هتل کهکشان سیرجان
سیرجان، بلوار نماز، چهارراه سید احمد خمینی، شهرک رزمندگان
ورود
خروج
مدت اقامت: 1 شب
تعداد اتاق :-
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق دو تخته درجه 2
اتاق دو تخته درجه 2
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۳۶۱,۰۰۰
241,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

مبلمان
آباژور
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
دراور
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
بالکن
مینی بار رایگان
روم سرویس
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال

-

اتاق دو تخته درجه 1
اتاق دو تخته درجه 1
ظرفیت: دو نفر
قیمت برای 1 شب۴۴۱,۰۰۰
321,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
دراور
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
بالکن
مینی بار رایگان
روم سرویس
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
چای ساز
آب رایگان

-

اتاق سه تخته درجه 2
اتاق سه تخته درجه 2
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۴۴۴,۰۰۰
324,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

سیستم اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
دراور
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
بالکن
مینی بار رایگان
روم سرویس
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی

-

اتاق سه تخته درجه 1
اتاق سه تخته درجه 1
ظرفیت: سه نفر
قیمت برای 1 شب۵۳۳,۰۰۰
413,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
دراور
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
بالکن
مینی بار رایگان
روم سرویس
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق

-

اتاق چهار تخته درجه 2
اتاق چهار تخته درجه 2
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب۵۳۴,۰۰۰
414,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
دراور
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
بالکن
مینی بار رایگان
روم سرویس
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی

-

اتاق چهار تخته درجه 1
اتاق چهار تخته درجه 1
ظرفیت: چهار نفر
قیمت برای 1 شب۶۲۱,۰۰۰
501,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

دراور
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
بالکن
مینی بار رایگان
روم سرویس
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
مبلمان
آباژور
چای ساز
آب رایگان
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
سیستم اطفاء حریق دراتاق
تلویزیون در اتاق
اینترنت در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق

-

اتاق پنج تخته درجه 2
اتاق پنج تخته درجه 2
ظرفیت: پنج نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۶۳۷,۰۰۰
517,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی
آباژور
روم سرویس
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
چای ساز
مبلمان
دراور
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
آب رایگان
بالکن
سیستم اطفاء حریق دراتاق
مینی بار رایگان
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق

-

اتاق پنج تخته درجه 1
اتاق پنج تخته درجه 1
ظرفیت: پنج نفر
یک نفر اضافه ( با هزینه )
قیمت برای 1 شب۷۲۷,۰۰۰
607,000 تومان
جزئیات بلیط

این امکانات در اتاق‌های مختلف هتل متفاوت است. اگر مورد خاصی مدنظر شماست، لطفاً پس از انتخاب اتاق در بخش «درخواست‌های مسافر» ذکر کنید.

آباژور
روم سرویس
صبحانه
شبکه پخش فیلم
یخچال
چای ساز
مبلمان
دراور
تلویزیون در اتاق
سیستم گرمایش و سرمایش
نوع قفل درب اتاق
امکان شارژ وسایل الکترونیکی
سیستم اعلام حریق
سیستم تهویه مطبوع دراتاق
آب رایگان
بالکن
سیستم اطفاء حریق دراتاق
مینی بار رایگان
اینترنت در اتاق
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
سرویس بهداشتی ایرانی در اتاق
رخت آویز
کمد لباس
تلفن در اتاق
تلویزیون
حمام
لوازم بهداشتی
دمپایی

-

قوانین و مقررات هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۳ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک ۳ تا ۵ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدرک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

موقعیت مکانی هتل کهکشان سیرجان

 • فاصله تا مناره خسرو ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۲ متر)
  مناره خسروگرد
 • فاصله تا مسجد جامع ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۷۰ متر)
  مسجد جامع سبزوار
 • فاصله تا موزه مردم ...۵ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۵۲ متر)
  موزه مردم شناسی ابیانه
 • فاصله تا آبشار آب م ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۴۷ متر)
  آبشار آب مراد لاسم
 • فاصله تا آبشار شیخ ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۸۸ متر)
  آبشار شیخ علی خان زیار
 • فاصله تا مصلی تاریخ ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۶۷ متر)
  مصلی تاریخی سبزوار
 • فاصله تا کاروانسرای ...۸ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۰۳ متر)
  کاروانسرای فرامرزخان
 • فاصله تا یخدان های ...۱۰ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۱۸ متر)
  یخدان های تاریخی
 • فاصله تا آرامگاه حا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۶۷ متر)
  آرامگاه حاج ملا هادی سبزواری
 • فاصله تا بقعه امام ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۵۳ متر)
  بقعه امام زاده یحیی(ع)
 • فاصله تا امامزاده ع ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۹۵۸ متر)
  امامزاده عبدالله بن موسی بن جعفر
 • فاصله تا کمپ کویرنو ...۱ ساعت و ۵۴ دقیقه با خودرو (۵۲ کیلومتر و ۸۵۶ متر)
  کمپ کویرنوردی شن و شادن