#
آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا 8 ، چهارراه دوم، سمت چپ

اتاق‌های هتل نسیم مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل نسیم مشهد

امکانات هتل نسیم مشهد

فاصله هتل نسیم مشهد تا نقاط مهم

 • خیابان دانش شرقی5 دقیقه پیاده ‌روی (402 متر)
 • بازار رضا6 دقیقه پیاده ‌روی (430 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان8 دقیقه پیاده ‌روی (607 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)8 دقیقه پیاده ‌روی (662 متر)
 • خیابان عنصری10 دقیقه پیاده ‌روی (789 متر)
 • باغ خونی12 دقیقه پیاده ‌روی (1 کیلومتر)
 • حرم ورودی باب الرضا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 18 متر)
 • مرکز خرید آسمان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 78 متر)
 • برج تجاری آکسون3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 95 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 101 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 244 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 271 متر)
 • موزه ظروف3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 274 متر)
 • موزه مردم‌شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 280 متر)
 • موزه فرش3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 280 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 280 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 280 متر)
 • موزه نجوم و ساعت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 280 متر)
 • موزه مدال3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 280 متر)
 • موزه قرآن و نفایس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 280 متر)
 • خیابان دانش غربی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 283 متر)
 • خیابان هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 305 متر)
 • بلوار 17 شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 309 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 328 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 338 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 339 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 493 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 649 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 674 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 675 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 719 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 727 متر)
 • بلوار امام رضا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 733 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 743 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 795 متر)
 • بیمارستان سینا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 879 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 902 متر)
 • خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 947 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 959 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 984 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 988 متر)
 • گنبد خشتی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 55 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 89 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 105 متر)
 • مدرسه پریزاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 151 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 162 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 232 متر)
 • چهارراه شهدا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 256 متر)
 • بیمارستان امام هادی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 259 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 268 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 299 متر)
 • خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 309 متر)
 • بازار مرکزی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 317 متر)
 • خانه ملک5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 334 متر)
 • مسجد گوهرشاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 374 متر)
 • خیابان امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 400 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 430 متر)
 • بوستان وحدت6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 491 متر)
 • بیمارستان امام زمان6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 492 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 498 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 505 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 580 متر)
 • خیابان پاسداران5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 590 متر)
 • رستوران معین درباری5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 591 متر)
 • سینما قدس6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 639 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 647 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 675 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 699 متر)
 • پارک وحدت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 711 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 720 متر)
 • بلوار وحدت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 736 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 772 متر)
 • میدان امام رضا6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 780 متر)
 • بازار جنت6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 833 متر)
 • بلوار امیرالمومنین6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 902 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 10 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 68 متر)
 • بلوار مصلی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 102 متر)
 • بیمارستان آریا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 113 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 181 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 331 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 423 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 425 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 434 متر)
 • بلوار شهید رستمی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 503 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 503 متر)
 • رستوران رضایی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 559 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 651 متر)
 • بیمارستان ام البنین6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 748 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 813 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 819 متر)
 • مجتمع زیست خاور7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 921 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 991 متر)
 • ایستگاه راه آهن6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 991 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 17 متر)
 • بوستان امت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 82 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 130 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 176 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 242 متر)
 • سینما آفریقا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 387 متر)
 • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 395 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 397 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 439 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 564 متر)
 • بیمارستان مهر8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 574 متر)
 • بیمارستان پاستور نو8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 578 متر)
 • بوستان باباقدرت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 622 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 667 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 670 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 705 متر)
 • پارک باباقدرت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 707 متر)
 • بیمارستان قائم9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 746 متر)
 • بازار فردوسی9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 759 متر)
 • خیابان آبکوه8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 815 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 833 متر)
 • خیابان کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 885 متر)
 • بلوار احمد آباد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 962 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 987 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 45 متر)
 • نسیم لبنان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 68 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 203 متر)
 • فروشگاه دبنهامز9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 205 متر)
 • میدان احمد آباد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 253 متر)
 • بلوار قرنی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 373 متر)
 • بلوار ملاصدرا10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 559 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 836 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 990 متر)
 • بیمارستان حجازی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 32 متر)
 • خیابان راهنمایی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 103 متر)
 • بازار گوهر شاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 121 متر)
 • بازار گوهرشاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 124 متر)
 • بوستان بسیج11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 192 متر)
 • رستوران سدروس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 274 متر)
 • بلوار بعثت11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 374 متر)
 • مرکز خرید خورشید10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 384 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 401 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 402 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 446 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 489 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 669 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 798 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 831 متر)
 • بلوار شهید منتظری11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 906 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 3 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 55 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 162 متر)
 • رستوران پسران کریم13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 237 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 353 متر)
 • بلوار ملک اباد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 376 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 431 متر)
 • میدان فردوسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 592 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 630 متر)
 • خیابان طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 690 متر)
 • بیمارستان امام سجاد15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 993 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 30 متر)
 • کمپ غدیر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 70 متر)
 • فرودگاه بین المللی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 120 متر)
 • بلوار سجاد14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 142 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 259 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 279 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 462 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 730 متر)
 • کنسولگری کشور عراق15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 945 متر)
