آدرس هتل :خراسان رضوی، مشهد مقدس، خیابان شیرازی 5، رضوان 8
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
هتل های مشابه هتل میبد مشهد
امکانات هتل میبد مشهد
موقعیت مکانی هتل میبد مشهد
 • رستوران رضایی4 دقیقه پیاده ‌روی (300 متر)
 • گنبد خشتی10 دقیقه پیاده ‌روی (803 متر)
 • بیمارستان ام البنین10 دقیقه پیاده ‌روی (819 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 80 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 147 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 234 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 254 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 441 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 503 متر)
 • مدرسه پریزاد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 503 متر)
 • ایستگاه راه آهن4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 503 متر)
 • چهارراه شهدا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 570 متر)
 • خیابان شیرازی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 577 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 610 متر)
 • مسجد گوهرشاد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 726 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 822 متر)
 • خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 837 متر)
 • بازار مرکزی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 936 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 987 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 1 متر)
 • موزه ظروف4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 5 متر)
 • موزه قرآن و نفایس4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 11 متر)
 • موزه فرش4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 11 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 11 متر)
 • موزه مدال4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 11 متر)
 • موزه مردم‌شناسی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 11 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 11 متر)
 • موزه نجوم و ساعت4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 11 متر)
 • میدان شهدا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 93 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 136 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 159 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 203 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 224 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 353 متر)
 • بازار رضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 403 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 492 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 509 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 555 متر)
 • خیابان خسروی نو5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 576 متر)
 • خیابان خسروی نو5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 585 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 742 متر)
 • بلوار امیرالمومنین5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 749 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 749 متر)
 • بلوار وحدت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 795 متر)
 • پارک وحدت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 816 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 831 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 921 متر)
 • گنبد سبز6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 942 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 944 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 975 متر)
 • میدان توحید5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 985 متر)
 • خانه ملک5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 39 متر)
 • بلوار قرنی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 57 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 82 متر)
 • خیابان امام خمینی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 105 متر)
 • خیابان دانش شرقی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 138 متر)
 • بوستان وحدت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 144 متر)
 • بیمارستان امام زمان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 145 متر)
 • خیابان دانش غربی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 212 متر)
 • برج تجاری آلتون5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 240 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 268 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 288 متر)
 • رستوران معین درباری6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 296 متر)
 • خیابان پاسداران5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 296 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 337 متر)
 • بیمارستان سینا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 355 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 385 متر)
 • مرکز خرید آسمان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 418 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 433 متر)
 • برج تجاری آکسون7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 435 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 440 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 440 متر)
 • بیمارستان حجازی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 457 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 492 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 536 متر)
 • سینما قدس6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 539 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 549 متر)
 • بوستان امت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 560 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 578 متر)
 • خیابان هفده شهریور7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 645 متر)
 • بلوار 17 شهریور7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 649 متر)
 • باغ خونی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 650 متر)
 • بلوار امام رضا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 661 متر)
 • خیابان عنصری7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 674 متر)
 • بلوار مصلی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 755 متر)
 • بیمارستان آریا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 888 متر)
 • گورستان ارامنه7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 933 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 50 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 56 متر)
 • میدان امام رضا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 77 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 91 متر)
 • بلوار شهید رستمی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 155 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 183 متر)
 • بازار فردوسی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 236 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 324 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 327 متر)
 • خیابان آبکوه8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 372 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 436 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 462 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 609 متر)
 • میدان ابوطالب8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 612 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 628 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 634 متر)
 • مجتمع زیست خاور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 732 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 801 متر)
 • بیمارستان مهر8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 811 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 827 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 904 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 908 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 958 متر)
 • بیمارستان قائم9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 983 متر)
 • نسیم لبنان9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 993 متر)
 • خیابان کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 122 متر)
 • سینما آفریقا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 198 متر)
 • بلوار احمد آباد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 199 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 302 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 313 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 432 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 440 متر)
 • فروشگاه دبنهامز9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 443 متر)
 • میدان احمد آباد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 490 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 508 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 547 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 649 متر)
 • بوستان بسیج9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 669 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 678 متر)
 • بازار گوهرشاد10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 681 متر)
 • بلوار ملاصدرا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 796 متر)
 • میدان فردوسی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 799 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 58 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 134 متر)
 • خیابان طبرسی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 195 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 269 متر)
 • خیابان راهنمایی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 340 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 389 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 473 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 535 متر)
 • بلوار بعثت11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 611 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 626 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 639 متر)
 • بلوار خیام11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 745 متر)
 • رستوران پسران کریم12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 794 متر)
 • بوستان باباقدرت11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 861 متر)
 • بلوار خیام11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 879 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 906 متر)
 • پارک باباقدرت11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 128 متر)
 • بلوار شهید منتظری11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 143 متر)
 • میدان جانباز12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 154 متر)
 • پارک پردیس قائم12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 214 متر)
 • مجتمع تجاری پروما13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 235 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 292 متر)
 • بیمارستان امام سجاد14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 470 متر)
 • بلوار ملک اباد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 613 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 668 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 692 متر)
 • بلوار سجاد13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 700 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 320 متر)
