آدرس هتل :مشهد،خیابان امام رضا، ابتدای دانش شرقی
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
هتل های مشابه هتل قصر گل مشهد
امکانات هتل قصر گل مشهد
موقعیت مکانی هتل قصر گل مشهد
 • ایستگاه قطار شهری بسیج2 دقیقه پیاده ‌روی (167 متر)
 • بلوار امام رضا3 دقیقه پیاده ‌روی (222 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور11 دقیقه پیاده ‌روی (887 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 43 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 47 متر)
 • خیابان دانش شرقی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 124 متر)
 • خیابان دانش غربی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 250 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 273 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 306 متر)
 • بیمارستان سینا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 315 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 372 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 426 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 635 متر)
 • باغ خونی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 637 متر)
 • بازار رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 650 متر)
 • خیابان عنصری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 661 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 736 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 755 متر)
 • مرکز خرید آسمان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 890 متر)
 • برج تجاری آکسون3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 907 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 912 متر)
 • خانه ملک3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 950 متر)
 • خیابان هفده شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 954 متر)
 • بلوار 17 شهریور3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 958 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 981 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 7 متر)
 • موزه ظروف3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 11 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 16 متر)
 • موزه قرآن و نفایس3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 17 متر)
 • موزه فرش3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 17 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 17 متر)
 • موزه مردم‌شناسی3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 17 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 17 متر)
 • موزه نجوم و ساعت3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 17 متر)
 • موزه مدال3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 17 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 65 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 75 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 91 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 101 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 206 متر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 206 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 230 متر)
 • سینما قدس4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 255 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 411 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 412 متر)
 • میدان امام رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 429 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 456 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 464 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 480 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 532 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 543 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 639 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 659 متر)
 • خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 684 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 705 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 711 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 762 متر)
 • گنبد خشتی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 792 متر)
 • مجتمع زیست خاور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 813 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 826 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 864 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 872 متر)
 • مدرسه پریزاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 888 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 909 متر)
 • چهارراه شهدا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 992 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 5 متر)
 • خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 46 متر)
 • بازار مرکزی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 54 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 66 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 74 متر)
 • مسجد گوهرشاد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 111 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 139 متر)
 • سینما آفریقا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 279 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 290 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 316 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 384 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 456 متر)
 • بیمارستان مهر6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 467 متر)
 • بوستان باباقدرت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 538 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 547 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 559 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 563 متر)
 • پارک باباقدرت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 623 متر)
 • بیمارستان قائم7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 638 متر)
 • بلوار وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 639 متر)
 • بلوار امیرالمومنین6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 639 متر)
 • خیابان کوهسنگی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 777 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 805 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 843 متر)
 • بلوار احمد آباد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 854 متر)
 • بوستان وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 896 متر)
 • بیمارستان امام زمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 897 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 43 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 95 متر)
 • فروشگاه دبنهامز6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 98 متر)
 • پارک وحدت6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 117 متر)
 • میدان احمد آباد6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 145 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 160 متر)
 • رستوران رضایی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 296 متر)
 • نسیم لبنان7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 439 متر)
 • بلوار ملاصدرا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 451 متر)
 • بیمارستان ام البنین7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 485 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 497 متر)
 • بلوار مصلی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 508 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 542 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 608 متر)
 • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 612 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 655 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 728 متر)
 • ایستگاه راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 728 متر)
 • خیابان آبکوه8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 896 متر)
 • بلوار شهید رستمی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 916 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 924 متر)
 • خیابان راهنمایی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 996 متر)
 • بلوار بعثت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 266 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 294 متر)
 • بوستان امت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 488 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 561 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 570 متر)
 • بلوار قرنی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 589 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 721 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 724 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 781 متر)
 • بلوار شهید منتظری8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 799 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 947 متر)
 • رستوران سدروس9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 66 متر)
 • بازار فردوسی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 164 متر)
 • بلوار ملک اباد9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 268 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 269 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 270 متر)
 • بازار گوهرشاد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 273 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 324 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 562 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 618 متر)
 • بیمارستان حجازی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 635 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 668 متر)
 • رستوران پسران کریم11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 748 متر)
 • کمپ غدیر10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 986 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 172 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)9 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 174 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 241 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 379 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 535 متر)
 • بوستان بسیج12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 598 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 623 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 740 متر)
 • بلوار سجاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 765 متر)
 • میدان فردوسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 808 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 228 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 237 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 263 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 367 متر)
 • خیابان طبرسی12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 427 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 678 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 767 متر)
 • خیابان رضاشهر13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 778 متر)
 • میدان جانباز13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 988 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر12 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 106 متر)
