آدرس هتل :تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید طاهری، شماره ۸۲
نکات مهم هتل آپارتمان جم تهران
 • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
 • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
امکانات هتل آپارتمان جم تهران
موقعیت مکانی هتل آپارتمان جم تهران
 • فاصله تا شاطر عباس۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۱۸۴ متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...۴ دقیقه با خودرو (۱ کیلومتر و ۵۱۶ متر)
 • فاصله تا خیابان فیا ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۵۰ متر)
 • فاصله تا خیابان فرش ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۱۵۲ متر)
 • فاصله تا سفارت سوری ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۵۷۴ متر)
 • فاصله تا سفارت ژاپن ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۵۲ متر)
 • فاصله تا رستوران بر ...۶ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۶۸۲ متر)
 • فاصله تا باغ فردوس۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۶۷ متر)
 • فاصله تا رستوران شا ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۷۹۳ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۲۶ متر)
 • فاصله تا باغ موزه ه ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۸۶۹ متر)
 • فاصله تا موزه دکتر ...۸ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۰۱ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۷ دقیقه با خودرو (۲ کیلومتر و ۹۵۶ متر)
 • فاصله تا خیابان ولی ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴ متر)
 • فاصله تا سفارت برزی ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۱۰ متر)
 • فاصله تا رصد خانه ز ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۸۰ متر)
 • فاصله تا سینما ملت۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۲۸ متر)
 • فاصله تا موزه سینما ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۴۴ متر)
 • فاصله تا سفارت امار ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۳۱ متر)
 • فاصله تا رستوران کا ...۷ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۴۲ متر)
 • فاصله تا رستوران شب ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۴۲۹ متر)
 • فاصله تا بلوار آفری ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۵۴۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۱۲ متر)
 • فاصله تا رستوران سن ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۱۳ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۷۵ متر)
 • فاصله تا ساختمان صل ...۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۷۷۹ متر)
 • فاصله تا موزه پول۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۸۷۵ متر)
 • فاصله تا خیابان ولن ...۱۰ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۹۲۴ متر)
 • فاصله تا سفارت بوسن ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۰۳ متر)
 • فاصله تا رستوران اس ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۳۳ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۱۷۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۲۳۹ متر)
 • فاصله تا بوستان آب ...۷ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۳۱۷ متر)
 • فاصله تا پل طبیعت۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۵۴ متر)
 • فاصله تا تجریش۱۳ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۴۹۶ متر)
 • فاصله تا میدان ونک۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۰۷ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ب ...۱۳ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۵۵۰ متر)
 • فاصله تا موزه امام ...۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۳۶ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۹۵ متر)
 • فاصله تا حرم امامزا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۰۳ متر)
 • فاصله تا رستوران ال ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۱۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۱۷ متر)
 • فاصله تا مرکز چشم پ ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۷۹۸ متر)
 • فاصله تا بوستان طال ...۸ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۰۱ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۳۴ متر)
 • فاصله تا خیابان گان ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۳۹ متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۵۰ متر)
 • فاصله تا موزه نظامی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۶۰ متر)
 • فاصله تا مجموعه فره ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۶۰ متر)
 • فاصله تا کاخ سعدآبا ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۶۰ متر)
 • فاصله تا موزه آبکار ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۶۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۵۲ متر)
 • فاصله تا سفارت اتری ...۱۱ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۵۷ متر)
 • فاصله تا خانه موزه ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۱۱ متر)
 • فاصله تا بزرگراه حق ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۱۶ متر)
 • فاصله تا خیابان شهی ...۹ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۲۴ متر)
 • فاصله تا بلوار میرد ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۵۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۱۷۱ متر)
 • فاصله تا رستوران ما ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
 • فاصله تا رستوران بی ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۲۵۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۴۹۴ متر)
 • فاصله تا رستوران با ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۵۸۰ متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...۱۱ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۳۲ متر)
 • فاصله تا بزرگراه کو ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۳۷ متر)
 • فاصله تا خیابان ملا ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۴۱ متر)
 • فاصله تا گنبد مینا۱۲ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۶۸۵ متر)
 • فاصله تا کاخ موزه س ...۱۳ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۷۳۳ متر)
 • فاصله تا درکه۱۴ دقیقه با خودرو (۵ کیلومتر و ۸۴۴ متر)
 • فاصله تا قیطریه۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۴۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۱۹۲ متر)
