هتل آپارتمان مودت مشهد
مشهد، خیابان امام رضا، دانش غربی ۷، چهارراه اول سمت راست، کوچه مهرآور، نبش کوچه گلها
ورود
خروج
مدت اقامت: 1 شب
تعداد اتاق :-
اتاق‌های قابل رزرو
سوئیت دو تخته توئین (اقامت بدون صبحانه)
سوئیت دو تخته توئین (اقامت بدون صبحانه)
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۳۹۰,۰۰۰
280,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
شبکه پخش فیلم
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
یخچال
مبلمان
دمپایی
تلویزیون
کمد لباس
رخت آویز
روم سرویس

-

سوئیت دو تخته دبل (اقامت با صبحانه)
سوئیت دو تخته دبل (اقامت با صبحانه)
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۴۴۰,۰۰۰
330,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
مبلمان
دمپایی
تلویزیون
کمد لباس
رخت آویز
روم سرویس
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
شبکه پخش فیلم
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق

-

سوئیت دو تخته توئین (اقامت با صبحانه)
سوئیت دو تخته توئین (اقامت با صبحانه)
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۴۴۰,۰۰۰
330,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

تلویزیون
کمد لباس
رخت آویز
روم سرویس
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
شبکه پخش فیلم
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
یخچال
مبلمان
دمپایی

-

سوئیت سه تخته (اقامت بدون صبحانه)
سوئیت سه تخته (اقامت بدون صبحانه)
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۵۰۰,۰۰۰
390,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
یخچال
مبلمان
دمپایی
تلویزیون
کمد لباس
رخت آویز
روم سرویس
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
شبکه پخش فیلم
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق

-

آپارتمان یکخوابه سه نفره (اقامت بدون صبحانه)
آپارتمان یکخوابه سه نفره (اقامت بدون صبحانه)
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۵۴۰,۰۰۰
430,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
مبلمان
دمپایی
تلویزیون
کمد لباس
رخت آویز
روم سرویس
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
شبکه پخش فیلم
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق

-

سوئیت سه تخته (اقامت با صبحانه)
سوئیت سه تخته (اقامت با صبحانه)
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۵۸۰,۰۰۰
470,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
یخچال
مبلمان
دمپایی
تلویزیون
کمد لباس
رخت آویز
روم سرویس
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
شبکه پخش فیلم

-

آپارتمان یکخوابه چهار نفره (اقامت بدون صبحانه)
آپارتمان یکخوابه چهار نفره (اقامت بدون صبحانه)
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب۶۰۰,۰۰۰
490,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
مبلمان
دمپایی
تلویزیون
کمد لباس
رخت آویز
روم سرویس
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
شبکه پخش فیلم
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق

-

آپارتمان یکخوابه سه نفره
آپارتمان یکخوابه سه نفره
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۶۳۵,۰۰۰
525,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
مبلمان
دمپایی
تلویزیون
کمد لباس
رخت آویز
روم سرویس
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
شبکه پخش فیلم
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق

-

آپارتمان دو خوابه پنج نفره (اقامت بدون صبحانه)
آپارتمان دو خوابه پنج نفره (اقامت بدون صبحانه)
ظرفیت: پنج نفر
قیمت برای 1 شب۷۰۰,۰۰۰
590,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

تلویزیون
کمد لباس
رخت آویز
روم سرویس
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
شبکه پخش فیلم
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
یخچال
مبلمان
دمپایی

-

آپارتمان یکخوابه چهار نفره
آپارتمان یکخوابه چهار نفره
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب۷۱۰,۰۰۰
600,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
شبکه پخش فیلم
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
یخچال
مبلمان
دمپایی
تلویزیون
کمد لباس
رخت آویز
روم سرویس

-

آپارتمان دو خوابه پنج نفره
آپارتمان دو خوابه پنج نفره
ظرفیت: پنج نفر
قیمت برای 1 شب۸۴۰,۰۰۰
730,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
یخچال
مبلمان
دمپایی
تلویزیون
کمد لباس
رخت آویز
روم سرویس
پاورسوئیچ
تلفن در اتاق
لوازم بهداشتی
شبکه پخش فیلم
نوع قفل درب اتاق
سیستم اعلام حریق
سیستم گرمایش و سرمایش
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق

-

قوانین و مقررات هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه هتل
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه هتل
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۵ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین ۵ تا ۷ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا نامه اماکن
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر (فقط میهمان ایرانی)

