آدرس هتل :قشم، سوزا، میدان بادگیر
نکات مهم اقامتگاه بومگردی خانه دوست قشم
  • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
  • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق شش نفره ساحل ناز(سرویس کف خواب)(فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
اتاق شش نفره ساحل ناز(سرویس کف خواب)(فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
ظرفیت: 6 نفر
ظرفیت: 6 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق دو نفره تنگه چاهکوه (سرویس کف خواب)(فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
اتاق دو نفره تنگه چاهکوه (سرویس کف خواب)(فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق دو نفره دره تندیس ها(سرویس کف خواب)(فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
اتاق دو نفره دره تندیس ها(سرویس کف خواب)(فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی

-

اتاق دو نفره چاه تلا(سرویس کف خواب)(فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
اتاق دو نفره چاه تلا(سرویس کف خواب)(فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق دو نفره غار نمکدان(سرویس کف خواب)(فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
اتاق دو نفره غار نمکدان(سرویس کف خواب)(فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق

-

اتاق دو نفره حجله(سرویس کف خواب)(فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
اتاق دو نفره حجله(سرویس کف خواب)(فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
ظرفیت: 2 نفر
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق سه نفره جنگل حرا(سرویس کف خواب)(فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
اتاق سه نفره جنگل حرا(سرویس کف خواب)(فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
ظرفیت: 3 نفر
ظرفیت: 3 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق سه نفره غار خوربس(سرویس کف خواب)(فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
اتاق سه نفره غار خوربس(سرویس کف خواب)(فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
ظرفیت: 3 نفر
ظرفیت: 3 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
دمپایی
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه

-

اتاق چهار نفره بادگیر (سرویس کف خواب)
اتاق چهار نفره بادگیر (سرویس کف خواب)
ظرفیت: 4 نفر
ظرفیت: 4 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق چهار نفره دره ستاره ها(سرویس کف خواب)
اتاق چهار نفره دره ستاره ها(سرویس کف خواب)
ظرفیت: 4 نفر
ظرفیت: 4 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق

-

اتاق پنج نفره میلس(سرویس کف خواب)(فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
اتاق پنج نفره میلس(سرویس کف خواب)(فاقد سرویس بهداشتی و حمام)
ظرفیت: 5 نفر
ظرفیت: 5 نفر
قیمت برای 1 شب
نیاز به استعلام
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
رخت آویز
امکانات
تلویزیون
امکانات
شبکه پخش فیلم
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

امکانات اقامتگاه بومگردی خانه دوست قشم
تاکسی سرویس
پذیرش ۲۴ ساعته
زمین ورزشی
سالن ورزشی
لابی
شبکه پخش فیلم
پارکینگ
اینترنت در لابی
لاندری (خشکشویی)
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیرعرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر ۳ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان بین ۳ تا ۵ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردنامشخص
قوانین صیغه‌نامهنامشخص
درباره اقامتگاه بومگردی خانه دوست قشم

اگر قصد دارید تا در طول سفر خود به جزیره زیبای قشم تجربه‌ای متفاوت و جذاب را از اقامت در طول سفر به دست آورید، می‌توانید اقامتگاه بومگردی خانه دوست قشم را جهت اقامت انتخاب کنید. این اقامتگاه بومگردی که در سوزا واقع شده است، یکی از بهترین اقامتگاه‌ها به جهت نزدیکی به فرودگاه بین‌المللی دیرستان قشم و حاهای دیدنی قشم است. این فرودگاه به‌طور تقریبی حدود 30 کیلومتر با فرودگاه قشم فاصله دارد که برای طی کردن این مسافت باید 30 دقیقه را در مسیر باشید. علاوه بر این با اقامت در این اقامتگاه بومگردی به محل‌هایی از جمله جزیره ناز دسترسی خوبی خواهید داشت. اقامتگاه بومگردی خانه دوست قشم دارای 11 اتاق است و علاوه بر این رستورانی با ظرفیت 30 نفر به همراه پارکینگی با ظرفیت 10 خودرو را در خود جای داده است.

 

امکانات و خدمات اقامتگاه بومگردی خانه دوست قشم

این اقامتگاه دارای امکانات و خدمات متنوعی است که با رزرو اینترنتی هتل از یوتراوز می‌توانید در طول اقامت خود از این امکانات و خدمات به بهترین شکل و با بهترین کیفیت بهره‌مند شوید. این امکانات و خدمات عبارتند از: شبکه پخش فیلم، پارکینگ، لابی، پذیرش 24 ساعته، اینترنت، لاندری، سرویس بهداشتی فرنگی و ایرانی در لابی

همچنین اتاق‌های اقامتگاه بومگردی خانه دوست قشم هم دارای امکانات و خدمات دیگری است که به اختصار عبارتند از: صبحانه، شبکه پخش فیلم، یخچال، رخت‌آویز، تلویزیون، حمام، لوازم بهداشتی، دمپایی، تلویزیون، اینترنت، سیستم گرمایش و سرمایش و سرویس بهداشتی فرنگی

 

آدرس و شماره تماس اقامتگاه بومگردی خانه دوست قشم

اقامتگاه بومگردی خانه دوست قشم در سوزا و حوالی میدان بادگیر قرار گرفته است. این اقامتگاه بومگردی به واسطه موقعیت مکانی که دارد به مکان‌های مختلفی از جمله ساحل کایت قشم، پارک ساحلی سوزا و اسکله زیرانگ نزدیک است. در صورتی هم که تمایل دارید تا اتاق مورد نظرتان را در این اقامتگاه بومگردی به صورت تلفنی رزرو کنید، کافی است تا با تلفن رزرو اقامتگاه بومگردی خانه دوست قشم به شماره 1548 تماس گرفته و پس از انتخاب اتاق مدنظرتان آن را به صورت تلفنی رزرو کنید. 

 

رزرو آنلاین اتاق در اقامتگاه بومگردی خانه دوست قشم

یوتراوز علاوه بر اینکه امکان رزرو تلفنی اتاق را در اقامتگاه بومگردی خانه دوست قشم برای شما فراهم آورده است، این امکان را در اختیار شما قرار داده است تا بتوانید از لیست اتاق‌های ارائه شده در این اقامتگاه همچون اتاق دونفره تنگه چاهکوه، اتاق دونفره دره تندیس‌ها، اتاق دونفره چاه تلا، اتاق دونفره غار نمکدان، اتاق دونفره حجله، اتاق سه‌نفره جنگل حرا، اتاق سه‌نفره غار خوربس، اتاق چهارنفره بادگیر، اتاق چهارنفره دره ستاره‌ها، اتاق پنج‌نفره میلس و اتاق شش‌نفره ساحل ناز، اتاق مورد نظرتان را انتخاب کرده و پس از طی کردن مراحل مشخص شده آن را به صورت آنلاین رزرو کنید.