#
آدرس هتل :مشهد، میدان توحید، جنب مجتمع تجاری نصر

اتاق‌های هتل خانه سبز مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل خانه سبز مشهد

امکانات هتل خانه سبز مشهد

فاصله هتل خانه سبز مشهد تا نقاط مهم

 • میدان توحید4 دقیقه پیاده ‌روی (253 متر)
 • گنبد سبز5 دقیقه پیاده ‌روی (373 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه پیاده ‌روی (637 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 449 متر)
 • چهارراه شهدا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 694 متر)
 • خیابان شیرازی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 747 متر)
 • برج تجاری آلتون3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 857 متر)
 • بلوار قرنی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 864 متر)
 • خیابان آبکوه4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 926 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 973 متر)
 • بازار مرکزی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 59 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی3 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 110 متر)
 • سینما هویزه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 153 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 184 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 289 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 295 متر)
 • میدان امام رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 324 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 331 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 332 متر)
 • پارک باغ ملی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 376 متر)
 • بلوار امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 383 متر)
 • مدرسه پریزاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 393 متر)
 • میدان شهدا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 410 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 475 متر)
 • بیمارستان ام البنین4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 477 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 518 متر)
 • کلیسا انجیلی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 577 متر)
 • مسجد گوهرشاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 616 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 673 متر)
 • بازار جنت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 711 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 739 متر)
 • نسیم لبنان6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 784 متر)
 • رستوران رضایی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 796 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 892 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 893 متر)
 • موزه ظروف4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 895 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 901 متر)
 • موزه فرش4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 901 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 901 متر)
 • موزه مدال4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 901 متر)
 • موزه نجوم و ساعت4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 901 متر)
 • موزه قرآن و نفایس4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 901 متر)
 • موزه مردم‌شناسی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 901 متر)
 • رستوران معین درباری5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 930 متر)
 • خیابان پاسداران5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 930 متر)
 • گورستان ارامنه6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 981 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 46 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 80 متر)
 • بیمارستان پاستور نو5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 86 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 89 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 101 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 114 متر)
 • سینما قدس5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 146 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 215 متر)
 • بازار گوهر شاد7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 232 متر)
 • بازار گوهرشاد7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 235 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 252 متر)
 • بلوار احمد آباد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 279 متر)
 • بازار رضا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 294 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 296 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 298 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 340 متر)
 • مجتمع زیست خاور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 350 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 351 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 364 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 382 متر)
 • رستوران سدروس6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 385 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 389 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 399 متر)
 • بیمارستان سینا5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 410 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 416 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 419 متر)
 • بیمارستان مهر6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 429 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 445 متر)
 • میدان احمد آباد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 451 متر)
 • خیابان خسروی نو5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 466 متر)
 • خیابان خسروی نو5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 476 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 487 متر)
 • ایستگاه راه آهن6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 487 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 522 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 523 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 525 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 560 متر)
 • خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 569 متر)
 • بیمارستان قائم7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 601 متر)
 • میدان ابوطالب7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 654 متر)
 • خیابان راهنمایی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 660 متر)
 • گنبد خشتی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 676 متر)
 • فروشگاه دبنهامز6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 687 متر)
 • خیابان کوهسنگی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 740 متر)
 • بیمارستان حجازی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 791 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 816 متر)
 • سینما آفریقا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 816 متر)
 • بیمارستان امام هادی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 881 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 889 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 942 متر)
 • خیابان دانش شرقی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 28 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 58 متر)
 • میدان فردوسی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 83 متر)
 • خیابان دانش غربی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 102 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 158 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 201 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 262 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 276 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 324 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 330 متر)
 • رستوران پسران کریم9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 348 متر)