موقعیت مکانی هتل آپارتمان مودت مشهد

 • فاصله تا پارک تفریح ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۷ متر)
  پارک تفریحی خورشید
 • فاصله تا بام مشهد۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۷۷ متر)
  پارک ملی چهل بازه مشهد
 • فاصله تا پارک خانوا ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۸۷ متر)
  پارک خانواده
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۴۴ متر)
  بزرگراه آسیایی
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۳۸ متر)
  سرزمین موج های آبی
 • فاصله تا بوستان نیل ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۸۶ متر)
  بوستان نیلوفر آبی
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۰۸ متر)
  بلوار فلاحی
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۵۰ متر)
  بزرگراه امام علی
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴ متر)
  بلوار دکتر حسابی
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
  بیمارستان مهرگان
 • فاصله تا بلوار شریع ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۷۸ متر)
  بلوار شریعتی
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۱۱ متر)
  نمایشگاه بین المللی مشهد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۹۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری نمایشگاه
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۶۳ متر)
  بزرگراه آزادی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۱۸۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری وکیل آباد
 • فاصله تا بلوار شهید ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۱۴۱ متر)
  بلوار شهید برونسی
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۲۶۷ متر)
  بزرگراه نمایشگاه
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۰۱ متر)
  مجتمع تفریحی جام‌جم
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۸۵ متر)
  بیمارستان دکتر شریعتی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۴۲۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۷۰۵ متر)
  آرامگاه خواجه مراد
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۷۷ متر)
  پارک جنگلی وکیل آباد
 • فاصله تا بلوار مجید ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۲۹ متر)
  بلوار مجیدیه
 • فاصله تا بوستان نیا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۸۲ متر)
  بوستان نیایش
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۸۷ متر)
  باغ وحش وکیل آباد
 • فاصله تا کوهستان پا ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۳۹۳ متر)
  کوهستان پارک شادی
 • فاصله تا بزرگراه می ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۵۱۲ متر)
  بزرگراه میثاق
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۲۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۱۵۸ متر)
  چشمه گیلاس (گلسب)
 • فاصله تا ویلاژتوریس ...۲۵ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
  ویلاژتوریست
 • فاصله تا سد طرق۲۷ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۷۹۳ متر)
 • فاصله تا بهشت رضا۲۰ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۱۵ متر)
 • فاصله تا پارک مینیا ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۲۸۵ متر)
  پارک مینیاتوری
 • فاصله تا امام زاده ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۵۷۳ متر)
  امام زاده ناصر و یاسر
 • فاصله تا رستوران مو ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۵۹۳ متر)
  رستوران مولانا
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۹۴۲ متر)
  سرزمین موج های خروشان
 • فاصله تا خیابان گلس ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۹۹۲ متر)
  خیابان گلستان
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۱۷۱ متر)
  ییلاق طرقبه
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۱۹۶ متر)
  باغ پونه طرقبه
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۷۵۶ متر)
  ییلاق شاندیز
 • فاصله تا بازار بین ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۸۵۲ متر)
  بازار بین المللی بعثت
 • فاصله تا موزه مردم ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۹۴۳ متر)
  موزه مردم شناسی ویرانی
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۹۹۱ متر)
  رستوران آبشار
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۹۹۱ متر)
  بیمارستان طالقانی
 • فاصله تا باغ رستورا ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۴۰ متر)
  باغ رستوران طوبی
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۲۸۸ متر)
  رستوران آبنوس
 • فاصله تا رستوران سر ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۶۷۶ متر)
  رستوران سرداب عنبران
 • فاصله تا پیست موتور ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۸۵۵ متر)
  پیست موتور کراس
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۵۲۰ متر)
  روستا تاریخی پاژ
 • فاصله تا رستوران تش ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۴ متر)
  رستوران تشریفات
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۵۵ متر)
  پیست دوچرخه سواری ثامن
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۸۰ متر)
  رستوران سید و پسران جاغرق
 • فاصله تا هارونیه۳۶ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۷۹۱ متر)
 • فاصله تا روستا مج۵۰ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۲۰۳ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۳۱۸ متر)
  آرامگاه فردوسی
 • فاصله تا موزه توس۳۹ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۳۱۸ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۳۱۸ متر)
  آرامگاه فردوسی
 • فاصله تا روستا نغند ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۵۴۰ متر)
  روستا نغندر
 • فاصله تا مجتمع توری ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۵۵۷ متر)
  مجتمع توریستی پدیده شاندیز
 • فاصله تا رستوران هن ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۶۰۰ متر)
  رستوران هندی راج
 • فاصله تا رستوران ار ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۷۷۳ متر)
  رستوران ارم شاندیز
 • فاصله تا رستوران پد ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۵۶۷ متر)