 • مجتمع تجاری پروما14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 244 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 385 متر)
 • بیمارستان امام سجاد14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 398 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 519 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 651 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 663 متر)
 • دانشگاه فردوسی17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 775 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 924 متر)
 • بلوار امامت14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 964 متر)
 • پارک ملت14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 976 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 152 متر)
 • پارک پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 250 متر)
 • بیمارستان فارابی14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 338 متر)
 • میدان استقلال16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 525 متر)
 • بلوار کوثر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 824 متر)
 • رستوران قصر هدیش15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 883 متر)
 • کیان سنتر 116 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 905 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 960 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 101 متر)
 • پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 132 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 151 متر)
 • سرزمین عجایب17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 196 متر)
 • میدان کوثر16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 427 متر)
 • برج باران17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 453 متر)
 • بلوار وکیل آباد15 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 520 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 602 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 610 متر)
 • میدان آزادی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 713 متر)
 • سینما پیروزی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 722 متر)
 • بلوار فکوری16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 742 متر)
 • بلوار پیروزی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 834 متر)
 • رستوران گیاهی خانه18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 79 متر)
 • میدان قائم16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 134 متر)
 • رستوران کلبه محبت16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 226 متر)
 • رستوران دریایی سولو17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 337 متر)
 • پایانه مسافربری معراج19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 387 متر)
 • بوستان ایزدی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 523 متر)
 • رباط طرق15 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 806 متر)
 • بیمارستان رضوی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 909 متر)
 • بلوار امامیه18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 430 متر)
 • بلوار استاد یوسفی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 430 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 568 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب13 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 732 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 813 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 966 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 57 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 114 متر)
 • بلوار شاهد20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 181 متر)
 • باغ گلها18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 300 متر)
 • بلوار نماز17 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 440 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 672 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 718 متر)
 • بلوار آب و برق20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 746 متر)
 • پارک آبی ایرانیان19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 793 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 857 متر)
 • سینما سیمرغ20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 858 متر)
 • بلوار اندیشه21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 12 متر)
 • بلوار ادیب20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 74 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 149 متر)
 • بلوار حجاب20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 157 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 264 متر)
 • پارک خانواده21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 274 متر)
 • بزرگراه آسیایی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 331 متر)
 • سرزمین موج های آبی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 425 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 473 متر)
 • بلوار فلاحی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 494 متر)
 • پارک تفریحی خورشید20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 674 متر)
 • بام مشهد20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 678 متر)
 • بلوار دکتر حسابی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 875 متر)
 • بیمارستان مهرگان23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 317 متر)
 • بلوار شریعتی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 365 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 898 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 986 متر)
 • بزرگراه آزادی23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 50 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد20 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 269 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 666 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد15 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 869 متر)
 • بلوار شهید برونسی21 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 228 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 388 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 472 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 509 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 164 متر)
 • بلوار مجیدیه23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 416 متر)
 • بوستان نیایش24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 469 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 474 متر)
 • کوهستان پارک شادی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 480 متر)
 • بزرگراه میثاق23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 722 متر)
 • سد طرق25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 958 متر)
 • بهشت رضا19 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 80 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)23 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 245 متر)
 • پارک مینیاتوری26 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 372 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 660 متر)
 • رستوران مولانا28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 680 متر)
 • سرزمین موج های خروشان26 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 29 متر)
 • خیابان گلستان27 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 79 متر)
 • ییلاق طرقبه29 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 258 متر)
 • باغ پونه طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 283 متر)
 • ییلاق شاندیز27 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 843 متر)
 • بازار بین المللی بعثت31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 939 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی28 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 30 متر)
 • رستوران آبشار32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 78 متر)
 • بیمارستان طالقانی27 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 78 متر)
 • باغ رستوران طوبی32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 127 متر)
 • رستوران آبنوس32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 375 متر)
 • رستوران سرداب عنبران33 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 763 متر)
 • پیست موتور کراس31 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 942 متر)
 • رستوران تشریفات35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 91 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 142 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 167 متر)
 • روستا تاریخی پاژ36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 432 متر)
 • روستا مج48 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 368 متر)
 • هارونیه35 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 878 متر)
 • آرامگاه فردوسی39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 405 متر)
 • آرامگاه فردوسی39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 405 متر)
 • موزه توس39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 405 متر)
 • روستا نغندر40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 627 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز37 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 644 متر)
 • رستوران هندی راج38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 687 متر)
 • رستوران ارم شاندیز38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 860 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 654 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 662 متر)
 • غار مغان54 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 774 متر)
 • دره ارغوان46 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 248 متر)
 • روستا ابرده43 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 974 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 855 متر)
 • روستا کنگ60 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 264 متر)
 • روستا اندرخ58 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 451 متر)
 • روستا کاهو59 دقیقه با خودرو (46 کیلومتر و 945 متر)
 • روستا زشک57 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 419 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 383 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 705 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 13 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (131 کیلومتر و 100 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 873 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 913 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (154 کیلومتر و 261 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیرعرب زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین 3 تا 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل قصر گل مشهد

هتل قصر گل مشهد در سال 1378 افتتاح و جهت ارتقا کیفیت خدمات در سال 1400 بازسازی انجام داده است. از بهترین ویژگی های این هتل می‌توان به دسترسی آسان به حرم مطهر رضوی و مراکز تجاری و درمانی از جمله بیمارستان حضرت موسی بن جعفر (ع) اشاره نمود. این هتل در 4 طبقه و 28 باب اتاق و سوئیت به همراه پرسنلی مجرب و آموزش دیده با افتخار آماده میزبانی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.