#
آدرس هتل :تهران، کیلومتر 30 اتوبان خلیج فارس(تهران-قم)، ضلع جنوبی فرودگاه امام

اتاق‌های هتل رمیس (ایبیس سابق) (اکسیس) تهران

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل رمیس (ایبیس سابق) (اکسیس) تهران

امکانات هتل رمیس (ایبیس سابق) (اکسیس) تهران

فاصله هتل رمیس (ایبیس سابق) (اکسیس) تهران تا نقاط مهم

 • خیابان مفتح27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 791 متر)
 • بهشت زهرا31 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 416 متر)
 • ایستگاه قطار شهری حرم مطهر34 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 392 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شاهد35 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 49 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کهریزک36 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 203 متر)
 • ایستگاه قطار شهری باقر شهر41 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 148 متر)
 • آرامگاه شاه عبدالعظیم حسنی47 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 194 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهر ری47 دقیقه با خودرو (43 کیلومتر و 431 متر)
 • یافت آباد46 دقیقه با خودرو (44 کیلومتر و 257 متر)
 • ایستگاه قطار شهری جوانمرد قصاب45 دقیقه با خودرو (44 کیلومتر و 520 متر)
 • پارک بازیافت47 دقیقه با خودرو (45 کیلومتر و 444 متر)
 • ایستگاه قطار شهری علی آباد49 دقیقه با خودرو (46 کیلومتر و 641 متر)
 • تپه میل55 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 129 متر)
 • دژ رشکان51 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 166 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خزانه51 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 322 متر)
 • چشمه علی50 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 482 متر)
 • ترمینال جنوب53 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 840 متر)
 • ایستگاه راه آهن54 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 965 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن54 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 987 متر)
 • میدان راه آهن54 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 186 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شوش55 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 754 متر)
 • ایستگاه قطار شهری رازی57 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 990 متر)
 • بزرگراه نواب53 دقیقه با خودرو (49 کیلومتر و 180 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ترمینال جنوب57 دقیقه با خودرو (49 کیلومتر و 834 متر)
 • ایستگاه قطار شهری مولوی57 دقیقه با خودرو (49 کیلومتر و 860 متر)
 • ایستگاه قطار شهری تهرانپارس56 دقیقه با خودرو (50 کیلومتر و 149 متر)
 • خیابان وحدت اسلامی59 دقیقه با خودرو (50 کیلومتر و 396 متر)
 • بزرگراه آیت الله سعیدی55 دقیقه با خودرو (50 کیلومتر و 592 متر)
 • افسریه53 دقیقه با خودرو (50 کیلومتر و 674 متر)
 • خیابان آزادی58 دقیقه با خودرو (50 کیلومتر و 852 متر)
 • خیابان جمهوری57 دقیقه با خودرو (50 کیلومتر و 877 متر)
 • خیابان خیام59 دقیقه با خودرو (50 کیلومتر و 904 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پانزده خرداد59 دقیقه با خودرو (51 کیلومتر و 61 متر)
 • سینما جی59 دقیقه با خودرو (51 کیلومتر و 753 متر)
 • حمام نواب (قتلگاه کریم آبمنگل)58 دقیقه با خودرو (51 کیلومتر و 938 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی(ره)1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 18 متر)
 • خلوت کریم خانی1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 85 متر)
 • بازار بزرگ تهران1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 222 متر)
 • کاخ گلستان1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 368 متر)
 • موزه علم و فناوری1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 506 متر)
 • موزه پست و تلگراف1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 560 متر)
 • ایستگاه قطار شهری منیریه60 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 572 متر)
 • میدان حسن آباد1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 599 متر)
 • کتابخانه و موزه ملی ملک1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 607 متر)
 • موزه عبرت1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 719 متر)
 • میدان امام خمینی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 871 متر)
 • بوستان زیبا (آبشار تهران)1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 871 متر)
 • مجموعه قزاقخانه1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 925 متر)
 • ایستگاه قطار شهری توحید1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 57 متر)
 • موزه آبگینه و سفالینه1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 63 متر)
 • خیابان جیحون1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 485 متر)
 • خیابان لاله زار1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 569 متر)
 • سفارت آلمان1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 598 متر)
 • خیابان امیرکبیر1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 625 متر)
 • کلیسای حضرت ابراهیم1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 692 متر)
 • موزه جواهرات ملی1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 731 متر)
 • پل حافظ1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 749 متر)
 • بزرگراه فتح60 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 779 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان انقلاب اسلامی1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 783 متر)
 • عمارت دارالفنون1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 824 متر)
 • خیابان انقلاب1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 867 متر)
 • میدان انقلاب1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (53 کیلومتر و 887 متر)
 • سفارت روسیه1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 152 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 523 متر)
 • مجلس شورای اسلامی ایران1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 857 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دکتر حبیب الله1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 48 متر)
 • پارک دانشجو1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 191 متر)
 • بیمارستان آریا1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 214 متر)
 • سینما عصر جدید1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 216 متر)
