اقامتگاه سنتی کریاس اصفهان
اصفهان، خیابان استانداری، کوچه ژاله، کوچه شهید عمرانی، پلاک ۳۹
ورود
خروج
مدت اقامت: 1 شب
تعداد اتاق :-
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق دو تخته سرو (میهمان خارجی)
اتاق دو تخته سرو (میهمان خارجی)
ظرفیت: دو نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب
1,770,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
صبحانه
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
بالکن
یخچال
دراور
مبلمان
آباژور
چای ساز
تلویزیون
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق

-

اتاق دو تخته طاووس (میهمان خارجی)
اتاق دو تخته طاووس (میهمان خارجی)
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب
1,770,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

یخچال
دراور
مبلمان
آباژور
چای ساز
تلویزیون
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
صبحانه
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
بالکن

-

اتاق دوتخته طاووس
اتاق دوتخته طاووس
ظرفیت: دو نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب
1,770,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

چای ساز
تلویزیون
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
بالکن
یخچال
دراور
مبلمان
آباژور

-

اتاق دوتخته سرو
اتاق دوتخته سرو
ظرفیت: دو نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب
1,770,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
بالکن
یخچال
دراور
مبلمان
آباژور
چای ساز
تلویزیون
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق سه تخته هدهد (میهمان خارجی)
اتاق سه تخته هدهد (میهمان خارجی)
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب
2,205,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

رخت آویز
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
صبحانه
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
بالکن
یخچال
دراور
مبلمان
آباژور
چای ساز
تلویزیون
کمد لباس

-

اتاق سه تخته فیروزه (میهمان خارجی)
اتاق سه تخته فیروزه (میهمان خارجی)
ظرفیت: سه نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب
2,205,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

آباژور
چای ساز
تلویزیون
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
صبحانه
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
بالکن
یخچال
دراور
مبلمان

-

اتاق سه تخته گنبد (میهمان خارجی)
اتاق سه تخته گنبد (میهمان خارجی)
ظرفیت: سه نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب
2,205,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
صبحانه
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
بالکن
یخچال
دراور
مبلمان
آباژور
چای ساز
تلویزیون
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
روم سرویس

-

اتاق سه تخته فیروزه
اتاق سه تخته فیروزه
ظرفیت: سه نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب
2,205,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

چای ساز
تلویزیون
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
بالکن
یخچال
دراور
مبلمان
آباژور

-

اتاق سه تخته گنبد
اتاق سه تخته گنبد
ظرفیت: سه نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب
2,205,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
بالکن
یخچال
دراور
مبلمان
آباژور
چای ساز
تلویزیون
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
لوازم بهداشتی

-

اتاق سه نفره هدهد
اتاق سه نفره هدهد
ظرفیت: سه نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب
2,205,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
بالکن
یخچال
دراور
مبلمان
آباژور
چای ساز
تلویزیون
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق

-

اتاق سه تخته هما (میهمان خارجی)
اتاق سه تخته هما (میهمان خارجی)
ظرفیت: سه نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب
2,250,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
بالکن
یخچال
دراور
مبلمان
آباژور
چای ساز
تلویزیون
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
صبحانه
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق سه تخته هما
اتاق سه تخته هما
ظرفیت: سه نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب
2,250,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

حمام
بالکن
یخچال
دراور
مبلمان
آباژور
چای ساز
تلویزیون
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش

-

اتاق سه تخته سیمرغ
اتاق سه تخته سیمرغ
ظرفیت: سه نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب
2,505,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
صبحانه
لوازم بهداشتی
نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
بالکن
یخچال
دراور
مبلمان
آباژور
چای ساز
تلویزیون
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق

-

اتاق سه تخته سیمرغ (میهمان خارجی)
اتاق سه تخته سیمرغ (میهمان خارجی)
ظرفیت: سه نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب
2,505,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

نوع قفل درب اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
حمام
بالکن
یخچال
دراور
مبلمان
آباژور
چای ساز
تلویزیون
کمد لباس
رخت آویز
آب رایگان
روم سرویس
تلفن در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون در اتاق
صندوق امانات داخل اتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
دمپایی
صبحانه
لوازم بهداشتی

-

قوانین و مقررات هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر ۲ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

