آدرس هتل :مشهد، خیابان امام رضا، دانش غربی، کوچه سرشور، نبش سرشور 37

اتاق‌های هتل هاترا مشهد

نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان
نام اتاق
ظرفیت: 2 نفر
قیمت برای 1 شب
100،000تومان

هتل های مشابه هتل هاترا مشهد

امکانات هتل هاترا مشهد

فاصله هتل هاترا مشهد تا نقاط مهم

 • خیابان دانش غربی4 دقیقه پیاده ‌روی (255 متر)
 • بیمارستان سینا7 دقیقه پیاده ‌روی (543 متر)
 • کنسولگری کشور افغانستان8 دقیقه پیاده ‌روی (620 متر)
 • کنسولگری کشور ترکمنستان9 دقیقه پیاده ‌روی (746 متر)
 • کلیسای مسروپ مقدس10 دقیقه پیاده ‌روی (789 متر)
 • خیابان دانش شرقی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 30 متر)
 • کنسولگری کشور پاکستان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 103 متر)
 • بیمارستان موسی بن جعفر(ع)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 160 متر)
 • خانه ملک3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 179 متر)
 • خیابان امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 245 متر)
 • پارک میرزا کوچک خان3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 278 متر)
 • بوستان میرزا کوچک خان(دانش)3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 332 متر)
 • بازار رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 356 متر)
 • موزه مردم‌ شناسی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 420 متر)
 • رستوران معین درباری3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 436 متر)
 • خیابان پاسداران3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 436 متر)
 • حرم ورودی باب الرضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 461 متر)
 • ایستگاه قطار شهری بسیج3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 470 متر)
 • مسجد هفتاد و دو تن5 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 474 متر)
 • سینما قدس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 484 متر)
 • باغ خونی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 543 متر)
 • بلوار امام رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 554 متر)
 • خیابان عنصری4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 567 متر)
 • میدان امام رضا3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 625 متر)
 • حرم ورودی باب الجواد4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 687 متر)
 • چهارراه شهدا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 707 متر)
 • موزه آستان قدس رضوی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 714 متر)
 • موزه ظروف3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 717 متر)
 • موزه مردم‌شناسی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 723 متر)
 • موزه هنرهای تجسمی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 723 متر)
 • موزه تمبر، اسکناس و سکه3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 723 متر)
 • موزه نجوم و ساعت3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 723 متر)
 • موزه فرش3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 723 متر)
 • موزه قرآن و نفایس3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 723 متر)
 • موزه مدال3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 723 متر)
 • ایستگاه قطار شهری امام خمینی3 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 731 متر)
 • خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 761 متر)
 • بازار مرکزی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 768 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 771 متر)
 • خیابان خسروی نو4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 781 متر)
 • مرکز خرید آسمان4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 796 متر)
 • برج تجاری آکسون4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 813 متر)
 • مرکز خرید اطلسیه4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 818 متر)
 • بیماررستان امام رضا(ع)4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 855 متر)
 • حرم ورودی حرعاملی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 936 متر)
 • پارک باغ ملی4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 949 متر)
 • بیمارستان آریا4 دقیقه با خودرو (1 کیلومتر و 959 متر)
 • خیابان هفده شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 14 متر)
 • بلوار 17 شهریور4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 17 متر)
 • بلوار امام خمینی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 48 متر)
 • حرم ورودی خیابان شیرازی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 98 متر)
 • مقبره پیر پالان دوز4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 118 متر)
 • کلیسا انجیلی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 151 متر)
 • مدرسه علمیه عباسقلی خان4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 162 متر)
 • بیمارستان ثامن الائمه4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 176 متر)
 • حرم ورودی خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 186 متر)
 • خیابان آزادی (بهجت)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 197 متر)
 • ایستگاه قطار شهری سعدی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 224 متر)
 • آرامگاه شیخ نخودکی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 238 متر)
 • سینما هویزه5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 270 متر)
 • بازار جنت5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 284 متر)
 • حرم ورودی صحن جمهوری4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 320 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفده شهریور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 329 متر)
 • کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 345 متر)
 • مدرسه پریزاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 381 متر)
 • خیابان نواب صفوی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 390 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 440 متر)
 • بیمارستان شهید کامیاب(امدادی)5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 444 متر)
 • بیمارستان 550 ارتش4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 496 متر)
 • گنبد خشتی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 498 متر)
 • آرامگاه نادرشاه افشار6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 545 متر)
 • مسجد گوهرشاد5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 605 متر)
 • برج تجاری آلتون5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 632 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شریعتی4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 658 متر)
 • میدان شریعتی ( تقی آباد )4 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 664 متر)
 • بیمارستان امام هادی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 702 متر)
