هتل خاتم همدان
همدان، میدان فلسطین، جنب فروشگاه رفاه
ورود
خروج
مدت اقامت: 1 شب
تعداد اتاق :-
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق یک تخته
اتاق یک تخته
ظرفیت: یک نفر
قیمت برای 1 شب۵۲۰,۰۰۰
410,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
سیستم اعلام حریق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
بالکن

-

اتاق یک تخته هتلی (میهمان خارجی)
اتاق یک تخته هتلی (میهمان خارجی)
ظرفیت: یک نفر
قیمت برای 1 شب۶۳۰,۰۰۰
520,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

اینترنت در اتاق
سیستم اعلام حریق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
بالکن
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم

-

اتاق دو تخته
اتاق دو تخته
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۸۲۵,۰۰۰
715,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
بالکن
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
سیستم اعلام حریق

-

اتاق دو تخته توئین هتلی
اتاق دو تخته توئین هتلی
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۸۲۵,۰۰۰
715,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

رخت آویز
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
سیستم اعلام حریق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
بالکن
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس

-

اتاق دو تخته دبل هتلی (میهمان خارجی)
اتاق دو تخته دبل هتلی (میهمان خارجی)
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۱,۰۲۰,۰۰۰
910,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
بالکن
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
سیستم اعلام حریق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق

-

اتاق دو تخته توئین هتلی (میهمان خارجی)
اتاق دو تخته توئین هتلی (میهمان خارجی)
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۱,۰۲۰,۰۰۰
910,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
بالکن
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
سیستم اعلام حریق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
دمپایی
تلویزیون

-

اتاق سه تخته
اتاق سه تخته
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۱,۲۲۵,۰۰۰
1,115,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
بالکن
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
سیستم اعلام حریق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق سه تخته هتلی (میهمان خارجی)
اتاق سه تخته هتلی (میهمان خارجی)
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۱,۳۵۰,۰۰۰
1,240,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

بالکن
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
سیستم اعلام حریق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

سوئیت چهار نفره
سوئیت چهار نفره
ظرفیت: چهار نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۱,۴۰۰,۰۰۰
1,290,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم گرمایش و سرمایش
بالکن
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
سیستم اعلام حریق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق

-

سوئیت یکخوابه چهار نفره هتلی (میهمان خارجی)
سوئیت یکخوابه چهار نفره هتلی (میهمان خارجی)
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب۱,۵۵۰,۰۰۰
1,440,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
سیستم اعلام حریق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
بالکن
دراور
یخچال

-

سوئیت پنج نفره
سوئیت پنج نفره
ظرفیت: پنج نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۱,۶۰۰,۰۰۰
1,490,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

بالکن
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
سیستم اعلام حریق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

سوئیت یکخوابه پنج نفره هتلی (میهمان خارجی)
سوئیت یکخوابه پنج نفره هتلی (میهمان خارجی)
ظرفیت: پنج نفر
قیمت برای 1 شب۱,۷۵۰,۰۰۰
1,640,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
سیستم اعلام حریق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
بالکن
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان

-

سوئیت دو خوابه هفت نفره هتلی
سوئیت دو خوابه هفت نفره هتلی
ظرفیت: هفت نفر
قیمت برای 1 شب۲,۰۸۰,۰۰۰
1,970,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

چای ساز
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
سیستم اعلام حریق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
بالکن
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان

-

سوئیت دو خوابه هفت نفره هتلی (میهمان خارجی)
سوئیت دو خوابه هفت نفره هتلی (میهمان خارجی)
ظرفیت: هفت نفر
قیمت برای 1 شب۲,۴۵۰,۰۰۰
2,340,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
حمام
دمپایی
تلویزیون
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
بالکن
دراور
یخچال
صبحانه
مبلمان
چای ساز
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
تلفن در اتاق
شبکه پخش فیلم
اینترنت در اتاق
سیستم اعلام حریق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق

-

قوانین و مقررات هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۵ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

موقعیت مکانی هتل خاتم همدان

 • فاصله تا آرامگاه با ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۳۰۶ متر)
  آرامگاه بابا طاهر
 • فاصله تا موزه حمام ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۴۱۴ متر)
  موزه حمام قلعه
 • فاصله تا مسجد جامع ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۸۰ متر)
  مسجد جامع همدان
 • فاصله تا تپه هگمتان ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۰۷ متر)
  تپه هگمتانه
 • فاصله تا بازار سنتی ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۴ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۸۰ متر)
  خیابان پاستور
 • فاصله تا خیابان بوع ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۹۴ متر)
  خیابان بوعلی سینا
 • فاصله تا آرامگاه اب ...۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۵۹ متر)
  آرامگاه ابوعلی سینا
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۱۲ متر)
  بیمارستان سینا
 • فاصله تا بیمارستان ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۱۹ متر)
  بیمارستان فرشچیان
 • فاصله تا سینما قدس۴ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۵۴ متر)
 • فاصله تا پایانه مسا ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۰ متر)
  پایانه مسافربری
 • فاصله تا خیابان میر ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۳ متر)
  خیابان میرزاده عشقی
 • فاصله تا سینما فلسط ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۲۲ متر)
  سینما فلسطین
 • فاصله تا میدان امام ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۲۴ متر)
  میدان امام خمینی
 • فاصله تا آرامگاه اس ...۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۳۵ متر)
  آرامگاه استر و مردخای
 • فاصله تا برج قربان۵ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۵۴ متر)
 • فاصله تا باغ موزه ن ...۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۷۳ متر)
  باغ موزه نظری
 • فاصله تا شیر سنگی۶ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۲۰ متر)
 • فاصله تا مجتمع تفری ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۰۰ متر)
  مجتمع تفریحی رنگین کمان
 • فاصله تا رستوران نع ...۷ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۶ متر)
  رستوران نعل اشکنه
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۳۳ متر)
  بیمارستان بعثت
 • فاصله تا تفرجگاه عب ...۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۷۷ متر)
  تفرجگاه عباس آباد
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۰۰ متر)
  فرودگاه بین المللی همدان
 • فاصله تا گنج نامه۱۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۹۴ متر)
 • فاصله تا پیست اسکی ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۵۲ متر)
  پیست اسکی تاریک دره
 • فاصله تا لالجین۲۵ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۷۵ متر)
 • فاصله تا آرامگاه حی ...۱ ساعت و ۱۷ دقیقه با خودرو (۵۸ کیلومتر و ۹۲۹ متر)
  آرامگاه حیقوق نبی
 • فاصله تا غار علیصدر ...۱ ساعت و ۱۰ دقیقه با خودرو (۷۲ کیلومتر و ۸۱۶ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۳ ساعت و ۴۶ دقیقه با خودرو (۱۲۰۱ کیلومتر و ۳۳۰ متر)
  مجتمع تجاری الماس
 • فاصله تا گنبد علویا ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۲۵۱ متر)
  گنبد علویان
120 هزار تومان تخفیف ویژه یوتراوز
کد تخفیف:
Utravs4