آدرس هتل :مشهد، اندرزگو 2، کوچه علی اکبری، هتل آپارتمان مهسان
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
هتل های مشابه هتل آپارتمان مهسان مشهد
امکانات هتل آپارتمان مهسان مشهد
موقعیت مکانی هتل آپارتمان مهسان مشهد
 • حرم ورودی باب الجواد6 دقیقه پیاده ‌روی (452 متر)
 • میدان بیت المقدس (فلکه آب)6 دقیقه پیاده ‌روی (469 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا8 دقیقه پیاده ‌روی (597 متر)
 • بازار رضا8 دقیقه پیاده ‌روی (618 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی11 دقیقه پیاده ‌روی (870 متر)
 • موزه ظروف11 دقیقه پیاده ‌روی (873 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه11 دقیقه پیاده ‌روی (880 متر)
 • موزه مدال11 دقیقه پیاده ‌روی (880 متر)
 • موزه قرآن و نفایس11 دقیقه پیاده ‌روی (880 متر)
 • موزه فرش11 دقیقه پیاده ‌روی (880 متر)
 • موزه مردم‌شناسی11 دقیقه پیاده ‌روی (880 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی11 دقیقه پیاده ‌روی (880 متر)
 • موزه نجوم و ساعت11 دقیقه پیاده ‌روی (880 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 33 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 34 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 43 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 150 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 163 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 198 متر)
 • خیابان دانش شرقی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 205 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 260 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 276 متر)
 • خیابان دانش غربی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 279 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 313 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 335 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 381 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 381 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 453 متر)
 • بیمارستان سینا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 469 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 500 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 507 متر)
 • میدان ده دی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 535 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 549 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 607 متر)
 • چهارراه شهدا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 637 متر)
 • خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 640 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 645 متر)
 • خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 691 متر)
 • بازار مرکزی5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 699 متر)
 • باغ خونی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 718 متر)
 • بلوار امام رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 729 متر)
 • خیابان عنصری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 741 متر)
 • گنبد خشتی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 761 متر)
 • مرکز خرید آسمان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 764 متر)
 • برج تجاری آکسون4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 781 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 786 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 795 متر)
 • مدرسه پریزاد4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 856 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 880 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 887 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 924 متر)
 • بیمارستان امام هادی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 965 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 974 متر)
 • خیابان امام خمینی5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 990 متر)
 • خیابان هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 990 متر)
 • بلوار 17 شهریور4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 994 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 29 متر)
 • مسجد گوهرشاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 80 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 81 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 128 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 154 متر)
 • خیابان پاسداران5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 180 متر)
 • رستوران معین درباری5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 181 متر)
 • بازار جنت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 215 متر)
 • سینما قدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 229 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 285 متر)
 • میدان امام رضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 370 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 475 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 475 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 504 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 563 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 600 متر)
 • بلوار امیرالمومنین6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 607 متر)
 • بلوار وحدت6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 608 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 615 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 619 متر)
 • بیمارستان آریا6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 703 متر)
 • بیمارستان ام البنین6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 808 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 812 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 859 متر)
 • بوستان وحدت6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 873 متر)
 • بیمارستان امام زمان6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 874 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 921 متر)
 • رستوران رضایی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 965 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 129 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 207 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 241 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 373 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 379 متر)
 • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 392 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 480 متر)
 • بلوار مصلی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 484 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 499 متر)
 • مجتمع زیست خاور7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 511 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 512 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 558 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 607 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 623 متر)
 • میدان راه آهن6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 661 متر)
 • پارک وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 662 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 696 متر)
 • ایستگاه راه آهن6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 696 متر)
 • بلوار شهید رستمی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 885 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 957 متر)
 • سینما آفریقا8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 977 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 124 متر)
 • بیمارستان مهر8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 134 متر)
 • بیمارستان پاستور نو8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 138 متر)
 • خیابان آبکوه8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 197 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 227 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 231 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 265 متر)
 • بیمارستان قائم9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 306 متر)
 • بلوار قرنی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 414 متر)
 • خیابان کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 445 متر)
 • نسیم لبنان9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 450 متر)
 • بلوار احمد آباد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 522 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 538 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 693 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 750 متر)
 • بوستان امت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 761 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 763 متر)
 • فروشگاه دبنهامز8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 766 متر)
 • میدان احمد آباد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 813 متر)
 • بوستان باباقدرت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 110 متر)
 • بلوار ملاصدرا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 119 متر)
 • پارک باباقدرت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 195 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 372 متر)
 • بازار فردوسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 437 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 443 متر)
 • بازار گوهر شاد11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 502 متر)
 • بازار گوهرشاد11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 505 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 530 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 592 متر)
 • بیمارستان حجازی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 650 متر)
 • رستوران سدروس11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 656 متر)
 • خیابان راهنمایی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 663 متر)
 • بلوار بعثت11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 934 متر)
 • مرکز خرید خورشید10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 944 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 962 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 6 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 203 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 213 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 229 متر)
 • بلوار شهید منتظری11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 466 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 503 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 514 متر)
 • رستوران پسران کریم13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 619 متر)
 • میدان فردوسی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 633 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 645 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 709 متر)
 • بلوار ملک اباد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 936 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 21 متر)
 • بوستان بسیج11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 78 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 335 متر)
 • خیابان طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 396 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 503 متر)
 • بلوار سجاد13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 524 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 736 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 841 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 869 متر)
 • پیتزا کندز13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 961 متر)
 • میدان جانباز13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 988 متر)
 • مرکز خرید نیکا14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 21 متر)
 • مجتمع تجاری پروما14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 69 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 210 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 320 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 344 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 381 متر)
 • کمپ غدیر13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 558 متر)
