آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا 19
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
هتل های مشابه هتل آپارتمان معین درباری مشهد
امکانات هتل آپارتمان معین درباری مشهد
موقعیت مکانی هتل آپارتمان معین درباری مشهد
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)4 دقیقه پیاده ‌روی (297 متر)
 • خیابان دانش غربی6 دقیقه پیاده ‌روی (475 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج8 دقیقه پیاده ‌روی (614 متر)
 • خیابان دانش شرقی9 دقیقه پیاده ‌روی (681 متر)
 • بلوار امام رضا9 دقیقه پیاده ‌روی (690 متر)
 • بیمارستان سینا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 172 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 200 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 252 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 254 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 399 متر)
 • باغ خونی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 465 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 466 متر)
 • بازار رضا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 478 متر)
 • خیابان عنصری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 489 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 525 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 577 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 581 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 583 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 627 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 633 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 693 متر)
 • مرکز خرید آسمان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 718 متر)
 • برج تجاری آکسون4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 735 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 740 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 809 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 835 متر)
 • موزه ظروف4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 839 متر)
 • موزه نجوم و ساعت4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 845 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 845 متر)
 • موزه قرآن و نفایس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 845 متر)
 • موزه مردم‌شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 845 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 845 متر)
 • موزه فرش4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 845 متر)
 • موزه مدال4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 845 متر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 883 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 884 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 893 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 903 متر)
 • سینما قدس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 932 متر)
 • خیابان هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 936 متر)
 • بلوار 17 شهریور4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 939 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 30 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 58 متر)
 • میدان امام رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 73 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 169 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 239 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 240 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 284 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 292 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 303 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 308 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 360 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 406 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 451 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 461 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 466 متر)
 • خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 512 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 542 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 549 متر)
 • گنبد خشتی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 620 متر)
 • چهارراه شهدا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 634 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 654 متر)
 • خیابان شیرازی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 688 متر)
 • بازار مرکزی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 696 متر)
 • مدرسه پریزاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 716 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 718 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 743 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 817 متر)
 • بیمارستان امام هادی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 824 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 833 متر)
 • بازار جنت6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 877 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 903 متر)
 • مسجد گوهرشاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 939 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 26 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 65 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 71 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 124 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 144 متر)
 • مجتمع زیست خاور5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 173 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 225 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 269 متر)
 • بلوار امیرالمومنین7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 467 متر)
 • بلوار وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 467 متر)
 • سینما آفریقا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 639 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 649 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 663 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 721 متر)
 • بوستان وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 732 متر)
 • بیمارستان امام زمان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 733 متر)
 • بیمارستان ام البنین7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 804 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 816 متر)
 • بیمارستان مهر6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 826 متر)
 • بیمارستان پاستور نو6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 830 متر)
 • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 899 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 919 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 923 متر)
 • پارک وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 945 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 957 متر)
 • رستوران رضایی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 962 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 988 متر)
 • بیمارستان قائم7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 998 متر)
 • بوستان باباقدرت6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 72 متر)
 • خیابان کوهسنگی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 137 متر)
 • پارک باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 157 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 174 متر)
 • بلوار احمد آباد6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 214 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 220 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 286 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 333 متر)
 • بلوار مصلی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 344 متر)
 • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 400 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 455 متر)
 • فروشگاه دبنهامز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 458 متر)
 • میدان احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 505 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 555 متر)
 • ایستگاه راه آهن8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 555 متر)
 • بلوار شهید رستمی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 678 متر)
 • بلوار ملاصدرا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 811 متر)
 • خیابان آبکوه9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 859 متر)
 • بلوار قرنی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 267 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 284 متر)
 • بوستان امت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 316 متر)
 • خیابان راهنمایی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 355 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 398 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 552 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 609 متر)
 • بلوار بعثت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 626 متر)
 • مرکز خرید خورشید8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 636 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 654 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 698 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 921 متر)
 • بازار فردوسی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 992 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 34 متر)
 • بلوار شهید منتظری9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 158 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 165 متر)
 • بازار گوهرشاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 168 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 295 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 307 متر)
 • بیمارستان حجازی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 313 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 318 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 383 متر)
 • بلوار ملک اباد9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 628 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 683 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 803 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 922 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 56 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 69 متر)
 • رستوران پسران کریم11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 108 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 362 متر)
 • بوستان بسیج12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 425 متر)
 • میدان فردوسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 485 متر)
 • کمپ غدیر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 520 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 532 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 568 متر)
 • فرودگاه بین المللی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 569 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 708 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 983 متر)
 • بلوار سجاد12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 125 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 195 متر)
