آدرس هتل :مشهد، چهارراه دانش، نبش دانش شرقی 15
اتاق‌های قابل رزرو
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
هتل های مشابه خانه مسافر هورام (مطهری سابق) مشهد
امکانات خانه مسافر هورام (مطهری سابق) مشهد
موقعیت مکانی خانه مسافر هورام (مطهری سابق) مشهد
 • خیابان دانش شرقی3 دقیقه پیاده ‌روی (222 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان6 دقیقه پیاده ‌روی (470 متر)
 • خیابان دانش غربی7 دقیقه پیاده ‌روی (523 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)7 دقیقه پیاده ‌روی (524 متر)
 • خیابان عنصری7 دقیقه پیاده ‌روی (556 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)7 دقیقه پیاده ‌روی (571 متر)
 • بازار رضا9 دقیقه پیاده ‌روی (721 متر)
 • باغ خونی10 دقیقه پیاده ‌روی (767 متر)
 • مرکز خرید آسمان13 دقیقه پیاده ‌روی (1 کیلومتر و 3 متر)
 • برج تجاری آکسون2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 5 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 10 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 22 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 150 متر)
 • خیابان هفده شهریور2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 206 متر)
 • بلوار 17 شهریور2 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 209 متر)
 • بلوار امام رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 245 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 257 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 257 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 275 متر)
 • موزه ظروف3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 278 متر)
 • موزه فرش3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 284 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 284 متر)
 • موزه مدال3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 284 متر)
 • موزه مردم‌شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 284 متر)
 • موزه نجوم و ساعت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 284 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 284 متر)
 • خیابان خسروی نو3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 341 متر)
 • بیمارستان سینا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 391 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 454 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 471 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 686 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 739 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 799 متر)
 • خانه ملک4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 846 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 885 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 889 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 906 متر)
 • خیابان امام خمینی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 912 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 951 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 24 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 78 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 93 متر)
 • خیابان پاسداران4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 102 متر)
 • رستوران معین درباری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 102 متر)
 • خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 121 متر)
 • سینما قدس5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 151 متر)
 • مدرسه پریزاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 155 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 172 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 191 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 242 متر)
 • بیمارستان امام هادی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 257 متر)
 • چهارراه شهدا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 266 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 272 متر)
 • میدان امام رضا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 284 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 315 متر)
 • خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 319 متر)
 • بازار مرکزی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 331 متر)
 • مسجد گوهرشاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 378 متر)
 • پارک باغ ملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 509 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 514 متر)
 • بلوار امام خمینی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 517 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 579 متر)
 • بیمارستان آریا5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 618 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 658 متر)
 • کلیسا انجیلی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 711 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 785 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 785 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 842 متر)
 • بازار جنت6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 844 متر)
 • بلوار امیرالمومنین5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 899 متر)
 • سینما هویزه6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 930 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 936 متر)
 • بوستان وحدت6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 985 متر)
 • بیمارستان امام زمان6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 986 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 15 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 72 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 165 متر)
 • برج تجاری آلتون6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 193 متر)
 • پارک وحدت5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 215 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 331 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 331 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 425 متر)
 • مجتمع زیست خاور6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 437 متر)
 • گنبد خشتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 438 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 438 متر)
 • بلوار مصلی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 606 متر)
 • بیمارستان ام البنین6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 752 متر)
 • رستوران رضایی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 900 متر)
 • سینما آفریقا7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 904 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 910 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 988 متر)
 • ایستگاه راه آهن6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 988 متر)
 • خیابان آبکوه6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 6 متر)
 • بلوار شهید رستمی6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 6 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 76 متر)
 • بیمارستان مهر7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 90 متر)
 • بیمارستان پاستور نو7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 91 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 140 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 221 متر)
 • بیمارستان قائم8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 261 متر)
 • میدان شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 327 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 393 متر)
 • گنبد سبز7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 399 متر)
 • خیابان کوهسنگی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 400 متر)
 • بوستان باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 422 متر)
 • میدان توحید7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 443 متر)
 • بلوار احمد آباد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 474 متر)
 • پارک باباقدرت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 507 متر)
 • بوستان امت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 586 متر)
 • فروشگاه دبنهامز8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 718 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 720 متر)
 • میدان احمد آباد8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 765 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 988 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 49 متر)
 • برج باران9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 60 متر)
 • نسیم لبنان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 60 متر)
 • بلوار ملاصدرا8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 74 متر)
 • بلوار قرنی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 195 متر)
 • بازار فردوسی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 263 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 547 متر)
 • خیابان راهنمایی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 616 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 741 متر)
 • بلوار بعثت10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 886 متر)
 • مرکز خرید خورشید9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 896 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 915 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 959 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 993 متر)
 • بیمارستان حجازی9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 12 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 182 متر)
 • رستوران سدروس10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 266 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 340 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 405 متر)
 • بلوار شهید منتظری10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 419 متر)
 • بازار گوهر شاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 476 متر)
 • بازار گوهرشاد11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 479 متر)
 • گورستان ارامنه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 493 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 568 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب8 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 688 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه12 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 834 متر)
 • بلوار ملک اباد10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 888 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 938 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 8 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 155 متر)
 • میدان ابوطالب11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 166 متر)
 • رستوران پسران کریم12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 240 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 425 متر)
 • میدان فردوسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 596 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 635 متر)
 • خیابان طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 695 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 791 متر)
 • کمپ غدیر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 876 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 35 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 56 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 243 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 243 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 468 متر)
 • بیمارستان امام سجاد14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 496 متر)
 • بلوار سجاد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 498 متر)
 • فرودگاه بین المللی16 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 760 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 848 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 857 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 884 متر)
 • پیتزا کندز13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 922 متر)
 • میدان جانباز14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 945 متر)
