آدرس هتل :مشهد، خیابان آخوند خراسانی 24، پلاک 20

اتاق‌های هتل آپارتمان درسا مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل آپارتمان درسا مشهد

امکانات هتل آپارتمان درسا مشهد

فاصله هتل آپارتمان درسا مشهد تا نقاط مهم

 • بیمارستان سینا5 دقیقه پیاده ‌روی (369 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس8 دقیقه پیاده ‌روی (592 متر)
 • خانه ملک8 دقیقه پیاده ‌روی (645 متر)
 • خیابان امام خمینی9 دقیقه پیاده ‌روی (710 متر)
 • رستوران معین درباری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 114 متر)
 • خیابان پاسداران3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 246 متر)
 • خیابان دانش غربی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 251 متر)
 • سینما قدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 294 متر)
 • خیابان دانش شرقی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 376 متر)
 • میدان امام رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 435 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 506 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 541 متر)
 • چهارراه شهدا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 542 متر)
 • پارک باغ ملی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 549 متر)
 • بلوار امام خمینی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 556 متر)
 • خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 596 متر)
 • بازار مرکزی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 604 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 624 متر)
 • بازار رضا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 661 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 665 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 678 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 691 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 744 متر)
 • کلیسا انجیلی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 751 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 767 متر)
 • بیمارستان آریا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 769 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 816 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 824 متر)
 • باغ خونی5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 889 متر)
 • بلوار امام رضا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 900 متر)
 • خیابان عنصری5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 913 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 934 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 986 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 993 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 19 متر)
 • موزه ظروف4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 22 متر)
 • موزه مردم‌شناسی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 28 متر)
 • موزه مدال4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 28 متر)
 • موزه فرش4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 28 متر)
 • موزه نجوم و ساعت4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 28 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 28 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 28 متر)
 • موزه قرآن و نفایس4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 28 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 33 متر)
 • خیابان خسروی نو5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 77 متر)
 • سینما هویزه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 80 متر)
 • خیابان خسروی نو5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 86 متر)
 • مرکز خرید آسمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 142 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 155 متر)
 • برج تجاری آکسون5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 159 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 164 متر)
 • مدرسه پریزاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 217 متر)
 • برج تجاری آلتون5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 232 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 241 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 306 متر)
 • خیابان هفده شهریور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 360 متر)
 • بلوار 17 شهریور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 363 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 380 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 423 متر)
 • مسجد گوهرشاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 440 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 467 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 468 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 474 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 491 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 543 متر)
 • مجتمع زیست خاور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 576 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 650 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 672 متر)
 • خیابان نواب صفوی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 696 متر)
 • بیمارستان ام البنین5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 713 متر)
 • گنبد خشتی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 803 متر)
 • رستوران رضایی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 870 متر)
 • بیمارستان امام هادی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 8 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 16 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 30 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 38 متر)
 • سینما آفریقا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 42 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 42 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 53 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 181 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 219 متر)
 • میدان شهدا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 227 متر)
 • بیمارستان مهر6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 230 متر)
 • میدان توحید6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 241 متر)
 • گنبد سبز6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 261 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 293 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 322 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 326 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 328 متر)
 • بیمارستان قائم7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 401 متر)
 • خیابان کوهسنگی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 540 متر)
 • بلوار احمد آباد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 617 متر)
 • بلوار امیرالمومنین7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 650 متر)
 • بلوار وحدت8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 651 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 670 متر)
 • ایستگاه راه آهن7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 670 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 673 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 855 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 858 متر)
 • فروشگاه دبنهامز6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 861 متر)
 • خیابان آبکوه7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 866 متر)
 • میدان احمد آباد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 908 متر)
 • بوستان وحدت8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 916 متر)
 • بیمارستان امام زمان8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 917 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 25 متر)
 • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 119 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 172 متر)
 • بلوار ملاصدرا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 214 متر)
 • بلوار قرنی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 215 متر)
 • پارک وحدت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 369 متر)
 • بلوار مصلی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 527 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 687 متر)
 • خیابان راهنمایی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 759 متر)
 • بلوار شهید رستمی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 927 متر)
 • بلوار بعثت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 29 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 41 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 57 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 172 متر)
 • بازار گوهرشاد10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 175 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 303 متر)
 • بیمارستان حجازی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 320 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 324 متر)
 • رستوران سدروس9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 325 متر)
 • گورستان ارامنه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 390 متر)
 • بلوار شهید منتظری9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 562 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 581 متر)
 • بوستان باباقدرت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 636 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 710 متر)
 • پارک باباقدرت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 721 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 735 متر)
 • بوستان امت10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 740 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 793 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 882 متر)
 • بلوار ملک اباد9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 31 متر)
 • میدان ابوطالب10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 63 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 87 متر)
 • رستوران پسران کریم11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 288 متر)
 • بازار فردوسی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 416 متر)
 • میدان فردوسی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 493 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 935 متر)
 • بلوار سجاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 193 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 363 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 386 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 546 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 751 متر)
 • میدان جانباز13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 848 متر)
 • مجتمع تجاری پروما13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 929 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 991 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 26 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 70 متر)
