#
آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا 35

اتاق‌های هتل میامی مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل میامی مشهد

امکانات هتل میامی مشهد

فاصله هتل میامی مشهد تا نقاط مهم

 • بازار رضا6 دقیقه پیاده ‌روی (437 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا7 دقیقه پیاده ‌روی (573 متر)
 • خیابان دانش شرقی7 دقیقه پیاده ‌روی (576 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد10 دقیقه پیاده ‌روی (774 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان10 دقیقه پیاده ‌روی (785 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی10 دقیقه پیاده ‌روی (817 متر)
 • موزه ظروف10 دقیقه پیاده ‌روی (821 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی10 دقیقه پیاده ‌روی (827 متر)
 • موزه قرآن و نفایس10 دقیقه پیاده ‌روی (827 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه10 دقیقه پیاده ‌روی (827 متر)
 • موزه نجوم و ساعت10 دقیقه پیاده ‌روی (827 متر)
 • موزه مدال10 دقیقه پیاده ‌روی (827 متر)
 • موزه فرش10 دقیقه پیاده ‌روی (827 متر)
 • موزه مردم‌شناسی10 دقیقه پیاده ‌روی (827 متر)
 • خیابان خسروی نو10 دقیقه پیاده ‌روی (834 متر)
 • خیابان خسروی نو11 دقیقه پیاده ‌روی (843 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 3 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 4 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 40 متر)
 • خیابان عنصری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 113 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 154 متر)
 • باغ خونی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 214 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 221 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 222 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 274 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 342 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 449 متر)
 • مرکز خرید آسمان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 467 متر)
 • برج تجاری آکسون3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 484 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 489 متر)
 • خیابان نواب صفوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 494 متر)
 • خیابان دانش غربی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 511 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 567 متر)
 • گنبد خشتی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 602 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 636 متر)
 • خیابان هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 685 متر)
 • بلوار 17 شهریور4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 688 متر)
 • مدرسه پریزاد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 698 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 709 متر)
 • چهارراه شهدا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 802 متر)
 • بیمارستان امام هادی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 806 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 815 متر)
 • خیابان شیرازی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 856 متر)
 • بازار مرکزی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 864 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 877 متر)
 • مسجد گوهرشاد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 921 متر)
 • بلوار امام رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 961 متر)
 • پارک باغ ملی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 45 متر)
 • بلوار امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 52 متر)
 • بیمارستان سینا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 107 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 126 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 187 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 194 متر)
 • کلیسا انجیلی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 246 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 293 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 306 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 319 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 342 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 363 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 367 متر)
 • بازار جنت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 380 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 408 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 432 متر)
 • بلوار وحدت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 449 متر)
 • بلوار امیرالمومنین5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 449 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 578 متر)
 • خیابان پاسداران5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 598 متر)
 • رستوران معین درباری5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 599 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 653 متر)
 • بوستان وحدت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 715 متر)
 • بیمارستان امام زمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 715 متر)
 • برج تجاری آلتون5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 728 متر)
 • سینما قدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 867 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 903 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 970 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 981 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 998 متر)
 • میدان امام رضا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 8 متر)
 • سینما هویزه5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 24 متر)
 • رستوران رضایی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 106 متر)
 • بیمارستان آریا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 190 متر)
 • پارک وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 238 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 289 متر)
 • بیمارستان ام البنین5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 295 متر)
 • بلوار مصلی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 326 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 538 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 538 متر)
 • ایستگاه راه آهن5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 538 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 544 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 559 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 677 متر)
 • میدان شهدا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 723 متر)
 • بلوار شهید رستمی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 726 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 731 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 788 متر)
 • گنبد سبز6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 792 متر)
 • میدان توحید6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 835 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 879 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 122 متر)
 • مجتمع زیست خاور7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 149 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 245 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 289 متر)
 • بیمارستان مهر7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 299 متر)
 • بیمارستان پاستور نو7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 303 متر)
 • خیابان آبکوه7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 362 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 380 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 392 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 396 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 430 متر)
 • بیمارستان قائم8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 471 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 534 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 591 متر)
 • بوستان امت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 602 متر)
 • خیابان کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 610 متر)
 • سینما آفریقا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 615 متر)
 • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 615 متر)
 • بلوار احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 687 متر)
 • بلوار قرنی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 920 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 928 متر)
 • فروشگاه دبنهامز8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 931 متر)
 • میدان احمد آباد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 978 متر)
 • بازار فردوسی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 279 متر)
 • بلوار ملاصدرا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 284 متر)
 • بوستان باباقدرت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 342 متر)
 • پارک باباقدرت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 427 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 537 متر)
 • بیمارستان حجازی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 547 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 667 متر)
 • بازار گوهرشاد10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 670 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 757 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 821 متر)
 • خیابان راهنمایی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 828 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 948 متر)
 • گورستان ارامنه9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 36 متر)
 • بلوار بعثت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 99 متر)
 • مرکز خرید خورشید9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 109 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 127 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 171 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 345 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 378 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 394 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 396 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 550 متر)
 • بلوار شهید منتظری10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 631 متر)
 • میدان ابوطالب10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 709 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 780 متر)
 • رستوران پسران کریم12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 784 متر)
 • بوستان بسیج10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 920 متر)
 • بلوار ملک اباد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 101 متر)
 • میدان فردوسی10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 138 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 156 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 177 متر)
 • خیابان طبرسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 237 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 577 متر)
 • بلوار سجاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 689 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 4 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 9 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 73 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 455 متر)
 • کنسولگری کشور عراق14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 492 متر)
