آدرس هتل :مشهد، میدان بسیج، خیابان بهار 3، کوچه فرهنگ 12

اتاق‌های هتل مرآت مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل مرآت مشهد

امکانات هتل مرآت مشهد

فاصله هتل مرآت مشهد تا نقاط مهم

 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)5 دقیقه پیاده ‌روی (389 متر)
 • خیابان دانش غربی7 دقیقه پیاده ‌روی (534 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج9 دقیقه پیاده ‌روی (707 متر)
 • بلوار امام رضا10 دقیقه پیاده ‌روی (778 متر)
 • بیمارستان سینا11 دقیقه پیاده ‌روی (835 متر)
 • خیابان دانش شرقی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 44 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 215 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 292 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 345 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 346 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 491 متر)
 • باغ خونی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 557 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 558 متر)
 • بازار رضا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 570 متر)
 • خیابان عنصری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 581 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 617 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 669 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 673 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 675 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 719 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 785 متر)
 • مرکز خرید آسمان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 810 متر)
 • برج تجاری آکسون4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 827 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 832 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 901 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 928 متر)
 • موزه ظروف4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 931 متر)
 • موزه فرش4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 937 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 937 متر)
 • موزه مردم‌شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 937 متر)
 • موزه نجوم و ساعت4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 937 متر)
 • موزه مدال4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 937 متر)
 • موزه قرآن و نفایس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 937 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 937 متر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 976 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 976 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 985 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 995 متر)
 • سینما قدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 24 متر)
 • خیابان هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 28 متر)
 • بلوار 17 شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 32 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 122 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 130 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 150 متر)
 • میدان امام رضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 165 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 261 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 331 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 332 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 376 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 384 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 395 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 400 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 452 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 485 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 499 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 553 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 559 متر)
 • خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 604 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 634 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 641 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 646 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 652 متر)
 • گنبد خشتی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 712 متر)
 • چهارراه شهدا6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 726 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 746 متر)
 • مجتمع زیست خاور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 755 متر)
 • خیابان شیرازی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 780 متر)
 • بازار مرکزی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 788 متر)
 • مدرسه پریزاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 808 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 810 متر)
 • کلیسا انجیلی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 836 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 850 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 909 متر)
 • بیمارستان امام هادی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 916 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 925 متر)
 • مسجد گوهرشاد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 31 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 118 متر)
 • بازار جنت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 141 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 217 متر)
 • سینما آفریقا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 221 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 231 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 237 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 316 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 398 متر)
 • بیمارستان مهر6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 408 متر)
 • بیمارستان پاستور نو6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 412 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 501 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 504 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 539 متر)
 • بلوار امیرالمومنین7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 559 متر)
 • بلوار وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 560 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 564 متر)
 • بیمارستان قائم7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 580 متر)
 • خیابان کوهسنگی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 719 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 755 متر)
 • بلوار احمد آباد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 796 متر)
 • بوستان وحدت8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 825 متر)
 • بیمارستان امام زمان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 826 متر)
 • بیمارستان ام البنین8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 897 متر)
 • پارک وحدت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 37 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 37 متر)
 • فروشگاه دبنهامز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 39 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 80 متر)
 • میدان احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 87 متر)
 • بوستان باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 164 متر)
 • رستوران رضایی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 216 متر)
 • پارک باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 249 متر)
 • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 381 متر)
 • بلوار ملاصدرا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 392 متر)
 • بلوار مصلی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 436 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 438 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 484 متر)
 • گنبد سبز8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 525 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 550 متر)
 • میدان توحید8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 569 متر)
 • ایستگاه راه آهن8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 648 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 648 متر)
 • بلوار شهید رستمی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 770 متر)
 • خیابان آبکوه9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 838 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 865 متر)
 • خیابان راهنمایی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 937 متر)
 • بلوار بعثت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 207 متر)
 • مرکز خرید خورشید8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 218 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 236 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 280 متر)
 • بوستان امت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 408 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 490 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 503 متر)
 • بلوار قرنی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 531 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 644 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 662 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 702 متر)
 • بلوار شهید منتظری9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 740 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 889 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 8 متر)
 • بازار فردوسی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 85 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 143 متر)
 • بازار گوهرشاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 146 متر)
 • بلوار ملک اباد9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 210 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 265 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 504 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 559 متر)
 • بیمارستان حجازی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 577 متر)
 • گورستان ارامنه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 647 متر)
 • رستوران پسران کریم11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 690 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 895 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 113 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 161 متر)
 • میدان ابوطالب12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 320 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 455 متر)
 • بوستان بسیج13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 518 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 564 متر)
 • کمپ غدیر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 612 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 660 متر)
 • فرودگاه بین المللی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 661 متر)
 • بلوار سجاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 707 متر)
 • میدان فردوسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 749 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 800 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 169 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 178 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 204 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 287 متر)
