آدرس هتل :تهران، میدان امام خمینی، خیابان سعدی جنوبی، روبرو اداره پست

اتاق‌های هتل نیکان تهران

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل نیکان تهران

امکانات هتل نیکان تهران

فاصله هتل نیکان تهران تا نقاط مهم

 • ایستگاه قطار شهری گلشهر کرج10 ساعت و 55 دقیقه با خودرو (885 کیلومتر و 957 متر)
 • ایستگاه قطار شهری محمدشهر کرج10 ساعت و 55 دقیقه با خودرو (890 کیلومتر و 827 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کرج10 ساعت و 57 دقیقه با خودرو (893 کیلومتر و 672 متر)
 • خیابان جمهوری11 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (899 کیلومتر و 704 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اتمسفر11 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (900 کیلومتر و 378 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گرم دره11 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (902 کیلومتر و 612 متر)
 • اتوبان تهران_کرج11 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (904 کیلومتر و 511 متر)
 • خیابان آیت الله طالقانی11 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (907 کیلومتر و 416 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وردآورد11 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (909 کیلومتر و 326 متر)
 • دریاچه مصنوعی خلیج فارس (چیتگر)11 ساعت و 22 دقیقه با خودرو (916 کیلومتر و 995 متر)
 • پارک چیتگر11 ساعت و 19 دقیقه با خودرو (917 کیلومتر و 742 متر)
 • سافاری پارک وحشت چیتگر11 ساعت و 19 دقیقه با خودرو (917 کیلومتر و 742 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ایران خودرو11 ساعت و 18 دقیقه با خودرو (917 کیلومتر و 918 متر)
 • موزه ماشین های قدیمی11 ساعت و 19 دقیقه با خودرو (919 کیلومتر و 98 متر)
 • باغ ملی گیاه شناسی11 ساعت و 21 دقیقه با خودرو (919 کیلومتر و 784 متر)
 • ایستگاه قطار شهری چیتگر11 ساعت و 21 دقیقه با خودرو (919 کیلومتر و 835 متر)
 • بزرگراه لشکری11 ساعت و 20 دقیقه با خودرو (920 کیلومتر و 598 متر)
 • دامنه ارواح سنگی کوه البرز11 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (920 کیلومتر و 714 متر)
 • پارک جنگلی لتمان کن11 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (920 کیلومتر و 725 متر)
 • روستای وردیج(روستای آدم سنگی)11 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (920 کیلومتر و 758 متر)
 • بزرگراه شیخ فضل الله نوری11 ساعت و 21 دقیقه با خودرو (921 کیلومتر و 154 متر)
 • بزرگراه فتح11 ساعت و 21 دقیقه با خودرو (921 کیلومتر و 183 متر)
 • هرم هیجان (سوپر نوا)11 ساعت و 24 دقیقه با خودرو (923 کیلومتر و 67 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ورزشگاه آزادی11 ساعت و 26 دقیقه با خودرو (923 کیلومتر و 912 متر)
 • نمایشگاه هوایی11 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (924 کیلومتر و 737 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ارم سبز11 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (925 کیلومتر و 776 متر)
 • پارک ارم11 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (926 کیلومتر و 182 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بیمه11 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (926 کیلومتر و 636 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طرشت11 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (927 کیلومتر و 84 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی11 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (927 کیلومتر و 241 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان آزادی11 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (927 کیلومتر و 241 متر)
 • ترمینال غرب11 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (927 کیلومتر و 333 متر)
 • میدان آزادی11 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (927 کیلومتر و 344 متر)
 • فرودگاه مهرآباد11 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (927 کیلومتر و 629 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه شریف11 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (927 کیلومتر و 717 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صادقیه11 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (928 کیلومتر و 634 متر)
 • ایستگاه قطار شهری استاد معین11 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (928 کیلومتر و 663 متر)
 • خیابان ستارخان11 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (928 کیلومتر و 677 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر حبیب الله11 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (928 کیلومتر و 956 متر)
 • خیابان فردوسی11 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (929 کیلومتر و 93 متر)
 • رستوران مروارید11 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (929 کیلومتر و 403 متر)
 • بزرگراه یادگار امام11 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (929 کیلومتر و 981 متر)
 • رستوران شبهای تهران11 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (930 کیلومتر و 7 متر)
 • رستوران وادوابل11 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (930 کیلومتر و 133 متر)
 • بلوار مرزداران11 ساعت و 33 دقیقه با خودرو (930 کیلومتر و 665 متر)
 • خیابان جیحون11 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (930 کیلومتر و 959 متر)
