آدرس هتل :مشهد - بلوار جمهوری اسلامی - پروین اعتصامی 26

اتاق‌های مجتمع جهانگردی مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه مجتمع جهانگردی مشهد

امکانات مجتمع جهانگردی مشهد

فاصله مجتمع جهانگردی مشهد تا نقاط مهم

 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 339 متر)
 • بوستان باباقدرت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 647 متر)
 • پارک باباقدرت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 732 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 894 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 898 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 86 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 109 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 700 متر)
 • بلوار امام رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 784 متر)
 • خیابان هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 805 متر)
 • بلوار 17 شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 809 متر)
 • خیابان عنصری5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 864 متر)
 • مرکز خرید آسمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 990 متر)
 • برج تجاری آکسون5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 8 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 13 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 104 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 132 متر)
 • باغ خونی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 206 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 360 متر)
 • خیابان دانش شرقی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 577 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 658 متر)
 • خیابان دانش غربی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 703 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 726 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 759 متر)
 • بیمارستان سینا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 768 متر)
 • بلوار مصلی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 75 متر)
 • بازار رضا6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 103 متر)
 • بیمارستان امام زمان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 111 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 189 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 208 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 378 متر)
 • خانه ملک7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 403 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 434 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 461 متر)
 • موزه ظروف7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 464 متر)
 • خیابان امام خمینی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 469 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 470 متر)
 • موزه مدال7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 470 متر)
 • موزه نجوم و ساعت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 470 متر)
 • موزه مردم‌شناسی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 470 متر)
 • موزه قرآن و نفایس7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 470 متر)
 • موزه فرش7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 470 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 470 متر)
 • بلوار شهید رستمی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 475 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 507 متر)
 • خیابان خسروی نو7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 518 متر)
 • خیابان خسروی نو7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 528 متر)
 • خیابان نواب صفوی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 599 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 634 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 645 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 657 متر)
 • رستوران معین درباری7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 659 متر)
 • خیابان پاسداران7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 659 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 683 متر)
 • بوستان وحدت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 702 متر)
 • سینما قدس8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 708 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 864 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 865 متر)
 • میدان امام رضا8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 882 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 898 متر)
 • بیمارستان امام هادی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 905 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 917 متر)
 • پارک وحدت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 923 متر)
 • بلوار وحدت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 947 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 985 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 997 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی7 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 92 متر)
 • کمپ غدیر7 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 95 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 112 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)6 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 139 متر)
 • فرودگاه بین المللی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 145 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 158 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 164 متر)
 • بیمارستان آریا8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 215 متر)
 • گنبد خشتی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 245 متر)
 • مجتمع زیست خاور8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 266 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 279 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 281 متر)
 • پارک باغ ملی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 318 متر)
 • بلوار امام خمینی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 325 متر)
 • مدرسه پریزاد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 341 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 362 متر)
 • چهارراه شهدا8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 446 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 458 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 464 متر)
 • بازار مرکزی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 507 متر)
 • کلیسا انجیلی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 519 متر)
 • سینما هویزه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 527 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 529 متر)
 • مسجد گوهرشاد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 564 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 592 متر)
 • بلوار امیرالمومنین8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 604 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 626 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 643 متر)
 • بازار جنت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 653 متر)
 • بیمارستان مهر9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 670 متر)
 • سینما آفریقا9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 733 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 743 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 837 متر)
 • خیابان شیرازی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 840 متر)
 • خیابان کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 847 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 909 متر)
 • بیمارستان پاستور نو9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 923 متر)
 • برج تجاری آلتون9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 1 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 51 متر)
 • بوستان امت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 74 متر)
 • بیمارستان قائم10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 91 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 258 متر)
 • بلوار احمد آباد9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 307 متر)
 • بلوار ملاصدرا10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 347 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 496 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 527 متر)
 • فروشگاه دبنهامز10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 551 متر)