 • خیابان طبرسی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 347 متر)
 • کنسولگری کشور عراق14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 509 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 620 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 687 متر)
 • خیابان رضاشهر13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 720 متر)
 • میدان جانباز14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 929 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 47 متر)
 • مرکز خرید نیکا15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 137 متر)
 • مجتمع تجاری پروما15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 186 متر)
 • بیمارستان امام سجاد16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 318 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 327 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 460 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 593 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 604 متر)
 • دانشگاه فردوسی17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 716 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 844 متر)
 • بلوار امامت14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 906 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 918 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 93 متر)
 • پارک پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 191 متر)
 • بیمارستان فارابی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 279 متر)
 • میدان استقلال16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 466 متر)
 • بازار بین المللی سپاد16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 760 متر)
 • بلوار کوثر16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 765 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 824 متر)
 • کیان سنتر 116 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 846 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 902 متر)
 • باغ پرندگان17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 42 متر)
 • پردیس قائم17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 73 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 93 متر)
 • کیان سنتر 216 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 102 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 137 متر)
 • میدان کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 368 متر)
 • برج باران17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 394 متر)
 • بلوار وکیل آباد16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 461 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 544 متر)
 • میدان آزادی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 654 متر)
 • سینما پیروزی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 663 متر)
 • بلوار فکوری17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 683 متر)
 • بلوار پیروزی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 775 متر)
 • رستوران گیاهی خانه18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 20 متر)
 • میدان قائم16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 76 متر)
 • رستوران کلبه محبت17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 167 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 237 متر)
 • رستوران دریایی سولو17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 279 متر)
 • پایانه مسافربری معراج19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 328 متر)
 • بوستان ایزدی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 465 متر)
 • بیمارستان رضوی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 850 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 371 متر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 371 متر)
 • رباط طرق16 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 432 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 509 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 755 متر)
 • بلوار نماز18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 856 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 907 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 999 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 55 متر)
 • بلوار شاهد20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 123 متر)
 • پارک آبی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 168 متر)
 • باغ گلها18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 242 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب14 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 359 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 613 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 660 متر)
 • بلوار آب و برق21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 687 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 798 متر)
 • سینما سیمرغ20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 799 متر)
 • بلوار اندیشه21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 953 متر)
 • بلوار ادیب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 16 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 90 متر)
 • پارک تفریحی خورشید21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 90 متر)
 • بام مشهد21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 95 متر)
 • بلوار حجاب20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 99 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 205 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 215 متر)
 • بزرگراه آسیایی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 272 متر)
 • سرزمین موج های آبی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 367 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 414 متر)
 • بلوار فلاحی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 436 متر)
 • بزرگراه امام علی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 878 متر)
 • بلوار دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 33 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 258 متر)
 • بلوار شریعتی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 306 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 839 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 927 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 991 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 210 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 607 متر)
 • بلوار شهید برونسی22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 169 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 330 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 413 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 451 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد17 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 496 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 105 متر)
 • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 358 متر)
 • بوستان نیایش24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 411 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 415 متر)
 • کوهستان پارک شادی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 421 متر)
 • بزرگراه میثاق23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 663 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 186 متر)
 • ویلاژتوریست25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 248 متر)
 • سد طرق27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 584 متر)
 • بهشت رضا20 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 706 متر)
 • پارک مینیاتوری27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 313 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 601 متر)
 • رستوران مولانا28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 621 متر)
 • سرزمین موج های خروشان26 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 970 متر)
 • خیابان گلستان27 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 20 متر)
 • ییلاق طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 199 متر)
 • باغ پونه طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 224 متر)
 • ییلاق شاندیز28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 784 متر)
 • بازار بین المللی بعثت31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 880 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی29 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 972 متر)
 • رستوران آبشار32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 19 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 19 متر)
 • باغ رستوران طوبی32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 69 متر)
 • رستوران آبنوس32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 316 متر)
 • رستوران سرداب عنبران34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 704 متر)
 • پیست موتور کراس31 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 884 متر)
 • رستوران تشریفات35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 32 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 83 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 109 متر)
 • روستا تاریخی پاژ37 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 271 متر)
 • هارونیه36 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 820 متر)
 • روستا مج50 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 994 متر)
 • موزه توس39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 347 متر)
 • آرامگاه فردوسی39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 347 متر)
 • آرامگاه فردوسی39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 347 متر)
 • روستا نغندر40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 568 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 585 متر)
 • رستوران هندی راج38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 628 متر)
 • رستوران ارم شاندیز38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 801 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 596 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 603 متر)
 • غار مغان56 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 400 متر)
 • دره ارغوان46 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 189 متر)
 • روستا ابرده43 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 915 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 796 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 206 متر)
 • روستا اندرخ59 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 290 متر)
 • روستا کاهو59 دقیقه با خودرو (46 کیلومتر و 886 متر)
 • روستا زشک58 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 361 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 9 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 646 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (80 کیلومتر و 954 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 940 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 713 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 753 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (154 کیلومتر و 101 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین 3 تا 7 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل مرآت مشهد