 • ایستگاه قطار شهری توحید11 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (931 کیلومتر و 252 متر)
 • بیمارستان مرکز قلب11 ساعت و 33 دقیقه با خودرو (931 کیلومتر و 515 متر)
 • بوستان نهج البلاقه11 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (931 کیلومتر و 602 متر)
 • خیابان آزادی11 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (931 کیلومتر و 699 متر)
 • کلیسای حضرت ابراهیم11 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (931 کیلومتر و 741 متر)
 • بزرگراه آیت الله سعیدی11 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (932 کیلومتر و 101 متر)
 • سینما جی11 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (932 کیلومتر و 163 متر)
 • خیابان کارگر شمالی11 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (932 کیلومتر و 234 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان انقلاب اسلامی11 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (932 کیلومتر و 244 متر)
 • عمارت دارالفنون11 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (932 کیلومتر و 285 متر)
 • خیابان انقلاب11 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (932 کیلومتر و 328 متر)
 • میدان انقلاب11 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (932 کیلومتر و 348 متر)
 • موزه فرش ایران11 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (932 کیلومتر و 361 متر)
 • رستوران خانه کوچک11 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (932 کیلومتر و 408 متر)
 • خیابان دکتر فاطمی11 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (932 کیلومتر و 478 متر)
 • سفارت پاکستان11 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (932 کیلومتر و 675 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان حر11 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (932 کیلومتر و 871 متر)
 • پار ک وی11 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (932 کیلومتر و 954 متر)
 • موزه تنوع زیستی11 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (933 کیلومتر و 149 متر)
 • پارک دانشجو11 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (933 کیلومتر و 558 متر)
 • بیمارستان آریا11 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (933 کیلومتر و 656 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر شهید فاطمی11 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (933 کیلومتر و 774 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید نواب صفوی11 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (933 کیلومتر و 785 متر)
 • حمام نواب (قتلگاه کریم آبمنگل)11 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (933 کیلومتر و 792 متر)
 • بلوار کشاورز11 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (933 کیلومتر و 832 متر)
 • سفارت اردن11 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (933 کیلومتر و 905 متر)
 • پارک دلفین (دلفیناریوم)11 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (933 کیلومتر و 951 متر)
 • رستوران گردان برج میلاد11 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (933 کیلومتر و 953 متر)
 • رستوران بوفالو11 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (934 کیلومتر و 44 متر)
 • برج میلاد11 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (934 کیلومتر و 60 متر)
 • ایستگاه قطار شهری تئاتر شهر11 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (934 کیلومتر و 82 متر)
 • سینما آفریقا11 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (934 کیلومتر و 108 متر)
 • بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد11 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (934 کیلومتر و 119 متر)
 • سینما عصر جدید11 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (934 کیلومتر و 265 متر)
 • مجتمع تجاری میلاد نور11 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (934 کیلومتر و 297 متر)
 • بیمارستان پارس11 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (934 کیلومتر و 300 متر)
 • بیمارستان بهمن11 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (934 کیلومتر و 417 متر)
 • سفارت روسیه11 ساعت و 47 دقیقه با خودرو (934 کیلومتر و 463 متر)
 • رستوران آنتروکوت11 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (934 کیلومتر و 467 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نعمت آباد11 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (934 کیلومتر و 483 متر)
 • ایستگاه قطار شهری عبدل آباد11 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (934 کیلومتر و 616 متر)
 • میدان ولیعصر11 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (934 کیلومتر و 645 متر)
 • خیابان ملاصدرا11 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (934 کیلومتر و 664 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فردوسی11 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (934 کیلومتر و 664 متر)
 • سفارت جمهوری ارمنستان11 ساعت و 47 دقیقه با خودرو (934 کیلومتر و 767 متر)
 • نایب ساعی11 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (934 کیلومتر و 773 متر)
 • شهرک غرب11 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (934 کیلومتر و 785 متر)
 • رستوران گیاهی پیور11 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (934 کیلومتر و 801 متر)