 • میدان جانباز12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 494 متر)
 • بیمارستان امام سجاد14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 512 متر)
 • مرکز خرید نیکا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 526 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 563 متر)
 • مجتمع تجاری پروما13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 575 متر)
 • بلوار خیام12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 715 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 734 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 734 متر)
 • کمپ غدیر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 790 متر)
 • فرودگاه بین المللی14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 840 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 849 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 979 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 61 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 69 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 96 متر)
 • پارک پردیس قائم14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 323 متر)
 • خیابان رضاشهر15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 611 متر)
 • کیان سنتر 116 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 922 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 938 متر)
 • بازار بین المللی سپاد14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 149 متر)
 • رستوران قصر هدیش15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 213 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 291 متر)
 • باغ پرندگان15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 431 متر)
 • پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 462 متر)
 • سرزمین عجایب15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 482 متر)
 • کیان سنتر 215 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 491 متر)
 • سرزمین عجایب15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 526 متر)
 • دانشگاه فردوسی19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 607 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 626 متر)
 • بلوار امامت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 797 متر)
 • پارک ملت16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 809 متر)
 • بیمارستان فارابی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 170 متر)
 • میدان استقلال17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 358 متر)
 • بلوار کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 657 متر)
 • پایانه مسافربری معراج17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 717 متر)
 • میدان کوثر18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 260 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 268 متر)
 • برج باران18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 285 متر)
 • بلوار وکیل آباد17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 352 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 435 متر)
 • میدان آزادی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 545 متر)
 • سینما پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 555 متر)
 • بلوار فکوری18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 574 متر)
 • بلوار پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 666 متر)
 • بیمارستان رضوی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 758 متر)
 • رستوران گیاهی خانه19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 911 متر)
 • رستوران کلبه محبت18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 58 متر)
 • رستوران دریایی سولو18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 170 متر)
 • بوستان ایزدی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 356 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 415 متر)
 • بلوار امامیه20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 262 متر)
 • بلوار استاد یوسفی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 262 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 401 متر)
 • رباط طرق18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 610 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 646 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 798 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 890 متر)
 • پارک آبی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 928 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 947 متر)
 • بلوار شاهد21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 14 متر)
 • بلوار نماز20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 61 متر)
 • باغ گلها20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 133 متر)
 • بلوار حجاب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 292 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 504 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب16 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 537 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 551 متر)
 • بلوار آب و برق22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 578 متر)
 • بزرگراه آسیایی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 605 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 689 متر)
 • سینما سیمرغ22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 691 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 844 متر)
 • بلوار ادیب22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 907 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 982 متر)
 • بزرگراه امام علی21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 72 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 97 متر)
 • پارک خانواده23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 106 متر)
 • بلوار دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 226 متر)
 • سرزمین موج های آبی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 258 متر)
 • پارک تفریحی خورشید23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 295 متر)
 • بام مشهد23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 299 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 305 متر)
 • بلوار فلاحی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 327 متر)
 • بیمارستان مهرگان25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 149 متر)
 • بلوار شریعتی23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 197 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 730 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 818 متر)
 • بزرگراه آزادی25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 883 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 101 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 498 متر)
 • بلوار شهید برونسی23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 60 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 221 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 304 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 342 متر)
 • بزرگراه میثاق25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 652 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد18 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 674 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 996 متر)
 • بوستان نیایش25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 245 متر)
 • بلوار مجیدیه25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 249 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 306 متر)
 • کوهستان پارک شادی27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 312 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 519 متر)
 • ویلاژتوریست26 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 139 متر)
 • سد طرق28 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 762 متر)
 • بهشت رضا21 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 884 متر)
 • پارک مینیاتوری28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 194 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 492 متر)
 • رستوران مولانا29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 512 متر)
 • سرزمین موج های خروشان28 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 862 متر)
 • خیابان گلستان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 912 متر)
 • ییلاق طرقبه31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 90 متر)
 • باغ پونه طرقبه31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 116 متر)
 • ییلاق شاندیز29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 675 متر)
 • بازار بین المللی بعثت32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 771 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی30 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 863 متر)
 • بیمارستان طالقانی29 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 910 متر)
 • رستوران آبشار34 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 911 متر)
 • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 960 متر)
 • رستوران آبنوس33 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 207 متر)
 • روستا تاریخی پاژ34 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 242 متر)
 • رستوران سرداب عنبران35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 596 متر)
 • پیست موتور کراس33 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 775 متر)
 • رستوران تشریفات37 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 924 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 974 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر)
 • هارونیه37 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 711 متر)
 • روستا مج51 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 172 متر)
 • آرامگاه فردوسی41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 238 متر)
 • آرامگاه فردوسی41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 238 متر)
 • موزه توس41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 238 متر)
 • روستا نغندر41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 459 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 477 متر)
 • رستوران هندی راج39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 520 متر)
 • رستوران ارم شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 692 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 487 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 494 متر)
 • غار مغان57 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 578 متر)
 • دره ارغوان48 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 81 متر)
 • روستا ابرده45 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 806 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 687 متر)
 • روستا اندرخ57 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 261 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 97 متر)
 • روستا زشک59 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 252 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 306 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 105 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 537 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 845 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (129 کیلومتر و 910 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (150 کیلومتر و 683 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (152 کیلومتر و 723 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 71 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل میامی مشهد

