آدرس هتل :مشهد، خیابان آخوند خراسانی، آخوند خراسانی 28

اتاق‌های هتل آپارتمان هدایت مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل آپارتمان هدایت مشهد

امکانات هتل آپارتمان هدایت مشهد

فاصله هتل آپارتمان هدایت مشهد تا نقاط مهم

 • بیمارستان سینا4 دقیقه پیاده ‌روی (272 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس5 دقیقه پیاده ‌روی (363 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان6 دقیقه پیاده ‌روی (490 متر)
 • خانه ملک9 دقیقه پیاده ‌روی (712 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 40 متر)
 • خیابان امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 46 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 73 متر)
 • رستوران معین درباری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 237 متر)
 • خیابان پاسداران3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 237 متر)
 • خیابان دانش غربی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 243 متر)
 • سینما قدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 286 متر)
 • میدان امام رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 419 متر)
 • خیابان دانش شرقی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 528 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 532 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 541 متر)
 • چهارراه شهدا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 643 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 649 متر)
 • خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 697 متر)
 • بازار مرکزی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 709 متر)
 • بیمارستان آریا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 753 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 775 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 791 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 830 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 845 متر)
 • پارک باغ ملی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 887 متر)
 • بلوار امام خمینی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 895 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 957 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 965 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 977 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 35 متر)
 • باغ خونی6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 40 متر)
 • بازار رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 44 متر)
 • بلوار امام رضا4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 52 متر)
 • خیابان عنصری6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 64 متر)
 • سینما هویزه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 65 متر)
 • کلیسا انجیلی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 88 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 134 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 163 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 199 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 217 متر)
 • موزه ظروف5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 220 متر)
 • بازار جنت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 222 متر)
 • موزه فرش5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 227 متر)
 • موزه نجوم و ساعت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 227 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 227 متر)
 • موزه مدال5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 227 متر)
 • موزه مردم‌شناسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 227 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 227 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 255 متر)
 • خیابان خسروی نو5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 283 متر)
 • خیابان خسروی نو5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 293 متر)
 • مرکز خرید آسمان5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 294 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 300 متر)
 • برج تجاری آکسون5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 311 متر)
 • مدرسه پریزاد4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 316 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 316 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 466 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 466 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 481 متر)
 • خیابان هفده شهریور6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 511 متر)
 • بلوار 17 شهریور6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 515 متر)
 • مسجد گوهرشاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 540 متر)
 • برج تجاری آلتون5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 571 متر)
 • مجتمع زیست خاور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 572 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 589 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 632 متر)
 • بیمارستان ام البنین5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 813 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 831 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 934 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 941 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 945 متر)
 • سینما آفریقا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 39 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 40 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 45 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 211 متر)
 • بیمارستان مهر6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 225 متر)
 • بیمارستان پاستور نو6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 226 متر)
 • گنبد سبز6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 243 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 315 متر)
 • رستوران رضایی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 323 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 356 متر)
 • میدان شهدا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 370 متر)
 • بیمارستان امام هادی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 391 متر)
 • بیمارستان قائم7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 396 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 435 متر)
 • گنبد خشتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 463 متر)
 • میدان توحید6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 485 متر)
 • خیابان نواب صفوی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 525 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 528 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 535 متر)
 • خیابان کوهسنگی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 535 متر)
 • بلوار احمد آباد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 609 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 646 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 675 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 718 متر)
 • ایستگاه راه آهن7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 771 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 771 متر)
 • فروشگاه دبنهامز6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 853 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 855 متر)
 • میدان احمد آباد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 900 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 982 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 14 متر)
 • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 195 متر)
 • بلوار ملاصدرا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 209 متر)
 • خیابان آبکوه8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 213 متر)
 • بلوار قرنی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 238 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 242 متر)
 • بوستان وحدت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 290 متر)
 • بیمارستان امام زمان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 291 متر)
 • بلوار امیرالمومنین8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 302 متر)
 • بلوار وحدت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 303 متر)
 • پارک وحدت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 520 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 682 متر)
 • خیابان راهنمایی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 751 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 828 متر)
 • بلوار مصلی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 911 متر)
 • بلوار بعثت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 21 متر)
 • مرکز خرید خورشید8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 31 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 50 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 94 متر)
 • بلوار شهید رستمی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 312 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 317 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 380 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 448 متر)
 • گورستان ارامنه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 536 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 549 متر)
 • بلوار شهید منتظری9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 554 متر)
 • بوستان باباقدرت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 625 متر)
 • رستوران سدروس9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 654 متر)
 • بیمارستان حجازی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 661 متر)
 • پارک باباقدرت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 711 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 863 متر)
 • بازار گوهرشاد10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 866 متر)
 • بوستان امت10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 892 متر)
 • بلوار ملک اباد9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 23 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 73 متر)
 • میدان ابوطالب10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 209 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 222 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 392 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 452 متر)
 • بازار فردوسی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 569 متر)
 • رستوران پسران کریم11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 627 متر)
 • میدان فردوسی11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 638 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 926 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 144 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 378 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 511 متر)
 • بلوار سجاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 534 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 737 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 983 متر)
 • میدان جانباز13 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 988 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 992 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 19 متر)
 • مرکز خرید نیکا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 26 متر)
 • مجتمع تجاری پروما13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 74 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 216 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 350 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 358 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 384 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 411 متر)
 • کنسولگری کشور عراق14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 435 متر)