 • خیابان طبرسی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 255 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 356 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 588 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 595 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 596 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 623 متر)
 • میدان جانباز14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 841 متر)
 • مرکز خرید نیکا14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 873 متر)
 • مجتمع تجاری پروما15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 922 متر)
 • کنسولگری کشور عراق14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 928 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 63 متر)
 • خیابان رضاشهر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 138 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 196 متر)
 • بیمارستان امام سجاد15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 226 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 329 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 465 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 481 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 752 متر)
 • پارک پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 927 متر)
 • دانشگاه فردوسی18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 135 متر)
 • بلوار امامت14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 324 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 336 متر)
 • بازار بین المللی سپاد16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 496 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 511 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 560 متر)
 • کیان سنتر 116 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 609 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 638 متر)
 • بیمارستان فارابی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 698 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 778 متر)
 • پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 809 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 829 متر)
 • کیان سنتر 216 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 838 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 873 متر)
 • میدان استقلال16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 885 متر)
 • بلوار کوثر16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 184 متر)
 • میدان کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 787 متر)
 • برج باران17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 812 متر)
 • بلوار وکیل آباد16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 879 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 962 متر)
 • پایانه مسافربری معراج19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 64 متر)
 • میدان آزادی16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 72 متر)
 • سینما پیروزی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 82 متر)
 • بلوار فکوری17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 101 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 144 متر)
 • بلوار پیروزی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 193 متر)
 • رستوران گیاهی خانه18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 439 متر)
 • میدان قائم16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 494 متر)
 • رستوران کلبه محبت17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 585 متر)
 • رستوران دریایی سولو17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 697 متر)
 • بوستان ایزدی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 883 متر)
 • بیمارستان رضوی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 105 متر)
 • رباط طرق16 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 340 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 789 متر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 789 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 928 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 173 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب14 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 266 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری17 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 325 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 417 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 474 متر)
 • بلوار شاهد20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 541 متر)
 • پارک آبی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 587 متر)
 • بلوار نماز18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 588 متر)
 • باغ گلها19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 660 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 32 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای18 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 78 متر)
 • بلوار آب و برق21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 106 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 216 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 218 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 371 متر)
 • بلوار ادیب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 434 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 509 متر)
 • بلوار حجاب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 517 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 624 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 633 متر)
 • بزرگراه آسیایی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 691 متر)
 • سرزمین موج های آبی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 785 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 833 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 854 متر)
 • پارک تفریحی خورشید21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 208 متر)
 • بام مشهد21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 212 متر)
 • بزرگراه امام علی20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 297 متر)
 • بلوار دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 451 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 676 متر)
 • بلوار شریعتی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 724 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 258 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 346 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 410 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 628 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد16 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 403 متر)
 • بلوار شهید برونسی22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 587 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 714 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 748 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 831 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 869 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 523 متر)
 • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 776 متر)
 • بوستان نیایش24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 829 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 834 متر)
 • کوهستان پارک شادی26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 839 متر)
 • بزرگراه میثاق23 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 81 متر)
 • سد طرق26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 492 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 605 متر)
 • بهشت رضا19 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 614 متر)
 • ویلاژتوریست25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 666 متر)
 • پارک مینیاتوری27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 732 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر28 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 19 متر)
 • رستوران مولانا28 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 39 متر)
 • سرزمین موج های خروشان26 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 389 متر)
 • خیابان گلستان27 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 439 متر)
 • ییلاق طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 618 متر)
 • باغ پونه طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 643 متر)
 • ییلاق شاندیز28 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 203 متر)
 • بازار بین المللی بعثت31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 298 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 390 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 437 متر)
 • رستوران آبشار32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 438 متر)
 • باغ رستوران طوبی32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 487 متر)
 • رستوران آبنوس32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 734 متر)
 • رستوران سرداب عنبران34 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 123 متر)
 • پیست موتور کراس31 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 302 متر)
 • روستا تاریخی پاژ36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 7 متر)
 • رستوران تشریفات35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 451 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 501 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 527 متر)
 • روستا مج49 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 902 متر)
 • هارونیه36 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 238 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 765 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 765 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 765 متر)
 • روستا نغندر40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 986 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 4 متر)
 • رستوران هندی راج38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 47 متر)
 • رستوران ارم شاندیز38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 219 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 14 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی39 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 21 متر)
 • غار مغان55 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 308 متر)
 • دره ارغوان46 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 608 متر)
 • روستا ابرده43 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 333 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 214 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 624 متر)
 • روستا اندرخ59 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 26 متر)
 • روستا کاهو59 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 305 متر)
 • روستا زشک58 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 779 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 917 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 64 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 372 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 676 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 449 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 489 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 837 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل آپارتمان معین درباری مشهد

