#
آدرس هتل :اصفهان، خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگتراش‌ها شماره 24، بن‌بست زیتون شماره 10

اتاق‌های اقامتگاه سنتی خانه کشیش اصفهان

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه اقامتگاه سنتی خانه کشیش اصفهان

امکانات اقامتگاه سنتی خانه کشیش اصفهان

فاصله اقامتگاه سنتی خانه کشیش اصفهان تا نقاط مهم

 • میدان استقلال14 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (1180 کیلومتر و 795 متر)
 • رهنان14 ساعت و 26 دقیقه با خودرو (1188 کیلومتر و 864 متر)
 • حمام رهنان(دوقلو)14 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (1189 کیلومتر و 717 متر)
 • ترمینال مسافربری کاوه14 ساعت و 24 دقیقه با خودرو (1191 کیلومتر و 23 متر)
 • ایستگاه مترو باهنر14 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (1192 کیلومتر و 217 متر)
 • ایستگاه مترو شهدا14 ساعت و 29 دقیقه با خودرو (1192 کیلومتر و 888 متر)
 • دردشت14 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 67 متر)
 • خانه تاریخی کیانپور(گیلانیان)14 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 462 متر)
 • حمام علیقلی آقا14 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 471 متر)
 • ایستگاه مترو چهار تختی14 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 547 متر)
 • طوقچی14 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 638 متر)
 • خیابان ابن سینا14 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 671 متر)
 • ولدان14 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (1193 کیلومتر و 743 متر)
 • خیابان چهارباغ پایین14 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 91 متر)
 • رستوران ملک سلطان جارچی باشی14 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 307 متر)
 • میدان امام حسین (ع)14 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 496 متر)
 • ایستگاه مترو امام حسین14 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 499 متر)
 • مسجد جامع برسیان14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 754 متر)
 • مسجد جامع(مسجد جامع عتیق)14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 755 متر)
 • منار جنبان14 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 809 متر)
 • محله تاریخی جویباره14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 864 متر)
 • کاخ هشت‌بهشت14 ساعت و 33 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 888 متر)
 • کارلادان14 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (1194 کیلومتر و 894 متر)
 • لادان14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 13 متر)
 • سینما سپاهان14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 58 متر)
 • خیابان باغ گلدسته14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 278 متر)
 • لنبان14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 292 متر)
 • خیابان شمس آبادی14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 321 متر)
 • خیابان آمادگاه14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 416 متر)
 • کاخ چهلستون14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 452 متر)
 • خیابان بهشتی نژاد14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 478 متر)
 • خیابان شیخ بهایی14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 506 متر)
 • مدرسه چهارباغ14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 518 متر)
 • بیمارستان شهید بهشتی14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 523 متر)
 • خیابان استانداری14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 570 متر)
 • خیابان چهارباغ14 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 577 متر)
 • کاخ عالی قاپو14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 725 متر)
 • پل فلزی14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 738 متر)
 • رستوران شهرزاد14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 781 متر)
 • موزه تاریخ طبیعی14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 815 متر)
 • خیابان حافظ14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 846 متر)
 • خیابان سپه14 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (1195 کیلومتر و 894 متر)
 • سینما ساحل14 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 248 متر)
 • خیابان فردوسی14 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 251 متر)
 • پل مارنان14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 296 متر)
 • سی و سه پل14 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 333 متر)
 • میدان انقلاب14 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 348 متر)
 • مسجد شیخ لطف الله14 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 417 متر)
 • میدان نقش جهان14 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 530 متر)
 • مسجد امام14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 666 متر)
 • انگورستان ملک14 ساعت و 37 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 668 متر)
 • بزرگراه چمران14 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 672 متر)
 • مادی نیاصرم14 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 818 متر)
 • آتشگاه اصفهان14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1196 کیلومتر و 896 متر)
 • خیابان حکیم نظامی14 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 28 متر)
 • کلیسای وانک14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 136 متر)
 • کوچه پاچنار14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 137 متر)
 • محله جُلفا14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 249 متر)
 • ایستگاه مترو سی و سه پل14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 412 متر)
 • ترمینال مسافربری زاینده رود14 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 467 متر)
 • پل خواجو14 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 497 متر)
 • خیابان بزرگمهر14 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 500 متر)
 • بلوار آیینه خانه14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1197 کیلومتر و 975 متر)
 • باغ پرندگان14 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (1198 کیلومتر و 128 متر)
 • خیابان هشت بهشت غربی14 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (1198 کیلومتر و 272 متر)
 • تونل آکواریوم14 ساعت و 40 دقیقه با خودرو (1198 کیلومتر و 452 متر)
 • مجتمع تجاری پارک14 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (1198 کیلومتر و 526 متر)
 • ایستگاه مترو دکتر شریعتی14 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (1198 کیلومتر و 584 متر)
 • گورستان تخت فولاد14 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (1198 کیلومتر و 972 متر)
 • دروازه شیراز14 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (1198 کیلومتر و 973 متر)
 • باغ گلها14 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 191 متر)
 • خیابان مشتاق14 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 377 متر)
 • خیابان آزادگان14 ساعت و 43 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 438 متر)
 • پل بزرگمهر14 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 629 متر)
 • بیمارستان تخصصی خانواده14 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 651 متر)
 • مجتمع اصفهان سیتی سنتر14 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 722 متر)
 • برج کبوتر خانه14 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 818 متر)
 • خیابان 22 بهمن14 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 898 متر)
 • خیابان سجاد14 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (1199 کیلومتر و 932 متر)
 • مردوایج14 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (1200 کیلومتر و 78 متر)
 • خیابان باغ فردوس14 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (1200 کیلومتر و 342 متر)
 • خیابان آبشار14 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (1200 کیلومتر و 550 متر)
 • پل قدیر14 ساعت و 45 دقیقه با خودرو (1200 کیلومتر و 739 متر)
 • دالانکوه14 ساعت و 47 دقیقه با خودرو (1201 کیلومتر و 29 متر)
 • خیابان سلمان فارسی14 ساعت و 48 دقیقه با خودرو (1201 کیلومتر و 771 متر)
 • بزرگراه همت14 ساعت و 47 دقیقه با خودرو (1201 کیلومتر و 968 متر)
 • محله جی14 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (1203 کیلومتر و 142 متر)
 • کنگاز14 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (1203 کیلومتر و 706 متر)
 • بیمارستان چمران14 ساعت و 53 دقیقه با خودرو (1204 کیلومتر و 224 متر)
 • نمایشگاه بین المللی14 ساعت و 51 دقیقه با خودرو (1205 کیلومتر و 609 متر)
 • فرودگاه بین المللی14 ساعت و 46 دقیقه با خودرو (1210 کیلومتر و 93 متر)
 • گارماسه14 ساعت و 55 دقیقه با خودرو (1213 کیلومتر و 744 متر)
 • راه آهن15 ساعت و 13 دقیقه با خودرو (1222 کیلومتر و 838 متر)
 • نصرآباد16 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (1272 کیلومتر و 639 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره اقامتگاه سنتی خانه کشیش اصفهان

