#
آدرس هتل :تهران، خیابان دکتر فاطمی، نبش حجاب
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
هتل های مشابه هتل لاله تهران
امکانات هتل لاله تهران
موقعیت مکانی هتل لاله تهران
 • بیمارستان آریا12 دقیقه پیاده ‌روی (923 متر)
 • بلوار کشاورز3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 10 متر)
 • موزه فرش ایران3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 118 متر)
 • خیابان دکتر فاطمی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 235 متر)
 • سفارت پاکستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 431 متر)
 • سینما عصر جدید4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 532 متر)
 • بیمارستان پارس5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 563 متر)
 • میدان ولیعصر5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 804 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر شهید فاطمی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 863 متر)
 • رستوران خانه کوچک5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 871 متر)
 • سینما آفریقا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 197 متر)
 • پارک دانشجو6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 304 متر)
 • کلیسای حضرت ابراهیم7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 367 متر)
 • خیابان انقلاب6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 439 متر)
 • میدان انقلاب6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 459 متر)
 • سینما استقلال7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 475 متر)
 • سفارت عراق7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 546 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان انقلاب اسلامی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 554 متر)
 • خیابان کارگر شمالی8 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 576 متر)
 • سینما قدس7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 666 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان ولیعصر7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 752 متر)
 • رستوران بوفالو9 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 792 متر)
 • ایستگاه قطار شهری تئاتر شهر9 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 830 متر)
 • سفارت جمهوری ارمنستان9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 35 متر)
 • خیابان استاد نجات اللهی8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 47 متر)
 • خیابان حافظ8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 72 متر)
 • عمارت دارالفنون8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 103 متر)
 • سفارت جمهوری ایتالیا9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 128 متر)
 • بیمارستان مرکز قلب7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 170 متر)
 • کلیسا کانسولاتا9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 186 متر)
 • سفارت اوگاندا9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 186 متر)
 • سفارت روسیه8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 209 متر)
 • ایستگاه قطار شهری توحید8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 336 متر)
 • پل حافظ9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 366 متر)
 • کلیسای سرکیس مقدس9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 393 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فردوسی9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 409 متر)
 • میدان فردوسی9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 606 متر)
 • بیمارستان جم8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 646 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 713 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میرزای شیرازی9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 781 متر)
 • خیابان ایرانشهر9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 816 متر)
 • رستوران سیمرغ8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 873 متر)
 • سینما آزادی9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 897 متر)
 • خیابان سپهبد قرنی11 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 918 متر)
 • نایب ساعی8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 968 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان حر10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 18 متر)
 • پیتزا پاشا9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 83 متر)
 • خیابان مطهری9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 106 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 203 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دروازه دولت14 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 265 متر)
 • دروازه دولت11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 326 متر)
 • موزه آبگینه و سفالینه11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 356 متر)
 • سفارت انگلستان11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 394 متر)
 • ایستگاه قطار شهری حسن آباد11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 471 متر)
 • میدان حسن آباد11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 526 متر)
 • مجموعه قزاقخانه11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 536 متر)
 • میدان هفت تیر11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 590 متر)
 • خیابان کریم خان12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 650 متر)
 • رستوران ارکیده10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 707 متر)
 • میدان آژانتین10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 775 متر)
 • سفارت افغانستان12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 816 متر)
 • خیابان امام خمینی12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 826 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 11 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید نواب صفوی13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 55 متر)
 • حمام نواب (قتلگاه کریم آبمنگل)13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 62 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه امام علی13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 67 متر)
 • رستوران وادوابل12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 142 متر)
 • رستوران شبهای تهران13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 184 متر)
 • بیمارستان مهرگان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 191 متر)
 • سفارت آلمان12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 209 متر)
 • موزه عبرت13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 216 متر)
 • ایستگاه قطار شهری منیریه13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 218 متر)
 • موزه جواهرات ملی13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 342 متر)
 • موزه پست و تلگراف14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 375 متر)
 • خیابان الوند10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 378 متر)
 • رستوران گیاهی پیور14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 404 متر)
 • موزه استاد صبا13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 410 متر)
 • کتابخانه و موزه ملی ملک14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 450 متر)
 • خیابان سهروردی13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 555 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سهروردی13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 562 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خواجه عبدالله انصاری13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 590 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ملت14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 592 متر)
 • بهارستان14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 643 متر)
 • خیابان لاله زار14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 647 متر)
 • میدان امام خمینی14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 691 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دروازه شمیران14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 708 متر)
 • بیمارستان دی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 808 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر حبیب الله13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 869 متر)
 • پار ک وی10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 878 متر)
 • مصلی12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 904 متر)
 • سینما ایران14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 906 متر)
 • ایستگاه قطار شهری مصلی12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 910 متر)
 • رستوران خان جان10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 945 متر)