 • میدان فردوسی11 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (934 کیلومتر و 861 متر)
 • ایستگاه قطار شهری منیریه11 ساعت و 48 دقیقه با خودرو (934 کیلومتر و 972 متر)
 • سینما اریکه ایرانیان11 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 15 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان ولیعصر11 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 30 متر)
 • سفارت عراق11 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 279 متر)
 • سینما استقلال11 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 316 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دروازه دولت11 ساعت و 47 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 325 متر)
 • پل حافظ11 ساعت و 49 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 355 متر)
 • سینما قدس11 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 399 متر)
 • موزه آبگینه و سفالینه11 ساعت و 49 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 500 متر)
 • بیمارستان جم11 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 509 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادگان11 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 531 متر)
 • سفارت انگلستان11 ساعت و 49 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 538 متر)
 • خیابان استاد نجات اللهی11 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 595 متر)
 • خیابان گاندی11 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 604 متر)
 • سفارت جمهوری ایتالیا11 ساعت و 49 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 605 متر)
 • ایستگاه قطار شهری حسن آباد11 ساعت و 50 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 615 متر)
 • پارک پلیس11 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 627 متر)
 • کلیسا کانسولاتا11 ساعت و 50 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 664 متر)
 • سفارت اوگاندا11 ساعت و 50 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 664 متر)
 • میدان حسن آباد11 ساعت و 50 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 670 متر)
 • مجموعه قزاقخانه11 ساعت و 49 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 679 متر)
 • رستوران مانسون11 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 715 متر)
 • بیمارستان دی11 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 730 متر)
 • رستوران سیمرغ11 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 735 متر)
 • رستوران بیکس11 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 748 متر)
 • کلیسای سرکیس مقدس11 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 781 متر)
 • رستوران خان جان11 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 868 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میرزای شیرازی11 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 892 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه امام علی11 ساعت و 55 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 895 متر)
 • بیمارستان عرفان11 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 925 متر)
 • خیابان حافظ11 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 937 متر)
 • پیتزا پاشا11 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 946 متر)
 • خیابان مطهری11 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 968 متر)
 • سفره خانه سنتی عالی قاپو11 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (935 کیلومتر و 999 متر)
 • سینما آزادی11 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 8 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر11 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 35 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح11 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 65 متر)
 • مرکز چشم پزشکی ونک11 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 93 متر)
 • رستوران نارنجستان11 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 96 متر)
 • میدان ونک11 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 97 متر)
 • بزرگراه کوردستان11 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 124 متر)
 • مصلی11 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 142 متر)
 • ایستگاه قطار شهری مصلی11 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 147 متر)
 • باغ خزندگان زیما11 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 163 متر)
 • خیابان ایرانشهر11 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 284 متر)
 • سفارت آلمان11 ساعت و 50 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 353 متر)
 • موزه عبرت11 ساعت و 51 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 360 متر)
 • خیابان امام خمینی11 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 363 متر)
 • خیابان سپهبد قرنی11 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 386 متر)
 • میدان هفت تیر11 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 446 متر)
 • موزه جواهرات ملی11 ساعت و 51 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 486 متر)
 • خیابان کریم خان11 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 507 متر)
 • موزه پست و تلگراف11 ساعت و 52 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 519 متر)