 • بلوار ملاصدرا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 414 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 446 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 460 متر)
 • بلوار امیرالمومنین7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 523 متر)
 • بلوار وحدت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 524 متر)
 • بلوار امام رضا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 530 متر)
 • باغ خونی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 541 متر)
 • خیابان عنصری7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 565 متر)
 • مرکز خرید خورشید8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 582 متر)
 • بلوار بعثت9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 633 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 644 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 728 متر)
 • بوستان وحدت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 789 متر)
 • بیمارستان امام زمان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 790 متر)
 • مرکز خرید آسمان7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 794 متر)
 • برج تجاری آکسون7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 811 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 816 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 867 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 887 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 953 متر)
 • خیابان هفده شهریور7 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 12 متر)
 • بلوار 17 شهریور7 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 15 متر)
 • بلوار شهید منتظری8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 104 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 244 متر)
 • بلوار سجاد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 253 متر)
 • پارک وحدت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 253 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 327 متر)
 • بلوار مصلی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 400 متر)
 • میدان جانباز9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 438 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 438 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 442 متر)
 • مرکز خرید نیکا10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 471 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 477 متر)
 • مجتمع تجاری پروما10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 519 متر)
 • بلوار خیام9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 660 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 733 متر)
 • بلوار خیام9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 794 متر)
 • بلوار شهید رستمی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 800 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 831 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 887 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 945 متر)
 • بوستان امت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 997 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 31 متر)
 • کنسولگری کشور عراق11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 56 متر)
 • بلوار ملک اباد9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 231 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 322 متر)
 • پارک پردیس قائم11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 525 متر)
 • بازار فردوسی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 673 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 807 متر)
 • بازار بین المللی سپاد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 94 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 134 متر)
 • رستوران قصر هدیش12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 158 متر)
 • کیان سنتر 113 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 207 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 236 متر)
 • باغ پرندگان12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 376 متر)
 • پردیس قائم12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 407 متر)
 • سرزمین عجایب12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 426 متر)
 • کیان سنتر 212 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 436 متر)
 • سرزمین عجایب12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 471 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 533 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 542 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 571 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 585 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 698 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 750 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 903 متر)
 • بوستان باباقدرت11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 933 متر)
 • پارک باباقدرت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 18 متر)
 • پارک ملت13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 46 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 226 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 237 متر)
 • بلوار امامت13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 263 متر)
 • بوستان بسیج12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 273 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 530 متر)
 • خیابان طبرسی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 591 متر)
 • میدان استقلال14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 595 متر)
 • پایانه مسافربری معراج14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 662 متر)
 • خیابان رضاشهر13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 741 متر)
 • دانشگاه فردوسی17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 906 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 931 متر)
 • میدان قائم14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 213 متر)
 • بیمارستان رضوی16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 703 متر)
 • بیمارستان امام سجاد16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 907 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 88 متر)
 • بیمارستان فارابی14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 300 متر)
 • بلوار وکیل آباد15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 651 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 664 متر)
 • بلوار کوثر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 787 متر)
 • میدان آزادی16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 844 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 19 متر)
 • بلوار امامیه16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 306 متر)
 • بلوار استاد یوسفی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 306 متر)
 • کمپ غدیر16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 381 متر)
 • میدان کوثر16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 390 متر)
 • برج باران17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 415 متر)
 • فرودگاه بین المللی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 431 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)15 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 570 متر)
 • رستوران کلبه محبت16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 642 متر)
 • سینما پیروزی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 685 متر)
 • بلوار فکوری16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 704 متر)
 • رستوران دریایی سولو17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 754 متر)
 • بلوار پیروزی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 796 متر)
 • پارک آبی ایرانیان17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 873 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 885 متر)
 • بلوار شاهد18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 9 متر)
