آدرس هتل :خیابان مفتح‌؛تقاطع خیابان طالقانی‌؛نبش کوچه معیر
نکات مهم هتل مشهد تهران
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
امکانات هتل مشهد تهران
موقعیت مکانی هتل مشهد تهران
 • فاصله تا دروازه دول ...۷ دقیقه پیاده ‌روی (۵۰۵ متر)
 • فاصله تا خیابان ایر ...۱۰ دقیقه پیاده ‌روی (۷۷۹ متر)
 • فاصله تا خیابان سپه ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۷ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۵۹ متر)
 • فاصله تا خیابان است ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
 • فاصله تا خیابان حاف ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۰۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۶۷ متر)
 • فاصله تا کلیسای سرک ...۶ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۸۹ متر)
 • فاصله تا سفارت روسی ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۸۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۰۹ متر)
 • فاصله تا سینما ایرا ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۰۰ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۱۵ متر)
 • فاصله تا سفارت اوگا ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۷۳ متر)
 • فاصله تا کلیسا کانس ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۷۳ متر)
 • فاصله تا موزه استاد ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۶۶ متر)
 • فاصله تا میدان هفت ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۰۹ متر)
 • فاصله تا خیابان کری ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۷۰ متر)
 • فاصله تا پل حافظ۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۷۱ متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۷۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۴۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۴۸ متر)
 • فاصله تا میدان ولیع ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۷۲ متر)
 • فاصله تا رستوران طر ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۹۵ متر)
 • فاصله تا سفارت عراق ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۹۷ متر)
 • فاصله تا خیابان لال ...۹ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۰۳ متر)
 • فاصله تا مجلس شورای ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۰۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۳۵ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۹ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۴۷ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۱۷ متر)
 • فاصله تا سینما عصر ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۱۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۳۸ متر)
 • فاصله تا پارک دانشج ...۱۰ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۵۳ متر)
 • فاصله تا بهارستان۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۲ متر)
 • فاصله تا سفارت آلما ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۴ متر)
 • فاصله تا سفارت انگل ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۵ متر)
 • فاصله تا موزه عبرت۱۱ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۰۰ متر)
 • فاصله تا پیتزا پاشا ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۸۳ متر)
 • فاصله تا خیابان مطه ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۰۵ متر)
 • فاصله تا موزه جواهر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۲۷ متر)
 • فاصله تا موزه آبگین ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۵۵ متر)
 • فاصله تا موزه پست و ...۱۱ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۵۹ متر)
 • فاصله تا سینما استق ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۸۶ متر)
 • فاصله تا کتابخانه و ...۱۲ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۳۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۷۰ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۱۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۲۱ متر)
 • فاصله تا میدان حسن ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۲۵ متر)
 • فاصله تا مجموعه قزا ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۳۵ متر)
 • فاصله تا رستوران بو ...۱۳ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۳۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۷۷ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۸۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۶۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۹۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۷۴ متر)
 • فاصله تا خیابان انق ...۱۱ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۹۸ متر)
 • فاصله تا میدان انقل ...۱۱ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۱۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۳۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۵۶ متر)
 • فاصله تا خیابان سهر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۰۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۰۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۰۹ متر)
 • فاصله تا خیابان امی ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۱۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۱۳ متر)
 • فاصله تا موزه علم و ...۱۲ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۲۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۳۶ متر)
 • فاصله تا بلوار کشاو ...۱۲ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۱۲ متر)
 • فاصله تا نظام آباد۱۳ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۲۲ متر)
 • فاصله تا خیابان فره ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۷۷ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۴ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۲۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۴۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۶۲ متر)
 • فاصله تا سینما آزاد ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۱۰ متر)
 • فاصله تا نایب ساعی۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۲۱ متر)
 • فاصله تا کلیسای حضر ...۱۳ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۵۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۲۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۵۳ متر)
 • فاصله تا عمارت دارا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۶۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۶۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۷۹ متر)
 • فاصله تا خیابان خرم ...۱۳ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۳۶ متر)
 • فاصله تا عباس آباد۱۴ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۳۹ متر)
 • فاصله تا رستوران ال ...۱۳ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۸۹ متر)
 • فاصله تا البرز۱۳ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۸۹ متر)
 • فاصله تا سفارت افغا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۷۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۱۵ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۵۴ متر)
 • فاصله تا موزه فرش ا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۷۵ متر)
 • فاصله تا میدان آژان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۲۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۲۶ متر)
 • فاصله تا خیابان دکت ...۱۵ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۹۲ متر)
