آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا 19، پلاک 13
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
هتل های مشابه خانه مسافر میری مشهد
امکانات خانه مسافر میری مشهد
موقعیت مکانی خانه مسافر میری مشهد
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)3 دقیقه پیاده ‌روی (204 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج7 دقیقه پیاده ‌روی (521 متر)
 • بلوار امام رضا8 دقیقه پیاده ‌روی (597 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 373 متر)
 • خیابان دانش غربی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 476 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 484 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 488 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 540 متر)
 • خیابان دانش شرقی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 565 متر)
 • بیمارستان سینا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 582 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 813 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 867 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 3 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 76 متر)
 • باغ خونی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 78 متر)
 • بازار رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 91 متر)
 • خیابان عنصری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 102 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 196 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 216 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 282 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 321 متر)
 • مرکز خرید آسمان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 331 متر)
 • برج تجاری آکسون4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 348 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 353 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 358 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 368 متر)
 • خیابان هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 395 متر)
 • بلوار 17 شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 399 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 422 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 447 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 448 متر)
 • موزه ظروف4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 452 متر)
 • موزه قرآن و نفایس4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 458 متر)
 • موزه فرش4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 458 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 458 متر)
 • موزه مدال4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 458 متر)
 • موزه نجوم و ساعت4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 458 متر)
 • موزه مردم‌شناسی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 458 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 458 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 473 متر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 473 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 506 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 516 متر)
 • سینما قدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 521 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 671 متر)
 • میدان امام رضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 695 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 780 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 810 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 852 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 853 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 897 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 905 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 921 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 926 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 972 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 973 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 978 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 29 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 80 متر)
 • مجتمع زیست خاور5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 80 متر)
 • خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 125 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 131 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 139 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 176 متر)
 • گنبد خشتی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 233 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 267 متر)
 • مدرسه پریزاد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 329 متر)
 • کلیسا انجیلی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 333 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 341 متر)
 • چهارراه شهدا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 384 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 406 متر)
 • بیمارستان امام هادی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 437 متر)
 • خیابان شیرازی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 438 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 446 متر)
 • بازار مرکزی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 446 متر)
 • بازار جنت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 466 متر)
 • سینما آفریقا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 546 متر)
 • مسجد گوهرشاد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 552 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 556 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 641 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 723 متر)
 • بیمارستان مهر6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 733 متر)
 • بیمارستان پاستور نو6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 737 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 757 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 776 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 826 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 830 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 864 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 875 متر)
 • بیمارستان قائم7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 905 متر)
 • بوستان باباقدرت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 979 متر)
 • خیابان کوهسنگی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 44 متر)
 • پارک باباقدرت6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 64 متر)
 • بلوار وحدت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 80 متر)
 • بلوار امیرالمومنین7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 80 متر)
 • بلوار احمد آباد6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 121 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 276 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 310 متر)
 • بیمارستان امام زمان7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 346 متر)
 • بوستان وحدت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 346 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 362 متر)
 • فروشگاه دبنهامز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 365 متر)
 • میدان احمد آباد6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 412 متر)
 • گنبد سبز8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 521 متر)
 • پارک وحدت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 558 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 601 متر)
 • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 706 متر)
 • بلوار ملاصدرا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 718 متر)
 • رستوران رضایی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 737 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 764 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 809 متر)
 • بیمارستان ام البنین7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 817 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 875 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 922 متر)
 • بلوار مصلی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 957 متر)
 • خیابان آبکوه8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 163 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 169 متر)
 • ایستگاه راه آهن8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 169 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 191 متر)
 • خیابان راهنمایی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 262 متر)
 • بلوار شهید رستمی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 357 متر)
 • بلوار بعثت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 533 متر)
 • مرکز خرید خورشید8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 543 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 561 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 605 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 828 متر)
 • بلوار قرنی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 856 متر)
 • بوستان امت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 929 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 988 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 11 متر)
 • بلوار شهید منتظری9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 65 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 165 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 214 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 222 متر)
 • رستوران سدروس9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 333 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 469 متر)
 • بازار گوهرشاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 472 متر)
 • بلوار ملک اباد9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 535 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 590 متر)
 • بازار فردوسی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 605 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 710 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 829 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 885 متر)
 • بیمارستان حجازی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 902 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 973 متر)
 • رستوران پسران کریم11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 15 متر)
 • کمپ غدیر10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 427 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 439 متر)
 • فرودگاه بین المللی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 476 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)9 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 615 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 645 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 682 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 890 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 976 متر)
 • بلوار سجاد12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 32 متر)
 • میدان فردوسی12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 75 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 181 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 495 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 503 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 530 متر)
 • بوستان بسیج12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 551 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 808 متر)