 • فاصله تا دربند۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۲۲۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۰۹ متر)
 • فاصله تا سورتمه تهر ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۵۵ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۳۹۸ متر)
 • فاصله تا خیابان الو ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۴۱۲ متر)
 • فاصله تا آبشار دوقل ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۵۶۲ متر)
 • فاصله تا سعادت آباد ...۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۰۹ متر)
 • فاصله تا رستوران ار ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۲۷ متر)
 • فاصله تا رستوران آن ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۵۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۵۹ متر)
 • فاصله تا رستوران آن ...۱۴ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۶۳ متر)
 • فاصله تا میدان آژان ...۱۳ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۷۹۵ متر)
 • فاصله تا رستوران ای ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۴۶ متر)
 • فاصله تا مسجد قبا۱۶ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۸۴۹ متر)
 • فاصله تا خیابان پاس ...۱۵ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۰۳ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۱۹ دقیقه با خودرو (۶ کیلومتر و ۹۱۰ متر)
 • فاصله تا مصلی۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۸ متر)
 • فاصله تا خیابان شهی ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۷ متر)
 • فاصله تا بوستان باغ ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۲۰ متر)
 • فاصله تا رستوران گی ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۱۶۰ متر)
 • فاصله تا باغ خزندگا ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۲۸۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۵۸ متر)
 • فاصله تا کافی شاپ ک ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۳۹۳ متر)
 • فاصله تا حسینیه ارش ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۰۶ متر)
 • فاصله تا پیتزا پارک ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۴۷ متر)
 • فاصله تا رستوران شه ...۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۴۵۸ متر)
 • فاصله تا پیتزا پم۱۵ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۵۸۱ متر)
 • فاصله تا رستوران سی ...۱۴ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۲۴ متر)
 • فاصله تا رستوران نا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۴۸ متر)
 • فاصله تا شهرک غرب۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۴۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۲ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۷۸ متر)
 • فاصله تا رستوران مو ...۱۶ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۸۰ متر)
 • فاصله تا سینما آزاد ...۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۷۹۴ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۶ متر)
 • فاصله تا پارک ژوراس ...۱۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۲۴ متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۶۷ متر)
 • فاصله تا بام تهران۳۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۷۱ متر)
 • فاصله تا بزرگراه چم ...۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۷۵ متر)
 • فاصله تا پارک پلیس۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۳۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۴۵ متر)
 • فاصله تا کتابخانه ا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۵۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۶۹ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۵ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۹۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۵۴ متر)
 • فاصله تا فرحزاد۱۸ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۳۹۰ متر)
 • فاصله تا کاخ موزه ن ...۲۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۰۸ متر)
 • فاصله تا پیتزا پاشا ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۴۹۰ متر)
 • فاصله تا خیابان لوا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۱۱ متر)
 • فاصله تا خیابان مطه ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۱۲ متر)
 • فاصله تا نایب ساعی۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۵۹۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۰۹ متر)
 • فاصله تا خیابان خرم ...۱۶ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۶۳۴ متر)
 • فاصله تا آبشار چال ...۲۱ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۸۹۶ متر)
 • فاصله تا البرز۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۲۱ متر)
 • فاصله تا رستوران ال ...۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۲۱ متر)
 • فاصله تا پار ک وی۱۷ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۹۶۱ متر)
 • فاصله تا میدان هفت ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۷۳ متر)
 • فاصله تا خیابان کری ...۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۷ متر)
 • فاصله تا سفارت افغا ...۱۶ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۰۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۱۱۶ متر)
 • فاصله تا سینما اریک ...۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۴۱ متر)
 • فاصله تا عباس آباد۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۲۹۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۳۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۳۸۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۱۴ متر)
 • فاصله تا خیابان سهر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۶۵ متر)
 • فاصله تا بزرگرا ه ط ...۱۹ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۴۹۶ متر)
 • فاصله تا سفارت چین۲۱ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۱۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۶ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۲۷ متر)
 • فاصله تا بوستان جمش ...۲۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۱۵ متر)
 • فاصله تا پارک لویزا ...۱۸ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۴۴ متر)
 • فاصله تا کوه دارآبا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۸۶ متر)