 • رستوران گیاهی خانه18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 41 متر)
 • بلوار حجاب18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 237 متر)
 • بوستان ایزدی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 486 متر)
 • بزرگراه آسیایی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 550 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 805 متر)
 • بلوار اندیشه19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 840 متر)
 • سینما سیمرغ18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 988 متر)
 • بزرگراه امام علی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 16 متر)
 • باغ گلها18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 88 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 97 متر)
 • پارک خانواده20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 102 متر)
 • بلوار دکتر حسابی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 171 متر)
 • بلوار ادیب19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 205 متر)
 • سرزمین موج های آبی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 253 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی21 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 301 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 351 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 523 متر)
 • بلوار فلاحی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 625 متر)
 • بلوار نماز18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 190 متر)
 • بیمارستان مهرگان21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 447 متر)
 • بلوار شریعتی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 524 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 634 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 681 متر)
 • بلوار آب و برق20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 708 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 819 متر)
 • بزرگراه آزادی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 878 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 112 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 227 متر)
 • پارک تفریحی خورشید21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 425 متر)
 • بام مشهد21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 429 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض26 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 6 متر)
 • بزرگراه میثاق23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 597 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 860 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 948 متر)
 • بلوار مجیدیه23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 137 متر)
 • بوستان نیایش24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 190 متر)
 • رباط طرق21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 201 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد20 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 231 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 464 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 628 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب19 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 128 متر)
 • بلوار شهید برونسی21 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 190 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 351 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 434 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 472 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 126 متر)
 • پارک مینیاتوری26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 139 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 436 متر)
 • کوهستان پارک شادی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 442 متر)
 • ویلاژتوریست25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 269 متر)
 • خیابان گلستان25 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 298 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد21 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 265 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 622 متر)
 • رستوران مولانا28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 642 متر)
 • سرزمین موج های خروشان26 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 991 متر)
 • بیمارستان طالقانی26 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 296 متر)
 • ییلاق طرقبه29 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 220 متر)
 • باغ پونه طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 246 متر)
 • سد طرق31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 353 متر)
 • بهشت رضا24 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 475 متر)
 • ییلاق شاندیز28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 805 متر)
 • بازار بین المللی بعثت31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 901 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 993 متر)
 • رستوران آبشار32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 41 متر)
 • باغ رستوران طوبی32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 90 متر)
 • رستوران آبنوس32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 337 متر)
 • روستا تاریخی پاژ33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 486 متر)
 • رستوران سرداب عنبران33 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 726 متر)
 • پیست موتور کراس31 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 905 متر)
 • رستوران تشریفات35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 54 متر)
 • هارونیه34 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 97 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 104 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 130 متر)
 • موزه توس38 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 624 متر)
 • آرامگاه فردوسی38 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 624 متر)
 • آرامگاه فردوسی38 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 624 متر)
 • روستا نغندر40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 589 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز37 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 607 متر)
 • رستوران هندی راج38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 649 متر)
 • رستوران ارم شاندیز38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 822 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 617 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 624 متر)
 • روستا مج54 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 763 متر)
 • دره ارغوان46 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 211 متر)
 • روستا ابرده43 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 936 متر)
 • غار مغان60 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 169 متر)
 • روستا اندرخ56 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 505 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 817 متر)
 • روستا کنگ60 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 227 متر)
 • روستا زشک57 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 382 متر)
 • روستا کاهو57 دقیقه با خودرو (51 کیلومتر و 492 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 380 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 923 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (78 کیلومتر و 232 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 33 دقیقه با خودرو (128 کیلومتر و 154 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (148 کیلومتر و 928 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (150 کیلومتر و 967 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 33 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 315 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین 3 تا 7 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل خانه سبز مشهد