 • فاصله تا مصلی۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۱۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۲۲ متر)
 • فاصله تا سفارت پاکس ...۱۶ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۲۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۲۸ متر)
 • فاصله تا خیابان وحد ...۱۵ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۶۲ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۱۵ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۹۱ متر)
 • فاصله تا خلوت کریم ...۱۶ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۱۴ متر)
 • فاصله تا مسجد جامع۱۷ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۷۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۴۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۶۲ متر)
 • فاصله تا خیابان باب ...۱۶ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۳۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۴۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۹۶ متر)
 • فاصله تا خیابان الو ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۳۱ متر)
 • فاصله تا بازار بزرگ ...۱۷ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۰۰ متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۳۵ متر)
 • فاصله تا بوستان زیب ...۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۲۹ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۳۰ متر)
 • فاصله تا کاخ گلستان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۴۶ متر)
 • فاصله تا خیابان کار ...۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۶۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۷۲ متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۹۹ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۱۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۱۸ متر)
 • فاصله تا رستوران ما ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۱۵ متر)
 • فاصله تا رستوران بی ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۴۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۸۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۱۵ متر)
 • فاصله تا حمام نواب ...۲۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۲۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۷۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۶۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۴۷ متر)
 • فاصله تا گنبد مینا۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷ متر)
 • فاصله تا خیابان خیا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۰ متر)
 • فاصله تا خیابان گان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۳۰ متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۴۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۱۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۴۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۹۶ متر)
 • فاصله تا مرکز چشم پ ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۲۳ متر)
 • فاصله تا میدان ونک۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۲۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۲۷ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۷۴ متر)
 • فاصله تا باغ خزندگا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۴۵ متر)
 • فاصله تا رستوران آن ...۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۹۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۰۹ متر)
 • فاصله تا رستوران شب ...۲۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۸۳ متر)
 • فاصله تا بوستان آب ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۸۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۸۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۷۲ متر)
 • فاصله تا بزرگراه کو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۹۸۹ متر)
 • فاصله تا پل طبیعت۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۲ متر)
 • فاصله تا بوستان فدک ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۶ متر)
 • فاصله تا خیابان جیح ...۲۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۰۸ متر)
 • فاصله تا موزه پول۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۰۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۲۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۱۸ متر)
 • فاصله تا رستوران وا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۱۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۴۰ متر)
 • فاصله تا بوستان طال ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۰۰ متر)
 • فاصله تا پیتزا نخل۲۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۹۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۲۵ متر)
 • فاصله تا میدان راه ...۲۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۳۹ متر)
 • فاصله تا خیابان ملا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۱۳ متر)
 • فاصله تا ساختمان صل ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۹۹ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۰۲ متر)
 • فاصله تا بزرگراه حق ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۱۵ متر)
 • فاصله تا خیابان شهی ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۲۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۳۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۵۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۶۸ متر)
 • فاصله تا بلوار آفری ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۸۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۰۵ متر)
 • فاصله تا خیابان ولی ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۲ متر)
 • فاصله تا بلوار میرد ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۰۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۶۸ متر)
 • فاصله تا رستوران اس ...۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۲۶ متر)
 • فاصله تا سفارت سوری ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۷۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۷۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۶ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۹۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۰۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۰۹ متر)
 • فاصله تا حسینیه ارش ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۱۵ متر)
 • فاصله تا پار ک وی۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
 • فاصله تا سینما ملت۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۷۰ متر)
 • فاصله تا رستوران بر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۸۱ متر)
 • فاصله تا ترمینال غر ...۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۰۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۴۴ متر)
 • فاصله تا سفارت امار ...۱۶ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۵۷ متر)
 • فاصله تا رستوران کا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۶۸ متر)
 • فاصله تا رستوران شا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۹۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۹۷ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
 • فاصله تا خیابان دما ...۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۸۳ متر)
 • فاصله تا خیابان ستا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۱۴ متر)
