آدرس هتل :اصفهان، خیابان فردوسی، ابتدای خیابان منوچهری، جنب کمیته امداد

اتاق‌های خانه مسافر مینوسا اصفهان

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه خانه مسافر مینوسا اصفهان

امکانات خانه مسافر مینوسا اصفهان

فاصله خانه مسافر مینوسا اصفهان تا نقاط مهم

 • میدان استقلال14 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (1180 کیلومتر و 795 متر)
 • رهنان14 ساعت و 26 دقیقه با خودرو (1188 کیلومتر و 864 متر)
 • حمام رهنان(دوقلو)14 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (1189 کیلومتر و 717 متر)
 • ترمینال مسافربری کاوه14 ساعت و 24 دقیقه با خودرو (1191 کیلومتر و 23 متر)
 • ایستگاه مترو باهنر14 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (1192 کیلومتر و 217 متر)
 • ایستگاه مترو شهدا14 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (1192 کیلومتر و 888 متر)
 • دردشت14 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 67 متر)
 • خانه تاریخی کیانپور(گیلانیان)14 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 462 متر)
 • حمام علیقلی آقا14 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 471 متر)
 • ایستگاه مترو چهار تختی14 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 547 متر)
 • طوقچی14 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 638 متر)
 • خیابان ابن سینا14 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 671 متر)
 • ولدان14 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 743 متر)
 • خیابان چهارباغ پایین14 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 91 متر)
 • رستوران ملک سلطان جارچی باشی14 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 307 متر)
 • میدان امام حسین (ع)14 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 496 متر)
 • ایستگاه مترو امام حسین14 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 499 متر)
 • مسجد جامع برسیان14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 754 متر)
 • مسجد جامع(مسجد جامع عتیق)14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 755 متر)
 • منار جنبان14 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 809 متر)
 • محله تاریخی جویباره14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 864 متر)
 • کاخ هشت‌بهشت14 ساعت و 33 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 888 متر)
 • کارلادان14 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 894 متر)
 • لادان14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 13 متر)
 • سینما سپاهان14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 58 متر)
 • خیابان باغ گلدسته14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 278 متر)
 • لنبان14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 292 متر)
 • خیابان شمس آبادی14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 321 متر)
 • خیابان آمادگاه14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 416 متر)
 • کاخ چهلستون14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 452 متر)
 • خیابان بهشتی نژاد14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 478 متر)
 • خیابان شیخ بهایی14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 506 متر)
 • مدرسه چهارباغ14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 518 متر)
 • بیمارستان شهید بهشتی14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 523 متر)
 • خیابان استانداری14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 570 متر)
 • خیابان چهارباغ14 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 577 متر)
 • کاخ عالی قاپو14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 725 متر)
 • پل فلزی14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 738 متر)
 • رستوران شهرزاد14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 781 متر)
 • موزه تاریخ طبیعی14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 815 متر)
 • خیابان حافظ14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 846 متر)
 • خیابان سپه14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 894 متر)
 • سینما ساحل14 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 248 متر)
 • خیابان فردوسی14 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 251 متر)
 • پل مارنان14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 296 متر)
 • سی و سه پل14 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 333 متر)
 • میدان انقلاب14 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 348 متر)
 • مسجد شیخ لطف الله14 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 417 متر)
 • میدان نقش جهان14 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 530 متر)
 • مسجد امام14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 666 متر)
 • انگورستان ملک14 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 668 متر)
 • بزرگراه چمران14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 672 متر)
 • مادی نیاصرم14 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 818 متر)
 • آتشگاه اصفهان14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 896 متر)
 • خیابان حکیم نظامی14 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 28 متر)
 • کلیسای وانک14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 136 متر)
 • کوچه پاچنار14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 137 متر)
 • محله جُلفا14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 249 متر)
 • ایستگاه مترو سی و سه پل14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 412 متر)
 • ترمینال مسافربری زاینده رود14 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 467 متر)
 • پل خواجو14 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 497 متر)
 • خیابان بزرگمهر14 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 500 متر)
 • بلوار آیینه خانه14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 975 متر)
 • باغ پرندگان14 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (1198 کیلومتر و 128 متر)
 • خیابان هشت بهشت غربی14 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (1198 کیلومتر و 272 متر)
 • تونل آکواریوم14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1198 کیلومتر و 452 متر)
 • مجتمع تجاری پارک14 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (1198 کیلومتر و 526 متر)
 • ایستگاه مترو دکتر شریعتی14 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (1198 کیلومتر و 584 متر)
 • گورستان تخت فولاد14 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (1198 کیلومتر و 972 متر)
 • دروازه شیراز14 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (1198 کیلومتر و 973 متر)
 • باغ گلها14 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 191 متر)
 • خیابان مشتاق14 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 377 متر)
 • خیابان آزادگان14 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 438 متر)
 • پل بزرگمهر14 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 629 متر)
 • بیمارستان تخصصی خانواده14 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 651 متر)
 • مجتمع اصفهان سیتی سنتر14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 722 متر)
 • برج کبوتر خانه14 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 818 متر)
 • خیابان 22 بهمن14 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 898 متر)
 • خیابان سجاد14 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 932 متر)
 • مردوایج14 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (1200 کیلومتر و 78 متر)
 • خیابان باغ فردوس14 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (1200 کیلومتر و 342 متر)
 • خیابان آبشار14 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (1200 کیلومتر و 550 متر)
 • پل قدیر14 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (1200 کیلومتر و 739 متر)
 • دالانکوه14 ساعت و 47 دقیقه با خودرو (1201 کیلومتر و 29 متر)
 • خیابان سلمان فارسی14 ساعت و 48 دقیقه با خودرو (1201 کیلومتر و 771 متر)
 • بزرگراه همت14 ساعت و 47 دقیقه با خودرو (1201 کیلومتر و 968 متر)
 • محله جی14 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (1203 کیلومتر و 142 متر)
 • کنگاز14 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (1203 کیلومتر و 706 متر)
 • بیمارستان چمران14 ساعت و 53 دقیقه با خودرو (1204 کیلومتر و 224 متر)
 • نمایشگاه بین المللی14 ساعت و 51 دقیقه با خودرو (1205 کیلومتر و 609 متر)
 • فرودگاه بین المللی14 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (1210 کیلومتر و 93 متر)
 • گارماسه14 ساعت و 55 دقیقه با خودرو (1213 کیلومتر و 744 متر)
 • راه آهن15 ساعت و 13 دقیقه با خودرو (1222 کیلومتر و 838 متر)
 • نصرآباد16 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (1272 کیلومتر و 639 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 2 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین 2 تا 12 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا نامه ماموریت یا نامه اماکن
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره خانه مسافر مینوسا اصفهان