در ادامه معرفی هتل‌های مشهد، این بار می‌خواهیم سری به هتل میامی بزنیم. هتل میامی مشهد یکی از لوکس‌ترین و بهترین هتل‌های 3 ستاره مشهد است که امکانات رفاهی مناسب آن با یک هتل پنج‌ستاره برابری می‌کند. این هتل در خیابان امام رضا مشهد واقع شده و دسترسی آسان به حرم مطهر رضوی، خطوط مترو، بی‌آرتی و مراکز خرید از مزایای اقامت در آن است.

هتل میامی مشهد در سال 1392 ساخته شده و دارای 5 طبقه با 39 واحد اقامتی لوکس است. پیشنهاد می‌کنیم برای رزرو هتل میامی مشهد تردید نکنید و اتاق موردنظرتان را با تضمین کمترین قیمت از سایت یوتراوز رزرو نمایید.

 

قیمت هتل میامی مشهد

اگر تصمیمتان برای اقامت در هتل میامی مشهد قطعیست و می‌خواهید قیمت اتاق‌های هتل میامی را بدانید، فقط کافی‌ست با شماره 1548 تماس بگیرید. البته باید این مژده را هم بدهیم که رزرو هتل میامی مشهد از طریق سایت یوتراوز، بسیار مقرون به‌صرفه است. یوتراوز بهترین هتل‌ها را با ارزان‌ترین قیمت به شما ارائه می‌کند. برای چک کردن قیمت هتل میامی مشهد میتوانید به قسمت اتاقهای قابل رزرو در سایت بروید و اتاق مدنظرتان را رزرو کنید.