 • موزه استاد صبا11 ساعت و 52 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 554 متر)
 • کتابخانه و موزه ملی ملک11 ساعت و 52 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 594 متر)
 • بیمارستان محب تهران11 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 743 متر)
 • بهارستان11 ساعت و 52 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 787 متر)
 • بزرگراه چمران(بلوار چمران)11 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 807 متر)
 • خیابان لاله زار11 ساعت و 52 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 865 متر)
 • موزه پول11 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 880 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی11 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 885 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ملت11 ساعت و 53 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 886 متر)
 • خیابان الوند11 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 907 متر)
 • بوستان باغ ایرانی11 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 913 متر)
 • سعادت آباد11 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 931 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دروازه شمیران11 ساعت و 50 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 970 متر)
 • بوستان طالقانی11 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 971 متر)
 • میدان امام خمینی11 ساعت و 53 دقیقه با خودرو (936 کیلومتر و 985 متر)
 • بیمارستان مهرگان11 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 53 متر)
 • دروازه دولت11 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 59 متر)
 • بیمارستان پارسیان11 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 81 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بهارستان11 ساعت و 54 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 128 متر)
 • رستوران ارکیده11 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 223 متر)
 • بیمارستان خاتم الانبیاء11 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 250 متر)
 • بیمارستان سینا11 ساعت و 53 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 266 متر)
 • ساختمان صلح جمعیت هلال احمر11 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 269 متر)
 • موزه علم و فناوری11 ساعت و 52 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 285 متر)
 • بزرگراه حقانی11 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 286 متر)
 • میدان آژانتین11 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 290 متر)
 • خیابان شهید حقانی11 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 294 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی11 ساعت و 57 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 358 متر)
 • خیابان امیرکبیر11 ساعت و 54 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 413 متر)
 • پارک ژوراسیک (دایناسور های متحرک)11 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 447 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید همت11 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 469 متر)
 • بلوار آفریقا11 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 559 متر)
 • بیمارستان چشم پزشکی نور11 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 575 متر)
 • مجلس شورای اسلامی ایران11 ساعت و 51 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 589 متر)
 • خیابان خرمشهر11 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 763 متر)
 • خیابان باب همایون11 ساعت و 56 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 778 متر)
 • بوستان آب و آتش11 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 815 متر)
 • خیابان ولیعصر11 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 817 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام حسین11 ساعت و 53 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 822 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی(ره)11 ساعت و 56 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 840 متر)
 • بلوار شریعتی11 ساعت و 49 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 848 متر)
 • خلوت کریم خانی11 ساعت و 55 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 907 متر)
 • گنبد مینا11 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 920 متر)
 • رستوران طریقت11 ساعت و 49 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 923 متر)
 • پل طبیعت11 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 951 متر)
 • فرحزاد11 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 964 متر)
 • رستوران اسفندیار11 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (937 کیلومتر و 997 متر)
 • بازار بزرگ تهران11 ساعت و 55 دقیقه با خودرو (938 کیلومتر و 44 متر)
 • البرز11 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (938 کیلومتر و 50 متر)
 • رستوران البرز11 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (938 کیلومتر و 50 متر)
 • خیابان فرهنگ11 ساعت و 53 دقیقه با خودرو (938 کیلومتر و 82 متر)
 • سفارت سوریه11 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (938 کیلومتر و 177 متر)
 • کاخ گلستان11 ساعت و 56 دقیقه با خودرو (938 کیلومتر و 190 متر)
