آدرس هتل :مشهد، میدان بیت‌المقدس (فلکه آب)، امام رضا ۱
نکات مهم هتل آپارتمان ملل مشهد
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
امکانات هتل آپارتمان ملل مشهد
موقعیت مکانی هتل آپارتمان ملل مشهد
 • فاصله تا میدان بیت ...۴ دقیقه پیاده ‌روی (۲۸۷ متر)
 • فاصله تا بازار رضا۶ دقیقه پیاده ‌روی (۴۲۹ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۰ متر)
 • فاصله تا پارک میرزا ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۱ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۱۴ دقیقه پیاده ‌روی (۱ کیلومتر و ۱۱۶ متر)
 • فاصله تا بوستان میر ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۳۵ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۱۵ دقیقه پیاده ‌روی (۱ کیلومتر و ۲۳۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۷۳ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۷۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه پیاده ‌روی (۱ کیلومتر و ۲۹۴ متر)
 • فاصله تا موزه آستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۰۳ متر)
 • فاصله تا موزه ظروف۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۰۶ متر)
 • فاصله تا موزه مدال۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۱۲ متر)
 • فاصله تا موزه نجوم ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۱۲ متر)
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۱۲ متر)
 • فاصله تا موزه فرش۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۱۲ متر)
 • فاصله تا موزه قرآن ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۱۲ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۱۲ متر)
 • فاصله تا موزه هنرها ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۱۲ متر)
 • فاصله تا باغ خونی۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۴۶ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۵۲ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۵۷ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۶۰ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۶۰ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۷۰ متر)
 • فاصله تا خیابان عنص ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۷۰ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۷۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۰۳ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۲۵ متر)
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۸۳ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۹۹ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۱۶ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۲۱ متر)
 • فاصله تا میدان ده د ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۸۳ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۰۶ متر)
 • فاصله تا مقبره پیر ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۰۷ متر)
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۵۱ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۷۵ متر)
 • فاصله تا خیابان هفد ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۱۷ متر)
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۲۰ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۲۷ متر)
 • فاصله تا کتابخانه م ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۳۴ متر)
 • فاصله تا خانه ملک۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۵۸ متر)
 • فاصله تا چهارراه شه ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۶۴ متر)
 • فاصله تا خیابان نوا ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۷۹ متر)
 • فاصله تا خیابان شیر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۸ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۴ متر)
 • فاصله تا بازار مرکز ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۵ متر)
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۰ متر)
 • فاصله تا گنبد خشتی۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۳۲ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۱۴ متر)
 • فاصله تا رستوران مع ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۱۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۴۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۴۷ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۵۳ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۶۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۹۹ متر)
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۱۴ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۵۵ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۰۴ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۵۴ متر)
 • فاصله تا بیماررستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۳۴ متر)
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۹۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۰۵ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۱۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۳۷ متر)
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۰۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۳۶ متر)
 • فاصله تا پارک باغ م ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۷۳ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۸۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۵۵ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۵ متر)
 • فاصله تا سینما هویز ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۹ متر)
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۵ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۲۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
 • فاصله تا بازار جنت۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۰۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۷۵ متر)
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۴۸ متر)
 • فاصله تا بلوار امیر ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۴۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۳۷ متر)
 • فاصله تا میدان شریع ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۴۳ متر)
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۴۴ متر)
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۴۵ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۵۶ متر)
 • فاصله تا بوستان وحد ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۱۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۱۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۴۱ متر)
 • فاصله تا پارک وحدت۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۲۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۶۹ متر)
 • فاصله تا رستوران رض ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۱ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۱ متر)
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۵۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۸۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۹۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۹۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۰۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۹۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۹۵ متر)
 • فاصله تا هنرستان صن ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۲۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۷۰ متر)
 • فاصله تا میدان راه ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۰۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۰۵ متر)
 • فاصله تا خیابان کوه ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۰۹ متر)
 • فاصله تا میدان شهدا ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۵۱ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۵۹ متر)
 • فاصله تا بلوار احمد ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۸۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۱۷ متر)
 • فاصله تا گنبد سبز۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۲۰ متر)
 • فاصله تا میدان توحی ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۶۴ متر)
 • فاصله تا بوستان باب ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۳۸ متر)
 • فاصله تا پارک باباق ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۲۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۲۷ متر)
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۳۰ متر)
 • فاصله تا میدان احمد ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۷۷ متر)
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۷۱ متر)
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۸۳ متر)
 • فاصله تا خیابان آبک ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۹۰ متر)
 • فاصله تا بوستان امت ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۹۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۷۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۳۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۹۰ متر)
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۹۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۵۶ متر)
 • فاصله تا خیابان راه ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۲۷ متر)
 • فاصله تا بازار فردو ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۷۳ متر)
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۹۸ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۶ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۹۳ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۴۶ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۹۶ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۹۹ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۳۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۲۶ متر)
 • فاصله تا رستوران سد ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۴۹ متر)
 • فاصله تا رستوران فی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۷۹ متر)
 • فاصله تا گورستان ار ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۱۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۵۰ متر)
 • فاصله تا بلوار ملک ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۵ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۰۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۴۳ متر)
 • فاصله تا بوستان بسی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۰۶ متر)
 • فاصله تا میدان ابوط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۸۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۴۹ متر)
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۶۹ متر)
 • فاصله تا رستوران پس ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۸۰ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۱۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۰۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۶ متر)
 • فاصله تا خیابان طبر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۳۶ متر)
 • فاصله تا کمپ غدیر۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۸۶ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۳۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۵۵ متر)
 • فاصله تا پارک ریحان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۷۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۷۶ متر)