 • مسجد جامع1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 221 متر)
 • سفارت جمهوری ارمنستان1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 333 متر)
 • بلوار کشاورز1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 390 متر)
 • رستوران شبهای تهران1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 460 متر)
 • کلیسا کانسولاتا1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 484 متر)
 • ایستگاه قطار شهری استاد معین1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 689 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کرج59 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 802 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شیخ الرئیس60 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 815 متر)
 • بزرگراه امام علی (ع)60 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 936 متر)
 • ایستگاه مترو پیروزی1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (55 کیلومتر و 969 متر)
 • موزه استاد صبا1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 79 متر)
 • میدان ولیعصر1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 95 متر)
 • سفارت عراق1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 211 متر)
 • بهارستان1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 233 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فردوسی1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 295 متر)
 • میدان آزادی1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 307 متر)
 • سینما قدس1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 331 متر)
 • خیابان حافظ1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 375 متر)
 • میدان فردوسی1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 399 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه شریف1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 496 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دروازه دولت1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 712 متر)
 • رستوران خانه کوچک1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 744 متر)
 • سینما استقلال1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 766 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبرد1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 843 متر)
 • خیابان استاد نجات اللهی1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 847 متر)
 • خیابان کارگر شمالی1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 893 متر)
 • موزه فرش ایران1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 20 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان ولیعصر1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 43 متر)
 • خیابان ستارخان1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 64 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان شهدا1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 99 متر)
 • خیابان دکتر فاطمی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 137 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میدان آزادی1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 214 متر)
 • بزرگراه لشکری1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 215 متر)
 • ترمینال غرب1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 306 متر)
 • سینما ایران1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 335 متر)
 • خیابان ایرانشهر1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 528 متر)
 • خیابان سپهبد قرنی1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 630 متر)
 • کلیسای سرکیس مقدس1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 683 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نیرو هوایی1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 754 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بیمه1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (57 کیلومتر و 969 متر)
 • موزه ماشین های قدیمی1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (58 کیلومتر و 11 متر)
 • پارک وی1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (58 کیلومتر و 322 متر)
 • بزرگراه یادگار امام1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (58 کیلومتر و 384 متر)
 • خیابان فرهنگ1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (58 کیلومتر و 524 متر)
 • سینما آفریقا1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (58 کیلومتر و 777 متر)
 • نظام آباد1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (58 کیلومتر و 797 متر)
 • بزرگراه شیخ فضل الله نوری1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (58 کیلومتر و 832 متر)
 • بلوار مرزداران1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (59 کیلومتر و 31 متر)
 • نایب ساعی1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (59 کیلومتر و 452 متر)
 • رستوران آنتروکوت1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (59 کیلومتر و 598 متر)
 • بیمارستان جم1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (59 کیلومتر و 633 متر)
 • رستوران سیمرغ1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (59 کیلومتر و 735 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میرزای شیرازی1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (59 کیلومتر و 768 متر)
 • رستوران گیاهی پیور1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (59 کیلومتر و 819 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید صیاد شیرازی1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (59 کیلومتر و 867 متر)
 • سینما آزادی1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (59 کیلومتر و 884 متر)
 • سفره خانه سنتی باغ صبا1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 28 متر)
 • خیابان ملاصدرا1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 32 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 190 متر)
 • رستوران مروارید1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 226 متر)
 • ایستگاه قطار شهری محمدشهر کرج1 ساعت و 4 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 375 متر)
 • میدان هفت تیر1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 577 متر)
 • خیابان کریم خان1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 637 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر1 ساعت و 13 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 704 متر)
