فاصله تا رستوران پس ...12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 396 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 488 متر)
 • فاصله تا بوستان حجا ...11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 488 متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 549 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 610 متر)
 • فاصله تا رستوران فی ...12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 698 متر)
 • فاصله تا بلوار ملک ...11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 19 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 74 متر)
 • فاصله تا پارک پردیس ...12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 76 متر)
 • فاصله تا میدان جانب ...12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 94 متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 127 متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 176 متر)
 • فاصله تا بلوار سجاد ...13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 301 متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 316 متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 450 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 923 متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 109 متر)
 • فاصله تا بازار بین ...13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 252 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 374 متر)
 • فاصله تا پارک ساحلی ...13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 394 متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 534 متر)
 • فاصله تا بلوار هاشم ...14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 570 متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 585 متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 629 متر)
 • فاصله تا رستوران قص ...14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 814 متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 863 متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 979 متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 987 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 14 متر)
 • فاصله تا پردیس قائم ...15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 63 متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 92 متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 227 متر)
 • فاصله تا کمپ غدیر14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 287 متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 336 متر)
 • فاصله تا پارک ریحان ...13 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 475 متر)
 • فاصله تا خیابان رضا ...15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 529 متر)
 • فاصله تا پارک ملت16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 702 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 856 متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 919 متر)
 • فاصله تا میدان استق ...17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 251 متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 318 متر)
 • فاصله تا دانشگاه فر ...19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 525 متر)
 • فاصله تا میدان قائم ...16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 869 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 89 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 359 متر)
 • فاصله تا بلوار کوثر ...18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 575 متر)
 • فاصله تا میدان کوثر ...19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 178 متر)
 • فاصله تا برج باران19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 203 متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 270 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 353 متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 463 متر)
 • فاصله تا سینما پیرو ...19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 473 متر)
 • فاصله تا بلوار فکور ...19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 492 متر)
 • فاصله تا بلوار پیرو ...19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 584 متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 830 متر)
 • فاصله تا بلوار استا ...19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 962 متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 962 متر)
 • فاصله تا رستوران کل ...19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 976 متر)
 • فاصله تا رستوران در ...19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 88 متر)
 • فاصله تا بوستان ایز ...20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 274 متر)
 • فاصله تا پارک آبی ا ...20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 529 متر)
 • فاصله تا قاسم آباد ...21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 541 متر)
 • فاصله تا بلوار شاهد ...20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 665 متر)
 • فاصله تا بلوار حجاب ...20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 893 متر)
 • فاصله تا پارک طبیعی ...25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 911 متر)
 • فاصله تا بزرگراه آس ...21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 206 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 319 متر)
 • فاصله تا بلوار اندی ...22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 496 متر)
 • فاصله تا مسیر پلکان ...22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 564 متر)
 • فاصله تا سینما سیمر ...21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 644 متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 673 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 716 متر)
 • فاصله تا باغ گلها20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 744 متر)
 • فاصله تا بلوار دکتر ...22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 827 متر)
 • فاصله تا بلوار ادیب ...21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 861 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 865 متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 909 متر)
 • فاصله تا بوستان نیل ...23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 957 متر)
 • فاصله تا بلوار نماز ...21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 979 متر)
 • فاصله تا رباط طرق19 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 107 متر)
 • فاصله تا بلوار فلاح ...22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 281 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 423 متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 469 متر)
 • فاصله تا بلوار آب و ...23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 497 متر)
 • فاصله تا بلوار صیاد ...22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 607 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 900 متر)
 • فاصله تا پارک ملی چ ...21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 15 متر)
 • فاصله تا پارک خانوا ...22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 24 متر)
 • فاصله تا بزرگراه سل ...17 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 33 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 103 متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 180 متر)
 • فاصله تا پارک تفریح ...24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 213 متر)
 • فاصله تا بام مشهد24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 218 متر)
 • فاصله تا بزرگراه آز ...24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 534 متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 649 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 737 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 19 متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 978 متر)
 • فاصله تا بزرگراه نم ...25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 105 متر)
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 120 متر)
 • فاصله تا مجتمع تفری ...25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 139 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 222 متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 260 متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 914 متر)
 • فاصله تا بزرگراه می ...25 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 42 متر)
 • فاصله تا بلوار مجید ...26 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 167 متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...20 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 170 متر)
 • فاصله تا بوستان نیا ...26 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 220 متر)
 • فاصله تا باغ وحش وک ...27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 225 متر)
 • فاصله تا کوهستان پا ...27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 230 متر)
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...27 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 57 متر)
 • فاصله تا پارک مینیا ...29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 123 متر)
 • فاصله تا سد طرق30 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 258 متر)
 • فاصله تا بهشت رضا23 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 381 متر)
 • فاصله تا خیابان گلس ...28 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 954 متر)
 • فاصله تا امام زاده ...30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 410 متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 430 متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 780 متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 953 متر)
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 8 متر)
 • فاصله تا باغ پونه ط ...32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 34 متر)
 • فاصله تا ییلاق شاند ...30 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 594 متر)
 • فاصله تا بازار بین ...33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 689 متر)
 • فاصله تا موزه مردم ...31 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 781 متر)
 • فاصله تا روستا تاری ...33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 995 متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 829 متر)
 • فاصله تا باغ رستورا ...34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 878 متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...34 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 125 متر)
 • فاصله تا رستوران سر ...36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 514 متر)
 • فاصله تا پیست موتور ...33 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 693 متر)
 • فاصله تا رستوران تش ...37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 842 متر)
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 892 متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 918 متر)
 • فاصله تا هارونیه37 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 753 متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 280 متر)
 • فاصله تا موزه توس40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 280 متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 280 متر)
 • فاصله تا روستا مج53 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 669 متر)
 • فاصله تا روستا نغند ...42 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 377 متر)
 • فاصله تا مجتمع توری ...40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 395 متر)
 • فاصله تا رستوران هن ...40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 438 متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 610 متر)
 • فاصله تا رستوران پد ...41 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 405 متر)
 • فاصله تا رستوران حس ...41 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 412 متر)
 • فاصله تا دره ارغوان ...48 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 999 متر)
 • فاصله تا غار مغان59 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 75 متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...45 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 724 متر)
 • فاصله تا روستا اندر ...55 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 14 متر)
 • فاصله تا روستا دهبا ...1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 605 متر)
 • فاصله تا روستا کنگ1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (44 کیلومتر و 15 متر)
 • فاصله تا روستا کاهو ...60 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 696 متر)
 • فاصله تا روستا زشک60 دقیقه با خودرو (49 کیلومتر و 170 متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 127 متر)
 • فاصله تا روستا گلمک ...1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 600 متر)
 • فاصله تا دریاچه چشم ...2 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (82 کیلومتر و 908 متر)
 • فاصله تا آبشار ارتک ...2 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (128 کیلومتر و 663 متر)
 • فاصله تا کلات نادر2 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (149 کیلومتر و 437 متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...2 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 476 متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...2 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 824 متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدرک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر (فقط میهمان ایرانی)
درباره هتل نیما مشهد