موقعیت مکانی اقامتگاه سنتی کریاس اصفهان

 • فاصله تا خیابان است ...۵ دقیقه پیاده ‌روی (۳۶۷ متر)
  خیابان استانداری
 • فاصله تا خیابان بهش ...۷ دقیقه پیاده ‌روی (۵۳۶ متر)
  خیابان بهشتی نژاد
 • فاصله تا خیابان آما ...۹ دقیقه پیاده ‌روی (۷۱۱ متر)
  خیابان آمادگاه
 • فاصله تا کاخ عالی ق ...۹ دقیقه پیاده ‌روی (۷۴۱ متر)
  کاخ عالی قاپو
 • فاصله تا خیابان باغ ...۱۰ دقیقه پیاده ‌روی (۸۰۱ متر)
  خیابان باغ گلدسته
 • فاصله تا موزه تاریخ ...۱۱ دقیقه پیاده ‌روی (۸۴۷ متر)
  موزه تاریخ طبیعی
 • فاصله تا مسجد امام۱۱ دقیقه پیاده ‌روی (۸۷۸ متر)
 • فاصله تا خیابان سپه ...۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۶۳ متر)
 • فاصله تا کاخ چهلستو ...۱۲ دقیقه پیاده ‌روی (۹۶۵ متر)
  کاخ چهلستون
 • فاصله تا مدرسه چهار ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۷ متر)
  مدرسه چهارباغ
 • فاصله تا کاخ هشت‌به ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۵ متر)
  کاخ هشت‌بهشت
 • فاصله تا خیابان چها ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۱۵ متر)
  خیابان چهارباغ
 • فاصله تا میدان امام ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۷۴ متر)
  میدان امام حسین (ع)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۳ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۷۷ متر)
  ایستگاه مترو امام حسین
 • فاصله تا رستوران مل ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۱۷ متر)
  رستوران ملک سلطان جارچی باشی
 • فاصله تا مسجد شیخ ل ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۳۳ متر)
  مسجد شیخ لطف الله
 • فاصله تا میدان نقش ...۶ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۴۶ متر)
  میدان نقش جهان
 • فاصله تا انگورستان ...۵ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۵۷ متر)
  انگورستان ملک
 • فاصله تا خیابان فرد ...۶ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۶۵۹ متر)
  خیابان فردوسی
 • فاصله تا میدان انقل ...۶ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۷۹۰ متر)
  میدان انقلاب
 • فاصله تا خیابان حاف ...۶ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۸۱۰ متر)
  خیابان حافظ
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۵۹ متر)
  ایستگاه مترو چهار تختی
 • فاصله تا مادی نیاصر ...۷ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۶۴ متر)
  مادی نیاصرم
 • فاصله تا سی و سه پل ...۶ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۹۸۸ متر)
 • فاصله تا سینما سپاه ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۲ متر)
  سینما سپاهان
 • فاصله تا سینما ساحل ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۵۹ متر)
 • فاصله تا خیابان شمس ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۷۵ متر)
  خیابان شمس آبادی
 • فاصله تا خیابان هشت ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۲۹۱ متر)
  خیابان هشت بهشت غربی
 • فاصله تا خیابان بزر ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۳۱۴ متر)
  خیابان بزرگمهر
 • فاصله تا خیابان شیخ ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۴۶۰ متر)
  خیابان شیخ بهایی
 • فاصله تا خیابان چها ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۱۵ متر)
  خیابان چهارباغ پایین
 • فاصله تا رستوران شه ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۳۴ متر)
  رستوران شهرزاد
 • فاصله تا پل خواجو۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۵۴ متر)
 • فاصله تا حمام علیقل ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۵۴ متر)
  حمام علیقلی آقا
 • فاصله تا خانه تاریخ ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۰۶ متر)
  خانه تاریخی کیانپور(گیلانیان)
 • فاصله تا خیابان ابن ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۸۵ متر)
  خیابان ابن سینا
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۶۰ متر)
  ایستگاه مترو شهدا
 • فاصله تا خیابان مشت ...۱۰ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۱۵ متر)
  خیابان مشتاق
 • فاصله تا مسجد جامع ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۴ متر)
  مسجد جامع برسیان
 • فاصله تا مسجد جامع( ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۴ متر)
  مسجد جامع(مسجد جامع عتیق)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۸۶ متر)
  ایستگاه مترو سی و سه پل
 • فاصله تا پل فلزی۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۳۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۰۳ متر)
  بیمارستان شهید بهشتی
 • فاصله تا بلوار آیین ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۲۸ متر)
  بلوار آیینه خانه
 • فاصله تا دردشت۱۱ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۹۵ متر)
 • فاصله تا باغ گلها۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۸۱ متر)
 • فاصله تا خیابان 22 ...۱۱ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۰۸ متر)