 • حرم ورودی شیخ طبرسی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 711 متر)
 • مجتمع زیست خاور5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 766 متر)
 • بیمارستان بنت الهدی5 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 862 متر)
 • بیمارستان ام البنین6 دقیقه با خودرو (2 کیلومتر و 877 متر)
 • مجتمع تجاری آرمان6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 23 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پروین اعتصامی5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 33 متر)
 • رستوران رضایی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 35 متر)
 • سینما آفریقا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 232 متر)
 • مرکز خرید ورسیج مشهد5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 243 متر)
 • پایانه مسافربری امام رضا(ع)6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 324 متر)
 • بلوار امیرالمومنین6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 345 متر)
 • بلوار وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 346 متر)
 • ایستگاه قطار شهری قائم5 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 409 متر)
 • بیمارستان مهر6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 420 متر)
 • بیمارستان پاستور نو6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 423 متر)
 • میدان شهدا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 433 متر)
 • گنبد سبز6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 451 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهدا6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 499 متر)
 • بیمارستان تخصصی سرطان امید6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 512 متر)
 • ایستگاه قطار شهری الندشت6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 516 متر)
 • مصلی تاریخی مشهد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 550 متر)
 • هنرستان صنعتی شهید بهشتی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 551 متر)
 • بیمارستان قائم7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 591 متر)
 • بوستان وحدت7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 611 متر)
 • بیمارستان امام زمان7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 612 متر)
 • بیمارستان تخصصی کودکان دکتر شیخ7 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 726 متر)
 • خیابان کوهسنگی6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 730 متر)
 • بلوار احمد آباد6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 807 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید مفتح6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 866 متر)
 • میدان توحید6 دقیقه با خودرو (3 کیلومتر و 885 متر)
 • پارک وحدت7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 23 متر)
 • بیمارستان 17 شهریور7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 48 متر)
 • فروشگاه دبنهامز6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 51 متر)
 • میدان احمد آباد6 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 98 متر)
 • بلوار مصلی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 222 متر)
 • نسیم لبنان8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 392 متر)
 • بلوار ملاصدرا7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 404 متر)
 • خیابان آبکوه8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 411 متر)
 • ایستگاه قطار شهری راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 434 متر)
 • ایستگاه راه آهن7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 434 متر)
 • بلوار شهید رستمی7 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 622 متر)
 • بلوار قرنی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 819 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهسنگی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 877 متر)
 • بوستان باباقدرت8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 935 متر)
 • خیابان راهنمایی8 دقیقه با خودرو (4 کیلومتر و 949 متر)
 • پارک باباقدرت8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 20 متر)
 • بلوار بعثت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 219 متر)
 • مرکز خرید خورشید8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 229 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فلسطین8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 247 متر)
 • بیمارستان شهید هاشمی نژاد9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 276 متر)
 • مرکز خرید قسطنطنیه8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 291 متر)
 • بیمارستان امام حسین (ع)9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 430 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نبوت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 488 متر)
 • بوستان امت9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 498 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طالقانی8 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 514 متر)
 • کنسولگری کشور تاجیکستان9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 586 متر)
 • بازار گوهر شاد10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 717 متر)
 • بازار گوهرشاد10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 720 متر)
 • بلوار شهید منتظری9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 752 متر)
 • بیمارستان تخصصی چشم خاتم النبیاء9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 848 متر)
 • بیمارستان حجازی9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 865 متر)
 • رستوران سدروس9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 871 متر)
 • رستوران فیش اند چیپس خلیج فارس10 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 900 متر)
 • گورستان ارامنه9 دقیقه با خودرو (5 کیلومتر و 935 متر)
 • بازار فردوسی10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 175 متر)
 • بلوار ملک اباد9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 221 متر)
 • ایستگاه قطار شهری خیام9 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 277 متر)
 • رستوران ارکیده سیاه11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 428 متر)
 • میدان ابوطالب10 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 608 متر)
 • رستوران پسران کریم11 دقیقه با خودرو (6 کیلومتر و 701 متر)
 • میدان فردوسی11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 38 متر)
 • ایستگاه قطار شهری آزادی10 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 125 متر)
 • ایستگاه قطار شهری فجر11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 241 متر)
 • ایستگاه قطار شهری طبرسی12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 446 متر)