هتل نیما مشهد یک هتل سه ستاره و قیمت مناسب مشهد است که در سال 1389 افتتاح شد. این هتل در جهت حفظ کیفیت خدمات و ارتقا امکانات در سال 1396 مورد بازسازی قرار گرفته است. هتل نیما مشهد به آن دسته از عزیزانی که می‌خواهند به مشهد ارزان سفر کنند و در هتلی نزدیک به حرم امام رضا (ع) اقامت داشته باشند پیشنهاد می‌شود.

 

امکانات هتل نیما مشهد

هتل نیما مشهد ساختمانی 2 طبقه دارد که 59 باب اتاق با ظرفیت‌های یک تخته، دو تخته، سه تخته و چهار تخته در آن جای گرفته است. اتاق‌های این هتل با وجود طراحی خوب و امکانات مناسب، تا حدودی کوچک هستند و معمولاً سرویس اضافه در آن‌ها قرار نمی‌گیرد. با این وجود تمام اتاق‌ها به امکاناتی از جمله سیستم تهویه مطبوع، سیستم گرمایش و سرمایش، تلویزیون، حمام، سرویس بهداشتی فرنگی و ایرانی و آباژور مجهز هستند.

از امکانات عمومی هتل نیما مشهد نیز می‌توان به رستوران، لابی مجهز، پذیرش 24 ساعته، اینترنت رایگان، مینی بار، صندوق امانات، اتاق چمدان، تاکسی‌ سرویس اشاره کرد.

 

آدرس و شماره تماس هتل نیما مشهد

هتل نیما مشهد در خیابان طبرسی و با فاصله حدوداً 15 دقیقه تا حرم مطهر رضوی قرار دارد. فاصله این هتل تا جاذبه‌های گردشگری اطراف حرم مطهر نسبتاً کم است با این وجود برای گردش نیم‌روزه بهتر است با خدمات گردشگری هتل نیما مشهد هماهنگ کنید تا با برنامه بهتری از جاذبه‌های مشهد دیدن کنید.

در صورت نیاز به تماس با هتل نیما مشهد، می‌توانید راهنمایی‌های لازم را از شماره 1548 دریافت کنید.

 

رزرو هتل نیما مشهد

اگر قصد رزرو اینترنتی هتل نیما مشهد با بهترین قیمت و با تخفیف ویژه را دارید، یوتراوز این امکان را برای شما آسان کرده است.