 • پایانه مسافربری راه ابریشم13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 604 متر)
 • فرودگاه بین المللی14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 607 متر)
 • بیمارستان امام سجاد15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 671 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 721 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 746 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 893 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 926 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 934 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 961 متر)
 • کنسولگری کشور عراق15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 2 متر)
 • پارک پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 74 متر)
 • خیابان رضاشهر15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 476 متر)
 • بازار بین المللی سپاد15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 644 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 707 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 756 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 785 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 803 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 926 متر)
 • پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 956 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 976 متر)
 • کیان سنتر 216 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 985 متر)
 • مجتمع الماس شرق16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 20 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 120 متر)
 • پاساژ وصال16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 318 متر)
 • دانشگاه فردوسی19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 472 متر)
 • پارک ملت16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 595 متر)
 • بلوار امامت16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 662 متر)
 • بیمارستان فارابی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 35 متر)
 • میدان استقلال18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 144 متر)
 • پایانه مسافربری معراج18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 211 متر)
 • بلوار کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 522 متر)
 • میدان قائم18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 762 متر)
 • میدان کوثر18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 125 متر)
 • برج باران19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 150 متر)
 • بلوار وکیل آباد18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 217 متر)
 • بیمارستان رضوی20 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 253 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 300 متر)
 • میدان آزادی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 410 متر)
 • سینما پیروزی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 420 متر)
 • بلوار فکوری18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 439 متر)
 • بلوار پیروزی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 531 متر)
 • رستوران گیاهی خانه20 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 776 متر)
 • رستوران کلبه محبت19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 923 متر)
 • رستوران دریایی سولو19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 35 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 183 متر)
 • بوستان ایزدی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 221 متر)
 • بلوار استاد یوسفی21 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 855 متر)
 • بلوار امامیه21 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 855 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 266 متر)
 • رباط طرق18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 378 متر)
 • پارک آبی ایرانیان21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 422 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )22 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 435 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی22 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 511 متر)
 • بلوار شاهد22 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 559 متر)
 • بلوار نماز20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 647 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 663 متر)
 • بلوار حجاب22 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 786 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 812 متر)
 • باغ گلها20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 998 متر)
 • بزرگراه آسیایی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 100 متر)
 • دانشگاه آزاد22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 195 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب16 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 305 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 369 متر)
 • بلوار اندیشه23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 389 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 416 متر)
 • بلوار آب و برق22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 443 متر)
 • سینما سیمرغ22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 538 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 554 متر)
 • بزرگراه امام علی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 566 متر)
 • پارک خانواده24 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 651 متر)
 • بلوار دکتر حسابی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 720 متر)
 • بلوار ادیب23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 754 متر)
 • سرزمین موج های آبی24 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 803 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 847 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی25 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 850 متر)
 • پارک تفریحی خورشید23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 881 متر)
 • بام مشهد23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 885 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 962 متر)
 • بلوار فلاحی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 174 متر)
 • بیمارستان مهرگان25 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 997 متر)
 • بلوار شریعتی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 62 متر)
 • بزرگراه آزادی26 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 428 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 595 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 683 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 966 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه25 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 363 متر)
 • بلوار شهید برونسی23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 925 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 86 متر)
 • بزرگراه میثاق25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 147 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 169 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 207 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد18 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 442 متر)
 • بلوار مجیدیه25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 686 متر)
 • بوستان نیایش26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 739 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 861 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 13 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 171 متر)
 • کوهستان پارک شادی27 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 177 متر)
 • ویلاژتوریست27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 4 متر)
 • سد طرق28 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 530 متر)
 • بهشت رضا21 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 652 متر)
 • پارک مینیاتوری28 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 689 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر30 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 357 متر)
 • رستوران مولانا30 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 377 متر)
 • سرزمین موج های خروشان28 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 727 متر)
 • خیابان گلستان29 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 777 متر)
 • ییلاق طرقبه31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 955 متر)
 • باغ پونه طرقبه32 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 981 متر)
 • ییلاق شاندیز30 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 540 متر)
 • بازار بین المللی بعثت33 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 636 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی30 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 728 متر)
 • بیمارستان طالقانی29 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 775 متر)
 • رستوران آبشار34 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 776 متر)
 • باغ رستوران طوبی34 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 825 متر)
 • رستوران آبنوس34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 72 متر)
 • روستا تاریخی پاژ35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 400 متر)
 • رستوران سرداب عنبران35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 461 متر)
 • پیست موتور کراس33 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 640 متر)
 • رستوران تشریفات37 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 789 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن37 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 839 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق37 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 865 متر)
 • هارونیه38 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 576 متر)
 • روستا مج51 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 940 متر)
 • آرامگاه فردوسی41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 103 متر)
 • آرامگاه فردوسی41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 103 متر)
 • موزه توس41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 103 متر)
 • روستا نغندر42 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 324 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 342 متر)
 • رستوران هندی راج40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 385 متر)
 • رستوران ارم شاندیز40 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 557 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز41 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 352 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 359 متر)
 • غار مغان57 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 346 متر)
 • دره ارغوان48 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 946 متر)
 • روستا ابرده45 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 671 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 552 متر)
 • روستا اندرخ58 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 419 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 962 متر)
 • روستا زشک59 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 117 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 465 متر)
 • روستا کاهو1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 970 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 402 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 710 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 68 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (150 کیلومتر و 842 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (152 کیلومتر و 881 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 229 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیرعرب زبان)نامشخص
نرخ میهمان خارجی (عرب زبان)نامشخص
بازه سنی اقامت رایگان کودکاننامشخص
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهانامشخص
پذیرش خانم مجردنامشخص
قوانین صیغه‌نامهنامشخص
درباره هتل آپارتمان مهسان مشهد