 • مجلس شورای اسلامی ایران14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 952 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید بهشتی14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 963 متر)
 • خیابان جیحون14 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 992 متر)
 • رستوران البرز14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 34 متر)
 • البرز14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 34 متر)
 • خیابان وحدت اسلامی14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 46 متر)
 • رستوران طریقت14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 66 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید قدوسی14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 78 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بهارستان16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 83 متر)
 • بیمارستان سینا15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 105 متر)
 • موزه علم و فناوری14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 124 متر)
 • عباس آباد15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 140 متر)
 • بلوار مرزداران14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 140 متر)
 • سفره خانه سنتی باغ صبا14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 179 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 214 متر)
 • خیابان فرهنگ15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 219 متر)
 • خیابان امیرکبیر15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 269 متر)
 • خیابان خرمشهر14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 271 متر)
 • خیابان باب همایون15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 318 متر)
 • رستوران آنتروکوت14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 362 متر)
 • رستوران مانسون12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 379 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی(ره)15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 381 متر)
 • رستوران بیکس12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 412 متر)
 • بلوار شریعتی14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 414 متر)
 • خلوت کریم خانی16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 448 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام حسین19 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 499 متر)
 • ایستگاه قطار شهری استاد معین14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 512 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه شریف14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 514 متر)
 • بازار بزرگ تهران16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 585 متر)
 • کاخ گلستان17 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 730 متر)
 • خیابان ستارخان16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 767 متر)
 • بزرگراه یادگار امام15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 788 متر)
 • ایستگاه قطار شهری رازی17 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 838 متر)
 • گنبد مینا15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 855 متر)
 • خیابان گاندی12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 877 متر)
 • سفره خانه سنتی عالی قاپو12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 888 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان شهدا17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 7 متر)
 • بزرگراه کوردستان14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 66 متر)
 • مرکز چشم پزشکی ونک12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 69 متر)
 • میدان ونک12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 73 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مدنی18 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 98 متر)
 • میدان آزادی14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 127 متر)
 • مسجد جامع21 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 262 متر)
 • باغ خزندگان زیما13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 292 متر)
 • رستوران مروارید16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 334 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طرشت17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 381 متر)
 • نظام آباد19 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 441 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام18 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 482 متر)
 • بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 512 متر)
 • خیابان خیام18 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 659 متر)
 • بیمارستان محب تهران14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 719 متر)
 • ایستگاه راه آهن17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 791 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 814 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید صیاد شیرازی18 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 816 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پانزده خرداد19 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 816 متر)
 • موزه پول14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 856 متر)
 • خیابان ملاصدرا14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 867 متر)
 • ایستگاه قطار شهری تهرانپارس17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 922 متر)
 • بوستان طالقانی14 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 947 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شیخ الرئیس22 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 3 متر)
 • میدان راه آهن18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 13 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان آزادی16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 35 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 35 متر)
 • سفارت اردن20 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 119 متر)
 • ترمینال غرب17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 127 متر)
 • موزه تنوع زیستی21 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 150 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سبلان20 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 151 متر)
 • پارک دلفین (دلفیناریوم)21 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 165 متر)
 • رستوران گردان برج میلاد21 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 167 متر)
 • ساختمان صلح جمعیت هلال احمر15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 245 متر)
 • بزرگراه حقانی14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 262 متر)
 • خیابان شهید حقانی14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 270 متر)
 • برج میلاد22 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 274 متر)
 • بزرگراه امام علی (ع)23 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 295 متر)
 • میدان امام حسین(ع)21 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 479 متر)
 • بزرگراه نواب15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 483 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شوش21 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 497 متر)
 • مجتمع تجاری میلاد نور20 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 511 متر)
 • بیمارستان چشم پزشکی نور15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 551 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید همت15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 598 متر)
 • بیمارستان بهمن20 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 631 متر)
 • بوستان آب و آتش16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 673 متر)
 • بوستان زیبا (آبشار تهران)19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 704 متر)
 • بلوار آفریقا16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 760 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بیمه18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 790 متر)
 • خیابان ولیعصر16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 792 متر)
 • پل طبیعت16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 810 متر)
 • بیمارستان خاتم الانبیاء15 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 855 متر)
 • ایستگاه مترو پیروزی21 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 960 متر)
 • رستوران اسفندیار16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 973 متر)
 • شهرک غرب21 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 999 متر)
 • سفارت سوریه17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 182 متر)