اگر به دنبال اقامت در هتلی ارزان و نزدیک به حرم امام رضا هستید، ما هتل آپارتمان معین درباری مشهد را پیشنهاد می‌کنیم. این هتل در سال 1392 بازسازی شده و اکنون با وجود امکانات رفاهی مناسب، یکی از بهترین هتل آپارتمانهای مشهد حساب می‌آید. هتل معین درباری مشهد 4 طبقه و 32 سوئیت مجهز دارد و در خیابان امام رضا واقع شده است.

با اقامت در این هتل می‌توانید با 10 دقیقه پیاده‌روی به حرم مطهر رضوی برسید و به جاهای دیدنی مشهد هم دسترسی آسانی داشته باشید.

 

قیمت هتل آپارتمان معین درباری مشهد

هتل آپارتمان معین درباری یکی از محبوب‌ترین هتل‌های ارزان مشهد است. اگر می‌خواهید قیمت هتل معین مشهد را بدانید، فقط کافی‌ست با شماره 1548 تماس بگیرید. البته باید این مژده را هم بدهیم که رزرو هتل آپارتمان معین درباری مشهد از طریق سایت یوتراوز، بسیار مقرون به‌صرفه است. یوتراوز بهترین هتل‌ها را با ارزان‌ترین قیمت به شما ارائه می‌کند. برای چک کردن قیمت هتل معین درباری مشهد میتوانید به قسمت اتاقهای قابل رزرو در سایت بروید و اتاق مدنظرتان را رزرو کنید.

 

امکانات هتل آپارتمان معین درباری مشهد

در هتل آپارتمان معین درباری مشهد امکانات رفاهی مطلوبی تعبیه شده که سفر شما را پرخاطره و به‌یادماندنی کند. از جمله این امکانات می‌توان به آسانسور، نمازخانه و اتاق چمدان اشاره کرد. پارکینگ هتل معین مسقف بوده و ظرفیت 6 ماشین را دارد. خبر خوب اینکه استفاده از پارکینگ برای میهمانان مقیم هتل رایگان است و می‌تواند دغدغه آن‌ها را برای پارک ماشین خود برطرف کند.

حتما در مورد جاهای دیدنی مشهد و جاذبه‌های منحصربه‌فرد آن شنیده‌اید. با وجود تاکسی سرویس هتل آپارتمان معین درباری مشهد دسترسی به این جاذبه‌ها بسیار آسان است. پیشنهاد می‌کنیم حتما یک روز را به گشت‌وگذار در پارک‌های مشهد و لذت‌بردن از مجموعه‌های آبی هیجان‌انگیز آن اختصاص دهید.

 

رستوران هتل آپارتمان معین درباری مشهد

اگر از هرکسی که حداقل یک بار گذرش به مشهد افتاده درباره کیفیت غذای رستوران‌های مشهد بپرسید، همه از طعم بی‌نظیر آن تعریف می‌کنند. پرسنل هتل آپارتمان معین درباری مشهد با آگاهی از این موضوع، توجه ویژه‌ای به کیفیت غذاها و رستوران آنجا دارند و همه تلاش خود را می‌کنند که خاطراتی به‌یادماندنی برای مسافران رقم بزنند.

رستوران هتل معین درباری مشهد در طبقه 1- هتل واقع شده و ظرفیت 70 نفر را دارد. در این رستوران می‌توانید انواع غذاهای ایرانی و فرنگی را سفارش دهید و به دنیای جدیدی از عطرها و طعم‌ها سفر کنید. میتوانیم با اطمینان بگوییم که برای تمام وعدههای غذایی میتوانید روی رستوران هتل معین مشهد حساب باز کنید.