 • سفارت افغانستان11 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (938 کیلومتر و 237 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید بهشتی11 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (938 کیلومتر و 245 متر)
 • رستوران برگراتور11 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (938 کیلومتر و 285 متر)
 • بزرگراه نواب11 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (938 کیلومتر و 325 متر)
 • سینما ملت11 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (938 کیلومتر و 329 متر)
 • سفارت امارات متحده عربی11 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (938 کیلومتر و 361 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان شهدا11 ساعت و 54 دقیقه با خودرو (938 کیلومتر و 370 متر)
 • رستوران کابانا11 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (938 کیلومتر و 372 متر)
 • رستوران شاندیز جردن11 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (938 کیلومتر و 396 متر)
 • ایستگاه قطار شهری تهرانپارس11 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (938 کیلومتر و 403 متر)
 • عباس آباد11 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (938 کیلومتر و 422 متر)
 • رستوران گیلانه11 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (938 کیلومتر و 429 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سهروردی11 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (938 کیلومتر و 516 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خواجه عبدالله انصاری11 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (938 کیلومتر و 543 متر)
 • سفارت جمهوری شرقی اروگوئه11 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (938 کیلومتر و 559 متر)
 • خیابان سهروردی11 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (938 کیلومتر و 595 متر)
 • سینما ایران11 ساعت و 50 دقیقه با خودرو (938 کیلومتر و 652 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید قدوسی11 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (938 کیلومتر و 814 متر)
 • سفره خانه سنتی باغ صبا11 ساعت و 51 دقیقه با خودرو (938 کیلومتر و 925 متر)
 • مسجد جامع12 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (938 کیلومتر و 978 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهرک شریعتی11 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (939 کیلومتر و 169 متر)
 • ایستگاه راه آهن11 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (939 کیلومتر و 225 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن11 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (939 کیلومتر و 248 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قلعه مرغی11 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (939 کیلومتر و 280 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید حقانی11 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (939 کیلومتر و 290 متر)
 • سفارت ژاپن11 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (939 کیلومتر و 429 متر)
 • میدان راه آهن11 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (939 کیلومتر و 447 متر)
 • نمایشگاه بین المللی11 ساعت و 47 دقیقه با خودرو (939 کیلومتر و 458 متر)
 • بیمارستان روانپزشکی ایرانیان11 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (939 کیلومتر و 459 متر)
 • بلوار میرداماد11 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (939 کیلومتر و 588 متر)
 • شاطر عباس11 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (939 کیلومتر و 650 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میرداماد11 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (939 کیلومتر و 667 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شیخ الرئیس11 ساعت و 57 دقیقه با خودرو (939 کیلومتر و 771 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مدنی11 ساعت و 54 دقیقه با خودرو (939 کیلومتر و 799 متر)
 • رستوران خاقان11 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (939 کیلومتر و 860 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سبلان12 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (940 کیلومتر و 6 متر)
 • حسینیه ارشاد11 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (940 کیلومتر و 106 متر)
 • بوستان زیبا (آبشار تهران)11 ساعت و 58 دقیقه با خودرو (940 کیلومتر و 155 متر)
 • بزرگراه امام علی (ع)11 ساعت و 58 دقیقه با خودرو (940 کیلومتر و 156 متر)
 • موزه امام علی(ع)11 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (940 کیلومتر و 231 متر)
 • ایستگاه قطار شهری رازی11 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (940 کیلومتر و 251 متر)
 • خیابان ولنجک11 ساعت و 47 دقیقه با خودرو (940 کیلومتر و 270 متر)
 • ایستگاه مترو پیروزی11 ساعت و 58 دقیقه با خودرو (940 کیلومتر و 300 متر)
 • مسجد قبا11 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (940 کیلومتر و 409 متر)
 • نظام آباد11 ساعت و 59 دقیقه با خودرو (940 کیلومتر و 413 متر)
 • ایستگاه قطار شهری جوادیه11 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (940 کیلومتر و 547 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قلهک11 ساعت و 47 دقیقه با خودرو (940 کیلومتر و 558 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر شریعتی11 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (940 کیلومتر و 650 متر)