 • فاصله تا موزه حیات ...۲۳ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۸۸۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۷۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۱۳ متر)
 • فاصله تا سینما آفری ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
 • فاصله تا سفارت اردن ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۰۰ متر)
 • فاصله تا کلیسای سرک ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۲۷۰ متر)
 • فاصله تا میدان ولیع ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۲۵ متر)
 • فاصله تا بلوار شریع ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۳۹۲ متر)
 • فاصله تا خیابان ایر ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۴۴۷ متر)
 • فاصله تا دروازه دول ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۴۷ متر)
 • فاصله تا خیابان سپه ...۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۴۹ متر)
 • فاصله تا سینما استق ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۶۴ متر)
 • فاصله تا مجتمع تجار ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۹۲ متر)
 • فاصله تا رستوران طر ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۵۹۹ متر)
 • فاصله تا خیابان فره ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۶۲۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۳۶ متر)
 • فاصله تا سینما ایرا ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۷۹۰ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۷۵ متر)
 • فاصله تا خیابان است ...۱۸ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۸۹۴ متر)
 • فاصله تا چشمه درازل ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۴۸ متر)
 • فاصله تا آبشار کبوت ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۹۴۸ متر)
 • فاصله تا خیابان حاف ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۰ متر)
 • فاصله تا سفره خانه ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۳ متر)
 • فاصله تا خیابان کار ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۹ متر)
 • فاصله تا سفارت عراق ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۱۹ متر)
 • فاصله تا بلوار کشاو ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۵۶ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۲۶۳ متر)
 • فاصله تا سینما عصر ...۱۹ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۰۵ متر)
 • فاصله تا سینما قدس۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۳۸ متر)
 • فاصله تا میدان فردو ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۳۵۶ متر)
 • فاصله تا سفارت روسی ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۲۶ متر)
 • فاصله تا موزه فرش ا ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۴۵۰ متر)
 • فاصله تا خیابان دکت ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۵۶۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۰ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۶۲۷ متر)
 • فاصله تا سفارت پاکس ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۷۶۳ متر)
 • فاصله تا پارک دانشج ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۱ کیلومتر و ۸۵۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۴ متر)
 • فاصله تا رستوران خا ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۰۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۲۳ متر)
 • فاصله تا موزه استاد ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۲۹۲ متر)
 • فاصله تا رستوران بو ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۳۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۷۷ متر)
 • فاصله تا پل حافظ۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۳۹۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۷۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۴۷۵ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۰۳ متر)
 • فاصله تا خیابان لال ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۲۹ متر)
 • فاصله تا مجلس شورای ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۳۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۵۰ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۷۴ متر)
 • فاصله تا خیابان انق ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۹۹ متر)
 • فاصله تا کلیسای حضر ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۱۳ متر)
 • فاصله تا میدان انقل ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۱۹ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۴۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۶۵ متر)
 • فاصله تا موزه آبگین ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۶۷۴ متر)
 • فاصله تا سفارت اوگا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۰۷ متر)
 • فاصله تا کلیسا کانس ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۰۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۲ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۱۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۴۴ متر)
 • فاصله تا بهارستان۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۴۹ متر)
 • فاصله تا خیابان فرد ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۶۳ متر)
 • فاصله تا بلوار مرزد ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۶۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۷۸۹ متر)
 • فاصله تا سفارت آلما ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۲۱ متر)
 • فاصله تا سفارت انگل ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۲۲ متر)
 • فاصله تا موزه عبرت۲۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۲۷ متر)
 • فاصله تا میدان حسن ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۴۴ متر)
 • فاصله تا مجموعه قزا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۸۵۳ متر)
 • فاصله تا موزه جواهر ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۵۴ متر)
 • فاصله تا نظام آباد۲۸ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۵۷ متر)
 • فاصله تا موزه تنوع ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۶۱ متر)
 • فاصله تا موزه پست و ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۸۵ متر)
 • فاصله تا کتابخانه و ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۲۱ متر)
 • فاصله تا سفارت جمهو ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۱۷۳ متر)