 اگر قیمت صبحانه هتل آپارتمان معین درباری مشهد برایتان سوال است باید این مژده را بدهیم که صبحانه هتل برای میهمانان رایگان است و کیفیت بی‌نظیر آن باعث میشود تا انرژیتان برای شروع یک روز متفاوت، دوبرابر شود. از آنجایی که هتل آپارتمان معین درباری مشهد هتلی اقتصادی و ارزان، قیمت غذاهای آن هم نباید بالا باشد. شما میتوانید با هزینه ای کمتر از سایر رستوران های سطح مشهد، در هتل آپارتمان معین درباری غذایی خوشمزه و لذیذ نوش جان کنید و سفری پر خاطره داشته باشید.

می‌دانیم که برای اقامت در هتل آپارتمان معین درباری مشهد وسوسه شده‌اید، پس تردید را کنار بگذارید و بلیط هواپیما مشهد را خریداری کنید. شک نداریم که اقامت در هتل تارا مشهد به یکی از بهترین خاطرات شما بدل می‌شود.

 

رزرو هتل آپارتمان معین درباری مشهد

در صورتی که تصمیم گرفته‌اید تا در طول سفر خود به مشهد در هتل معین درباری مشهد اقامت داشته باشید، روی سایت یوتراوز حساب کنید. رزرو هتل از طریق یوتراوز بسیار آسان است. فقط کافی‌ست در قسمت اتاق‌های قابل رزرو، اتاق مدنظرتان در هتل آپارتمان معین درباری مشهد را انتخاب کنید و آن را رزرو نمایید.

 

گشت نیم‌روزی هتل آپارتمان معین درباری مشهد

یکی از مهم‌ترین مزایای هتل آپارتمان معین درباری مشهد، گشت نیم‌روزی آن است. می‌توانیم به جرات بگوییم که جاهای دیدنی مشهد آنقدر متنوع و دیدنی هستند که برای بازدید از همه آن‌ها، وقت کم می‌آورید! پرسنل مجرب هتل معین مشهد با درک این موضوع، امکان خدمتی نظیرگشت نیم‌روزی را فراهم کرده اند تا با خیالی آسوده به گوشه گوشه شهر مشهد سرک بکشید و سفری فراموش‌نشدنی داشته باشید. لازم به ذکر است که استفاده از این خدمت، رایگان نیست اما به نظر ما ارزش پرداخت هر مقدار هزینه‌ای را دارد!

با استفاده از خدمات گشت نیم‌روزی هتل معین درباری مشهد می‌توانید به جاهای دیدنی مشهد بروید، ییلاقات طرقبه و شاندیز را ببینید، در پارک‌های آبی مجهز مشهد شنا کنید و همچنین سری به مقبره شاعر نامدار، فردوسی بزرگ هم بزنید.

 

شماره تلفن هتل آپارتمان معین درباری مشهد

برای تماس با هتل معین درباری مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید و جواب همه سوالاتتان را درباره قیمت اتاق‌های هتل معین مشهد، نحوه رزرو یا امکانات آن بگیرید.

 

خدمات هتل آپارتمان معین درباری مشهد

هتل آپارتمان معین درباری مشهد با وجود خدماتی نظیر اینترنت، پذیرش 24 ساعته، تاکسی سرویس، لاندری، روم سرویس و بیدارباش اقامتی خوب و راحت را برای شما رقم می‌زند.

اگر تابه‌حال سفربا قطار را تجربه نکرده‌اید پیشنهاد می‌کنیم تردید را کنارگذاشته و با خرید بلیط قطار از یوتراوز، خودتان را به یک سفر ماجراجویانه و هیجان‌انگیز به مشهد دعوت کنید.

 

واحدهای اقامتی هتل آپارتمان معین درباری مشهد

اگر بگوییم هتل آپارتمان معین درباری مشهد یکی از بهترین هتل‌های خیابان امام رضا مشهد است، اغراق نکرده‌ایم. این هتل با وجود واحدهای اقامتی با امکانات مناسب و  فاصله دو‌کیلومتری با حرم مطهر رضوی، هتل محبوب مسافران به حساب می‌آید. واحدهای اقامتی هتل آپارتمان معین درباری شامل سوئیت‌های دو الی چهارنفره و آپارتمان‌های دوخوابه پنج الی هفت‌نفره است.