اگر قصد سفر به اصفهان را دارید و به دنبال بهترین اقامتگاه سنتی هستید، یوتراوز به شما اقامتگاه سنتی خانه کشیش اصفهان معرفی می‌نماید. سن بنای اقامتگاه سنتی خانه کشیش اصفهان به اواخر دوره صفوی بازمی‌گردد و این خانه در واقع مربوط به گارگین هانانیان کشیش محترم جلفا بود که در کنار ناقوس کلیسای وانک به خاک سپرده شده است. با اقامت در این  اقامتگاه به گذشته سفر خواهید کرد و با داستان زندگی ارامنه اصفهان بیشتر آشنا خواهید شد. اقامتگاه سنتی خانه کشیش اصفهان در سال 1397 مورد بازسازی قرار گرفته است و به‌عنوان یک واحد اقامتی سنتی به گردشگران اصفهان خدمات‌دهی می‌نماید.

 

امکانات اقامتگاه سنتی خانه کشیش اصفهان

همان‌طور که گفته شد اقامتگاه سنتی خانه کشیش اصفهان در ساختمانی قدیمی با معماری صفوی ساخته‌شده است. شما می‌توانید با اقامت در این خانه سنتی، لذت آشنایی با معماری اصیل ایرانی را بیشتر تجربه نمایید. سرتاسر این اقامتگاه با گچ‌بری‌ها، پنجره‌های رنگی، مبلمان سنتی و  ... تزئین شده است و شما را برای ساعت‌ها محو زیبایی خود می‌نماید.

اقامتگاه سنتی خانه کشیش اصفهان دارای 11 باب اتاق با ظرفیت‌های مختلف است.شما می‌توانید اتاق‌های این اقامتگاه را از سایت یوتراوز با ظرفیت‌های مختلف انتخاب نمایید. هر کدام از اتاق‌های اقامتگاه سنتی خانه کشیش اصفهان دارای نام به خصوص و با تزئینات متفاوت با یکدیگر هستند اما اگر دوست دارید اقامتی لاکچری را در اصفهان تجربه نمایید اتاق دوتخته ملکه اقامتگاه سنتی خانه کشیش اصفهان را ب شما پیشنهاد می‌کنیم که با تزئین خاص و سنتی، یکی از زیباترین اتاق‌های این اقامتگاه محسوب می‌شود.

از امکانات خوب اقامتگاه سنتی خانه کشیش اصفهان که در اختیار مهمانان گرامی قرار گرفته است، می‌توان به ترانسفر از فرودگاه و بالعکس، آسانسور، صبحانه رایگان، حمام سنتی و اینترنت پرسرعت اشاره کرد.

رستوران اقامتگاه سنتی خانه کشیش اصفهان از دیگر نقاط قوت این اقامتگاه با کیفیت در اصفهان است. شما می‌توانید لذیذترین منوهای غذای سنتی ایرانی را در این رستوران سفارش دهید و در مکانی با طراحی شیک و سنتی نوش جان نمایید.

 

آدرس و شماره تماس اقامتگاه سنتی خانه کشیش اصفهان

اقامتگاه سنتی خانه کشیش اصفهان در خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگتراش‌ها قرار گرفته است. هتل قصر منشی اصفهان که در بهترین مناطق اصفهان و در نزدیکی بازار حسن آباد اصفهان قرار دارد. جاذبه‌های گردشگری زیادی در اطراف این اقامتگاه قرار گرفته است که با یک گشت نیم روزه در اصفهان می‌توانید از آن‌ها بازدید نمایید. از نزدیک‌ترین جاذبه‌های گردشگری اصفهان که در محدوده اقامتگاه سنتی خانه کشیش اصفهان قرارگرفته‌اند می‌توان به زورخانه‌ای سنتی، میدان نقش جهان، زاینده‌رود، خیابان چهارباغ، کاخ هشت بهشت، سی‌وسه‌پل و پل خواجو اشاره کرد.

برای تماس با اقامتگاه سنتی خانه کشیش اصفهان می‌توانید با همکاران ما در شرکت یوتراوز با شماره 1548 در ارتباط باشید.

 

رزرو آنلاین اتاق در اقامتگاه سنتی خانه کشیش اصفهان

در سایت یوتراوز این امکان را دارید تا اتاق مورد نظر خود را برای اقامت در اقامتگاه سنتی خانه کشیش اصفهان با بهترین قیمت به صورت آنلاین رزرو کنید.