 • فاصله تا پارک دلفین ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۲۹ متر)
 • فاصله تا رستوران گر ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۳۱ متر)
 • فاصله تا عمارت دارا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۲۶۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۲۳ متر)
 • فاصله تا برج میلاد۲۴ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۳۸ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۳۶۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۴۸۲ متر)
 • فاصله تا بیمارستان ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۳۰ متر)
 • فاصله تا خیابان امی ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۳۷ متر)
 • فاصله تا موزه علم و ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۵۴۹ متر)
 • فاصله تا رستوران وا ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۴۴ متر)
 • فاصله تا بوستان نهج ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۴۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۶۵۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۱ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۱۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۷۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۷۸۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۵۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۸۷۱ متر)
 • فاصله تا رستوران شب ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۱۰ متر)
 • فاصله تا بام محک۲۷ دقیقه با خودرو (۱۳ کیلومتر و ۹۹۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۹ متر)
 • فاصله تا بوستان فدک ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۹۱ متر)
 • فاصله تا میدان امام ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۲۹۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۴۴ متر)
 • فاصله تا رستوران مر ...۲۳ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۳۵۶ متر)
 • فاصله تا نارمک۲۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۴۱۳ متر)
 • فاصله تا بزرگراه یا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۲۲ متر)
 • فاصله تا خیابان ستا ...۲۴ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۵۷۸ متر)
 • فاصله تا خیابان وحد ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۶۸۰ متر)
 • فاصله تا خیابان باب ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۵۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۴ کیلومتر و ۹۹۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۴ متر)
 • فاصله تا خلوت کریم ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۷۱ متر)
 • فاصله تا مسجد جامع۳۲ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۰۳ متر)
 • فاصله تا خیابان اما ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۱۴۸ متر)
 • فاصله تا بازار بزرگ ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۲۱۸ متر)
 • فاصله تا کاخ گلستان ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۶۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۷۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۳۷۹ متر)
 • فاصله تا ارتفاعات ش ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۳۰ متر)
 • فاصله تا بزرگراه ام ...۳۰ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۵۶ متر)
 • فاصله تا بوستان زیب ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۶۵۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه مت ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۰۰ متر)
 • فاصله تا رستوران فر ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۸۶ متر)
 • فاصله تا باغ پرندگا ...۴۳ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۸۸۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۰۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۱۶ متر)
 • فاصله تا حمام نواب ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۹۲۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۲۲۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۳۶۹ متر)
 • فاصله تا خیابان خیا ...۳۵ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۴۷۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۵۸۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۵ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۳۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۶۷۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۸۷۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۵ دقیقه با خودرو (۱۶ کیلومتر و ۹۰۵ متر)
 • فاصله تا خیابان جیح ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۹ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۳۷ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۲۲ متر)
 • فاصله تا خیابان کیخ ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۲۶۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۳۴۶ متر)
 • فاصله تا میدان آزاد ...۲۶ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۴۸۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۵۳۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۵۳۸ متر)
 • فاصله تا ترمینال غر ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۷ کیلومتر و ۶۳۰ متر)
 • فاصله تا پیتزا نخل۳۵ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۲۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۵ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۲۶۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۹ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۲۹۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۱ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۳۳۸ متر)
 • فاصله تا سینما جی۳۱ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۵۷۲ متر)
 • فاصله تا ترمینال شر ...۳۶ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۷۹۸ متر)
 • فاصله تا بزرگراه نو ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۳۰ متر)