 • خیابان گاندی1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 737 متر)
 • میدان آژانتین1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 762 متر)
 • بیمارستان دی1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 30 متر)
 • سفره خانه سنتی عالی قاپو1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 39 متر)
 • بیمارستان مهرگان1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 53 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی1 ساعت و 13 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 128 متر)
 • خیابان دماوند1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 148 متر)
 • باغ خزندگان زیما1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 202 متر)
 • میدان ونک1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 230 متر)
 • خیابان الوند1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 240 متر)
 • بلوار شریعتی1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 267 متر)
 • بزرگراه کردستان1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 463 متر)
 • مصلی1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 491 متر)
 • ایستگاه قطار شهری مصلی1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 497 متر)
 • بوستان فدک1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 621 متر)
 • موزه تنوع زیستی1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 652 متر)
 • سفارت اردن1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 874 متر)
 • موزه پول1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 919 متر)
 • پارک دلفین (دلفیناریوم)1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 920 متر)
 • رستوران گردان برج میلاد1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 922 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید بهشتی1 ساعت و 16 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 950 متر)
 • برج میلاد1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 30 متر)
 • خیابان سهروردی1 ساعت و 13 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 46 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سهروردی1 ساعت و 13 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 53 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خواجه عبدالله انصاری1 ساعت و 13 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 81 متر)
 • بزرگراه چمران(بلوار چمران)1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 81 متر)
 • عباس آباد1 ساعت و 16 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 127 متر)
 • پارک چیتگر1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 161 متر)
 • سافاری پارک وحشت چیتگر1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 162 متر)
 • بوستان طالقانی1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 178 متر)
 • بوستان نهج البلاقه1 ساعت و 19 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 274 متر)
 • بوستان باغ ایرانی1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 281 متر)
 • بیمارستان خاتم الانبیاء1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 364 متر)
 • بیمارستان بهمن1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 386 متر)
 • هرم هیجان (سوپر نوا)1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 474 متر)
 • بزرگراه حقانی1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 493 متر)
 • خیابان شهید حقانی1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 501 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید همت1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 603 متر)
 • بلوار آفریقا1 ساعت و 13 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 672 متر)
 • خیابان خرمشهر1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 695 متر)
 • ترمینال شرق1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 722 متر)
 • شهرک غرب1 ساعت و 13 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 754 متر)
 • ساختمان صلح جمعیت هلال احمر1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 874 متر)
 • البرز1 ساعت و 15 دقیقه با خودرو (62 کیلومتر و 902 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید باقری1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 16 متر)
 • بوستان آب و آتش1 ساعت و 13 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 22 متر)
 • خیابان کیخسروی1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 116 متر)
 • گنبد مینا1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 150 متر)
 • پل طبیعت1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 159 متر)
 • سینما اریکه ایرانیان1 ساعت و 15 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 419 متر)
 • پارک ارم1 ساعت و 19 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 455 متر)
 • بیمارستان چشم پزشکی نور1 ساعت و 10 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 520 متر)
 • ایستگاه قطار شهری ارم سبز1 ساعت و 15 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 634 متر)
 • سینما ملت1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 697 متر)
 • رستوران اسفندیار1 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (63 کیلومتر و 942 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانشگاه علم و صنعت1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (64 کیلومتر و 141 متر)
 • رستوران نارنجستان1 ساعت و 12 دقیقه با خودرو (64 کیلومتر و 248 متر)
 • ایستگاه قطار شهری گلشهر کرج1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (64 کیلومتر و 314 متر)
 • نارمک1 ساعت و 13 دقیقه با خودرو (64 کیلومتر و 357 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید حقانی1 ساعت و 17 دقیقه با خودرو (64 کیلومتر و 497 متر)
 • بلوار میرداماد1 ساعت و 18 دقیقه با خودرو (64 کیلومتر و 530 متر)
 • سفارت ژاپن1 ساعت و 13 دقیقه با خودرو (64 کیلومتر و 796 متر)
 • رستوران فرنگی لوشاتو1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (64 کیلومتر و 874 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فرهنگسرا1 ساعت و 13 دقیقه با خودرو (65 کیلومتر و 131 متر)
 • پارک پلیس1 ساعت و 14 دقیقه با خودرو (65 کیلومتر و 135 متر)
 • دریاچه مصنوعی خلیج فارس (چیتگر)1 ساعت و 17 دقیقه با خودرو (65 کیلومتر و 167 متر)
 • حسینیه ارشاد1 ساعت و 16 دقیقه با خودرو (65 کیلومتر و 239 متر)
 • مسجد قبا1 ساعت و 18 دقیقه با خودرو (65 کیلومتر و 542 متر)
 • شاطر عباس1 ساعت و 15 دقیقه با خودرو (65 کیلومتر و 595 متر)