هتل مرآت مشهد یکی از نوسازترین هتل‌های سه ستاره مشهد است که در سال 1398 افتتاح شده است. این هتل در ساختمانی 9 طبقه و 92 باب اتاق و سوئیت با پرسنلی مجرب و آموزش دیده آماده است تا میزبان زائران بارگاه ملکوتی رضوی باشد. هتل مرآت مشهد به دلیل نزدیکی به حرم امام رضا (ع) و قیمت مناسبی که دارد در لیست هتل پرفروش مشهد قرار دارد.

 

امکانات هتل مرآت مشهد

اتاق‌های این هتل سه ستاره، طراحی عالی با فضای مناسب دارد و با امکانات استاندارد هتل‌های سه ستاره مجهز شده است. شما می‌توانید از میان اتاق‌های دو تخته، سه تخته، چهار تخته، اتاق پنج تخته و سوئیت‌های یک یا دو خوابه مناسب‌ترین گزینه را برای اقامت در هتل مرآت مشهد انتخاب کنید.

از امکانات اتاق‌های هتل مرآت مشهد می‌توان به تلویزیون، ویدئو مرکزی، تلفن مستقیم، حمام، تهویه مطبوع، یخچال و صندوق امانات اشاره کرد. هتل مرآت مشهد دارای دو رستوران است. رستوران اصلی این هتل با ظرفیت 200 نفر همه روزه آماده است تا با منوهای غذایی ایرانی و فرنگی که از مواد درجه‌ یک طبخ شده است پذیرایی کند. رستوران دوم هتل مرآت مشهد با غذاهای سنتی ایرانی از دیگر امکانات این هتل سه ستاره است.

از امکانات عمومی هتل مرآت مشهد می‌توان به پارکینگ, کافی‌شاپ, آسانسور, سیستم سرمایش و گرمایش, سالن‌های کنفرانس، سالن اجتماعات برای مجالس، خشکشویی، اتوشویی و اینترنت وایرلس اشاره کرد.

 

آدرس و شماره تماس هتل سه ستاره مرآت مشهد

هتل مرآت مشهد در خیابان امام رضا و در نزدیکی میدان بسیج قرار دارد. فاصله این هتل تا حرم امام رضا (ع) در حدود 5 دقیقه با ماشین و 10 دقیقه پیاده‌روی است. موقعیت مکانی هتل مرآت مشهد باعث شده است تا این هتل به مراکز خرید اصلی مشهد همچون بازار رضا و خیابان هفده شهریور دسترسی راحتی داشته باشد. همچنین جاذبه‌های گردشگری زیادی نیز در اطراف هتل قرار دارد که با یک گشت نیم‌روزه در مشهد می‌توان بیشتر آن‌ها را بازدید کرد.

برای تماس با هتل مرآت مشهد شما می‌توانید با شماره 1548 پشتیبانی یوتراوز تماس بگیرید.

 

رزرو هتل مرآت مشهد

سریع‌ترین روش رزرو آنلاین هتل مرآت مشهد سایت یوتراوز است تا ضمن اطمینان از بهترین قیمت، بتوانید به‌صورت آنلاین واچر خود را دریافت کنید.