 • ایستگاه قطار شهری مولوی22 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 197 متر)
 • سینما ملت17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 217 متر)
 • رستوران برگراتور17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 291 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فدک23 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 310 متر)
 • سفارت امارات متحده عربی17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 367 متر)
 • رستوران کابانا17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 378 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صادقیه23 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 391 متر)
 • رستوران شاندیز جردن17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 401 متر)
 • رستوران گیلانه17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 434 متر)
 • سفارت جمهوری شرقی اروگوئه17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 565 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ترمینال جنوب23 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 619 متر)
 • بوستان باغ ایرانی16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 778 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبرد22 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 834 متر)
 • بلوار میرداماد18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 877 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میرداماد17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 956 متر)
 • سینما جی18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 24 متر)
 • بزرگراه چمران(بلوار چمران)17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 260 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید حقانی26 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 266 متر)
 • بیمارستان روانپزشکی ایرانیان18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 588 متر)
 • شاطر عباس19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 626 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قلهک20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 847 متر)
 • رستوران خاقان20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 865 متر)
 • بوستان نهج البلاقه24 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 924 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر شریعتی20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 951 متر)
 • موزه امام علی(ع)19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 980 متر)
 • نمایشگاه بین المللی22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 26 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قلعه مرغی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 63 متر)
 • خانه موزه شهید بهشتی21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 73 متر)
 • پیتزا نخل28 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 114 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نیرو هوایی25 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 226 متر)
 • ترمینال جنوب26 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 230 متر)
 • حسینیه ارشاد19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 235 متر)
 • بوستان فدک24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 276 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گلبرگ23 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 387 متر)
 • سینما اریکه ایرانیان22 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 546 متر)
 • مسجد قبا21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 699 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خزانه27 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 706 متر)
 • سفارت جمهوری آذربایجان21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 929 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید صدر21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 940 متر)
 • خیابان فیاضی21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 89 متر)
 • خیابان فرشته21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 90 متر)
 • سفارت ژاپن21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 104 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ارم سبز27 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 118 متر)
 • ایستگاه قطار شهری جوادیه18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 145 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید زین الدین20 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 235 متر)
 • سفارت جمهوری آرژانتین22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 308 متر)
 • رستوران نارنجستان18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 423 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کلاهدوز27 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 427 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قیطریه22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 523 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سرسبز26 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 579 متر)
 • سعادت آباد20 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 751 متر)
 • خیابان دماوند45 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 776 متر)
 • بیمارستان پارسیان20 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 788 متر)
 • بیمارستان عرفان19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 791 متر)
 • باغ موزه هنر ایرانی23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 847 متر)
 • خیابان آزادی26 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 874 متر)
 • موزه دکتر حسابی23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 879 متر)
 • نمایشگاه هوایی26 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 880 متر)
 • پارک پلیس19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 13 متر)
 • ایستگاه قطار شهری علی آباد27 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 261 متر)
 • باغ فردوس23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 293 متر)
 • رستوران آناندا22 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 294 متر)
 • کافی شاپ کوبانا23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 403 متر)
 • یافت آباد27 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 416 متر)
 • تجریش24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 420 متر)
 • قیطریه25 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 455 متر)
 • پیتزا پارک24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 456 متر)
 • رستوران شهروز24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 467 متر)
 • پیتزا پم24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 590 متر)
 • حرم امامزاده صالح24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 627 متر)
 • سفارت برزیل23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 637 متر)
 • رستوران مورانو25 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 690 متر)
 • خیابان ولنجک24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 697 متر)
 • رصد خانه زعفرانیه23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 706 متر)
 • موزه سینمای ایران24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 771 متر)
 • رستوران ایتالیایی ویژن24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 803 متر)
 • خیابان پاسداران23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 805 متر)
 • پارک ارم28 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 856 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهرک شریعتی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 920 متر)
 • پارک بازیافت29 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 953 متر)
 • رستوران شب های زعفرانیه24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 956 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه علم و صنعت29 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 960 متر)
 • نارمک29 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 176 متر)
 • رستوران سنتی حافظیه25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 240 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید باقری29 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 261 متر)
 • رستوران فرنگی لوشاتو29 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 300 متر)
 • سفارت جمهوری آفریقای جنوبی25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 302 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نعمت آباد20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 325 متر)
 • ترمینال شرق48 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 350 متر)
 • سفره خانه باباقدرت22 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 363 متر)