 • خیابان ولنجک1 ساعت و 16 دقیقه با خودرو (65 کیلومتر و 638 متر)
 • اتوبان تهران_کرج1 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (65 کیلومتر و 659 متر)
 • ایستگاه قطار شهری میرداماد1 ساعت و 16 دقیقه با خودرو (66 کیلومتر و 130 متر)
 • خیابان فیاضی1 ساعت و 15 دقیقه با خودرو (66 کیلومتر و 131 متر)
 • خیابان فرشته1 ساعت و 15 دقیقه با خودرو (66 کیلومتر و 132 متر)
 • رستوران خاقان1 ساعت و 15 دقیقه با خودرو (66 کیلومتر و 148 متر)
 • رستوران آناندا1 ساعت و 18 دقیقه با خودرو (66 کیلومتر و 467 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قلهک1 ساعت و 17 دقیقه با خودرو (66 کیلومتر و 493 متر)
 • موزه امام علی(ع)1 ساعت و 16 دقیقه با خودرو (66 کیلومتر و 527 متر)
 • پارک جنگلی لتمان کن1 ساعت و 16 دقیقه با خودرو (66 کیلومتر و 649 متر)
 • درکه1 ساعت و 18 دقیقه با خودرو (66 کیلومتر و 779 متر)
 • پارک ژوراسیک (دایناسور های متحرک)1 ساعت و 18 دقیقه با خودرو (66 کیلومتر و 806 متر)
 • باغ فردوس1 ساعت و 17 دقیقه با خودرو (66 کیلومتر و 872 متر)
 • باغ موزه هنر ایرانی1 ساعت و 17 دقیقه با خودرو (66 کیلومتر و 890 متر)
 • موزه دکتر حسابی1 ساعت و 17 دقیقه با خودرو (66 کیلومتر و 922 متر)
 • خانه موزه شهید بهشتی1 ساعت و 18 دقیقه با خودرو (66 کیلومتر و 947 متر)
 • رستوران باغ گیلاس1 ساعت و 18 دقیقه با خودرو (66 کیلومتر و 959 متر)
 • خیابان پاسداران1 ساعت و 19 دقیقه با خودرو (66 کیلومتر و 969 متر)
 • رستوران شب های زعفرانیه1 ساعت و 19 دقیقه با خودرو (67 کیلومتر و 129 متر)
 • رصد خانه زعفرانیه1 ساعت و 18 دقیقه با خودرو (67 کیلومتر و 191 متر)
 • موزه سینمای ایران1 ساعت و 20 دقیقه با خودرو (67 کیلومتر و 350 متر)
 • خیابان فردوسی1 ساعت و 19 دقیقه با خودرو (67 کیلومتر و 435 متر)
 • پارک لویزان1 ساعت و 16 دقیقه با خودرو (67 کیلومتر و 596 متر)
 • فرحزاد1 ساعت و 18 دقیقه با خودرو (67 کیلومتر و 758 متر)
 • رستوران سنتی حافظیه1 ساعت و 20 دقیقه با خودرو (67 کیلومتر و 818 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهرداری1 ساعت و 20 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 203 متر)
 • تجریش1 ساعت و 21 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 230 متر)
 • کافی شاپ کوبانا1 ساعت و 18 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 232 متر)
 • پیتزا پارک1 ساعت و 18 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 286 متر)
 • پیتزا پم1 ساعت و 18 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 420 متر)
 • حرم امامزاده صالح1 ساعت و 21 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 437 متر)
 • رستوران مورانو1 ساعت و 19 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 519 متر)
 • رستوران ایتالیایی ویژن1 ساعت و 19 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 632 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید صدر1 ساعت و 19 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 726 متر)
 • رستوران اردک آبی1 ساعت و 22 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 800 متر)
 • دامنه ارواح سنگی کوه البرز1 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 934 متر)
 • کاخ سعدآباد1 ساعت و 22 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 965 متر)
 • موزه آبکار1 ساعت و 22 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 965 متر)
 • مجموعه فرهنگی کاخ سعد آباد1 ساعت و 22 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 965 متر)
 • موزه نظامی1 ساعت و 22 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 965 متر)
 • روستای وردیج(روستای آدم سنگی)1 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (68 کیلومتر و 979 متر)
 • سفارت اتریش1 ساعت و 22 دقیقه با خودرو (69 کیلومتر و 63 متر)
 • کاخ موزه سبز1 ساعت و 24 دقیقه با خودرو (69 کیلومتر و 119 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قیطریه1 ساعت و 21 دقیقه با خودرو (69 کیلومتر و 309 متر)
 • بام تهران1 ساعت و 36 دقیقه با خودرو (69 کیلومتر و 511 متر)
 • قیطریه1 ساعت و 23 دقیقه با خودرو (69 کیلومتر و 685 متر)
 • بزرگرا ه طبقاتی صدر1 ساعت و 17 دقیقه با خودرو (69 کیلومتر و 710 متر)
 • باغ پرندگان تهران1 ساعت و 38 دقیقه با خودرو (69 کیلومتر و 919 متر)
 • دربند1 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (70 کیلومتر و 331 متر)
 • سفارت چین1 ساعت و 20 دقیقه با خودرو (70 کیلومتر و 450 متر)
 • سورتمه تهران1 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (70 کیلومتر و 461 متر)
 • آبشار دوقلو1 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (70 کیلومتر و 668 متر)
 • خیابان لواسانی1 ساعت و 22 دقیقه با خودرو (71 کیلومتر و 172 متر)
 • بیمارستان محک1 ساعت و 22 دقیقه با خودرو (71 کیلومتر و 353 متر)
 • موزه حیات وحش دارآباد1 ساعت و 23 دقیقه با خودرو (71 کیلومتر و 593 متر)
 • کوه دارآباد1 ساعت و 23 دقیقه با خودرو (71 کیلومتر و 593 متر)
 • کتابخانه اختصاصی نیاوران1 ساعت و 24 دقیقه با خودرو (71 کیلومتر و 781 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم1 ساعت و 23 دقیقه با خودرو (71 کیلومتر و 853 متر)
 • بام محک1 ساعت و 24 دقیقه با خودرو (71 کیلومتر و 918 متر)
 • بیمارستان بقیه اله جماران1 ساعت و 26 دقیقه با خودرو (71 کیلومتر و 931 متر)
 • کاخ موزه نیاوارن1 ساعت و 26 دقیقه با خودرو (71 کیلومتر و 969 متر)
 • آبشار کبوتر خوان1 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (72 کیلومتر و 683 متر)
 • چشمه درازلش1 ساعت و 25 دقیقه با خودرو (72 کیلومتر و 683 متر)
 • آبشار چال مگس1 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (72 کیلومتر و 874 متر)
 • ارتفاعات شهرک شهید محلاتی1 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (73 کیلومتر و 169 متر)
 • بوستان جمشیدیه1 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (73 کیلومتر و 792 متر)
 • پارک جنگلی یاس1 ساعت و 27 دقیقه با خودرو (74 کیلومتر و 776 متر)
 • آبشار سنگان2 ساعت و 26 دقیقه با خودرو (85 کیلومتر و 16 متر)
 • دریاچه سد لتیان1 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (89 کیلومتر و 89 متر)
 • تله کابین توچال2 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (92 کیلومتر و 850 متر)
 • قله توچال1 ساعت و 57 دقیقه با خودرو (93 کیلومتر و 927 متر)
 • منطقه حفاظت شده ورجین2 ساعت و 6 دقیقه با خودرو (101 کیلومتر و 118 متر)
 • قله دماوند3 ساعت و 11 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 97 متر)
 • خیابان لاله زار نو23 ساعت و 48 دقیقه با خودرو (1473 کیلومتر و 342 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 5 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل رمیس (ایبیس سابق) (اکسیس) تهران