 • فاصله تا مسجد قبا۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۱۸ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۵۵ متر)
 • فاصله تا سینما جی۲۶ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۵۵ متر)
 • فاصله تا بلوار مرزد ...۲۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۹۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۹۹ متر)
 • فاصله تا بزرگراه نو ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۶۴ متر)
 • فاصله تا موزه امام ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۹۲ متر)
 • فاصله تا بوستان باغ ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۵۹ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۶۱ متر)
 • فاصله تا خانه موزه ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۸۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۳۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه چم ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۵۶ متر)
 • فاصله تا بزرگراه یا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۶۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۸۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۸۹ متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۵۶ متر)
 • فاصله تا شاطر عباس۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۸۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۶۹ متر)
 • فاصله تا رستوران مر ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۹۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۹ متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۵۲ متر)
 • فاصله تا ترمینال شر ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۵۷ متر)
 • فاصله تا نارمک۲۳ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۶۵ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۷۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۴۹ متر)
 • فاصله تا رستوران فر ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۳۰ متر)
 • فاصله تا خیابان فیا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۵۰ متر)
 • فاصله تا خیابان فرش ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۵۱ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۷۲ متر)
 • فاصله تا رستوران آن ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۸۴ متر)
 • فاصله تا ترمینال جن ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۲۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۳۵ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۹۸۵ متر)
 • فاصله تا خیابان کیخ ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۲ متر)
 • فاصله تا سفارت اردن ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۵۹ متر)
 • فاصله تا پارک دلفین ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۰۵ متر)
 • فاصله تا رستوران گر ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۰۷ متر)
 • فاصله تا باغ موزه ه ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۰۸ متر)
 • فاصله تا موزه دکتر ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۴۰ متر)
 • فاصله تا برج میلاد۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۱۵ متر)
 • فاصله تا سفارت ژاپن ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۱۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۵۶ متر)
 • فاصله تا باغ فردوس۲۰ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۶۲ متر)
 • فاصله تا کافی شاپ ک ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۱۵ متر)
 • فاصله تا تجریش۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۳۲ متر)
 • فاصله تا پیتزا پارک ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۶۸ متر)
 • فاصله تا رستوران شه ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۷۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۹۸ متر)
 • فاصله تا قیطریه۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۱۳ متر)
 • فاصله تا پیتزا پم۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۰۲ متر)
 • فاصله تا سفارت برزی ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۰۵ متر)
 • فاصله تا حرم امامزا ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۳۹ متر)
 • فاصله تا رصد خانه ز ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۷۵ متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۰۲ متر)
 • فاصله تا موزه تنوع ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۱۴ متر)
 • فاصله تا موزه سینما ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۴۰ متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۵ متر)
 • فاصله تا رستوران شب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۲۵ متر)
 • فاصله تا رستوران سن ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۰۸ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۷۱ متر)
 • فاصله تا پارک لویزا ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۷۸ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۲۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۳۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۴۸ متر)
 • فاصله تا سفارت بوسن ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۹۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۹۴ متر)
 • فاصله تا رستوران نا ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۰۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۲۶ متر)
 • فاصله تا خیابان ولن ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۹۶ متر)
 • فاصله تا پارک بازیا ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۲۶ متر)
 • فاصله تا شهرک غرب۲۴ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۶ متر)
 • فاصله تا سعادت آباد ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۵۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۶۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۶۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
 • فاصله تا افسریه۲۳ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۴۹ متر)
 • فاصله تا پارک پلیس۲۶ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۹۱ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۹۱ متر)
 • فاصله تا رستوران ال ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۰۷ متر)
 • فاصله تا بزرگرا ه ط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۲۳ متر)
 • فاصله تا کاخ سعدآبا ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۵۵ متر)
 • فاصله تا مجموعه فره ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۵۵ متر)
 • فاصله تا موزه نظامی ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۵۵ متر)
 • فاصله تا موزه آبکار ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۵۵ متر)
 • فاصله تا سفارت اتری ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۵۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۹۶ متر)
 • فاصله تا سینما اریک ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۴۸ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ه ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۴۱ متر)
 • فاصله تا سفارت چین۲۵ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۶۲ متر)
 • فاصله تا رستوران با ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۷۶ متر)
 • فاصله تا خیابان شهی ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۲۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۷۲ متر)