 • کنسولگری کشور عراق14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 835 متر)
 • خیابان طبرسی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 868 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 945 متر)
 • خیابان رضاشهر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 45 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر12 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 208 متر)
 • میدان جانباز14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 255 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 372 متر)
 • مرکز خرید نیکا14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 463 متر)
 • مجتمع تجاری پروما15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 511 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 652 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 786 متر)
 • بیمارستان امام سجاد15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 839 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 918 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 930 متر)
 • دانشگاه فردوسی17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 42 متر)
 • بلوار امامت14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 231 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 243 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 365 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 418 متر)
 • پارک پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 517 متر)
 • بیمارستان فارابی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 605 متر)
 • میدان استقلال16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 792 متر)
 • بازار بین المللی سپاد16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 86 متر)
 • بلوار کوثر15 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 91 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 150 متر)
 • کیان سنتر 116 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 172 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 227 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 368 متر)
 • پردیس قائم17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 398 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 418 متر)
 • کیان سنتر 216 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 427 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 463 متر)
 • میدان کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 694 متر)
 • برج باران17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 719 متر)
 • بلوار وکیل آباد16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 786 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 869 متر)
 • میدان آزادی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 979 متر)
 • سینما پیروزی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 989 متر)
 • بلوار فکوری17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 8 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 51 متر)
 • بلوار پیروزی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 100 متر)
 • رستوران گیاهی خانه18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 346 متر)
 • میدان قائم16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 401 متر)
 • رستوران کلبه محبت17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 492 متر)
 • رستوران دریایی سولو17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 604 متر)
 • پایانه مسافربری معراج19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 653 متر)
 • بوستان ایزدی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 790 متر)
 • بیمارستان رضوی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 176 متر)
 • رباط طرق16 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 247 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 697 متر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 697 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 835 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 80 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب14 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 173 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری17 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 232 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 324 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 381 متر)
 • بلوار شاهد20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 448 متر)
 • پارک آبی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 494 متر)
 • بلوار نماز18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 495 متر)
 • باغ گلها18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 567 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 939 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 985 متر)
 • بلوار آب و برق21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 13 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 123 متر)
 • سینما سیمرغ20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 125 متر)
 • بلوار اندیشه21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 278 متر)
 • بلوار ادیب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 341 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 416 متر)
 • بلوار حجاب20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 424 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 531 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 540 متر)
 • بزرگراه آسیایی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 598 متر)
 • سرزمین موج های آبی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 692 متر)
 • پارک تفریحی خورشید21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 729 متر)
 • بام مشهد21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 734 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 740 متر)
 • بلوار فلاحی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 761 متر)
 • بزرگراه امام علی20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 204 متر)
 • بلوار دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 358 متر)
 • بیمارستان مهرگان23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 583 متر)
 • بلوار شریعتی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 631 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 165 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 253 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 317 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 535 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد16 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 310 متر)
 • بلوار شهید برونسی21 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 494 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 621 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 655 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 738 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 776 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 430 متر)
 • بلوار مجیدیه23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 683 متر)
 • بوستان نیایش24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 736 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 741 متر)
 • کوهستان پارک شادی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 746 متر)
 • بزرگراه میثاق23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 988 متر)
 • سد طرق26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 399 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 512 متر)
 • بهشت رضا19 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 521 متر)
 • ویلاژتوریست25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 573 متر)
 • پارک مینیاتوری26 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 639 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 926 متر)
 • رستوران مولانا28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 946 متر)
 • سرزمین موج های خروشان26 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 296 متر)
 • خیابان گلستان27 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 346 متر)
 • ییلاق طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 525 متر)
 • باغ پونه طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 550 متر)
 • ییلاق شاندیز28 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 110 متر)
 • بازار بین المللی بعثت31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 205 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی28 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 297 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 344 متر)
 • رستوران آبشار32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 345 متر)
 • باغ رستوران طوبی32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 394 متر)
 • رستوران آبنوس32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 642 متر)
 • رستوران سرداب عنبران34 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 30 متر)
 • پیست موتور کراس31 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 209 متر)
 • رستوران تشریفات35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 358 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 408 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 434 متر)
 • روستا تاریخی پاژ37 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 597 متر)
 • روستا مج49 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 809 متر)
 • هارونیه36 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 145 متر)
 • موزه توس39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 672 متر)
 • آرامگاه فردوسی39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 672 متر)
 • آرامگاه فردوسی39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 672 متر)
 • روستا نغندر40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 893 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 911 متر)
 • رستوران هندی راج38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 954 متر)
 • رستوران ارم شاندیز38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 126 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 921 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 928 متر)
 • غار مغان55 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 215 متر)
 • دره ارغوان46 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 515 متر)
 • روستا ابرده43 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 240 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 121 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 531 متر)
 • روستا اندرخ59 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 616 متر)
 • روستا کاهو59 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 212 متر)
 • روستا زشک57 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 686 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 824 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 971 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 279 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (131 کیلومتر و 265 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (152 کیلومتر و 39 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (154 کیلومتر و 78 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (154 کیلومتر و 426 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه هتل
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه هتل
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 4 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهانامشخص
پذیرش خانم مجردنامشخص
قوانین صیغه‌نامهنامشخص
درباره خانه مسافر میری مشهد