هتل‌های فرودگاهی از بهترین اقامتگاه‌ها برای آن دسته از افرادی‌ هستند که می‌خواهند قبل یا بعد از پرواز خود، ساعتی را استراحت کنند و اوقات پر از آرامشی داشته باشند. هتل رمیس (ایبیس) تهران در ضلع جنوبی فرودگاه امام واقع شده و یکی از بهترین هتل های تهران است. این هتل تمام امکانات رفاهی موردنیاز مسافران را دارد و با 11 طبقه و 196 واحد اقامتی مدرن، توانسته جایگاه خوبی بین مسافران پیدا کند. هتل رمیس تهران در سال 1393 ساخته شده و امکانات و خدمات آن مطابق با استانداردهای جهانی است. خبر خوب آنکه در هتل ایبیس فرودگاه امام، اتاق‌هایی با امکان اقامت ده ساعته هم وجود دارد و رزرو آن‌ها برای مسافرانی که ترجیح می‌دهند تنها برای مدتی کوتاه در مکانی آرام و راحت اقامت داشته باشند، بهترین گزینه است.

چنانچه بلیط هواپیما تهران را دارید و پرواز شما نیمه شب یا صبح زود است، از رزرو هتل رمیس (ایبیس سابق) فرودگاه امام غافل نشوید. یوتراوز واحدهای اقامتی این هتل را با تضمین کمترین قیمت ارائه می‌کند و استرداد آن هم آنلاین است.

 

امکانات هتل رمیس (ایبیس سابق) تهران

اگر بگوییم هتل ایبیس تهران یکی از بهترین هتل‌های 4 ستاره تهران است، اغراق نکرده‌ایم. از لابی مدرن و زیبای آن گرفته تا امکاناتی نظیر مجموعه آبی و سالن بدنسازی، همه و همه برای تجربه‌ای خوب و به‌یادماندنی، در این هتل تعبیه شده‌اند. هتل رمیس(ایبیس) تهران یکی از زیباترین لابی ها را دارد. شک نداریم که هنگام ورود به این هتل، از هارمونی رنگ‌ها و نحوه دکوراسیون زیبای لابی حیرت می‌کنید. استفاده از مبلمانی خوشرنگ و لوسترهایی فانتزی باعث متفاوت‌ترشدن لابی هتل رمیس شده و گلدان‌های بزرگ با گل‌هایی طبیعی هم زیبایی آن مکان را دوچندان کرده اند.

از دیگر امکانات هتل رمیس فرودگاه امام می‌توانیم به فروشگاه، آسانسور، نمازخانه و کافی‌نت اشاره کنیم. چنانچه عازم خارج از کشور هستید و تبدیل ارز یکی از دغدغه‌هایتان است، نگران نباشید. در هتل رمیس تهران برای انجام خدمات مالی و ارزی شما، یک عدد بانک هم وجود دارد.

 

شماره تلفن هتل رمیس تهران

برای تماس با هتل رمیس (ایبیس سابق) تهران و کسب اطلاعاتی درباره امکانات یا لیست قیمت اتاق‌های هتل فرودگاه امام فقط کافی‌ست با شماره 1548 تماس بگیرید. تیم پشتیبانی یوتراوز در 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه‌روز آماده خدمت به شما هستند و درنهایت صبوری و دلسوزی شما را راهنمایی میکنند.

 

رستوران هتل رمیس (ایبیس) تهران

هتل رمیس فرودگاه امام، رستوران مجزایی ندارد و برای صرف وعده‌های غذایی باید به رستوران هتل نووتل مراجعه کنید. البته که جای هیچ نگرانی نیست! هتل نووتل در چند قدمی هتل رمیس واقع شده و کیفیت و تازگی مواد اولیه حرف اول را در رستوران این هتل می‌زند. خبر خوب آنکه صبحانه هتل رمیس تهران به صورت بوفه سرو می‌شود و برای مهمانان مقیم هتل، رایگان است. شما می‌توانید انواع صبحانه سرد و گرم را در رستوران هتل فرودگاه امام نوش‌جان کنید و با انرژی مضاعفی به استقبال روز جدید بروید.

منو ناهار و شام هتل رمیس تهران هم بسیار مفصل است. اگر می‌خواهید به دنیای جدیدی از عطرها و طعم‌ها سفر کنید و تجربه‌ای متفاوت به دست بیاورید، از غذاهای هتل ایبیس غافل نشوید. اگر قیمت غذاهای هتل رمیس فرودگاه امام برایتان سوال است، باید بگوییم که در رستوران این هتل بهترین و خوش‌طعم‌ترین غذاها سرو می‌شود و کیفیت آن‌ها زبانزد خاص‌وعام است. همین عوامل در کنار لوکس‌بودن فضا و به‌کارگیری آشپزهای بین‌المللی باعث شده تا غذاهای هتل ایبیس قیمت بالایی داشته باشند و مجبور شوید مبلغ بیشتری نسبت به سایر رستوران‌ها بپردازید. اما به نظر ما آنقدر غذاهای این هتل خوشمزه هستند که ارزش یک بار امتحان‌کردن و پرداخت هزینه بیشتر را دارند!