 • میدان احمد آباد9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 598 متر)
 • رستوران رضایی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 749 متر)
 • نسیم لبنان11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 893 متر)
 • بیمارستان ام البنین10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 938 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 950 متر)
 • میدان شهدا10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 996 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 61 متر)
 • گنبد سبز11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 65 متر)
 • میدان توحید10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 108 متر)
 • ایستگاه راه آهن10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 115 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 115 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 202 متر)
 • بازار فردوسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 265 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 321 متر)
 • خیابان آبکوه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 349 متر)
 • خیابان راهنمایی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 449 متر)
 • بلوار بعثت9 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 719 متر)
 • مرکز خرید خورشید10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 729 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 748 متر)
 • بلوار شهید منتظری9 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 773 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 792 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه9 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 894 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 15 متر)
 • بلوار قرنی12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 42 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 149 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 174 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 342 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری9 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 352 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری9 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 360 متر)
 • رستوران سدروس12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 520 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 590 متر)
 • بوستان بسیج13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 698 متر)
 • بلوار ملک اباد11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 722 متر)
 • بازار گوهر شاد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 723 متر)
 • بازار گوهرشاد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 726 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 777 متر)
 • خیابان رضاشهر11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 979 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 15 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 71 متر)
 • بیمارستان حجازی13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 88 متر)
 • گورستان ارامنه13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 122 متر)
 • رستوران پسران کریم13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 201 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 625 متر)
 • میدان ابوطالب14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 832 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 834 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 902 متر)
 • بیمارستان امام سجاد12 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 66 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 107 متر)
 • بلوار سجاد13 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 218 متر)
 • میدان فردوسی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 261 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت13 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 716 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 734 متر)
 • رباط طرق13 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 771 متر)
 • خیابان طبرسی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 794 متر)
 • کنسولگری کشور عراق15 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 21 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 131 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر14 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 134 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر14 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 559 متر)
 • میدان جانباز15 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 616 متر)
 • مرکز خرید نیکا17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 649 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب11 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 697 متر)
 • مجتمع تجاری پروما17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 698 متر)
 • بلوار خیام16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 838 متر)
 • سینما پیروزی15 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 923 متر)
 • بلوار فکوری15 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 942 متر)
 • بلوار خیام16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 972 متر)
 • بلوار پیروزی15 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 35 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 141 متر)
 • دانشگاه فردوسی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 228 متر)
 • رستوران گیاهی خانه16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 280 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 291 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 312 متر)
 • میدان کوثر16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 597 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 605 متر)
 • بلوار نماز15 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 675 متر)
 • پارک پردیس قائم19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 703 متر)
 • بوستان ایزدی16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 724 متر)
 • رستوران دریایی سولو16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 807 متر)
 • پارک ملت15 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 16 متر)
 • بلوار امامت15 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 61 متر)
 • رستوران کلبه محبت17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 216 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 336 متر)
 • برج باران18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 345 متر)
 • بیمارستان فارابی16 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 435 متر)
 • میدان استقلال17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 565 متر)
 • پردیس قائم19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 585 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 723 متر)
 • کیان سنتر 217 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 780 متر)
 • پارک تفریحی خورشید18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 910 متر)
 • بام مشهد18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 914 متر)
 • بلوار کوثر17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 921 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 945 متر)
 • بلوار وکیل آباد17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 973 متر)
 • بازار بین المللی سپاد19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 77 متر)
 • میدان آزادی17 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 166 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 218 متر)
 • باغ پرندگان20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 359 متر)
 • سرزمین عجایب20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 409 متر)
 • سرزمین عجایب20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 453 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 699 متر)
 • پایانه مسافربری معراج20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 840 متر)
 • بلوار آب و برق19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 56 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 174 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 223 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 554 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 733 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد13 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 834 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 851 متر)
