هتل آپارتمان معین درباری مشهد
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۱۹
ورود
خروج
مدت اقامت: 1 شب
تعداد اتاق :-
اتاق‌های قابل رزرو
سوئیت دو نفره فولبرد
سوئیت دو نفره فولبرد
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق
حمام
یخچال
بالکن
مبلمان
دمپایی
صبحانه
رخت آویز
کمد لباس
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

سوئیت سه نفره فولبرد
سوئیت سه نفره فولبرد
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق
حمام
یخچال
بالکن
مبلمان
دمپایی
صبحانه
رخت آویز
کمد لباس

-

سوئیت چهارنفره فولبرد
سوئیت چهارنفره فولبرد
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
بالکن
مبلمان
دمپایی
صبحانه
رخت آویز
کمد لباس
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق

-

آپارتمان دوخوابه پنج نفره
آپارتمان دوخوابه پنج نفره
ظرفیت: پنج نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
بالکن
مبلمان
دمپایی
صبحانه
رخت آویز
کمد لباس
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق

-

آپارتمان دو خوابه پنج نفره فولبرد
آپارتمان دو خوابه پنج نفره فولبرد
ظرفیت: پنج نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

نوع قفل درب اتاق
حمام
یخچال
بالکن
مبلمان
دمپایی
صبحانه
رخت آویز
کمد لباس
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق

-

آپارتمان دو خوابه شش نفره
آپارتمان دو خوابه شش نفره
ظرفیت: شش نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق
حمام
یخچال
بالکن
مبلمان
دمپایی
صبحانه
رخت آویز
کمد لباس
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق

-

آپارتمان دو خوابه هفت نفره
آپارتمان دو خوابه هفت نفره
ظرفیت: هفت نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
بالکن
مبلمان
دمپایی
صبحانه
رخت آویز
کمد لباس
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق

-

سوئیت دو نفره
سوئیت دو نفره
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
بالکن
مبلمان
دمپایی
صبحانه
رخت آویز
کمد لباس
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق

-

سوئیت سه نفره
سوئیت سه نفره
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق
حمام
یخچال
بالکن
مبلمان
دمپایی
صبحانه
رخت آویز
کمد لباس
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی

-

سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
امکان پخت و پز
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
نوع قفل درب اتاق
حمام
یخچال
بالکن
مبلمان
دمپایی
صبحانه
رخت آویز
کمد لباس
پاورسوئیچ

-

قوانین و مقررات هتل
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۵ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)