خانه مسافر مینوسا اصفهان یکی از هتل‌های ارزان قیمت اصفهان است که در سال 1398 افتتاح‌ شده است. خانه مسافر مینوسا اصفهان در خیابان فردوسی و در فاصله مناسب تا جاذبه‌های گردشگری اصفهان واقع شده است. شما می‌توانید خانه مسافر مینوسا اصفهان را همراه با پرواز چارتر ارزان قیمت و یا قطار  از سایت یوتراوز رزرو نمایید.

 

امکانات خانه مسافر مینوسا اصفهان

خانه مسافر مینوسا اصفهان دارای 20 باب اتاق است که در ساختمانی 2 طبقه پراکنده شده‌اند. شما می‌توانید اتاق‌های خانه مسافر مینوسا اصفهان را به صورت اتاق دو تخته ، سه تخته و یا آپارتمان یک خوابه شش نفره رزرو نمایید. تمام اتاق‌های این هتل به امکاناتی از جمله  روم سرویس، صبحانه، یخچال، مبلمان، چای ساز، رخت آویز، کمد لباس، تلفن، حمام، لوازم بهداشتی، دمپایی، تلویزیون، اینترنت، سیستم گرمایش و سرمایش مجهز شده‌اند.

خانه مسافر مینوسا اصفهان دارای امکانات ساده در بخش عمومی و اتاق‌ها است بااین‌وجود استفاده بهینه از فضای اتاق و پرسنلی مهربان از ویژگی‌ها خوب این هتل محسوب می‌شود. خوب است بدانید خانه مسافر مینوسا اصفهان دارای رستوران با منوی غذای ایرانی است که تمام وعده‌های غذای در آن با کیفیتی مطلوب سرو می‌شود.

 

آدرس و شماره تماس خانه مسافر مینوسا اصفهان

خانه مسافر مینوسا اصفهان در نزدیکی رودخانه زاینده رود و در میان دو پل تاریخی سی و سه پل و پل خواجو واقع شده است. دسترسی عالی به ‌جاهای دیدنی اصفهان و سیستم حمل نقل عمومی از مزیت‌های این هتل است. شما می‌توانید با یک گشت نیم روزه جاذبه‌های مهم این شهر از جمله میدان نقش جهان، کاخ چهل ستون، باغ هشت بهشت، سی وسه پل و... را بازدید نمایید.

برای تماس با خانه مسافر مینوسا اصفهان می‌توانید از همکاران ما در شرکت یوتراوز با شماره 1548؛ در ارتباط باشید.

 

رزرو هتل خانه مسافر مینوسا اصفهان

راحت‌ترین روش برای رزرو آنلاین خانه مسافر مینوسا اصفهان، استفاده از سایت یوتراوز است تا ضمن اطمینان از بهترین قیمت، واچر هتل خود را به صورت آنلاین تحویل بگیرید.