 • بیمارستان رضوی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 881 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری18 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 419 متر)
 • بلوار استاد یوسفی20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 848 متر)
 • بلوار امامیه20 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 848 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای19 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 171 متر)
 • باغ گلها19 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 398 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 475 متر)
 • بلوار شاهد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 599 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد20 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 717 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 769 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 784 متر)
 • پارک آبی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 833 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 867 متر)
 • سد طرق23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 922 متر)
 • بهشت رضا16 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 45 متر)
 • بلوار ادیب22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 171 متر)
 • بلوار حجاب21 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 197 متر)
 • بزرگراه آسیایی20 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 371 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 430 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 592 متر)
 • پارک خانواده23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 692 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 700 متر)
 • سرزمین موج های آبی23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 843 متر)
 • بزرگراه امام علی21 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 977 متر)
 • بلوار دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 131 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 261 متر)
 • بیمارستان مهرگان25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 414 متر)
 • بلوار شریعتی23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 782 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 995 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد22 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 366 متر)
 • بزرگراه آزادی25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 468 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک23 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 962 متر)
 • بلوار شهید برونسی23 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 325 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم24 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 485 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی25 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 569 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 617 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 927 متر)
 • کوهستان پارک شادی26 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 933 متر)
 • بلوار مجیدیه25 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 513 متر)
 • بوستان نیایش25 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 566 متر)
 • ویلاژتوریست26 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 759 متر)
 • بزرگراه میثاق24 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 819 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 285 متر)
 • پارک مینیاتوری28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 469 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 757 متر)
 • رستوران مولانا29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 777 متر)
 • سرزمین موج های خروشان27 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 126 متر)
 • خیابان گلستان27 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 119 متر)
 • ییلاق طرقبه31 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 355 متر)
 • باغ پونه طرقبه31 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 380 متر)
 • ییلاق شاندیز29 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 940 متر)
 • بازار بین المللی بعثت32 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 36 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی30 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 127 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 118 متر)
 • رستوران آبشار33 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 175 متر)
 • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 224 متر)
 • رستوران آبنوس33 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 472 متر)
 • روستا مج46 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 591 متر)
 • رستوران سرداب عنبران35 دقیقه با خودرو (30 کیلومتر و 860 متر)
 • پیست موتور کراس32 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 39 متر)
 • روستا تاریخی پاژ39 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 819 متر)
 • رستوران تشریفات36 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 188 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن36 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 239 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق36 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 264 متر)
 • غار مغان52 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 997 متر)
 • هارونیه36 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 918 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 445 متر)
 • آرامگاه فردوسی40 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 445 متر)
 • موزه توس40 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 445 متر)
 • روستا نغندر41 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 724 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 741 متر)
 • رستوران هندی راج39 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 784 متر)
 • رستوران ارم شاندیز39 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 957 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 751 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی40 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 759 متر)
 • دره ارغوان47 دقیقه با خودرو (39 کیلومتر و 345 متر)
 • روستا ابرده44 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 71 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 952 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (45 کیلومتر و 361 متر)
 • روستا اندرخ1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (45 کیلومتر و 838 متر)
 • روستا زشک59 دقیقه با خودرو (50 کیلومتر و 517 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی60 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 55 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 313 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 745 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (84 کیلومتر و 53 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (133 کیلومتر و 487 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 31 دقیقه با خودرو (154 کیلومتر و 261 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 34 دقیقه با خودرو (156 کیلومتر و 300 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (156 کیلومتر و 649 متر)
 • بوستان باباقدرت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 647 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 86 متر)
 • مرکز خرید آسمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 990 متر)
 • برج تجاری آکسون5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 8 متر)
 • باغ خونی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 206 متر)
 • بازار رضا6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 103 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 189 متر)
 • خانه ملک7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 403 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 434 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 461 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیرعرب زبان)نا مشخص
نرخ میهمان خارجی (عرب زبان)نا مشخص
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 2 سال (درصورت عدم استفاده از سرویس) رایگان می‌باشد.
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودک بین 2 الی 12 سال (درصورت عدم استفاده از سرویس) نیم بها محاسبه می‌گردد.
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
ورود حیوانات خانگیممنوع است