موقعیت مکانی هتل آپارتمان معین درباری مشهد

 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه پیاده ‌روی (۲۹۷ متر)
  بیمارستان موسی بن جعفر(ع)
 • فاصله تا خیابان دان ...۶ دقیقه پیاده ‌روی (۴۷۵ متر)
  خیابان دانش غربی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه پیاده ‌روی (۶۱۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری بسیج
 • فاصله تا خیابان دان ...۹ دقیقه پیاده ‌روی (۶۸۱ متر)
  خیابان دانش شرقی
 • فاصله تا بلوار امام ...۹ دقیقه پیاده ‌روی (۶۹۰ متر)
  بلوار امام رضا
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۷۲ متر)
  بیمارستان سینا
 • فاصله تا پارک میرزا ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۰۰ متر)
  پارک میرزا کوچک خان
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۵۲ متر)
  کلیسای مسروپ مقدس
 • فاصله تا بوستان میر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۵۴ متر)
  بوستان میرزا کوچک خان(دانش)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۹۹ متر)
  کنسولگری کشور افغانستان
 • فاصله تا باغ خونی۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۶۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۶۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری هفده شهریور
 • فاصله تا بازار رضا۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۷۸ متر)
 • فاصله تا خیابان عنص ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۸۹ متر)
  خیابان عنصری
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۲۵ متر)
  کنسولگری کشور ترکمنستان
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۷۷ متر)
  بیمارستان شهید کامیاب
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۸۱ متر)
  بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۸۳ متر)
  حرم ورودی باب الرضا
 • فاصله تا خانه ملک۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۲۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۳۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری امام خمینی
 • فاصله تا خیابان اما ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۹۳ متر)
  خیابان امام خمینی
 • فاصله تا مرکز خرید ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۱۸ متر)
  مرکز خرید آسمان
 • فاصله تا برج تجاری ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۳۵ متر)
  برج تجاری آکسون
 • فاصله تا مرکز خرید ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۴۰ متر)
  مرکز خرید اطلسیه
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۰۹ متر)
  حرم ورودی باب الجواد
 • فاصله تا موزه آستان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۳۵ متر)
  موزه آستان قدس رضوی
 • فاصله تا موزه ظروف۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۳۹ متر)
 • فاصله تا موزه نجوم ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۴۵ متر)
  موزه نجوم و ساعت
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۴۵ متر)
  موزه تمبر، اسکناس و سکه
 • فاصله تا موزه قرآن ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۴۵ متر)
  موزه قرآن و نفایس
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۴۵ متر)
  موزه مردم‌شناسی
 • فاصله تا موزه هنرها ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۴۵ متر)
  موزه هنرهای تجسمی
 • فاصله تا موزه فرش۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۴۵ متر)
 • فاصله تا موزه مدال۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۴۵ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۸۳ متر)
  خیابان پاسداران
 • فاصله تا رستوران مع ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۸۴ متر)
  رستوران معین درباری
 • فاصله تا خیابان خسر ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۹۳ متر)
  خیابان خسروی نو
 • فاصله تا خیابان خسر ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۰۳ متر)
  خیابان خسروی نو
 • فاصله تا سینما قدس۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۳۲ متر)
 • فاصله تا خیابان هفد ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۳۶ متر)
  خیابان هفده شهریور
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۳۹ متر)
  بلوار 17 شهریور
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۰ متر)
  کنسولگری کشور پاکستان
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۸ متر)
  حرم ورودی حرعاملی
 • فاصله تا میدان امام ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۳ متر)
  میدان امام رضا
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۶۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۳۹ متر)
  موزه مردم‌ شناسی
 • فاصله تا مقبره پیر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۴۰ متر)
  مقبره پیر پالان دوز
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۸۴ متر)
  مدرسه علمیه عباسقلی خان
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۹۲ متر)
  مسجد هفتاد و دو تن
 • فاصله تا بیماررستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۰۳ متر)
  بیماررستان امام رضا(ع)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۰۸ متر)
  حرم ورودی خیابان نواب صفوی
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۶۰ متر)
  آرامگاه شیخ نخودکی
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۰۶ متر)
  بیمارستان آریا
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۵۱ متر)
  بیمارستان ثامن الائمه
 • فاصله تا پایانه مسا ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۶۱ متر)
  پایانه مسافربری امام رضا(ع)
 • فاصله تا کتابخانه م ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۶۶ متر)
  کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
 • فاصله تا خیابان نوا ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۱۲ متر)
  خیابان نواب صفوی
 • فاصله تا پارک باغ م ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۴۲ متر)
  پارک باغ ملی
 • فاصله تا بلوار امام ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۴۹ متر)
  بلوار امام خمینی
 • فاصله تا گنبد خشتی۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۲۰ متر)
 • فاصله تا چهارراه شه ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۳۴ متر)