 • فاصله تا خیابان دما ...۳۴ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۸۳۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۰۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۸ کیلومتر و ۹۴۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۶ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۲۷۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۲ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۴۷۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه را ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۷۳۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۷ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۷۵۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۵ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۷۸۵ متر)
 • فاصله تا میدان راه ...۲۸ دقیقه با خودرو (۱۹ کیلومتر و ۹۵۲ متر)
 • فاصله تا نمایشگاه ه ...۳۴ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۲۸۱ متر)
 • فاصله تا پارک ارم۳۶ دقیقه با خودرو (۲۰ کیلومتر و ۹۹۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۵۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۲ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۳۰۹ متر)
 • فاصله تا ترمینال جن ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۱ کیلومتر و ۳۵۲ متر)
 • فاصله تا بزرگراه شی ...۳۱ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۴۷۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۶۴۳ متر)
 • فاصله تا پارک جنگلی ...۴۲ دقیقه با خودرو (۲۲ کیلومتر و ۹۶۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۲۸ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۴۷ متر)
 • فاصله تا دریاچه مصن ...۴۳ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۷۰۷ متر)
 • فاصله تا فرودگاه مه ...۴۳ دقیقه با خودرو (۲۳ کیلومتر و ۹۲۱ متر)
 • فاصله تا هرم هیجان ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۵۵ متر)
 • فاصله تا افسریه۳۹ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۷۶ متر)
 • فاصله تا بزرگراه آی ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۳۴۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۴۲۹ متر)
 • فاصله تا خیابان آزا ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۴۷۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۳ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۵۱۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۰ دقیقه با خودرو (۲۴ کیلومتر و ۸۲۳ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۱۱۵ متر)
 • فاصله تا یافت آباد۳۷ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۲۷۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۶ دقیقه با خودرو (۲۵ کیلومتر و ۸۱۱ متر)
 • فاصله تا بزرگراه لش ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۶ کیلومتر و ۲۵۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۵ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۳۱۸ متر)
 • فاصله تا موزه ماشین ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۷ کیلومتر و ۴۰۱ متر)
 • فاصله تا دژ رشکان۴۱ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۶۵ متر)
 • فاصله تا پارک بازیا ...۳۹ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۲۰۳ متر)
 • فاصله تا چشمه علی۴۱ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۲۵۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۷ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۴۳۵ متر)
 • فاصله تا بزرگراه فت ...۴۳ دقیقه با خودرو (۲۸ کیلومتر و ۹۷۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۳۸ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۲ متر)
 • فاصله تا پارک چیتگر ...۴۱ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۳۷۱ متر)
 • فاصله تا سافاری پار ...۴۱ دقیقه با خودرو (۲۹ کیلومتر و ۳۷۲ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۱۶۶ متر)
 • فاصله تا باغ ملی گی ...۴۲ دقیقه با خودرو (۳۰ کیلومتر و ۸۶۷ متر)
 • فاصله تا آرامگاه شا ...۴۵ دقیقه با خودرو (۳۱ کیلومتر و ۱۷۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۱ دقیقه با خودرو (۳۲ کیلومتر و ۶۰۵ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۴ دقیقه با خودرو (۳۳ کیلومتر و ۳۵۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۸ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۲۷۰ متر)
 • فاصله تا آبشار سنگا ...۱ ساعت و ۱۵ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۳۹۳ متر)
 • فاصله تا دامنه اروا ...۱ ساعت و ۵ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۷۰۱ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۸ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۷۲۹ متر)
 • فاصله تا روستای ورد ...۱ ساعت و ۵ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۷۴۶ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۶ دقیقه با خودرو (۳۵ کیلومتر و ۷۹۴ متر)
 • فاصله تا بهشت زهرا۴۸ دقیقه با خودرو (۳۶ کیلومتر و ۵۱۵ متر)
 • فاصله تا خیابان آیت ...۴۹ دقیقه با خودرو (۳۹ کیلومتر و ۲۰۷ متر)
 • فاصله تا اتوبان تهر ...۴۷ دقیقه با خودرو (۴۰ کیلومتر و ۱۸۳ متر)
 • فاصله تا تپه میل۵۶ دقیقه با خودرو (۴۰ کیلومتر و ۲۰۴ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۴۷ دقیقه با خودرو (۴۰ کیلومتر و ۳۰۷ متر)
 • فاصله تا قله توچال۶۰ دقیقه با خودرو (۴۰ کیلومتر و ۳۶۹ متر)
 • فاصله تا دریاچه سد ...۵۹ دقیقه با خودرو (۴۱ کیلومتر و ۳۴۵ متر)
 • فاصله تا تله کابین ...۱ ساعت و ۲۰ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۲۲۷ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۲ دقیقه با خودرو (۴۳ کیلومتر و ۷۰۹ متر)
 • فاصله تا منطقه حفاظ ...۱ ساعت و ۱۰ دقیقه با خودرو (۴۷ کیلومتر و ۵۶۰ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۵ دقیقه با خودرو (۴۸ کیلومتر و ۹۴۸ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۵۹ دقیقه با خودرو (۵۳ کیلومتر و ۵۱۹ متر)
 • فاصله تا خیابان جمه ...۱ ساعت و ۳ دقیقه با خودرو (۵۴ کیلومتر و ۹۸۰ متر)
 • فاصله تا خیابان مفت ...۱ ساعت و ۱۲ دقیقه با خودرو (۵۷ کیلومتر و ۹۹ متر)
 • فاصله تا ایستگاه قط ...۱ ساعت و ۳ دقیقه با خودرو (۵۷ کیلومتر و ۴۵۷ متر)
 • فاصله تا فرودگاه بی ...۱ ساعت و ۳ دقیقه با خودرو (۶۰ کیلومتر و ۵۵۶ متر)
 • فاصله تا کاظم آباد۱ ساعت و ۲۰ دقیقه با خودرو (۶۰ کیلومتر و ۸۲۹ متر)
 • فاصله تا قله دماوند ...۲ ساعت و ۲۸ دقیقه با خودرو (۱۰۵ کیلومتر و ۶۱۱ متر)
 • فاصله تا خیابان لال ...۳۴ ساعت و ۴۶ دقیقه با خودرو (۲۲۸۰ کیلومتر و ۶۳۹ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۱۰ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بها6 تا 10 سال
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهامکان‌پذیر نیست
درباره هتل آپارتمان جم تهران