  رستوران پدیده شاندیز
 • فاصله تا رستوران حس ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۵۷۵ متر)
  رستوران حسین شیشلیکی
 • فاصله تا غار مغان۵۶ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۶۱۰ متر)
 • فاصله تا دره ارغوان ...۴۶ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۱۶۱ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۴۳ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۸۸۷ متر)
  روستا ابرده
 • فاصله تا روستا دهبا ...۱ ساعت و ۷ دقیقه با خودرو (۴۰ کیلومتر و ۷۶۸ متر)
  روستا دهبار
 • فاصله تا روستا کنگ۱ ساعت و ۱ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۱۷۷ متر)
 • فاصله تا روستا اندر ...۵۸ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۵۳۹ متر)
  روستا اندرخ
 • فاصله تا روستا کاهو ...۵۹ دقیقه با خودرو (۴۶ کیلومتر و ۸۵۸ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۵۸ دقیقه با خودرو (۴۷ کیلومتر و ۳۳۳ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۵۷ کیلومتر و ۲۱۸ متر)
  بقعه تاریخی امام زاده یحیی
 • فاصله تا روستا گلمک ...۱ ساعت و ۸ دقیقه با خودرو (۶۰ کیلومتر و ۶۱۸ متر)
  روستا گلمکان
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۲ ساعت و ۷ دقیقه با خودرو (۸۰ کیلومتر و ۹۲۶ متر)
  دریاچه چشمه سبز
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۳۰ کیلومتر و ۱۸۸ متر)
  آبشار ارتکند
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵۰ کیلومتر و ۹۶۲ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۱ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۳۴۹ متر)
  آبشار قره سو
 • فاصله تا خیابان دان ...۴ دقیقه پیاده ‌روی (۳۰۸ متر)
  خیابان دانش غربی
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه پیاده ‌روی (۴۷۴ متر)
  بیمارستان سینا
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه پیاده ‌روی (۵۹۸ متر)
  بیمارستان موسی بن جعفر(ع)
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۱۰ دقیقه پیاده ‌روی (۷۶۵ متر)
  کلیسای مسروپ مقدس
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۱ دقیقه پیاده ‌روی (۸۹۴ متر)
  کنسولگری کشور افغانستان
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۲۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری بسیج
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۷۶ متر)
  بلوار امام رضا
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۷ متر)
  کنسولگری کشور ترکمنستان
 • فاصله تا خانه ملک۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۳۹ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۰۵ متر)
  خیابان امام خمینی
 • فاصله تا خیابان دان ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۵۴ متر)
  خیابان دانش شرقی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۸۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری امام خمینی
 • فاصله تا خیابان پاس ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۹۶ متر)
  خیابان پاسداران
 • فاصله تا رستوران مع ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۹۶ متر)
  رستوران معین درباری
 • فاصله تا سینما قدس۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۴۵ متر)
 • فاصله تا پارک میرزا ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۰۱ متر)
  پارک میرزا کوچک خان
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۴۳ متر)
  کنسولگری کشور پاکستان
 • فاصله تا بوستان میر ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۵۶ متر)
  بوستان میرزا کوچک خان(دانش)
 • فاصله تا میدان امام ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۸۵ متر)
  میدان امام رضا
 • فاصله تا باغ خونی۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۶۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۶۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری هفده شهریور
 • فاصله تا بازار رضا۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۷۹ متر)
 • فاصله تا خیابان عنص ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۹۰ متر)
  خیابان عنصری
 • فاصله تا بیماررستان ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۱۶ متر)
  بیماررستان امام رضا(ع)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۷۸ متر)
  بیمارستان شهید کامیاب
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۸۲ متر)
  بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۸۵ متر)
  حرم ورودی باب الرضا
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۱۹ متر)
  بیمارستان آریا
 • فاصله تا مرکز خرید ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۹ متر)
  مرکز خرید آسمان
 • فاصله تا برج تجاری ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۷ متر)
  برج تجاری آکسون
 • فاصله تا مرکز خرید ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۲ متر)
  مرکز خرید اطلسیه
 • فاصله تا پارک باغ م ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۴ متر)
  پارک باغ ملی
 • فاصله تا بلوار امام ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۲ متر)
  بلوار امام خمینی
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۸ متر)
  مسجد هفتاد و دو تن
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۱۱ متر)
  حرم ورودی باب الجواد
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۳۶ متر)
  بیمارستان ثامن الائمه
 • فاصله تا موزه آستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۳۷ متر)
  موزه آستان قدس رضوی
 • فاصله تا موزه ظروف۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴۰ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴۶ متر)
  موزه مردم‌شناسی
 • فاصله تا موزه هنرها ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴۶ متر)
  موزه هنرهای تجسمی
 • فاصله تا موزه مدال۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴۶ متر)
 • فاصله تا موزه نجوم ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴۶ متر)
  موزه نجوم و ساعت
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴۶ متر)
  موزه تمبر، اسکناس و سکه
 • فاصله تا موزه فرش۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴۶ متر)
 • فاصله تا موزه قرآن ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴۶ متر)
  موزه قرآن و نفایس
 • فاصله تا چهارراه شه ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴۷ متر)
  چهارراه شهدا
 • فاصله تا خیابان خسر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۹۵ متر)
  خیابان خسروی نو
 • فاصله تا خیابان شیر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۰۰ متر)
  خیابان شیرازی
 • فاصله تا خیابان خسر ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۰۴ متر)
  خیابان خسروی نو
 • فاصله تا بازار مرکز ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۰۸ متر)
  بازار مرکزی
 • فاصله تا سینما هویز ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۳۱ متر)
  سینما هویزه
 • فاصله تا خیابان هفد ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۳۷ متر)
  خیابان هفده شهریور
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۴۱ متر)
  بلوار 17 شهریور
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۵۶ متر)
  کلیسا انجیلی
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۹۵ متر)
  موزه مردم‌ شناسی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۲۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری سعدی
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۵۹ متر)
  حرم ورودی حرعاملی
 • فاصله تا بازار جنت۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۸۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۵۷ متر)
  بیمارستان 550 ارتش
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۷۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی
 • فاصله تا برج تجاری ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۳۱ متر)
  برج تجاری آلتون
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۳۸ متر)
  حرم ورودی خیابان شیرازی
 • فاصله تا مقبره پیر ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۴۱ متر)
  مقبره پیر پالان دوز
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۸۶ متر)
  مدرسه علمیه عباسقلی خان
 • فاصله تا حرم ورودی ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۰۹ متر)
  حرم ورودی خیابان نواب صفوی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۱۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری شریعتی
 • فاصله تا میدان شریع ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
  میدان شریعتی ( تقی آباد )
 • فاصله تا خیابان آزا ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۳۷ متر)
  خیابان آزادی (بهجت)
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۶۱ متر)
  آرامگاه شیخ نخودکی
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۲۶ متر)
  مجتمع زیست خاور
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۵۹ متر)
  حرم ورودی صحن جمهوری
 • فاصله تا پایانه مسا ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۶۲ متر)
  پایانه مسافربری امام رضا(ع)
 • فاصله تا کتابخانه م ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۶۸ متر)
  کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی
 • فاصله تا خیابان نوا ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۱۴ متر)
  خیابان نواب صفوی
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۲۱ متر)
  مدرسه پریزاد
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۲۲ متر)
  بیمارستان بنت الهدی
 • فاصله تا گنبد خشتی۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۲۲ متر)
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۸۴ متر)
  آرامگاه نادرشاه افشار
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۴ متر)
  مسجد گوهرشاد
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۲۶ متر)
  بیمارستان امام هادی
 • فاصله تا حرم ورودی ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۳۵ متر)
  حرم ورودی شیخ طبرسی
 • فاصله تا سینما آفری ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۹۳ متر)
  سینما آفریقا
 • فاصله تا مرکز خرید ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۰۳ متر)
  مرکز خرید ورسیج مشهد
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۱۷ متر)
  بیمارستان ام البنین
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۶۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری قائم
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۸۰ متر)
  بیمارستان مهر
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۸۳ متر)
  بیمارستان پاستور نو
 • فاصله تا گنبد سبز۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۱۱ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۴۶ متر)
  مجتمع تجاری آرمان
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۷۲ متر)
  بیمارستان تخصصی سرطان امید
 • فاصله تا رستوران رض ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۷۴ متر)
  رستوران رضایی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۷۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری الندشت
 • فاصله تا هنرستان صن ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۱۱ متر)
  هنرستان صنعتی شهید بهشتی
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۵۱ متر)
  بیمارستان قائم
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۸۷ متر)
  بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ
 • فاصله تا خیابان کوه ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۹۰ متر)
  خیابان کوهسنگی
 • فاصله تا میدان شهدا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۳۲ متر)
 • فاصله تا بلوار احمد ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۶۷ متر)
  بلوار احمد آباد
 • فاصله تا بلوار امیر ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۶۸ متر)
  بلوار امیرالمومنین
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۹۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهدا
 • فاصله تا میدان توحی ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۴۵ متر)
  میدان توحید
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۷۳ متر)
  مصلی تاریخی مشهد
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸ متر)
  بیمارستان 17 شهریور
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۱ متر)