 • ایستگاه قطار شهری شهید کاوه11 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 576 متر)
 • بلوار هاشمی نژاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 666 متر)
 • بلوار سجاد12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 718 متر)
 • بوستان بسیج12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 816 متر)
 • بیمارستان روان پزشکی ابن سینا12 دقیقه با خودرو (7 کیلومتر و 908 متر)
 • بیمارستان جوادالائمه13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 73 متر)
 • خیابان طبرسی13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 133 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 181 متر)
 • بزرگراه شهید کلانتری11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 190 متر)
 • ایستگاه قطار شهری پارک ملت12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 216 متر)
 • کمپ غدیر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 383 متر)
 • میدان جانباز13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 393 متر)
 • مرکز خرید نیکا13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 426 متر)
 • فرودگاه بین المللی14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 433 متر)
 • بزرگراه شهید بابا نظر12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 473 متر)
 • مجتمع تجاری پروما14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 474 متر)
 • کنسولگری کشور عراق14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 521 متر)
 • پارک ریحانه( بانوان)11 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 572 متر)
 • بیمارستان 22 بهمن12 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 605 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 615 متر)
 • خیابان رضاشهر13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 731 متر)
 • بلوار خیام13 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 749 متر)
 • آرامگاه خواجه ربیع14 دقیقه با خودرو (8 کیلومتر و 881 متر)
 • بوستان حجاب ( بانوان )14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 17 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوثر13 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 59 متر)
 • بیمارستان امام سجاد16 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 408 متر)
 • پارک پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 479 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کشف رود15 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 630 متر)
 • دانشگاه فردوسی17 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 728 متر)
 • بلوار امامت14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 917 متر)
 • پارک ملت14 دقیقه با خودرو (9 کیلومتر و 929 متر)
 • بازار بین المللی سپاد15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 49 متر)
 • کنسولگری کشور قرقیزستان15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 105 متر)
 • رستوران قصر هدیش15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 112 متر)
 • کیان سنتر 116 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 161 متر)
 • پارک ساحلی آفتاب15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 190 متر)
 • بیمارستان فارابی15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 291 متر)
 • باغ پرندگان15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 331 متر)
 • پردیس قائم15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 361 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 381 متر)
 • کیان سنتر 216 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 390 متر)
 • سرزمین عجایب16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 425 متر)
 • میدان استقلال16 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 478 متر)
 • بلوار کوثر15 دقیقه با خودرو (10 کیلومتر و 777 متر)
 • میدان کوثر17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 380 متر)
 • برج باران17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 406 متر)
 • بلوار وکیل آباد16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 473 متر)
 • بیمارستان تخصصی جواد الائمه (قلب و عروق)17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 555 متر)
 • پایانه مسافربری معراج18 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 616 متر)
 • میدان آزادی16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 666 متر)
 • سینما پیروزی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 675 متر)
 • بلوار فکوری16 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 695 متر)
 • بلوار پیروزی17 دقیقه با خودرو (11 کیلومتر و 787 متر)
 • رستوران گیاهی خانه18 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 32 متر)
 • میدان قائم16 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 87 متر)
 • رستوران کلبه محبت17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 179 متر)
 • رستوران دریایی سولو17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 290 متر)
 • بوستان ایزدی17 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 476 متر)
 • بیمارستان رضوی19 دقیقه با خودرو (12 کیلومتر و 658 متر)
 • پارک طبیعی هفت حوض23 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 8 متر)
 • بلوار استاد یوسفی19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 383 متر)
 • بلوار امامیه19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 383 متر)
 • ایستگاه قطار شهری هفت تیر19 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 521 متر)
 • مسیر پلکانی بابا کوهی20 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 766 متر)
 • بلوار نماز18 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 902 متر)
 • ایستگاه قطار شهری اقبال لاهوری17 دقیقه با خودرو (13 کیلومتر و 919 متر)
 • قاسم آباد ( شهرک غرب )20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 10 متر)
 • ایستگاه قطار شهری دانش آموز19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 67 متر)
 • بلوار شاهد20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 134 متر)
 • رباط طرق18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 203 متر)
 • باغ گلها18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 253 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صیاد شیرازی20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 625 متر)
 • رستوران ایتالیایی پای18 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 671 متر)
 • بلوار آب و برق20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 699 متر)
 • پارک آبی ایرانیان20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 746 متر)
 • بلوار صیاد شیرازی19 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 810 متر)
 • سینما سیمرغ20 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 811 متر)
 • بلوار اندیشه21 دقیقه با خودرو (14 کیلومتر و 965 متر)