  چهارراه شهدا
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۵۴ متر)
  حرم ورودی صحن جمهوری
 • فاصله تا خیابان شیر ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۸۸ متر)
  خیابان شیرازی
 • فاصله تا بازار مرکز ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۹۶ متر)
  بازار مرکزی
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۱۶ متر)
  مدرسه پریزاد
 • فاصله تا سینما هویز ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۱۸ متر)
  سینما هویزه
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۴۳ متر)
  کلیسا انجیلی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۱۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری سعدی
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۲۴ متر)
  بیمارستان امام هادی
 • فاصله تا حرم ورودی ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۳۳ متر)
  حرم ورودی شیخ طبرسی
 • فاصله تا بازار جنت۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۷۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۰۳ متر)
  بیمارستان 550 ارتش
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۳۹ متر)
  مسجد گوهرشاد
 • فاصله تا حرم ورودی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۶ متر)
  حرم ورودی خیابان شیرازی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری شریعتی
 • فاصله تا میدان شریع ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۱ متر)
  میدان شریعتی ( تقی آباد )
 • فاصله تا خیابان آزا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۲۴ متر)
  خیابان آزادی (بهجت)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۴۴ متر)
  مجتمع تجاری آرمان
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۷۳ متر)
  مجتمع زیست خاور
 • فاصله تا برج تجاری ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۲۵ متر)
  برج تجاری آلتون
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۶۹ متر)
  بیمارستان بنت الهدی
 • فاصله تا بلوار امیر ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۶۷ متر)
  بلوار امیرالمومنین
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۶۷ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۳۹ متر)
  سینما آفریقا
 • فاصله تا مرکز خرید ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۴۹ متر)
  مرکز خرید ورسیج مشهد
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۶۳ متر)
  مصلی تاریخی مشهد
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۲۱ متر)
  آرامگاه نادرشاه افشار
 • فاصله تا بوستان وحد ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۳۲ متر)
  بوستان وحدت
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۳۳ متر)
  بیمارستان امام زمان
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۰۴ متر)
  بیمارستان ام البنین
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۱۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری قائم
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۲۶ متر)
  بیمارستان مهر
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۳۰ متر)
  بیمارستان پاستور نو
 • فاصله تا گنبد سبز۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۹۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۱۹ متر)
  بیمارستان تخصصی سرطان امید
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۲۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری الندشت
 • فاصله تا پارک وحدت۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۴۵ متر)
 • فاصله تا هنرستان صن ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۵۷ متر)
  هنرستان صنعتی شهید بهشتی
 • فاصله تا رستوران رض ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۶۲ متر)
  رستوران رضایی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۸۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید مفتح
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۹۸ متر)
  بیمارستان قائم
 • فاصله تا بوستان باب ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۲ متر)
  بوستان باباقدرت
 • فاصله تا خیابان کوه ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۳۷ متر)
  خیابان کوهسنگی
 • فاصله تا پارک باباق ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۵۷ متر)
  پارک باباقدرت
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۷۴ متر)
  بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ
 • فاصله تا بلوار احمد ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۱۴ متر)
  بلوار احمد آباد
 • فاصله تا میدان شهدا ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۲۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۸۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهدا
 • فاصله تا میدان توحی ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۳۳ متر)
  میدان توحید
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۴۴ متر)
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۰۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۵۵ متر)
  بیمارستان 17 شهریور
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۵۸ متر)
  فروشگاه دبنهامز
 • فاصله تا میدان احمد ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۰۵ متر)
  میدان احمد آباد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۵۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری راه آهن
 • فاصله تا ایستگاه را ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۵۵ متر)
  ایستگاه راه آهن
 • فاصله تا بلوار شهید ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۷۸ متر)
  بلوار شهید رستمی
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۱۱ متر)
  بلوار ملاصدرا
 • فاصله تا خیابان آبک ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۵۹ متر)
  خیابان آبکوه
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۶۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۸۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوهسنگی
 • فاصله تا بوستان امت ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۱۶ متر)
 • فاصله تا خیابان راه ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۵۵ متر)