اگر شما هم از آن دسته مسافرانی هستید که اقامت در هتلی نزدیک به حرم و با امکانات رفاهی مناسب دغدغه‌تان است، از رزرو هتل خانه سبز مشهد غافل نشوید. هتل خانه سبز یکی از بهترین هتل‌های میدان شهدا مشهد است که به دلیل فاصله کم با حرم امام رضا (ع)، قیمت مناسب و امکانات رفاهی مطلوب، محبوبیت زیادی بین مسافران دارد. این هتل در سال 1392 بازسازی شده و دارای 10 طبقه با 75 اتاق مجهز است.

با اقامت در هتل خانه سبز مشهد تنها 2 کیلومتر با حرم مطهر رضوی فاصله دارید و دسترسی به جاهای دیدنی مشهد بسیار آسان است. پیشنهاد می‌کنیم برای رزرو این هتل تردید نکنید و اتاق موردنظرتان را با تضمین کمترین قیمت از سایت یوتراوز، رزرو نمایید.

 

شماره تماس هتل خانه سبز مشهد

برای تماس با هتل خانه سبز مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید و جواب همه سوالاتتان را مانند قیمت هتل خانه سبز مشهد، نحوه رزرو یا امکانات آن بگیرید.

 

امکانات هتل خانه سبز مشهد

در هتل خانه سبز مشهد همه چیز برای اقامتی خوب و راحت فراهم است. از امکانات رفاهی مناسب مانند انواع رستوران‌ها گرفته تا واحدهای اقامتی با متراژ و دکوراسیون متفاوت، همه و همه بخشی از جاذبه‌های هتل خانه سبز هستند.

از جمله امکانات این هتل می‌توانیم به آسانسور، نمازخانه، کافی‌نت و فروشگاه اشاره کنیم. خبر خوب اینکه با سرویس رایگان شبانه‌روزی به حرم، می‌توانید هر زمان که بخواهید به حرم امام رضا (ع) مشرف شوید و دلتان را از گردوغبار گناه پاک کنید.

پارکینگ هتل خانه سبز مشهد دغدغه‌تان را برای جای پارک ماشین برطرف کرده و با ظرفیت 70 خودرو خیال شما را آسوده می‌کند. لازم به ذکر است که استفاده از پارکینگ هتل خانه سبز رایگان است و هتل خارج از محدوده ترافیک واقع شده است.

می‌دانیم که برای اقامت در هتل خانه سبز مشهد وسوسه شده‌اید، پس تردید را کنار بگذارید و بلیط هواپیما مشهد را خریداری کنید. شک نداریم که اقامت در هتل خانه سبز به یکی از بهترین خاطرات شما بدل می‌شود.

 

رستوران هتل خانه سبز مشهد

هتل خانه سبز به لطف وجود رستوران متفاوت خود یک سروگردن از سایر هتل‌های 3 ستاره مشهد بالاتر است. مجموعه رستوران حلما هتل خانه سبز مشهد با ظرفیت 300 نفر و منوی متنوعی از غذاهای ایرانی و فرنگی به یکی از مکان‌های پرطرفدار این هتل بوده و برای سرو همه وعده‌های غذایی بهترین گزینه به حساب می‌آید. صبحانه هتل خانه سبز به صورت بوفه سرو می‌شود و برای میهمانان مقیم هتل رایگان است. شما می‌توانید انواع صبحانه سرد و گرم را در این رستوران نوش‌جان کنید و برای شروع یک روز هیجان‌انگیز و پرماجرا در مشهد آماده شوید.

پیشنهاد می‌کنیم بعد از آنکه گشت‌وگذارتان تمام شد برای سرو ناهار به هتل برگردید و خودتان را به یک غذای اصیل و سنتی ایرانی دعوت کنید. شیشلیک‌های مشهد زبانزد خاص و عام است و می‌توانیم با اطمینان بگوییم هتل خانه سبز یکی از خوشمزه‌ترین شیشلیک‌ها را آماده می‌کند.

اگر هم دلتان انواع فست‌فود مانند پیتزا یا ساندویچ را می‌خواهد، از منوی فست فود رستوران هتل خانه سبز مشهد غافل نشوید. در این رستوران انواع پیتزا، پاستا، مرغ سوخاری و ساندویچ به بهترین شکل ممکن طبخ می‌شود که مطمئنیم مزه آن‌ها تا مدت‌ها زیرزبانتان می‌ماند.

قیمت غذاهای هتل خانه سبز مشهد مناسب و معقول است، پس خیالتان از بابت هزینه‌های رستوران راحت باشد و با خیالی آسوده به زیارت و سیاحت در مشهد فکر کنید و لذت ببرید.

