آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا(ع)، دانش شرقی8، بعد از چهارراه اول، پلاک 23

اتاق‌های هتل آپارتمان نیکا مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل آپارتمان نیکا مشهد

امکانات هتل آپارتمان نیکا مشهد

فاصله هتل آپارتمان نیکا مشهد تا نقاط مهم

 • خیابان دانش شرقی3 دقیقه پیاده ‌روی (205 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان6 دقیقه پیاده ‌روی (426 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)6 دقیقه پیاده ‌روی (480 متر)
 • خیابان عنصری8 دقیقه پیاده ‌روی (608 متر)
 • بازار رضا8 دقیقه پیاده ‌روی (637 متر)
 • باغ خونی10 دقیقه پیاده ‌روی (819 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا12 دقیقه پیاده ‌روی (953 متر)
 • مرکز خرید آسمان12 دقیقه پیاده ‌روی (959 متر)
 • برج تجاری آکسون12 دقیقه پیاده ‌روی (961 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 3 متر)
 • خیابان دانش غربی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 76 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 132 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 170 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 197 متر)
 • خیابان هفده شهریور2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 199 متر)
 • موزه ظروف3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 200 متر)
 • بلوار 17 شهریور2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 203 متر)
 • موزه قرآن و نفایس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 206 متر)
 • موزه مدال3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 206 متر)
 • موزه مردم‌شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 206 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 206 متر)
 • موزه فرش3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 206 متر)
 • موزه نجوم و ساعت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 206 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 206 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 254 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 264 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 419 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 442 متر)
 • بلوار امام رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 526 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 600 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 601 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 645 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 653 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 669 متر)
 • بیمارستان سینا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 672 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 721 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 752 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 828 متر)
 • خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 873 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 878 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 882 متر)
 • گنبد خشتی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 981 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 15 متر)
 • مدرسه پریزاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 77 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 92 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 127 متر)
 • چهارراه شهدا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 182 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 193 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 194 متر)
 • خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 235 متر)
 • بازار مرکزی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 243 متر)
 • مسجد گوهرشاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 300 متر)
 • خیابان پاسداران5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 383 متر)
 • رستوران معین درباری5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 384 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 424 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 431 متر)
 • سینما قدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 432 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 468 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 506 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 513 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 573 متر)
 • میدان امام رضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 573 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 625 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 698 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 803 متر)
 • بلوار امیرالمومنین6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 828 متر)
 • بلوار وحدت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 829 متر)
 • بیمارستان آریا6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 906 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 926 متر)
 • بوستان وحدت6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 988 متر)
 • بیمارستان امام زمان6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 988 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 994 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 107 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 124 متر)
 • پارک وحدت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 208 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 218 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 296 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 349 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 360 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 444 متر)
 • رستوران رضایی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 485 متر)
 • بلوار مصلی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 599 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 606 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 612 متر)
 • بیمارستان ام البنین6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 674 متر)
 • مجتمع زیست خاور7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 714 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 810 متر)
 • ایستگاه راه آهن6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 917 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 917 متر)
 • بلوار شهید رستمی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 999 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 56 متر)
 • سینما آفریقا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 180 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 190 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 249 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 314 متر)
 • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 321 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 357 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 365 متر)
 • بیمارستان مهر8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 367 متر)
 • بوستان باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 415 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 460 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 463 متر)
 • پارک باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 500 متر)
 • بیمارستان قائم9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 539 متر)
 • بوستان امت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 579 متر)
 • خیابان کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 678 متر)
 • خیابان آبکوه8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 741 متر)
 • بلوار احمد آباد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 755 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 759 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 913 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 971 متر)
 • نسیم لبنان9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 994 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 996 متر)
 • فروشگاه دبنهامز8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 998 متر)
 • میدان احمد آباد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 46 متر)
 • بازار فردوسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 256 متر)
 • بلوار قرنی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 299 متر)
 • بلوار ملاصدرا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 352 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 825 متر)
 • خیابان راهنمایی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 896 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 916 متر)
 • بیمارستان حجازی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 926 متر)
 • بازار گوهر شاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 47 متر)
 • بازار گوهرشاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 50 متر)
 • بلوار بعثت11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 167 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 195 متر)
 • رستوران سدروس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 200 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 327 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 332 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 415 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 462 متر)
 • بوستان بسیج11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 689 متر)
 • بلوار شهید منتظری10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 699 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 724 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 757 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 848 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 929 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 88 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 146 متر)
 • رستوران پسران کریم13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 163 متر)
 • بلوار ملک اباد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 169 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 224 متر)
 • میدان فردوسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 518 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 556 متر)
 • خیابان طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 616 متر)
 • کمپ غدیر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 863 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 956 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)10 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 51 متر)
 • بلوار سجاد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 68 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 72 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 388 متر)
 • بیمارستان امام سجاد15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 489 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 523 متر)
 • میدان جانباز13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 873 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 942 متر)