              

امکانات هتل میامی مشهد

هتل میامی مشهد با وجود امکانات رفاهی مطلوب و واحدهای اقامتی شیک، یک سروگردن از سایر هتل‌های خیابان امام رضا مشهد بالاتر است. صحبت از امکانات این هتل را با لابی زیبای آن شروع میکنیم. لابی هتل میامی مشهد با دیوارکوب‌های طلایی و مبلمان زرشکی، نگاه هر مسافری را سمت خود می‌کشاند. از دیگر امکانات این هتل می‌توانیم به آسانسور،نمازخانه و اتاق چمدان اشاره کنیم. اگر نگران جای پارک ماشین خود هستید، باید این مژده را بدهیم که پارکینگ روباز با ظرفیت 20 خودرو در هتل میامی مشهد تعبیه شده که استفاده از آن برای میهمانان هتل هم رایگان است.

 

رستوران هتل میامی مشهد

پرسنل مجرب و کارآزموده هتل میامی مشهد با فراهم کردن بهترین و باکیفیت ترین مواد اولیه در رستوران، لحظاتی خوب و به‌یادماندنی برای شما رقم بزنند. در رستوران هتل میامی مشهد کیفیت و تازگی حرف اول و آخر را می‌زند. آشپزهای حرفه‌ای هتل با بهترین و به‌روزترین دستور پخت‌ها، غذاهای خوشمزه‌ای تهیه می‌کنند و شما را به دنیای جدیدی از عطرها و طعم‌ها می‌برند.

رستوران هتل میامی مشهد در طبقه پنجم هتل واقع شده و ظرفیت 150 نفر را دارد. پیشنهاد می‌کنیم صبحانه متنوع این رستوران را از دست ندهید. صبحانه هتل میامی مشهد انواع صبحانه سرد و گرم را شامل می‌شود و سرو آن هم برای میهمانان مقیم هتل رایگان است.

یادتان نرود که برای سرو همه وعده های‌غذایی می‌توانید روی رستوران هتل میامی مشهد حساب باز کنید. منوی ناهار و شام این رستوران کامل و باکیفیت است و می‌تواند لحظاتی شیرین برای شما رقم بزند.

اگر قیمت غذاهای هتل میامی مشهد برایتان سوال است، باید بگوییم که قیمت غذاهای این هتل در مقایسه با سایر هتل‌های مشابه کاملا معقول و مناسب است. پس برای رزرو هتل میامی بیش از این تردید نکنید و خودتان را برای تجربه سفری متفاوت آماده کنید.

 

کافی‌شاپ هتل میامی مشهد

ما اعتقاد داریم که هیچ چیز به اندازه نوشیدن یک فنجان چای یا خوردن یک دسر خوشمزه، خستگی یک گشتوگذار حسابی را از تن بیرون نمیکند. به همین منظور پیشنهاد میکنیم بعد از زیارت و سیاحت، به هتل میامی بازگردید و خودتان را به یک فنجان چای یا قهوه مهمان کنید. کافیشاپ هتل میامی مشهد در عین سادگی، زیبایی و آرامش خاصی دارد و برای قرارهای دوستانه هم گزینه مناسبی است.

اگر تابه‌حال سفربا قطار را تجربه نکرده‌اید پیشنهاد می‌کنیم تردید را کنارگذاشته و با خرید بلیط قطار از یوتراوز، خودتان را به یک سفر ماجراجویانه و هیجان‌انگیز به مشهد دعوت کنید.

 

رزرو هتل میامی مشهد

اگر درمیان لیست بلند بالای هتل های مشهد، انتخاب شما هتل میامی است، میتوانید برای رزرو آن روی سایت یوتراوز حساب باز کنید. رزرو هتل از طریق یوتراوز بسیار آسان است. فقط کافی‌ست در قسمت اتاق‌های قابل رزرو، اتاق مدنظرتان در هتل میامی مشهد را انتخاب کنید و آن را رزرو نمایید.

 

جکوزی هتل میامی مشهد

حتما برایتان جالب است اگر بگوییم برای آسایش و رفاه شما در هتل میامی مشهد یک جکوزی هم تعبیه شده است. پیشنهاد می‌کنیم بعد از بازدید از جاذبه‌های دیدنی مشهد و به منظور برطرف شدن خستگیتان، حتما سری به جکوزی هتل بزنید. استفاده از جکوزی هتل میامی مشهد می‌تواند انرژی شما را برای شروع یک روز هیجان‌انگیز، دوچندان کند.