اگر سفر با قطار یکی از علاقمندی‌های شماست، توصیه می‌کنیم در اولین فرصت بلیط قطار تهران را خریداری کرده و خودتان را به یک سفر متفاوت و هیجان‌انگیز دعوت کنید. یوتراوز بلیط معتبرترین شرکت‌های ریلی را با کمترین قیمت ارائه می‌کند و تخفیفات ویژه‌ای هم برای کاهش هزینه‌های شما درنظرگرفته است.

 

کافی‌شاپ هتل رمیس (ایبیس سابق) (اکسیس) تهران

هیچ چیز به اندازه نوشیدن یک فنجان چای یا خوردن یک دسر خوشمزه نمی‌تواند خستگی گشت‌وگذار را از تن بیرون کند. پیشنهاد می‌کنیم بعد یا قبل پرواز حتما خودتان را به یک فنجان قهوه یا چای در کافی‌شاپ هتل رمیس (ایبیس) تهران مهمان کنید و از طعم خوب و متفاوت آن‌ها لذت ببرید.

کافی‌شاپ هتل رمیس فرودگاه امام در طبقه همکف واقع شده و در 24 ساعت شبانه‌روز پذیرای شماست؛ بنابراین در هر بازه زمانی می‌توانید روی نوشیدنی‌ها و دسرهای متفاوت آنجا حساب باز کنید. شک نداریم که دکوراسیون زیبا و منوی متنوع این کافی‌شاپ، می‌تواند شما را سر ذوق بیاورد و لحظه‌های شیرینی را برایتان رقم بزند.

 

استخر هتل رمیس تهران

کمتر کسی را می‌شناسیم که تاثیر شناکردن را در افزایش انرژی و برطرف‌شدن خستگی‌اش، انکار کند. با اطمینان می‌گوییم که استفاده از مجموعه آبی هتل رمیس تهران آرامشی مثال‌زدنی برایتان به ارمغان می‌آورد و اقامت شما را شیرین‌تر می‌کند.

 

رزرو هتل رمیس فرودگاه امام تهران

برای رزرو هتل فرودگاه امام تهران با بهترین قیمت و با تخفیفات ویژه می‌توانید روی یوتراوز حساب باز کنید. رزرو آنلاین هتل رمیس فرودگاه امام دغدغه شما را درباره اقامت در تهران برطرف می‌کند.

 

سالن بدنسازی هتل ایبیس فرودگاه امام تهران

اگر ورزشکار هستید و دغدغه عقب افتادن روتین ورزشیتان را دارید، باید این مژده را بدهیم که سالن بدنسازی هتل رمیس تهران می‌تواند نگرانی شما را برطرف کند. این سالن بهترین و کامل‌ترین تجهیزات ورزشی را دارد و برای گذراندن لحظاتی خوش، بهترین انتخاب است.

 

پارکینگ هتل رمیس (ایبیس سابق) تهران

پارکینگ هتل رمیس تهران با هتل نووتل مشترک است و ظرفیت 400 خودرو را دارد. خبر خوب آنکه اگر اتاقی در هتل رمیس رزرو کرده باشید، نیازی نیست هزینه‌ای بابت پارکینگ پرداخت کنید.

 

فروشگاه هتل رمیس فرودگاه امام تهران

اگر بگوییم شیرین‌ترین بخش سفر، خریدکردن و گرفتن سوغاتی برای عزیزان است اغراق نکرده‌ایم. اگر شما هم به دنبال خرید سوغاتی یا علاقمند به صنایع‌‌دستی هستید، باید این مژده را بدهیم که نیازی نیست هتل را ترک کنید چون در هتل رمیس تهران مجموعه ای از بهترین برندهای ایرانی شعبه دارند و دست شما را برای خرید بازگذاشته‌اند. شما می‌توانید بهترین و باکیفیت‌ترین اجناس را از این فروشگاه‌ها برای خود یا عزیزانتان خریداری کنید و سفر پرخاطره‌ای داشته باشید.

 

قیمت هتل رمیس تهران

اگر انتخاب شما هتل رمیس تهران است و می‌خواهید قیمت اتاق‌های آن را بدانید، فقط کافی‌ست به قسمت اتاق‌های قابل رزرو این هتل در سایت یوتراوز مراجعه کنید یا با شماره 1548 تماس بگیرید. باید این مژده را بدهیم که رزرو هتل رمیس (ایبیس سابق) تهران از طریق سایت یوتراوز، بسیار مقرون‌به‌صرفه است و این شرکت گردشگری بهترین هتل‌ها را با ارزان‌ترین قیمت به شما پیشنهاد می‌کند.