 • پردیس قائم14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 491 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 517 متر)
 • سرزمین عجایب13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 555 متر)
 • باغ پرندگان13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 672 متر)
 • سرزمین عجایب13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 722 متر)
 • رستوران قصر هدیش14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 874 متر)
 • کیان سنتر 115 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 923 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 968 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 287 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 573 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 581 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 608 متر)
 • پایانه مسافربری معراج16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 746 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 762 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 774 متر)
 • بلوار امامت16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 979 متر)
 • خیابان رضاشهر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 123 متر)
 • میدان قائم16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 297 متر)
 • میدان استقلال17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 311 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 450 متر)
 • کمپ غدیر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 491 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 679 متر)
 • بیمارستان رضوی18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 788 متر)
 • دانشگاه فردوسی19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 119 متر)
 • بیمارستان فارابی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 683 متر)
 • بلوار کوثر18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 169 متر)
 • بلوار امامیه18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 390 متر)
 • بلوار استاد یوسفی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 390 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 735 متر)
 • میدان کوثر19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 772 متر)
 • برج باران19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 797 متر)
 • بلوار وکیل آباد18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 864 متر)
 • پارک آبی ایرانیان19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 957 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )20 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 970 متر)
 • میدان آزادی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 57 متر)
 • سینما پیروزی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 67 متر)
 • بلوار فکوری19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 86 متر)
 • بلوار شاهد20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 94 متر)
 • بلوار پیروزی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 178 متر)
 • بلوار حجاب20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 322 متر)
 • رستوران کلبه محبت19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 358 متر)
 • رستوران گیاهی خانه20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 424 متر)
 • رستوران دریایی سولو19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 470 متر)
 • بزرگراه آسیایی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 867 متر)
 • بوستان ایزدی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 868 متر)
 • بلوار اندیشه21 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 924 متر)
 • سینما سیمرغ20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 73 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 186 متر)
 • بلوار دکتر حسابی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 255 متر)
 • بلوار ادیب21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 289 متر)
 • سرزمین موج های آبی22 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 338 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی23 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 385 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 521 متر)
 • بلوار فلاحی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 709 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض26 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 115 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 158 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 310 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 459 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 531 متر)
 • بیمارستان مهرگان23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 532 متر)
 • بلوار نماز21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 573 متر)
 • بلوار شریعتی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 608 متر)
 • باغ گلها20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 645 متر)
 • بزرگراه آزادی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 963 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 9 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 63 متر)
 • بلوار آب و برق23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 91 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 201 متر)
 • رباط طرق20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 311 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 609 متر)
 • پارک تفریحی خورشید24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 807 متر)
 • بام مشهد24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 812 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب18 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 237 متر)
 • بزرگراه میثاق25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 682 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 142 متر)
 • بلوار مجیدیه25 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 221 متر)
 • بوستان نیایش26 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 274 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 331 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 613 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 780 متر)
 • بلوار شهید برونسی23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 472 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 699 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 733 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 816 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 854 متر)
 • پارک مینیاتوری28 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 224 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 508 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 819 متر)
 • کوهستان پارک شادی27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 824 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد21 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 374 متر)
 • خیابان گلستان27 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 615 متر)
 • سد طرق31 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 463 متر)
 • بهشت رضا24 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 585 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 4 متر)
 • رستوران مولانا30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 24 متر)
 • سرزمین موج های خروشان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 374 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 613 متر)
 • ییلاق طرقبه32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 603 متر)
 • باغ پونه طرقبه32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 628 متر)
 • روستا تاریخی پاژ32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 152 متر)
 • ییلاق شاندیز30 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 188 متر)
 • بازار بین المللی بعثت33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 283 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی30 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 375 متر)
 • رستوران آبشار34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 423 متر)
 • باغ رستوران طوبی34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 472 متر)
 • رستوران آبنوس34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 719 متر)
 • رستوران سرداب عنبران36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 108 متر)
 • پیست موتور کراس33 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 287 متر)
 • هارونیه36 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 414 متر)
 • رستوران تشریفات37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 436 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 486 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق37 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 512 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 941 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 941 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 941 متر)
 • روستا مج54 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 873 متر)
 • روستا نغندر42 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 971 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 989 متر)
 • رستوران هندی راج40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 32 متر)
 • رستوران ارم شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 204 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز41 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 999 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی40 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 6 متر)
 • دره ارغوان48 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 593 متر)
 • غار مغان60 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 279 متر)
 • روستا ابرده45 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 318 متر)
 • روستا اندرخ55 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 171 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 199 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 609 متر)
 • روستا زشک59 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 764 متر)
 • روستا کاهو59 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 808 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 332 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (59 کیلومتر و 240 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (79 کیلومتر و 548 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (127 کیلومتر و 820 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (148 کیلومتر و 594 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (150 کیلومتر و 633 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (150 کیلومتر و 981 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیرعرب زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان بین 3 تا 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل میبد مشهد

هتل میبد مشهد یکی از هتل های تازه تاسیس و در سال 1398 افتتاح گردیده است. این هتل در نزدیکی حرم مطهر است و موقعیت هتل موجب دسترسی آسان مسافران عزیز به مراکز خرید شده است. هتل میبد دارای 5 طبقه و 50 اتاق میهمان با پذیرش 24 ساعته با پرسنل مجرب و آموزش دیده آماده‌ خدمت رسانی به شما عزیزان و میهمانان گرانقدر می‌باشند تا خاطری خوش در ذهنتان ثبت گردد.