 • خیابان رضاشهر13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 534 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 667 متر)
 • بوستان بسیج13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 781 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 828 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 38 متر)
 • پارک پردیس قائم14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 80 متر)
 • خیابان طبرسی14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 99 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 259 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 439 متر)
 • دانشگاه فردوسی17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 529 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 571 متر)
 • بازار بین المللی سپاد15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 649 متر)
 • بلوار امامت14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 720 متر)
 • پارک ملت14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 730 متر)
 • کیان سنتر 116 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 765 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 791 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 904 متر)
 • باغ پرندگان15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 931 متر)
 • پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 961 متر)
 • فرودگاه بین المللی18 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 963 متر)
 • سرزمین عجایب15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 982 متر)
 • کیان سنتر 216 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 990 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 6 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 26 متر)
 • بیمارستان فارابی14 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 92 متر)
 • میدان استقلال16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 273 متر)
 • کمپ غدیر13 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 315 متر)
 • بلوار کوثر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 578 متر)
 • رستوران قصر هدیش15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 593 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود17 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 917 متر)
 • میدان کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 190 متر)
 • برج باران17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 206 متر)
 • بلوار وکیل آباد16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 274 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 358 متر)
 • میدان آزادی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 467 متر)
 • سینما پیروزی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 472 متر)
 • بلوار فکوری16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 496 متر)
 • بلوار پیروزی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 606 متر)
 • میدان قائم16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 767 متر)
 • رستوران گیاهی خانه18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 860 متر)
 • رستوران کلبه محبت17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 979 متر)
 • رستوران دریایی سولو17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 82 متر)
 • بیمارستان رضوی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 255 متر)
 • بیمارستان امام سجاد17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 679 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 186 متر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 186 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 580 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 620 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض24 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 687 متر)
 • بلوار نماز18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 734 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 814 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 903 متر)
 • بلوار شاهد20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 938 متر)
 • باغ گلها18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 59 متر)
 • پارک آبی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 427 متر)
 • بلوار آب و برق20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 506 متر)
 • سینما سیمرغ20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 612 متر)
 • بلوار حجاب20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 626 متر)
 • بلوار اندیشه21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 768 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 785 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 787 متر)
 • بلوار ادیب21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 829 متر)
 • رباط طرق18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 907 متر)
 • پارک تفریحی خورشید21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 924 متر)
 • بام مشهد21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 928 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 23 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 30 متر)
 • بزرگراه آسیایی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 74 متر)
 • سرزمین موج های آبی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 182 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 228 متر)
 • بلوار فلاحی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 256 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 260 متر)
 • بلوار دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 291 متر)
 • بزرگراه امام علی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 572 متر)
 • بیمارستان مهرگان23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 82 متر)
 • بلوار شریعتی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 121 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 649 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 740 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 804 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 967 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 29 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 365 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 413 متر)
 • بلوار شهید برونسی22 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 976 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 148 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 232 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 265 متر)
 • بوستان نیایش23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 780 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد24 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 922 متر)
 • بلوار مجیدیه23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 225 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 232 متر)
 • کوهستان پارک شادی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 238 متر)
 • بزرگراه میثاق23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 471 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد19 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 970 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 6 متر)
 • ویلاژتوریست25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 66 متر)
 • پارک مینیاتوری26 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 559 متر)
 • بهشت رضا21 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 945 متر)
 • سد طرق29 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 55 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 420 متر)
 • رستوران مولانا28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 440 متر)
 • سرزمین موج های خروشان26 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 784 متر)
 • خیابان گلستان27 دقیقه با خودرو (23 کیلومتر و 837 متر)
 • ییلاق طرقبه29 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 18 متر)
 • باغ پونه طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 43 متر)
 • ییلاق شاندیز28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 597 متر)
 • بازار بین المللی بعثت31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 699 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 785 متر)
 • رستوران آبشار32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 838 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 842 متر)
 • باغ رستوران طوبی32 دقیقه با خودرو (25 کیلومتر و 888 متر)
 • رستوران آبنوس32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 135 متر)
 • رستوران سرداب عنبران33 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 523 متر)
 • پیست موتور کراس31 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 686 متر)
 • روستا تاریخی پاژ35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 210 متر)
 • رستوران تشریفات35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 851 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 895 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 928 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید41 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 9 متر)
 • هارونیه36 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 639 متر)
 • موزه توس38 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 710 متر)
 • آرامگاه فردوسی38 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 710 متر)
 • آرامگاه فردوسی38 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 710 متر)
 • موزه قرآن و نفایس49 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 172 متر)
 • روستا نغندر40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 387 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز37 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 399 متر)
 • روستا مج52 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 445 متر)
 • رستوران ارم شاندیز38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 614 متر)
 • رستوران هندی راج38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 959 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 409 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 416 متر)
 • دره ارغوان46 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 8 متر)
 • غار مغان58 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 847 متر)
 • روستا ابرده43 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 728 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 615 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت با خودرو (42 کیلومتر و 25 متر)
 • روستا اندرخ58 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 369 متر)
 • روستا زشک57 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 174 متر)
 • پایانه مسافربری معراج1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (51 کیلومتر و 259 متر)
 • روستا کاهو59 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 26 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (56 کیلومتر و 148 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 458 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (80 کیلومتر و 766 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 21 متر)
 • بوستان ایزدی2 ساعت و 41 دقیقه با خودرو (133 کیلومتر و 49 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی2 ساعت و 44 دقیقه با خودرو (133 کیلومتر و 959 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (150 کیلومتر و 794 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (152 کیلومتر و 832 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 182 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)یکسان با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودک زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاندارد
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل آپارتمان هدایت مشهد