 • خانه موزه شهید بهشتی11 ساعت و 47 دقیقه با خودرو (940 کیلومتر و 784 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شوش11 ساعت و 48 دقیقه با خودرو (940 کیلومتر و 804 متر)
 • سفارت جمهوری آذربایجان11 ساعت و 49 دقیقه با خودرو (940 کیلومتر و 952 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید صیاد شیرازی11 ساعت و 48 دقیقه با خودرو (940 کیلومتر و 991 متر)
 • باغ فردوس11 ساعت و 48 دقیقه با خودرو (941 کیلومتر و 63 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید زین الدین11 ساعت و 47 دقیقه با خودرو (941 کیلومتر و 85 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبرد11 ساعت و 59 دقیقه با خودرو (941 کیلومتر و 174 متر)
 • سفارت برزیل11 ساعت و 49 دقیقه با خودرو (941 کیلومتر و 292 متر)
 • رصد خانه زعفرانیه11 ساعت و 49 دقیقه با خودرو (941 کیلومتر و 362 متر)
 • درکه11 ساعت و 50 دقیقه با خودرو (941 کیلومتر و 411 متر)
 • موزه سینمای ایران11 ساعت و 49 دقیقه با خودرو (941 کیلومتر و 540 متر)
 • رستوران باغ گیلاس11 ساعت و 49 دقیقه با خودرو (941 کیلومتر و 605 متر)
 • رستوران شب های زعفرانیه11 ساعت و 49 دقیقه با خودرو (941 کیلومتر و 612 متر)
 • سفارت جمهوری آرژانتین11 ساعت و 49 دقیقه با خودرو (941 کیلومتر و 693 متر)
 • خیابان فیاضی11 ساعت و 47 دقیقه با خودرو (941 کیلومتر و 710 متر)
 • خیابان فرشته11 ساعت و 47 دقیقه با خودرو (941 کیلومتر و 712 متر)
 • خیابان وحدت اسلامی11 ساعت و 51 دقیقه با خودرو (941 کیلومتر و 757 متر)
 • ایستگاه قطار شهری مولوی11 ساعت و 51 دقیقه با خودرو (941 کیلومتر و 823 متر)
 • رستوران سنتی حافظیه11 ساعت و 50 دقیقه با خودرو (941 کیلومتر و 895 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ترمینال جنوب11 ساعت و 50 دقیقه با خودرو (941 کیلومتر و 926 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید صدر11 ساعت و 50 دقیقه با خودرو (941 کیلومتر و 952 متر)
 • سفارت جمهوری آفریقای جنوبی11 ساعت و 50 دقیقه با خودرو (941 کیلومتر و 958 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گلبرگ11 ساعت و 49 دقیقه با خودرو (942 کیلومتر و 37 متر)
 • سفارت بوسنی و هرزگوین11 ساعت و 51 دقیقه با خودرو (942 کیلومتر و 184 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قیطریه11 ساعت و 51 دقیقه با خودرو (942 کیلومتر و 234 متر)
 • رستوران آناندا11 ساعت و 49 دقیقه با خودرو (942 کیلومتر و 275 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهرداری11 ساعت و 51 دقیقه با خودرو (942 کیلومتر و 394 متر)
 • باغ موزه هنر ایرانی11 ساعت و 50 دقیقه با خودرو (942 کیلومتر و 469 متر)
 • موزه دکتر حسابی11 ساعت و 50 دقیقه با خودرو (942 کیلومتر و 501 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام11 ساعت و 53 دقیقه با خودرو (942 کیلومتر و 507 متر)
 • خیابان پاسداران11 ساعت و 49 دقیقه با خودرو (942 کیلومتر و 676 متر)
 • کافی شاپ کوبانا11 ساعت و 50 دقیقه با خودرو (942 کیلومتر و 865 متر)
 • خیابان خیام11 ساعت و 53 دقیقه با خودرو (942 کیلومتر و 867 متر)
 • پیتزا پارک11 ساعت و 50 دقیقه با خودرو (942 کیلومتر و 918 متر)
 • رستوران شهروز11 ساعت و 50 دقیقه با خودرو (942 کیلومتر و 929 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سرسبز11 ساعت و 53 دقیقه با خودرو (942 کیلومتر و 950 متر)
 • رستوران اردک آبی11 ساعت و 53 دقیقه با خودرو (942 کیلومتر و 991 متر)
 • رستوران الیزه11 ساعت و 53 دقیقه با خودرو (943 کیلومتر و 8 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پانزده خرداد11 ساعت و 53 دقیقه با خودرو (943 کیلومتر و 24 متر)
 • پیتزا پم11 ساعت و 50 دقیقه با خودرو (943 کیلومتر و 52 متر)
 • تجریش11 ساعت و 54 دقیقه با خودرو (943 کیلومتر و 131 متر)
 • رستوران مورانو11 ساعت و 51 دقیقه با خودرو (943 کیلومتر و 152 متر)
 • موزه آبکار11 ساعت و 53 دقیقه با خودرو (943 کیلومتر و 156 متر)
 • موزه نظامی11 ساعت و 53 دقیقه با خودرو (943 کیلومتر و 156 متر)
 • کاخ سعدآباد11 ساعت و 53 دقیقه با خودرو (943 کیلومتر و 156 متر)
 • مجموعه فرهنگی کاخ سعد آباد11 ساعت و 53 دقیقه با خودرو (943 کیلومتر و 156 متر)
 • سفارت اتریش11 ساعت و 53 دقیقه با خودرو (943 کیلومتر و 253 متر)
 • رستوران ایتالیایی ویژن11 ساعت و 51 دقیقه با خودرو (943 کیلومتر و 265 متر)
 • حرم امامزاده صالح11 ساعت و 54 دقیقه با خودرو (943 کیلومتر و 338 متر)
 • بوستان فدک11 ساعت و 51 دقیقه با خودرو (943 کیلومتر و 420 متر)
 • سفره خانه باباقدرت11 ساعت و 48 دقیقه با خودرو (943 کیلومتر و 668 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فدک11 ساعت و 52 دقیقه با خودرو (943 کیلومتر و 719 متر)
 • کاخ موزه سبز11 ساعت و 54 دقیقه با خودرو (943 کیلومتر و 791 متر)
 • یافت آباد11 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (943 کیلومتر و 814 متر)
 • ایستگاه قطار شهری جوانمرد قصاب11 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (944 کیلومتر و 78 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه علم و صنعت11 ساعت و 54 دقیقه با خودرو (944 کیلومتر و 200 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان نوبنیاد11 ساعت و 52 دقیقه با خودرو (944 کیلومتر و 228 متر)
 • نارمک11 ساعت و 55 دقیقه با خودرو (944 کیلومتر و 416 متر)
 • قیطریه11 ساعت و 55 دقیقه با خودرو (944 کیلومتر و 432 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید باقری11 ساعت و 56 دقیقه با خودرو (944 کیلومتر و 501 متر)