خانه مسافر میری مشهد یکی از واحدهای اقامتی ارزان مشهد است که در سال 1390 افتتاح شد و در سال 1396 مورد بازسازی قرار گرفته است. از مهم‌ترین دلایل رزرو خانه مسافر میری مشهد می‌توان به دسترسی آسان به حرم مطهر رضوی و تمیزی اتاق‌های خانه مسافر میری مشهد اشاره کرد.

 

امکانات خانه مسافر میری مشهد

خانه مسافر میری مشهد امکاناتی ساده و در این حال کاربردی برای شما فراهم آورده است. اتاق‌های این واحد اقامتی با ظرفیت‌های سوئیت دو تخته، سه تخته و چهار تخته قابل رزرو است. در تمام اتاق‌های خانه مسافر میری مشهد امکاناتی از جمله تلویزیون، تخت‌های راحت، یخچال، تلفن، سیستم گرمایش و سرمایش و ... قرار دارد.

 

آدرس و شماره تماس خانه مسافر میری مشهد

خانه مسافر میری مشهد در خیابان امام رضا که یکی از محبوب‌ترین خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی است قرار دارد. فاصله این اقامتگاه تا حرم امام رضا(ع) در حدود 15 دقیقه پیاده و کمتر از 7 دقیقه با ماشین است. مهمانان خانه مسافر میری مشهد دسترسی آسانی به بازار رضا و مراکز خرید هفده شهریور دارند و می‌توانند با یک گشت نیم‌روزه، جاذبه‌های زیادی که در اطراف حرم مطهر رضوی قرار دارند را بازدید کنند.

برای تماس با خانه مسافر میری مشهد شما می‌توانید با شماره 1548؛ پشتیبانی یوتراوز تماس بگیرید.

 

رزرو اینترنتی خانه مسافر میری مشهد

در صورت علاقه به رزرو اینترنتی خانه مسافر میری مشهد می‌توانید به‌راحتی از سایت یوتراوز خرید کنید تا ضمن گرفتن واچر آنی از خدمات 24 ساعته پشتیبانی یوتراوز نیز بهره‌مند شوید.