درباره مجتمع جهانگردی مشهد

مجتمع جهانگردی مشهد از قدیمی‌ترین مجتمع‌های اقامتی مشهد است. این اقامتگاه در سال 1360 بنا شده و جهت ارتقاء کیفیت و خدمات در سال 1400 بازسازی شده است. هتل جهانگردی مشهد به دلیل قیمت مقرون‌به‌صرفه، نزدیکی به حرم مطهر و امکانات رفاهی مناسب بین مسافران بسیار مشهور است. 

با اقامت در این مهمانسرای زیبا تنها نیم ساعت به صورت پیاده‌روی وفاصله مجتمع جهانگردی مشهد تا حرم 6 دقیقه با خودرو است. این مجتمع امکانات و خدمات متنوع و کاملی را به شما ارائه‌ می‌کند و قیمت رزرو مناسبی دارد و از لحاظ اقتصادی امکان اقامتی راحت و مقرون‌به‌صرفه است. پس بهتر است دیگر فرصت را از دست ندهید و پس از بررسی این مجتمع و امکانات آن رزرو هتل را در در همین صفحه از سایت یوتراوز انجام دهید و لذت یک اقامت راحت و به‌یادماندنی را تجربه کنید.

امکانات مجتمع اقامتی جهانگردی مشهد

مجتمع جهانگردی مشهد در یک فضای بزرگ باغی و با اتاق‌ها و سوئیت‌های یک طبقه بنا شده است که برای معلولین و بازنشستگان به منظور استفاده بیشتر از فضای بکر طبیعت آن دارای اهمیت بالایی است. اما به طور کلی مجتمع اقامتی جهانگردی مشهد دارای امکانات زیر است:

 • اتاق‌ها: این مجتمع دارای 49 اتاق و سوئیت با ظرفیت‌های اتاق‌ دو تخته توئین، اتاق سه تخته، سوئیت سه تخته، سوئیت ویلایی دوخواب 5 تخته و سوئیت ویلایی سه خواب 6 تخته است که شما می‌توانید این اتاق‌ها را با جزئیات دقیق تصویری از سایت یوتراوز با بهترین قیمت ببینید. تمام اتاق‌های مجتمع جهانگردی مشهد چیدمان ساده‌ای دارند و به امکانات مورد نیاز برای اقامت از جمله آشپزخانه، امکان پخت و پز، یخچال، تلویزیون، شبکه پخش فیلم، تلفن در اتاق، چای‌ساز، مبلمان، دراور، کمد لباس، رخت آویز، دمپایی، سیستم گرمایش و سرمایش، سیستم تهویه مطبوع دراتاق، امکان شارژ وسایل الکترونیکی، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی در اتاق، حمام، لوازم بهداشتی و ... مجهز هستند.
 • رستوران و کافی‌شاپ: رستوران مجتمع جهانگردی مشهد دارای 250 نفر ظرفیت به صورت مسقف و غیر مسقف است و با منو غذاهای ایرانی، محلی و فست‌فودی از شما مسافرین عزیز پذیرایی می‌کند. علاوه‌براین در کافی‌شاپ این مجتمع می‌توانید انواع نوشیدنی‌های سرد و گرم و میان وعده‌های لذیذ را میل کنید و از مناظر زیبای اطراف خود لذت ببرید.
 • موقعیت مکانی: این مجتمع در مکانی آرام، سرسبز، خوش آب‌وهوا و دارای طبیعت بکر و فضای سبز همراه با وسایل ورزشی، وسایل بازی کودکان و آلاچیق‌های زیبا برای اقامت واقع شده است.
 • پذیرش 24 ساعته: با امکان پذیرش شبانه‌روزی در این مجتمع، می‌توانید در هر زمان از 24 ساعت شبانه‌روز به راحتی در این مجتمع رفت‌وآمد کنید.
 • سایر امکانات مجتمع: از دیگر امکانات خوب این مجتمع می‌توان به لابی، فتوکپی، پرینتر، نمازخانه، فضای سبز، زنگ هشدار، اتاق چمدان، تاکسی سرویس، تلفن در لابی، کپسول آتش نشانی، خدمات بیدار باش، سیستم اعلام حریق، لاندری (خشکشویی)، سیستم تهویه مطبوع، خدمات برای معلولین، پارکینگ با ظرفیت 200 خودرو و ... اشاره کرد.