 

واحدهای اقامتی هتل میامی مشهد

واحدهای اقامتی هتل میامی مشهد شامل اتاق‌های دو الی سه‌تخته است. در این هتل اتاق دوتخته VIP هم وجود دارد که طراحی آن‌ها نسبت به سایر واحدها شیک‌تر و متفاوت‌تر است.

در همه واحدهای هتل میامی مشهد امکاناتی نظیر تلویزیون، مبلمان، یخچال، جالباسی، مینیبار، دراور، سشوار، حمام و سرویس بهداشتی تعبیه شده است. در واحدهای VIP هم علاوه بر امکانات گفته شده، یک جکوزی با دیوارهای شیشه‌های طراحی شده است و به لطف امکانات رفاهی مطلوب در این واحد، اقامتی فراموش‌نشدنی در انتظارتان خواهد بود.

می‌دانیم که برای اقامت در هتل میامی مشهد وسوسه شده‌اید، پس تردید را کنار بگذارید و بلیط هواپیما مشهد را خریداری کنید. شک نداریم که اقامت در هتل میامی مشهد به یکی از بهترین خاطرات شما بدل می‌شود.

 

شماره تلفن هتل میامی مشهد

برای تماس با هتل میامی مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید و جواب همه سوالاتتان را مانند قیمت هتل میامی مشهد، نحوه رزرو یا امکانات آن بگیرید.

 

خدمات هتل میامی مشهد

در هتل میامی مشهد خدماتی نظیر لاندری، بیدارباش، پذیرش 24 ساعته، روم‌سرویس و تور فراهم شده تا دغدغه‌ای درباره اقامت خود نداشته باشید.

با وجود تاکسی سرویس  هتل هم دسترسی به جاهای دیدنی شهر بسیار آسان است. می‌توانید با کمک تاکسی‌های هتل میامی مشهد به ییلاقات طرقبه و شاندیز بروید، سری به مراکز خرید معروف و لوکس مشهد بزنید، فرزندانتان را به تماشای باغ وحش ببرید و با شنا در مجموعه‌های آبی مشهد، لحظاتی فراموش‌نشدنی تجربه کنید.

 

آدرس هتل میامی مشهد

هتل میامی مشهد در خیابان امام رضا و امام رضا 35 واقع شده است. با اقامت در این هتل 2 کیلومتر با حرم مطهررضوی فاصله دارید و با نیم‌ساعت پیاده‌روی می‌توانید به آنجا برسید. اگر فاصله نه چندان کم هتل میامی تا حرم برایتان دغدغه است، باید این مژده را بدهیم که هتل در یکی از بهترین نقاط شهر قرارگرفته و دسترسی به خطوط حمل‌ونقل هم بسیار آسان است. با کمک تاکسی‌های هتل هم میتوانید هر زمان که بخواهید به بارگاه امام رضا (ع) بروید و دلتان را از گردوغبار گناه پاک کنید.

 پیشنهاد می‌کنیم قبل از هرچیز، راهنمای سفر به مشهد را بخوانید و با آگاهی بیشتری به مشهد سفر کنید. جاذبه‌های دیدنی این شهر آنقدر زیاد و متنوع هستند که حتی اگر یک هفته را هم برای بازدید از آن‌ها درنظر بگیرید، وقت کم می‌آورید! مراکز خرید هفده شهریور هم که بهترین گزینه برای خرید سوغاتی هستند و فاصله کمی با هتل میامی در مشهد دارند. در صورتی‌ که به گردش در مشهد علاقه دارید، می‌توانید در یک‌گشت نیم‌روزه جاذبه‌های زیادی از جمله خانه تاریخی داروغه، خانه توکلی، موزه آستان قدس رضوی، موزه مردم‌شناسی، بازار سرشور و... را هم مشاهده کنید.

اگر اقدام به خرید بلیط هواپیما کرده‌اید و فاصله فرودگاه تا هتل میامی در مشهد دغدغه‌تان است، باید این مژده را بدهیم که فرودگاه فاصله کمی با هتل دارد و اگر با خرید بلیط قطار عازم شهر مشهد هستید، نگران فاصله راه‌آهن تا هتل نباشید. شما می‌توانید پس از طی‌کردن 6 کیلومتر از راه‌آهن به هتل میامی مشهد برسید.

فرقی نمی‌کند که قبلا به مشهد سفر کرده‌اید یا نه، اما حتما نام موج‌های آبی را شنیده‌اید یا در برنامه‌ریزی‌هایتان یک روز را به آن اختصاص داده‌اید. سرزمین موج‌های آبی در 17 کیلومتری هتل میامی مشهد واقع شده و به کمک تاکسی‌های هتل، رسیدن به آن بسیار آسان است.

اگر با فرزندانتان به مشهد سفر کرده‌اید و نگران سرگرم‌شدن آن‌ها هستید، پیشنهاد ویژه ما بازدید از باغ گیاه‌شناسی و باغ‌وحش وکیل‌آباد است. خبر خوب اینکه باغ گیاه‌شناسی مشهد در 2 کیلومتری هتل میامی مشهد است و با تنوع کم‌نظیری از گیاه‌ها ودرختان، یک کلاس درس عملی اما شیرین به حساب می‌آید.

با اینکه باغ وحش وکیل آباد چندان به هتل میامی مشهد نزدیک نیست، اما به نظر ما ارزش یک بار دیدن را دارد. برای بازدید از آن فقط کافی‌ست از خدمات تاکسی سرویس هتل میامی مشهد استفاده کنید و کمتر از نیم‌ساعت به باغ وحش برسید.

 

نحوه کنسل‌کردن اتاق‌های هتل میامی مشهد

خوب است بدانید که هر زمان و به هردلیلی قصد داشتید که اتاق رزرو شده خود را کنسل کنید، تیم پشتیبانی یوتراوز به کمک شما خواهند آمد. با شماره‌گیری 1548 می‌توانید نسبت به کنسل‌کردن اتاق خود در هتل میامی مشهد اقدام کنید.

لازم به ذکر است که کنسل‌کردن هتل یک قاعده کلی ندارد و هر هتل دارای قوانین کنسلی خاص خود است. توصیه می‌کنیم قبل از رزرو هتل میامی مشهد، قوانین مربوط به کنسلی آن را هم مطالعه کنید.

 

سوالات متداول

هتل میامی مشهد چند ستاره است؟

هتل میامی مشهد در لیست هتل‌های 3 ستاره مشهد قرار دارد.

آدرس هتل میامی مشهد کجاست؟

هتل میامی مشهد در خیابان امام رضا و امام رضا 35 واقع شده است.

فاصله هتل میامی مشهد تا حرم چقدر است؟

هتل میامی مشهد 2 کیلومتر با حرم مطهر رضوی فاصله دارد.

هتل میامی مشهد چند طبقه و چند اتاق دارد؟

هتل میامی مشهد 5 طبقه و 39 اتاق دارد.

واحدهای اقامتی هتل میامی مشهد شامل چه مواردی است؟

واحدهای اقامتی هتل میامی مشهد شامل اتاق‌های دو الی سه‌تخته است.

اتاق‌های هتل میامی مشهد چه امکاناتی دارد؟

در اتاق‌های هتل میامی مشهد امکاناتی نظیر مبلمان، تلویزیون، یخچال، کمدلباس، حمام، تلفن، سیستم گرمایشی و سرمایشی، دراور و سرویس بهداشتی تعبیه شده است.

آیا هتل میامی مشهد استخر دارد؟

خیر، هتل میامی مشهد استخر ندارد اما دارای یک عدد جکوزی است.

هتل میامی مشهد در چه فاصله ای از مراکز خرید هفده شهریور واقع شده است؟

هتل میامی مشهد 1 کیلومتر از مراکز خرید هفده شهریور فاصله دارد.

باغ‌وحش وکیل آباد از هتل میامی مشهد چقدر فاصله دارد؟

باغ‌وحش وکیل آباد در 17 کیلومتری هتل میامی مشهد است.

قیمت هتل میامی مشهد در چه حدودی است؟

برای اطلاع از قیمت هتل میامی مشهد می‌توانید در قسمت اتاق‌های قابل رزرو سایت یوتراوز هزینه هرکدام را ببینید.

آیا رزرو هتل میامی مشهد با تخفیف ممکن است؟

بله، شما می‌توانید از طریق سایت یوتراوز اتاق موردنظرتان در هتل میامی مشهد را با کم‌ترین قیمت رزرو کنید.

شماره تماس هتل میامی مشهد چند است؟

برای تماس با هتل میامی مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید و سوالاتتان را از تیم پشتیبانی یوتراوز بپرسید