از جمله امکاناتی که در این واحدها تعبیه شده م‌یتوان به تلویزیون، مبلمان، یخچال، میزآرایش، جالباسی، دراور، سیستم تهویه مطبوع، حمام و سرویس بهداشتی اشاره کرد. باید این مژده را بدهیم که در آپارتمان‌های هتل معین درباری مشهد آشپزخانه‌ای با امکان پخت‌وپز هم وجود دارد تا دغدغه‌تان درباره پخت و تهیه غذا برطرف شود.

 

آدرس هتل آپارتمان معین درباری مشهد

هتل آپارتمان معین درباری مشهد در خیابان امام رضا و امام رضا 19 واقع شده و یکی از پرطرفدارترین هتل‌های نزدیک به حرم مشهد است. با اقامت در این هتل می‌توانید با 10 دقیقه پیاده روی به بارگاه منور رضوی برسید و از فضای روح‌بخش و آسمانی آنجا، نهایت لذت را ببرید.

خریدکردن و گشت‌وگذار در مغازه‌ها یکی از شیرین‌ترین لحظات سفر است. اگر قصد خرید یادگاری برای عزیزانتان را دارید پیشنهاد ما بازارهای مرکزی، رضا، سرشور و مراکز خرید هفده شهریور است. این مراکز خرید بهترین گزینه برای خرید سوغاتی هستند و فاصله کمی با هتل معین مشهد دارند. در صورتی‌ که به گردش در مشهد علاقه دارید، می‌توانید در یک‌گشت نیم‌روزه از جاذبه‌های زیادی مانند خانه تاریخی داروغه، خانه توکلی، موزه آستان قدس رضوی، موزه مردم‌شناسی، بازار سرشور و... هم دیدن کنید.

اگر اقدام به خرید بلیط هواپیما کرده‌اید و فاصله فرودگاه تا هتل آپارتمان معین درباری مشهد امام رضا دغدغه‌تان است، باید این مژده را بدهیم که فرودگاه فاصله کمی با هتل دارد و اگر با خرید بلیط قطار عازم شهر مشهد هستید، نگران فاصله راه‌آهن تا هتل نباشید. شما می‌توانید پس از طی‌کردن 7 کیلومتر از راه‌آهن به هتل معین درباری مشهد برسید.

فرقی نمی‌کند که قبلا به مشهد سفر کرده‌اید یا نه، اما حتما نام موج‌های آبی را شنیده‌اید یا در برنامه‌ریزی‌هایتان یک روز را به آن اختصاص داده‌اید. سرزمین موج‌های آبی در 17 کیلومتری هتل آپارتمان معین درباری مشهد واقع شده و به کمک تاکسی‌های هتل، رسیدن به آن بسیار آسان است.

اگر با فرزندانتان به مشهد سفر کرده‌اید و نگران سرگرم‌شدن آن‌ها هستید، پیشنهاد ویژه ما بازدید از باغ گیاه‌شناسی و باغ‌وحش وکیل‌آباد است. خبر خوب اینکه باغ گیاه‌شناسی مشهد در 3 کیلومتری هتل آپارتمان معین درباری مشهد است و با تنوع کم‌نظیری از گیاه‌ها ودرختان، یک کلاس درس عملی اما شیرین به حساب می‌آید.

با اینکه باغ وحش وکیل آباد چندان به هتل معین درباری مشهد نزدیک نیست، اما به نظر ما ارزش یک بار دیدن را دارد. برای بازدید از آن فقط کافی‌ست از خدمات تاکسی سرویس هتل آپارتمان معین درباری مشهد استفاده کنید و کمتر از نیم‌ساعت به باغ وحش برسید.

 

قوانین کنسلی هتل آپارتمان معین درباری مشهد

خوب است بدانید که هر زمان و به هردلیلی قصد داشتید که اتاق رزرو شده خود را کنسل کنید، تیم پشتیبانی یوتراوز به کمک شما خواهند آمد. با شماره‌گیری 1548 می‌توانید نسبت به کنسل‌کردن اتاق خود در هتل آپارتمان معین درباری مشهد اقدام کنید. لازم به ذکر است که کنسل‌کردن هتل یک قاعده کلی ندارد و هر هتل دارای قوانین کنسلی خاص خود است. توصیه می‌کنیم قبل از رزرو هتل معین درباری مشهد، قوانین مربوط به کنسلی آن را هم مطالعه کنید.