پس اکنون که به دنبال یک اقامتگاه مجهز و با قیمت مناسب در مشهد هستید، مجتمع اقامتی جهانگردی مشهد می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد.

قیمت مجتمع جهانگردی مشهد

برای اطلاع از قیمت رزرو اتاق در مهمانسرای جهانگردی مشهد می‌توانید، اتاق مورد نظر خود را از میان اتاق‌های دوتخته توئین، اتاق سه تخته، سوئیت سه تخته، سوئیت ویلایی دوخواب 5 تخته و سوئیت ویلایی سه خواب 6 تخته انتخاب کنید تا قیمت رزرو هر یک برایتان نمایش داده شود. علاوه‌براین از طریق تماس با کارشناسان پشتیبانی مجتمع (1548 ) نیز می‌توانید از قیمت‌های بروز واحدهای اقامتی در این مجتمع اطلاع حاصل کرده و پس از آن نسبت به رزرو اتاق یا سوئیت در این مجتمع اقدام کنید.

رزرو مجتمع جهانگردی مشهد

برای رزرو مجتمع‌های جهانگردی مشهد برای بازنشستگان یا دیگر افراد، می‌توانید در سایت و اپلیکیشن یوتراوز اقدام کنید. در یوتراوز می‌توانید با تعیین تاریخ ورود و خروج در این مجتمع و بررسی کامل امکانات و انواع واحدهای اقامتی آن، با توجه به نیازهای خود و قیمت هر واحد اقامتی، اتاق مورد نظر خود را در این مجتمع انتخاب کرده و سایر مراحل سامانه را تا نهایی کردن خرید و رزرو کامل اتاق طی کنید.

آدرس و شماره تلفن مجتمع جهانگردی مشهد

مجتمع جهانگردی مشهد در بلوار جمهوری اسلامی، پروین اعتصامی 26 قرار دارد. در صورتی که در رابطه با مجتمع جهانگردی مشهد اطلاعات بیشتری نیاز دارید کافی است تا با شماره تماس1548  تماس گرفته و توسط تیم پشتیبانی ما در یوتراوز که برای پاسخگویی به سؤالات شما به صورت 24 ساعته در طول 7 روز هفته در خدمت‌تان هستند، اطلاعات مورد نیازتان را کسب کنید.

قوانین کنسلی مجتمع جهانگردی مشهد

امکان لغو رزرو واحدهای اقامتی این مجتمع با توجه به زمان لغو رزرو، متفاوت بوده و تابع قوانین کنسلی مجتمع است که بهت است برای اطلاع دقیق از آن‌ها با کارشناسان پشتیبانی ما تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنند.