 • بلوار ادیب21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 27 متر)
 • ایستگاه قطار شهری صدف20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 102 متر)
 • بلوار حجاب20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 110 متر)
 • بزرگراه سلسله الذهب16 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 130 متر)
 • پارک تفریحی خورشید21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 136 متر)
 • بام مشهد21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 141 متر)
 • پارک ملی چهل بازه مشهد19 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 217 متر)
 • پارک خانواده22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 227 متر)
 • بزرگراه آسیایی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 284 متر)
 • سرزمین موج های آبی22 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 378 متر)
 • بوستان نیلوفر آبی23 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 426 متر)
 • بلوار فلاحی21 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 447 متر)
 • بزرگراه امام علی20 دقیقه با خودرو (15 کیلومتر و 890 متر)
 • بلوار دکتر حسابی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 44 متر)
 • بیمارستان مهرگان23 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 270 متر)
 • بلوار شریعتی22 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 318 متر)
 • نمایشگاه بین المللی مشهد21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 851 متر)
 • ایستگاه قطار شهری نمایشگاه21 دقیقه با خودرو (16 کیلومتر و 939 متر)
 • بزرگراه آزادی24 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 3 متر)
 • ایستگاه قطار شهری وکیل آباد21 دقیقه با خودرو (17 کیلومتر و 222 متر)
 • بلوار شهید برونسی21 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 181 متر)
 • بزرگراه نمایشگاه23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 307 متر)
 • مجتمع تفریحی جام‌جم23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 341 متر)
 • بیمارستان دکتر شریعتی23 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 425 متر)
 • ایستگاه قطار شهری کوهستان پارک22 دقیقه با خودرو (18 کیلومتر و 462 متر)
 • پارک جنگلی وکیل آباد24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 117 متر)
 • آرامگاه خواجه مراد18 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 267 متر)
 • بلوار مجیدیه23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 369 متر)
 • بوستان نیایش24 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 422 متر)
 • باغ وحش وکیل آباد25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 427 متر)
 • کوهستان پارک شادی25 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 433 متر)
 • بزرگراه میثاق23 دقیقه با خودرو (19 کیلومتر و 675 متر)
 • چشمه گیلاس (گلسب)24 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 198 متر)
 • ویلاژتوریست25 دقیقه با خودرو (20 کیلومتر و 259 متر)
 • پارک مینیاتوری26 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 325 متر)
 • سد طرق28 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 355 متر)
 • بهشت رضا21 دقیقه با خودرو (21 کیلومتر و 477 متر)
 • امام زاده ناصر و یاسر28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 613 متر)
 • رستوران مولانا28 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 633 متر)
 • سرزمین موج های خروشان26 دقیقه با خودرو (22 کیلومتر و 982 متر)
 • خیابان گلستان27 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 32 متر)
 • ییلاق طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 211 متر)
 • باغ پونه طرقبه30 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 236 متر)
 • ییلاق شاندیز28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 796 متر)
 • بازار بین المللی بعثت31 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 892 متر)
 • موزه مردم شناسی ویرانی28 دقیقه با خودرو (24 کیلومتر و 983 متر)
 • رستوران آبشار32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 31 متر)
 • بیمارستان طالقانی28 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 31 متر)
 • باغ رستوران طوبی32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 80 متر)
 • رستوران آبنوس32 دقیقه با خودرو (26 کیلومتر و 328 متر)
 • رستوران سرداب عنبران34 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 716 متر)
 • پیست موتور کراس31 دقیقه با خودرو (27 کیلومتر و 895 متر)
 • روستا تاریخی پاژ35 دقیقه با خودرو (28 کیلومتر و 560 متر)
 • رستوران تشریفات35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 44 متر)
 • پیست دوچرخه سواری ثامن35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 95 متر)
 • رستوران سید و پسران جاغرق35 دقیقه با خودرو (29 کیلومتر و 120 متر)
 • هارونیه36 دقیقه با خودرو (31 کیلومتر و 831 متر)
 • روستا مج51 دقیقه با خودرو (32 کیلومتر و 765 متر)
 • آرامگاه فردوسی39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 358 متر)
 • موزه توس39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 358 متر)
 • آرامگاه فردوسی39 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 358 متر)
 • روستا نغندر40 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 580 متر)
 • مجتمع توریستی پدیده شاندیز38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 597 متر)
 • رستوران هندی راج38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 640 متر)
 • رستوران ارم شاندیز38 دقیقه با خودرو (33 کیلومتر و 813 متر)
 • رستوران پدیده شاندیز39 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 607 متر)
 • رستوران حسین شیشلیکی38 دقیقه با خودرو (34 کیلومتر و 615 متر)
 • غار مغان57 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 171 متر)
 • دره ارغوان46 دقیقه با خودرو (36 کیلومتر و 201 متر)
 • روستا ابرده43 دقیقه با خودرو (37 کیلومتر و 927 متر)
 • روستا دهبار1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (40 کیلومتر و 808 متر)
 • روستا کنگ1 ساعت و 1 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 217 متر)
 • روستا اندرخ58 دقیقه با خودرو (42 کیلومتر و 579 متر)
 • روستا زشک57 دقیقه با خودرو (47 کیلومتر و 372 متر)
 • روستا کاهو59 دقیقه با خودرو (54 کیلومتر و 226 متر)
 • بقعه تاریخی امام زاده یحیی1 ساعت و 5 دقیقه با خودرو (58 کیلومتر و 611 متر)
 • روستا گلمکان1 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (60 کیلومتر و 658 متر)
 • دریاچه چشمه سبز2 ساعت و 7 دقیقه با خودرو (80 کیلومتر و 966 متر)
 • آبشار ارتکند2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (130 کیلومتر و 228 متر)
 • کلات نادر2 ساعت و 28 دقیقه با خودرو (151 کیلومتر و 2 متر)
 • کاخ خورشید2 ساعت و 30 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 41 متر)
 • آبشار قره سو2 ساعت و 35 دقیقه با خودرو (153 کیلومتر و 389 متر)
برای بزرگنمایی روی نقشه کلیک کنید