 

سالن چند منظوره هتل ایبیس تهران

سالن چندمنظوره و آمفی‌تئاتر هتل رمیس (ایبیس سابق) (اکسیس) تهران مجهز به بهترین امکانات صدابرداری و نورپردازی است و بهترین گزینه برای برگزاری جلسات کاری و همایش‌ها به حساب می‌آید.

 

اتاق بازی هتل رمیس فرودگاه امام

در هتل رمیس (ایبیس سابق) تهران همه چیز برای اقامتی خوب و راحت فراهم است. اگر با فرزندانتان به تهران سفر کرده‌اید و دغدغه‌تان سرگرم کردن آن‌هاست، نگران نباشید! پرسنل هتل فکر همه چیز را کرده‌اند و برای تفریح شما و کودکانتان برنامه ویژه‌ای تدارک دیده‌اند. اتاق بازی هتل ایبیس تهران با داشتن کنسول‌ها و بازی‌های متنوعی مانند بیلیارد و فوتبال‌دستی، می‌تواند ساعت‌ها شما را سرگرم کند و لحظات هیجان‌انگیزی برایتان رقم بزند. پارک بازی کودکان هتل هم بهترین گزینه برای سرگرم‌کردن فرزندانتان است.

 

خدمات هتل رمیس تهران

در هتل رمیس (ایبیس) تهران برای آسایش و رفاه شما خدماتی نظیر لاندری، بیدارباش، پذیرش 24 ساعته، خانه‌داری، خدمات برای معلولین و اینترنت رایگان فراهم شده است. همچنین می‌توانید صبحانه و ناهار را در اتاق خودتان نوش‌جان کنید و برای سرو آن‌ها به رستوران نروید.

 

واحدهای اقامتی هتل رمیس (ایبیس سابق) تهران

واحدای اقامتی هتل رمیس فرودگاه امام شامل اتاق‌های یک الی دوتخته اقامت ده ساعته با صبحانه و بدون صبحانه است. این اتاق‌ها برای آن دسته از مسافرانی که تنها چندساعت نیاز به استراحت و تجدید قوا دارند، کاملا مناسب بوده و می‌تواند نیاز آن‌ها را برطرف کند. علاوه بر واحدهای ساعتی، هتل رمیس تهران اتاق‌های یک الی دوتخته هم دارد که بهترین گزینه برای افرادی‌ست که اقامت طولانی را ترجیح می‌دهند.

در همه اتاق‌های هتل رمیس تهران امکاناتی نظیر تلویزیون، یخچال، مینی‌بار، مبلمان، میز و صندلی، میزآرایش، کمدلباس، سشوار، سیستم گرمایش و سرمایش، حمام و سرویس بهداشتی تعبیه شده که نوید اقامتی راحت و به‌یادماندنی را می‌دهد.

 

نحوه کنسل‌کردن رزرو هتل رمیس فرودگاه امام

خوب است بدانید که هر زمان و به هردلیلی قصد داشتید که اتاق رزرو شده خود را کنسل کنید، تیم پشتیبانی یوتراوز به کمک شما خواهند آمد. با شماره‌گیری 1548 می‌توانید نسبت به کنسل‌کردن اتاق خود در هتل رمیس تهران اقدام کنید. لازم به ذکر است که کنسل‌کردن هتل یک قاعده کلی ندارد و هر هتل دارای قوانین کنسلی خاص خود است. توصیه می‌کنیم قبل از رزرو هتل رمیس تهران، قوانین مربوط به کنسلی آن را هم مطالعه کنید.

 

آدرس هتل رمیس تهران

اگر لوکیشن هتل رمیس تهران برایتان سوال است، باید بگوییم که هتل رمیس (ایبیس سابق) تهران در ضلع جنوبی فرودگاه امام خمینی واقع شده و برای اقامت افرادی که پروازشان به تاخیر افتاده و نیمه شب یا صبح زود پرواز دارند، بهترین گزینه است. هرچند که هتل رمیس فرودگاه امام فاصله زیادی با جاذبه‌های دیدنی و اماکن مهم تهران دارد، اما به لطف خطوط حمل‌ونقل عمومی، دسترسی به آن‌ها بسیار آسان خواهد بود.

اگر بلیط قطار به مقصد تهران خریداری کرده‌اید و فاصله راه‌آهن تا هتل رمیس تهران دغدغه‌تان است، باید بگوییم که راه‌آهن 48 کیلومتر از هتل فاصله دارد که این مسافت را می‌توانید با 1 ساعت رانندگی طی کنید. فرودگاه مهرآباد هم در فاصله 60 کیلومتری هتل رمیس (ایبیس) فرودگاه امام تهران است و رسیدن به آنجا حدود 50 دقیقه زمان می‌برد.

اگر بازدید از موزه‌ها برایتان جالب است، خوب است بدانید که موزه‌های عبرت، جواهرات ملی، پست و تلگراف و علم و فناوری حدود 54 کیلومتر با هتل ایبیس تهران فاصله دارند و گشت‌وگذار در آن‌ها می‌تواند سفری پرخاطره برای شما رقم بزند.