 • مجتمع تجاری پروما14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 954 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 95 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 113 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 114 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 129 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 137 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 164 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 229 متر)
 • خیابان رضاشهر15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 679 متر)
 • پارک پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 702 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 6 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 592 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 641 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 670 متر)
 • دانشگاه فردوسی19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 675 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 810 متر)
 • پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 841 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 861 متر)
 • بلوار امامت16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 865 متر)
 • پارک ملت16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 877 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 905 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 5 متر)
 • بیمارستان فارابی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 238 متر)
 • میدان استقلال18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 426 متر)
 • بلوار کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 725 متر)
 • پایانه مسافربری معراج18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 96 متر)
 • میدان کوثر18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 327 متر)
 • برج باران19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 353 متر)
 • بلوار وکیل آباد18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 420 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 488 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 503 متر)
 • میدان آزادی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 613 متر)
 • سینما پیروزی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 623 متر)
 • بلوار فکوری18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 642 متر)
 • میدان قائم18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 647 متر)
 • بلوار پیروزی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 734 متر)
 • رستوران گیاهی خانه20 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 979 متر)
 • رستوران کلبه محبت19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 126 متر)
 • بیمارستان رضوی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 137 متر)
 • رستوران دریایی سولو19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 238 متر)
 • بوستان ایزدی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 424 متر)
 • رباط طرق17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 683 متر)
 • بلوار امامیه20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 330 متر)
 • بلوار استاد یوسفی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 330 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 469 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب15 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 610 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 714 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 866 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )22 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 958 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 15 متر)
 • بلوار شاهد22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 82 متر)
 • باغ گلها20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 201 متر)
 • پارک آبی ایرانیان21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 307 متر)
 • بلوار نماز19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 317 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 572 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 619 متر)
 • بلوار آب و برق22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 646 متر)
 • بلوار حجاب22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 671 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 757 متر)
 • سینما سیمرغ22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 758 متر)
 • بلوار اندیشه23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 912 متر)
 • بلوار ادیب23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 975 متر)
 • بزرگراه آسیایی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 984 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 50 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 165 متر)
 • پارک خانواده23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 174 متر)
 • سرزمین موج های آبی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 326 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی25 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 373 متر)
 • بلوار فلاحی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 395 متر)
 • پارک تفریحی خورشید22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 551 متر)
 • بام مشهد22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 556 متر)
 • بلوار دکتر حسابی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 605 متر)
 • بیمارستان مهرگان25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 217 متر)
 • بلوار شریعتی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 265 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 798 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 886 متر)
 • بزرگراه آزادی25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 951 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 169 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه25 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 566 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد17 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 747 متر)
 • بلوار شهید برونسی23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 128 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 289 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 372 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 410 متر)
 • بزرگراه میثاق25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 31 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 64 متر)
 • بلوار مجیدیه25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 317 متر)
 • بوستان نیایش26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 370 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 374 متر)
 • کوهستان پارک شادی27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 380 متر)
 • سد طرق27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 835 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 898 متر)
 • بهشت رضا20 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 957 متر)
 • پارک مینیاتوری28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 272 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر30 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 560 متر)
 • رستوران مولانا30 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 580 متر)
 • سرزمین موج های خروشان28 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 929 متر)
 • خیابان گلستان29 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 732 متر)
 • ییلاق طرقبه31 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 158 متر)
 • باغ پونه طرقبه32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 184 متر)
 • ییلاق شاندیز30 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 743 متر)
 • بازار بین المللی بعثت33 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 839 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی30 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 931 متر)
 • بیمارستان طالقانی29 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 731 متر)
 • رستوران آبشار34 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 979 متر)
 • باغ رستوران طوبی34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 28 متر)
 • رستوران آبنوس34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 275 متر)
 • روستا تاریخی پاژ35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 621 متر)
 • رستوران سرداب عنبران35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 664 متر)
 • پیست موتور کراس33 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 843 متر)
 • رستوران تشریفات37 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 992 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 42 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 68 متر)
 • روستا مج50 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 245 متر)
 • هارونیه37 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 532 متر)
 • موزه توس41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 59 متر)
 • آرامگاه فردوسی41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 59 متر)
 • آرامگاه فردوسی41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 59 متر)
 • روستا نغندر42 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 527 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 545 متر)
 • رستوران هندی راج40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 587 متر)
 • رستوران ارم شاندیز40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 760 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز41 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 555 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 562 متر)
 • غار مغان56 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 651 متر)
 • دره ارغوان48 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 149 متر)
 • روستا ابرده45 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 874 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 755 متر)
 • روستا اندرخ58 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 640 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 165 متر)
 • روستا کاهو1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 846 متر)
 • روستا زشک59 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 320 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 707 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 605 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 913 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 289 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 63 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 102 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 450 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیرعرب زبان)نا مشخص
نرخ میهمان خارجی (عرب زبان)نا مشخص
بازه سنی اقامت رایگان کودکاننا مشخص
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهانا مشخص
پذیرش خانم مجردنا مشخص
قوانین صیغه‌نامهنا مشخص

درباره هتل آپارتمان نیکا مشهد

هتل آپارتمان نیکا در سال 1389 افتتاح گردیده است. از ویژگی های این هتل می‌توان به دسترسی آسان با خودرو به حرم مطهر رضوی در فاصله ی 5 دقیقه ای، بیمارستان امام زمان با فاصله 8 دقیقه ای، مراکز تجاری هفده شهریور اشاره نمود. این هتل در 5 طبقه و 30 باب واحد آپارتمانی آماده میزبانی از شما میهمانان گرامی می‌باشد.