قوانین و مقرارت هتل

نرخ میهمان خارجی (غیر عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
نرخ میهمان خارجی (عرب‌زبان)متفاوت با نرخنامه
بازه سنی اقامت رایگان کودکانکودکان زیر 3 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
بازه سنی برای اقامت با هزینه نیم‌بهاکودکان بین 3 تا 7 سال (در صورت عدم استفاده از سرویس)
پذیرش خانم مجردبا مدارک شناسایی معتبر
قوانین صیغه‌نامهبا مهر برجسته محضر

درباره هتل هاترا مشهد

اگر قصد سفر به مشهد را دارید و به دنبال اقامتگاهی قیمت مناسب و تمیز هستید، یوتراوز به شما هتل هاترا مشهد پیشنهاد می‌کند. این هتل سه ستاره در اواخر سال 1392 تأسیس شده است و با امکانات رفاهی خوب و طراحی داخلی عالی اتاق‌ها، یکی از بهترین گزینه‌های اقامت در میان انبوه هتل‌های سه ستاره مشهد است.

 

امکانات هتل هاترا مشهد

هتل هاترا مشهد ساختمانی 9 طبقه دارد که در آن 45 باب واحد اقامتی با امکانات خوب تعبیه‌ شده است. برای رزرو این هتل از سایت یوتراوز می‌توانید از میان اتاق‌های یک تخته، دو تخته، سه تخته و چهار تخته مناسب‌ترین گزینه را انتخاب کنید.

اتاق‌های هتل هاترا مشهد بسیار جادار و راحت هستند و از طرفی طراحی خوب داخلی و امکانات استاندارد آن سبب شده تا میهمانان تور مشهد اقامتی به‌یادماندنی در این هتل داشته باشند. از امکانات اتاق‌های هتل هاترا مشهد می‌توان به: تلفن، تلویزیون، مینی بار، سیستم گرمایش و سرمایش و ... نیز اشاره کرد.

امکانات عمومی هتل هاترا مشهد شامل رستوران، خدمات برای ناتوانان جسمی، اینترنت پرسرعت، سرویس بهداشتی ایرانی و فرنگی در لابی، خدمات تهیه بلیت، سرویس بهداشتی در طبقات و لابی می‌شود.

 

آدرس و شماره تماس هتل هاترا مشهد

هتل هاترا مشهد در خیابان امام رضا و در موقعیت مکانی عالی نسبت به حرم امام رضا (ع) قرار گرفته است. پیاده از هتل هاترا مشهد تا بارگاه ملکوتی رضوی کمتر از 5 دقیقه زمان خواهد برد. از دیگر مزیت‌های موقعیت مکانی عالی این هتل می‌توان به دسترسی راحت به بازار رضا و مراکز خرید هفده شهریور برای خرید سوغاتی‌های مشهد اشاره کرد.

در صورت نیاز به تماس با هتل هاترا مشهد، می‌توانید راهنمایی‌های لازم را از شماره 1548 دریافت کنید.

 

رزرو هتل هاترا مشهد

اگر قصد رزرو اینترنتی هتل هاترا مشهد با بهترین قیمت و با تخفیف ویژه را دارید، یوتراوز این امکان را برای شما آسان کرده است.