محال است کسی به تهران بیاید و دلش نخواهد در کوچه‌پس‌کوچه‌های خیابان لاله‌زار قدم نزند. خیابان لاله‌زار قلب تپنده گردشگری تهران است و قدمت آن به دوران پهلوی می‌رسد. با گذشت بیش از نیم قرن، این خیابان معماری نوستالژیک و سنتی خود را حفظ کرده و اکنون یکی از مهم‌ترین مقاصد مسافران به‌حساب می‌آید. با اقامت در هتل فرودگاه امام تهران 54 کیلومتر با این خیابان تاریخی و زیبا فاصله خواهید داشت.

بازدید از برج میلاد از واجبات سفر به تهران است. با اینکه این جاذبه دیدنی در فاصله 70 کیلومتری هتل رمیس ( ایبیس) تهران واقع شده و نزدیک نیست، اما به نظر ما ارزشش را دارد. شک نداریم که بازدید از موزه مشاهیر و شباهت عجیب مجسمه‌های افراد معروف به نمونه واقعیشان، حیر‌ت‌زده‌تان می‌کند.

تهران پارک‌ها و بوستان‌های متعددی دارد تا کمی چهره این شهر صنعتی و آلوده را سبزتر و زیباتر ‌کنند. یادتان نرود که بعد از رزرو هتل رمیس فرودگاه امام، حتما درباره گشت‌وگذار در پارک‌های معروف و چشم‌نواز تهران، برنامه‌ریزی کنید. بوستان آب و آتش، پارک ملت، باغ فردوس، پارک قیطریه و لویزان از معروف‌ترین پارک‌های تهران هستند که نباید از آن‌ها غافل شوید.

بسیاری از گردشگران ایرانی و خارجی فقط و فقط به قصد بازدید از کاخ‌های تهران به این شهر سفر می‌کنند. کاخ گلستان 53 کیلومتر از هتل رمیس (ایبیس سابق) (اکسیس) تهران فاصله دارد و بازدید از آن می‌تواند به یکی از بهترین خاطرات شما تبدیل شود. کاخ‌های سعدآباد و نیاوران هم از زیباترین کاخ‌های تهران هستند و قدم‌زدن در محوطه و گشت‌وگذار در اتاق‌های آن‌ها، می‌تواند شما را به سفری به‌یادماندنی در تاریخ ببرد.

 

سوالات متداول

هتل رمیس (ایبیس سابق) تهران چند ستاره است؟

هتل رمیس تهران در لیست هتل‌های چهار ستاره تهران قرار دارد.

هتل ایبیس تهران چند طبقه و چند اتاق دارد؟

هتل ایبیس تهران 11 طبقه و 196 اتاق دارد.

واحدهای اقامتی هتل رمیس تهران شامل چه مواردی است؟

واحدهای اقامتی هتل رمیس تهران شامل اتاق‌های یک الی دوتخته 10 ساعته و استاندارد است.

اتاق‌های هتل رمیس (ایبیس) تهران چه امکاناتی دارد؟

در اتاق‌های هتل فرودگاه امام تهران امکاناتی نظیر تلویزیون، یخچال، مبلمان، میز آرایش، میز و صندلی، مینی بار با هزینه، کمدلباس، حمام، تلفن، سیستم گرمایشی و سرمایشی، دراور و سرویس بهداشتی تعبیه شده است.

راه‌آهن چند کیلومتر از هتل رمیس تهران فاصله دارد؟

راه‌آهن در 48 کیلومتری هتل رمیس فرودگاه امام تهران است.

فرودگاه مهرآباد از هتل رمیس تهران چقدر فاصله دارد؟

فرودگاه مهرآباد در 60 کیلومتری هتل ایبیس تهران قرار دارد.

هتل رمیس تهران در چه فاصله ای از برج میلاد واقع شده است؟

هتل رمیس تهران 70 کیلومتر از برج میلاد فاصله دارد.

فاصله هتل رمیس (ایبیس سابق) تهران تا کاخ گلستان چقدر است؟

هتل فرودگاه امام در فاصله 53 کیلومتری از کاخ گلستان واقع شده است.

بازار بزرگ تهران در چه فاصله‌ای از هتل رمیس تهران قرار دارد؟

هتل ایبیس تهران در 52 کیلومتری بازار بزرگ تهران  واقع شده و دسترسی به آنجا با ماشین، 50 دقیقه طول می‌کشد.

پل طبیعت از هتل رمیس (ایبیس) تهران چقدر فاصله دارد؟

پل طبیعت در 64 کیلومتری هتل رمیس تهران است.

قیمت هتل رمیس (ایبیس سابق) تهران در چه حدودی است؟

برای اطلاع از قیمت هتل فرودگاه امام تهران می‌توانید در قسمت اتاق‌های قابل رزرو سایت یوتراوز هزینه هرکدام را ببینید.

آیا رزرو هتل رمیس تهران با تخفیف ممکن است؟

بله، شما می‌توانید از طریق سایت یوتراوز اتاق موردنظرتان در هتل رمیس (ایبیس) تهران را با کم‌ترین قیمت و بیشترین تخفیف رزرو کنید.

شماره تماس هتل رمیس تهران چند است؟

برای تماس با هتل رمیس تهران می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید و سوالاتتان را از تیم پشتیبانی یوتراوز بپرسید.