هتل آپارتمان جم تهران در سال 1390 در 5 طبقه با 20 اتاق ساخته شده است و از جمله هتل‌هایی است که مدت زیادی از ساخت آن نمی‌گذرد. این هتل آپارتمان در عین حال که دو ستاره است، امکانات و خدمات قابل توجهی دارد. علاوه بر آن این هتل به محل‌هایی همچون پارک ملت تهران، سازمان صدا‌وسیما، تجریش، مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد و تله‌کابین و پیست اسکی توچال نزدیک است. 

 

امکانات و خدمات هتل آپارتمان جم تهران

هتل آپارتمان جم تهران در اتاق‌های خود دارای خدمات و امکاناتی همچون روم سرویس، صبحانه، یخچال، پاور سوئیچ، مبلمان، دراور، میز تحریر، آباژور، چای‌ساز، بالکن، رخت‌آویز، کمد لباس، امکان پخت و پز و صندوق امانات می‌باشد.

در ضمن این هتل در داخل خود هم امکانات مختلفی دارد که برخی از آن‌ها به اختصار عبارتند از: آسانسور، صندوق امانات، نمازخانه، پله اضطراری، کافی‌شاپ، تاکسی سرویس، سالن ورزشی، وسایل بدنسازی، ترانسفر رفت و برگشت با هزینه، پارکینگ، خدمات باربری، خدمات خانه‌داری و خدمات تهیه بلیط

 

آدرس و شماره تماس هتل آپارتمان جم تهران

هتل آپارتمان جم تهران در خیابان ولیعصر و خیابان شهید طاهری واقع شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این هتل هم می‌توانید با شماره تماس 1548 تماس گرفته و توسط تیم پشتیبانی ما در یوترواز راهنمایی‌های لازم را دریافت کنید.

 

رزرو آنلاین اتاق در هتل آپارتمان جم تهران

با سایت یوتراوز این امکان را دارید تا به سادگی و بدون دغدغه اتاق مورد نظر خود را در هتل آپارتمان جم تهران با بهترین قیمت و با تخفیفات ویژه به صورت اینترنتی رزرو کنید. اتاق‌های موجود در این هتل آپارتمان به اختصار عبارتند از: سوئیت دو نفره، آپارتمان یک خوابه دو نفره و آپارتمان دو خوابه چهار نفره  VIP