  خیابان راهنمایی
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۹۸ متر)
  بیمارستان شهید هاشمی نژاد
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۵۲ متر)
  بیمارستان امام حسین (ع)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۰۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری نبوت
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۲۶ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۳۶ متر)
  مرکز خرید خورشید
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۵۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری فلسطین
 • فاصله تا مرکز خرید ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۹۸ متر)
  مرکز خرید قسطنطنیه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۲۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری طالقانی
 • فاصله تا بازار فردو ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۹۲ متر)
  بازار فردوسی
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۴ متر)
  کنسولگری کشور تاجیکستان
 • فاصله تا بلوار شهید ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۵۸ متر)
  بلوار شهید منتظری
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۶۵ متر)
  بازار گوهر شاد
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۶۸ متر)
  بازار گوهرشاد
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۹۵ متر)
  بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء
 • فاصله تا رستوران فی ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۰۷ متر)
  رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۱۳ متر)
  بیمارستان حجازی
 • فاصله تا رستوران سد ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۱۸ متر)
  رستوران سدروس
 • فاصله تا گورستان ار ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۸۳ متر)
  گورستان ارامنه
 • فاصله تا بلوار ملک ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۲۸ متر)
  بلوار ملک اباد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۸۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری خیام
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۰۳ متر)
  بلوار هاشمی نژاد
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۲۲ متر)
  رستوران ارکیده سیاه
 • فاصله تا میدان ابوط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۶ متر)
  میدان ابوطالب
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۹ متر)
  بیمارستان 22 بهمن
 • فاصله تا رستوران پس ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۰۸ متر)
  رستوران پسران کریم
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۶۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری فجر
 • فاصله تا بوستان بسی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۲۵ متر)
  بوستان بسیج
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۸۵ متر)
  میدان فردوسی
 • فاصله تا کمپ غدیر۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۲۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۳۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری آزادی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۶۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری طبرسی
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۶۹ متر)
  فرودگاه بین المللی
 • فاصله تا پارک ریحان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۰۸ متر)
  پارک ریحانه( بانوان)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۸۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید کاوه
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۲۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۹۵ متر)
  بیمارستان جوادالائمه
 • فاصله تا خیابان طبر ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۵۵ متر)
  خیابان طبرسی
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۵۶ متر)
  بیمارستان روان پزشکی ابن سینا
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۸۸ متر)
  بزرگراه شهید کلانتری
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۹۵ متر)
  بزرگراه شهید بابا نظر
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۹۶ متر)
  بزرگراه شهید کلانتری
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۲۳ متر)
  ایستگاه قطار شهری پارک ملت
 • فاصله تا میدان جانب ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۴۱ متر)
  میدان جانباز
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۷۳ متر)
  مرکز خرید نیکا
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۲۲ متر)
  مجتمع تجاری پروما
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۲۸ متر)
  کنسولگری کشور عراق
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۳ متر)
 • فاصله تا خیابان رضا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۳۸ متر)
  خیابان رضاشهر
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۹۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۲۶ متر)
  بیمارستان امام سجاد
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۲۹ متر)
  آرامگاه خواجه ربیع
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۶۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوثر
 • فاصله تا بوستان حجا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۸۱ متر)
  بوستان حجاب ( بانوان )
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۵۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری کشف رود
 • فاصله تا پارک پردیس ...۱۶ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۲۷ متر)
  پارک پردیس قائم
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۳۵ متر)
  دانشگاه فردوسی
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۲۴ متر)
  بلوار امامت
 • فاصله تا پارک ملت۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۳۶ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۹۶ متر)
  بازار بین المللی سپاد
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۱۱ متر)
  کنسولگری کشور قرقیزستان
 • فاصله تا رستوران قص ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۶۰ متر)
  رستوران قصر هدیش