 • مرکز خرید نیکا14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 983 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 18 متر)
 • مجتمع تجاری پروما14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 32 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 174 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 183 متر)
 • کنسولگری کشور عراق15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 300 متر)
 • بلوار خیام14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 307 متر)
 • خیابان رضاشهر14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 399 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 514 متر)
 • پارک پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 759 متر)
 • دانشگاه فردوسی18 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 394 متر)
 • بلوار امامت15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 585 متر)
 • پارک ملت16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 595 متر)
 • بازار بین المللی سپاد15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 607 متر)
 • کیان سنتر 117 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 722 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 748 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 769 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 871 متر)
 • باغ پرندگان16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 889 متر)
 • پردیس قائم16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 918 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 939 متر)
 • کیان سنتر 216 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 948 متر)
 • مجتمع الماس شرق16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 963 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 984 متر)
 • میدان استقلال17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 138 متر)
 • بلوار کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 443 متر)
 • موزه توس17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 443 متر)
 • رستوران قصر هدیش16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 458 متر)
 • میدان کوثر18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 55 متر)
 • بلوار وکیل آباد17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 139 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 223 متر)
 • میدان آزادی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 332 متر)
 • سینما پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 337 متر)
 • بلوار فکوری18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 361 متر)
 • بلوار پیروزی18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 472 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض22 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 484 متر)
 • بلوار وحدت17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 724 متر)
 • میدان قائم17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 724 متر)
 • رستوران گیاهی خانه19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 725 متر)
 • رستوران کلبه محبت18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 844 متر)
 • رستوران دریایی سولو18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 947 متر)
 • بیمارستان رضوی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 213 متر)
 • رباط طرق16 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 703 متر)
 • بلوار امامیه20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 51 متر)
 • بلوار استاد یوسفی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 51 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 446 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 486 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )22 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 679 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 768 متر)
 • بلوار شاهد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 803 متر)
 • باغ گلها19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 924 متر)
 • خیابان خسروی نو19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 924 متر)
 • بلوار نماز18 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 361 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 371 متر)
 • بلوار آب و برق22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 371 متر)
 • پارک آبی ایرانیان21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 412 متر)
 • سینما سیمرغ21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 477 متر)
 • بلوار حجاب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 491 متر)
 • بوستان بسیج21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 491 متر)
 • بلوار اندیشه22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 633 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 652 متر)
 • بلوار ادیب22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 694 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 840 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 888 متر)
 • پارک خانواده23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 895 متر)
 • بزرگراه آسیایی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 939 متر)
 • سرزمین موج های آبی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 47 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 93 متر)
 • بلوار فلاحی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 121 متر)
 • بلوار دکتر حسابی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 156 متر)
 • پارک تفریحی خورشید21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 551 متر)
 • بام مشهد21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 555 متر)
 • بزرگراه امام علی21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 557 متر)
 • بیمارستان مهرگان25 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 947 متر)
 • بلوار شریعتی23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 986 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 514 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 605 متر)
 • بزرگراه آزادی25 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 669 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 894 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 230 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 676 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد17 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 767 متر)
 • بلوار شهید برونسی23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 841 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 13 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 97 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 130 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 326 متر)
 • بوستان نیایش25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 645 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 787 متر)
 • بلوار مجیدیه24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 90 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 97 متر)
 • کوهستان پارک شادی26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 103 متر)
 • بزرگراه میثاق24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 336 متر)
 • بهشت رضا19 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 742 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 871 متر)
 • ویلاژتوریست26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 931 متر)
 • پارک مینیاتوری27 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 424 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 285 متر)
 • رستوران مولانا29 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 305 متر)
 • سرزمین موج های خروشان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 649 متر)
 • خیابان گلستان28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 702 متر)
 • ییلاق طرقبه31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 883 متر)
 • باغ پونه طرقبه31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 908 متر)
 • ییلاق شاندیز29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 462 متر)
 • بازار بین المللی بعثت32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 564 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی29 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 650 متر)
 • رستوران آبشار33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 703 متر)
 • بیمارستان طالقانی29 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 707 متر)
 • باغ رستوران طوبی33 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 753 متر)
 • رستوران آبنوس33 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 388 متر)
 • رستوران سرداب عنبران35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 388 متر)
 • پیست موتور کراس32 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 551 متر)
 • روستا تاریخی پاژ35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 561 متر)
 • رستوران تشریفات36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 716 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن36 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 760 متر)
 • بیمارستان فارابی42 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 874 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید42 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 874 متر)
 • روستا مج50 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 241 متر)
 • هارونیه37 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 504 متر)
 • آرامگاه فردوسی39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 575 متر)
 • آرامگاه فردوسی39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 575 متر)
 • موزه قرآن و نفایس50 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 37 متر)
 • روستا نغندر41 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 252 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 264 متر)
 • رستوران ارم شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 479 متر)
 • سد طرق39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 479 متر)
 • رستوران هندی راج39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 824 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 274 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی40 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 281 متر)
 • غار مغان56 دقیقه با خودرو (35 کیلومتر و 644 متر)
 • دره ارغوان47 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 873 متر)
 • روستا ابرده44 دقیقه با خودرو (38 کیلومتر و 593 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (41 کیلومتر و 480 متر)
 • روستا اندرخ58 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 721 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 2 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 890 متر)
 • روستا کاهو60 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 554 متر)
 • روستا زشک59 دقیقه با خودرو (48 کیلومتر و 39 متر)
 • پایانه مسافربری معراج1 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (52 کیلومتر و 124 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 3 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 703 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 9 دقیقه با خودرو (61 کیلومتر و 323 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 8 دقیقه با خودرو (81 کیلومتر و 631 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 372 متر)
 • بوستان ایزدی2 ساعت و 39 دقیقه با خودرو (131 کیلومتر و 845 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی2 ساعت و 42 دقیقه با خودرو (132 کیلومتر و 755 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 145 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 183 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 533 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید
قوانین و مقرارت هتل
نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان بین 3 تا 8 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردنامشخص
قوانین صیغه‌نامهنامشخص
درباره خانه مسافر هورام (مطهری سابق) مشهد