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۹۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۸۷ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۶۰ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۶۸ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۹۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۹۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۰۷ متر)
 • فاصله تا پیتزا کندز ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۴۵ متر)
 • فاصله تا میدان جانب ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۷۲ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۰۴ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۵۳ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۰۰ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۹۴ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۶۲ متر)
 • فاصله تا خیابان رضا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۱۰ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۲۸ متر)
 • فاصله تا بوستان حجا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۶۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۳۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۳۷ متر)
 • فاصله تا پارک پردیس ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۲۱ متر)
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۰۶ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۹۶ متر)
 • فاصله تا پارک ملت۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۰۸ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۲۷ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۸۳ متر)
 • فاصله تا رستوران قص ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۹۱ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۴۰ متر)
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۶۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۰ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۰۹ متر)
 • فاصله تا پردیس قائم ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۴۰ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۶۰ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۶۹ متر)
 • فاصله تا مجتمع الما ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۸۴ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۰۴ متر)
 • فاصله تا میدان استق ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۵۷ متر)
 • فاصله تا پاساژ وصال ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۰۹ متر)
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۵۶ متر)
 • فاصله تا میدان کوثر ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۵۹ متر)
 • فاصله تا برج باران۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۸۴ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۵۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۳۴ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۹۵ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۴۴ متر)
 • فاصله تا سینما پیرو ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۵۴ متر)
 • فاصله تا بلوار فکور ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۷۳ متر)
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۶۵ متر)
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۱۱ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۱۱ متر)
 • فاصله تا میدان قائم ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۶۶ متر)
 • فاصله تا رستوران کل ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۵۷ متر)
 • فاصله تا رستوران در ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۹ متر)
 • فاصله تا بوستان ایز ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۵۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
 • فاصله تا رباط طرق۱۷ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۶۱ متر)
 • فاصله تا بلوار استا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۶۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۰۰ متر)
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۴۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۹۷ متر)
 • فاصله تا قاسم آباد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۸۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۴۶ متر)
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۱۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۳۳ متر)
 • فاصله تا بلوار نماز ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۶۰ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۲ متر)
 • فاصله تا دانشگاه آز ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۴۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۰۴ متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۵۰ متر)
 • فاصله تا بلوار آب و ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۷۸ متر)
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۲۵ متر)
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۸۸ متر)
 • فاصله تا سینما سیمر ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۹۰ متر)
 • فاصله تا بلوار اندی ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۴۳ متر)
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۰۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۸۱ متر)
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۸۹ متر)
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۹۶ متر)
 • فاصله تا پارک خانوا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۳ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۵۷ متر)
 • فاصله تا بوستان نیل ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۰۵ متر)
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۲۶ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۶۸ متر)
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۲۳ متر)
 • فاصله تا پارک تفریح ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۷۴ متر)
 • فاصله تا بام مشهد۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۷۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۸ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۹۶ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۶۳۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۷۱۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۷۸۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر)
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۹۸ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۵۹ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۷۰ متر)
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۱۲۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۰۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۴۱ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۸۹۵ متر)
 • فاصله تا بلوار مجید ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
 • فاصله تا بوستان نیا ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۰۱ متر)
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۰۶ متر)
 • فاصله تا کوهستان پا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۱۱ متر)
 • فاصله تا بزرگراه می ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۳۳۰ متر)
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۷۷ متر)
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۳۸ متر)
 • فاصله تا سد طرق۲۷ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۱۵۸ متر)
 • فاصله تا بهشت رضا۲۰ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۲۸۰ متر)
 • فاصله تا پارک مینیا ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۱۰۴ متر)
 • فاصله تا امام زاده ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۳۹۱ متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۴۱۱ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۷۶۱ متر)
 • فاصله تا خیابان گلس ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۸۱۱ متر)
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۹۹۰ متر)
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۱۵ متر)
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۵۷۵ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۶۷۰ متر)
 • فاصله تا موزه مردم ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۷۶۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۸۰۹ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۸۱۰ متر)
 • فاصله تا باغ رستورا ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۸۵۹ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۱۰۶ متر)
 • فاصله تا رستوران سر ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۴۹۵ متر)
 • فاصله تا پیست موتور ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۶۷۴ متر)
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۱۴۰ متر)
 • فاصله تا رستوران تش ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۸۲۳ متر)
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۸۷۳ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۸۹۹ متر)
 • فاصله تا روستا مج۵۰ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۵۶۸ متر)
 • فاصله تا هارونیه۳۷ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۶۱۰ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۱۳۷ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۱۳۷ متر)
 • فاصله تا موزه توس۴۰ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۱۳۷ متر)
 • فاصله تا روستا نغند ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۵۸ متر)
 • فاصله تا مجتمع توری ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۷۶ متر)
 • فاصله تا رستوران هن ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۴۱۹ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۵۹۱ متر)
 • فاصله تا رستوران پد ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۳۸۶ متر)
 • فاصله تا رستوران حس ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۳۹۳ متر)
 • فاصله تا غار مغان۵۶ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۹۷۴ متر)
 • فاصله تا دره ارغوان ...۴۷ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۹۸۰ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۴۴ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۷۰۵ متر)
 • فاصله تا روستا دهبا ...۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۵۸۶ متر)
 • فاصله تا روستا کنگ۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۹۹۶ متر)
 • فاصله تا روستا اندر ...۵۸ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۱۶۰ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۵۸ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۱۵۱ متر)
 • فاصله تا روستا کاهو ...۶۰ دقیقه با خودرو (۵۵ کیلومتر و ۴ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۵۵ کیلومتر و ۳۲۵ متر)
 • فاصله تا روستا گلمک ...۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۶۱ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۲ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۸۱ کیلومتر و ۷۴۴ متر)
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۶ دقیقه با خودرو (۱۳۰ کیلومتر و ۸۰۹ متر)
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵۱ کیلومتر و ۵۸۲ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۶۲۲ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۹۷۰ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر ۴ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل آپارتمان ملل مشهد