 

سوالات متداول

آدرس هتل آپارتمان معین درباری مشهد کجاست؟

هتل آپارتمان معین درباری مشهد در خیابان امام رضا و امام رضا 19 واقع شده است.

فاصله هتل آپارتمان معین درباری مشهد تا حرم چقدر است؟

هتل معین درباری مشهد فقط 2 کیلومتر با حرم مطهر رضوی فاصله دارد.

هتل آپارتمان معین درباری مشهد چند طبقه و چند اتاق دارد؟

هتل آپارتمان معین درباری مشهد 4 طبقه و 32 اتاق دارد.

واحدهای اقامتی هتل آپارتمان معین درباری مشهد شامل چه مواردی است؟

واحدهای اقامتی هتل آپارتمان معین درباری شامل سوئیت‌های دو الی چهارنفره و آپارتمان‌های دوخوابه پنج الی هفت‌نفره است.

اتاق‌های هتل معین مشهد چه امکاناتی دارد؟

در اتاق‌های هتل آپارتمان معین درباری مشهد امکانات رفاهی خوبی نظیر آشپزخانه‌ای با امکان پخت‌وپز، تلویزیون، مبلمان، یخچال، میزآرایش، جالباسی، دراور، سیستم تهویه مطبوع، حمام و سرویس بهداشتی فراهم شده است.

آیا هتل آپارتمان معین درباری مشهد استخر دارد؟

خیر، هتل معین درباری مشهد فاقد استخر است.

آیا صبحانه هتل آپارتمان معین درباری مشهد رایگان است؟

بله، صبحانه هتل آپارتمان معین درباری مشهد برای میهمانان مقیم هتل رایگان است.

فاصه هتل آپارتمان معین درباری مشهد تا شهربازی پارک ملت چقدر است؟

هتل معین مشهد 14 کیلومتری شهربازی پارک ملت مشهد است.

فاصله فرودگاه تا هتل آپارتمان معین درباری مشهد چقدر است؟

هتل آپارتمان معین درباری مشهد 8 کیلومتری فرودگاه واقع شده است.

راه‌آهن در چه فاصله‌ای از هتل آپارتمان معین درباری مشهد قرار دارد؟

راه‌آهن 7 کیلومتر از هتل آپارتمان معین درباری مشهد فاصله دارد.

خانه تاریخی داروغه چند کیلومتر از هتل آپارتمان معین درباری مشهد فاصله دارد؟

خانه تاریخی داروغه در 5 کیلومتری هتل معین درباری مشهد است.

هتل آپارتمان معین درباری مشهد در چه فاصله ای از مراکز خرید هفده شهریور واقع شده است؟

هتل معین درباری مشهد 2 کیلومتر از مراکز خرید هفده شهریور فاصله دارد.

فاصله هتل آپارتمان معین درباری مشهد تا سرزمین موج‌های آبی چقدر است؟

هتل آپارتمان معین درباری مشهد در فاصله 17 کیلومتری از سرزمین موج‌های آبی واقع شده است.

باغ گیاه‌شناسی مشهد در چه فاصله‌ای از هتل آپارتمان معین درباری مشهد مشهد قرار دارد؟

هتل آپارتمان معین درباری مشهد در 3 کیلومتری باغ گیاه‌شناسی واقع شده و دسترسی به آنجا با ماشین، 11 دقیقه طول می‌کشد.

باغ‌وحش وکیل آباد از هتل آپارتمان معین درباری مشهد چقدر فاصله دارد؟

باغ‌وحش وکیل آباد در 17 کیلومتری هتل آپارتمان معین مشهد است.

قیمت هتل آپارتمان معین درباری مشهد در چه حدودی است؟

برای اطلاع از قیمت هتل آپارتمان معین درباری مشهد می‌توانید در قسمت اتاق‌های قابل رزرو سایت یوتراوز هزینه هرکدام را ببینید.

آیا رزرو هتل آپارتمان معین درباری مشهد با تخفیف ممکن است؟

بله، شما می‌توانید از طریق سایت یوتراوز اتاق موردنظرتان در هتل آپارتمان معین درباری مشهد را با کم‌ترین قیمت رزرو کنید.

شماره تماس هتل آپارتمان معین درباری مشهد چند است؟

برای تماس با هتل آپارتمان معین درباری مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید و سوالاتتان را از تیم پشتیبانی یوتراوز بپرسید.