آدرس هتل :مشهد،خیابان امام رضا، ابتدای دانش شرقی
نکات مهم هتل قصر گل مشهد
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
امکانات هتل قصر گل مشهد
خدمات خانه داری
پذیرش ۲۴ ساعته
ترانسفر رفت با هزینه
ترانسفر برگشت با هزینه
اینترنت در لابی
اتاق چمدان
لابی
آسانسور
پله اضطراری
کپسول آتش نشانی
موقعیت مکانی هتل قصر گل مشهد
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۵۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۶۷ متر)
 • فاصله تا بوستان باب ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۳۸ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۴۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۵۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۶۳ متر)
 • فاصله تا پارک باباق ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۲۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۳۸ متر)
 • فاصله تا بلوار وحدت ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۳۹ متر)
 • فاصله تا بلوار امیر ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۳۹ متر)
 • فاصله تا خیابان کوه ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۷۷ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۰۵ متر)
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۴۳ متر)
 • فاصله تا بلوار احمد ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۵۴ متر)
 • فاصله تا بوستان وحد ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۹۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۹۷ متر)
 • فاصله تا آرامگاه نا ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۵ متر)
 • فاصله تا فروشگاه دب ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۸ متر)
 • فاصله تا پارک وحدت۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۱۷ متر)
 • فاصله تا میدان احمد ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۴۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۶۰ متر)
 • فاصله تا رستوران رض ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۹۶ متر)
 • فاصله تا نسیم لبنان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۳۹ متر)
 • فاصله تا بلوار ملاص ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۵۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۸۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۹۷ متر)
 • فاصله تا بلوار مصلی ...۶ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۰۸ متر)
 • فاصله تا میدان شهدا ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۴۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۰۸ متر)
 • فاصله تا گنبد سبز۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۱۲ متر)
 • فاصله تا میدان توحی ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۵۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۲۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۲۸ متر)
 • فاصله تا خیابان آبک ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۹۶ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۱۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۲۴ متر)
 • فاصله تا خیابان راه ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۹۶ متر)
 • فاصله تا بلوار بعثت ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۶۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۹۴ متر)
 • فاصله تا بوستان امت ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۸۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۶۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۷۰ متر)
 • فاصله تا بلوار قرنی ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۸۹ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۲۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۲۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۸۱ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۹۹ متر)
 • فاصله تا رستوران فی ...۱۰ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۹۴۷ متر)
 • فاصله تا رستوران سد ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۶ متر)
 • فاصله تا بازار فردو ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۶۴ متر)
 • فاصله تا بلوار ملک ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۶۸ متر)
 • فاصله تا بلوار هاشم ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۶۹ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۷۰ متر)
 • فاصله تا بازار گوهر ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۷۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۲۴ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۱۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۳۵ متر)
 • فاصله تا گورستان ار ...۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۶۸ متر)
 • فاصله تا رستوران پس ...۱۱ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۴۸ متر)
 • فاصله تا کمپ غدیر۱۰ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۸۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۷۲ متر)
 • فاصله تا پارک ریحان ...۹ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۷۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۴۱ متر)
 • فاصله تا میدان ابوط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۷۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۳۵ متر)
 • فاصله تا بوستان بسی ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۹۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۲۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۴۰ متر)
 • فاصله تا بلوار سجاد ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۶۵ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۸۰۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۲۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۳۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۶۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۶۷ متر)
 • فاصله تا خیابان طبر ...۱۲ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۲۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۷۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۶۷ متر)
 • فاصله تا خیابان رضا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۷۷۸ متر)
 • فاصله تا میدان جانب ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۸۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۰۶ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۴۴ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۸۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۹۸ متر)
 • فاصله تا بلوار خیام ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۵۱۹ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۵۱ متر)
 • فاصله تا بوستان حجا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۶۳ متر)
 • فاصله تا دانشگاه فر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۷۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۵ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۲۴ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۶۴ متر)
 • فاصله تا پارک ملت۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۷۶ متر)
 • فاصله تا کنسولگری ک ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۵۲ متر)
 • فاصله تا پارک پردیس ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۵۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۴ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۳۸ متر)
 • فاصله تا میدان استق ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۲۵ متر)
 • فاصله تا بلوار کوثر ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۲۴ متر)
 • فاصله تا رستوران قص ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۸۳ متر)
 • فاصله تا کیان سنتر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۰۵ متر)