  فروشگاه دبنهامز
 • فاصله تا بوستان وحد ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۴ متر)
  بوستان وحدت
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۵ متر)
  بیمارستان امام زمان
 • فاصله تا میدان احمد ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۸ متر)
  میدان احمد آباد
 • فاصله تا پارک وحدت۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۴۶ متر)
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۷۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۹۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید مفتح
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۵۳ متر)
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۶۴ متر)
  بلوار ملاصدرا
 • فاصله تا خیابان آبک ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۷۱ متر)
  خیابان آبکوه
 • فاصله تا بوستان باب ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۷۳ متر)
  بوستان باباقدرت
 • فاصله تا پارک باباق ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۵۹ متر)
  پارک باباقدرت
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۴۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۵۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری راه آهن
 • فاصله تا ایستگاه را ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۵۰ متر)
  ایستگاه راه آهن
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۷۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۳۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوهسنگی
 • فاصله تا خیابان راه ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۰۹ متر)
  خیابان راهنمایی
 • فاصله تا بلوار شهید ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۶ متر)
  بلوار شهید رستمی
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۷۹ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۸۹ متر)
  مرکز خرید خورشید
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۰۸ متر)
  ایستگاه قطار شهری فلسطین
 • فاصله تا مرکز خرید ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۵۲ متر)
  مرکز خرید قسطنطنیه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۷۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری طالقانی
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۴۶ متر)
  کنسولگری کشور تاجیکستان
 • فاصله تا بوستان امت ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۱۷ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۷۷ متر)
  بازار گوهر شاد
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۸۰ متر)
  بازار گوهرشاد
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۹۹ متر)
  بیمارستان شهید هاشمی نژاد
 • فاصله تا بلوار شهید ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۱۲ متر)
  بلوار شهید منتظری
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۰۸ متر)
  بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۲۵ متر)
  بیمارستان حجازی
 • فاصله تا رستوران سد ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۳۱ متر)
  رستوران سدروس
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۵۴ متر)
  بیمارستان امام حسین (ع)
 • فاصله تا رستوران فی ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۶۱ متر)
  رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس
 • فاصله تا گورستان ار ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۹۶ متر)
  گورستان ارامنه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۱۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری نبوت
 • فاصله تا بلوار ملک ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۸۲ متر)
  بلوار ملک اباد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۳۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری خیام
 • فاصله تا بازار فردو ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۹۴ متر)
  بازار فردوسی
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۸۸ متر)
  رستوران ارکیده سیاه
 • فاصله تا میدان ابوط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۶۸ متر)
  میدان ابوطالب
 • فاصله تا رستوران پس ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۶۱ متر)
  رستوران پسران کریم
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۹۸ متر)
  میدان فردوسی
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری آزادی
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۰۴ متر)
  بلوار هاشمی نژاد
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۷۱ متر)
  بیمارستان 22 بهمن
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۳۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری شهید کاوه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۶۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری فجر
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۷۸ متر)
 • فاصله تا بوستان بسی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۲۷ متر)
  بوستان بسیج
 • فاصله تا کمپ غدیر۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۲۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۶۸ متر)
  بیمارستان روان پزشکی ابن سینا
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۷۰ متر)
  ایستگاه قطار شهری طبرسی
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۷۱ متر)
  فرودگاه بین المللی
 • فاصله تا پارک ریحان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۰ متر)
  پارک ریحانه( بانوان)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۴۱ متر)
  بزرگراه شهید کلانتری
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۵۰ متر)
  بزرگراه شهید کلانتری
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۷۶ متر)
  ایستگاه قطار شهری پارک ملت
 • فاصله تا میدان جانب ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۵۳ متر)
  میدان جانباز
 • فاصله تا مرکز خرید ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۸۶ متر)
  مرکز خرید نیکا
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۳۴ متر)
  مجتمع تجاری پروما
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۸۱ متر)