 • بوستان بسیج13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 121 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 204 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 241 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 336 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 367 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 378 متر)
 • خیابان طبرسی14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 439 متر)
 • خیابان رضاشهر13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 541 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 779 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 869 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 911 متر)
 • پارک پردیس قائم14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 934 متر)
 • کمپ غدیر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 84 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)12 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 272 متر)
 • دانشگاه فردوسی17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 538 متر)
 • رستوران قصر هدیش15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 567 متر)
 • کیان سنتر 116 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 616 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 645 متر)
 • بیمارستان امام سجاد17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 714 متر)
 • بلوار امامت14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 727 متر)
 • پارک ملت14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 739 متر)
 • باغ پرندگان15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 786 متر)
 • پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 816 متر)
 • سرزمین عجایب15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 836 متر)
 • سرزمین عجایب15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 880 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 915 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 936 متر)
 • بیمارستان فارابی14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 101 متر)
 • میدان استقلال16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 288 متر)
 • بلوار کوثر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 587 متر)
 • پایانه مسافربری معراج18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 71 متر)
 • میدان کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 190 متر)
 • برج باران17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 216 متر)
 • بلوار وکیل آباد16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 283 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 365 متر)
 • میدان آزادی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 476 متر)
 • سینما پیروزی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 485 متر)
 • بلوار فکوری16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 505 متر)
 • بلوار پیروزی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 597 متر)
 • میدان قائم16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 622 متر)
 • رستوران گیاهی خانه18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 842 متر)
 • رستوران کلبه محبت17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 989 متر)
 • رستوران دریایی سولو17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 100 متر)
 • بیمارستان رضوی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 113 متر)
 • بوستان ایزدی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 286 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 193 متر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 193 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 331 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 576 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 708 متر)
 • بلوار نماز18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 712 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 729 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 820 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 877 متر)
 • بلوار شاهد20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 944 متر)
 • باغ گلها18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 63 متر)
 • پارک آبی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 282 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 435 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 481 متر)
 • بلوار آب و برق20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 509 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 620 متر)
 • سینما سیمرغ20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 621 متر)
 • بلوار حجاب20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 646 متر)
 • بلوار اندیشه21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 775 متر)
 • بلوار ادیب21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 837 متر)
 • رباط طرق18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 904 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 912 متر)
 • پارک تفریحی خورشید21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 946 متر)
 • بام مشهد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 951 متر)
 • بزرگراه آسیایی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 959 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 27 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 37 متر)
 • سرزمین موج های آبی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 188 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 236 متر)
 • بلوار فلاحی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 257 متر)
 • بلوار دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 580 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب16 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 830 متر)
 • بیمارستان مهرگان23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 80 متر)
 • بلوار شریعتی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 128 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 661 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 749 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 813 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 32 متر)
 • بلوار شهید برونسی21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 991 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 117 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 151 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 235 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 272 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 927 متر)
 • بلوار مجیدیه23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 179 متر)
 • بوستان نیایش24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 232 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 237 متر)
 • کوهستان پارک شادی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 243 متر)
 • بزرگراه میثاق23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 485 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد19 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 967 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 8 متر)
 • پارک مینیاتوری26 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 135 متر)
 • سد طرق29 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 56 متر)
 • بهشت رضا22 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 178 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 423 متر)
 • رستوران مولانا28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 443 متر)
 • سرزمین موج های خروشان26 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 792 متر)
 • خیابان گلستان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 707 متر)
 • ییلاق طرقبه29 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 21 متر)
 • باغ پونه طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 46 متر)
 • ییلاق شاندیز28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 606 متر)
 • بازار بین المللی بعثت31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 702 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 793 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 706 متر)
 • رستوران آبشار32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 841 متر)
 • باغ رستوران طوبی32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 890 متر)
 • رستوران آبنوس32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 138 متر)
 • رستوران سرداب عنبران33 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 526 متر)
 • پیست موتور کراس31 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 705 متر)
 • روستا تاریخی پاژ35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 15 متر)
 • رستوران تشریفات35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 854 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 905 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 930 متر)
 • هارونیه36 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 507 متر)
 • موزه توس39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 34 متر)
 • آرامگاه فردوسی39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 34 متر)
 • آرامگاه فردوسی39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 34 متر)
 • روستا نغندر40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 390 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز37 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 407 متر)
 • رستوران هندی راج38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 450 متر)
 • روستا مج52 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 466 متر)
 • رستوران ارم شاندیز38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 623 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 417 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 425 متر)
 • دره ارغوان46 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 11 متر)
 • غار مغان58 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 872 متر)
 • روستا ابرده43 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 737 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 618 متر)
 • روستا کنگ60 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 27 متر)
 • روستا اندرخ58 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 34 متر)
 • روستا کاهو59 دقیقه با خودرو (46 کیلومتر و 708 متر)
 • روستا زشک57 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 182 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (59 کیلومتر و 311 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 468 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (80 کیلومتر و 776 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (129 کیلومتر و 683 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (150 کیلومتر و 456 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (152 کیلومتر و 496 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (152 کیلومتر و 844 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیرعرب زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل آپارتمان درسا مشهد

هتل آپارتمان درسا مشهد در سال 1389 افتتاح گردید این هتل در فاصله‌ کوتاهی از حرم مطهر حضرت ثامن الحجج(علیه السلام) واقع شده است این مجموعه با پرسنل مجرب و آموزش دیده آماده پذیرایی و افتخار خدمت رسانی به شما عزیزان و مهمانان گرانقدر می‌باشد.