آدرس هتل :البرز، کرج، کیلومتر ۷۵ جاده کرج به چالوس، بعد از دو راهی گچسر، مجتمع جهانگردی دیزین
نکات مهم هتل جهانگردی دیزین
  • کمپین ویژه تابستان با اقامت در هتل مجلل درویشی، هر شب به قید قرعه یک اتاق، هدیه اقامت رایگان هتل را دریافت نمایید
  • هزینه اقامت کودک زیر دوسال رایگان می‌باشد.
اتاق‌های قابل رزرو
اتاق دو تخته رو به پیست هتل دو اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته رو به پیست هتل دو اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 2 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
984,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
میزتحریر
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
تلویزیون

-

اتاق دو تخته پشت به پیست هتل یک اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته پشت به پیست هتل یک اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 2 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
984,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
میزتحریر
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
تلویزیون
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز

-

اتاق دو تخته رو به پیست هتل یک اقامت با صبحانه
اتاق دو تخته رو به پیست هتل یک اقامت با صبحانه
ظرفیت: 2 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 2 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
984,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
میزتحریر
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
تلویزیون

-

اتاق سه تخته پشت به پیست هتل یک اقامت با صبحانه
اتاق سه تخته پشت به پیست هتل یک اقامت با صبحانه
ظرفیت: 3 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 3 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
1,238,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
میزتحریر
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
تلویزیون

-

اتاق سه تخته هتل دیزین دو اقامت با صبحانه
اتاق سه تخته هتل دیزین دو اقامت با صبحانه
ظرفیت: 3 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 3 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
1,238,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
تلویزیون
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
میزتحریر

-

چهار تخته پشت به پیست هتل یک اقامت با صبحانه
چهار تخته پشت به پیست هتل یک اقامت با صبحانه
ظرفیت: 4 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 4 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
1,968,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
میزتحریر
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
تلویزیون

-

چهار تخته پشت به پیست هتل دو اقامت با صبحانه
چهار تخته پشت به پیست هتل دو اقامت با صبحانه
ظرفیت: 4 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 4 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
1,968,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
میزتحریر
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
تلویزیون
امکانات
حمام

-

اتاق هفت تخته اقامت با صبحانه
اتاق هفت تخته اقامت با صبحانه
ظرفیت: 7 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 7 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
2,711,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
میزتحریر
امکانات
تلفن در اتاق
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
تلویزیون

-

سوئیت رویال پنج تخته اقامت با صبحانه
سوئیت رویال پنج تخته اقامت با صبحانه
ظرفیت: 5 نفر
یک نفر اضافه (با هزینه)
ظرفیت: 5 نفر + یک نفر اضافه (با هزینه)
قیمت برای 1 شب
2,729,000تومان
ممکن است اتاقِ انتخابیِ شما همه این امکانات را نداشته باشد؛ اگر امکانات خاصی مورد نظر شماست، لطفا آن را در قسمت درخواست‌های مهمان ذکر کنید.
امکانات
لوازم بهداشتی
امکانات
اینترنت در اتاق
امکانات
تلویزیون در اتاق
امکانات
نوع قفل درب اتاق
امکانات
مینی بار با هزینه
امکانات
سیستم گرمایش و سرمایش
امکانات
سیستم اطفاء حریق دراتاق
امکانات
سرویس بهداشتی فرنگی در اتاق
امکانات
تلویزیون
امکانات
حمام
امکانات
یخچال
امکانات
دراور
امکانات
مبلمان
امکانات
آباژور
امکانات
صبحانه
امکانات
دمپایی
امکانات
چای ساز
امکانات
کمد لباس
امکانات
رخت آویز
امکانات
میزتحریر
امکانات
تلفن در اتاق