هتل آپارتمان ملل مشهد یکی از بهترین واحد اقامتی مشهد است که در سال ۱۳۸۲ افتتاح شد و جهت ارتقاء سطح کیفی امکانات و خدمات در سال 1392 مورد بازسازی قرار گرفته است. مهم‌ترین ویژگی هتل آپارتمان ملل مشهد فاصله بسیار اندک تا حرم امام رضا (ع) است که در کنار قیمت مناسب و تمیزی اتاق‌ها، این هتل را به یکی از پرفروش‌ترین واحدهای اقامتی مشهد تبدیل کرده است.

 

امکانات هتل آپارتمان ملل مشهد

هتل آپارتمان ملل مشهد ساختمانی 8 طبقه دارد که در آن 30 آپارتمان با ظرفیت‌های 2 الی 6 نفر جای گرفته است. آپارتمان‌های این هتل به صورت یکخوابه، دوخوابه و سه‌خوابه قابل رزرو است. از دیگر دلایل محبوبیت هتل آپارتمان ملل مشهد می‌توان به طراحی داخلی بسیار زیبا و تزئینات سنتی آن اشاره کرد. مهم‌ترین ویژگی اتاق‌های هتل آپارتمان ملل مشهد، مجهز بودن به آشپزخانه و وسایل ابتدایی آشپزی است. این اتاق‌ها همچنین به امکاناتی ازجمله یخچال، تلویزیون، سیستم سرمایشی و گرمایشی، اینترنت پرسرعت و ... مجهز هستند.

هتل آپارتمان ملل مشهد امکانات عمومی مانند رستوران، کافی‌شاپ, اتاق چمدان، صندوق امانات، نمازخانه، خدمات معلولین، پذیرش 24 ساعته, صرافی, لابی, آسانسور, سیستم سرمایش و گرمایش, اینترنت وایرلس و سایر امکانات پذیرای را برای رفاه بیشتر حال میهمانان گرامی فراهم آورده است.

 

آدرس و شماره تماس هتل آپارتمان ملل مشهد

هتل آپارتمان ملل مشهد در خیابان امام رضا، جنب میدان بیت‌المقدس قرار دارد. فاصله این هتل آپارتمان تا نزدیک‌ترین ورودی حرم مطهر رضوی کمتر از 100 متر است. این موقعیت مکانی عالی هتل آپارتمان ملل مشهد باعث شده است تا میهمانان این هتل دسترسی آسانی به بازار رضا و هفده شهریور داشته باشند و بتوانند سوغاتی مشهد را با بهترین قیمت و راحت خریداری کنند.

در صورت نیاز به تماس با هتل آپارتمان ملل مشهد می‌توانید از شماره 1548 راهنمایی‌های لازم را دریافت کنید.

 

رزرو اینترنتی اتاق در هتل آپارتمان ملل مشهد

با یوتراوز این امکان را دارید تا بدون نگرانی اتاق مورد نظر خود را در هتل آپارتمان ملل مشهد از میان اتاق‌هایی متنوع با بهترین قیمت و به همراه تخفیف ویژه در کمترین زمان ممکن به صورت اینترنتی رزرو کنید.