  کنسولگری کشور عراق
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۹۶ متر)
  بیمارستان جوادالائمه
 • فاصله تا خیابان طبر ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۵۷ متر)
  خیابان طبرسی
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۷۵ متر)
 • فاصله تا خیابان رضا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۹۲ متر)
  خیابان رضاشهر
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۰۹ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۴۱ متر)
  آرامگاه خواجه ربیع
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۹۷ متر)
  بزرگراه شهید بابا نظر
 • فاصله تا بوستان حجا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۷۷ متر)
  بوستان حجاب ( بانوان )
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری کوثر
 • فاصله تا پارک پردیس ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۴۰ متر)
  پارک پردیس قائم
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۲۸ متر)
  بیمارستان امام سجاد
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۸۸ متر)
  دانشگاه فردوسی
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۷۷ متر)
  بلوار امامت
 • فاصله تا پارک ملت۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۸۹ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹ متر)
  بازار بین المللی سپاد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۴ متر)
  ایستگاه قطار شهری کشف رود
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۵ متر)
  کنسولگری کشور قرقیزستان
 • فاصله تا رستوران قص ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۳ متر)
  رستوران قصر هدیش
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۲۲ متر)
  کیان سنتر 1
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۵۰ متر)
  پارک ساحلی آفتاب
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۵۱ متر)
  بیمارستان فارابی
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۹۱ متر)
  باغ پرندگان
 • فاصله تا پردیس قائم ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۲۱ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۴۱ متر)
  سرزمین عجایب
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۵۰ متر)
  کیان سنتر 2
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۸۶ متر)
  سرزمین عجایب
 • فاصله تا میدان استق ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۳۸ متر)
  میدان استقلال
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۳۷ متر)
 • فاصله تا میدان کوثر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۴۰ متر)
 • فاصله تا برج باران۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۶۶ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۳۳ متر)
  بلوار وکیل آباد
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۱۵ متر)
  بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۷۷ متر)
  پایانه مسافربری معراج
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۲۶ متر)
  میدان آزادی
 • فاصله تا سینما پیرو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۳۵ متر)
  سینما پیروزی
 • فاصله تا بلوار فکور ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۵۵ متر)
  بلوار فکوری
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۴۷ متر)
  بلوار پیروزی
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۹۲ متر)
  رستوران گیاهی خانه
 • فاصله تا میدان قائم ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۷ متر)
 • فاصله تا رستوران کل ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۳۹ متر)
  رستوران کلبه محبت
 • فاصله تا رستوران در ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۵۰ متر)
  رستوران دریایی سولو
 • فاصله تا بوستان ایز ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
  بوستان ایزدی
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۴۶ متر)
  پارک طبیعی هفت حوض
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۱۸ متر)
  بیمارستان رضوی
 • فاصله تا بلوار استا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۴۳ متر)
  بلوار استاد یوسفی
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۴۳ متر)
  بلوار امامیه
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۸۱ متر)
  ایستگاه قطار شهری هفت تیر
 • فاصله تا رباط طرق۱۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۴۲ متر)
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۲۶ متر)
  مسیر پلکانی بابا کوهی
 • فاصله تا بلوار نماز ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۶۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۷۹ متر)
  ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری
 • فاصله تا قاسم آباد ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۷۰ متر)
  قاسم آباد ( شهرک غرب )
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۷ متر)
  ایستگاه قطار شهری دانش آموز
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۴ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۱۴ متر)
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۶۸ متر)
  بزرگراه سلسله الذهب
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۸۵ متر)
  ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی
 • فاصله تا رستوران ای ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۳۱ متر)
  رستوران ایتالیایی پای
 • فاصله تا بلوار آب و ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۵۹ متر)
  بلوار آب و برق
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۰۶ متر)
  پارک آبی ایرانیان
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۷۰ متر)
  بلوار صیاد شیرازی
 • فاصله تا سینما سیمر ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۷۱ متر)
  سینما سیمرغ
 • فاصله تا بلوار اندی ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۲۵ متر)
  بلوار اندیشه
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۸۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۲ متر)
  ایستگاه قطار شهری صدف
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۰ متر)
120 هزار تومان تخفیف ویژه یوتراوز
کد تخفیف:
Utravs4