#
آدرس هتل :خیابان امام رضا 8 چهارراه سوم سمت چپ هتل مثلث

اتاق‌های هتل آپارتمان مثلث مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل آپارتمان مثلث مشهد

امکانات هتل آپارتمان مثلث مشهد

فاصله هتل آپارتمان مثلث مشهد تا نقاط مهم

 • مسجد هفتاد و دو تن2 دقیقه پیاده ‌روی (136 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی3 دقیقه پیاده ‌روی (200 متر)
 • بازار مرکزی7 دقیقه پیاده ‌روی (572 متر)
 • چهارراه شهدا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 110 متر)
 • خیابان شیرازی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 164 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 258 متر)
 • پارک باغ ملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 354 متر)
 • بلوار امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 362 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 478 متر)
 • مدرسه پریزاد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 539 متر)
 • کلیسا انجیلی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 556 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 601 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 630 متر)
 • خانه ملک3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 652 متر)
 • خیابان امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 718 متر)
 • مسجد گوهرشاد4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 762 متر)
 • بازار رضا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 797 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 897 متر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 908 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 909 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 910 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 948 متر)
 • بیمارستان سینا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 963 متر)
 • برج تجاری آلتون4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 38 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 38 متر)
 • موزه ظروف4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 41 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 47 متر)
 • موزه مردم‌شناسی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 47 متر)
 • موزه مدال4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 47 متر)
 • موزه نجوم و ساعت4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 47 متر)
 • موزه قرآن و نفایس4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 47 متر)
 • موزه فرش4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 47 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 47 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 144 متر)
 • سینما قدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 151 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 228 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 238 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 260 متر)
 • بیمارستان ام البنین5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 280 متر)
 • سینما هویزه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 334 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 342 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 500 متر)
 • خیابان دانش شرقی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 538 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 562 متر)
 • گنبد سبز6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 605 متر)
 • خیابان دانش غربی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 612 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 668 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 669 متر)
 • میدان امام رضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 682 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 785 متر)
 • رستوران رضایی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 790 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 795 متر)
 • گنبد خشتی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 822 متر)
 • میدان شهدا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 826 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 840 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 852 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 852 متر)
 • خیابان نواب صفوی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 884 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 890 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 891 متر)
 • میدان توحید5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 952 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 967 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 985 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 5 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 35 متر)
 • باغ خونی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 50 متر)
 • بلوار امام رضا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 62 متر)
 • خیابان عنصری6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 74 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 78 متر)
 • ایستگاه راه آهن6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 238 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 238 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 240 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 257 متر)
 • مرکز خرید آسمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 304 متر)
 • برج تجاری آکسون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 321 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 326 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 342 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 430 متر)
 • خیابان هفده شهریور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 521 متر)
 • بلوار 17 شهریور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 525 متر)
 • مجتمع زیست خاور7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 529 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 597 متر)
 • بیمارستان مهر7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 610 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 625 متر)
 • بلوار امیرالمومنین7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 662 متر)
 • خیابان آبکوه7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 670 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 701 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 701 متر)
 • بلوار قرنی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 705 متر)
 • بیمارستان قائم7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 782 متر)
 • بلوار وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 787 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 841 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 841 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 845 متر)
 • خیابان کوهسنگی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 921 متر)
 • نسیم لبنان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 927 متر)
 • بلوار احمد آباد7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 995 متر)
 • سینما آفریقا8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 996 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 998 متر)
 • بوستان وحدت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 47 متر)
 • بیمارستان امام زمان7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 48 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 68 متر)
 • فروشگاه دبنهامز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 238 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 241 متر)
 • میدان احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 286 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 479 متر)
 • بلوار ملاصدرا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 594 متر)
 • بلوار مصلی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 668 متر)
 • خیابان راهنمایی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 820 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 833 متر)
 • پارک وحدت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 836 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 838 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 915 متر)
 • گورستان ارامنه8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 3 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 67 متر)
 • بلوار شهید رستمی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 69 متر)
 • رستوران سدروس9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 111 متر)
 • بیمارستان حجازی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 118 متر)
 • بازار گوهر شاد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 321 متر)
 • بازار گوهرشاد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 324 متر)
 • بلوار بعثت10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 407 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 435 متر)
 • میدان ابوطالب9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 676 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 679 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 702 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 876 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 936 متر)
 • بلوار شهید منتظری9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 939 متر)
 • بوستان امت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 944 متر)
 • رستوران پسران کریم11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 85 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 88 متر)
 • میدان فردوسی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 105 متر)
 • بلوار ملک اباد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 408 متر)
 • بوستان باباقدرت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 444 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 458 متر)
 • پارک باباقدرت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 530 متر)
 • بازار فردوسی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 621 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 628 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 978 متر)
 • بلوار سجاد12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 991 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 311 متر)
 • میدان جانباز12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 455 متر)
 • مجتمع تجاری پروما13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 542 متر)
 • بلوار خیام12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 683 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 697 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 763 متر)
 • بلوار خیام12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 817 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 851 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 895 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 124 متر)