 • دربند11 ساعت و 55 دقیقه با خودرو (944 کیلومتر و 522 متر)
 • رستوران فرنگی لوشاتو11 ساعت و 55 دقیقه با خودرو (944 کیلومتر و 582 متر)
 • سورتمه تهران11 ساعت و 56 دقیقه با خودرو (944 کیلومتر و 651 متر)
 • بام تهران12 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (944 کیلومتر و 720 متر)
 • آبشار دوقلو11 ساعت و 56 دقیقه با خودرو (944 کیلومتر و 859 متر)
 • پارک بازیافت11 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (945 کیلومتر و 11 متر)
 • آبشار سنگان12 ساعت و 18 دقیقه با خودرو (945 کیلومتر و 122 متر)
 • خیابان شهید باهنر11 ساعت و 57 دقیقه با خودرو (945 کیلومتر و 657 متر)
 • خیابان لواسانی11 ساعت و 58 دقیقه با خودرو (945 کیلومتر و 804 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهر ری11 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (945 کیلومتر و 808 متر)
 • ایستگاه قطار شهری علی آباد11 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (946 کیلومتر و 198 متر)
 • پارک لویزان11 ساعت و 53 دقیقه با خودرو (946 کیلومتر و 290 متر)
 • خیابان کیخسروی11 ساعت و 58 دقیقه با خودرو (946 کیلومتر و 391 متر)
 • بیمارستان بقیه اله جماران11 ساعت و 58 دقیقه با خودرو (946 کیلومتر و 563 متر)
 • میدان امام حسین(ع)11 ساعت و 56 دقیقه با خودرو (946 کیلومتر و 798 متر)
 • کتابخانه اختصاصی نیاوران11 ساعت و 60 دقیقه با خودرو (946 کیلومتر و 868 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خزانه11 ساعت و 47 دقیقه با خودرو (946 کیلومتر و 879 متر)
 • کاخ موزه نیاوارن12 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (947 کیلومتر و 18 متر)
 • چشمه علی11 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (947 کیلومتر و 40 متر)
 • آرامگاه شاه عبدالعظیم حسنی11 ساعت و 49 دقیقه با خودرو (947 کیلومتر و 215 متر)
 • بزرگرا ه طبقاتی صدر11 ساعت و 52 دقیقه با خودرو (947 کیلومتر و 335 متر)
 • آبشار چال مگس12 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (947 کیلومتر و 506 متر)
 • ترمینال جنوب11 ساعت و 50 دقیقه با خودرو (947 کیلومتر و 615 متر)
 • دژ رشکان11 ساعت و 48 دقیقه با خودرو (947 کیلومتر و 625 متر)
 • ترمینال شرق12 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (947 کیلومتر و 927 متر)
 • خیابان دماوند12 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (947 کیلومتر و 965 متر)
 • سفارت چین11 ساعت و 55 دقیقه با خودرو (948 کیلومتر و 74 متر)
 • بیمارستان محک11 ساعت و 55 دقیقه با خودرو (948 کیلومتر و 284 متر)
 • بوستان جمشیدیه12 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (948 کیلومتر و 425 متر)
 • ایستگاه قطار شهری حرم مطهر11 ساعت و 47 دقیقه با خودرو (948 کیلومتر و 609 متر)
 • باغ پرندگان تهران12 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (948 کیلومتر و 824 متر)
 • بهشت زهرا11 ساعت و 53 دقیقه با خودرو (948 کیلومتر و 826 متر)
 • بام محک11 ساعت و 57 دقیقه با خودرو (948 کیلومتر و 914 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شاهد11 ساعت و 50 دقیقه با خودرو (949 کیلومتر و 361 متر)
 • کوه دارآباد11 ساعت و 58 دقیقه با خودرو (949 کیلومتر و 660 متر)
 • موزه حیات وحش دارآباد11 ساعت و 58 دقیقه با خودرو (949 کیلومتر و 661 متر)
 • چشمه درازلش11 ساعت و 60 دقیقه با خودرو (949 کیلومتر و 792 متر)
 • آبشار کبوتر خوان11 ساعت و 60 دقیقه با خودرو (949 کیلومتر و 792 متر)
 • خیابان مفتح11 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (949 کیلومتر و 813 متر)
 • افسریه11 ساعت و 47 دقیقه با خودرو (950 کیلومتر و 241 متر)
 • ایستگاه قطار شهری باقر شهر11 ساعت و 53 دقیقه با خودرو (950 کیلومتر و 432 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم12 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (950 کیلومتر و 548 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فرهنگسرا11 ساعت و 60 دقیقه با خودرو (950 کیلومتر و 640 متر)
 • ارتفاعات شهرک شهید محلاتی12 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (951 کیلومتر و 237 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کهریزک11 ساعت و 54 دقیقه با خودرو (951 کیلومتر و 274 متر)
 • فرودگاه بین المللی امام خمینی11 ساعت و 33 دقیقه با خودرو (951 کیلومتر و 406 متر)
 • تله کابین توچال12 ساعت و 23 دقیقه با خودرو (952 کیلومتر و 956 متر)
 • پارک جنگلی یاس12 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (953 کیلومتر و 468 متر)
 • پیتزا نخل11 ساعت و 57 دقیقه با خودرو (954 کیلومتر و 931 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نیرو هوایی11 ساعت و 55 دقیقه با خودرو (956 کیلومتر و 424 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کلاهدوز11 ساعت و 54 دقیقه با خودرو (956 کیلومتر و 628 متر)
 • تپه میل12 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (960 کیلومتر و 178 متر)
 • دریاچه سد لتیان12 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (974 کیلومتر و 834 متر)
 • قله توچال12 ساعت و 33 دقیقه با خودرو (975 کیلومتر و 138 متر)
 • منطقه حفاظت شده ورجین12 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (982 کیلومتر و 329 متر)
 • کاظم آباد12 ساعت و 22 دقیقه با خودرو (1021 کیلومتر و 544 متر)
 • قله دماوند13 ساعت و 58 دقیقه با خودرو (1043 کیلومتر و 239 متر)
 • خیابان لاله زار نو36 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (2295 کیلومتر و 100 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل نیکان تهران