 • فاصله تا پارک ساحلی ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۶۰ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
 • فاصله تا پردیس قائم ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۳۲ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۵۱ متر)
 • فاصله تا سرزمین عجا ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۱۹۶ متر)
 • فاصله تا میدان کوثر ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۲۷ متر)
 • فاصله تا برج باران۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۵۳ متر)
 • فاصله تا بلوار وکیل ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۲۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۰۲ متر)
 • فاصله تا پارک طبیعی ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۱۰ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۱۳ متر)
 • فاصله تا سینما پیرو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۲۲ متر)
 • فاصله تا بلوار فکور ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۴۲ متر)
 • فاصله تا بلوار پیرو ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۳۴ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۹ متر)
 • فاصله تا میدان قائم ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۱۳۴ متر)
 • فاصله تا رستوران کل ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۲۶ متر)
 • فاصله تا رستوران در ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۳۷ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۸۷ متر)
 • فاصله تا بوستان ایز ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۲۳ متر)
 • فاصله تا رباط طرق۱۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۰۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۰۹ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۳۰ متر)
 • فاصله تا بلوار استا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۳۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۶۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه سل ...۱۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۳۲ متر)
 • فاصله تا مسیر پلکان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۱۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۶۶ متر)
 • فاصله تا قاسم آباد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۱۴ متر)
 • فاصله تا بلوار شاهد ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۱۸۱ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۰۰ متر)
 • فاصله تا بلوار نماز ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۴۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۷۲ متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۱۸ متر)
 • فاصله تا بلوار آب و ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۴۶ متر)
 • فاصله تا پارک آبی ا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۷۹۳ متر)
 • فاصله تا بلوار صیاد ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۵۷ متر)
 • فاصله تا سینما سیمر ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۸۵۸ متر)
 • فاصله تا بلوار اندی ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۲ متر)
 • فاصله تا بلوار ادیب ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۴۹ متر)
 • فاصله تا بلوار حجاب ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۵۷ متر)
 • فاصله تا پارک ملی چ ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۶۴ متر)
 • فاصله تا پارک خانوا ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۷۴ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آس ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۳۱ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۲۵ متر)
 • فاصله تا بوستان نیل ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۷۳ متر)
 • فاصله تا بلوار فلاح ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۹۴ متر)
 • فاصله تا پارک تفریح ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۷۴ متر)
 • فاصله تا بام مشهد۲۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۷۸ متر)
 • فاصله تا بلوار دکتر ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۷۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۱۷ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۹۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۸۶ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آز ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۵۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۲۶۹ متر)
 • فاصله تا بزرگراه نم ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۶۶۶ متر)
 • فاصله تا آرامگاه خو ...۱۵ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۸۶۹ متر)
 • فاصله تا بلوار شهید ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۲۲۸ متر)
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۸۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۴۷۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۰۹ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۱۶۴ متر)
 • فاصله تا بلوار مجید ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۴۱۶ متر)
 • فاصله تا بوستان نیا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۴۶۹ متر)
 • فاصله تا باغ وحش وک ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۴۷۴ متر)
 • فاصله تا کوهستان پا ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۴۸۰ متر)
 • فاصله تا بزرگراه می ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۷۲۲ متر)
 • فاصله تا سد طرق۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۵۸ متر)
 • فاصله تا بهشت رضا۱۹ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۸۰ متر)
 • فاصله تا چشمه گیلاس ...۲۳ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۴۵ متر)
 • فاصله تا پارک مینیا ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۳۷۲ متر)
 • فاصله تا امام زاده ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۶۶۰ متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۶۸۰ متر)
 • فاصله تا سرزمین موج ...۲۶ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۲۹ متر)
 • فاصله تا خیابان گلس ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۷۹ متر)
 • فاصله تا ییلاق طرقب ...۲۹ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۲۵۸ متر)
 • فاصله تا باغ پونه ط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۲۸۳ متر)
 • فاصله تا ییلاق شاند ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۸۴۳ متر)
 • فاصله تا بازار بین ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۹۳۹ متر)
 • فاصله تا موزه مردم ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۳۰ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۷۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۷ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۷۸ متر)
 • فاصله تا باغ رستورا ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۱۲۷ متر)
 • فاصله تا رستوران آب ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۳۷۵ متر)
 • فاصله تا رستوران سر ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۷۶۳ متر)
 • فاصله تا پیست موتور ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۹۴۲ متر)
 • فاصله تا رستوران تش ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۹۱ متر)
 • فاصله تا پیست دوچرخ ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۱۴۲ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۱۶۷ متر)
 • فاصله تا روستا تاری ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۴۳۲ متر)
 • فاصله تا روستا مج۴۸ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۳۶۸ متر)
 • فاصله تا هارونیه۳۵ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۸۷۸ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۴۰۵ متر)
 • فاصله تا آرامگاه فر ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۴۰۵ متر)