 • بوستان بسیج12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 265 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 312 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 369 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 377 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 404 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 522 متر)
 • پارک پردیس قائم14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 547 متر)
 • خیابان طبرسی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 583 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 710 متر)
 • خیابان رضاشهر14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 919 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 923 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 67 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 177 متر)
 • کیان سنتر 116 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 222 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 258 متر)
 • باغ پرندگان14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 398 متر)
 • پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 428 متر)
 • سرزمین عجایب15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 449 متر)
 • سرزمین عجایب15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 493 متر)
 • بیمارستان امام سجاد16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 854 متر)
 • دانشگاه فردوسی18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 914 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 68 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 78 متر)
 • بلوار امامت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 106 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 222 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 391 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 401 متر)
 • بیمارستان فارابی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 477 متر)
 • میدان استقلال17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 610 متر)
 • پایانه مسافربری معراج17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 683 متر)
 • بلوار کوثر16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 963 متر)
 • کمپ غدیر14 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 134 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 234 متر)
 • میدان کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 576 متر)
 • برج باران18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 592 متر)
 • بلوار وکیل آباد16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 659 متر)
 • بیمارستان رضوی18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 722 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 743 متر)
 • میدان آزادی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 852 متر)
 • سینما پیروزی18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 858 متر)
 • بلوار فکوری17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 882 متر)
 • بلوار پیروزی18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 992 متر)
 • رستوران گیاهی خانه18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 246 متر)
 • رستوران کلبه محبت17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 364 متر)
 • رستوران دریایی سولو17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 467 متر)
 • بوستان ایزدی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 663 متر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 327 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 327 متر)
 • پارک آبی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 894 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 909 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 966 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 6 متر)
 • بلوار شاهد20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 33 متر)
 • بلوار حجاب20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 258 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 289 متر)
 • بلوار نماز19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 406 متر)
 • باغ گلها19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 444 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 506 متر)
 • بزرگراه آسیایی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 792 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 863 متر)
 • بلوار آب و برق21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 891 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 998 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 125 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 172 متر)
 • بلوار دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 192 متر)
 • بلوار ادیب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 215 متر)
 • سرزمین موج های آبی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 277 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 323 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 360 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 408 متر)
 • پارک تفریحی خورشید22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 596 متر)
 • بام مشهد22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 601 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 642 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 646 متر)
 • رباط طرق19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 726 متر)
 • بیمارستان مهرگان24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 467 متر)
 • بلوار شریعتی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 506 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 899 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 35 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 125 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 353 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 415 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 750 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 799 متر)
 • بلوار شهید برونسی22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 362 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 534 متر)
 • بزرگراه میثاق24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 610 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 617 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 650 متر)
 • بوستان نیایش24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 165 متر)
 • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 192 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 308 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 618 متر)
 • کوهستان پارک شادی26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 624 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 724 متر)
 • پارک مینیاتوری26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 647 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد20 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 789 متر)
 • بهشت رضا22 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 764 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر29 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 805 متر)
 • رستوران مولانا29 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 825 متر)
 • سد طرق30 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 874 متر)
 • سرزمین موج های خروشان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 169 متر)
 • خیابان گلستان28 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 555 متر)
 • ییلاق طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 403 متر)
 • باغ پونه طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 429 متر)
 • ییلاق شاندیز28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 983 متر)
 • بازار بین المللی بعثت32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 84 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 170 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 561 متر)
 • رستوران آبشار33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 224 متر)
 • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 273 متر)
 • رستوران آبنوس33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 520 متر)
 • روستا تاریخی پاژ34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 668 متر)
 • رستوران سرداب عنبران34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 909 متر)
 • پیست موتور کراس32 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 71 متر)
 • رستوران تشریفات36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 237 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 281 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 313 متر)
 • هارونیه36 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 358 متر)
 • آرامگاه فردوسی39 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 428 متر)
 • موزه توس39 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 428 متر)
 • آرامگاه فردوسی39 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 428 متر)
 • روستا نغندر41 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 772 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 784 متر)
 • رستوران ارم شاندیز38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر)
 • روستا مج53 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 264 متر)
 • رستوران هندی راج39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 344 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 794 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 802 متر)
 • دره ارغوان47 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 394 متر)
 • غار مغان59 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 666 متر)
 • روستا ابرده44 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 114 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر)
 • روستا اندرخ57 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 827 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 410 متر)
 • روستا زشک58 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 559 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 411 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 632 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 843 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 151 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (129 کیلومتر و 478 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (150 کیلومتر و 252 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (152 کیلومتر و 289 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (152 کیلومتر و 639 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیرعرب زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک تا 6 سال (درصورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین 6 تا 10 سال (درصورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل آپارتمان مثلث مشهد

هتل آپارتمان مثلث مشهد در سال 1390 افتتاح گردید. این هتل در 6 طبقه بنا و 30 باب اتاق می‌باشد. بهترین مزایای هتل دسترسی آسان به مراکز خرید و حرم مطهر می‌باشد. هتل آپارتمان مثلث با پرسنلی مجرب آماده خدمت رسانی به شما میهمانان گرامی می‌باشد.