-

امکانات هتل جهانگردی دیزین
تلفن در لابی
پارکینگ
مینی بار با هزینه
کپسول آتش نشانی
خدمات بیدار باش
اینترنت در لابی
سرویس بهداشتی فرنگی در لابی
سرویس بهداشتی ایرانی در لابی
تلویزیون در لابی
صندوق امانات
نمازخانه
آتلیه
پله اضطراری
فتوکپی
فکس
پرینتر
زنگ هشدار
مرکز خرید
پذیرش ۲۴ ساعته
دستگاه واکس کفش
خدمات CIP (تشریفات ویژه)
اتاق تلفن (اپراتور)
روزنامه
جکوزی
زمین ورزشی
سالن ورزشی
سرویس بهداشتی ایرانی در طبقات
آژانس مسافرتی
گیم نت
لابی
آسانسور
کافی شاپ
تاکسی سرویس
سالن بیلیارد
چایخانه سنتی
موقعیت مکانی هتل جهانگردی دیزین
  • فاصله تا پیست اسکی ...۱۲ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۹۶۴ کیلومتر و ۵۵۴ متر)
  • فاصله تا رود ولایت۱۲ ساعت و ۴ دقیقه با خودرو (۹۶۴ کیلومتر و ۵۵۴ متر)
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر ۵ سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر
درباره هتل جهانگردی دیزین

دیزین از جمله محبوب‌ترین مکان‌ها برای کسانی است که علاقه زیادی به تفریحات زمستانی از جمله اسکی‌سواری دارند. به همین جهت و در واقع به دلیل محبوبت این منطقه، افراد بسیاری اوقات فراغت خود را در آن می‌گذرانند. هتل حهانگردی دیزین یکی از بهترین هتل‌های این منطقه است که هر ساله پذیرای چنین افرادی است. هتل چهار ستاره جهانگردی دیزین در سال 1351 ساخته شده است و در سال 1387 هم مورد بازسازی قرار گرفته است. این هتل چهار ستاره در 3 طبقه حدود 129 اتاق به ظرفیت 314 تخت دارد که با کادری مجرب و خوش برخورد پذیرای مسافران است. همچنین بد نیست بدانید که این هتل دارای لابی به ظرفیت 40 نفر، رستوران به ظرفیت 140 نفر و پارکینگی با ظرفیت 700 خودرو است که با رزرو آن می‌توانید از این موارد در کنار امکانات و خدمات این هتل بهره‌مند شوید.

 

رزرو آنلاین و تلفنی هتل جهانگردی دیزین

برای اقامت در این هتل راه‌های مختلفی پیش‌رو شما قرار دارد که یکی از بهترین راه‌ها، رزرو هتل به صورت آنلاین و یا تلفنی است. یوتراوز با فراهم آوردن هر دو حالت، این امکان را به شما داده است تا بتوانید برای رزرو اینترنتی هتل اتاق مورد نظر خود را از لیست اتاق‌های موجود انتخاب کرده و پس از آن با طی کردن مراحل مشخص شده آن را رزرو کنید. برای رزرو تلفنی هتل جهانگردی دیزین هم کافی است تا با شماره تلفن 1548 تماس بگیرید و پس از انتخاب اتاق مورد نظر خود آن را به صورت تلفنی رزرو کنید.

 

امکانات و خدمات هتل جهانگردی دیزین

هتل جهانگردی دیزین دارای امکانات و خدمات متنوعی است که برخی از آن‌ها به اختصار عبارتند از: آسانسور، نمازخانه، چایخانه سنتی، کافی‌شاپ، زمین ورزشی، سالن بیلیارد، پذیرش 24 ساعته، اینترنت و خدمات بیدار باش

همچنین در اتاق‌های هتل جهانگردی دیزین هم می‌توانید از امکانات و خدمات دیگری همانند یخچال، مبلمان، دراور، آباژور، میز تحریر، رخت‌آویز، کمد لباس، حمام، لوازم بهداشتی، صبحانه، چای‌ساز، مینی بار، اینترنت، سیستم گرمایش و سرمایش، تلویزیون و تلفن نیز در اتاق‌های این هتل بهره‌مند شوید.

 

آدرس و شماره تلفنی پشتیبانی هتل جهانگردی دیزین

هتل جهانگردی دیزین در کیلومتر 75 جاده کرج به چالوس و بعد از دو راهی گچسر قرار گرفته است. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این هتل ضمن بهره‌مندی از سایت هتل جهانگردی دیزین، می‌توانید با تیم پشتیبانی ما در یوتراوز به شماره 1548 تماس بگیرید و راهنمایی‌های مورد نیاز خود را به صورت 24 ساعته در طول 7 روز هفته دریافت کنید.