 • فاصله تا کاخ موزه س ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۷۲ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۹۳ متر)
 • فاصله تا درکه۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۴۰ متر)
 • فاصله تا خیابان لوا ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۵۶۹ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آی ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۰۱ متر)
 • فاصله تا پارک ارم۳۵ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۵۰ متر)
 • فاصله تا بوستان نهج ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۶۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۰۲ متر)
 • فاصله تا دربند۲۷ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۲۱ متر)
 • فاصله تا فرودگاه مه ...۳۶ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۳۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵ متر)
 • فاصله تا سورتمه تهر ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۴ متر)
 • فاصله تا بام محک۲۷ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۰۲ متر)
 • فاصله تا پارک ژوراس ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۲۰ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۴۵ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
 • فاصله تا آبشار دوقل ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۵۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۹۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۲۸ متر)
 • فاصله تا یافت آباد۲۸ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۵۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۶۷ متر)
 • فاصله تا کتابخانه ا ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۳۳ متر)
 • فاصله تا کاخ موزه ن ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۷۸۲ متر)
 • فاصله تا کوه دارآبا ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۴۸ متر)
 • فاصله تا موزه حیات ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۴۹ متر)
 • فاصله تا فرحزاد۳۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۲۳ متر)
 • فاصله تا چشمه درازل ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۸۰ متر)
 • فاصله تا آبشار کبوت ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۸۰ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شی ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۱۳۹ متر)
 • فاصله تا آبشار چال ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۲۷۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۷۳۵ متر)
 • فاصله تا بام تهران۴۴ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۶۶ متر)
 • فاصله تا بوستان جمش ...۳۵ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۱۸۹ متر)
 • فاصله تا دژ رشکان۲۵ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۳۹ متر)
 • فاصله تا ارتفاعات ش ...۳۶ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۴۲۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه لش ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۴۶۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۰۱ متر)
 • فاصله تا چشمه علی۲۶ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۳۱ متر)
 • فاصله تا خیابان فرد ...۳۶ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۱۵ متر)
 • فاصله تا موزه ماشین ...۳۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۶۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۶۱۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۴۷۱ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۴۰ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۶۵۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۳۴۹ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شا ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۴۴۴ متر)
 • فاصله تا بزرگراه فت ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۹۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۶۶۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۰ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۷۸۸ متر)
 • فاصله تا پارک چیتگر ...۴۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۳۱ متر)
 • فاصله تا سافاری پار ...۴۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۳۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۲ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۵۴۰ متر)
 • فاصله تا هرم هیجان ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۵۸۵ متر)
 • فاصله تا باغ ملی گی ...۴۱ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۵۲۷ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۴۴ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۸۱۵ متر)
 • فاصله تا دریاچه مصن ...۴۵ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۳۹۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۶ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۴۵۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۰ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۹۱۲ متر)
 • فاصله تا بهشت زهرا۴۶ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۶۹۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۵ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۴۵۴ متر)
 • فاصله تا تپه میل۴۰ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۴۷۷ متر)
 • فاصله تا خیابان آیت ...۴۷ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۳۷۰ متر)
 • فاصله تا اتوبان تهر ...۴۶ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۸۴۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۷ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۹۶۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۲ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۷۵۲ متر)
 • فاصله تا دامنه اروا ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۷۷۹ متر)
 • فاصله تا روستای ورد ...۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۳۸ کیلومتر و ۸۲۳ متر)
 • فاصله تا دریاچه سد ...۵۹ دقیقه با خودرو (۳۹ کیلومتر و ۳۳۷ متر)
 • فاصله تا آبشار سنگا ...۱ ساعت و ۲۱ دقیقه با خودرو (۴۰ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
 • فاصله تا قله توچال۱ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۵۴۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۴ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۶۰۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۹ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۱۷۹ متر)
 • فاصله تا خیابان مفت ...۱ ساعت و ۱۰ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۲۸۲ متر)
 • فاصله تا تله کابین ...۱ ساعت و ۲۶ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۴۹۰ متر)
 • فاصله تا خیابان جمه ...۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۴۹ کیلومتر و ۶۴۰ متر)
 • فاصله تا منطقه حفاظ ...۱ ساعت و ۱۳ دقیقه با خودرو (۴۹ کیلومتر و ۷۳۵ متر)
 • فاصله تا کاظم آباد۱ ساعت و ۵ دقیقه با خودرو (۵۱ کیلومتر و ۱۰۲ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۵۱ کیلومتر و ۷۴۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۵۲ کیلومتر و ۱۱۸ متر)
 • فاصله تا قله دماوند ...۲ ساعت و ۲۶ دقیقه با خودرو (۱۰۹ کیلومتر و ۲۴۶ متر)
قوانین و مقرارت هتل
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5سال (درصورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم بهاندارد
پذیریش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه نامهبا مهر برجسته محضر