 • سفارت اتریش26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 399 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ورزشگاه آزادی30 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 486 متر)
 • فرحزاد24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 495 متر)
 • سفارت بوسنی و هرزگوین25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 528 متر)
 • فرودگاه مهرآباد33 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 557 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهرداری25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 625 متر)
 • پارک ژوراسیک (دایناسور های متحرک)24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 833 متر)
 • درکه26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 864 متر)
 • رستوران باغ گیلاس27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 45 متر)
 • بزرگراه شیخ فضل الله نوری25 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 77 متر)
 • خیابان کیخسروی50 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 155 متر)
 • رستوران اردک آبی27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 222 متر)
 • رستوران الیزه27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 238 متر)
 • بزرگراه آیت الله سعیدی24 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 351 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان نوبنیاد27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 356 متر)
 • موزه نظامی27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 386 متر)
 • مجموعه فرهنگی کاخ سعد آباد27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 386 متر)
 • موزه آبکار27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 386 متر)
 • کاخ سعدآباد27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 386 متر)
 • ایستگاه قطار شهری عبدل آباد25 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 947 متر)
 • خیابان شهید باهنر29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 195 متر)
 • کاخ موزه سبز29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 254 متر)
 • خیابان لواسانی29 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 354 متر)
 • دربند30 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 513 متر)
 • آبشار دوقلو30 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 850 متر)
 • سورتمه تهران30 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 882 متر)
 • کتابخانه اختصاصی نیاوران31 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 952 متر)
 • بزرگراه لشکری30 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 97 متر)
 • بیمارستان بقیه اله جماران31 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 101 متر)
 • کاخ موزه نیاوارن32 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 140 متر)
 • افسریه35 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 272 متر)
 • پارک لویزان25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 419 متر)
 • خیابان فردوسی27 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 569 متر)
 • بام تهران42 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 664 متر)
 • موزه ماشین های قدیمی33 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 893 متر)
 • آبشار چال مگس33 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 44 متر)
 • بزرگرا ه طبقاتی صدر26 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 464 متر)
 • ایستگاه قطار شهری چیتگر30 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 677 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادگان26 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 787 متر)
 • بوستان جمشیدیه36 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 963 متر)
 • بیمارستان محک29 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 979 متر)
 • سفارت چین30 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 203 متر)
 • بام محک31 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 609 متر)
 • ایستگاه قطار شهری جوانمرد قصاب30 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 713 متر)
 • باغ پرندگان تهران49 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 953 متر)
 • چشمه علی38 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 413 متر)
 • هرم هیجان (سوپر نوا)35 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 535 متر)
 • کوه دارآباد32 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 723 متر)
 • موزه حیات وحش دارآباد32 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 723 متر)
 • چشمه درازلش34 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 963 متر)
 • آبشار کبوتر خوان34 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 963 متر)
 • دژ رشکان35 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 393 متر)
 • پارک جنگلی لتمان کن40 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 438 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهر ری33 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 443 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم34 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 676 متر)
 • بزرگراه فتح32 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 718 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ایران خودرو32 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 868 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فرهنگسرا35 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 962 متر)
 • پارک چیتگر35 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 140 متر)
 • سافاری پارک وحشت چیتگر35 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 141 متر)
 • دریاچه مصنوعی خلیج فارس (چیتگر)41 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 179 متر)
 • ارتفاعات شهرک شهید محلاتی36 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 446 متر)
 • آرامگاه شاه عبدالعظیم حسنی35 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 738 متر)
 • باغ ملی گیاه شناسی36 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 740 متر)
 • ایستگاه قطار شهری حرم مطهر32 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 883 متر)
 • پارک جنگلی یاس36 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 597 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شاهد34 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 634 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کهریزک38 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 575 متر)
 • ایستگاه قطار شهری باقر شهر39 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 7 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وردآورد40 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 130 متر)
 • بهشت زهرا40 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 785 متر)
 • اتوبان تهران_کرج41 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 400 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گرم دره42 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 525 متر)
 • خیابان آیت الله طالقانی43 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 996 متر)
 • تپه میل49 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 532 متر)
 • دامنه ارواح سنگی کوه البرز60 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 173 متر)
 • روستای وردیج(روستای آدم سنگی)59 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 218 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اتمسفر46 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 380 متر)
 • آبشار سنگان1 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 659 متر)
 • خیابان مفتح1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 134 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کرج49 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 814 متر)
 • تله کابین توچال1 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 493 متر)
 • دریاچه سد لتیان1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 565 متر)
 • ایستگاه قطار شهری محمدشهر کرج53 دقیقه با خودرو (46 کیلومتر و 385 متر)
 • خیابان جمهوری57 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 846 متر)
 • قله توچال1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 944 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گلشهر کرج57 دقیقه با خودرو (50 کیلومتر و 323 متر)
 • فرودگاه بین المللی امام خمینی55 دقیقه با خودرو (51 کیلومتر و 834 متر)
 • کاظم آباد1 ساعت و 13 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 157 متر)
 • منطقه حفاظت شده ورجین1 ساعت و 15 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 135 متر)
 • قله دماوند2 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (112 کیلومتر و 919 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل لاله تهران