 

کافی‌شاپ هتل خانه سبز مشهد

کافی‌شاپ هتل خانه سبز مشهد در طبقه همکف هتل واقع شده و ظرفیت 30 نفر را دارد. این کافی‌شاپ هرروز به صورت 24 ساعته پذیرای شماست و منوی متنوع آن می‌تواند خستگی یک گشت‌وگذار حسابی را از تنتان بیرون کند. شما می‌توانید انواع نوشیدنی، بستنی، دسر و غذاهای سبک را در این کافی‌شاپ سفارش دهید و از طعم خوب آن‌ها لذت ببرید.

 

رزرو هتل خانه سبز مشهد

در صورتی که تصمیم گرفته‌اید تا در طول سفر خود به مشهد در هتل خانه سبز مشهد اقامت داشته باشید، روی سایت یوتراوز حساب کنید. رزرو هتل از طریق یوتراوز بسیار آسان است. فقط کافی‌ست در قسمت اتاق‌های قابل رزرو، اتاق مدنظرتان در هتل خانه سبز مشهد را انتخاب کنید و آن را رزرو نمایید.

 

خدمات هتل خانه سبز مشهد

برای آسایش و رفاه شما خدماتی نظیر بیدارباش، لاندری، روم‌سرویس، باربری و پذیرش 24 ساعته در هتل خانه سبزمشهد فراهم شده تا دغدغه‌ای درباره اقامت خود نداشته باشید.

با وجود تاکسی سرویس هتل هم دسترسی به جاهای دیدنی شهر بسیار آسان است. میتوانید با کمک تاکسی های هتل خانه سبز مشهد به ییلاقات طرقبه و شاندیز بروید، سری به مراکز خرید معروف و لوکس مشهد بزنید، فرزندانتان را به تماشای باغ وحش ببرید و با شنا در مجموعه‌های آبی مشهد، لحظاتی فراموش‌نشدنی داشته باشید.

اگر تابه‌حال سفربا قطار را تجربه نکرده‌اید پیشنهاد می‌کنیم تردید را کنارگذاشته و با خرید بلیط قطار از یوتراوز، خودتان را به یک سفر ماجراجویانه و هیجان‌انگیز به مشهد دعوت کنید.

 

واحدهای اقامتی هتل خانه سبز مشهد

واحدهای اقامتی هتل خانه سبز مشهد شامل اتاق‌های دو الی سه‌تخته و آپارتمان‌های یک الی سه‌خوابه است. در این واحدها امکاناتی نظیر یخچال، مینی‌بار، تلویزیون، دستگاه چایساز، مبلمان، میزتحریر، میزآرایش، جالباسی، حمام و سرویس بهداشتی تعبیه شده که نوید اقامتی خوب و راحت را می‌دهند. لازم به ذکر است که در آپارتمان‌ها علاوه بر امکانات ذکرشده، آشپزخانه‌ای بدون امکان پخت‌وپز هم فراهم شده است.

پیشنهاد می‌کنیم برای شناخت بهتر دکوراسیون اتاق‌ها، امکانات و خدمات هتل به سایت آن هم سری بزنید. در سایت هتل خانه سبز مشهد عکس همه اتاق‌ها و امکانات هتل در دسترس است بنابراین انتخاب اتاق موردنظرتان راحت‌تر خواهد بود.

 

قیمت هتل خانه سبز مشهد

اگر تصمیمتان برای اقامت در هتل خانه سبز مشهد قطعیست و می‌خواهید قیمت اتاق‌های آن را بدانید، فقط کافیست با شماره 1548 تماس بگیرید. البته باید این مژده را هم بدهیم که رزرو هتل خانه سبز مشهد از طریق سایت یوتراوز هم بسیار آسان و مقرون‌به‌صرفه است.