برای مسافرانی که عازم مشهد مقدس هستند، فاصله هتل تا حرم امام‌ رضا (ع) بسیار مهم است. هتل آپارتمان مهسان مشهد در نزدیکی باب‌الجواد واقع شده و دسترسی آسانی به جاهای دیدنی مشهد دارد. این هتل در سال 1396 و در 3 طبقه افتتاح شده و با امکانات رفاهی مناسب پذیرای مسافران عزیز است.

 

آدرس و شماره تلفن هتل آپارتمان مهسان مشهد

هتل آپارتمان مهسان مشهد در خیابان امام‌ رضا و چهنو 5 واقع شده و کمتر از یک‌ کیلومتر با حرم مطهر رضوی فاصله دارد. با کمی پیاده‌روی می‌توانید در صحن جامع رضوی باشید و در جوار امام خوبی‌ها لحظاتی فراموش‌نشدنی تجربه کنید.

خرید سوغاتی از واجبات سفر به مشهد است. فاصله هتل مهسان تا بازار رضا 400 متر است و مجتمع تجاری زیست خاور هم در 2 کیلومتری آن قرار دارد. در سفر به مشهد به دیدن ییلاقات زیبای طرقبه و شاندیز بروید و خودتان را به غذایی خوشمزه مهمان کنید. اگر با هواپیما عازم مشهد هستید، فرودگاه در 4 کیلومتری هتل مهسان است و اگر با قطار به مشهد سفر می‌کنید، راه‌آهن تا حرم 3 کیلومتر فاصله دارد.

برای تماس با هتل آپارتمان مهسان مشهد و کسب اطلاعات بیشتر درباره این مجموعه، می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید تا تیم پشتیبانی یوتراوز به صورت 24 ساعته به سوالات شما پاسخ بدهند.

 

امکانات و خدمات هتل آپارتمان مهسان مشهد

هتل آپارتمان مهسان مشهد با پرسنل مجرب و کارآزموده خود در تلاش است تا اقامتی خوب و راحت برای شما فراهم کند.  از جمله امکانات هتل می‌توان به آسانسور، رستوران، کافی‌شاپ، تاکسی سرویس، خدمات خانه‌داری و لاندری اشاره کرد. واحدهای هتل هم شامل دو الی چهارتخته است که امکاناتی نظیر مبلمان، اسپیلت، میزآرایش، حمام و سرویس بهداشتی در آن تعبیه شده است.

 

رزرو اینترنتی هتل آپارتمان مهسان مشهد

برای رزرو اینترنتی هتل آپارتمان مهسان مشهد می‌توانید به سایت یوتراوز مراجعه کنید و از پیشتیبانی 24 ساعته ما بهره‌مند شوید.