 • میدان جانباز14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 947 متر)
 • مرکز خرید نیکا14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 979 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 16 متر)
 • مجتمع تجاری پروما14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 28 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 169 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 187 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 188 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 303 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 336 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 344 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 371 متر)
 • پارک پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 776 متر)
 • خیابان رضاشهر15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 886 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 213 متر)
 • بازار بین المللی سپاد15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 603 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 666 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 715 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 744 متر)
 • دانشگاه فردوسی20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 882 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 884 متر)
 • پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 915 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 935 متر)
 • کیان سنتر 216 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 944 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 979 متر)
 • بلوار امامت16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 72 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 79 متر)
 • پارک ملت17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 84 متر)
 • بیمارستان فارابی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 445 متر)
 • میدان استقلال18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 633 متر)
 • بلوار کوثر18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 932 متر)
 • پایانه مسافربری معراج18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 170 متر)
 • میدان کوثر19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 535 متر)
 • برج باران19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 560 متر)
 • بلوار وکیل آباد18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 627 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 695 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 710 متر)
 • میدان قائم18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 721 متر)
 • میدان آزادی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 820 متر)
 • سینما پیروزی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 830 متر)
 • بلوار فکوری19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 849 متر)
 • بلوار پیروزی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 941 متر)
 • رستوران گیاهی خانه20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 186 متر)
 • بیمارستان رضوی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 212 متر)
 • رستوران کلبه محبت19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 333 متر)
 • رستوران دریایی سولو19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 445 متر)
 • بوستان ایزدی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 631 متر)
 • رباط طرق17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 890 متر)
 • بلوار استاد یوسفی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 537 متر)
 • بلوار امامیه21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 537 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 676 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب15 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 817 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی22 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 921 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 73 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 165 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 222 متر)
 • بلوار شاهد22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 289 متر)
 • پارک آبی ایرانیان21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 381 متر)
 • باغ گلها21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 408 متر)
 • بلوار نماز19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 524 متر)
 • بلوار حجاب22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 745 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 779 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 826 متر)
 • بلوار آب و برق23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 853 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 964 متر)
 • سینما سیمرغ23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 966 متر)
 • بزرگراه آسیایی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 58 متر)
 • بلوار اندیشه23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 119 متر)
 • بلوار ادیب23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 182 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 257 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 372 متر)
 • پارک خانواده24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 381 متر)
 • بزرگراه امام علی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 525 متر)
 • سرزمین موج های آبی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 533 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی25 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 580 متر)
 • بلوار فلاحی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 602 متر)
 • بلوار دکتر حسابی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 679 متر)
 • پارک تفریحی خورشید22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 758 متر)
 • بام مشهد22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 763 متر)
 • بیمارستان مهرگان26 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 424 متر)
 • بلوار شریعتی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 472 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 5 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 93 متر)
 • بزرگراه آزادی26 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 158 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 376 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه25 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 773 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد18 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 954 متر)
 • بلوار شهید برونسی24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 335 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 496 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 579 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 617 متر)
 • بزرگراه میثاق25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 105 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 271 متر)
 • بلوار مجیدیه26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 524 متر)
 • بوستان نیایش26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 577 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد28 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 581 متر)
 • کوهستان پارک شادی28 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 587 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 972 متر)
 • سد طرق27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 42 متر)
 • بهشت رضا21 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 164 متر)
 • ویلاژتوریست27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 414 متر)
 • پارک مینیاتوری29 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 479 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر30 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 767 متر)
 • رستوران مولانا30 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 787 متر)
 • سرزمین موج های خروشان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 136 متر)
 • خیابان گلستان29 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 806 متر)
 • ییلاق طرقبه32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 365 متر)
 • باغ پونه طرقبه32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 391 متر)
 • ییلاق شاندیز30 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 950 متر)
 • بازار بین المللی بعثت33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 46 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی31 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 138 متر)
 • بیمارستان طالقانی30 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 805 متر)
 • رستوران آبشار34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 186 متر)
 • باغ رستوران طوبی34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 235 متر)
 • رستوران آبنوس34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 482 متر)
 • روستا تاریخی پاژ35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 695 متر)
 • رستوران سرداب عنبران36 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 871 متر)
 • پیست موتور کراس33 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 50 متر)
 • رستوران تشریفات37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 199 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 249 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق38 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 275 متر)
 • روستا مج50 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 452 متر)
 • هارونیه38 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 606 متر)
 • آرامگاه فردوسی42 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 133 متر)
 • موزه توس42 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 133 متر)
 • آرامگاه فردوسی42 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 133 متر)
 • روستا نغندر42 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 734 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 752 متر)
 • رستوران هندی راج40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 795 متر)
 • رستوران ارم شاندیز40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 967 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز41 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 762 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی41 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 769 متر)
 • غار مغان56 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 858 متر)
 • دره ارغوان48 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 356 متر)
 • روستا ابرده45 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 81 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 962 متر)
 • روستا اندرخ58 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 714 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 372 متر)
 • روستا کاهو1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 53 متر)
 • روستا زشک60 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 527 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 211 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 812 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (82 کیلومتر و 120 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 363 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 137 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 176 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 524 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل نسیم مشهد