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۰۹ متر)
  کیان سنتر 1
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۳۸ متر)
  پارک ساحلی آفتاب
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۹۸ متر)
  بیمارستان فارابی
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۷۸ متر)
  باغ پرندگان
 • فاصله تا پردیس قائم ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۰۹ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۲۹ متر)
  سرزمین عجایب
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۳۸ متر)
  کیان سنتر 2
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۷۳ متر)
  سرزمین عجایب
 • فاصله تا میدان استق ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۸۵ متر)
  میدان استقلال
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۸۴ متر)
 • فاصله تا میدان کوثر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۸۷ متر)
 • فاصله تا برج باران۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۱۲ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۷۹ متر)
  بلوار وکیل آباد
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۶۲ متر)
  بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۴ متر)
  پایانه مسافربری معراج
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۲ متر)
  میدان آزادی
 • فاصله تا سینما پیرو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۲ متر)
  سینما پیروزی
 • فاصله تا بلوار فکور ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
  بلوار فکوری
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۴۴ متر)
  پارک طبیعی هفت حوض
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۹۳ متر)
  بلوار پیروزی
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۳۹ متر)
  رستوران گیاهی خانه
 • فاصله تا میدان قائم ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۹۴ متر)
 • فاصله تا رستوران کل ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۸۵ متر)
  رستوران کلبه محبت
 • فاصله تا رستوران در ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۹۷ متر)
  رستوران دریایی سولو
 • فاصله تا بوستان ایز ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۸۳ متر)
  بوستان ایزدی
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۰۵ متر)
  بیمارستان رضوی
 • فاصله تا رباط طرق۱۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۴۰ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۸۹ متر)
  بلوار امامیه
 • فاصله تا بلوار استا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۸۹ متر)
  بلوار استاد یوسفی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۲۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری هفت تیر
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۷۳ متر)
  مسیر پلکانی بابا کوهی
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۶۶ متر)
  بزرگراه سلسله الذهب
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۲۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری
 • فاصله تا قاسم آباد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۱۷ متر)
  قاسم آباد ( شهرک غرب )
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۷۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری دانش آموز
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۴۱ متر)
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۸۷ متر)
  پارک آبی ایرانیان
 • فاصله تا بلوار نماز ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۸۸ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۶۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی
 • فاصله تا رستوران ای ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۸ متر)
  رستوران ایتالیایی پای
 • فاصله تا بلوار آب و ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۰۶ متر)
  بلوار آب و برق
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۱۶ متر)
  بلوار صیاد شیرازی
 • فاصله تا سینما سیمر ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۱۸ متر)
  سینما سیمرغ
 • فاصله تا بلوار اندی ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۷۱ متر)
  بلوار اندیشه
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۳۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۰۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری صدف
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۱۷ متر)
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
  پارک ملی چهل بازه مشهد
 • فاصله تا پارک خانوا ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۳۳ متر)
  پارک خانواده
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۹۱ متر)
  بزرگراه آسیایی
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۸۵ متر)
  سرزمین موج های آبی
 • فاصله تا بوستان نیل ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۳۳ متر)
  بوستان نیلوفر آبی
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۵۴ متر)
  بلوار فلاحی
 • فاصله تا پارک تفریح ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۰۸ متر)
  پارک تفریحی خورشید
 • فاصله تا بام مشهد۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۱۲ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۹۷ متر)
  بزرگراه امام علی
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۵۱ متر)
  بلوار دکتر حسابی
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۷۶ متر)
  بیمارستان مهرگان
 • فاصله تا بلوار شریع ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۲۴ متر)
  بلوار شریعتی
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۲۵۸ متر)
  نمایشگاه بین المللی مشهد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۳۴۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری نمایشگاه
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۱۰ متر)
  بزرگراه آزادی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۶۲۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری وکیل آباد
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۴۰۳ متر)
  آرامگاه خواجه مراد
 • فاصله تا بلوار شهید ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۸۷ متر)