هتل لاله تهران یکی از بهترین هتل‌های پنج ستاره تهران است که نزدیک‌ترین فاصله ممکن به پارک لاله تهران قرار گرفته است. در واقع این هتل در کنار پارک لاله قرار گرفته است و به همین دلیل هم با محل‌هایی همچون موزه فرش ایران، موزه هنرهای معاصر تهران، بزرگراه چمران، میدان انقلاب و دانشگاه تهران فاصله چندانی ندارد. در ضمن این هتل در سال 1350 ساخته شده است و در سال 1376 جهت افزایش کیفیت و خدمات مورد بازسازی قرار گرفته است. هتل لاله تهران در 13 طبقه با 370 اتاق ساخته شده است و حدود 542 تخت ظرفیت دارد. همچنین این هتل رستورانی با ظرفیت 80 نفر و پارکینگی با ظرفیت حدود 100 خودرو را در خود جای داده است. 

 

خدمات و امکانات هتل لاله تهران

هتل لاله تهران از جمله معدود هتل‌های پنج ستاره‌ای است که استخر روباز دارد. غیر از این مورد هم می‌توانید از موارد دیگری همچون فضای سبز، آرایشگاه، خدمات پزشکی، خدمات باربری، وسایل بدنسازی فروشگاه، سونا و جکوزی، فتوکپی، فکس، کپسول آتش‌نشانی، سیستم اعلام حریق، خدمات بیدار باش، خدمات خانه‌داری، اینترنت، سیستم تهویه مطبوع، خودپرداز، آسانسور، صندوق امانات، کافی‌شاپ، تاکسی سرویس، اتاق چمدان، روزنامه، کافی‌نت و آتلیه بهره‌مند شوید.

در اتاق‌های این هتل هم می‌توانید از امکانات و خدمات موجود در آن اتاق‌ها استفاده کنید. امکانات و خدماتی که به اختصار عبارتند از: صبحانه، یخچال، مبلمان، دراور، آباژور، میز تحریر، رخت‌آویز، کمد لباس، تلویزیون، لوازم بهداشتی، دمپایی، سیستم اعلام حریق، مینی بار با هزینه، سیستم تهویه مطبوع، صندوق امانات، سیستم گرمایش و سرمایش و روم سرویس

 

آدرس و شماره تماس هتل لاله تهران

همانطور که خدمتتان اشاره کردیم، هتل لاله تهران در خیابان دکتر فاطمی و نبش حجاب و در کنار پارک لاله قرار گرفته است. در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این هتل و یا دریافت راهنمایی‌های لازم، می‌توانید با شماره تماس 1548 تماس گرفته و توسط تیم پشتیبانی ما در یوتراوز موارد مورد نیاز خود را دریافت کنید. پشتیبانان ما به صورت 24 ساعته برای پاسخگویی به سوالات شما در خدمتتان خواهند بود.

 

رزرو آنلاین اتاق در هتل لاله تهران

سایت یوتراوز انواع اتاق‌های موجود در این هتل را اعم از اتاق‌های یک تخته، دو تخته دبل و توئین، چهار نفره کانکت و انواع سوئیت‌های دو نفره را در اختیار شما قرار داده است. بنابراین در صورت تمایل به رزرو اتاق در هتل لاله تهران می‌توانید با اعتماد به یوتراوز، اتاق مورد نظر خود را با بهترین قیمت و به صورت اینترنتی رزرو کنید.