جاهای دیدنی نزدیک مجتمع اقامتی جهانگردی مشهد

یکی از مزیت‌های اصلی مجتمع جهانگردی مشهد، موقعیت مکانی عالی این مجتمع است که تنها 6 دقیقه با حرم فاصله دارد و با کمی رانندگی، می‌توانید خود را به حرم امام رضا و تمامی مراکز تجاری اطراف حرم برسانید. همچنین نزدیک بودن به ایستگاه مترو و اتوبوس، امکان بازدید از جاهای دیدنی و تاریخی مشهد را چون بازار رضا، مسجد گوهرشاد، خانه تاریخی توکلی، خانه تاریخی داروغه، کاروانسرای بابا قدرت، شهربازی اکسون پارک، موزه مردم شناسی مشهد، بازار عباس قلی خان، موزه مرکزی آستان قدس، گنبد خشتی، آرامگاه نادرشاه افشار، میدان شهدا، پردیس سینمایی هویزه، پردیس کتاب، مصلای پایین خیابان، بوستان وحدت، پارک ژوراسیک مشهد، بازار جنت، خانه ملک، بوستان باغ ملی و... برایتان فراهم کرده است.

 • حرم مطهر رضوی
 • آرامگاه شیخ بهایی
 • کلیسای مسروپ مقدس
 • برج تجاری آکسون
 • مرکز خرید آسمان 1 و 2
 • مجموعه بازارهای 17 شهریور
 • باغ خونی

مزایای‌ اقامت در مجتمع جهانگردی مشهد

رزرو مجتمع جهانگردی مشهد، با داشتن اتاق‌هایی با دکوراسیون زیبا و همچنین امکانات کامل، برای مسافرانی که به دنبال اقامتی راحت و لذت‌بخش هستند، بهترین گزینه است. پس شما می‌توانید با خرید بلیط هواپیما مشهد یا بلیط قطار مشهد و اقامت در این مجتمع ویلایی، سفری به‌یادماندنی را رقم بزنید و از مزیت‌های زیر بهره‌مند شوید.

 • نزدیکی به حرم مطهر و مراکز تجاری
 • امکان صرف وعده‌های غذایی از منو غذایی گسترده غذاهای ایرانی
 • قرارگیری در مرکزیت شهر و امکان رفت‌وآمد آسان به تمامی نقاط شهر با حمل‌ونقل همگانی
 • صرفه‌جویی در هزینه حمل‌ونقل درون شهری با استفاده از خطوط مترو و اتوبوس
 • بهره‌مندی از میزبانی حرفه‌ای کادر مجرب مجتمع جهانگردی
 • اقامت در مجتمعی که بهترین خدمات خانه‌داری را ارائه‌ می‌دهد
 • امکان تجربه لذت از یک اقامت لوکس و راحت
 • بهره‌مندی از فضای سبز و امکانات ورزشی و تفریحی

 

سوالات متداول

چگونه می‌توانم رزرو مجتمع جهانگردی مشهد را انجام دهم؟
فرآیند رزرو اتاق در مجتمع جهانگردی مشهد بسیار آسان است. بدین منظور شما می‌توانید در ابتدای این صفحه از سایت مجتمع را مشاهده کنید، سپس تاریخ ورود و خروج خود را ثبت کنید و مراحل رزرو اتاق را تا انتها طی کنید.

در مجتمع جهانگردی مشهد، صبحانه چه ساعتی سرو می‌شود؟
صبحانه در این مجتمع از ساعت 07:45 الی 09:45 ارائه می‌شود و شما می‌توانید با مراجعه به رستوران این مجتمع، از منوی صبحانه استفاده کنید.

آیا مجتمع جهانگردی مشهد دارای پارکینگ اختصاصی است؟
بله، مجتمع جهانگردی مشهد دارای پارکینگ اختصاصی با ظرفیت 200 خودرو برای میهمانان است.

آیا امکان لغو رزرو مهمانسرای جهانگردی مشهد وجود دارد؟
بله، امکان لغو رزرو با رعایت مهلت مشخص در مجتمع امکان‌پذیر است. برای ثبت درخواست لغو رزرو با 1548تماس بگیرید

شماره تلفن مجتمع جهانگردی مشهد چند است؟
چنانچه در فرآیند رزرو مجتمع نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در مورد این مجتمع داشتید، می‌توانید با تیم پشتیبانی یوتراوز با شماره تماس (1548  ☎) در ارتباط باشید.