  بلوار شهید برونسی
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۷۱۴ متر)
  بزرگراه نمایشگاه
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۷۴۸ متر)
  مجتمع تفریحی جام‌جم
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۳۱ متر)
  بیمارستان دکتر شریعتی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۶۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۵۲۳ متر)
  پارک جنگلی وکیل آباد
 • فاصله تا بلوار مجید ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۷۷۶ متر)
  بلوار مجیدیه
 • فاصله تا بوستان نیا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۲۹ متر)
  بوستان نیایش
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۳۴ متر)
  باغ وحش وکیل آباد
 • فاصله تا کوهستان پا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۳۹ متر)
  کوهستان پارک شادی
 • فاصله تا بزرگراه می ...۲۳ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۸۱ متر)
  بزرگراه میثاق
 • فاصله تا سد طرق۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۴۹۲ متر)
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۶۰۵ متر)
  چشمه گیلاس (گلسب)
 • فاصله تا بهشت رضا۱۹ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۶۱۴ متر)
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۶۶۶ متر)
  ویلاژتوریست
 • فاصله تا پارک مینیا ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۷۳۲ متر)
  پارک مینیاتوری
 • فاصله تا امام زاده ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۱۹ متر)
  امام زاده ناصر و یاسر
 • فاصله تا رستوران مو ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۳۹ متر)
  رستوران مولانا
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۳۸۹ متر)
  سرزمین موج های خروشان
 • فاصله تا خیابان گلس ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۴۳۹ متر)
  خیابان گلستان
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۶۱۸ متر)
  ییلاق طرقبه
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۶۴۳ متر)
  باغ پونه طرقبه
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۲۰۳ متر)
  ییلاق شاندیز
 • فاصله تا بازار بین ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۲۹۸ متر)
  بازار بین المللی بعثت
 • فاصله تا موزه مردم ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۳۹۰ متر)
  موزه مردم شناسی ویرانی
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۴۳۷ متر)
  بیمارستان طالقانی
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۴۳۸ متر)
  رستوران آبشار
 • فاصله تا باغ رستورا ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۴۸۷ متر)
  باغ رستوران طوبی
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۷۳۴ متر)
  رستوران آبنوس
 • فاصله تا رستوران سر ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۱۲۳ متر)
  رستوران سرداب عنبران
 • فاصله تا پیست موتور ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۳۰۲ متر)
  پیست موتور کراس
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۷ متر)
  روستا تاریخی پاژ
 • فاصله تا رستوران تش ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۴۵۱ متر)
  رستوران تشریفات
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۵۰۱ متر)
  پیست دوچرخه سواری ثامن
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۵۲۷ متر)
  رستوران سید و پسران جاغرق
 • فاصله تا روستا مج۴۹ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۹۰۲ متر)
 • فاصله تا هارونیه۳۶ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۲۳۸ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۷۶۵ متر)
  آرامگاه فردوسی
 • فاصله تا موزه توس۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۷۶۵ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۷۶۵ متر)
  آرامگاه فردوسی
 • فاصله تا روستا نغند ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۹۸۶ متر)
  روستا نغندر
 • فاصله تا مجتمع توری ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴ متر)
  مجتمع توریستی پدیده شاندیز
 • فاصله تا رستوران هن ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴۷ متر)
  رستوران هندی راج
 • فاصله تا رستوران ار ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
  رستوران ارم شاندیز
 • فاصله تا رستوران پد ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۱۴ متر)
  رستوران پدیده شاندیز
 • فاصله تا رستوران حس ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۲۱ متر)
  رستوران حسین شیشلیکی
 • فاصله تا غار مغان۵۵ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۳۰۸ متر)
 • فاصله تا دره ارغوان ...۴۶ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۶۰۸ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۴۳ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۳۳۳ متر)
  روستا ابرده
 • فاصله تا روستا دهبا ...۱ ساعت و ۷ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۲۱۴ متر)
  روستا دهبار
 • فاصله تا روستا کنگ۱ ساعت و ۱ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
 • فاصله تا روستا اندر ...۵۹ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۲۶ متر)
  روستا اندرخ
 • فاصله تا روستا کاهو ...۵۹ دقیقه با خودرو (۴۷ کیلومتر و ۳۰۵ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۵۸ دقیقه با خودرو (۴۷ کیلومتر و ۷۷۹ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۳ دقیقه با خودرو (۵۶ کیلومتر و ۹۱۷ متر)
  بقعه تاریخی امام زاده یحیی
 • فاصله تا روستا گلمک ...۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۶۱ کیلومتر و ۶۴ متر)
  روستا گلمکان
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۲ ساعت و ۷ دقیقه با خودرو (۸۱ کیلومتر و ۳۷۲ متر)
  دریاچه چشمه سبز
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۶ دقیقه با خودرو (۱۳۰ کیلومتر و ۶۷۶ متر)
  آبشار ارتکند
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۲۹ دقیقه با خودرو (۱۵۱ کیلومتر و ۴۴۹ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۳۱ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۴۸۹ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۶ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۸۳۷ متر)
  آبشار قره سو