هتل آپارتمان هدایت مشهد در سال 1392 افتتاح شده و با امکانات، خدمات رفاهی خوب و قیمت مناسبی که دارد، توانسته است تا جایگاه خوبی در میان هتل‌های ارزان قیمت مشهد به دست آورد. ساختمان اصلی هتل آپارتمان هدایت مشهد 6 طبقه دارد و دارای 16 باب واحد اقامتی می‌شود. بهره‌گیری از کادر مجرب و آموزش دیده از ویژگی‌های خوب هتل آپارتمان هدایت مشهد است.

 

امکانات و خدمات هتل آپارتمان هدایت مشهد

واحدهای اقامتی هتل آپارتمان هدایت مشهد به‌صورت آپارتمان‌های یکخوابه و دوخوابه قابل رزرو هستند. ظرفیت اتاق‌های این هتل بین دو الی پنج نفر متغیر است و بنا به درخواست میهمانان می‌توان از سرویس اضافه نیز در اتاق‌ها استفاده کرد. امکانات تمام اتاق‌های هتل آپارتمان هدایت مشهد مانند یکدیگر است. این امکانات شامل: یخچال، تلویزیون، سیستم سرمایش و گرمایش، اینترنت وایرلس، سشوار، سرویس‌های بهداشتی ایرانی و فرنگی می‌شود.

توجه داشته باشید هتل آپارتمان هدایت مشهد فاقد رستوران است، اما وعده صبحانه به‌صورت بسته‌های از قبل آماده‌ شده در اتاق سرو می‌شود.

 

آدرس و شماره تماس هتل آپارتمان هدایت مشهد

هتل آپارتمان هدایت مشهد در خیابان آخوند خراسانی و با فاصله 15 دقیقه‌ای با ماشین به حرم امام رضا (ع) قرار دارد. در صورت علاقه به پیاده‌روی می‌توانید مسیر هتل آپارتمان هدایت مشهد تا حرم امام رضا (ع) را در 20 دقیقه طی کنید. جاذبه‌های گردشگری زیادی در مسیر بین این هتل تا حرم امام رضا (ع) وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها نیز بازدید کنید. از جمله مطرح‌ترین این جاذبه‌ها می‌توان به بازار سرشور، بازار فرش، موزه مردم‌شناسی، موزه آستان قدس رضوی و ... اشاره کرد.

برای تماس با هتل آپارتمان هدایت مشهد می‌توانید با شماره 1548 تماس بگیرید تا همکاران ما در پشتیبانی یوتراوز به شما کمک کنند.

 

رزرو هتل آپارتمان هدایت مشهد

اگر می‌خواهید هتل آپارتمان هدایت مشهد را به‌صورت آنلاین رزرو کنید و از تخفیف ویژه نیز برخوردار باشید از سایت یوتراوز استفاده کنید و یا با پشتیبانی سایت یوتراوز به شماره 1548 تماس گرفته و به‌راحتی اتاق خود را رزرو کنید.