یوتراوز بهترین هتل‌ها را با ارزان‌ترین قیمت به شما ارائه می‌کند. برای چک کردن قیمت هتل خانه سبز مشهد میتوانید به قسمت اتاقهای قابل رزرو در سایت بروید و اتاق مدنظرتان را رزرو کنید.

 

قوانین کنسلی هتل خانه سبز مشهد

خوب است بدانید که هر زمان و به هردلیلی قصد داشتید که اتاق رزرو شده خود را کنسل کنید، تیم پشتیبانی یوتراوز به کمک شما خواهند آمد. با شماره‌گیری 1548 می‌توانید نسبت به کنسل‌کردن اتاق خود در هتل خانه سبز مشهد اقدام کنید. لازم به ذکر است که کنسل‌کردن هتل یک قاعده کلی ندارد و هر هتل دارای قوانین کنسلی خاص خود است. توصیه می‌کنیم قبل از رزرو هتل خانه سبز مشهد، قوانین مربوط به کنسلی آن را هم مطالعه کنید.

 

آدرس هتل خانه سبز مشهد

هتل خانه سبز مشهد یکی از بهترین هتل‌های نزدیک به حرم مشهد است و در میدان توحید و توحید 26 واقع شده است. با اقامت در این هتل تنها 2 متر با حرم فاصله دارید و می‌توانید با 30 دقیقه پیاده‌روی به بارگاه منور رضوی برسید.

پیشنهاد می‌کنیم قبل از هرچیز، راهنمای سفر به مشهد را بخوانید و با آگاهی بیشتری به مشهد سفر کنید. جاذبه‌های دیدنی این شهر آنقدر زیاد و متنوع هستند که حتی اگر یک هفته را هم برای بازدید از آن‌ها درنظر بگیرید، وقت کم می‌آورید! خریدکردن و گشت‌وگذار در مغازه‌ها یکی از شیرین‌ترین لحظات سفر است. اگر قصد خرید یادگاری برای عزیزانتان را دارید پیشنهاد ما بازار رضا، بازار سرشور و مراکز خرید هفده شهریور است. این مراکز خرید بهترین گزینه برای خرید سوغاتی هستند و فاصله کمی با هتل خانه سبز مشهد دارند. در صورتی‌ که به گردش در مشهد علاقه دارید، می‌توانید در یک‌گشت نیم‌روزه جاذبه‌های زیادی از جمله خانه تاریخی داروغه، خانه توکلی، موزه آستان قدس رضوی، موزه مردم‌شناسی، بازار سرشور و... را هم بازدید کنید.

اگر اقدام به خرید بلیط هواپیما کرده‌اید و فاصله فرودگاه تا هتل خانه سبز مشهد خیابان امام رضا دغدغه‌تان است، باید این مژده را بدهیم که فرودگاه فاصله کمی با هتل دارد و اگر با خرید بلیط قطار عازم شهر مشهد هستید، نگران فاصله راه‌آهن تا هتل نباشید. شما می‌توانید پس از طی‌کردن 4 کیلومتر از راه‌آهن به هتل خانه سبز مشهد برسید.

فرقی نمی‌کند که قبلا به مشهد سفر کرده‌اید یا نه، اما حتما نام موج‌های آبی را شنیده‌اید یا در برنامه‌ریزی‌هایتان یک روز را به آن اختصاص داده‌اید. سرزمین موج‌های آبی در 14 کیلومتری هتل خانه سبز مشهد واقع شده و به کمک تاکسی‌های هتل، رسیدن به آن بسیار آسان است.

اگر با فرزندانتان به مشهد سفر کرده‌اید و نگران سرگرم‌شدن آن‌ها هستید، پیشنهاد ویژه ما بازدید از باغ گیاه‌شناسی و باغ‌وحش وکیل‌آباد است. خبر خوب اینکه باغ گیاه‌شناسی مشهد در 7 کیلومتری هتل خانه سبز مشهد است و با تنوع کم‌نظیری از گیاه‌ها ودرختان، یک کلاس درس عملی اما شیرین به حساب می‌آید.