هتل سه ستاره نسیم مشهد بهترین انتخاب برای کسانی است که دوست دارند در سفر به مشهد، ضمن آنکه محل اقامتی نزدیک به حرم امام رضا (ع) داشته باشند در هتلی شیک و تازه‌ساز اقامت داشته باشند و در کنار این دو فاکتور مهم هزینه بالای نیز پرداخت نکنند.

هتل نسیم مشهد در سال 1397 در خیابان امام رضا در بهترین موقعیت مکانی نسبت به بارگاه ثامن‌الحجج افتتاح شد. این هتل دارای 60 واحد اقامتی است که در ساختمانی 6 طبقه‌ای آماده خدمات‌دهی به زائران گرامی است.

 

امکانات هتل نسیم مشهد

اتاق‌های هتل نسیم مشهد با طراحی ساده و مدرن همراه با فضای نشیمن و کفپوش پارکت باعث شده است تا مسافران این هتل رضایت بالای از اقامت خود داشته باشند. اما پیشنهاد یوتوراز به مسافرانی که دوست دارند اقامتی لاکچری را تجربه کنید رزرو اتاق‌های vip هتل نسیم مشهد به‌صورت آنلاین از سایت یوتراوز است. این اتاق‌های با دکوری لاکچری و داشتن جکوزی در اتاق به بهترین شکل ممکن آماده پذیرای از شما است.

رستوران هتل نسیم مشهد واقع در طبقه هفتم این هتل همه‌ روزه آماده است تا لذت خوردن لذیذترین غذاهای ایرانی را برای شما به ارمغان آورد. همچنین کافی‌شاپ هتل نسیم مشهد نیز بهترین مکان برای رفع خستگی بعد از یک روز گشت در مشهد است.

از دیگر امکانات هتل نسیم مشهد می‌توان به لاندری، صندوق امانات، مینی بار، خدمات گردشگری، پذیرش 24 ساعته، تاکسی‌سرویس و ... اشاره نمود.

 

آدرس و شماره تماس هتل نسیم مشهد

هتل نسیم مشهد در خیابان امام رضا و در فاصله کم تا حرم مطهر رضوی قرار دارد. شما می‌توانید تنها با 5 دقیقه پیاده‌روی به ورودی‌های باب‌الرضا برسید. همچنین نزدیک بودن این هتل به مراکز خرید بازار رضا، هفده شهریور و بازار سرشور و جاذبه‌های گردشگری همچون آرامگاه شیخ بهایی، حمام مهدی‌قلی بیگ و بازار عباسقلی خان و دیگر اماکن گردشگری از ویژگی‌های ممتاز این هتل است.

برای تماس با سه ستاره هتل نسیم مشهد می‌توانید با  شماره 1548 تماس بگیرید تا همکاران ما در پشتیبانی یوتراوز به شما کمک کنند.

 

رزرو اینترنتی هتل هتل نسیم مشهد

در صورت علاقه به رزرو اینترنتی هتل می‌توانید به‌راحتی از سایت یوتراوز خرید کنید تا ضمن گرفتن واچر آنی از خدمات 24 ساعته پشتیبانی یوتراوز نیز بهرمند شوید.