هتل هورام (مطهری سابق) مشهد یک هتل یک ستاره اقتصادی در شهر مشهد است. ساختمان اصلی این هتل 5 طبقه دارد که در آن 30 باب اتاق جای گرفته است. موقعیت مکانی عالی هتل هورام مشهد باعث شده است تا این هتل ارزان قیمت با وجود کیفیت معمولی امکانات مورد استقبال خوبی توسط مسافران مشهد قرار گیرد.

امکانات خانه مسافر هورام (مطهری سابق) مشهد

از جمله مهم‌ترین امکانات هتل هورام مشهد می‌توان به لابی، اینترنت، سرویس اتاق، سرویس حرم، پذیرش 24 ساعته، کافی‌شاپ و رستوران اشاره کرد. شما می‌توانید اتاق‌های دو تخته، سه تخته و سوئیت‌های یک خوابه چهار نفره و یا پنج نفرِ را از سایت یوتراوز رزرو کنید. شایان ذکر است اتاق‌های هتل مجهز به تلویزیون، یخچال، کولر گازی و حمام هستند.

آدرس و شماره تماس هتل هورام مشهد

هتل هورام مشهد در خیابان عنصری غربی و فاصله 15 دقیقه‌ای تا حرم امام رضا (ع) قرارگرفته است. موقعیت مکانی عالی هتل هورام مشهد باعث شده است تا این هتل مکانی مناسب برای کسانی باشد که در کنار زیارت قصد خرید نیز دارند.

فاصله کم تا سرای بلور و بازار قماش خرید را برای شما راحت‌تر کرده است. ضمن آنکه اگر قصد خرید سوغات مشهد را دارید، بازار رضا و مراکز خرید هفده شهریور نیز با ماشین حدود 10 دقیقه از شما فاصله خواهند داشت.

برای تماس با هتل هورام مشهد می‌توانید از همکاران ما در شرکت یوتراوز با شماره 1548 راهنمایی بگیرید.

رزرو هتل هتل هورام مشهد

شما می‌توانید اتاق‌های هتل هورام مشهد را از سایت یوتراوز به‌راحتی رزرو کنید. همچنین امکان رزرو تلفنی نیز وجود دارد و شما می‌توانید با پشتیبانی سایت یوتراوز به شماره 1548 تماس گرفته و به‌راحتی اتاق خود را رزرو کنید.