  خیابان 22 بهمن
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۵۹ متر)
  ایستگاه مترو باهنر
 • فاصله تا لنبان۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۶ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۹ متر)
  مجتمع تجاری پارک
 • فاصله تا پل بزرگمهر ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۸۵ متر)
 • فاصله تا محله تاریخ ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۷۷ متر)
  محله تاریخی جویباره
 • فاصله تا خیابان آبش ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۶۱ متر)
  خیابان آبشار
 • فاصله تا خیابان سجا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۸۸ متر)
  خیابان سجاد
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۱۴ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۹۳ متر)
  ایستگاه مترو دکتر شریعتی
 • فاصله تا گورستان تخ ...۱۴ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۴۸ متر)
  گورستان تخت فولاد
 • فاصله تا خیابان حکی ...۱۳ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۶۶ متر)
  خیابان حکیم نظامی
 • فاصله تا طوقچی۱۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۷۱ متر)
 • فاصله تا کلیسای وان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۷۴ متر)
  کلیسای وانک
 • فاصله تا کوچه پاچنا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۷۵ متر)
  کوچه پاچنار
 • فاصله تا پل مارنان۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۵۱ متر)
 • فاصله تا محله جُلفا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۸۷ متر)
 • فاصله تا پل قدیر۱۲ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۰۵ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵ متر)
  خیابان آزادگان
 • فاصله تا دروازه شیر ...۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۲ متر)
  دروازه شیراز
 • فاصله تا برج کبوتر ...۱۵ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۳۹۶ متر)
  برج کبوتر خانه
 • فاصله تا دالانکوه۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۴۸ متر)
 • فاصله تا مردوایج۱۶ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۵۶ متر)
 • فاصله تا ترمینال مس ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۱۹ متر)
  ترمینال مسافربری کاوه
 • فاصله تا خیابان سلم ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۲۵ متر)
  خیابان سلمان فارسی
 • فاصله تا بزرگراه هم ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۶۶۸ متر)
  بزرگراه همت
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۴۰ متر)
  بیمارستان تخصصی خانواده
 • فاصله تا ترمینال مس ...۱۷ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۶۶ متر)
  ترمینال مسافربری زاینده رود
 • فاصله تا لادان۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۱۴ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۲۱ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۹۲ متر)
  نمایشگاه بین المللی
 • فاصله تا ولدان۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۳۰ متر)
 • فاصله تا تونل آکوار ...۱۸ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۵۱ متر)
  تونل آکواریوم
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶ متر)
  باغ پرندگان
 • فاصله تا کارلادان۲۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۱ متر)
 • فاصله تا محله جی۲۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۳ متر)
 • فاصله تا کنگاز۲۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۵۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۱۵ متر)
  بیمارستان چمران
 • فاصله تا مجتمع اصفه ...۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۱۸ متر)
  مجتمع اصفهان سیتی سنتر
 • فاصله تا بزرگراه چم ...۲۰ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۱۲ متر)
  بزرگراه چمران
 • فاصله تا خیابان باغ ...۲۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۴۱ متر)
  خیابان باغ فردوس
 • فاصله تا حمام رهنان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۹۹ متر)
  حمام رهنان(دوقلو)
 • فاصله تا رهنان۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۴۴ متر)
 • فاصله تا منار جنبان ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۱۰ متر)
 • فاصله تا آتشگاه اصف ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵ متر)
  آتشگاه اصفهان
 • فاصله تا میدان استق ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۱۶۹ متر)
  میدان استقلال
 • فاصله تا راه آهن۴۵ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۸۳۲ متر)
 • فاصله تا گارماسه۳۵ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۹۷۲ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۹۶۷ متر)
  فرودگاه بین المللی
 • فاصله تا نصرآباد۱ ساعت و ۴۰ دقیقه با خودرو (۷۷ کیلومتر و ۱۹۸ متر)
120 هزار تومان تخفیف ویژه یوتراوز
کد تخفیف:
Utravs4