با اینکه باغ وحش وکیل آباد چندان به هتل خانه سبز مشهد نزدیک نیست، اما به نظر ما ارزش یک بار دیدن را دارد. برای بازدید از آن فقط کافی‌ست از خدمات تاکسی سرویس هتل خانه سبز مشهد استفاده کنید و کمتر از نیم‌ساعت به باغ وحش برسید.

 

سوالات متداول

آدرس هتل خانه سبز مشهد کجاست؟

هتل خانه سبز مشهد در میدان توحید و توحید 26 واقع شده است.

فاصله هتل خانه سبز مشهد تا حرم چقدر است؟

هتل خانه سبز مشهد فقط 2 کیلومتر با حرم مطهر رضوی فاصله دارد.

هتل خانه سبز مشهد چند طبقه و چند اتاق دارد؟

هتل خانه سبز مشهد 10 طبقه و 75 اتاق دارد.

واحدهای اقامتی هتل خانه سبز مشهد شامل چه مواردی است؟

واحدهای اقامتی هتل خانه سبز مشهد شامل اتاق‌های دو الی سه‌تخته و آپارتمان‌های یک الی سه‌خوابه است.

اتاق‌های هتل خانه سبز مشهد چه امکاناتی دارد؟

در واحدهای اقامتی هتل خانه سبز مشهد امکاناتی نظیر تلویزیون، یخچال، مینی‌بار، مبلمان، دستگاه چای‌ساز، میزآرایش، آشپزخانه بدون امکان پخت‌وپز، جالباسی، حمام و سرویس بهداشتی تعبیه شده است.

 آیا هتل خانه سبز مشهد استخر دارد؟

خیر، هتل خانه سبز مشهد فاقد استخر است.

آیا صبحانه هتل خانه سبز مشهد رایگان است؟

بله، صبحانه هتل خانه سبز مشهد برای میهمانان مقیم هتل رایگان است.

فاصله فرودگاه تا هتل خانه سبز مشهد چقدر است؟

هتل خانه سبز مشهد 10 کیلومتری فرودگاه واقع شده است.

راه‌آهن در چه فاصله ای از هتل خانه سبز مشهد قرار دارد؟

راه‌آهن 3 کیلومتر از هتل خانه سبز مشهد فاصله دارد.

هتل خانه سبز مشهد در چه فاصله ای از مراکز خرید هفده شهریور واقع شده است؟

هتل خانه سبز مشهد 5 کیلومتر از مراکز خرید هفده شهریور فاصله دارد.

فاصله هتل خانه سبز مشهد تا سرزمین موج‌های آبی چقدر است؟

هتل خانه سبز مشهد در فاصله 14 کیلومتری از سرزمین موج‌های آبی واقع شده است.

باغ گیاه‌شناسی مشهد در چه فاصله‌ای از هتل خانه سبز مشهد قرار دارد؟

هتل خانه سبز مشهد در 7 کیلومتری باغ گیاه‌شناسی واقع شده و دسترسی به آنجا با ماشین، 20 دقیقه طول می‌کشد.

باغ‌وحش وکیل آباد از هتل خانه سبز مشهد چقدر فاصله دارد؟

باغ‌وحش وکیل آباد در 17 کیلومتری هتل خانه سبز مشهد است.

قیمت هتل خانه سبز مشهد در چه حدودی است؟

برای اطلاع از قیمت هتل خانه سبز مشهد می‌توانید در قسمت اتاق‌های قابل رزرو سایت یوتراوز هزینه هرکدام را ببینید.

آیا رزرو هتل خانه سبز مشهد با تخفیف ممکن است؟

بله، شما می‌توانید از طریق سایت یوتراوز اتاق موردنظرتان در هتل خانه سبز مشهد را با کم‌ترین قیمت رزرو کنید.

شماره تماس هتل خانه سبز مشهد چند است؟

برای تماس با هتل خانه سبز مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید و سوالاتتان را از تیم پشتیبانی یوتراوز بپرسید.