 

هتل نیکان از جمله هتل‌های تهران است که در سال 1390 ساخته شده و به نوعی هتلی نوساز به حساب می‌آید. این هتل حدوداً حوالی میدان امام خمینی در خیابان سعدی جنوبی قرار گرفته است و از جمله هتل‌هایی است که به موزه‌های معروف و مکان‌های تاریخی تهران نزدیک است. از جمله این موزه‌ها و مکان‌های تاریخی می‌توان به کاخ گلستان، دروازه تهران، موزه‌ی ایران باستان، موزه‌ی آبگینه و موزه جواهرات ملی ایران اشاره کرد. ضمناً این هتل در 2 طبقه با 40 اتاق ساخته شده و نکته قابل توجه در رابطه با آن مربوط به اتاق‌های یک نفره‌اش می‌شود که فاقد پنجره هستند و تنها نورگیری کوچک را در خود جای داده‌اند.

 

امکانات و خدمات هتل نیکان تهران

هتل نیکان تهران به طور مختصر خدمات و امکاناتی دارد که عبارتند از: لابی، آسانسور، نمازخانه، تاکسی سرویس، تلفن در لابی، پذیرش 24 ساعته، اتاق تلفن، اینترنت در لابی، خدمات خانه‌داری، لاندری و سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات

در ضمن اتاق‌های این هتل هم امکانات و خدماتی اعم از صبحانه، یخچال، تلفن در اتاق، تلویزیون، حمام، لوازم بهداشتی، دمپایی، سرویس بهداشتی فرنگی و ایرانی، اینترنت و سیستم گرمایشی و سرمایشی را در خود جای داده‌اند.

 

آدرس و شماره تماس هتل نیکان تهران

همانطور که خدمتتان عرض کردیم، هتل نیکان تهران در خیابان سعدی جنوبی قرار گرفته است. برای دسترسی راحت‌تر به این هتل می‌توانیم به اداره پست روبه‌روی این هتل اشاره کنیم. اگر هم قصد دارید تا نسبت به این هتل اطلاعات بیشتری کسب کنید، کافی است تا با شماره تماس 1548 تماس گرفته و توسط پشتیبانان ما در یوتراوز راهنمایی‌های مورد نیاز خود را دریافت کنید.

 

رزرو اینترنتی اتاق در هتل نیکان تهران

سایت یوتراوز شرایط این کار را برای شما فراهم کرده است که اتاق مورد نظر خود را برای تاریخ و زمانی که مدنظرتان است، به صورت اینترنتی با بهترین قیمت رزرو کنید. اتاق‌های موجود در این هتل عبارتند از: اتاق یک تخته، دو تخته توئین و دبل، سه تخته و چهار تخته 

ضمناً اتاق‌های این هتل ظرفیت پذیرش نفر اضافه را ندارند.