 • فاصله تا موزه توس۳۹ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۴۰۵ متر)
 • فاصله تا روستا نغند ...۴۰ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۶۲۷ متر)
 • فاصله تا مجتمع توری ...۳۷ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۶۴۴ متر)
 • فاصله تا رستوران هن ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۶۸۷ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۸۶۰ متر)
 • فاصله تا رستوران پد ...۳۹ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۶۵۴ متر)
 • فاصله تا رستوران حس ...۳۸ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۶۶۲ متر)
 • فاصله تا غار مغان۵۴ دقیقه با خودرو (۳۴ کیلومتر و ۷۷۴ متر)
 • فاصله تا دره ارغوان ...۴۶ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۲۴۸ متر)
 • فاصله تا روستا ابرد ...۴۳ دقیقه با خودرو (۳۷ کیلومتر و ۹۷۴ متر)
 • فاصله تا روستا دهبا ...۱ ساعت و ۷ دقیقه با خودرو (۴۰ کیلومتر و ۸۵۵ متر)
 • فاصله تا روستا کنگ۶۰ دقیقه با خودرو (۴۲ کیلومتر و ۲۶۴ متر)
 • فاصله تا روستا اندر ...۵۸ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۴۵۱ متر)
 • فاصله تا روستا کاهو ...۵۹ دقیقه با خودرو (۴۶ کیلومتر و ۹۴۵ متر)
 • فاصله تا روستا زشک۵۷ دقیقه با خودرو (۴۷ کیلومتر و ۴۱۹ متر)
 • فاصله تا بقعه تاریخ ...۱ ساعت و ۲ دقیقه با خودرو (۵۶ کیلومتر و ۳۸۳ متر)
 • فاصله تا روستا گلمک ...۱ ساعت و ۷ دقیقه با خودرو (۶۰ کیلومتر و ۷۰۵ متر)
 • فاصله تا دریاچه چشم ...۲ ساعت و ۷ دقیقه با خودرو (۸۱ کیلومتر و ۱۳ متر)
 • فاصله تا آبشار ارتک ...۲ ساعت و ۳۶ دقیقه با خودرو (۱۳۱ کیلومتر و ۱۰۰ متر)
 • فاصله تا کلات نادر۲ ساعت و ۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵۱ کیلومتر و ۸۷۳ متر)
 • فاصله تا کاخ خورشید ...۲ ساعت و ۳۱ دقیقه با خودرو (۱۵۳ کیلومتر و ۹۱۳ متر)
 • فاصله تا آبشار قره ...۲ ساعت و ۳۵ دقیقه با خودرو (۱۵۴ کیلومتر و ۲۶۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲ دقیقه پیاده ‌روی (۱۶۷ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۳ دقیقه پیاده ‌روی (۲۲۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه پیاده ‌روی (۸۸۷ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۷ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۲۴ متر)
 • فاصله تا خیابان دان ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۵۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۷۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۰۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۱۵ متر)
 • فاصله تا پارک میرزا ...۲ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۷۲ متر)
 • فاصله تا بوستان میر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۲۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۳۵ متر)
 • فاصله تا باغ خونی۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۳۷ متر)
 • فاصله تا بازار رضا۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۵۰ متر)
 • فاصله تا خیابان عنص ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۶۱ متر)
 • فاصله تا کلیسای مسر ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۳۶ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۵۵ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۹۰ متر)
 • فاصله تا برج تجاری ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۰۷ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۱۲ متر)
 • فاصله تا خانه ملک۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۵۰ متر)
 • فاصله تا خیابان هفد ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۵۴ متر)
 • فاصله تا بلوار 17 ش ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۵۸ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۸۱ متر)
 • فاصله تا موزه آستان ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷ متر)
 • فاصله تا موزه ظروف۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۱ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۶ متر)
 • فاصله تا موزه قرآن ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۷ متر)
 • فاصله تا موزه فرش۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۷ متر)
 • فاصله تا موزه تمبر، ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۷ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۷ متر)
 • فاصله تا موزه هنرها ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۷ متر)
 • فاصله تا موزه نجوم ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۷ متر)
 • فاصله تا موزه مدال۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۷ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۵ متر)
 • فاصله تا خیابان خسر ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۱ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۰۱ متر)
 • فاصله تا رستوران مع ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۰۶ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۰۶ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۳ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۳۰ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۵۵ متر)
 • فاصله تا موزه مردم‌ ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۱۱ متر)
 • فاصله تا مقبره پیر ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۱۲ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۲۹ متر)
 • فاصله تا مدرسه علمی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۵۶ متر)
 • فاصله تا مسجد هفتاد ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۶۴ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۸۰ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۳۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۴۳ متر)
 • فاصله تا کتابخانه م ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۳۹ متر)
 • فاصله تا بیماررستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۵۹ متر)
 • فاصله تا خیابان نوا ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۸۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۰۵ متر)
 • فاصله تا میدان شریع ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۱۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۶۲ متر)
 • فاصله تا گنبد خشتی۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۹۲ متر)
 • فاصله تا مجتمع زیست ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۱۳ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۲۶ متر)
 • فاصله تا پارک باغ م ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۶۴ متر)
 • فاصله تا بلوار امام ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۷۲ متر)
 • فاصله تا مدرسه پریز ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۸۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۰۹ متر)
 • فاصله تا چهارراه شه ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۹۲ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵ متر)
 • فاصله تا خیابان شیر ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۶ متر)
 • فاصله تا بازار مرکز ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۴ متر)
 • فاصله تا کلیسا انجی ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۶۶ متر)
 • فاصله تا سینما هویز ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۴ متر)
 • فاصله تا مسجد گوهرش ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۱۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۳۹ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۷۹ متر)
 • فاصله تا مرکز خرید ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۹۰ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۱۶ متر)
 • فاصله تا حرم ورودی ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۸۴ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیرعرب زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۳ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین ۳ تا ۵ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر