آدرس هتل :تهران، خیابان ولیعصر، بعد از خیابان زرتشت، کوچه غفاری

اتاق‌های هتل کارون تهران

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل کارون تهران

امکانات هتل کارون تهران

فاصله هتل کارون تهران تا نقاط مهم

 • سینما آفریقا5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 117 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر شهید فاطمی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 286 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان ولیعصر4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 642 متر)
 • بیمارستان پارس6 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 844 متر)
 • میدان ولیعصر5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 854 متر)
 • سینما استقلال6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 93 متر)
 • بیمارستان جم6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 97 متر)
 • نایب ساعی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 109 متر)
 • خیابان استاد نجات اللهی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 207 متر)
 • بلوار کشاورز7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 224 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میرزای شیرازی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 232 متر)
 • بیمارستان آریا7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 232 متر)
 • رستوران سیمرغ5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 324 متر)
 • کلیسای سرکیس مقدس7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 327 متر)
 • سینما آزادی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 349 متر)
 • سینما عصر جدید7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 394 متر)
 • پیتزا پاشا6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 535 متر)
 • خیابان حافظ6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 549 متر)
 • خیابان مطهری6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 557 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 654 متر)
 • سفارت عراق7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 704 متر)
 • خیابان ایرانشهر7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 729 متر)
 • خیابان کارگر شمالی7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 803 متر)
 • سینما قدس7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 824 متر)
 • خیابان سپهبد قرنی9 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 831 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر8 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 920 متر)
 • سفارت روسیه7 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 955 متر)
 • میدان هفت تیر9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 35 متر)
 • موزه فرش ایران9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 74 متر)
 • خیابان کریم خان9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 95 متر)
 • پل حافظ7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 112 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فردوسی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 156 متر)
 • رستوران ارکیده7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 159 متر)
 • خیابان دکتر فاطمی9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 191 متر)
 • میدان آژانتین7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 226 متر)
 • سفارت افغانستان8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 267 متر)
 • میدان فردوسی8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 353 متر)
 • سفارت جمهوری ایتالیا8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 362 متر)
 • سفارت پاکستان10 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 387 متر)
 • سفارت اوگاندا8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 421 متر)
 • کلیسا کانسولاتا8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 421 متر)
 • پارک دانشجو8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 459 متر)
 • بیمارستان مهرگان8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 642 متر)
 • خیابان الوند9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 718 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 774 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دروازه دولت8 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 817 متر)
 • دروازه دولت10 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 887 متر)
 • سفارت جمهوری ارمنستان9 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 949 متر)
 • خیابان سهروردی9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 6 متر)
 • رستوران خانه کوچک12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 10 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سهروردی9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 14 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خواجه عبدالله انصاری10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 41 متر)
 • بیمارستان مرکز قلب11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 134 متر)
 • خیابان انقلاب10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 204 متر)
 • رستوران بوفالو10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 205 متر)
 • کلیسای حضرت ابراهیم10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 218 متر)
 • میدان انقلاب10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 224 متر)
 • ایستگاه قطار شهری تئاتر شهر10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 243 متر)
 • سفارت انگلستان10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 244 متر)
 • بیمارستان دی10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 259 متر)
 • ایستگاه قطار شهری حسن آباد9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 318 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان انقلاب اسلامی11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 319 متر)
 • مصلی9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 356 متر)
 • ایستگاه قطار شهری مصلی9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 361 متر)
 • میدان حسن آباد10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 373 متر)
 • مجموعه قزاقخانه9 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 383 متر)
 • رستوران خان جان10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 397 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید بهشتی11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 415 متر)
 • بلوار شریعتی10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 436 متر)
 • البرز11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 485 متر)
 • رستوران البرز11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 485 متر)
 • رستوران طریقت10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 515 متر)
 • موزه آبگینه و سفالینه10 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 520 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید قدوسی11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 529 متر)
 • عباس آباد11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 592 متر)
 • رستوران گیاهی پیور11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 659 متر)
 • خیابان گاندی11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 666 متر)
 • سینما ایران11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 667 متر)
 • خیابان فرهنگ11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 670 متر)
 • رستوران مانسون11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 720 متر)
 • خیابان خرمشهر11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 725 متر)
 • رستوران بیکس11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 752 متر)
 • عمارت دارالفنون12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 868 متر)
 • سفره خانه سنتی باغ صبا12 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 940 متر)
 • رستوران آنتروکوت11 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 975 متر)
 • سفارت آلمان11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 56 متر)
 • سفره خانه سنتی عالی قاپو12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 61 متر)
 • موزه عبرت12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 63 متر)
 • مرکز چشم پزشکی ونک11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 149 متر)
 • میدان ونک11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 152 متر)
 • ایستگاه قطار شهری توحید12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 187 متر)
 • موزه جواهرات ملی11 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 189 متر)
 • موزه پست و تلگراف12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 222 متر)
 • باغ خزندگان زیما12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 224 متر)
 • موزه استاد صبا12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 260 متر)
 • کتابخانه و موزه ملی ملک12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 297 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه امام علی12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 301 متر)
 • گنبد مینا13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 306 متر)
 • بزرگراه کوردستان13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 390 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دروازه شمیران12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 462 متر)
 • بهارستان13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 493 متر)
 • خیابان ملاصدرا13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 521 متر)
 • خیابان لاله زار12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 568 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ملت12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 589 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان حر13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 632 متر)
 • میدان امام خمینی12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 688 متر)
 • مجلس شورای اسلامی ایران12 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 732 متر)
 • بیمارستان محب تهران13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 798 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بهارستان13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 834 متر)
 • ایستگاه قطار شهری منیریه13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 840 متر)
 • خیابان وحدت اسلامی13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 893 متر)
 • موزه پول13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 935 متر)
 • بیمارستان سینا13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 969 متر)
 • موزه علم و فناوری13 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 988 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید همت12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 18 متر)
 • بوستان طالقانی12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 26 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام حسین13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 51 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 64 متر)
 • خیابان امیرکبیر14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 119 متر)
 • خیابان باب همایون13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 165 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی(ره)14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 228 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید صیاد شیرازی13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 267 متر)
 • پار ک وی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 275 متر)
 • خلوت کریم خانی14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 295 متر)
 • ساختمان صلح جمعیت هلال احمر13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 325 متر)
 • بزرگراه حقانی13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 341 متر)
 • خیابان شهید حقانی13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 349 متر)
 • بازار بزرگ تهران14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 432 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مدنی15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 577 متر)
 • کاخ گلستان15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 577 متر)
 • خیابان امام خمینی14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 586 متر)
 • بلوار آفریقا13 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 594 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سبلان16 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 602 متر)
 • بلوار مرزداران15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 609 متر)
 • بیمارستان چشم پزشکی نور14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 631 متر)
 • بیمارستان خاتم الانبیاء14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 721 متر)
 • خیابان ولیعصر14 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 872 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید نواب صفوی15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 900 متر)
 • حمام نواب (قتلگاه کریم آبمنگل)15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 907 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان شهدا15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 962 متر)
 • رستوران وادوابل15 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 980 متر)
 • رستوران شبهای تهران16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 35 متر)
 • رستوران اسفندیار15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 52 متر)
 • نظام آباد16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 53 متر)
 • ایستگاه قطار شهری رازی15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 64 متر)
 • بوستان آب و آتش12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 125 متر)
 • مسجد جامع19 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 179 متر)
 • سفارت سوریه15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 232 متر)
 • پل طبیعت12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 261 متر)
 • سینما ملت15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 296 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 329 متر)
 • رستوران برگراتور15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 341 متر)
 • بزرگراه یادگار امام17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 402 متر)
 • سفارت امارات متحده عربی15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 416 متر)
 • رستوران کابانا15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 428 متر)
 • رستوران شاندیز جردن15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 451 متر)
 • رستوران گیلانه15 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 484 متر)
 • خیابان خیام17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 506 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شیخ الرئیس17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 555 متر)
 • سفارت جمهوری شرقی اروگوئه16 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 614 متر)
 • بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 641 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پانزده خرداد17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 663 متر)
 • بزرگراه چمران(بلوار چمران)17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 664 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر حبیب الله18 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 716 متر)
 • رستوران مروارید18 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 803 متر)
 • خیابان جیحون17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 843 متر)
 • بزرگراه امام علی (ع)18 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 847 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فدک19 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 876 متر)
 • خیابان ستارخان17 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 915 متر)
 • بیمارستان روانپزشکی ایرانیان14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 7 متر)
 • میدان امام حسین(ع)19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 60 متر)
 • میدان راه آهن19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 114 متر)
 • بوستان باغ ایرانی17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 230 متر)
 • بلوار میرداماد14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 328 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شوش19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 340 متر)
 • ایستگاه قطار شهری استاد معین18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 359 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه شریف19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 365 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میرداماد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 407 متر)
 • بوستان فدک19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 575 متر)
 • حسینیه ارشاد16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 654 متر)
 • بوستان زیبا (آبشار تهران)19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 677 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گلبرگ19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 686 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طرشت18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 716 متر)
 • ایستگاه راه آهن20 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 793 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 815 متر)
 • ایستگاه مترو پیروزی19 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 882 متر)
 • رستوران خاقان17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 915 متر)
 • مسجد قبا17 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 937 متر)
 • میدان آزادی18 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 975 متر)
 • سفارت اردن20 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 997 متر)
 • پارک دلفین (دلفیناریوم)21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 44 متر)
 • رستوران گردان برج میلاد21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 46 متر)
 • نمایشگاه بین المللی21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 105 متر)
 • برج میلاد22 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 153 متر)
 • ایستگاه قطار شهری مولوی21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 169 متر)
 • موزه امام علی(ع)15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 286 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قلهک16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 298 متر)
 • مجتمع تجاری میلاد نور21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 389 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر شریعتی16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 402 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ترمینال جنوب22 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 420 متر)
 • سفارت جمهوری آذربایجان18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 500 متر)
 • بیمارستان بهمن20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 510 متر)
 • خانه موزه شهید بهشتی17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 524 متر)
 • ایستگاه قطار شهری جوادیه21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 542 متر)
 • ایستگاه قطار شهری تهرانپارس21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 586 متر)
 • موزه تنوع زیستی21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 605 متر)
 • سینما جی26 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 722 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبرد20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 756 متر)
 • شهرک غرب20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 877 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 882 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان آزادی20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 882 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید زین الدین18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 895 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید حقانی25 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 928 متر)
 • شاطر عباس20 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 949 متر)
 • ترمینال غرب21 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 974 متر)
 • سفارت جمهوری آرژانتین18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 983 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سرسبز23 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 41 متر)
 • بزرگراه نواب20 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 334 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید صدر17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 392 متر)
 • خیابان فیاضی16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 540 متر)
 • خیابان فرشته16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 541 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بیمه22 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 637 متر)
 • سینما اریکه ایرانیان23 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 710 متر)
 • رستوران آناندا19 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 713 متر)
 • پارک پلیس23 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 720 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قیطریه18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 974 متر)
 • پیتزا نخل23 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 983 متر)
 • ترمینال جنوب24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 97 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نیرو هوایی23 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 148 متر)
 • خیابان پاسداران20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 224 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قلعه مرغی20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 290 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه علم و صنعت24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 291 متر)
 • باغ موزه هنر ایرانی18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 299 متر)
 • موزه دکتر حسابی18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 330 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صادقیه24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 382 متر)
 • نارمک25 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 507 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خزانه24 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 527 متر)
 • بوستان نهج البلاقه25 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 547 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید باقری25 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 592 متر)
 • خیابان دماوند25 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 613 متر)
 • رستوران نارنجستان20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 627 متر)
 • رستوران فرنگی لوشاتو25 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 631 متر)
 • سفارت ژاپن18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 651 متر)
 • باغ فردوس19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 747 متر)
 • کافی شاپ کوبانا18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 854 متر)
 • قیطریه19 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 906 متر)
 • پیتزا پارک18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 908 متر)
 • رستوران شهروز18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 919 متر)
 • سعادت آباد20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 955 متر)
 • بیمارستان پارسیان21 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 992 متر)
 • بیمارستان عرفان20 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 995 متر)
 • پیتزا پم18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 42 متر)
 • سفارت برزیل20 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 91 متر)
 • رستوران مورانو19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 141 متر)
 • رصد خانه زعفرانیه20 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 160 متر)
 • سفره خانه باباقدرت19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 216 متر)
 • موزه سینمای ایران22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 225 متر)
 • رستوران ایتالیایی ویژن19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 254 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کلاهدوز26 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 320 متر)
 • رستوران شب های زعفرانیه21 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 410 متر)
 • پارک ژوراسیک (دایناسور های متحرک)25 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 539 متر)
 • تجریش22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 638 متر)
 • رستوران سنتی حافظیه22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 694 متر)
 • سفارت جمهوری آفریقای جنوبی22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 756 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان نوبنیاد23 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 776 متر)
 • فرحزاد26 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 796 متر)
 • حرم امامزاده صالح22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 846 متر)
 • خیابان کیخسروی30 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 867 متر)
 • خیابان آزادی27 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 15 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ارم سبز29 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 19 متر)
 • سفارت بوسنی و هرزگوین22 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 42 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهرداری23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 85 متر)
 • ایستگاه قطار شهری علی آباد27 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 127 متر)
 • ترمینال شرق28 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 187 متر)
 • سفارت اتریش23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 189 متر)
 • خیابان ولنجک21 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 199 متر)
 • یافت آباد27 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 314 متر)
 • کاخ سعدآباد23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 355 متر)
 • موزه نظامی23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 355 متر)
 • موزه آبکار23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 355 متر)
 • مجموعه فرهنگی کاخ سعد آباد23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 355 متر)
 • پارک بازیافت28 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 419 متر)
 • نمایشگاه هوایی28 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 617 متر)
 • رستوران اردک آبی24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 863 متر)
 • رستوران الیزه24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 879 متر)
 • بزرگراه آیت الله سعیدی27 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 924 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهرک شریعتی26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 239 متر)
 • پارک ارم30 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 327 متر)
 • درکه25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 354 متر)
 • خیابان شهید باهنر23 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 550 متر)
 • رستوران باغ گیلاس24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 579 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نعمت آباد25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 643 متر)
 • بیمارستان بقیه اله جماران25 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 682 متر)
 • دربند26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 721 متر)
 • خیابان لواسانی24 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 763 متر)
 • کاخ موزه سبز27 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 810 متر)
 • پارک لویزان23 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 838 متر)
 • سورتمه تهران26 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 851 متر)
 • آبشار دوقلو26 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 58 متر)
 • بزرگرا ه طبقاتی صدر23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 284 متر)
 • کتابخانه اختصاصی نیاوران25 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 403 متر)
 • کاخ موزه نیاوارن25 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 591 متر)
 • ایستگاه قطار شهری جوانمرد قصاب33 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 598 متر)
 • بزرگراه شیخ فضل الله نوری27 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 815 متر)
 • سفارت چین25 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 820 متر)
 • دژ رشکان32 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 93 متر)
 • ایستگاه قطار شهری عبدل آباد31 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 115 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ورزشگاه آزادی34 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 330 متر)
 • آبشار چال مگس27 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 399 متر)
 • فرودگاه مهرآباد35 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 404 متر)
 • بیمارستان محک25 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 832 متر)
 • بام محک26 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 907 متر)
 • افسریه31 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 956 متر)
 • موزه حیات وحش دارآباد27 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 31 متر)
 • کوه دارآباد27 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 31 متر)
 • خیابان فردوسی28 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 113 متر)
 • بام تهران40 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 167 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهر ری36 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 259 متر)
 • بوستان جمشیدیه29 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 318 متر)
 • آرامگاه شاه عبدالعظیم حسنی37 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 633 متر)
 • باغ پرندگان تهران45 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 711 متر)
 • آبشار کبوتر خوان29 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 121 متر)
 • چشمه درازلش29 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 121 متر)
 • بزرگراه لشکری34 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 944 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادگان32 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 106 متر)
 • ایستگاه قطار شهری چیتگر32 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 147 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فرهنگسرا29 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 348 متر)
 • موزه ماشین های قدیمی35 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 740 متر)
 • ارتفاعات شهرک شهید محلاتی31 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 786 متر)
 • چشمه علی32 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 969 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم30 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 200 متر)
 • پارک جنگلی لتمان کن41 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 754 متر)
 • ایستگاه قطار شهری باقر شهر44 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 953 متر)
 • پارک جنگلی یاس32 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 17 متر)
 • هرم هیجان (سوپر نوا)36 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 32 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ایران خودرو34 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 338 متر)
 • پارک چیتگر37 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 723 متر)
 • سافاری پارک وحشت چیتگر37 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 724 متر)
 • دریاچه مصنوعی خلیج فارس (چیتگر)43 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 250 متر)
 • بزرگراه فتح36 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 565 متر)
 • ایستگاه قطار شهری حرم مطهر36 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 109 متر)
 • باغ ملی گیاه شناسی38 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 211 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شاهد39 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 861 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کهریزک43 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 808 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وردآورد41 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 600 متر)
 • بهشت زهرا46 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 103 متر)
 • تپه میل46 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 84 متر)
 • اتوبان تهران_کرج42 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 519 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گرم دره43 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 644 متر)
 • خیابان آیت الله طالقانی45 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 796 متر)
 • دامنه ارواح سنگی کوه البرز1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 245 متر)
 • روستای وردیج(روستای آدم سنگی)60 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 289 متر)
 • آبشار سنگان1 ساعت و 17 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 731 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اتمسفر48 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 46 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کرج50 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 284 متر)
 • قله توچال1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (46 کیلومتر و 177 متر)
 • دریاچه سد لتیان58 دقیقه با خودرو (46 کیلومتر و 852 متر)
 • ایستگاه قطار شهری محمدشهر کرج55 دقیقه با خودرو (46 کیلومتر و 855 متر)
 • تله کابین توچال1 ساعت و 21 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 869 متر)
 • خیابان جمهوری59 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 316 متر)
 • خیابان مفتح1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (49 کیلومتر و 93 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گلشهر کرج59 دقیقه با خودرو (50 کیلومتر و 794 متر)
 • فرودگاه بین المللی امام خمینی59 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 153 متر)
 • منطقه حفاظت شده ورجین1 ساعت و 13 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 623 متر)
 • کاظم آباد1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 709 متر)
 • قله دماوند2 ساعت و 32 دقیقه با خودرو (110 کیلومتر و 625 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 8 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهامکان‌پذیر نمی‌باشد

درباره هتل کارون تهران

از جمله هتل‌های سه ستاره تهران که در فاصله مناسبی از پارک لاله تهران قرار گرفته است، هتل کارون تهران است. این هتل در سال 1354 در 4 طبقه با 24 اتاق ساخته شده است و در سال 1392 برای افزایش کیفیت و خدمات مورد بازسازی قرار گرفته است. در حال حاضر این هتل حدود 40 تخت ظرفیت دارد و علاوه بر آن رستورانی با ظرفیت 30 نفر دارد که برای مهمان مقیم در هتل در نظر گرفته شده است.

 

امکانات و خدمات هتل کارون تهران

هتل کارون تهران در اتاق‌های خود دارای خدمات و امکاناتی از جمله روم سرویس، صبحانه، یخچال، مبلمان، دراور، آباژور، چای‌ساز، بالکن، رخت آویز و ... می‌باشد. همچنین در خود هتل هم امکانات و خدمات مختلفی وجود دارد که برای شما در طول اقامت‌تان در این هتل در نظر گرفته شده است. برخی از این امکانات و خدمات که می‌شود به آن‌ها اشاره کرد، به طور خلاصه عبارتند از: آسانسور، صندوق امانات، نمازخانه، کافی‌شاپ، اتاق چمدان، کافی‌نت، فضای سبز، پذیرش 24 ساعته، اتاق تلفن، خدمات بیدار باش، خدمات خانه‌داری و خدمات تهیه بلیط

 

آدرس و شماره تماس هتل کارون تهران

هتل کارون تهران در خیابان ولیعصر، بعد از خیابان زرتشت و در کوچه غفاری قرار گرفته است و در صورت نیاز به راهنمایی‌های بیشتر در رابطه با این هتل هم این امکان را دارید تا با شماره تماس 1548 تماس گرفته و توسط پشتیبانان ما در یوتراوز راهنمایی‌های لازم را دریافت کنید. پشتیبانان ما در یوتراوز در 7 روز هفته و به صورت 24 ساعته برای پاسخگویی به سوالات شما در خدمتتان خواهند بود.

 

رزرو آنلاین اتاق در هتل کارون تهران

برای رزرو اتاق در هتل کارون تهران به صورت آنلاین و با بهترین قیمت، کافی است تا به یوتراوز مراجعه کنید. یوتراوز انواع اتاق‌های موجود در این هتل را به همراه تخفیفات ویژه در اختیار شما قرار داده است تا بتوانید بدون نگرانی اتاقی که مورد نظرتان است را از میان اتاق‌هایی همچون یک تخته VIP، یک تخته سنتی، یک تخته اکونومی و ... انتخاب کرده و رزرو کنید.